Nguyễn tuấn anh nghiên cứu việc vận hành và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại việt nam

98 1 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN HÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN HÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học TS LÊ VĂN HẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i TĨM TẮT Thị trường Chứng khoán Phái sinh (TTCKPS) thị trường bậc cao vừa vào hoạt động Việt Nam, thị trường quan tâm chuẩn bị kỹ TTCKPS đời để đáp ứng lại nhu cầu nhà đầu tư (NĐT) kênh bảo hiểm giá giao dịch Thị trường Chứng khốn (TTCK), hồn thiện phát triển TTCKPS tạo nên thị trường có nhiều cơng cụ giúp bảo hiểm rủi ro biến động giá, cung cấp thông tin minh bạch kênh đầu tư hấp dẫn cho nhiều đối tượng quan tâm Phương pháp sử dụng để nghiên cứu tổng hợp phân tích, tác giả tổng hợp sở lý luận, kết cơng trình nghiên cứu số liệu từ thị trường sau phân tích, so sánh Ngồi việc đưa sở lý thuyết, luận văn điều kiện để phát triển thị trường phân tích cụ thể điều kiện thực tế Tiếp theo luận văn nghiên cứu sơ số thị trường chứng khoán phái sinh giới, từ học mà thị trường giới trải qua tác giả phân tích số học cho TTCKPS Việt Nam Bên cạnh đó, luận văn sử dụng phương pháp khảo sát từ người làm việc liên quan trực tiếp đến TTCKPS để đánh giá lực thị trường Luận văn trình bày kết khảo sát thành viên thị trường đánh giá lực thị trường tại, tìm điểm tồn thị trường nguyên nhân tồn Dựa sở lý thuyết, phân tích thực tiễn, học từ kinh nghiệm nước kết khảo sát, luận văn đề xuất giải pháp để thúc đẩy TTCKPS Việt Nam phát triển ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Tuấn Anh Sinh ngày 07 tháng 09 năm 1992 tại: tỉnh Thanh Hóa; Quê quán: tỉnh Thanh Hóa Là học viên cao học khóa 17 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan luận án: Nghiên cứu việc vận hành phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam Người hướng dẫn khoa học : TS Lê Văn Hải Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Nguyễn Tuấn Anh iii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM giúp tơi hồn thành luận văn thầy trực tiếp giảng dạy thời gian tích lũy kiến thức nâng cao khóa học Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Văn Hải trực tiếp hướng dẫn luận văn Để hồn thành luận văn tơi xin gửi lời cảm ơn đến nhân viên môi giới Công ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn chi nhánh Nguyễn Văn Cừ chi nhánh Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh giúp tơi hồn thành việc khảo sát hỗ trợ tìm kiếm thơng tin, số liệu Tơi xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ gia đình ln động viên cho tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin cám ơn bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện, động viên hỗ trợ thời gian học tập thực luận văn iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xi MỞ ĐẦU xii CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN HÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1.1 Chứng khoán phái sinh .1 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Tài sản sở 1.1.1.3 Các sản phẩm chứng khoán phái sinh 1.1.2 Thị trường chứng khoán phái sinh .5 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Thành viên thị trường chứng khoán phái sinh 1.1.2.3 Sự khác biệt giao dịch chứng khoán giao dịch chứng khoán phái sinh 1.1.3 Vai trò tính tất yếu chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh 1.1.3.1 Vai trò 1.1.3.2 Tính tất yếu .10 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VIỆC VẬN HÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 11 1.2.1 Khái niệm 11 v 1.2.2 Tiêu chí đánh giá việc vận hành phát triển thị trường chứng khoán phái sinh 11 1.2.2.1 Tiêu chí định tính 11 1.2.2.2 Tiêu chí định lượng 12 1.2.3 Điều kiện để vận hành phát triển thị trường chứng khoán phái sinh 12 1.2.3.1 Cơ sở pháp lý 12 1.2.3.2 Điều kiện kinh tế tài 13 1.2.3.3 Điều kiện hàng hóa sở 14 1.2.3.4 Điều kiện kỹ thuật 14 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC VẬN HÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 15 1.3.1 Đối với thị trường chứng khoán phái sinh Singapore 15 1.3.2 Đối với thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc 17 1.3.3 Đối với thị trường chứng khoán phái sinh Trung Quốc 19 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẬN HÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 25 2.1 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM .25 2.1.1 Cấu trúc thị trường 25 2.1.1.1 Mơ hình tổ chức sở giao dịch chứng khoán phái sinh 25 2.1.1.2 Thành phần tham gia thị trường 26 2.1.1.3 Mô hình giao dịch chứng khốn phái sinh 32 2.1.2 Phân tích tình hình hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 39 vi 2.2 PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 42 2.2.1 Cơ sở pháp lý 42 2.2.2 Điều kiện hàng hóa sở 44 2.2.2.1 Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 Trái phiếu phủ 44 2.2.2.2 Các tài sản sở khác .45 2.2.3 Điều kiện kinh tế 45 2.2.4 Điều kiện kỹ thuật .47 2.2.5 Đánh giá điều kiện vận hành phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 47 2.2.5.1 Kết đạt .47 2.2.5.2 Những tồn nguyên nhân tồn 48 2.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 51 2.3.1 Lựa chọn mơ hình yếu tố phân tích 51 2.3.2 Thiết kế bảng khảo sát .52 2.3.3 Phương pháp đo lường .52 2.3.4 Tổng hợp phân tích kết nhận 53 CHƯƠNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM PHÁT TRIỂN 57 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 57 3.2 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM PHÁT TRIỂN 58 3.2.1 Giải pháp quan, tổ chức quản lý, điều hành giám sát thị trường 58 3.2.1.1 Cập nhật văn pháp luật phù hợp kịp thời 58 vii 3.2.1.2 Tái cấu trúc tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán 59 3.2.1.3 Tăng cường chất lượng hàng hóa sở 60 3.2.2 Giải pháp nhà phát hành, cung cấp sản phẩm, dịch vụ 61 3.2.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm phái sinh 61 3.2.2.2 Hoàn thiện phát triển nhà tạo lập thị trường 62 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng sở hạ tầng 63 3.2.3 Giải pháp nhà đầu tư 64 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC I: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 72 PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 75 PHỤ LỤC III: ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30 77 PHỤ LỤC IV: ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ HNX 30 HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 78 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BSC CCP CFFEX CKPS EFA GDCK GDP GTGD HĐ HĐHĐ HĐKH HĐQC HĐTL HNX HOSE HSC IM IM KBNN KH KLGD KRX MBS MR MR NĐT NHNN NHTM NTLTT NTLTT OI SGDCK Nghĩa tiếng nước ngồi Nghĩa Tiếng Việt Cơng ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Central counter Party Đối tác bù trừ trung tâm Thị trường chứng khoán phái China Financial Futures Exchange sinh Trung Quốc Chứng khoán phái sinh Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố Giao dịch chứng khốn Gross domestic product Tổng sản phẩm nội địa Giá trị giao dịch Hợp đồng Hợp đồng hoán đổi Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng quyền chọn Hợp đồng tương lai Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Minh Giá trị ký quỹ ban đầu Giá trị ký quỹ ban đầu Kho bạc nhà nước khách hàng Khối lượng giao dịch Sở giao dịch Chứng khốn Hàn Korea Exchange Quốc Cơng ty Cổ Phần Chứng Khoán MB Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu Nhà đầu tư Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nhà tạo lập thị trường Nhà tạo lập thị trường Open Interests Khối lượng mở Sở giao dịch chứng khoán 64 nhà đầu tư Còn nhà đầu tư khơng khỏi lo lắng việc giao dịch dừng lại đột ngột tác động đến tâm lý họ Giao dịch TTCKPS phải thận trọng sai lầm nhỏ dẫn đến tình trạng tồi tệ cho thị trường Việt Nam phải thường xuyên nâng cao, cải thiện, bảo trì sở hạ tầng ngày đại TTCKPS phải học hỏi công nghệ giao dịch nước ngoài, phần mềm quản lý đại trì hệ thống trơn tru Các thành viên giao dịch phải đảm bảo hệ thống giao dịch Một số kiến nghị để nâng cao chất lượng sở hạ tầng: Thứ nhất: Kiến nghị UBCKNN định tổ chức rà soát kiểm tra hệ thống giao dịch quý lần, sau kiểm tra khắc phục kịp thời lỗi hệ thống Thứ hai: Các thành viên giao dịch hàng tuần ghi nhận ý kiến từ NĐT để có kiến nghị lên quan cung cấp dịch vụ cho thị trường Thứ ba: Ngoài kênh giao dịch website thành viên giao dịch mở thêm kênh giao dịch ứng dụng sản phẩm điện tử thông minh 3.2.3 Giải pháp nhà đầu tư Nâng cao lực nhà đầu tư TTCKPS thị trường bậc cao thị trường tài chính, với sản phẩm phức tạp chưa xuất TTCK Một thị trường mạnh đồng nghĩa với việc tất thành phần thị trường mạnh, nhà đầu tư yếu tố then chốt TTCKPS Việt Nam trải qua TTCK đầy sóng gió với thị trường TTCKPS, NĐT không ạt vào thị trường NĐT chưa hiểu thị trường Điều cần thiết Việt Nam nâng cao hiểu biết nhà đầu tư tham gia thị trường Nhận thức NĐT TTCKPS quan trọng, định thành công hay thất bại thị trường Từ học SGX KRX, nâng cao chuẩn lực nhà đầu tư cần thiết Khi lực NĐT cải thiện, điều tạo điều kiện cho TTCKPS phát triển thêm sản phẩm phức tạp hơn, trình giao dịch tâm lý bầy đàn ngày giảm Thị trường cần có quy định tiêu chuẩn hóa nhà đầu tư tham gia thị trường để xây dựng sở nhà đầu tư có chất lượng 65 Mặc dù chuẩn bị kỹ cho TTCKPS số lượng NĐT tham gia TTCK quan tâm đến CKPS chiếm tỷ trọng Các công tác tiếp cận NĐT cần phải tiếp tục đẩy mạnh Kiến nghị giải pháp nâng cao lực NĐT: Thứ nhất: Các cơng ty chứng khốn phải tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn ban đầu cho NĐT TTCKPS sản phẩm phái sinh Thứ hai: Có quy định lực NĐT trước cho phép NĐT tham gia thị trường Nhà đầu tư muốn tham gia TTCKPS cần phải “Trung tâm nghiên cứu khoa học đào tạo chứng khoán” cấp chứng nhận đào tạo, điểu kiện cần nhà đầu tư cần NĐT phải trải qua 30 đào tạo Thứ ba: Gia tăng phổ biến TTCKPS thị trường Trên cổng thơng tin cơng ty chứng khốn trang đại diện mạng xã hội không ngừng đăng tải thông tin TTCKPS, phân tích định hướng TTCKPS 66 TĨM TẮT CHƯƠNG Trên số giải pháp kiến nghị cho thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam, Việt Nam nghiên cứu kỹ trước mở cửa TTCKPS cơng tác tổ chức hoạt động thị trường tính thời điểm vấn suôn sẻ Việt Nam quốc gia thành lập TTCKPS muộn so với giới học tập từ thực tiễn nước để áp dụng hợp lý vào Việt Nam để hoàn thiện phát triển thị trường cần có giải pháp định hướng thực cách đồng TTCKPS muốn phát triển cần có TTCK vững mạnh, vấn đề tất yếu thông tin TTCK ngày minh bạch Việt Nam cần áp dụng sớm chuẩn mực kế tốn quốc tế việc cơng bố thông tin ngày phải minh bạch Thị trường phải hồn thành thành phần thiếu sót thị trường nhà tạo lập thị trường, muốn làm TTCKPS TTCK phải hồn thiện trước bước Các biện pháp như: nâng cao lực NĐT, nâng cao chất lượng sở hạ tầng giải pháp cấp thiết phải thường xuyên kiểm tra Triển khai đồng giải pháp giúp TTCKPS Việt Nam hoàn thiện phát triển bền vững 67 KẾT LUẬN TTCKPS Việt Nam thành lập bước đầu vào hoạt động thành công Trong tháng vừa qua thị trường có tăng trưởng thu hút vốn mạnh mẽ từ nhà đầu tư nước tăng trưởng nhẹ NĐT nước Để bước đầu thành nghiên cứu thị trường 11 năm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho thị trường Với định hướng sản phẩm TTCKPS phát triển theo hướng từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với điều kiện kinh tế nước ta Thị trường cần có thời gian để hồn thiện phát triển đáp ứng nhu cầu NĐT, số kiến nghị đưa để thực là: tăng cường chất lượng hàng hóa sở TTCK, đa dạng hóa sản phẩm phái sinh TTCKPS, tái cấu trúc tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, nâng cao lực nhà đầu tư thi trường nâng cao chất lượng sở hạ tầng Mặc dù khảo sát luận văn khảo sát người có chun mơn TTCKPS số lượng hạn chế không bao quát hết thành phần tham gia thi trường Số liệu phân tích thực trạng xử lý dựa số liệu thực thị trường nhiên với thời gian có tháng kể từ vào hoạt động có kết luận ban đầu Những nghiên cứu cần có nghiên cứu sâu điều kiện phát triển thị trường, xu hướng thị trường sau vào hoạt động ổn định Từ xây dựng chiến lược phát triển cụ thể xác 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Bùi Nguyên Hoàn 2013, ‘Thị trường phái sinh sản phẩm trí tuệ’ Ứng dụng sản phẩm tài đại điều kiện hội nhập kinh tế Việt Nam, hiệu đính bới Lý Hồng ÁnhVăn Hải, NXB Lao động-Xã hội, trang 7-16 Bùi Thụy Nam 2010, Phát triển công cụ phái sinh thị trường chứng khoán Việt Nam, truy cập [ngày truy cập: 21/09/2017] Công ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn 2017, Derivatives quick view, truy cập , [truy cập ngày 11/08/2017] Đặng Tài An Trang 2017, ‘Quản lý rủi ro thị trường chứng khốn phái sinh’, Tạp chí tài kỳ (tháng 4/2017) trang 17-20 Don M.Chance Robert Brooks 2015, Sản phẩm phái sinh quản trị rủi ro tài chính, Các giảng viên khoa Tài Chính Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang Nguyễn Khắc Quốc Bảo dịch, Cengage Learning, Singapore Hồ Quốc Tuấn Phùng Đức Nam 2017, Bài học từ phái sinh chứng khoán Trung Quốc, truy cập < http://www.thesaigontimes.vn/156243/Bai-hoc-tu-phaisinh-chung-khoan-cua-Trung-Quoc.html> [truy cập ngày 10/5/2017] Nguyễn Phước Kinh Kha năm 2015, Phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài Việt Nam - Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Nguyễn Sơn 2017, ‘Những vấn đề đặt triển khai thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam’, Tạp chí tài kỳ (tháng 4/2017) trang 6-9 Nguyễn Thị Hồ Bách Ý năm 2012, Ứng dụng hợp đồng tương lai cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam - Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thị Phương Dung 2017, ‘Thị trường chứng khoán phái sinh dư địa phát triển chứng khoán Việt Nam’, Tạp chí tài , kỳ (tháng 2/2017), trang 27-28 69 11 Nguyễn Thị Thu Hà 2017, ‘Cơ chế vận hành chứng khoán phái sinh thị trường Việt Nam’, Tạp chí tài kỳ (tháng 4/2017) trang 13-17 12 Phạm Thị Bích Thảo 2017, ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam’, Tạp chí tài chính, kỳ (tháng 12/2016) trang 14-17 13 Robert L Mcdonald 2017, Cẩm nang chứng khoán phái sinh, Vũ Thanh Tùng dịch, NXB Thanh Niên 14 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 2017, Chứng khoán phái sinh, truy cập , [truy cập ngày 15/08/2017] 15 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 2017, Hướng dẫn hợp đồng tương lai, truy cập , [truy cập ngày 17/06/2017] 16 Tạ Thanh Bình 2017, ‘Thị trường chứng khốn phái sinh lộ trình phát triển sản phẩm’, Tạp chí tài kỳ (tháng 4/2017) trang 9-13 17 Tạp chí tài 2016, Dự cảm tương lai thị trường sản phẩm phái sinh, truy cập , [truy cập ngày 30/5/2016] 18 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam 2017, Chứng khoán phái sinh, truy cập , [truy cập ngày 15/08/2017] 19 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ‘Hoạt động bù trừ, toán thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam’, Tạp chí tài kỳ (tháng 4/2017) trang 21-24 20 Ủy ban Chứng khốn Nhà nước 2017, Chính sách TTPS Hàn Quốc học cho Việt Nam, truy cập , [truy cập ngày 15/5/2017] 21 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2017, Thống kê thị trường chứng khoán, truy cập , [truy cập ngày 15/10/2017] 22 Võ Thị Phương 2016, ‘Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh: Kinh nghiệm từ nước châu Á’, Tạp chí tài kỳ (tháng 5/2016) 23 Vũ Bằng 2017, ‘Chứng khoán phái sinh: Bước phát triển thị trường chứng khốn’, Tạp chí tài kỳ (tháng 4/2017) trang 2-6 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh 24 Andrea Tan and Viren Vaghela 2016, Futures Trading Delay Another Disruption for Singapore Exchange, Available from , [9 May 2017] 25 China Financial Futures Exchange 2017, Available from , [9 May 2017] 26 Gary DeWaal 2014, CFTC commissioner raises ghost of HanMag securities to discuss clearinghouse risk management issues, Available from , [07/Dec/2014] 27 Korean Exchange 2017, Available from , [15/5/2017] 28 Singapore Exchange 2017, Available from , [15/5/2017] 29 Tianying Zhou 2016, Overview on Derivatives Trade in China, Available from , [Sep/2016] 72 PHỤ LỤC I: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM PHIẾU KHẢO SÁT "Về thị trường chứng khốn phái sinh Việt Nam" Lời ngỏ Kính thưa anh chị, làm nghiên cứu với đề tài: “Nghiên cứu việc vận hành phát triển thị trường chứng khốn phái sinh Việt Nam” Kính nhờ anh chị làm việc thị trường chứng khoán Việt Nam trả lời giúp câu hỏi sau với mục đích khảo sát ý kiến người làm thực tiễn để có sở đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường Những thông tin khảo sát từ anh chị dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài bảo mật thông tin người trả lời Xin chân thành cám ơn trân trọng kính chào Anh chị vui lòng điền thơng tin sau Giới tính Nam Nữ Độ tuổi Nghề nghiệp Anh/chị tham gia TTCK bao lâu: Anh chị vui lòng đánh dấu X (hoặc dấu tích) vào ô bên cạnh câu trả lời mà anh chị lựa chọn bổ sung thơng tin có: Phần Đánh giá tầm quan trọng yếu tố cấu thành TTCKPS 1: Rất Khơng Rất khơng Bình Quan Yếu tố cấu thành thị quan quan STT quan thường trọng trường trọng trọng trọng a b c d a b c đ Cơ sở pháp lý Rõ ràng Đầy đủ Tiên liệu trước Hợp lý Hàng hóa sở Đảm bảo tính khoản hàng hóa sở Đảm bảo độ sâu giao dịch để tránh bị thao túng làm giá Có đủ thông tin tài sản sở để cung cấp cho thành viên thị trường Có chế pháp lý rõ ràng Điều kiện kinh tế 73 a b c a b c d Thị trường tài tăng trưởng vốn ổn định Thị trường chứng khoán phản ảnh sức khỏe kinh tế Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường ngày nhiều Điều kiện kỹ thuật Hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người sử dụng Hệ thống kỹ thuật gặp lỗi Duy trì tốc độ kết nối cao thị trường Hệ thống thường xuyên quyét lỗi cập nhật Phần Đánh giá yếu tố cấu thành TTCKPS 2: Rất Bình Rất Yếu tố cấu thành thị Yếu Mạnh STT Yếu thường mạnh trường Cơ sở pháp lý a Rõ ràng b Đầy đủ c Tiên liệu trước d Hợp lý Hàng hóa sở Đảm bảo tính khoản a hàng hóa sở Đảm bảo độ sâu giao dịch để b tránh bị thao túng làm giá Có đủ thơng tin tài sản c sở để cung cấp cho thành viên thị trường d Có chế pháp lý rõ ràng Điều kiện kinh tế Thị trường tài tăng a trưởng vốn ổn định Thị trường chứng khoán phản ảnh sức khỏe b kinh tế Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường ngày c nhiều Điều kiện kỹ thuật 74 a b c d Hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người sử dụng Hệ thống kỹ thuật gặp lỗi Duy trì tốc độ kết nối cao thị trường Hệ thống thường xuyên quyét lỗi cập nhật 75 PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM Phần 1: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố cấu thành TTCKPS STT a b c d a b c d Yếu tố cấu thành thị trường Cơ sở pháp lý Rõ ràng Đầy đủ Tiên liệu trước Hợp lý Hàng hóa sở Đảm bảo tính khoản hàng hóa sở Đảm bảo độ sâu giao dịch để tránh bị thao túng làm giá Có đủ thơng tin tài sản sở để cung cấp cho thành viên thị trường Có chế pháp lý rõ ràng Điều kiện kinh tế Thị trường tài tăng trưởng a vốn ổn định Thị trường chứng khoán phản ảnh sức khỏe kinh b tế Số lượng nhà đầu tư tham gia thị c trường ngày nhiều Điều kiện kỹ thuật Hệ thống kỹ thuật đảm bảo an a toàn cho người sử dụng b Hệ thống kỹ thuật gặp lỗi c Duy trì tốc độ kết nối cao thị trường d Hệ thống thường xuyên quyét lỗi cập nhật Rất Khơng khơng Bình quan quan thường trọng trọng Quan trọng Rất quan trọng 0 0 0 0 0 30 69 10 44 89 88 51 0 68 31 0 84 0 0 0 45 42 54 57 0 62 37 0 72 27 0 96 0 65 21 99 0 92 0 65 31 76 Phần 2: Đánh giá yếu tố cấu thành TTCKPS ST T Rất Yếu Yếu tố cấu thành thị trường Yếu Bình thườ ng Mạnh Rất mạnh Cơ sở pháp lý a Rõ ràng 10 47 32 b Đầy đủ 27 50 11 c Tiên liệu trước 35 56 - 4 14 73 24 60 10 42 45 - 10 67 20 - 71 19 - - - 70 12 17 - 10 56 27 - 53 39 - - - 68 21 10 26 53 17 15 34 46 - 32 50 - d Hợp lý Hàng hóa sở Đảm bảo tính khoản a hàng hóa sở Đảm bảo độ sâu giao dịch để tránh b bị thao túng làm giá Có đủ thơng tin tài sản sở để c cung cấp cho thành viên thị trường Có chế pháp lý rõ ràng d Điều kiện kinh tế Thị trường tài tăng trưởng a vốn ổn định Thị trường chứng khoán phản ảnh b sức khỏe kinh tế Số lượng nhà đầu tư tham gia thị c trường ngày nhiều Điều kiện kỹ thuật Hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn a cho người sử dụng b Hệ thống kỹ thuật gặp lỗi c Duy trì tốc độ kết nối cao thị trường d Hệ thống thường xuyên quyét lỗi cập nhật 77 PHỤ LỤC III: ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30 Đặc điểm TT Tên hợp đồng Mã hợp đồng HĐTL Chỉ số cổ phiếu VN30 Hợp đồng tương lai số VN30 VN30Fyymm (yy: số cuối năm đáo hạn, mm: tháng đáo hạn) Tài sản sở Chỉ số VN30 Quy mô hợp đồng 100,000 đồng * (điểm số VN30 tương lai) Hệ số nhân hợp đồng 100.000 đồng Tháng đáo hạn Tháng tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý Đơn vị giao dịch 01 hợp đồng Biên độ dao động giá 7% Bước giá /Đơn vị yết giá 0,1 điểm số (tương đương 10,000 đồng) 10 Giới hạn lệnh 500 hợp đồng/lệnh 11 Ngày giao dịch cuối Ngày Thứ Năm thứ ba tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước 12 Ngày toán cuối Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng 13 Giới hạn vị Số lượng tối đa nắm giữ 01 tài khoản: -NĐT chứng khoán chuyên nghiệp: 20,000 -NĐT tổ chức: 10,000 -NĐT cá nhân:5,000 14 Mức ký quỹ 10% 78 PHỤ LỤC IV: ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ HNX 30 HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Đặc điểm Tên hợp đồng Mã hợp đồng Tài sản sở Hệ số nhân Quy mô hợp đồng Tháng đáo hạn Đơn vị giao dịch Biên độ dao động Bước giá/Đơn vị yết giá Giới hạn lệnh Ngày giao dịch cuối Ngày toán cuối Phương thức toán Giới hạn vị Mức ký quỹ HĐTL số HNX30 HĐTL số cổ piếu HNX30 HN30Fyymm Chỉ số HNX30 HĐTL trái phiếu phủ HĐTL trái phiếu phủ năm VB05Fyymm TPCP kỳ hạn năm, mệnh giá 100,000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ cuối 12 tháng/lần, trả gốc lần đáo hạn 10,000 đồng 1,000,000,000 đồng 100,000 đồng 100,000 đồng * (điểm số HNX30 tương lai) tháng tại, tháng 03 tháng cuối 03 quý gần 02 tháng cuối 02 quý 01 hợp đồng +/- 10% 0,05 điểm số (tương đương 5,000 đồng) 1,000 hợp đồng/lệnh Ngày thứ Năm thứ ba tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối Thanh toán tiền 01 hợp đồng +/- 3% 1.0 (tương đương 10,000 đồng) 1,000 hợp đồng/lệnh Ngày 15 tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước Theo quy định VSD Theo quy định VSD Theo quy định VSD Theo quy định VSD Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối Chuyển giao vật chất ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM LUẬN... NGHIỆM TRONG VIỆC VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 15 1.3.1 Đối với thị trường chứng khoán phái sinh Singapore 15 1.3.2 Đối với thị trường chứng khoán phái sinh Hàn... trọng thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh dấu bước phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam q trình hồn thiện cấu trúc thị trường chứng khốn, thị trường tài Việt Nam Là thị trường cao cấp thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn tuấn anh nghiên cứu việc vận hành và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại việt nam , Nguyễn tuấn anh nghiên cứu việc vận hành và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay