Trương hồng minh hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh bình phước

90 8 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:16

-1- CHƯƠNG TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.1.1 Khái niệm cho vay Qua lịch sử hình thành phát triển ngân hàng cho thấy quan hệ tín dụng đời tồn từ q trình tuần hoàn vốn để giải tượng dư thừa, thiếu hụt vốn chủ thể kinh tế Tùy theo góc độ nghiên cứu khác mà quan điểm khác tín dụng Tín dụng bắt nguồn thuật ngữ CREDIT hiểu đơn giản “một quan hệ sử dụng tín nhiệm” Việt Nam, “Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ tín dụng khác”, Điều luật tổ chức tín dụng, 2010 Về hoạt động cho vay, hiểu hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc hồn trả gốc lãi Như vậy, cho vay nghiệp vụ thuộc tín dụng, nghiệp vụ thường xuyên, chủ yếu hoạt động tín dụng; nghiệp vụ mang đầy đủ đặc điểm, tính chất tín dụng Bản chất cho vay biểu mối quan hệ vay mượn hồn trả, chứa đựng nội dung sau: - chuyển nhượng/ cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng dựa sở lòng tin, hứa hẹn thời gian hồn trả Sự hứa hẹn biểu “mức tín nhiệm” hay “lòng tin” người cho vay vào người vay Yếu tố lòng tin vơ hình khơng thể thiếu quan hệ tín dụng - Sự chuyển nhượng mang tính chất tạm thời: Khác với quan hệ mua bán thông thường khác (sau trả tiền người mua trở thành chủ sở hữu vật mua hay gọi “mua đứt bán đoạn”), quan hệ tín dụng trao đổi quyền sử dụng giá trị khoản vay không trao đổi quyền sở hữu khoản vay Người cho vay giao -2- giá trị khoản vay dạng hàng hoá hay tiền tệ cho người sử dụng thời gian định Sau khai thác giá trị sử dụng khoản vay thời hạn cam kết, người vay phải hoàn trả toàn giá trị khoản vay cộng thêm khoản lợi tức hợp lý kèm theo cam kết giao ước với người cho vay - Sự chuyển nhượng kèm theo chi phí: Đây đặc trưng thuộc chất vận động tín dụng dấu ấn để phân biệt phạm trù tín dụng với phạm trù kinh tế khác Sau kết thúc vòng tuần hồn tín dụng, hồn thành chu kỳ sản xuất trở trạng thái tiền tệ, vốn tín dụng người vay hồn trả cho người cho vay kèm theo phần lãi thoả thuận Một mối quan hệ tín dụng gọi hoàn hảo thực với đầy đủ đặc trưng trên, nghĩa người vay hoàn trả đầy đủ gốc lãi thời hạn 1.1.2 Phân loại cho vay 1.1.2.1 Căn vào thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay thời hạn đến năm sử dụng chủ yếu để bổ sung vốn lưu động tổ chức tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình… Cho vay trung hạn: Là loại cho vay thời hạn năm đến năm, sử dụng chủ yếu để mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh… Cho vay dài hạn: Là loại cho vay thời hạn năm, đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn xây dựng (nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, …), tài trợ dự án, cá nhân mua nhà ở… 1.1.2.2 Căn vào phương thức cho vay Cho vay lần: Phương thức cho vay lần áp dụng khách hàng nhu cầu vay vốn không thường xuyên Mỗi lần vay vốn, khách hàng ngân hàng thực thủ tục vay vốn cần thiết kí hợp đồng tín dụng Phương thức thường áp dụng khách hàng nhu cầu vay vốn khơng thường xun, mang tính chất thời vụ Cho vay hạn mức: Cho vay theo hạn mức tín dụng cách thức cho vay cách ngân hàng xác định cho khách hàng hạn mức tín dụng khoảng thời gian định Phương thức cho vay áp dụng cho khách hàng -3- nhu cầu vay vốn thường xuyên với ngân hàng Trong phạm vi hạn mức tín dụng, thời hạn hiệu lực hạn mức tín dụng, lần rút vốn vay khách hàng ngân hàng lập giấy nhận nợ kèm theo chứng từ phù hợp với mục đích sử dụng vốn hợp đồng tín dụng, đảm bảo dư nợ khơng vượt q hạn mức tín dụng ký kết Việt Nam, hình thức cho vay xác định sau: Cho vay lần: lần vay, TCTD khách hàng thực thủ tục cho vay ký kết thỏa thuận cho vay (ii) Cho vay hợp vốn: từ hai TCTD trở lên thực cho vay khách hàng (iii) Cho vay lưu vụ: cho vay để nuôi trồng, chăm sóc trồng, vật ni tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề năm lưu gốc, cơng nghiệp thu hoạch hàng năm TCTD & khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc chu kỳ trước tiếp tục sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp không vượt thời gian 02 chu kỳ sản xuất liên tiếp (iv) Cho vay theo hạn mức: TCTD xác định thỏa thuận với khách hàng mức dư nợ cho vay tối đa trì khoảng thời gian định +Trong hạn mức cho vay, TCTD thực cho vay lần + Một năm lần, TCTD xem xét xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa thời gian trì mức dư nợ (v) Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng: Cho KH vay vốn phạm vi mức cho vay dự phòng thỏa thuận Thời hạn hiệu lực không vượt 01 năm (vi) Cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản tốn: Cho KH chi vượt số tiền tài khoản toán mức thấu chi tối đa để thực dịch vụ toán tài khoản tốn Mức thấu chi tối đa trì thời gian tối đa 01 năm (vii) Cho vay quay vòng: Cho vay nhu cầu vốn chu kỳ hoạt động kinh doanh không 01 (một) tháng, khách hàng sử dụng dư nợ gốc chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh thời hạn cho vay không vượt 03 tháng -4- (viii) Cho vay tuần hoàn (rollover): TCTD KH thỏa thuận áp dụng cho vay ngắn hạn với điều kiện: a) Đến thời hạn trả nợ, KH quyền trả nợ kéo dài thời hạn trả nợ thêm khoảng thời gian định phần toàn số dư nợ gốc khoản vay; b) Tổng thời hạn vay vốn không vượt 12 tháng kể từ ngày giải ngân ban đầu không vượt chu kỳ hoạt động kinh doanh; c) Tại thời điểm xem xét cho vay, KH khơng nợ xấu TCTD; d) Trong q trình cho vay tuần hồn, KH nợ xấu tổ chức tín dụng khơng thực kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận (ix) Các phương thức cho vay khác: kết hợp phương thức cho vay quy định hình thức cho vay phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh TCTD đặc điểm khoản vay 1.1.2.3 Căn vào tài sản đảm bảo Cho vay đảm bảo: cho vay tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng, tài sản đảm bảo hình thành tương lai Cho vay khơng đảm bảo: cho vay khơng tải sản chấp, cầm cố hay bảo lãnh bên thứ ba 1.1.2.4 Phân loại khác Ngồi ta phân loại cho vay dựa vào chủ thể vay vốn như: cho vay doanh nghiệp, cho vay cá nhân hộ gia đình; dựa vào phương thức hồn trả: cho vay trả góp, cho vay phi trả góp, cho vay tuần hồn; thèo ngành nghề kinh doanh 1.1.3 Vai trò cho vay ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Với ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, cho vay hoạt động truyền thống, chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản sinh lời ngân hàng Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động cho vay, ngân hàng mở rộng loại hình dịch vụ khác như: tốn, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn tài Từ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận thu nhập cho ngân hàng, -5- 1.1.3.2 Với khách hàng Đối với khách hàng, nhờ nguồn vốn vay ngân hàng mà mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đủ khả thực phương án, dự án kinh doanh hiệu từ mang lại hội sinh lời lớn cho khách hàng Mặt khác, chịu giám sát việc sử dụng vốn từ ngân hàng nên khách hàng sử dụng vốn hiệu hơn, mục đích hơn, rủi ro khả tăng lợi nhuận cao 1.1.3.3 Với kinh tế - Thúc đẩy trình tái sản xuất mở rộng tăng trưởng kinh tế Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, chu kỳ bắt đầu tiền tệ kết thúc khối lượng tiền tệ lớn hơn, tạo điều kiện để tái mở rộng hoạt động Trong chu trình này, tăng nhanh vòng quay vốn tiền tệ yếu tố định thành công sản xuất kinh doanh Để rút ngắn thời gian nhằm tăng nhanh vòng quay vốn, chủ thể kinh doanh phải chủ động tìm kiếm thực nhiều biện pháp như: ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đổi cơng nghệ, hồn thiện nghệ thuật quản trị kinh doanh, tìm kiếm thị trường việc làm đòi hỏi khối lượng lớn vốn ngân hàng người đáp ứng nhu cầu hoạt động cho vay Vốn vay phải hoàn trả thời gian định kèm tiền lãi vay, họ phải nổ lực sử dụng vốn vay cách hiệu để tránh không trả nợ, kết thúc đẩy kinh tế tăng trưởng tăng suất lao động - Cho vay công cụ điều chỉnh chiến lược kinh tế, ổn định lưu thông tiền tệ Thông qua ngân hàng, nguồn vốn nhàn rỗi thu hút lượng đủ lớn tài trợ khu vực kinh tế, ngành, dự án trọng điểm theo chiến lược kinh tế Nhà nước (như nông nghiệp, sản xuất hàng hóa xuất khẩu…) Nếu khơng hoạt động cho vay ngân hàng Nhà nước phải huy động vốn hình thức khác phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chí phát hành tiền… Hơn q trình hoạt động tín dụng gắn liền với việc tốn khơng dùng tiền mặt góp phần giảm bớt lượng tiền mặt lưu thơng kinh tế nhằm mục đích ổn định lưu thơng tiền tệ -6- - Góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi Nhu cầu vốn vay người dân cao, nhiên nhiều lý như: ngại đến ngân hàng vay vốn, cần tiền gấp, khơng tài sản bảo đảm… mà khơng người chấp nhận vay nặng lãi bên với lãi suất cao Nếu ngân hàng làm tốt việc giải hồ sơ vay vốn cho khách hàng góp phần lớn cho việc giảm thiểu tình trạng cho vay nặng lãi diễn phổ biến Tóm lại, cho vay hoạt động quan trọng nhất, định tồn ngân hàng, vai trò to lớn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay NH thương mại Theo tác giả Nguyễn Đình Phan cộng sự, 2012, trang 48-54, giáo trình quản trị chất lượng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gồm yếu tố vĩ mơ như: Tình hình kinh tế xu phát triển kinh tế giới, tình hình thị trường, trình độ tiến khoa học cơng nghệ, chế , sách quản lý kinh tế quốc gia, yếu tố văn hóa, xã hội yếu tố bên doanh nghiệp lực lượng lao động, khả máy móc thiết bị, cơng nghệ doanh nghiệp, nguồn nguyên liệu hệ thống cung ứng, trình độ tổ chức quản lý tổ chức sản xuất doanh nghiệp Bên cạnh kết hợp với đặc điểm riêng hoạt động tín dụng chất lượng cho vay không phụ thuộc vào yếu tố kinh tế vĩ mô thân ngân hàng mà phụ thuộc vào yếu tố xuất phát từ phía khách hàng, nên đưa nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng sau: 1.2.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng Chính sách cho vay: Chính sách cho vay ngân hàng bao gồm loạt vấn đề quy định điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng khách hàng, lĩnh vực tài trợ, biện pháp bảo đảm tiền vay, quy trình quản lý cho vay, lãi suất Một sách cho vay đắn thu hút nhiều KH, đảm bảo khả sinh lời từ hoạt động cho vay sở hạn chế rủi ro, tuân thủ phương pháp, đường lối sách Nhà nước Điều nghĩa chất lượng cho vay tuỳ thuộc vào việc xây dựng sách TD NHTM đắn hay khơng Bất NH muốn chất lượng cho -7- vay tốt phải sách cho vay khoa học, phù hợp với thực tế NH thị trường Tốc độ tăng trưởng tín dụng: Trong số đặc điểm ngân hàng, tăng trưởng tín dụng xem yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay, tình tăng trưởng vượt mức kiểm soát, dẫn đến nợ xấu Tăng trưởng tín dụng nhanh thường liền với chất lượng tín dụng thấp việc nới lỏng ràng buộc cho vay Quy trình cho vay: Là trình tự bước mà ngân hàng thực cho vay khách hàng Quy trình cho vay phản ánh nguyên tắc cho vay, phương pháp cho vay, trình tự giải cơng việc, thủ tục hành thẩm quyền giải vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay Chất lượng cho vay đảm bảo hay không phụ thuộc lớn vào việc ngân hàng thực tốt bước quy trình tín dụng hay khơng Một quy trình cho vay hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động cho vay Phẩm chất trình độ cán tín dụng: Con người yếu tố định đến thành bại hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng Việc tuyển chọn nhân đạo đức nghề nghiệp tốt giỏi chuyên môn giúp cho ngân hàng ngăn ngừa sai phạm xảy thực cơng tác thẩm định, hồn chỉnh hồ sơ tín dụng khoản tín dụng khách hàng Chính sách tín dụng phương châm hoạt động NH Nhưng thực quy trình tín dụng, đề xuất định cấp tín dụng hay khơng phụ thuộc vào cán tín dụng Để cho vay đạt hiệu cao, cán tín dụng phải am hiểu khách hàng, lĩnh vực môi trường mà khách hàng kinh doanh, phải khả dự báo vấn đề liên quan đến khách hàng vay Công tác thẩm định phương án vay vốn khách hàng Mục đích việc thẩm định giúp cho ngân hàng rút kết luận xác tính khả thi phương án vay vốn, bao gồm hiệu kinh tế khả trả nợ ngân hàng, từ ngân hàng định cho vay từ chối Nếu việc -8- thẩm định không thực trình tự, nội dung thẩm định khơng đầy đủ, thiếu xác khả xảy rủi ro ngân hàng lớn Và trình thẩm định diễn thận trọng, tốn nhiều thời gian, trình cho vay nhiều thủ tục rườm rà ngân hàng bỏ lỡ hội đầu tư, làm giảm tính hiệu SXKD KH, theo chất lượng tín dụng ngân hàng giảm sút Công tác tổ chức ngân hàng: Tổ chức tổ chức phòng ban, nhân tổ chức hoạt động NH Để NH hoạt động hiệu cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cán nhân viên, phòng ban, NH với nhau, NH với quan khác, đảm bảo cho NH hoạt động nhịp nhàng, thống hiệu Và qua đáp ứng kịp thời yêu cầu KH theo dõi khoản vay nhờ mà nâng cao hiệu cho vay Cơng tác kiểm sốt nội bộ: Đây biện pháp giúp cho Ban lãnh đạo NH thơng tin xác tình hình kinh doanh NH từ trì hiệu hoạt động cho vay phù hợp với sách tín dụng nhằm đạt mục tiêu đề Chất lượng cho vay tuỳ thuộc vào mức độ phát kịp thời nguyên nhân sai sót phát sinh, gian lận trình thực khoản vay cơng tác kiểm sốt nội để biện pháp khắc phục kịp thời Xếp hạng tín dụng nội : Xếp hạng tín dụng (XHTD) khách hàng vay vốn việc NHTM đánh giá lực tài chính, tình hình hoạt động triển vọng phát triển tương lai khách hàng, qua xác định mức độ rủi ro không trả nợ khả trả nợ tương lai Kết XHTD nội yếu tố để xem xét sách giá cho KH mức lãi suất, phí NH áp dụng cho KH Hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động cho vay : Việc ứng dụng cơng nghệ đại giúp cho NH thơng tin nhanh đầy đủ, thơng tin xác đầy đủ giúp cho NH định cấp tín dụng cách xác Đồng thời nhờ vào hệ thống công nghệ đại nên thời gian giải hồ sơ cho KH đại hóa chun nghiệp hơn, -9- thơng qua rút ngắn thời gian, đáp ứng ngày tốt kỳ vọng KH thời gian xử lý Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối tượng cho vay: Trong thời điểm cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại nay, vấn đề tiêu tăng trưởng tín dụng ln áp lực ngân hàng, nhiều ngân hàng giao tiêu từ trung ương xuống chi nhánh ngày nhiều, năm sau cao năm trước, chi nhánh yếu tố tiêu tăng trưởng tín dụng mà cố gắng cách để hoàn thành tiêu đề ra, từ dẫn đến chất lượng cho vay bị ảnh hưởng, đơi vài trường hợp điều kiện cho vay thiếu so với quy định, điều kiện khác đủ, kèm theo áp lực tiêu, ngân hàng cho vay, dẫn đến chất lượng phần bị ảnh hưởng Bên cạnh đối tượng cho vay ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngân hàng, tùy đặc trưng vùng miền, vùng đối tượng khách hàng cho vay nằm danh mục hạn chế cho vay ngân hàng, đặc trưng vùng miền ngân hàng khơng cho vay, ngân hàng TM khác cho vay, từ dẫn đến cho vay không đối tượng, dẫn đến chất lượng cho vay khơng đảm bảo 1.2.2.Nhóm nhân tố từ phía khách hàng Tính hợp lý, hợp pháp mục đích sử dụng vốn : Khi khoản vay xem xét cho vay hay khơng vấn đề mục đích sử dụng vốn khách hàng khoản vay Vì mục đích phương án, dự án sử dụng vốn yếu tố hàng đầu định đến tính khả thi khả trả nợ khách hàng Mục đích sử dụng vốn phải hợp pháp, phù hợp với mục tiêu ngành, vùng, khu vực hay nước phải phù hợp với quy định nhà nước cho phép Trường hợp sử dụng vốn không mục đích dễ dẫn đến khả khơng hồn trả đầy đủ vốn lãi hạn ảnh hưởng đến chất lượng cho vay NHTM Năng lực tài Khách hàng: Năng lực tài thể khả quản lý lưu chuyển tiền tệ khách hàng thời gian vay vốn Nếu lực tài yếu ảnh hưởng đến khả trả nợ ngân hàng, dẫn đến chất lượng cho vay ngân hàng bị ảnh - 10 - hưởng Và ngược lại, lực tài KH cao khả cạnh tranh thị trường lớn, vốn vay sử dụng hiệu quả, khả trả nợ KH tốt Phương án sản xuất kinh doanh khách hàng: Tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng lĩnh vực kinh doanh phù hợp với tình hình tương lai, chủng loại sản phẩm sản xuất dịch vụ dùng cho đối tượng tiêu thụ nào, khả phát triển thị trường đối thủ cạnh tranh thơng tin quan trọng mà cán tín dụng cần phải nắm rõ thẩm định khách hàng để làm rõ khía cạnh liên quan đến q trình sản xuất, kinh doanh khách hàng cách đầy đủ để từ kết luận đánh giá khả tồn phát triển khách hàng để định cho việc cho vay cách xác đảm bảo khả hoàn trả khoản vay khách hàng Mức độ đảm bảo tín dụng chất lượng tài sản đảm bảo Do đặc điểm khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên thông thường ngân hàng yêu cầu KH thực biện pháp bảo đảm tiền vay nhằm đảm bảo cho ngân hàng thu nợ rủi ro xảy Nếu KH đủ tài sản để đảm bảo cho khoản vay khoản cho vay xem rủi ro, đồng thời KH trách nhiệm việc kinh doanh cho hiệu quả, đảm bảo khả trả nợ vay ngân hàng Ý chí trả nợ khách hàng Sự trung thực KH ảnh hưởng lớn đến chất lượng cho vay ngân hàng Nếu người vay không cung cấp số liệu trung thực, vi phạm chế độ hạch toán kế toán gây khó khăn cho ngân hàng việc nắm bắt tình hình SXKD thực tế Ngồi ra, KH khơng thiện chí trả nợ ảnh hưởng gây khó khăn cho NH việc thu vốn lãi theo quy định Năng lực quản lý Ban điều hành Doanh nghiệp : Ban điều hành kinh nghiệm quản lý, trình độ chun mơn, đạo đức tốt đưa chiến lược kinh doanh phù hợp giúp DN hoạt động tốt, hiệu quả, đảm bảo khả trả nợ NH gốc lãi hạn Hơn ban điều hành DN trình độ khả ứng biến với thay đổi thị trường tốt nhờ mà - 76 - - Cần quan tâm đến chất lượng số lượng TSĐB, khả phát TSĐB Định kỳ tháng kiểm tra TSĐB lần, đảm bảo TSĐB ngun trạng Hiện dư nợ khơng TSĐB Chi nhánh chiếm khoảng 7% tổng dư nợ, thấp Mặc dù dư nợ khơng TSĐB tập trung số hệ KH vay trả góp CBCNV với đối tượng công chức nhà nước, nhiên phát sinh nợ xấu việc xử lý khó khăn thường kéo dài Chi nhánh Do cần phải ràng buộc trách nhiệm cao trưởng đơn vị liên kết vay CBCNV trách nhiệm thu hồi trả nợ vay đơn vị ký liên kết, yêu cầu KH vay lập cam kết trích từ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nguồn thu khác để trả nợ vay cho Ngân hàng trường hợp gây NQH… Xây dựng sách lãi suất linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng: Theo khảo sát đối tượng KH vay không vay Chi nhánh, mức lãi suất Chi nhánh cao chưa đem lại hài lòng cho KH Chi nhánh cần xác định lãi vay áp dụng cho KH phải dựa mức đóng góp lợi nhuận KH dựa việc truy xuất chương trình “KH ưu tiên Vietinbank” Những KH đóng góp lợi nhuận cao, mức gắn bó lâu dài sử dụng nhiều SPDV cần áp dụng lãi suất ưu đãi nhằm giữ chân KH trước cạnh tranh khốc liệt Ngân hàng bạn địa bàn Bên cạnh Chi nhánh cần vận dụng cách linh hoạt gói tài trợ vốn ưu đãi Cá nhân Doanh nghiệp Hội sở ban hành thời kỳ nhằm chăm sóc KH lơi kéo hệ KH tiềm mà Chi nhánh chưa khai thác địa bàn 3.2.1.2 Xây dựng quy trình cho vay phù hợp, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đào tạo nhân lực thật tốt phục vụ cho công tác thẩm định Hiện nay, hồ sơ, thủ tục, quy trình xét duyệt cho vay, giải ngân, thu nợ cải tiến liên tục, phức tạp, chưa khoa học Với hồ sơ thủ tục vậy, vay nhanh chóng vấn đề khó khăn Việc đơn giản thủ tục vay vốn hoàn toàn khơng thuộc thẩm quyền Vietinbank Bình Phước mà phải - 77 - thuận duyệt ban hành thay đổi quy trình lõi cấp phát tín dụng Hội Đồng Quản Trị Tổng Giám Đốc Trước mắt để rút ngắn thời gian, giảm bớt phiền hà cho KH giao dịch Trước tiên Chi nhánh cần quy định cụ thể thời gian nhận, giải yêu cầu vay vốn KH, chấp nhận cho vay hay không cho vay phải thông báo kịp thời cho KH Đối với cơng tác lập hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền Chi nhánh, cấp cao phòng phê duyệt tín dụng, phê duyệt giải ngân cần phải giải nhanh chóng theo cam kết chất lượng dịch vụ, thời hạn giải hồ sơ ban hành Đồng thời Hội sở phải thành lập Ban cải cách thủ tục hành chức giám sát Chi nhánh, Khu vực Phòng Quản lý tín dụng tn thủ cam kết thời hạn giải hồ sơ cấp tín dụng đảm bảo nhanh chóng Với trường hợp thu nợ đến hạn, hay giải ngân cần cải thiện Đối với thủ tục thu nợ cần tư vấn cho KH trích tự động từ tài khỏan toán nhằm giảm bớt thời gian lại KH, sử dụng tiện ích sản phẩm Internet Banking trích nợ theo định kỳ để trả nợ vay Trong công tác giải ngân CV.KH phận giải ngân cần thực thao tác nhanh chóng giúp cơng tác giải ngân cho KH kịp thời , Chi nhánh cần quy định giải ngân hồ sơ tối đa 15 phút xây dựng phong trào thi đua giao dịch viên kế toán Chi nhánh nhằm khuyến khích ghi nhận đóng góp nhân viên, nâng cao hài lòng KH 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát trước sau cho vay nhằm nâng cao chất lượng thẩm định Theo hầu hết nhân viên tín dụng khảo sát cơng tác thẩm định khách hàng trước cho vay ảnh hưởng hoàn toàn tới chất lượng cho vay Chi nhánh, đặc biệt khoản cho vay KH mối quan hệ quan hệ tín dụng lâu năm với Chi nhánh, cơng tác thẩm định sơ sài tác giả đề xuất cơng tác quản lý cấp tín dụng phải quy trình hóa u cầu gắn chặt với đơn vị quản lý phát triển khách hàng: - Thẩm định hồ sơ cấp tín dụng KH khâu quan trọng, sở để Ngân hàng định cho vay từ chối cấp tín dụng cho KH Nhân viên tín dụng cần thẩm định đầy đủ nội dung sau: thẩm định KH, thẩm định tính khả thi, - 78 - hiệu phương án vay vốn KH, thẩm định tài sản đảm bảo… nhằm đánh giá cách toàn diện, giúp cho việc định cấp tín dụng cách xác Tuy nhiên, cơng tác thẩm định cơng việc phức tạp, việc nâng cao chất lượng thẩm định vấn đề phải quan tâm hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng cho vay giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng - Chi nhánh cần đào tạo cán chuyên môn cao thẩm định, đặc biệt thẩm định hồ sơ vay vốn lớn, hoạt động kinh doanh phức tạp, đa dạng Khâu thẩm định coi khâu kiểm sốt trước cho vay Chính vậy, nhân viên tín dụng phải người tư cách phẩm chất đạo đức tốt, không giỏi chun mơn mà phải hiểu số lĩnh vực, ngành kinh tế, kỹ thuật định Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng Chi nhánh phải tổ chức buổi hội thảo nghiệp vụ tín dụng nhằm nâng cao thêm kiến thức quy trình, sản phẩm kiến thức nghành nghề lĩnh vực phổ biến địa bàn mà Chi nhánh cấp phát tín dụng nhiều - Việc nâng cao thêm kiến thức quy trình, sản phẩm kiến thức nghành nghề lĩnh vực mà KH kinh doanh giúp cho nhân viên tín dụng nhận diện rủi ro cơng tác thẩm định nhằm tư vấn cho KH việc vay vốn cho đồng vốn phát huy hiệu cao Vai trò tư vấn Ngân hàng thể chỗ giúp KH xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, lựa chọn việc sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm… Đồng thời cảnh báo KH rủi ro mà hoạt động kinh doanh gặp phải để biện pháp hạn chế rủi ro, bảo đảm dự án hoạt động hiệu quả, trả nợ Ngân hàng đầy đủ gốc lãi Nên cạnh cần nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng Từ kết khảo sát nhân viên tín dụng hồ sơ nợ hạn phát sinh Chi nhánh cho thấy hệ thống thông tin hỗ trợ tín dụng phục vụ cho hoạt động tín dụng Chi nhánh nhiều bất cập, đặc biệt chưa cung cấp đầy đủ thông tin ngành nghề mà Chi nhánh cho vay nhiều , nhằm phục vụ công tác thẩm định, nên tác giả đề xuất giải pháp để nâng cao nguồn thơng tin tín dụng phục vụ cho công tác thẩm định trước cấp tín dụng, giám sát q trình sử dụng vốn tín dụng, chí việc thu hồi nợ Chi nhánh cần phải thực hiện: - 79 - - Chi nhánh cần liên hệ thường xuyên với khách hàng Doanh nghiệp lớn đầu mối kinh doanh ngành địa bàn tỉnh Bình Phước tổng hợp thơng tin hiệp hội nghành điều, caosu, càphê… để thơng tin xác thực trạng ngành nghề kinh doanh khách hàng tình hình tài KH, khả phát triển tương lai họ lấy sở quan trọng để định cấp tín dụng - Hàng quý/hoặc tháng Chi nhánh cần cảnh báo ngành tiềm ẩn rủi ro, chất lượng tín dụng giảm sút (nợ cấu, nợ hạn tăng cao, lãi chưa thu lớn ) để định hướng cho nhân viên tín dụng hạn chế/khơng tiếp cận cho vay Đồng thời khách hàng dư nợ Chi nhánh cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh khách hàng, đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ biện pháp ứng phó kịp thời tình xấu xảy - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khoản vay: kiểm tra sử dụng vốn vay KH điều kiện cần thiết để phòng ngừa ngăn chặn rủi ro tín dụng Kiểm tra chặt chẽ thường xuyên giúp ngân hàng phát sai phạm KH như: sử dụng vốn sai mục đích, hoạt động kinh doanh khơng hiệu KH nguy lừa đảo Đồng thời thực kiểm tra sau cấp tín dụng tốt giúp ngân hàng nắm bắt vấn đề trình sử dụng vốn KH, qua biện pháp để đối phó kịp thời Cấp quản lý trung gian Nhân viên tín dụng cần thường xuyên kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra tình hình thực cam kết KH ràng buộc tờ trình phê duyệt tín dụng cấp phê duyệt, kiểm tra thực trạng TSĐB, định rà soát, đánh giá lại hiệu hoạt động kinh doanh Chuyên viên khách hàng phải thường xuyên kiểm tra thực tế sở kinh doanh KH, kiểm tra hàng hóa tồn kho sau nhận nợ vay, thường xuyên theo dõi phân tích biến động hoạt động SXKD, tình hình tài KH để kịp thời nhận diện rủi ro tiềm ẩn Phòng hỗ trợ tín dụng Chi nhánh cần phối hợp với nhân viên tín dụng việc phát kịp thời dấu hiệu rủi ro, đề xuất biện pháp xử lý trường hợp khoản vay KH dấu hiệu bất thường khoản vay KH chuyển sang trạng thái xấu Ngoài việc kiểm tra theo đề cương kiểm tra định kỳ Vietinbank Hội Sở - 80 - phòng KTKSNB KV, Phòng hỗ trợ Chi nhánh tiến hành đột xuất thơng tin nghi ngờ 3.2.1.4 Xử lý tốt khoản nợ hạn, nợ xấu tồn đọng Trong giai đọan từ năm 2013 – 2016 công tác xử lý nợ hạn cũ Chi nhánh chậm khơng thực hiệu quả, vay hạn tồn đọng từ đến năm chưa xử lý, bên cạnh Chi nhánh để phát sinh thêm vay hạn Do tác giả đề xuất giải pháp sau : - Đối với KH dấu hiệu gặp khó khăn, tình hình tài suy giảm, Chi nhánh cần chủ động tiếp cận sớm, phối hợp với KH để tiến hành rà sốt, đánh giá tình hình hoạt động, khả trả nợ KH, KH tìm giải pháp xử lý phù hợp, tái tài trợ lại theo kỳ hạn trả nợ phù hợp với tình hình tài KH, làm việc người thân KH để hỗ trợ giải quyết, đề xuất giảm lãi suất giúp KH vượt qua giai đọan khó khăn - Tiến hành rà sốt, đánh giá lại cơng tác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro,đảm bảo việc phân loại nợ phản ánh chất lượng tín dụng Chi nhánh, tuyệt đối không che giấu nợ xấu Đối với nợ xấu từ nhóm đến nhóm phải chủ động phân tích khoản vay để biết thuận lợi, khó khăn việc thu hồi nợ cuối KH khơng khả tài thiếu thiện chí trả nợ tổ chức phát mãi, bán đấu giá để thu hồi nợ gốc lãi - Thiết lập quan hệ với Tòa Án Thi hành án địa phương đẩy nhanh tiến độ phát mãi, bán đấu giá thu hồi nợ gốc lãi Song song Chi nhánh cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm KH mua tài sản lý thơng qua website mua bán bất động sản, đăng báo, đăng tin mua bán bất động sản nhằm giải nợ hạn sớm - Chi nhánh trình chế miễn giảm lãi phạt , lãi phạt hạn… thơng qua Phòng Xử Lý Nợ Hội sở trình Tổng Giám Đốc để nhanh chóng giải nợ hạn nợ hạn tồn đọng lâu mà giá trị TSĐB bị suy giảm giảm giá trị - 81 - - Tiếp tục thực trích đúng, đủ quỹ dự phòng rủi ro xử lý rủi ro tín dụng theo quy định hành 3.2.1.5 Hồn thiện sách khách hàng Quản lý mối quan hệ với khách hàng - Bên cạnh việc tiếp cận lôi kéo KH mới, việc trì tốt mối quan hệ với KH đóng vai trò quan trọng việc giữ chân KH, tránh lôi kéo từ Ngân hàng khác Để tăng cường mối quan hệ cần thực tốt vấn đề sau: - Nâng cao chất lượng phục vụ, thao tác tác nghiệp nhanh chóng xác Giải kịp thời yêu cầu hợp lý KH Trong trường hợp yêu cầu KH không Chi nhánh đáp ứng đáp ứng mức độ đó, nhân viên tín dụng CBQL cần phải thương lượng giải thích rõ để KH hài lòng - Nhận diện KH khả bị Ngân hàng khác lơi kéo KH mà Chi nhánh chưa khai thác hết tiềm sử dụng dịch vụ khác Chi nhánh cần lên kế hoạch thăm hỏi cần tăng cường mối quan hệ nhằm giữ chân KH hữu - Chủ động đề xuất sách ưu đãi KH, tăng cường mối quan hệ sở đảm bảo cân lợi ích hai bên, tạo cảm giác quan tâm chăm sóc KH Quản lý khách hàng tiềm Quản lý tốt sở liệu KH tiềm tiền đề cho việc mở rộng thị trường Chi nhánh tăng lượng KH Để quản lý tốt KH tiềm năng, Phòng khách hàng Chi nhánh phải làm đầu mối tập hợp danh sách tất KH tiềm Chi nhánh Tồn nhân viên tín dụng CBQL chia thành nhóm tiếp thị Từng nhân viên tín dụng tạo thư mục KH tiềm cho riêng để liên hệ, tiếp cận Hàng tuần, nhân viên tín dụng cập nhật danh sách KH, báo cáo kết đạt cho CBQL Trên sở liệu CV.KH cung cấp, CBQL giám sát tình hình tiếp thị nhân viên tín dụng hỗ nhân viên tín dụng việc tiếp thị, sau tiến hành họp đánh giá tình hình, giải khó khăn, vướng mắc - 82 - trình tiếp cận KH thay đổi, giải pháp để tăng hiệu công tác tiếp thị Với cách làm này, việc tiếp thị nhân viên tín dụng thời gian tới giám sát chặt chẽ thường xuyên Hướng tới mục tiêu dài hạn, Ngân hàng nên tạo Potential Customer Database (Dữ liệu khách hàng tiềm năng) mà Chi nhánh khai thác SPDV nào? Đây nguồn liệu phục vụ cho mục tiêu tiếp thị lâu dài Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Xây dựng hình ảnh ngân hàng đáng tin cậy Từ lãnh đạo nhân viên cần thực cam kết KH việc cung cấp sản phẩm hoàn hảo, chuẩn mực từ đầu, để từ tạo niềm tin cho KH Làm tốt công tác KH, giữ chân thu hút KH, mà tạo ưu cạnh tranh cho ngân hàng trung thành KH Để làm tốt công tác chăm sóc KH, Chi nhánh cần thực giải pháp sau: - Tìm hiểu, khảo sát ý kiến, hài lòng KH đến vay vốn hay sử dụng sản phẩm dịch vụ Chi nhánh - Phối hợp sách quảng bá gói sản phẩm cho vay kênh truyền thông đa phương tiện - Duy trì mối quan hệ lâu bền với KH hữu Điều giúp Vietinbank Bình Phước tiết kiệm chi phí tìm kiếm KH Bên cạnh đó, Chi nhánh cần thực sách khuyến mãi, chăm sóc KH nhiều đóng lễ, Tết,… tư vấn, chăm sóc giải thích rõ ràng dịch vụ KH, đặc biệt KH trình độ chưa cao - Cần trọng đến sở vật chất mặt ngân hàng giao dịch với KH Việc nâng cấp sở vật chất nhằm giúp cho KH nhận thấy rõ vững mạnh tài chính, an tồn thoải mái giao dịch chuyên nghiệp Chi nhánh Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên ngân hàng cần tuân thủ quy định đồng phục, tác phong nhanh nhẹn trình giao dịch với KH, thể thái độ chuyên nghiệp phục vụ KH, mang màu sắc riêng Vietinbank - Định kỳ hàng tháng, Chi nhánh nên buổi họp cơng tác kinh doanh, nhằm mục đích cập nhật kiến thức sản phẩm, quy trình nghiệp vụ, công văn, - 83 - quy định cho toàn thể đội ngũ nhân viên, đồng thời kết hợp kiểm tra kiến thức sản phẩm nghiệp vụ cho cán nhân viên 3.2.1.6 Đào tạo phát triển lực cho cán nhân viên Nguồn nhân lực Chi nhánh đa phần tuổi đời trẻ, đội ngũ nhiều nhiệt huyết khả tiếp cận với kiến thức đại nhanh, họ thiếu nghiệp vụ chuyên môn kỹ cần thiết phục vụ cho công việc, đa số phải qua q trình đào tạo cơng tác đáp ứng yêu cầu công việc Với việc tăng trưởng quy mơ tín dụng Chi nhánh phải với tăng cường thêm công tác đào tạo định kỳ hàng tuần / tháng nghiệp vụ sản phẩm tín dụng cho lực lượng nhân viên tín dụng để đủ lực làm việc, trình độ, kinh nghiệm nhằm đảm bảo cho nhân viên tín dụng nâng cao trình độ đánh giá KH, theo dõi khoản vay tốt Bên cạnh , hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề đội ngũ nhân viên tín dụng kinh nghiệm lĩnh vực liên quan bị hạn chế Vì vậy, đòi hỏi Chi nhánh thường xun đào tạo kiến thức ngành nghề cho nhân viên tín dụng phải phục vụ cho hoạt động cấp phát tín dụng, cần lực để đánh giá, phân tích KH, hạn chế rủi ro xảy trình độ non chủ quan nhân viên tín dụng Liên tục sách động viên nhân viên tín dụng tự đào tạo, nghiên cứu học tập, cập nhật kiến thức phục vụ cho thân nhân viên tín dụng phục vụ cho cơng tác tác nghiệp hàng ngày Kích thích tinh thần sáng tạo, phát triển ý tưởng, đề cao tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm nhằm tăng khả chia sẻ tri thức, nâng cao chất lượng công việc Cần nâng cao tính chun nghiệp nhân viên, theo nhân viên ngân hàng chức năng, nhiệm vụ phải thực cách đầy đủ, hết trách nhiệm, tất cơng việc chung Định kỳ 06 tháng phải tổ chức thi kiểm tra kiến thực trình độ nhân viên để phát nhân viên trình độ chưa đạt tập trung đào tạo để tránh sai sót q trình thao tác nghiệp vụ xử lý tình - 84 - Bên cạnh đó, qua kết khảo sát hầu hết cán khảo sát cho yếu tố đạo đức cán tín dụng yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng nên cần biện pháp, kiểm sốt từ phía Chi nhánh để biện pháp xử lý kịp thời hạn chế trường hợp nhân viên tín dụng thiếu đạo đức nghề nghiệp, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái pháp luật làm ảnh hưởng đến chất lượng cho vay Chi nhánh Chi nhánh nên cương sa thải nhân viên, lãnh đạo cố ý, lạm dụng chức vụ để gây rủi ro cho Chi nhánh cách công khai nhằm đảm bảo chất lượng nội ứng ngân hàng 3.2.1.7 Nâng cao chất lượng công nghệ, sở vật chất ngân hàng - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại nhằm phục vụ phát triển kinh doanh dịch vụ Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kênh giao dịch toán mà Vietinbank triển khai như: Hệ thống ngân hàng điện tử, Internet Banking/Mobile Banking, thực dự án kết nối thẻ, mạng lưới máy ATM, POS, đáp ứng nhu cầu đa dạng KH - chế, chiến lược đầu tư máy móc thiết bị đại, liên kết thông tin để khai thác, phục vụ tốt cho hoạt động quản lý - Sử dụng mạng thông tin nội để thông báo cho nhân viên thông báo hay công văn khẩn, đăng tải viết mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm làm việc, xử lý tình - Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị đại nhằm giảm thời gian xử lý thao tác nâng cao hiệu suất làm việc nhân viên - Cần phải tăng cường cơng tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho cán phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin - Cải tạo, sửa chữa thêm PGD xuống cấp địa bàn mà Chi nhánh quản lý đồng theo mơ hình đại, chun nghiệp, thân thiện với KH, trang thiết bị, hình ảnh nội ngoại thất theo tiêu chí nhận diện thương hiệu Vietinbank 3.2.2 Một số đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: 3.2.2.1 Công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực: - 85 - Phòng nhân Vietinbank tăng cường hiệu cơng tác tuyển dụng cán nhân viên, đặc biệt vị trí nhân viên tín dụng Để nhân viên tín dụng đủ lực, phẩm chất đáp ứng u cầu cơng việc, hàng năm Phòng nhân Vietinbank cần phải tiếp tục thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển dụng đến đối tượng nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới, tổ chức thi tuyển tập trung, tăng cường giám sát để ngăn chặn tiêu cực thi cử, nhằm tìm ứng cử viên lực phẩm chất tốt đạo đức tốt phù hợp vị trí nhân viên tín dụng Bên cạnh đó, để đảm bảo nhân nhân viên tín dụng đủ chun mơn Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Vietibank cần phải tổ chức lớp đào tạo tân tuyển cho vị trí nhân viên tín dụng sản phẩm nghiệp vụ, kiến thức pháp luật quy định ngành … trước chuyển Chi nhánh công tác kinh doanh, nhằm hạn chế rủi ro cơng tác cấp phát tín dụng Định kỳ 06 tháng năm Vietinbank cần phải tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi nghiệp vụ chức danh nhân viên tín dụng, nhằm khuyến khích ghi nhận nhân viên tín dụng kiến thực nghiệm vụ tốt , phát huy tinh thần tự học hỏi nhân viên tín dụng tồn hệ thống Vietinbank cần xây dựng diễn đàn trao đổi nội hệ thống thơng tin cung cấp cho cấp tín dụng, rủi ro trình tác nghiệp, rủi ro thị trường, rủi ro TSĐB…Để nhân viên tín dụng nắm bắt thêm thơng tin hoạt động cấp phát tín dụng 3.2.2.2 Quy trình, sách tín dụng Hội sở cần nâng mức thẩm quyền giải ngân cho PGD để PGD giải ngân kịp thời nguồn vốn cho khách hàng Xây dựng gói vay vốn ưu đãi hệ KH cá nhân doanh nghiệp với lãi suất linh hoạt Ưu đãi lãi suất huy động cho vay cho đối tượng KH Xây dựng sách KH riêng biệt, cho tập đồn, tổng cơng ty, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh thể, cá nhân Đặc biệt cần phải xây dựng sản phẩm ngành điều, cao su, càphê …với tính linh hoạt cao để Chi nhánh cạnh tranh với ngân hàng bạn địa bàn Bên cạnh đó, tùy theo biến động thị trường thời kỳ, phòng quản lý tín dụng Hội sở cần đưa doanh mục - 86 - ngành nghề cần hạn chế, trì hay mở rộng cấp tín dụng, làm định hướng cho chi nhánh việc cấp tín dụng cho KH, giúp hạn chế rủi ro Xây dựng chế quy trình linh hoạt Chi nhánh nhận tài sản đảm bảo chấp hàng hóa nguyên liệu hạt điều khô, mủ cao su thành phẩm … Với thủ tục quy trình nhận đảm bảo đơn giản hơn, đảm bảo an tòan thủ tục đảm bảo theo quy định 3.2.2.3 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt: Cơng tác kiểm tra kiểm soát quan trọng nhằm ngăn chặn phát sai sót tiêu cực xảy hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng – tốn Đối với người làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt phải kinh nghiệm trình độ nghiệp vụ vững vàng Nhưng Vietinbank việc lựa chọn nhân làm công tác chưa quy định tiêu chuẩn cụ thể, nhân kiểm tra thiếu kinh nghiệm, chất lượng nhân kiểm tra chưa đồng dẫn đến chất lượng kiểm tra, kiểm sốt chưa cao Vì vậy, Kiểm tra kiểm sốt nội cần phải tiêu chuẩn hóa tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán nhân viên phân công làm công tác kiểm tra, kiểm sốt 3.2.2.4 Kiến nghị khác: Trụ sở cần thường xuyên việc cung cấp thông tin kịp thời số liệu thông tin hoạt động tín dụng Chi nhánh tồn khu vực hệ thống Vietinbank Ngòai thơng tin hoạt động tín dụng ngân hàng đối thủ để Chi nhánh nắm bắt định hướng, so sánh điều chỉnh kịp thời hoạt động cấp phát tín dụng Phòng Pháp chế Vietinbank cần trả lời kịp thời vướng mắc, kiến nghị vướng mắc Chi nhánh q trình cấp phát tín dụng, nhằm hỗ trợ Chi nhánh việc nâng cao chất lượng dịch vụ KH tuân thủ quy định ngành pháp luật Phòng Cơng nghệ thơng tin cần hỗ trợ thêm CN việc lấy thông tin, quản lý hồ sơ KH giảm bớt khâu thao tác theo dõi hồ sơ, lập báo cáo… để CBCNV tăng thêm thời gian cho nghiệp vụ chuyên môn, xử lý nghiệp vụ nhanh chóng 3.2.3 Đề xuất, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước Chính quyền địa phương: - 87 - 3.2.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước NHNN tỉnh Bình Phước nên thường xuyên phối hợp với quan ban ngành chức Tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm để nắm bắt tình hình chất lượng cho vay TCTD Trên sở đề biện pháp, giải pháp để hỗ trợ TCTD việc quản lý dòng vốn cho vay Tăng cường hiệu công tác tra, giám sát NH để bảo đảm TCTD tuân thủ quy định, đặc biệt quy định cho vay, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Thanh tra NHNN cần phải nâng cao chất lượng tra cách sử dụng cán tra trình độ chun mơn giỏi, kinh nghiệm lĩnh vực NH phẩm chất đạo đức tốt Cần chế tài áp dụng triệt để trường hợp vi phạm quy định hoạt động kinh doanh huy động lãi suất vượt trần, cho vay không với văn quy định NHNN NHNN cần ban hành quy định an toàn hoạt động NHTM NHNN cần xây dựng phương thức giám sát NHTM sở nguyên tắc BASEL 3.2.3.2 Kiến nghị quyền địa phương Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Phước cần tạo môi trường ổn định cho hoạt động kinh doanh NHTM doanh nghiệp, sách kêu gọi đầu tư hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp địa bàn, đạo quan chức hỗ trợ ngân hàng việc xử lý nợ xấu xử lý tài sản chấp, quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm, xây dựng sở hạ tầng, đường giao thơng, đảm bảo cho hàng hóa lưu thông dễ dàng thuận tiện Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp cần đạo xử lý nhanh chóng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nhằm giúp KH TSĐB phù hợp với quy định pháp luật để vay vốn ngân hàng Rút ngắn thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm cho KH Nhằm tạo điều kiện để Vietinbank Bình Phước mở rộng nâng cao chất lượng cho vay, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, tạo bình đẳng, cơng - 88 - quan hệ tín dụng Đề nghị quyền địa phương phải xử lý nghiêm khắc trường hợp mua bán đất bất hợp pháp, đặc biệt đất nhận làm đảm bảo nợ vay ngân hàng, đồng thời tích cực xét xử vụ án vi phạm hợp đồng tín dụng nhằm bước nâng cao tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp, cá nhân trước ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng - 89 - KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận chung tín dụng NHTM chất lượng cho vay NHTM, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước, thành tựu mặt hạn chế công tác hoạt động cho vay giai đoạn năm 2013-2016 định hướng hoạt động đến năm 2020, tác giả đề xuất số giải pháp phù hợp với hoạt động cho vay Vietinbank Chi nhánh Bình Phước, để áp dụng thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng cho vay Chi nhánh cụ thể: - Giải pháp cơng tác tín dụng - Giải pháp công tác tào tạo nguồn nhân lực - Giải pháp cơng tác chăm sóc khách hàng - Giải pháp cơng tác kiểm tra kiểm sốt trước sau cho vay - Giải pháp công nghệ thông tin bổ trợ - Giải pháp xử lý nợ tồn đọng… Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu hạn chế giải pháp đòi hỏi cần phải tập trung nghiên cứu xây dựng thành đề án chi tiết riêng, nên số giải pháp mang tính định hướng, tác giả nỗ lực để xây dựng giải pháp tính thực tiễn phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh Vietinbank Chi nhánh Bình Phước - 90 - KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế nước giới nhiều bất ổn, Vietinbank Chi nhánh Bình Phước phải đối mặt với vấn đề hiệu hoạt động, rủi ro kinh doanh nói chung, chất lượng cho vay nói riêng Do vậy, việc nghiên cứu để tìm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay, đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững, hạn chế thấp rủi ro xảy ln nhiệm vụ cấp bách thường trực Trên sở thực mục tiêu yêu cầu đề tài, luận văn hoàn thành số nội dung nghiên cứu sau; Chương 1: Tổng quan chất lượng cho vay Ngân hàng thương mại; Chương 2: Thông qua việc phân tích chất lượng cho vay Vietinbank Bình Phước qua tiêu định tính, định lượng mức độ ảnh hưởng nhân tố, tác giả nhận số ưu điểm hạn chế hoạt động cho vay Chi nhánh, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng cho vay Chi nhánh; Chương 3: Tác giả đưa số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cho vay Chi nhánh Qua phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay Vietinbank Bình Phước cho thấy hoạt động cho vay tầm quan trọng cao hoạt động kinh doanh Chi nhánh Nó góp phần vào việc cung cấp nguồn vốn, bổ sung hỗ trợ vốn cho dân cư, đơn vị kinh tế, đồng thời tác động tích cực đến việc khai thác mạnh tiềm địa bàn hoạt động, thúc đẩy khả phát triển kinh tế, đưa kinh tế địa phương phát triển theo xu hướng chung nước Các kết đạt thời gian qua cho thấy nỗ lực lớn Ban giám đốc toàn thể CBCNV Vietinbank Bình Phước, tạo chỗ đứng cho Chi nhánh hệ thống Vietinbank hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Bình Phước Tác giả mong muốn kết nghiên cứu tài liệu tham khảo quan trọng cho Vietinbank Chi nhánh Bình Phước việc xây dựng chiến lược công tác phát triển tín dụng để chất lượng tín dụng ngày nâng cao hơn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh./ ... CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bình Phước 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng thương. .. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, quy định giám đốc chi nhánh Bình Phước 2.1.2.3 Các hoạt động Vietinbank – Chi nhánh Bình Phước thực hầu hết hoạt động nghiệp vụ sản phẩm dịch vụ ngân hàng, hoạt. .. 1.1.3.1 Với ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, cho vay hoạt động truyền thống, chi m tỷ trọng lớn tổng tài sản có sinh lời ngân hàng Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động cho vay, ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trương hồng minh hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh bình phước , Trương hồng minh hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay