Nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính và một số biện pháp kỹ thuật nhằm làm tăng tỷ lệ xuất vườn của các dòng chè đột biến

30 9 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHỬ NGỌC ỐNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG VƠ TÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM LÀM TĂNG TỶ LỆ XUẤT VƯỜN CỦA CÁC DÒNG CHÈ ĐỘT BIẾN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Cơng trình hồn thành tại: Viện Khoa học kỹ thuật nơng lâm nghiệp miền núi phía Bắc Người hướng dẫn khoa học: TS Phản biện 1: TS Dương Trung Dũng Phản biện 2: TS Đỗ Văn Ngọc Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Vào hồi 13 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên - Thư viện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Thư viện Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chọn tạo giống chè phương pháp đột biến phương pháp không tạo giống mà tạo nguồn gen làm vật liệu khởi đầu cho công tác chọn tạo giống chè Nhất điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, giống chè ngồi có suất cao, chất lượng tốt, phải có khả chống chịu với điều kiện bất thuận, chọn tạo giống chè đột biến nhân tạo phương pháp khả thi để thực u cầu cơng tác chọn giống chè điều kiện Trồng chè giai đoạn chủ yếu theo phương pháp giâm cành, nên để dòng chè tạo phương pháp đột biến nhanh chóng đáp ứng yêu cầu sản xuất khả nhân giống dòng tiêu chí hàng đầu cần quan tâm nghiên cứu cao suất, chất lượng chè Việt Nam thời gian tới Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đề tài kết thúc đánh giá cách đầy đủ khả nhân giống vơ tính tìm số biện pháp kỹ thuật phù hợp cho việc nhân giống vơ tính dòng chè đột biến Nâng cao tỷ lệ xuất vườn, tỷ lệ sống sau trồng để đạt hiệu kinh tế cao dòng chè đột biến - Kết đề tài góp phần hồn thiện quy trình nhân giống vơ tính, sở để xây dựng nghiên cứu dòng chè đột biến Mục tiêu đề tài Xác định khả nhân giống vơ tính số biện pháp làm tăng tỷ lệ xuất vườn dòng chè đột biến Yêu cầu nghiên cứu - Đánh giá khả nhân giống vơ tính dòng chè đột biến có triển vọng - Đánh giá ảnh hưởng độ chín sinh lý hom đến khả giâm cành dòng chè đột biến có triển vọng - Đánh giá ảnh hưởng phân bón hữu đến khả nhân giống vơ tính dòng chè đột biến có triển vọng CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Cây chè có vị trí quan trọng vùng trung du miền núi Việt Nam, chúng có khả sinh tr ưởng tốt điều kiện vùng đất dốc, đem lại nguồn thu nhập quan trọng góp phần xố đói giảm nghèo dần tiến tới làm giàu cho người sản xuất chè Đồng thời, chè có vai trò to lớn việc che phủ đất trống, đồi núi trọc bảo vệ môi tr ường sinh thái Một số tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc coi chè kinh tế mũi nhọn Hiện nay, thiếu giống chè có chất lượng cao với khả chống chịu tốt để đáp ứng trồng vùng sinh thái đặc thù nhằm chế biến sản phẩm chất lượng, an tồn, có sức cạnh tranh cao thị trường nước quốc tế Phương pháp gây đột biến tạo nguồn vật liệu khởi đầu với số lượng lớn, nguồn biến dị phong phú thời gian ngắn Tuy nhiên, năm vừa qua nghiên cứu chọn tạo giống chè phương pháp đột biến hạn hẹp chiều rộng chiều sâu Chưa có nghiên cứu liên quan đến khả nhân giống vơ tính dòng chè đột biến Chưa xác định biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm làm tăng tỷ lệ xuất vườn, tỷ lệ sống sau trồng hiệu kinh tế giai đoạn vườn ươm dòng chè đột biến Việc đánh giá, chọn lọc dòng chè đột biến tốt có vai trò to lớn tạo nguồn vật liệu khởi đầu tốt, sở phục vụ cho công tác lai tạo giống chè Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhận thấy việc nghiên cứu khả nhân giống vơ tính số biện pháp kỹ thuật nhằm làm tăng tỷ lệ xuất vườn dòng chè đột biến nâng cao suất, chất lượng chè Việt Nam thời gian tới Đề tài tập chung vào hướng nghiên cứu sau: - Đánh giá khả nhân giống vơ tính dòng chè đột biến - Xác định số biện pháp kỹ thuật nhằm làm tăng khả nhân giống vơ tính dòng chè đột biến CHƯƠNG II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Tập trung nghiên cứu hom 05 dòng chè chọn lọc từ nguồn vật liệu gây đột biến từ 02 giống chè TRI777 PH1 là: TRI7773.5.1; TRI7774.0; TRI7775.0; PH12.0; PH15.2; giống chè LDP2 làm đối chứng (đ/c) 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Đề tài thực Vườn ươm giống chè Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè - Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ - Thời gian thực đề tài từ tháng 11/2013 đến tháng 8/2014 2.3 Phương pháp nghiên cứu * Thí nghi ệm : Nghiên cứu khả nhân giống vơ tính 05 dòng chè đột biến có triển vọng Thí nghiệm gồm công thức (CT1: TRI7773.5.1; CT2: TRI7774.0; CT3: TRI777 5.0; CT4: PH1 2.0; CT5: PH15.2 C đ/c: LDP2); công thức 30 bầu chè, lần nhắc 180 bầu chè, có lần nhắc lại Sử dụng hỗn hợp mức chín sinh lý khác hom cắm Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm nhân tố bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hồn tồn (CRD); thí nghiệm đồng đều: Trên diện tích, loại đất, có điều kiện nước, chế độ dinh dưỡng, biện pháp kỹ thuật, giống * Thí nghi ệm : Nghiên cứu ảnh hưởng độ chín sinh lý hom đến khả giâm cành 05 dòng chè đột biến có triển vọng Thí nghiệm gồm dòng, giống chè (Dòng: TRI7773.5.1; TRI7774.0; TRI7775.0; PH12.0; PH15.2 giống LDP2 đ/c) mức chín sinh lý hom (Hom xanh; Hom ½ nâu; Hom nâu); dòng, giống 10 bầu chè, có mức chín sinh lý khác hom, lần nhắc 180 bầu chè, có lần nhắc lại Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm nhân tố (mức chín sinh lý hom chè dòng, giống chè) bố trí theo kiểu lớn ô nhỏ (Split - Plot Design) Nhân tố mức chín sinh lý hom chè H bố trí lớn, có mức Nhân tố dòng, giống chè D bố trí nhỏ, có mức, số lần nhắc lại Nền thí nghiệm đồng đều: Trên diện tích, loại đất, có điều kiện nước, chế độ dinh dưỡng, biện pháp kỹ thuật, giống * Thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón hữu đến khả nhân giống vơ tính dòng chè đột biến có triển vọng Thí nghiệm gồm dòng chè (TRI7773.5.1 PH12.0) mức bón phân hữu (Bón phân Khơng bón phân); dòng chè 30 bầu chè, có mức bón phân hữu cơ, lần nhắc 120 bầu chè, có lần nhắc lại Sử dụng hỗn hợp mức chín sinh lý khác hom cắm Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm nhân tố (mức bón phân hữu dòng chè) bố trí theo kiểu lớn - nhỏ (Split Plot Design) Nhân tố mức bón phân hữu B bố trí lớn, có mức Nhân tố dòng chè D bố trí nhỏ, có mức, số lần nhắc lại Nền thí nghiệm đồng đều: Trên diện tích, loại đất, có điều kiện nước, chế độ dinh dưỡng, biện pháp kỹ thuật, giống Sử dụng phân bón hữu cơ: Phân bón hữu sử dụng ANHUMIX 30-10-10+TE (N: 30%, P2O5: 10%, K2O: 10%, B: 50ppm, Zn: 50ppm, Cu: 100ppm, NAA: 10ppm) Công ty CP phát triển nông nghiệp Đất Việt Liều lượng sử dụng: Pha 3gr cho lít nước Thời điểm phun sau thời gian giâm cành tháng Phun định kỳ khoảng 30 ngày/1 lần phun Tổng số lần phun lần 2.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Số liệu xử lý theo phương pháp thống kê sinh học phần mềm IRRISTAT EXCEL CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Khả nhân giống vơ tính 05 dòng chè đột biến có triển vọng 3.1.1 Khả hình thành mơ sẹo rễ dòng chè đột biến có triển vọng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ Kết theo dõi khả hình thành mơ sẹo rễ trình bầy bảng 3.1 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 10 3.1.6 Một số tiêu sinh trưởng vườn ươm Sau giâm cành 10 tháng, để đánh giá khả sinh trưởng vườn ươm, theo dõi số tiêu chiều cao cây, độ dài nâu hóa, đường kính gốc số dòng chè thí nghiệm Kết trình bầy bảng 3.6: Bảng 3.6: Các tiêu sinh trưởng dòng chè đột biến (Sau giâm 10 tháng) C.tiêu Chiều cao (cm) Độ dài nâu hóa (cm) Đường kính gốc (cm) Số (lá) TRI7773.5.1 17,7 14,3 0,20 8,2 TRI7774.0 17,1 11,8 0,21 8,5 TRI7775.0 15,7 11,8 0,22 9,1 PH12.0 12,5 9,8 0,16 9,7 PH15.2 14,0 5,8 0,19 7,7 LDP2 (đ/c) 20,4 18,0 0,21 11,0 0,05 12,1 17,9 14 Qua bảng số liệu 3.8 cho chúng tơi thấy, dòng chè đột biến khác có tỷ lệ sống khác dòng chè đột biến với loại hom giâm khác cho tỷ lệ sống khác qua tháng theo dõi Sau cắm hom tháng tỷ lệ sống đạt từ 93,3 % - 100 %, tỷ lệ có xu hướng giảm giai đoạn sau cắm hom 4,5 tháng, biến động từ 83,3 % - 100 % Sau tháng cắm hom tỷ lệ sống biến động từ 80 % - 100 % Trong loại hom xanh hom nâu dòng chè TRI777 5.0 có tỷ lệ sống cao giống đối chứng Các dòng chè khác có tỷ lệ sống tương đương giống đối chứng (kể loại hom) mức tin cậy 95 % Như vây, tỷ lệ sống phụ thuộc vào đặc điểm giống loại hom khác Kết trùng với nghiên cứu Đặng Văn Thư, năm 2010 [12] 3.2.3 Một số tiêu sinh trưởng vườn ươm Theo dõi tiêu sinh trưởng vườn ươm dòng chè đột biến với loại hom khác (Hom xanh, Hom ½ xanh, Hom nâu) thu kết bảng 3.9: Bảng 3.9: Các tiêu sinh trưởng dòng chè đột biến (Sau giâm 10 tháng) C.tiêu Chiều cao (cm) C.thức Hom xanh TRI7773.5.1 TRI7774.0 TRI7775.0 PH12.0 PH15.2 14,5 12,9 11,7 10,2 12,3 Hom ½ nâu 14,3 16,3 10,6 7,5 9,2 Độ dài nâu hóa (cm) Hom nâu Hom xanh 9,9 14,8 13,7 8,1 10,6 12,9 8,6 7,9 7,6 8,5 Số hóa Trung tâm Học liệu Hom ½ nâu 10,8 12,6 7,7 5,5 3,4 Đường kính gốc (cm) Hom nâu Hom xanh 7,5 9,4 11,2 5,3 6,0 0,16 0,16 0,16 0,13 0,17 Hom ½ nâu 0,17 0,20 0,15 0,14 0,16 Số (lá) Hom nâu Hom xanh 0,12 0,19 0,18 0,14 0,16 7,0 7,1 7,3 5,9 6,0 tnu.edu.vn/ Hom ½ nâu 7,3 7,4 7,2 6,3 7,2 Hom nâu 6,2 7,9 9,4 6,7 7,1 15 LDP2 (đ/c) P CV% LSD.05 10,5 13,7
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính và một số biện pháp kỹ thuật nhằm làm tăng tỷ lệ xuất vườn của các dòng chè đột biến , Nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính và một số biện pháp kỹ thuật nhằm làm tăng tỷ lệ xuất vườn của các dòng chè đột biến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay