Kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 00:53

kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019 Trường THCS Nghĩa Trung KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG Trước tết nguyên đán năm 2019 1.Thời gian lao động : Từ 7h 30 thứ tư , ngày 30/01/2019 đến hoàn thành công việc phải phận nghiệm thu xác nhận Địa điểm : HS điểm trường lao động điểm trường Nội dung cụ thể: TT LỚP 9.1 NỘI DUNG CÔNG VIỆC - Dọn vệ sinh sau 1/2 khu cổng trường ( bên phía nhà Thầy Tánh).- Đốt rác khu vực dọn 9.2 9.3 9.4 9.5 6.1 7.1 8.2 - Dọn vệ sinh lớp, lau cửa, bàn ghế học lớp 9.1 - Dọn vệ sinh sau khu cổng trường ( bên phía nhà Thầy Đạt).đốt rác khu vực dọn -Lau rửa lớp học , cửa,bàn lớp 9.2 - Dọn vs, sân sau khu tập thể GV (giáp hàng rào vườn thầy Đạt)- đốt rác khu vực dọn - Lau rửa lớp học , cửa,bàn ghế lớp 9.3 - Dọn vs, sân sau khu tập thể GV (giáp hàng rào vườn thầy Tánh , từ phiá sau sân trở lại )- đốt rác khu vực dọn - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 9.4 - Dọn vs phần sân sau nhà tập thể gv ( theo chiều dài )- đốt rác - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 9.5 - Dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên lớp - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp - Dọn lại rác 1/2 sân trước điểm khu vực sân khấu cổng vào bên trái - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 7.1 - Dọn rác khu nhà vệ sinh thôn 1và cầu thang lên xuống 8.1 - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 8.2 - lau dọn bàn, ghế , cửa rác xung quanh khuôn viên lớp - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 8.1 NGƯỜI THỰC HIỆN GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GHI CHÚ -Gv tất lớp tự phân công mang dụng cụ phù hợp với đặc điểm công việc - Thầy Nam nghiệm thu điểm trường thôn Thầy Cường hướng dẫn nghiệm thu điểm trường 10 11 8.3 - Dọn rác xung quanh khuôn viên lớp 8.4 - Lau rửa lớp 8.3, lớp học , cửa, bàn ghế lớp 8.3 - Dọn rác xung quanh khuôn viên lớp 12 8.5 - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 8.4 - Dọn rác xung quanh khuôn viên lớp tưới cảnh trước sân khấu -Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 8.5 13 8.6 - Dọn rác xung quanh khuôn viên lớp GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 8.6 14 7.2 - Dọn rác xung quanh khuôn viên lớp - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 7.2 GVCN lớp tổ chức HS lao động 15 7.3 - Lau , rửa lớp học dọn rác khu vực khuôn viên lớp 16 7.4 GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động - Lau lớp học, cửa, bàn ghế lớp 7.4 khu vực khuôn viên lớp học 17 7.5 - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 7.4 khu vực khuôn viên lớp học 18 Dọn vs xung quanh khuôn viên lớp 7.6 19 6.2 20 6.3 21 64 22 6.5 - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 7.6 - Dọn vs khu - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 6.2 - Dọn vs xung quanh khuôn viên lớp - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp - Dọn vs xung quanh khuôn viên lớp - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp - Lau rửa nàn ghế ,cửa lớp học dọn vs xung quanh khuôn viên lớp, cầu thang GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động - GV tự phân công 23 6.6 - Vệ sinh lớp, bàn ghế cầu thang lên xuống - Gv tự phân công - Lưu ý : Ban lao động đề nghị lao công dọn dẹp trước, HS dọn bổ sung để HS có trách nhiệm giữ gìn vs chung , tránh tình trạng HS nghĩ có người dọn mà không cần giữ vệ sinh GVCN lưu ý phần tháo dỡ trại cần đảm bảo tuyệt đối Nghĩa Trung, ngày 14 tháng 08 năm 2018 PHT Đã kí Đồn Văn Nam ... lớp, cầu thang GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động - GV tự phân công 23 6.6 - Vệ sinh... rác xung quanh khuôn viên lớp GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động - Lau rửa lớp học , cửa, bàn ghế lớp 8.6 14 7.2... ghế lớp 7.2 GVCN lớp tổ chức HS lao động 15 7.3 - Lau , rửa lớp học dọn rác khu vực khuôn viên lớp 16 7.4 GVCN lớp tổ chức HS lao động GVCN lớp tổ chức HS lao động - Lau lớp học, cửa, bàn ghế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019, Kế hoạch lao động tết nguyên đán 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay