Nguyễn thị mỹ duyên phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gòn

106 1 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠNCHI NHÁNH SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠNCHI NHÁNH SÀI GỊN Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM HỮU PHƯƠNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017  LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Sinh ngày: 27/10/1993 Hiện học viên cao học khóa 17 trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: “Phát triển tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn.” Chun ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HỮU PHƯƠNG Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin hồn tồn tự chịu trách nhiệm tính xác thực tài liệu tham khảo khác Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Duyên  LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, biết ơn kính trọng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu toàn thể thầy giáo cơng tác trường tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy PHẠM HỮU PHƯƠNG – người trực tiếp hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn em suốt trình thực nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng, đề tài nghiên cứu khoa học không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong Q thầy cơ, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Một lần em xin chân thành cám ơn! …, tháng … năm … Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Duyên  MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 10 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 10 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 10 1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 12 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 12 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 12 1.3 VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA .13 1.4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 14 1.4.1 Khái niệm phát triển tín dụng ngân hàng 14 1.4.2 Nội dung phát triển tín dụng ngân hàng 15 1.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN  HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 15 1.5.1 Chất lượng tín dụng 15 1.5.2 Tăng trưởng dư nợ DNNVV 17 1.5.3 Tăng trưởng khách hàng DNNVV 17 1.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 18 1.6.1 Nhân tố bên 18 1.6.1.1 Chiến lược kinh doanh Chính sách tín dụng ngân hàng 18 1.6.1.2 Quy trình tín dụng 18 1.6.1.3 Nguồn vốn huy động ngân hàng 19 1.6.1.4 Trình độ kỹ nhân viên, chất lượng phục vụ khách hàng 19 1.6.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật ngân hàng 19 1.6.1.6 Mạng lưới hoạt động ngân hàng 19 1.6.1.7 Năng lực ngân hàng cơng tác phân tích tín dụng 20 1.6.1.8 Thơng tin tín dụng 20 1.6.1.9 Kiểm tra, giám sát nội 20 1.6.2 Nhân tố bên 21 1.6.2.1 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 21 1.6.2.2 Các nhân tố vĩ mô 22 1.7 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CUẢ MỘT SỐ NHTM BÀI HỌC ĐỐI VỚI AGRIBANK – CN SÀI GÒN 23 1.7.1 Kinh nghiệm số NHTM 23 1.7.1.1 Kinh nghiệm NTTM Hàn Quốc 23 1.6.1.2 Kinh nghiệm NHTM Thái Lan 24 1.6.1.3 Kinh nghiệm NHTM Trung quốc 24 1.6.1.4 Kinh nghiệm NH TMCP Công Thương Việt Nam 25 1.7.2 Bài học kinh nghiệm Agribank nói chung Agribank – CN Sài Gòn nói riêng 26 CHƯƠNG 28 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA  TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI NHÁNH SÀI GÒN 28 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TP.HCM 28 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .29 2.2.1 Số lượng cấu doanh nghiệp nhỏ vừa 29 2.2.2 Quy mô vốn cách tiếp cận nguồn vốn DNNVV 33 2.3 GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CN SÀI GÒN .36 2.3.1 Tóm lược lịch sử hình thành Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 36 2.3.2 Tóm lược lịch sử hình thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – CN Sài Gòn 37 2.3.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – CN Sài Gòn 37 2.4 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CN SÀI GÒN 38 2.4.1 Tình hình nguồn vốn cho vay 38 2.4.2 Tình hình hoạt động tín dụng 41 2.4.3 Tình hình phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh 43 2.4.3.1 Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 43 2.4.3.2 Chỉ tiêu nợ có đảm bảo 49 2.4.3.3 Chỉ tiêu nợ xấu 50 2.4.3.4 Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 51 2.4.3.5 Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNNVV 52 2.4.3.6 Chỉ tiêu tăng trưởng khách hàng DNNVV 53 2.4.4 Chiến lược kinh doanh sách tín dụng DNNVV 53 2.4.5 Quy trình tín dụng 54 2.4.6 Sản phẩm tín dụng 54 2.4.7 Chương trình kết nối NH – DN 54  2.4.8 Trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán 55 2.4.9 Mạng lưới cấp tín dụng DNNVV 55 2.4.10 Các nhân tố vĩ mô 55 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI NHÁNH SÀI GÒN 56 2.5.1 Những kết đạt 56 2.5.2 Những tồn 58 2.5.3 Nguyên nhân 60 2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan 60 2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan 63 CHƯƠNG 67 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠNCHI NHÁNH SÀI GỊN 67 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC 67 3.1.1 Quan điểm 67 3.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ 68 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát 68 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 68 3.1.2.3 Nhiệm vụ chủ yếu 68 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠNCHI NHÁNH SÀI GỊN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 69 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI NHÁNH SÀI GÒN 70 3.3.1 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh sách tín dụng cho DNNVV mang tính chất dài hạn 70 3.3.2 Hoàn thiện quy trình tín dụng NH đại dành cho DNNVV 72 3.3.3 Gia tăng nguồn vốn huy động 74  3.3.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán 74 3.3.5 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng 75 3.3.6 Tăng cường quản trị rủi ro thu hồi nợ xấu, nợ hạn 77 3.3.7 Xúc tiến việc vận dụng số nghiệp vụ phái sinh tín dụng 78 3.3.8 Tư vấn phương án vay vốn cho khách hàng 79 3.3.9 Công tác kiểm tra, kiểm soát nội 80 3.3.10 Đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp 80 3.3.11 Chất lượng thơng tin tín dụng 81 3.4 KIẾN NGHỊ 82 3.4.1 Đối với hiệp hội DNNVV DNNVV 82 3.4.2 Đối với Chính phủ 84 3.4.3 Đối với NHNN 86 3.4.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 88 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .93   3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với hiệp hội DNNVV DNNVV - Đối với hiệp hội DNNVV  Nâng cao trình độ quản lý kinh doanh chủ DN Trong tiêu chí xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế hệ thống NH, yếu tố trình độ người quản lý chiếm điểm số cao yếu tố quan trọng, định khả tồn tại, thành công phát triển DN Bản thân DNNVV cần nhận thức điều này, trọng đến việc nâng cao trình độ cấp quản lý, chọn người đứng đầu có tâm, có tầm có tài Cái tài phải có lực đạo, chuyên môn, xác định mục tiêu, kế hoạch thực biết cách đôn đốc thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm thực hiện, có hiểu biết sâu rộng thị trường, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội Tầm người cán lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng, vĩ mô, bao quát, tư chiến lược, phải có tính thực tế Bên cạnh tầm tài, người lãnh đạo phải có đạo đức nghề nghiệp, trăn trở với việc đổi phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả, có ý thức cộng đồng, chăm lo đời sống cho người lao động, biết cống hiến cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế đất nước - Đối với DNNVV  Thực quy định kế toán, đảm bảo báo cáo tài minh bạch, rõ ràng Về phía DNNVV, hạn chế họ thông tin báo cáo tài thiếu minh bạch, nên nhiều NH khơng đủ sở xét duyệt cho vay vốn Vì vậy, DN cần phải đầu tư cho công tác đào tạo nhân viên làm tốt công tác lập báo cáo pháp luật, nguyên tắc, minh bạch, rõ ràng, trung thực Thực chế độ hạch toán kế toán theo chuẩn mực quốc tế, kịp thời, xác, phản ánh kết hoạt động DN Khi có yêu cầu NH, DN phải cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời 82 xác nhằm tạo điều kiện cho NH quản lý, giám sát tốt q trình quan hệ tín dụng, thực thỏa thuận cam kết với NH, kịp thời dự báo trước khả xấu để phối hợp với NH tìm cách tháo gỡ khó khăn, lành mạnh hóa lịch sử giao dịch tín dụng, nâng cao uy tín cho DN  Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để tăng lực tài Đặc điểm DNNVV thị trường nước ta thường kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ, sử dụng vốn tự có mình, vay từ gia đình, bạn bè, người thân Do đó, vốn chủ sở hữu DN thường nhỏ Để tăng cường tiềm lực tài chính, tăng cường khả cạnh tranh, mở rộng qui mơ sản xuất kinh doanh, DNNVV sát nhập lại với thành DN lớn huy động thêm nguồn vốn chủ sở hữu cách kêu gọi thêm thành viên, cổ đơng góp vốn Với nguồn vốn chủ sở hữu lớn thể lực tài mạnh, tăng khả tốn, cải thiện hệ số nợ DNNVV, từ tăng khả tiếp cận nguồn vốn NH  Chú trọng quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhằm tăng uy tín DN Giá trị thương hiệu công cụ cốt yếu để nâng cao lực cạnh tranh, định thành cơng, khẳng định vị trí DN thị trường Chính vậy, xây dựng thương hiệu trở thành vân đề câp thiết, đặc biệt trình hội nhập kinh tế Một thương hiệu tốt gắn kèm với sản phẩm tốt, DN cần phải coi trọng công tác cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, áp dụng tiêu chuẩn ISO tiêu chuẩn quốc tế chât lượng khác phù hợp với hoạt động sản xuât kinh doanh DN tạo thương hiệu nhât định, tăng tính cạnh tranh thị trường nước đánh giá tốt NH muốn vay vốn  Nắm đầy đủ thơng tin, lựa chọn tổ chức tín dụng Với áp lực cạnh tranh, TCTD hoạt động địa bàn thường có nhiều sản phẩm, sách để thu hút khách hàng, DN quan hệ với nhiều NH lúc Tuy nhiên, DN cần phải tìm hiểu thơng tin, nắm rõ tính chất sản phẩm, sách xác định lựa chọn NH thích hợp để thiết lập mối quan hệ lâu dài, hợp tác tồn diện mật thiết Có vậy, cần hỗ trợ 83 vốn, DN NH ưu tiên, tạo nhiều ưu đãi sách lãi suất, điều kiện vay vốn, TSBĐ, mức cấp tín dụng, xem khách hàng truyền thống NH  Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh DNNVV cần xác định đắn xây dựng chiến lược phát triển thị trường, phát huy tối đa lợi so sánh có DN, Trước hết cần trọng chiến lược đầu tư đổi máy móc thiết bị, cơng nghệ sản xuất, thay kịp thời thiết bị công nghệ lạc hậu, tạo nên bước đột phá chất lượng giá sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh DN 3.4.2 Đối với Chính phủ  Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật + Đối với hoạt động DNNVV Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức rà soát văn pháp lý khơng phù hợp, thay sửa đổi văn lạc hậu, không hiệu quả, đặc biệt pháp luật kinh tế, tài chính, thương mại có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động DNNVV, tạo môi trường pháp lý ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi để bảo vệ quyền lợi hợp pháp DN (quyền cạnh tranh công bằng, quyền thương mại công bằng, ) Bên cạnh đó, Nhà nước cần đưa biện pháp tích cực buộc DN hạch tốn theo quy định Bộ, đảm bảo tính xác thực báo cáo tài Đây sở tốt cho NH mạnh dạn việc tài trợ cho DNNVV Đối với DN vi phạm quy định cơng tác hạch tốn kế tốn cần phải bị xử phạt nghiêm túc + Đối với hoạt động tín dụng NH Theo Nghị 42/2017/QH14 Quốc hội ngày 21/06/2017 xử lý nợ xấu TCTD có hiệu lực cho phép TCTD có quyền thu giữ TSĐB Tuy nhiên, chưa có quy trình, hướng dẫn TCTD thực việc phong tỏa tài sản Vì thế, NHNN, Bộ Tư pháp, quan có liên quan cần ban hành hướng dẫn thực để TCTD thực quyền pháp luật, tránh trường hợp lạm quyền 84 + Đối với hoạt động sử dụng công cụ phái sinh Xây dựng ban hành khung pháp lý hoàn chỉnh, rõ ràng: quy định, sách, hướng dẫn quán điệu kiện tham gia, đối tượng tham gia, giới hạn biện pháp xử lý tranh chấp Các quy định phải phù hợp với điều kiện Việt Nam thông lệ quốc tế tạo tiền đề cho việc hội nhập môi trường quốc tế giai đoạn tới hệ thống NHTM Khung pháp lý hoàn chỉnh biện pháp hoàn hảo để chống lại hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên tham gia  Thành lập Cơ quan quản lý cạnh tranh hoạt động kinh doanh NH, đảm bảo cạnh tranh công bằng, lành mạnh + Cơ quan vừa đóng vai trò quan soạn thảo, trình thống đốc NHNN, ban hành danh mục quy định chuẩn hành vi cạnh tranh không lành mạnh cho loại TCTD, hình thức xử phạt tương ứng với loại hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh đó, phù hợp với thời kỳ thông lệ quốc tế tương ứng + Vừa đóng vai trò quan giám sát, tra hội sở TCTD để đảm bảo TCTD tuyệt đối tuân thủ điều lệ, an tồn, cơng khai, minh bạch khách quan; thượng tơn qui luật thị trường tiêu chí cạnh tranh lành mạnh Từ đó, tạo sân chơi bình đẳng TCTD, ngăn chặn hành vi cạnh tranh bất hợp pháp, giảm áp lực thị phần  Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, kiểm tra, kiểm tốn Hiện xảy tượng cấp giấy phép thành lập thiếu kiểm tra, thiếu sở chẳng hạn như: việc cấp phép thành lập DN dễ dàng, thiếu quản lý hay kiểm tra vốn đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, vốn góp, vốn chủ sở hữu, địa điểm trụ sở, trình độ người đại diện pháp luật cho DN Điều gây khó khăn cho NH cấp tín dụng cho DN DN tuyên bố phá sản, giải thể khơng có sở để xử lý thu hồi nợ 85 Hoạt động kiểm tra, kiểm toán định kỳ nhà nước giúp DNNVV hoạt động theo khn khổ, tránh tình trạng gian lận, phi pháp, trốn thuế, làm thất thoát nguồn thu cho ngân sách, gây thiệt hại cho kinh tế Tuy nhiên, nhà nước cần quản lý, theo dõi chất lượng công tác kiểm tra, đảm bảo thực thi quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu DN  Phát triển thị trường cơng cụ tín dụng phái sinh Việt Nam Phát triển thị trường cơng cụ tín dụng phái sinh đa dạng hóa sản phẩm phái sinh tín dụng tất yếu q trình hội nhập tài quốc tế Việt Nam Đến công cụ phái sinh phát triển nhanh, mạnh phạm vi toàn cầu ngày đóng vai trò quan trọng hệ thống tiền tệ Các cơng cụ cho thấy tính bật việc phòng ngừa rủi ro, đáp ứng nhu cầu lợi ích nhiều đối tượng tham gia thị trường cho thấy tính phức tạp không quản lý tốt gây bất ổn kinh tế Khi rủi ro tín dụng gia tăng, thị trường tín dụng phái sinh làm cho hệ thống NH trở nên an tồn nhiên ảnh hưởng lớn đến tâm lý NH, họ cấp tín dụng liều lĩnh mà khơng quan tâm nhiều đến việc thẩm định khả trả nợ khách hàng Cho nên thị trường tín dụng phái sinh cần có điều hành NHNN 3.4.3 Đối với NHNN  Hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN nên hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng (CIC) theo hướng cung cấp thông tin ngày đa dạng kịp thời hơn, đặc biệt thơng tin phi tài như: lực quản lý đội ngũ lãnh đạo, chuyên môn đội ngũ nhân viên, tình hình kỹ thuật cơng nghệ DNNVV thông tin cần thiết cho NH việc đánh giá, thẩm định khách hàng vay vốn Với nguồn thơng tin thu thập từ NHTM, NHNN cần đặc biệt đưa quy định chặt chẽ để buộc NHTM phải cung cấp kịp thời, xác 86 thơng tin có liên quan đến khách hàng tình hình dư nợ, tình hình trả nợ, nợ xấu khách hàng tài sản chấp Ngoài ra, NHNN cần tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định NHTM nhằm xử lý thích đáng truờng hợp vi phạm, có CIC thật kênh thông tin đáng tin cậy để NHTM khai thác, phục vụ cho công tác thẩm định khách hàng cách xác Với nguồn thơng tin phi tài chính, NHNN cần xây dựng, ban hành quy định, quy trình, thơng tư phối hợp với quan truyền thơng, báo chí, quan thuế, tổ chức quốc tế, quan kiểm toán, DNNVV NHTM Có vậy, CIC cung cấp thơng tin tín dụng xác, phong phú, đa dạng cho tổ chức thành viên  Thành lập NH chuyên biệt tài trợ cho DNNVV Để hỗ trợ tài cho DNNVV, Nhật Bản, có mơ hình NH chun biệt tài trợ tài cho DNNVV, gọi NH Shinkin NH Shinkin NH thành lập thành viên NHTM địa bàn, thành viên góp phần nguồn vốn điều lệ từ NH để hình thành nguồn vốn điều lệ chung từ nguồn vốn đó, họ cấp tín dụng cho DNNVV hoạt động địa bàn Nguyên tắc Shinkin cấp tín dụng DNNVV hoạt động địa bàn mà Shinkin thành lập Đây mơ hình thành cơng Nhật Bản, Kyoto sau lan rộng khắp nước Nhật, tài trợ 128 nghìn tỷ yên (tương đương 1.244 tỷ đô la mỹ) cho DNNVV nước NHNN ứng dụng mơ hình này, kêu gọi hợp tác từ NHTM hoạt động địa bàn TP.HCM thành lập NH chuyên biệt tài trợ cho DNNVV Vốn điều lệ NH chuyên biệt hình hành từ nguồn vốn điều lệ NHTM thành viên NH chuyên biệt hoạt động giống NHTM thông thường: nhận tiền gửi từ cá nhân, tổ chức có vỗn nhàn rỗi kinh tế, cung cấp dịch vụ toán tiện ích khác cho khách hàng, tuân thủ yêu cầu vốn chịu giám sát từ NHNN Về hoạt động tín dụng, NH cấp tín dụng DNNVV Với mơ vậy, vừa giúp cho NH đáp ứng nhu cầu vốn cho 87 DNNVV, vừa khai thác thị trường khách hàng đầy tiềm Hơn nữa, thành lập NH chuyên biệt chung, thân NH bớt áp lực rủi ro tín dụng chia cho thành viên tham gia thay NH 3.4.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động ngân hàng Ngày với phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ, có - cơng nghệ thơng tin, ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngành tài NH Với Dự án Hiện đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (IPCAS) NH Thế giới tài trợ, Agribank đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ NH đại, quản lý liệu tập trung, an tồn xác, triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng Tuy nhiên, khối lượng giao dịch mạng lưới hoạt động hệ thống Agribank lớn, nên dẫn đến tượng tải đường truyền, kéo dài thời gian phục vụ khách hàng Chính vậy, NH cần cải tiến máy móc thiết bị, nâng cấp đường truyền khắc phục hạn chế tồn đọng Ngồi ra, NH cần tiếp tục triển khai số chương trình, phần mềm hỗ trợ việc lập hồ sơ vay vốn khách hàng, định giá bất động sản, lập báo cáo thẩm định…giúp trình vay vốn nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí cơng sức, nâng cao hiệu tăng trưởng tín dụng - Về lãi suất cho vay Hiện tại, lãi suất trung dài hạn Agribank thấp so với khối NHTMCP Tuy nhiên, Agribank có mức lãi suất trung dài hạn nhất, chưa áp dụng khung lãi suất trung dài hạn riêng cho loại kỳ hạn (VD: 1-3 năm; 4-5 năm; 5-7 năm; 8-12 năm; 12-15 năm) nên số trường hợp gây khó khăn cho CN cạnh tranh lãi suất cho vay kỳ hạn 05 năm - Về chế quy định cho vay Cho vay trả nợ TCTD khác: Agribank chưa có sách cho vay trả nợ TCTD khác nên việc tìm kiếm tiếp thị khách hàng gặp nhiều khó 88 khăn, cần xây dựng quy định cho vay tái cấu trúc tài DN Cho vay đầu tư dự án DN thành lập: quy định Agribank cho vay DN thành lập phải có TSĐB tài sản khơng phải tài sản hình thành từ vốn vay NH linh hoạt giải nhu cầu vốn cho DN nhận TSĐB tải sản hình thành từ vốn vay DN đáp ứng điều kiện: Là công ty công ty mẹ có quy mơ lớn, uy tín, xếp hạng tín dụng tốt; Cơng ty mẹ cam kết khơng thối vốn công ty xuống tỷ lệ 50% thời gian trả nợ không Agribank đồng ý; Công ty mẹ bảo lãnh suốt thời gian trả nợ - Về sách giá cho khách hàng DNNVV Nhằm phát triển đối tượng khách hàng DNNVV, cần ứng dụng phát triển chương trình “Báo cáo lợi nhuận khách hàng DN” để tính lợi nhuận trung bình nhóm khách hàng phân theo thời hạn vay theo ngành nghề kinh doanhtrên sở tiền gửi tiền vay, từ đưa sách giá hợp lý cho ngành nghề, thời hạn vay nhằm đáp ứng cạnh tranh gay gắt thị trường 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý luận tín dụng NH với DNNVV trình bày chương phân tích đánh giá hoạt động tín dụng DN nhỏ vừa NH nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn trình bày chương 2, chương luận văn quan điểm, mục tiêu phát triển DNNVV Đảng Nhà nước, từ đưa giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng DNNVV Agribank - CN Sài Gòn Đồng thời tác giả nêu lên số kiến nghị Nhà nước, NHNN, Agribank cấp, ban ngành, tổ chức hữu quan việc thúc đẩy phát triển DNNVV nâng cao hiệu hoạt động tín dụng DNNVV, tạo điều kiện cho hoạt động DNNVV ngày hiệu hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội nước nói chung Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng 90 KẾT LUẬN Phát triển DNNVV vấn đề Đảng Nhà nước coi trọng, xem nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước Các DNNVV ngày có vai trò quan trọng nhiều lý do: tạo khối lượng lớn hàng hoá dịch vụ cho kinh tế, góp phần đa dạng hóa thành phần kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP đất nước, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, góp phần giải công ăn việc làm, ổn định đời sống xã hội cho hàng triệu lao động, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Hiện nay, DNNVV có quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ tình trạng thiếu vốn cho mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh, đầu tư cải tiến máy móc thiết bị Tuy nhiên việc tiếp cận vốn DNNVV gặp phải nhiều khó khăn, vốn ưu đãi phát triển DNNVV từ phủ nguồn tài trợ nước ngồi hạn chế, lực DNNVV yếu chưa đáp ứng điều kiện để huy động từ thị trường chứng khốn Chính vậy, để mở rộng sản xuất phát triển hoạt động kinh doanh, DNNVV chủ yếu tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH Nhưng việc tiếp cận nguồn vốn số hạn chế định, điều ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sản xuất kinh doanh đối tượng khách hàng DNNVV nhue khả tiếp cận khách hàng CN Qua tồn vấn đề trình bày, luận văn giải yêu cầu đề tài đặt ra, thể qua nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, nghiên cứu lý luận DNNVV, vấn đề lý luận chung tín dụng NH, cần thiết khách quan vai trò tín dụng NH phát triển DNNVV Luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng NH Qua tổng hợp kinh nghiệm tín dụng NH phát triển DNNVV số nước giới, luận văn rút học kinh nghiệm cho hoạt 91 động thực tiễn tín dụng DNNVV Việt Nam Thứ hai, nghiên cứu tình hình hoạt động DNNVV địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ cho thấy thực trạng phát triển số lượng, quy mô nguồn vốn, cấu theo ngành địa bàn thành phố qua năm Thứ ba, nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV Agribank – CN Sài Gòn hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay, tình hình nợ xấu lợi nhuận từ cho vay DNNVV Đồng thời đánh giá chất lượng tín dụng CN DNNVV Từ phân tích số liệu tình hình thực tế rút mặt đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế cấp tín dụng DNNVV để làm sở đề xuất giải pháp kiến nghị Với nỗ lực, cố gắng thân, với hướng dẫn tận tình Ts Phạm Hữu Phương, thầy cô giáo Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Ban lãnh đạo Agribank – CN Sài Gòn anh chị em đồng nghiệp giúp tơi hồn thành luận văn này.Tuy nhiên với khả thời gian có hạn, luận văn nhiều hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy, cô giáo quan tâm đến lĩnh vực này, để luận văn sửa chữa, bổ sung hồn chỉnh đóng góp phần nhỏ vào việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV Agribank – CN Sài Gòn giai đoạn 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Ths Bùi Diệu Anh - TS Hồ Diệu - TS Lê Thị Hiệp Thương (2009), “Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng”, NXB Phương Đông Agribank (2011- 2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank – CN Sài Gòn Agribank (2014), Quyết định số 66/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 15/06/2010 việc ban hành: “Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam” Agribank (2014), Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014, “Quy định đảm bảo tiền vay hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam” Agribank (2014), Quyết định số 149/QĐ-HĐTV-TCKT ngày 28/02/2014 Quy định tổ chức giao dịch khách hàng Agribank (2011), Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 việc ban hành: “Hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ” Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước (2014),Thông tư liên tịch số: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN, ngày 06/6/2014 “Hướng dẫn số vấn đề xử lý tài sản bảo đảm” Nguyễn Thị Cành (2006), Khả tiếp cận nguồn tài DNNVV Việt Nam Lưu Đình Chinh (2015), Nâng cao chất lượng nguồn lực quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa q trình hội nhập 10 Chính Phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 về: “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa” 11 Chính Phủ (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 “Giao dịch bảo đảm" 12 Chính Phủ (2012), Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 29/12/2012 “Sửa đổi,  bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm” 13 Chính Phủ (2015), Nghị định số 55/2015/NĐ-CP “ Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn” 14 Nguyễn Thành Cơng (2015), Các mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng, Tạp chí Phát triển Hội nhập, T01-02/2015 15 TS Hồ Diệu (2000), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê 16 Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Các tổ chức tín dụng 17 TS.Lê Thị Tuyết Hoa (Chủ biên), ThS Lê Thị Mận, ThS Lê Văn Hải, ThS Nguyễn Văn Nghiện (2007), Tiền tệ - Ngân hàng, NXB Thống Kê 18 PGS.TS Trần Huy Hoàng (chủ biên) (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội 19 Nguyễn Minh Kiều (2013), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài 20 Nguyễn Văn Lê (2014), Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn 21 Hồng Minh (2007), “Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa”, Tạp chí ngân hàng, số 13, tháng 07 năm 2007, 21-26 22 NHNN (2005), Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 việc ban hành: "Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng” 23 NHNN (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về: “Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động NHTM” 24 NHNN (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN “Qui định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng” 25 NHNN (2012), Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 22/4/2012 về: “Quy định việc sử dụng phương tiện toán để giải ngân vốn cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng” 26 NHNN (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định  phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phong rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 27 NHNN (2016), Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 “Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng” NHNN, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (2011-2016), Báo cáo hoạt động 28 ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011-2014 Nguyễn Văn Nghiện (2007), Tiền tệ - Ngân hàng, NXB Thống Kê 29 30 TS Võ Đức Tồn (2012), Tín dụng DNNVV NHTM cổ phần địa bàn TP.HCM 31 Đậu Anh Tuấn Phạm Ngọc Thạch (2016), Giải cứu doanh nghiệp nhỏ vừa – Nhận diện thực trạng 32 PGS.TS Lê Văn Tề (2006), “Nghiệp vụ Tín dụng tốn quốc tế”, NXB Thống Kê TS Trương Quang Thơng (2010), “Tài trợ tín dụng cho DNNVV’, NXB Tài 33 Chính Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (2009), Doanh nghiệp nhỏ vừa vấn đề 34 tài trợ tín dụng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 2008-2009 TS Đỗ Thị Thanh Vinh Ths Nguyễn Minh Tâm, “Khả tiếp cận vốn tín 35 dụng DNNVV” Tạp chí tài tháng 09/2014 36 UBND thành phố Hồ Chí Minh (2016), Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2016 – 20120 37 Website: Ngân hàng nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn 38 Website: Agribank: www.agribank.com.vn 39 Website Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh www.pso.hochiminhcity.gov.vn 40 Website Sở Kế hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh www.dpi.hochiminhcity.gov.vn  TIẾNG NƯỚC NGOÀI 41 Naoyuki Yoshino and Farha Taghizadeh – Hesary, 2017, Solutions for small and medium- sized enterprise’s difficulties in acessing finance: asian experience 42 Santiago C.V, Francisco, R.Fe, and Gregory F Udell, 2008, Bank Lending, Financing Constraints and SME Investment, Working Paper, Federal Reserve Bank of Chicago 2008-04 43 Santiago, C B., Francisco, R F., and Gregory, F U., 2016, Trade credit, the financial crisis, and SME access to finance, Australasian Finance and Banking Coference 2013-08 44 Stefania P.S Rossi, 2017, Access to bank credit and SME financing, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions 45 Mu, Y., 2003, Impediments to SME access to finance and credit guarantee schemes in China, avaiable at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=486204 46 Vandenberg, P., P Chantapacdepong, and N Yoshino, 2016, Small Firms, Market Failures, and Government Policy  ... PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN – CHI NHÁNH SÀI GỊN 67 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA... vừa ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Sài Gòn Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng doanh. .. triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Sài Gòn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thị mỹ duyên phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gòn , Nguyễn thị mỹ duyên phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay