Nguyễn xuân bá nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình tây sài gòn

141 1 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM NGUYỄN XUÂN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH TÂY SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM NGUYỄN XUÂN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH TÂY SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN TRỌNG HUY TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TĨM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng thương mại, tổng hợp số nhân tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng Thông qua 02 mơ hình lý thuyết điển hình lực cạnh tranh, mơ hình cạnh tranh Michael E Porter mơ hình Victor Smith làm tiền đề để xác định nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân BIDV Bình Tây Sài Gòn từ mạnh đến yếu là: Sản phẩm; Thương hiệu; Năng lực tài chính; Năng lực quản trị; Vốn trí tuệ; Dịch vụ ; Công nghệ cuối Mạng lưới Sau phân tích thực trạng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn theo trọng tâm nhân tố trên, luận văn đề xuất số giải pháp đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng BIDV số giải pháp hỗ trợ để BIDV Bình Tây Sài Gòn nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân, góp phần phát triển hoạt động cho vay nhân chi nhánh tổng thể hoạt động kinh doanh chung chi nhánh tương lai, bên cạnh tạo tiền đề để mở rộng nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh khác chi nhánh như: hoạt động huy động vốn, hoạt động thẻ, hoạt động ngân hàng điện tử, hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung L I M O N Tôi xin cam đoan luận văn Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thương mại cổ phần ầu Phát triển Việt NamChi nhánh Bình Tây Sài Gòn cơng trình nghiên cứu thân, đ c kết trình học tập nghiên cứu thực ti n thời gian qua Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP HCM, ngày tháng Tác giả năm 2018 L I ẢM ƠN Với lòng chân thành sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy trường ại học Ngân hàng TPHCM, Khoa đào tạo sau ại học giảng dạy, truyền đạt, hướng dẫn suốt trình học tập nghiên cứu trường Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, Quý đồng nghiệp Ngân hàng BIDV Bình Tây Sài Gòn, Q Anh Chị Em đồng nghiệp cơng tác hệ thống BIDV tận tình vấn, truyền đạt kinh nghiệm, động viên tạo điều kiện để nghiên cứu đề tài luận văn Tiếp đến, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người bạn lớp cao học bạn bè đồng hành suốt chặng đường vừa qua hết, xin chân thành cảm ơn tri ân đến TS Trần Trọng Huy góp ý hướng dẫn tận tình tơi suốt q trình thực nghiên cứu đề tài, kiến thức thu thập trình học tập nghiên cứu hành trang quý báu đồng hành tơi q trình cơng tác nghiên cứu sau Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả, ch c Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị Em đồng nghiệp, TS Trần Trọng Huy toàn thể gia đình, bạn bè lời ch c sức khỏe, hạnh ph c bình an Xin trân trọng cảm ơn! TP HCM, ngày tháng Tác giả năm 2018 MỤC LỤC L I MỞ ẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu âu hỏi nghiên cứu ối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu ơng trình nghiên cứu liên quan Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn HƢƠNG 1: TỔNG QU N VỀ NĂNG LỰ ẠNH TR NH TRONG HOẠT ỘNG HO V Y KHÁ H HÀNG Á NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay 1.1.2 Bản chất cho vay 1.1.3 Phân loại hoạt động cho vay 1.1.4 Hoạt động cho vay nhân ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động cho vay nhân ngân hàng thương mại 1.1.4.2 Vai trò hoạt động cho vay nhân ngân hàng thương mại 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Một số nghiên cứu, mơ hình đánh giá lực cạnh tranh 12 1.2.3.1 Mơ hình lực cạnh tranh Michael E Porter 12 1.2.3.2 Mơ hình Victor Smith 15 1.2.3.3 Mơ hình khả cạnh tranh Barth 16 1.2.3.4 Mơ hình phân đoạn định vị thị trường Aeker 17 1.2.3.5 Một số mơ hình khác 19 1.3 Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại 19 1.3.1 Khái niệm 19 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân 20 1.3.2.1 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô 20 1.3.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 22 1.3.2.3 Các nhân tố thuộc môi trường nội 24 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại giới học kinh nghiệm cho Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 30 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng thương mại giới 30 1.4.1.1 Citibank – Mỹ 30 1.4.1.2 Ngân hàng HSBC – Hồng Kông 31 1.4.1.3 Ngân hàng ICBC – Trung Quốc 32 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 33 KẾT LUẬN HƢƠNG 35 HƢƠNG 2: THỰ TRẠNG NĂNG LỰ ẠNH TR NH TRONG HOẠT ỘNG HO V Y KHÁ H HÀNG Á NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIPHẦN ẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT N M – CHI NHÁNH BÌNH TÂY SÀI GỊN 36 2.1 Nam Giới thiệu ngân hàng Ngân hàng TM P ầu tƣ Phát triển Việt 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP ầu Phát triển Việt Nam 36 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP ầu Phát triển Việt Nam 37 2.2 Giới thiệu ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn 41 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng BIDV hi nhánh Bình Tây Sài Gòn 44 2.3.1 Sản phẩm cho vay 45 2.3.2 Dịch vụ 46 2.3.3 Vốn trí tuệ 46 2.3.4 Thương hiệu 47 2.3.5 Công nghệ 48 2.3.6 Năng lực quản trị 49 2.3.7 Năng lực tài 49 2.3.8 Mạng lưới 50 2.4 ánh giá nhân tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân BIDV hi nhánh Bình Tây Sài Gòn thơng qua khảo sát 50 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 50 2.4.2 Phân tích tóm tắt số mơ hình liên quan đến đề tài 51 2.4.3 ề xuất mơ hình nghiên cứu sơ 52 2.4.4 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu 53 2.4.5 Thiết kế thang đo nhân tố bảng câu hỏi điều tra cho nghiên cứu 56 2.4.6 Thiết kế mẫu nghiên cứu đối tượng khảo sát 67 2.4.7 ánh giá thang đo 69 2.4.7.1 ánh giá độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 69 2.4.7.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 75 2.4.7.3 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha (hiệu chỉnh) 80 2.4.8 Phân tích hồi quy 81 KẾT LUẬN HƢƠNG 85 HƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG O NĂNG LỰ ẠNH TR NH TRONG HOẠT ỘNG HO V Y KHÁ H HÀNG Á NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIPHẨN ẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT N M – CHI NHÁNH BÌNH TÂY SÀI GỊN 86 3.1 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng BIDV Bình Tây Sài Gòn 86 3.1.1 Mục tiêu định hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng BIDV Bình Tây Sài Gòn 86 3.1.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng BIDV Bình Tây Sài Gòn 86 ịnh hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân 3.1.1.2 hàng BIDV Bình Tây Sài Gòn 87 3.1.2 Một số giải pháp nâng cao nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay KHCN BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn 88 3.1.2.1 Nhóm giải pháp Sản phẩm 88 3.1.2.2 Nhóm giải pháp Thương hiệu 90 3.1.2.3 Nhóm giải pháp Năng lực tài 91 3.1.2.4 Nhóm giải pháp Năng lực quản trị 92 3.1.2.5 Nhóm giải pháp Vốn trí tuệ 93 3.1.2.6 Nhóm giải pháp Dịch vụ 94 3.1.2.7 Nhóm giải pháp Cơng nghệ 95 3.1.2.8 Nhóm giải pháp Mạng lưới 96 3.2 Một số kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc BIDV 97 3.2.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 97 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng BIDV 97 3.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 99 KẾT LUẬN HƢƠNG 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU TH M KHẢO 102 PHỤ LỤ D NH MỤ Á TỪ VIẾT TẮT ATM : Automated teller machine - Máy r t tiền tự động BIDV : Bank for Investment and Development of Vietnam - Ngân hàng thương mại cổ phần ầu Phát triển Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố HSBC : Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải ICBC : Industrial and Commercial Bank of China - Ngân hàng Công Thương Trung Quốc KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NLCT : Năng lực cạnh tranh NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước TMCP : Thương mại cổ phần SPSS : Statistical Package for the Social Sciences - Phần mềm thống kê  Vốn trí tuệ (VTT)  ánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy ronbach’s lpha (lần 1): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 694 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted VTT1 9.49 3.374 297 778 VTT2 8.69 3.250 597 557 VTT3 8.73 3.487 534 600 VTT4 8.85 3.427 566 582  ánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy ronbach’s lpha (lần 2): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 778 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted VTT2 6.26 1.547 663 645 VTT3 6.30 1.765 561 757 VTT4 6.42 1.686 623 692  Thƣơng hiệu (TH)  ánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy ronbach’s lpha (lần 1): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 757 TH1 TH2 TH3 TH4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 9.31 6.885 742 606 9.35 7.145 613 669 10.21 8.085 852 294 9.26 6.744 648 646  ánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy ronbach’s lpha (lần 2): Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TH1 6.81 3.796 824 702 TH2 6.85 4.036 662 850 TH4 6.76 3.746 692 825  ông nghệ ( N) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 877 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CN1 6.03 2.995 792 803 CN2 5.95 3.452 768 822 CN3 5.96 3.572 738 849 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted  Năng lực quản trị (NLQT) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 837 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted NLQT1 6.48 2.434 677 797 NLQT2 6.40 2.608 646 823 NLQT3 6.31 2.431 779 696  Năng lực tài (NLT ) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 787 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NLTC1 7.13 4.903 647 691 NLTC2 6.59 4.905 677 662 NLTC3 7.04 4.775 567 784 Mạng lƣới (ML) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 785 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ML1 5.79 2.539 663 664 ML2 5.70 2.576 627 705 ML3 6.00 2.968 585 749 Năng lực cạnh tranh (NL T) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 612 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NLCT1 6.98 804 391 566 NLCT2 6.67 956 351 607 NLCT3 6.83 822 537 351 PHỤ LỤC PHÂN TÍ H NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EF  Kết phân tích nhân tố khám phá EF (lần 1) biến độc lập: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 652 2856.685 df 325 Sig .000 Total Variance Explained Com pone nt Initial Eigenvalues Total 3.290 12.653 12.653 3.290 12.653 12.653 2.837 10.912 10.912 2.876 11.061 23.714 2.876 11.061 23.714 2.491 9.582 20.495 2.810 10.809 34.522 2.810 10.809 34.522 2.383 9.167 29.662 2.389 9.188 43.710 2.389 9.188 43.710 2.368 9.106 38.768 2.136 8.216 51.926 2.136 8.216 51.926 2.191 8.427 47.195 1.871 7.195 59.121 1.871 7.195 59.121 2.173 8.356 55.551 1.825 7.018 66.140 1.825 7.018 66.140 2.129 8.187 63.738 1.380 5.308 71.448 1.380 5.308 71.448 2.005 7.710 71.448 788 3.031 74.478 10 734 2.824 77.303 11 656 2.522 79.825 12 631 2.425 82.250 13 604 2.324 84.575 14 493 1.896 86.471 15 467 1.798 88.269 16 410 1.578 89.847 17 407 1.566 91.414 % of Cumula Varian tive % ce Extraction Sums of Squared Loadings Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumula Total % of Cumulati Variance tive % Variance ve % Total Variance Explained Com pone nt Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumula Varian tive % ce 18 373 1.436 92.849 19 333 1.279 94.128 20 320 1.231 95.360 21 276 1.063 96.422 22 264 1.016 97.438 23 204 786 98.225 24 195 752 98.976 25 139 536 99.513 26 127 487 100.000 Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumula Total % of Cumulati Variance tive % Variance ve % Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DV3 868 DV1 848 DV2 797 DV4 782 CN2 903 CN1 900 CN3 870 TH1 907 TH2 853 TH4 839 NLQT3 891 NLQT1 862 NLQT2 820 NLTC2 876 NLTC1 833 NLTC3 786 ML1 837 ML2 818 ML3 811 VTT2 882 VTT4 816 VTT3 775 SP4 738 SP3 737 SP1 699 SP2  Kết phân tích nhân tố khám phá EF (lần 2) biến độc lập : KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 643 2787.850 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Comp onent Initial Eigenvalues Total % of Cumulati Varian ve % ce Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulat Variance ive % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumula Varianc tive % e 3.256 13.025 13.025 3.256 13.025 13.025 2.817 11.267 11.267 2.813 11.252 24.277 2.813 11.252 24.277 2.488 9.951 21.218 2.634 10.536 34.813 2.634 10.536 34.813 2.372 9.490 30.708 2.387 9.547 44.360 2.387 9.547 44.360 2.354 9.417 40.125 2.133 8.530 52.890 2.133 8.530 52.890 2.183 8.734 48.859 1.870 7.479 60.369 1.870 7.479 60.369 2.154 8.616 57.475 1.825 7.299 67.667 1.825 7.299 67.667 2.125 8.500 65.975 1.360 5.440 73.108 1.360 5.440 73.108 1.783 7.133 73.108 769 3.075 76.183 10 664 2.654 78.837 11 635 2.540 81.377 12 605 2.422 83.799 13 493 1.972 85.771 14 470 1.878 87.650 15 436 1.742 89.392 16 409 1.637 91.029 17 376 1.504 92.533 18 333 1.331 93.863 19 322 1.287 95.150 20 277 1.106 96.257 21 264 1.057 97.313 22 206 824 98.137 23 200 798 98.935 24 139 558 99.493 25 127 507 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DV3 872 DV1 850 DV2 798 DV4 780 CN2 902 CN1 901 CN3 871 TH1 909 TH2 853 TH4 844 NLQT3 894 NLQT1 860 NLQT2 825 NLTC2 877 NLTC1 835 NLTC3 786 ML1 843 ML2 821 ML3 814 VTT2 880 VTT4 818 VTT3 775 SP3 752 SP4 743 SP1 719 Kết phân tích nhân tố khám phá EF biến phụ thuộc nhƣ sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 589 96.682 Sig .000 Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 1.708 56.950 56.950 787 26.231 83.180 505 16.820 100.000 1.708 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NLCT3 838 NLCT1 730 NLCT2 688 % of Variance 56.950 Cumulative % 56.950 PHỤ LỤ KIỂM ỊNH TH NG DO RONB H’S LPH (HIỆU HỈNH)  Sản phẩm (SP) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 620 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SP1 8.03 3.457 395 568 SP3 7.88 3.367 488 442 SP4 8.11 3.251 409 553 PHỤ LỤC PHÂN TÍ H HỒI QUY Correlations NLCT NLCT TH NLQT NLTC ML VTT SP 127 172 372 369 458 132 205 344 DV 127 1.000 -.044 -.118 -.096 -.023 -.032 047 -.012 CN 172 -.044 1.000 102 -.066 050 -.016 -.078 -.035 372 -.118 102 1.000 041 084 -.048 -.122 -.180 369 -.096 -.066 041 1.000 113 -.014 124 -.080 458 -.023 050 084 113 1.000 068 006 -.052 ML 132 -.032 -.016 -.048 -.014 VTT 205 047 -.078 -.122 124 006 SP 344 -.012 -.035 -.180 -.080 -.052 022 003 000 000 000 018 001 000 DV 022 242 031 064 358 308 227 427 CN 003 242 052 150 215 401 109 290 TH 000 031 052 258 092 222 026 002 NLQT 000 064 150 258 036 413 024 103 NLTC 000 358 215 092 036 140 460 207 ML 018 308 401 222 413 140 189 000 VTT 001 227 109 026 024 460 189 SP 000 427 290 002 103 207 000 181 NLCT 252 252 252 252 252 252 252 252 252 DV 252 252 252 252 252 252 252 252 252 CN 252 252 252 252 252 252 252 252 252 TH 252 252 252 252 252 252 252 252 252 NLQT 252 252 252 252 252 252 252 252 252 NLTC 252 252 252 252 252 252 252 252 252 ML 252 252 252 252 252 252 252 252 252 VTT 252 252 252 252 252 252 252 252 252 SP 252 252 252 252 252 252 252 252 252 NLCT N CN 1.000 TH Pearson Correlati NLQT on NLTC Sig (1tailed) DV 068 1.000 056 237 056 1.00 -.058 237 -.058 1.00 181 Model Summaryb Mode l R R Square 872a Adjusted R Square Std Error of the Estimate 753 761 DurbinWatson 21110 2.100 a Predictors: (Constant), SP, DV, CN, NLTC, VTT, NLQT, ML, TH b Dependent Variable: NLCT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 34.415 4.302 Residual 10.828 243 045 Total 45.243 251 F Sig .000b 96.537 a Dependent Variable: NLCT b Predictors: (Constant), SP, DV, CN, NLTC, VTT, NLQT, ML, TH Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Standardized Coefficients Std Error -.670 163 DV 131 019 CN 084 TH t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -4.119 000 225 7.075 000 972 1.029 015 176 5.529 000 977 1.024 202 015 452 13.841 000 925 1.081 NLQT 195 018 348 10.808 000 951 1.051 NLTC 162 013 401 12.577 000 971 1.030 ML 006 018 111 5.329 000 931 1.074 VTT 170 022 245 7.626 000 953 1.049 SP 250 017 495 14.953 000 900 1.111 a Dependent Variable: NLCT ... lực cạnh tranh ngân hàng thương mại lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại, tổng hợp số nhân tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. .. tranh hoạt động cho vay KHCN ngân hàng TMCP Gòn ầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Tây Sài HƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG... động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV Bình Tây Sài Gòn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn xuân bá nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình tây sài gòn , Nguyễn xuân bá nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình tây sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay