Phạm thị như hoa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh đồng tháp

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:16

TĨM TẮT LUẬN VĂN Để giữ chân khách hàng cũ, đồng thời mở rộng thêm khách hàng mới, thu hút nguồn tiền gửi dân cư đòi hỏi NHTM phải nhận dạng yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền người dân Chính vậy, mục tiêu luận văn nhằm tìm yếu tố ảnh hưởng thực đo lường, đánh giá tác động yếu tố đến định gửi tiền người dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp Từ đó, đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm thu hút nguồn tiền gửi khách hàng nhân Với mục tiêu nêu trên, tác giả tiến hành nghiên cứu dựa vào sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng, nghiên cứu định lựa chọn ngân hàng khác quốc gia khác để đưa mơ hình nghiên cứu đề xuất, xây dựng thang đo yếu tố tiến hành khảo sát với cỡ mẫu 269 khách hàng nhân tỉnh Đồng Tháp Kết khảo sát đưa vào phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính bội so sánh khác biệt định gửi tiền theo nhóm đối tượng khách hàng Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng nhân địa bàn tỉnh Đồng Tháp Trong đó, Lợi ích tài chính, Sản phẩm dịch vụ Thương hiệu yếu tố ảnh hưởng lớn nhất; mức độ ảnh hưởng thấp bao gồm yếu tố: Chất lượng nhân viên, Sự tiếp cận, Sự ảnh hưởng Phương tiện hữu hình Qua đó, luận văn rút kết luận kết nghiên cứu đề xuất giải pháp dành cho NHTM nhằm gia tăng thị phần, nâng cao hiệu công tác huy động vốn LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Cao Lãnh, ngày 27 tháng 04 năm 2018 TÁC GIẢ Phạm Thị Như Hoa LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức q báu q trình tơi học tập thực đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn đến người hướng dẫn khoa học tôi, PGS.TS Ngô Hướng, Thầy tận tình định hướng dành cho tơi lời khun bổ ích để hồn thiện luận văn Sau cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạnđồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ cho tơi suốt q trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! Tác giả Phạm Thị Như Hoa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Nghĩa tiếng nước CBNV Cán nhân viên EFA Phân tích nhân tố khám phá KHCN Khách hàng nhân NHNN Ngân hàng nhà nước NHNN VN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ Saigon Thuong Tin Commercial phần Sài Gòn Thương Tín Exploratory Factor Analysis Joint Stock Bank DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU STT Thứ tự bảng Tên Trang Bảng 3.1 Phân bố bảng khảo sát theo vùng 31 Bảng 4.1 Tình hình huy động vốn từ năm 2014-2017 41 Bảng 4.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 43 Bảng 4.3 Kết phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ 44 Bảng 4.4 Kết phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ 46 hai Bảng 4.5 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 47 Bảng 4.6 Kết đánh giá độ phù hợp mơ hình 48 Bảng 4.7 Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 49 Bảng 4.8 Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội 49 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Thứ tự hình Tên hình Trang Hình 2.1 Mơ hình hành vi người tiêu dùng 13 Hình 2.2 Mơ hình năm giai đoạn trình mua sắm 16 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu 2.2 Tổng quan nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm huy động vốn 2.2.2 Đặc điểm huy động vốn 2.2.3 Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động vốn 2.2.3.1 Đối với kinh tế 2.2.3.2 Đối với ngân hàng thương mại 2.2.3.3 Đối với khách hàng 2.2.4 Các sản phẩm huy động vốn khách hàng nhân 2.2.4.1 Tiền gửi toán 2.2.4.2 Tiền gửi có kỳ hạn 2.2.4.3 Tiền gửi tiết kiệm 2.2.4.4 Các hình thức huy động khác 2.3 Đặc điểm giao dịch khách hàng nhân 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả huy động vốn từ khách hàng nhân 2.4.1 Yếu tố từ môi trường kinh tế xã hội 2.4.2 Yếu tố từ Ngân hàng thương mại 2.4.3 Yếu tố từ phía khách hàng 10 2.5 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 12 2.5.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 12 2.5.2 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng 12 2.5.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 13 2.5.4 Tiến trình định khách hàng 16 2.6 Các nghiên cứu có liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng 17 2.6.1 Một số nghiên cứu giới 17 2.6.2 Một số nghiên cứu nước 19 2.7 Các yếu tố kỳ vọng ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng nhân 19 2.7.1 Thương hiệu 21 2.7.2 Lợi ích tài 22 2.7.3 Chất lượng nhân viên 22 2.7.4 Sản phẩm dịch vụ 24 2.7.5 Sự ảnh hưởng 24 2.7.6 Phương tiện hữu hình 25 2.7.7 Sự Tiếp cận 25 2.8 Kết luận 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Giới thiệu 27 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.3 Xây dựng thang đo yếu tố 37 3.4 Kết luận 39 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Giới thiệu 40 4.2 Phân tích hoạt động huy động vốn NHTM địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời gian qua 40 4.2.1 Giới thiệu tỉnh Đồng Tháp 40 4.2.2 Hoạt động huy động vốn NHTM tỉnh Đồng Tháp 41 4.3 Kết nghiên cứu 42 4.3.1 Tổng quan mẫu nghiên cứu 42 4.3.2 Phân tích độ tin cậy thang đo 43 4.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 46 4.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 48 4.3.5 So sánh khác biệt theo nhóm đối tượng khách hàng đến định gửi tiền 50 4.4 Kết luận 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Giới thiệu 54 5.2 Kết đóng góp đề tài 54 5.3 Các giải pháp nhằm thu hút khách hàng nhân gửi tiền tỉnh Đồng Tháp 55 5.3.1 Nâng cao lợi ích tài dành cho khách hàng thơng qua sách cạnh tranh hợp lý 55 5.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng 56 5.3.3 Nâng cao giá trị thương hiệu, hình ảnh ngân hàng 57 5.3.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng 61 5.3.5 Thúc đẩy khả tiếp cận khách hàng ngân hàng 63 5.3.6 Gia tăng ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng 64 5.3.7 Đầu tư nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị đại, hình ảnh nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp, thống toàn hệ thống 65 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 66 5.5 Kết luận chương 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục – Bảng câu hỏi vấn chuyên sâu Phụ lục – Bảng tổng hợp biến quan sát đo lường 07 yếu tố Phụ lục – Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng Phụ lục – Kết thống kê mẫu Phụ lục – Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Phụ lục – Kết phân tích nhân tố khám phá EFA Phụ lục – Kết phân tích tương quan Pearson Phụ lục – Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội Phụ lục – Kết phân tích t – test anova 23 272 1.089 98.039 24 267 1.068 99.107 25 223 893 100.000 Rotated Component Matrixa Component CLNV2 764 CLNV5 745 CLNV1 739 CLNV3 699 CLNV4 690 TH3 805 TH4 783 TH1 766 TH2 748 STC5 797 STC2 736 STC1 724 STC4 719 SPDV1 799 SPDV3 795 SPDV2 794 SAH3 818 SAH2 802 SAH1 708 LITC3 830 LITC2 724 LITC1 716 PTHH5 790 PTHH1 769 PTHH3 726 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .724 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 321.954 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.272 75.740 75.740 398 13.252 88.992 330 11.008 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.272 % of Variance 75.740 Cumulative % 75.740 Component Matrixa Component QDGT1 883 QDGT3 871 QDGT2 857 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations F_QDGT F_TH F_LITC F_CLNV F_SPDV F_SAH F_PTHH F_STC F_QDGT Pearson 571** 708** 508** 589** 588** 471** 556** Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 ** ** ** ** ** ** F_TH Pearson 571 386 273 332 406 304 325** Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 F_LITC Pearson 708** 386** 404** 421** 490** 403** 465** Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 ** ** ** ** ** ** F_CLNV Pearson 508 273 404 289 368 252 338** Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 ** ** ** ** ** ** F_SPDV Pearson 589 332 421 289 380 291 362** Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 F_SAH Pearson 588** 406** 490** 368** 380** 337** 450** Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 ** ** ** ** ** ** F_PTHH Pearson 471 304 403 252 291 337 348** Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 ** ** ** ** ** ** ** F_STC Pearson 556 325 465 338 362 450 348 Correlation Sig (2.000 000 000 000 000 000 000 tailed) N 269 269 269 269 269 269 269 269 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Variables Entered/Removeda Variables Variables Model Entered Removed F_STC, F_TH, F_CLNV, F_PTHH, F_SPDV, F_SAH, F_LITCb a Dependent Variable: F_QDGT b All requested variables entered Method Enter Model Summaryb Std Error Adjusted of the DurbinModel R R Square R Square Estimate Watson 859a 737 730 35299 1.993 a Predictors: (Constant), F_STC, F_TH, F_CLNV, F_PTHH, F_SPDV, F_SAH, F_LITC b Dependent Variable: F_QDGT ANOVAa Mean Model Sum of Squares df Square F Regression 91.276 13.039 104.651 Residual 32.520 261 125 Total 123.796 268 a Dependent Variable: F_QDGT b Predictors: (Constant), F_STC, F_TH, F_CLNV, F_PTHH, F_SPDV, F_SAH, F_LITC Sig .000b Coefficientsa Model a (Constant) F_TH F_LITC F_CLNV F_SPDV F_SAH F_PTHH F_STC Dependent Variable: F_QDGT Unstandardized Coefficients Std B Error -.067 137 173 029 234 030 129 032 173 028 087 030 075 029 101 033 Standardize d Coefficients Beta 218 319 148 225 118 092 120 t -.487 5.973 7.702 4.094 6.099 2.952 2.560 3.108 Sig .627 000 000 000 000 003 011 002 Collinearity Statistics Toleranc e VIF 753 587 775 742 631 775 676 1.328 1.703 1.290 1.348 1.586 1.290 1.479 Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions F_CLN F_SPD F_SA V V H 00 00 00 Eigenval ue 7.757 Conditi on Index 1.000 (Consta nt) 00 F_T H 00 F_LIT C 00 043 13.486 04 00 06 00 07 041 13.830 02 05 11 00 039 14.028 01 68 10 038 14.241 05 07 033 15.394 01 030 15.998 019 20.196 Model 1 F_PTH H 00 F_ST C 00 25 55 00 63 17 05 02 00 17 04 05 02 03 59 05 03 16 01 10 61 03 01 32 02 10 00 02 00 11 03 19 08 76 88 08 08 27 04 01 09 09 a Dependent Variable: F_QDGT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value 1.9684 Residual -1.08340 Std Predicted -2.307 Value Std Residual -3.069 a Dependent Variable: F_QDGT Charts Maximum 4.4267 1.56621 1.905 Mean 3.3147 00000 000 Std Deviation 58359 34835 1.000 N 269 269 269 4.437 000 987 269 PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH T-TEST VÀ ANOVA Independent Samples T-Test GIỚI TÍNH Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F _ Q D G T Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means F Sig t 981 323 840 838 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Sig (2tailed) Mean Difference Std Error Difference 267 402 06980 08309 -.09379 23339 259.118 403 06980 08334 -.09431 23391 df One way Anova ĐỘ TUỔI Descriptives F_QDGT Tu 1825 tuoi Tu 2635 tuoi Tu 3645 tuoi Tu 4655 tuoi Trên 55 tuoi Total N 19 Mean 2.9649 Std Deviation 56541 39 3.1197 64203 10281 2.9115 3.3278 1.67 4.67 78 3.2692 70671 08002 3.1099 3.4286 2.00 4.67 91 3.4725 65181 06833 3.3368 3.6083 2.00 4.67 42 3.3968 68368 10549 3.1838 3.6099 2.00 4.67 269 3.3147 67965 04144 3.2332 3.3963 1.67 4.67 Test of Homogeneity of Variances F_QDGT Levene Statistic df1 df2 2.190 264 Std Error 12971 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum 2.6924 3.2374 2.00 Sig .070 Maximum 4.00 ANOVA F_QDGT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 6.520 Mean Square 1.630 117.276 264 444 123.796 268 df F 3.669 Sig .006 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: F_QDGT LSD Mean Difference Std (I) DoTuoi (I-J) Error Tu 18-25 Tu 26-35 tuoi -.15475 18647 tuoi Tu 36-45 tuoi -.30432 17052 Tu 46-55 tuoi -.50762* 16811 Trên 55 tuoi -.43191* 18428 Tu 26-35 Tu 18-25 tuoi 15475 18647 tuoi Tu 36-45 tuoi -.14957 13071 Tu 46-55 tuoi -.35287* 12756 Trên 55 tuoi -.27717 14821 Tu 36-45 Tu 18-25 tuoi 30432 17052 tuoi Tu 26-35 tuoi 14957 13071 Tu 46-55 tuoi -.20330* 10284 Trên 55 tuoi -.12759 12756 Tu 46-55 Tu 18-25 tuoi 50762* 16811 tuoi Tu 26-35 tuoi 35287* 12756 Tu 36-45 tuoi 20330* 10284 Trên 55 tuoi 07570 12433 Trên 55 Tu 18-25 tuoi 43191* 18428 tuoi Tu 26-35 tuoi 27717 14821 Tu 36-45 tuoi 12759 12756 Tu 46-55 tuoi -.07570 12433 * The mean difference is significant at the 0.05 level Sig .407 075 003 020 407 254 006 063 075 254 049 318 003 006 049 543 020 063 318 543 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.5219 2124 -.6401 0314 -.8386 -.1766 -.7947 -.0691 -.2124 5219 -.4069 1078 -.6040 -.1017 -.5690 0147 -.0314 6401 -.1078 4069 -.4058 -.0008 -.3788 1236 1766 8386 1017 6040 0008 4058 -.1691 3205 0691 7947 -.0147 5690 -.1236 3788 -.3205 1691 Means Plots HỌC VẤN Descriptives F_QDGT Duoi cao dang Cao dang/ Dai hoc Sau dai hoc Total N 119 Mean 3.3109 Std Deviation 66629 Std Error 06108 112 3.2589 67667 06394 3.1322 38 3.4912 71759 11641 269 3.3147 67965 04144 Test of Homogeneity of Variances F_QDGT Levene Statistic 373 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 3.1900 3.4319 df1 df2 266 Sig .689 Minimum 2.00 Maximum 4.67 3.3856 1.67 4.67 3.2554 3.7271 2.00 4.67 3.2332 3.3963 1.67 4.67 ANOVA F_QDGT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.534 Mean Square 767 122.262 266 460 123.796 268 df F 1.669 Sig .190 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.1237 2277 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: F_QDGT LSD (I) HocVan Duoi cao Cao dang dang/Dai hoc Sau dai hoc Cao Duoi cao dang/Dai dang hoc Sau dai hoc Sau dai Duoi cao hoc dang Cao dang/Dai hoc Mean Difference (I-J) 05200 Std Error 08925 Sig .561 -.18030 12632 155 -.4290 0684 -.05200 08925 561 -.2277 1237 -.23230 12728 069 -.4829 0183 18030 12632 155 -.0684 4290 23230 12728 069 -.0183 4829 Means Plots NGHỀ NGHIỆP Descriptives F_QDGT Nong dan CBN V van phong Kinh doanh tu Nghe khac Total Std Error 09499 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 3.4193 3.8029 N 42 Mean 3.6111 Std Deviatio n 61559 75 3.4356 70599 08152 3.2731 10 3.1242 64982 06434 50 3.2733 64132 26 3.3147 67965 Minimum 2.33 Maximum 4.67 3.5980 1.67 4.67 2.9965 3.2518 2.00 4.67 09070 3.0911 3.4556 2.00 4.67 04144 3.2332 3.3963 1.67 4.67 Test of Homogeneity of Variances F_QDGT Levene Statistic 1.152 df1 df2 265 Sig .329 ANOVA F_QDGT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 8.573 Mean Square 2.858 115.223 265 435 123.796 268 df F 6.573 Sig .000 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: F_QDGT LSD 95% Confidence Interval (I) NgheNghiep Nong dan CBNV van phong Mean Difference (I-J) 17556 Std Error 12708 Sig .168 Lower Bound -.0747 Upper Bound 4258 Kinh doanh tu 48693* 12089 000 2489 7250 Nghe khac 33778* 13802 015 0660 6095 CBNV van phong Nong dan -.17556 12708 168 -.4258 0747 Kinh doanh tu 31137* 10030 002 1139 5089 16222 12039 179 -.0748 3993 Nong dan -.48693* 12089 000 -.7250 -.2489 CBNV van phong -.31137* 10030 002 -.5089 -.1139 Nghe khac -.14915 11384 191 -.3733 0750 Nong dan -.33778* 13802 015 -.6095 -.0660 CBNV van phong -.16222 12039 179 -.3993 0748 Kinh doanh tu 14915 11384 191 -.0750 3733 Nghe khac Kinh doanh tu Nghe khac * The mean difference is significant at the 0.05 level Means Plots THU NHẬP Descriptives F_QDGT 95% Confidence Interval for Mean Std Lower Upper Error Bound Bound 07173 3.1697 3.4553 Duoi 10 trieu N 80 Mean 3.3125 Std Deviation 64160 Tu 10-20 trieu 133 3.2581 69464 06023 3.1390 Tren 20 trieu 56 3.4524 68881 09205 269 3.3147 67965 04144 Total Minimum 2.00 Maximum 4.67 3.3773 1.67 4.67 3.2679 3.6368 2.00 4.67 3.2332 3.3963 1.67 4.67 Test of Homogeneity of Variances F_QDGT Levene Statistic 562 df1 df2 266 Sig .571 ANOVA F_QDGT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.487 Mean Square 744 122.309 266 460 123.796 268 df F 1.617 Sig .200 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: F_QDGT LSD (I) ThuNhap Duoi 10 Tu 10-20 trieu trieu Tren 20 trieu Tu 10-20 Duoi 10 trieu trieu Tren 20 trieu Tren 20 Duoi 10 trieu trieu Tu 10-20 trieu Means Plots 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.1345 2433 Mean Difference (I-J) 05435 Std Error 09594 Sig .572 -.13988 11815 237 -.3725 0927 -.05435 09594 572 -.2433 1345 -.19424 10802 073 -.4069 0184 13988 11815 237 -.0927 3725 19424 10802 073 -.0184 4069 ... cứu yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân Chương 4: Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân Chương 5: Kết luận giải pháp thu hút khách hàng cá nhân gửi. .. hàng Chính thế, ngân hàng muốn nâng cao khả huy động vốn cần phải hiểu yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng Do đó, đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân địa. .. sau: - Nhận dạng yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền vào ngân hàng khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Thực đo lường, đánh giá tác động yếu tố đến định gửi tiền người dân địa bàn - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phạm thị như hoa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh đồng tháp , Phạm thị như hoa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh đồng tháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay