Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng

118 16 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:02

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ THÚY HÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HUYỆN KIẾN THỤY - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ THÚY HÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HUYỆN KIẾN THỤY - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG HOA CƯƠNG THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Luận văn "Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng" thực từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 08 năm 2014 Tôi xin cam đoan: - Tôi luôn nỗ lực, cố gắng trung thực suốt trình nghiên cứu đề tài - Luận văn sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau, thơng tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý đưa vào luận văn qui định - Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Quyết tâm đưa đề tài vào thực tiễn giáo dục địa phương Thái Nguyên, tháng 08 năm 2014 Tác giả Hoàng Thị Thúy Hà i LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, tác giả nhận động viên, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Khoa Tâm lý giáo dục, Phòng Sau Đại Học - Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, thầy cô giáo tham gia giảng dạy, cung cấp kiến thức giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Hoàng Hoa Cương - người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình đạo, giúp đỡ, góp ý để tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng; UBND, Phòng GD & ĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện; UBND, Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn địa bàn huyện Kiến Thụy với người thân bạn đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Với thời gian nghiên cứu hạn chế, phạm vi nghiên cứu hẹp thực tiễn công tác lại vô sinh động, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thúy Hà ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Trung tâm học tập cộng đồng Việt Nam 1.2.1 Khái niệm Trung tâm Học tập cộng đồng 1.2.2 Mục tiêu hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 10 1.2.3 Đặc điểm tổ chức Trung tâm Học tập cộng đồng 11 1.2.4 Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học TTHTCĐ 13 1.2.5 Người học người dạy Trung tâm Học tập cộng đồng 16 1.2.6 Nguồn lực Trung tâm Học tập cộng đồng 18 iii 1.3 Quản lý TTHTCĐ cán quản lý TTHTCĐ 20 iii 1.3.1 Quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng 20 1.3.2 Cán quản lý Trung tâm học tập cộng đồng 24 1.4 Phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ 29 1.4.1 Phát triển nguồn nhân lực 29 1.4.2 Đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ 31 1.4.3 Phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ 33 TIỂU KẾT CHƯƠNG 37 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN KIẾN THỤY 38 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục huyện Kiến Thụy 38 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 38 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 39 2.1.3 Tình hình phát triển giáo dục 40 2.2 Thực trạng hoạt động TTHTCĐ huyện Kiến Thụy 41 2.2.1 Giới thiệu TTHTCĐ huyện Kiến Thụy 41 2.2.2 Nội dung hoạt động TTHTCĐ huyện Kiến Thụy 43 2.2.3 Kết hoạt động TTHTCĐ huyện Kiến Thụy 46 2.3 Thực trạng đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ huyện Kiến Thụy 49 2.3.1 Về số lượng, cấu chất lượng đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy 50 2.3.2 Về động tham gia hoạt động quản lý đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy 56 2.3.3 Mức độ đáp ứng công tác quản lý TTHTCĐ CBQL 57 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ Kiến Thụy 59 TIỂU KẾT CHƯƠNG 65 iv Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TTHTCĐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 67 3.1 Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện 67 3.1.1 Đảm bảo tính tự chủ cộng đồng tham gia nhân dân 67 3.1.2 Đảm bảo lãnh đạo Đảng quản lý quyền 68 3.1.3 Đảm bảo tính phối hợp liên kết đạo 68 3.1.4 Đảm bảo tính đa dạng tương hỗ đội ngũ CBQL TTHTCĐ 68 3.1.5 Đảm bảo kết hợp hài hồ lợi ích cơng tác đãi ngộ 69 3.1.6 Đảm bảo phối hợp ban giám đốc với tất đội ngũ CBQL TTHTCĐ 69 3.2 Một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ 70 3.2.1 Biện pháp1: Xây dựng quy hoạch CBQL TTHTCĐ theo đặc thù tổ chức hoạt động TTHTCĐ 70 3.2.2 Biện pháp 2: Thực quy trình giới thiệu - thẩm định UBND xã với Phòng GD&ĐT khâu tuyển chọn CBQL cho TTHTCĐ 72 3.2.3 Biện pháp 3: Sử dụng hiệu đội ngũ CBQL TTHTCĐ sở phối hợp mạnh thành viên ban giám đốc 75 3.2.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng lực quản lý quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL TTHTCĐ 76 3.2.5 Biện pháp 5: Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động quản lý CBQL TTHTCĐ 78 3.2.6 Biện pháp 6: Đảm bảo chế độ đãi ngộ hợp lý kịp thời đội ngũ CBQL TTHTCĐ 80 3.3 Mối quan hệ biện pháp 82 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ đề xuất 83 v 3.4.1 Mục đích đối tượng khảo nghiệm 83 3.4.2 Quá trình khảo nghiệm 83 3.4.3 Kết khảo nghiệm nhận xét 84 TIỂU KẾT CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Khuyến nghị 90 2.1 Với Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng 91 2.2 Với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng 91 2.3 Với UBND Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Kiến Thụy 91 2.4 Với UBND xã thị trấn địa bàn huyện Kiến Thụy 91 2.5 Với Ban giám đốc TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC vi Bảng 3.3: Tổng hợp đánh giá mức cần thiết, tính khả thi biện pháp TT Kết xếp hạng Biện pháp Mức độ cần thiết Tổng điểm Xây dựng quy hoạch CBQL theo đặc thù 403 tổ chức hoạt động TTHTCĐ 92% Tổ chức chặt chẽ quy trình giới thiệu - 367 thẩm định khâu tuyển chọn CBQL 84% Sử dụng hiệu đội ngũ sở phối 339 hợp mạnh CBQL TTHTCĐ 77% Bồi dưỡng lực quản lý QLGD 437 cho thành viên BGĐ TTHTCĐ 99,8% Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động 319 quản lý CBQL TTHTCĐ 73% Đảm bảo chế độ đãi ngộ hợp lý 353 kịp thời CBQL TTHTCĐ 81% Xếp bậc Tính khả thi Tổng điểm 297 68% 363 83% 340 78% 377 86% 311 71% 290 66% Xếp bậc Từ bảng tổng hợp kết “Mức độ cần thiết” “Tính khả thi” biện pháp đề xuất (xin xem chi tiết Bảng số 3.3), thấy biện pháp đánh giá cần thiết có tính khả thi với tỷ lệ điểm cao (tính theo số điểm thu điểm tuyệt đối 438 điểm) Đặc biệt biện pháp: “Bồi dưỡng lực quản lý giáo dục cho thành viên ban giám đốc TTHTCĐ”, “Tổ chức chặt chẽ quy trình giới thiệu - thẩm định khâu tuyển chọn CBQL TTHTCĐ” “Sử dụng hiệu đội ngũ sở phối hợp mạnh thành viên ban giám đốc TTHTCĐ” biện pháp đánh giá cao số biện pháp đề xuất Đây biện pháp cốt lõi công tác phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy nói riêng tồn thành phố Hải Phòng nói chung TIỂU KẾT CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận mơ hình TTHTCĐ, quản lý sở giáo dục phát triển đội ngũ cán quản lý áp dụng vào mơ hình TTHTCĐ (trong chương 1) phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động TTHTCĐ, thực trạng đội ngũ CBQL công tác phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ huyện Kiến Thụy (trong chương 2), đồng thời vào chủ trương có tính thời Đảng, Nhà nước định hướng thành phố Hải Phòng nói chung, huyện Kiến Thụy nói riêng phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn nay, đề xuất biện pháp nhằm phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng thời gian tới Những biện pháp nêu chương có bao qt khâu cơng tác phát triển đội ngũ nói chung (từ định hướng - quy hoạch, xét duyệt - tuyển dụng, bố trí - sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, giám sát - đánh giá, đãi ngộ - đề bạt) thiết kế nội dung quy trình phù hợp với đối tượng CBQL TTHTCĐ có tính đến biện pháp tác động tổng hợp theo địa bàn lãnh thổ nhằm tăng cường điều kiện phát triển đội ngũ CBQL sở cách thuận lợi hữu hiệu Để đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp, chúng tơi tổ chức điều tra khảo nghiệm đối tượng đa dạng gồm thành phần có quan hệ trực tiếp mức độ khác tới biện pháp Kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp mà đề xuất đối tượng điều tra tán thành với tỷ lệ khẳng định cao Đây sở để triển khai biện pháp vào thực tiễn để phục vụ công tác phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng thời gian tới KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu nội dung phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, có số kết luận sau: Về lý luận, Luận văn hệ thống lý luận mơ hình TTHTCĐ; khái niệm quản lý giáo dục, quản lý trường học quản lý TTHTCĐ; người cán quản lý TTHTCĐ; khái niệm phát triển đội ngũ nói chung phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ nói riêng Việc nghiên cứu đầy đủ có hệ thống vấn đề lý luận giúp chúng tơi có sở khoa học để nghiên cứu hoạt động TTHTCĐ đặc điểm đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ Về thực tiễn, Luận văn đánh giá thực trạng phân tích nguyên nhân dẫn đến bất cập hoạt động mạng lưới TTHTCĐ cấu, chất lượng đội ngũ CBQL TTHTCĐ huyện Kiến Thụy Luận văn trình bày kết điều tra khảo sát thu thập ý kiến đánh giá công tác quản lý, phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ mà địa phương thực Kết cho thấy đội ngũ CBQL TTHTCĐ bố trí thống số lượng thành phần, có am hiểu tình hình địa phương, có trách nhiệm với phân cơng tổ chức, có hiểu biết chủ trương xây dựng xã hội học tập Quy chế TTHTCĐ, có tinh thần cầu thị tiến Công tác phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ cấp lãnh đạo từ xã tới huyện quan tâm bước đầu có số giải pháp mang lại tác động tích cực Tuy nhiên, đội ngũ CBQL có tính ổn định khơng cao, thời gian công sức đầu tư trực tiếp cho hoạt động quản lý TTHTCĐ ít, động thực thơi thúc cống hiến cho TTHTCĐ chưa mạnh, lực kỹ quản lý phù hợp với đặc điểm quản lý TTHTCĐ thấp Cơng tác phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ chưa đầu tư đồng chưa có giải pháp quản lý hồn chỉnh để đảm bảo tính chủ động, ổn định nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBQL TTHTCĐ Căn vào sở lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp nhằm phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, là: Xây dựng quy hoạch cán quản lý TTHTCĐ theo đặc thù tổ chức hoạt động TTHTCĐ Tổ chức chặt chẽ quy trình giới thiệu - thẩm định UBND xã với Phòng GD&ĐT khâu tuyển chọn CBQL cho TTHTCĐ Sử dụng hiệu đội ngũ CBQL TTHTCĐ sở phối hợp mạnh hoạt động thành viên ban giám đốc Bồi dưỡng lực quản lý quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL TTHTCĐ Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động quản lý đội ngũ CBQL TTHTCĐ Đảm bảo chế độ đãi ngộ hợp lý kịp thời đội ngũ CBQL TTHTCĐ Để đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp, tổ chức điều tra khảo nghiệm đối tượng đa dạng gồm thành phần có quan hệ trực tiếp mức độ khác tới biện pháp Kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp mà đề xuất đối tượng điều tra tán thành với tỷ lệ khẳng định cao Đây sở để triển khai biện pháp vào thực tiễn công tác phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng thời gian tới Khuyến nghị Để phát huy tác dụng biện pháp phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ mà luận văn đề xuất, góp phần thúc đẩy hoạt động đảm bảo tính bền vững TTHTCĐ nhằm xây dựng “xã hội học tập’’ đáp ứng ngày tốt nhu cầu “học tập thường xuyên, học tập suốt đời’’ nhân dân, chúng tơi có vài khuyến nghị sau: 2.1 Với Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng - Sớm triển khai thực chế độ phụ cấp cho CBQL TTHTCĐ khoản hỗ trợ tài từ ngân sách cho TTHTCĐ theo Thông tư 96/2006/TT-BTC Bộ Tài - Có kế hoạch hỗ trợ xây dựng sở vật chất cho số TTHTCĐ xã khó khăn nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quản lý 2.2 Với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng - Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ quản lý giáo dục cho CBQL TTHTCĐ - Chỉ đạo trường Đại học Hải Phòng xây dựng nội dung đào tạo hoạt động xã hội cho giáo sinh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho CBQL TTHTCĐ (coi nội dung bồi dưỡng CBQL sở giáo dục) - Chỉ đạo Trung tâm DN&GDTX huyện Kiến Thụy tham gia tích cực hỗ trợ TTHTCĐ địa bàn huyện (cung cấp lực lượng giáo viên, biên soạn tài liệu học tập, tư vấn kinh nghiệm quản lý, tổ chức lớp dạy nghề ) 2.3 Với UBND Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Kiến Thụy - Tham mưu tổ chức thực kế hoạch tổng kết “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010-2015” địa bàn huyện - Xây dựng quy chế phối hợp Phòng GD&ĐT với Hội Khuyến học, Phòng Nội vụ UBND cấp xã để quản lý tốt mạng lưới TTHTCĐ theo Quyết định 09 hướng dẫn Bộ GD&ĐT - Nghiên cứu triển khai thí điểm biện pháp phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn huyện theo đề xuất Luận văn 2.4 Với UBND xã thị trấn địa bàn huyện Kiến Thụy - Đánh giá kết hoạt động rà sốt cơng tác quản lý đạo TTHTCĐ theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT để điều chỉnh quy hoạch cán sách quản lý sử dụng đội ngũ CBQL TTHTCĐ địa bàn - Chủ động việc phối hợp với Phòng GD&ĐT để quản lý TTHTCĐ phát triển đội ngũ CBQL cho Trung tâm - Có sách huy động ban, ngành, tổ chức, quan địa bàn xã chủ động bố trí mạng lưới phối hợp để hỗ trợ TTHTCĐ 2.5 Với Ban giám đốc TTHTCĐ địa bàn huyện Kiến Thụy - Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí TTHTCĐ; vận động ngành, cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, ủng hộ quản lý TTHTCĐ - Tích cực chủ động tham mưu, tranh thủ đạo Phòng Giáo dục, Hội Khuyến học huyện Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn việc điều hành, tổ chức hoạt động học tập cho cộng đồng Tạo điều kiện để áp dụng biện pháp phát triển đội ngũ CBQL đề xuất nhằm tạo bước chuyển đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004) Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Ban Chấp hành Đảng huyện Kiến Thụy khố XXIII (2010) Báo cáo trị trình Đại hội Đảng huyện Kiến Thụy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đặng Quốc Bảo (1997) Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường Cán QLGDTW1, Hà Nội Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 “Tăng cường lãnh đạo Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” Bộ Giáo dục Đào tạo (2008)“Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn”, Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010) Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 việc sửa đổi, bổ sung số điều quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn Bộ GD&ĐT Hội Khuyến học Việt Nam (2005) Tài liệu Hội nghị sơ kết năm xây dựng phát triển TTHTCĐ, Hà Nội Bộ Tài (2008) Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Trung tâm Học tập cộng đồng Đảng Cộng sản Việt Nam (1960) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Nxb Sự thật, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013) Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khố XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Phạm Minh Hạc (1986) Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Hội Khuyến học Việt Nam (2005) Tổ chức hoạt động số TTHTCĐ vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội 14 K.Mac-F.Anghen (1993) Tồn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Nguyễn Quốc Chí (2003) Lí luận đại cương quản lí, Tài liệu giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quản lí giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 16 Hoàng Minh Luật (01/2007) Định hướng chiến lược phát triển giáo dục thường xuyên xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng, Hà Nội 17 M.I.Kônđakôp (1984) Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường CBQLGD Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội 18 Hồ Chí Minh (1974) Về vấn đề cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 19 Hồ Chí Minh (1972) Bàn công tác giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội 20 Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy Báo cáo tổng kết năm học (các năm từ 2009 - 2013) 21 Phòng Thống kê huyện Kiến Thụy (2013) Niên giám thống kê huyện Kiến Thụy năm 2013, Thành phố Hải Phòng 22 Hồng Phê (chủ biên) (1997) Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 23 Nguyễn Ngọc Quang (1989) Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường CBQLGDTW1, Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) Luật Giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 25 Thủ tướng Chính phủ (2008) Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 26 Thủ tướng Chính phủ (2013) Quyết định số 89/2013/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 “Phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” 27 Thủ tướng Chính phủ (2012) Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020, Nxb Giáo dục, Hà Nội 28 UNESCO (2002) Lập kế hoạch quản lý TTHTCĐ, Hà Nội 29 Vụ Giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo - Hiệp hội quốc gia tổ chức UNESCO (2005) Phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng, Hà Nội 30 Vụ giáo dục thường xuyên Bộ GD&ĐT - Hiệp hội quốc gia tổ chức UNESCO (2005) Sổ tay thành lập quản lý trung tâm học tập cộng đồng, Hà Nội 31 V.G.Afanaxep (1979) Con người quản lý xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí Trung tâm Học tập cộng đồng) Để có sở khoa học cho việc xây dựng đội ngũ cán quản lí Trung tâm HTCĐ xã, phường, thị trấn (gọi tắt cấp xã) địa bàn huyện, đề nghị ơng (bà) vui lòng cho biết thông tin vấn đề sau : 1- Xin ông (bà) cho biết (đánh dấu vào ô thích hợp mục): 1.1- Chức danh Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ: Giám đốc Phó giám đốc 1.2- Tình trạng cơng tác thân: Đang cán bộ, công chức nhà nước (từ cấp xã trở lên) Đang cán quản lí giáo dục trường học Là người lao động nông nghiệp lao động tự Là cán bộ, cơng chức, sĩ quan nghỉ hưu (có lương hưu) Là đối tượng khác (xin ghi rõ) 1.3- Chức danh đảm nhiệm quan, tổ chức,đồn thể… Là Bí thư Đảng uỷ cấp xã Là phó bí thư Đảng uỷ cấp xã Là Chủ tịch UBND cấp xã Là Phó chủ tịch UBND cấp xã Là hiệu trưởng trường tiểu học Là phó hiệu trưởng trường TH Là hiệu trưởng trường THCS Là phó HT trường THCS Là cán hội Khuyến học Là cán hội CCB Là giáo viên công tác Là nhà giáo nghỉ hưu Là cán Hội, Đoàn thể khác (xin ghi rõ) …………………………… 1.4- Tình trạng cư trú thân nay: Cư trú ổn định xã (người gốc địa phương địa phương hoá) Là cán biệt phái, tăng cường công tác xã Là cán bộ, công nhân, giáo viên…ở nơi khác công tác địa bàn xã 2- Xin ông (bà) cho biết động tham gia Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ (đánh dấu vào cột biểu thị mức độ động tương ứng) TT Đánh giá Động Rất quan trọng Chấp hành phân công tổ chức Thấy cần đóng góp cho địa phương Thích thú với cơng việc Trung tâm Muốn tăng thu nhập kinh tế Muốn tăng uy tín với địa phương, bè bạn Muốn tạo điều kiện thăng tiến, đề bạt Muốn mở mang thêm kiến thức Động khác: ………………………… Quan trọng Không quan trọng 3- Xin cho biết vài thông tin thân: Tuổi đời:…… Nam/Nữ: …… Trình học vấn: THPT TCCN/TCN Sơ cấp/CNKT CĐ ĐH Số năm tham gia quản lý…………… Số năm tham gia BGĐ TTHTCĐ:………… Trân trọng cảm ơn! Phụ lục PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho cán lãnh đạo cấp huyện, xã GV cơng tác TTHTCĐ) Để có sở khoa học cho việc xây dựng đội ngũ cán quản lí Trung tâm HTCĐ xã, thị trấn địa bàn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, đề nghị ơng (bà) vui lòng cho biết thơng tin vấn đề sau (đánh dấu X vào cột tương ứng): Các tiêu chí lực người cán quản lý TTHTCĐ Hiểu biết tình hình KTXH địa phương Hiểu biết “xã hội học tập” vai trò TTHTCĐ Hiểu biết quy định Quy chế hoạt động TTHTCĐ Hiểu biết chức năng, nhiệm vụ BGĐ TTHTCĐ Năng lực dự báo, thiết kế tổ chức thực kế hoạch Khả quản lý, đạo hoạt động GD TTHTCĐ Năng lực quản lý đội ngũ, xây dựng tập thể cán bộ, GV Năng lực quản lý hành chính, quản lý tài Năng lực đúc rút KN thực tiễn để nâng cao chất lượng QL 10 Năng lực vận động, phối hợp lực lượng xã hội 11 Khả chủ động, dỏm chịu trách nhiệm 12 Tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ QL TTHTCĐ Xin trân trọng cảm ơn! Mức độ đáp ứng Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Mức độ hồn thiện Chắc chắn Có thể Chưa Phụ lục PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho LĐ xã, CBQL TTHTCĐ GV cơng tác TTHTCĐ) Để có sở khoa học cho việc xây dựng đội ngũ cán quản lí Trung tâm HTCĐ xã, thị trấn địa bàn huyện, đề nghị ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến cá nhân tình hình đạo triển khai công tác phát triển đội ngũ cán quản lý cho TTHTCĐ theo nội dung sau: Các tác động quản lý để phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ quan quản lý cấp huyện Ý kiến đối tượng Lãnh đạo CBQL Giáo viên cấp xã TTHTCĐ TTHTCĐ Có dự báo kế hoạch phát triển GD làm sở cho địa phương Có thực bổ nhiệm CBQL TTHTCĐ theo Quyết định 09 Có đạo xây dựng quy hoạch CBQL cho TTHTCĐ Có bồi dưỡng hàng năm cho tất CBQL TTHTCĐ Có đào tạo bổ sung cho đối tượng CBQL TTHTCĐ 6.Có đãi ngộ vật chất huyện cho CBQL TTHTCĐ 7.Có đãi ngộ tinh thần huyện cho CBQL TTHTCĐ Có kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tiếp TTHTCĐ Có u cầu thơng tin hoạt động BGĐ TTHTCĐ Xin ông (bà) cho biết ý kiến khác thân./ Xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO NGHIỆM (Dựng cho chuyên gia cán quản lý TTHTCĐ) Để có sở khẳng định mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất nhằm phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ, đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào ô tương ứng bảng sau: Mức độ cần thiết Đánh giá TT Biện pháp Rất cần thiết Tớnh khả thi Tương Tương Khụng Rất Khụng đối đối cần khả khả thi cần khả thiết thi thiết thi Xõy dựng quy hoạch CBQL theo đặc thù tổ chức hoạt động TTHTCĐ Tổ chức chặt chẽ quy trình giới thiệu - thẩm định khâu tuyển chọn CBQL THTCĐ Sử dụng hiệu đội ngũ sở phối hợp mạnh thành viên ban giám đốc TTHTCĐ Bồi dưỡng lực quản lý quản lý giáo dục cho BGD TTHTCĐ Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động quản lý CBQL TTHTCĐ Đảm bảo cỏc chế độ đãi ngộ hợp lý kịp thời CBQL TTHTCĐ Xin cho biết ông (bà) thuộc đối tượng (đánh dấu X vào ô tương ứng) CB Phòng GD&ĐT CBQL TTGDTX CB xã LĐ trường TH CBQLTTHTCĐ Xin trân trọng cảm ơn! ... đề tài: "Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng" Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ... Chương 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 1.1 Lịch... hoạt động phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng , Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay