Báo cáo thành tích CĐCS

9 545 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 19:10

công đoàn giáo dục sầm sơn cđcs truờng thcs quảng tiến báo cáo thành tích hoạt động cđcs năm học 2006-2007 đề nghị lđlđ tỉnh thanh hoá khen thởng 1 báo cáo thành tích của tập thể đề nghị lđlđ tỉnh thanh hoá khen thởng I- Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị 1- Quá trình hình thành, phát triển của đơn vị : -Trờng THCS Quảng Tiến thành lập năm 1993.Đến nay đã trải qua 14 năm xây dựng và trởng thành. Trong thời gian qua số học sinh của nhà Trờng đã tăng 7-8 lần, cơ ngơi bộ mặt đã nhiều thay đổi. Năm học 2006-2007 nhà Trờng đã có 62 Đoàn viên công đoàn, 27 lớp gồm 1053 học sinh. trong nhà Trờng có một chi bộ 26 đảng viên, 7 đối tợng Đảng,Chi Đoàn. Các tổ chức công đoàn, chữ thập đỏ, chi đội khyến học cùng hoạt đông song song với chuyên môn chính quyền nhà Trờng. Trong thời gian xây dựng và phấn đấu nhà Trờng đã đợc công nhận là Tr- ờng tiên tiến cấp thị xã 6 năm và Trờng tiên tiến cấp tỉnh đợc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thanh Hoá tặng bằng khen 1năm. Đặc biệt năm học 2002-2003,2003- 2004,2004-2005 nhà Trờng đợc UBND tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen danh hiệu Trờng tiên tiến suất sắc. Tổng kết 10 năm thực hiện công cuộc vận động " Kỷ cơng, tình thong, trách nhiệm" nhà Trờng đợc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hoá tặng gấy khen. Ngoài ra nhà Trờng còn đợc UBND thị xã Sầm Sơn khen về mặt công tác nh:10 thực hiện tốt luật "Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em" hoạt đông văn hoá văn nghệ, quản lí tài chính Chi bộ Đảng nhà tròng 13 năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Các tổ chức công đoàn,Đoàn Thanh Niên, Đội thiếu niên, chữ thập đỏ đã đợc các cấp từ thị đến cấp tỉnh, cấp trung ơng khen thỏng về thành tichí hoạt động qua các năm. Trờng THCS Quảng Tiến đựoc tách khỏi khối phổ thông cơ sở từ năm học 1993-1994 vói quá trình phát triển đội ngũ và quy mô Trờng lớp nh sau *Năm học 1993-1994 - Tổng số cán bộ giáo viên: 17 ngời - Tổng số lớp: 09 lớp - Tổng số học sinh : 335 HS *Năm học 1994-1995 - Tổng số cán bộ giáo viên: 21 ngời - Tổng số lớp: 11 lớp - Tổng số học sinh: 540 HS *Năm học 1995-1996 - Tổng số cán bộ giáo viên: 23 ngời - Tổng số lớp: 15 lớp - Tổng số học sinh: 608 HS *Năm học 1996-1997 - Tổng số cán bộ giáo viên: 26 ngời 2 - Tæng sè líp: 17 líp - Tæng sè häc sinh: 710 HS *N¨m häc 1997-1998 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 31 ngêi - Tæng sè líp: 20 líp - Tæng sè häc sinh: 884 HS *N¨m häc 1998-1999 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 40 ngêi - Tæng sè líp: 22 líp - Tæng sè häc sinh: 902 HS *N¨m häc 1999-2000 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 41 ngêi - Tæng sè líp: 25 líp - Tæng sè häc sinh: 1050 HS *N¨m häc 2000-2001 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 44 ngêi - Tæng sè líp: 25 líp - Tæng sè häc sinh: 1172 HS *N¨m häc 2001-2002 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 47 ngêi - Tæng sè líp: 26 líp - Tæng sè häc sinh: 1184 HS *N¨m häc 2002-2003 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 53 ngêi - Tæng sè líp: 30 líp - Tæng sè häc sinh: 1343 HS *N¨m häc 2003-2004 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 60 ngêi - Tæng sè líp: 30 líp - Tæng sè häc sinh: 1337 HS *N¨m häc 2004-2005 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 64 ngêi - Tæng sè líp: 30 líp - Tæng sè häc sinh: 1326 HS *N¨m häc 2005-2006 - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 63 ngêi 3 - Tổng số lớp: 29 lớp - Tổng số học sinh: 1226 HS *Năm học 2006-2007 - Tổng số cán bộ giáo viên: 62 ngời - Tổng số lớp: 27 lớp - Tổng số học sinh: 1056 HS 2-Tình hình đội ngũ CNVC, đoàn viên công đoàn, các tổ chức quần chúng - Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà Trờng là lực lợng nòng cốt, có tác dụng tích cực và quyết định trong việc nâng cao chất lợng giáo dục trong nhà Trờng. Nhận thức rõ điều quan trọng nói trên, tổ chức công đoàn đã kết hợp cùng BGH nhà Trờng đã thực hiện nhiều biện pháp giáo dục t tởng cho đội ngũ CBGV nhằm xây dựng bồi dõng đội ngũ CBGV trở thành tập thể s phạm vững mạnh - Trong những năm qua, công đoàn cơ sở Trờng THCS Quảng Tiến đã hoạt động tích cực thực hiện nhiệm vụ công đoàn, tổ chức công đoàn đã thực sự là một khối đoàn kết vững chắc, là tổ ấm của ngời lao động, là đòn thúc đẩy hoạt động chuyên môn của nhà Trờng. 3- Nhiệm vụ chính trị của chuyên môn Với nhiệm vụ, chức năng của mình, tổ chúc công đoàn đã luôn bám sát thực hiên 4 chơng trình hoạt động của tổ chức công đoàn, do đó trong năm học đã có tác dụng thúc đẩy hoạt đông chuyên môn của nhà Trờng đạt nhiều kết quả đáng kể, hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyêm môn của nhà Trờng đặc biệt năm học 2006 - 2007 cán bộ đoàn viên công đoàn đã tham gia tích cực tự giác cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, đợc các cấp kiểm tra tuyên dơng về tinh thần và biện pháp thực hiện. 4- Những khó khăn thuận lợi Trờng THCS Quảng Tiến tử sau ngày tái lập ( tháng 8 năm 1993 ) đến nay đã phát triển và trởng thành về mọi mặt trong đó cơ sở vật chất nhà Trờng là một điều kiện thiết yếu để nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện đã không ngừng đ- ợc tăng cờng và đổi mới. tuy đã xây dựng đợc cơ ngơi nhà Trờng tơng đối đoàng hoàng đáp ứng đợc những yêu cầu tối thiểu của các hoạt động giáo dục nhng so với nhu cầu của việc đổi mới hiện đại hoá nhà Trờng thì : Cơ sở vật chất nhà Trờng, các hoạt động khác của hoạt động giáo dục nhà Trờng cha đáp ứng và đảm bảo a- Thuận lợi *Về phía nhà Trờng: 4 - Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà Trờng là một tập thể s phạm mạnh có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm cao. Có tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm ý thức xây dựng nhà Trờng tiến bộ vững mạnh, có tỉ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cao - Trong nhiều năm qua nhà Trờng đã xây dựng đợc nề nếp, kỉ cơng một cách vững chắc trong moi hoạt động : từ việc giảng dạy của cán bộ giáo viên đến việc học của học sinh. *Về phía địa phơng : - đảng bộ chính quyền địa phơng quan tâm với sự phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phơng. -Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà Trờng b-Khó khăn -Điều kiện kinh tế của nhân dân địa phơng phát triển không đồng đều, một bộ phận gia đình học sinh còn khó khăn trong đời sống. Một bộ phận gia đình học sinh thiếu quan tâm tới việc học hành của con em. -Chất lợng giáo dục nhà trờng về : Học sinh giỏi và đại trà cha ổn định và tỉ lệ đạt khá giỏi còn thấp -Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trờng trình độ không đồng đều, còn một bộ phận giáo viên cha đạt chuẩn trình độ cấp dạy. -Cơ sở vật chất còn thiếu nhiều so với tiêu chuẩn. 5 II - Những hình thức đã đợc khen thởng : 1- Đối vói chuyên môn TT Hình thức khen Nội dung khen cấp khen Thòi gian 1 Giấy khen Trờng tiên tiến cấp tỉnh SởGD&ĐT Thanh Hoá 1998 2 Giấy khen quản lí tài chí tốt UBND.TX Sầm Sơn 2000 3 Bằng khen Đạt thành tích suất sắc UBND Tỉnh Thanh Hoá 2003 4 Giấy khen Đạt thành tích suất sắc UBND.TX Sầm Sơn Tất cả các năm 5 Giấy khen CĐCS giải nhì hội diễn VN quần chúng UBND.TX Sầm Sơn 2003 6 Giấy khen Giải nhất tiết mục VN quần chúng UBND.TX Sầm Sơn 2003 7 Giấy khen ĐCĐS xuất sắc 10 năm thực hiện cuộc vận động "Kỉ cơng - tình thơng - trách nhiiệm " SởGD&ĐT Thanh Hoá 2003 8 Giấy khen Giải nhất THCS hội khoẻ Phù Đổng UBND.TX Sầm Sơn 1999 9 Giấy khen Giải ba đồng diễn HKPĐ UBND.TX Sầm Sơn 1999 10 Giấy khen Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em UBND.TX Sầm Sơn 2001 11 Giấy khen suất sắc trong công tác chữ thập đỏ UBND.TX Sầm Sơn 2001 12 Bằng khen Đạt thành tích suất sắc SởGD&ĐT Thanh Hoá 2004 13 Bằng khen Đạt thành tích suất sắc SởGD&ĐT Thanh Hoá 2005 14 Bằng khen Chi hội chữ thập đỏ đạt thành tích suất sắc Hội chữ thập đỏ Việt Nam 2006 2- Đối với công đoàn TT Hình thức khen Nội dung khen Cấp khen Thời gian 1 Giấy khen CĐCS hoạt đông suất sắc CĐGD Tỉnh Thanh Hoá 1998 2 Giấy khen CĐCS hoạt đông suất sắc LĐLĐ TX Sầm Sơn 1999 3 Bằng khen CĐCS hoạt đông suất sắc LĐLĐ Tỉnh Thanh Hoá 2004 5 Bằng khen CĐCS hoạt đông suất sắc Tổng LĐLD Việt Nam 2005 6 Bằng khen CĐCS hoạt đông suất sắc Tổng LĐLD Việt Nam 2006 7 Bằng khen CĐCS vững mạnh LĐLĐ TX Sầm Sơn Tất cả các năm 3-Đối với các đoàn thể khác 6 TT Hình thức khen Nội dung khen Cấp khen Thời gian 3 Giấy khen LIên đội giải ba nghi thức đội Thị Đoàn Sầm Sơn 2001 4 Giấy khen Hoạt đông hội chữ thập đỏ Hội chữ thập đô tỉnh Thanh Hoá 2002 5 Bằng khen Chi hội chữ thập đỏ đạt thành tích suất sắc Hội chữ thập đỏ Việt Nam 2006 III - Những hình thức chủ yếu đề nghị khen thởng Đội ngũ CBGV nhà trờng tuy có số lợng đông nhng nhiều năm qua tập thể CBGV nhà trờng thực sự là một tập thể s phạm vững mạnh về nhiều mặt : Có tinh thần và ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhát trong nội bộ nhà tr- ờng, có ý thức và ý chí phấn đấu trong việc hoàn thành trách nhiệm đợc phân công, chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành và những quy định của địa ph- ợng về việc dạy thêm và thu khoản đống góp trong học sinh. không cán bộ giáo viên nào vi phạm kỉ luật. đến nay trong tổng số 55 cán bộ giáo viên đứng lớp thì đã có 55 đ\c bằng 100% đạt trình độ chuẩn, trong đó có 18 đ\c bằng 28.5% trong tổng số đạt trình độ trên chuẩn trong đó 22 đ\c đang theo học đại học. trong tổng số CBGV đã có tới 29 đồng chí băng 45% đã đợc công nhận GVG, CSTĐ cấp thị và cầp tỉnh qua các năm. Năm học này có 6 đồng chí đợc đề nghị công nhận GVG và CSCĐ cấp thị và cấp tỉnh ; 30 đồng chí bằng 53,7% trong tổng số Đạt lao động giỏi. Trong nhiều năm phấn đấu đội ngũ CBGV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dảng dạy và có bề dày uy tín trong học sinh, cán bộ và nhân dân địa phơng đợc địa phơng đánh giá cao và tin tởng. Mọi kỉ cờng nề nếp trong hoạt động chuyên môn dạy và học và các hoạt động khác đợc xây dựng duy trì và thờng xuyên củng cố. nên từ ngày thành lập đến nay trong đội ngũ CBGV nhà trờng không có ai phạm kỉ luật phải xử lí, nội bộ nhà trờng luôn luôn đoàn kết thống nhất trên nền tảng dân chủ và ý thức tinh thần trách nhiệm cao của mọi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trờng. Trong những năm qua đạc biệt là năm học 2006-2007, Trờng THCS Quảng Tiến đã đạt nhiều thành tích đáng kể, đặc biệt là những thành tích cơ bản sau đây : 1- Thành tích về vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, hoàn thành suất sắc về hoạt đông chuyên môn. 2- Thành tích về vận động CNVCLĐ thực hiện tốt 3 phong trào thi đua do tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động, đó là : 7 -Phong trào tri đua lap động giỏi, với năng suất, chất lợng, hiêu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động -Phong học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiên đại hoá đất nớc -Phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào sáng kiến cải tiến tiết kiệm, lao động sáng tạo. 3- Thành tích về việc tham gia với chuyên môn trong thực hiện và đầy đủ các chủ trơng chính sách, pháp luật của đảng,nhà nớc. Tham gia với cơ quan nhà n- ớc trong việc thực hiện ccác nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là tham gi tích cực cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ hiệu quả các quyền lợi, lợi ích hợp pháp,chính đáng của CNVCLĐ 4- Thành tích về tổ chức cho CNVCLĐ tham gia các hoạt đông xã hội 5- Thành tích về chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh IV- Kết luận và đề nghị hình thức khen thởng 1-kết luận Đội ngũ CBCNVLĐ thờng THCS Quảng Tiến tuy có số lợng đông nhng nhều năm qua tập thể CBCNVLĐ nhà trờng thực sự là một tập thể s phạm vững mạnh về nhiều mặt : có tinh thần và ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ nhà trờng, có ý thức và ý chí phấn đấu trong việc hoàn thành trách nhiệm đợc phân công, chấp hành quy chế của ngành và những quy đinh của địa phơng về việc dạy thêm và thu các khoản đóng góp trong học sinh, không có CBGV nào vi phạm kỉ luật. trong nhiều năm phấn đấu đội ngũ CBGV nhà trờng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dảng dạy và có bề dày uy tín trong học sinh, cán bộ và nhân dân địa phơng đợc địa phơng đánh giá cao và tin tởng. - Hiện nay nhà trờng đã có khuôn viên rộng và đẹp có diệ tích 9140 m 2 bao quanh khuôn viên là hơn 400 m tờng rào kín. trong khuôn viên có cây xanh và đủ các khối công trình nh : - Khối lớp học và phòng chức năng gồm + 22phòng học và 4 phòng kiên cố + Th viện 2 phòng (1 phòng kho và một phòng đọc ) + Phòng thực hành, thí nghiệm gồm 3 phòng (1kho,1phòng chuẩn bị và một phòng thực hành đồng loạt cho 45 học sinh ) + 1 phòng máy tính với 10 máy đủ chỗ cho 30 học sinh thực hành + 1phòng giáo duc truyền thống -khu hiệu bộ gồm 8 phòng nhà kiên cố đủ cho BGH, văn phòng, phòng làm việc của các bộ phận Đoàn, Đội,hội chữ thập đỏ, tài vụ với trang thiết bị, bàn ghế và máy văn phòng đủ để làm việc. - Khối công trình phụ : nhà xe, nhà vệ sinh riêng cho CBGV và học sinh , khu sân chơi và khu giáo dục thể tích riêng ,diệ tích hơi 4000 m 2 , trong đó có 2000 m 2 đã đổ bê tông 8 Các phòng học và phòng chức năng , phòng làm việc đều đợc trang bị quạt mát , điện sáng , phòng học trang bị bảng chống loá 100% trong khu trờng có hệ thống nớc sạch phục vụ học sinh , khu vực sân trờng có đủ cây xanh bóng mát ; một số ghế đá lu niệm học sinh ra trờng . - Hàng năm nhà trờng có kế hoạch mua sắm và bổ sung trang thiết bị dạy và học , sách báo tham khảo và tài liệu tranh ảnh , sách giáo khoa pục vụ học sinh vằng nguồn kinh phí tự làm , tự quyên góp của giáo viên và học sinh với mục tiêu tăng cờng hiệu quả dạy học và xây dựng thành công th viện chuẩn quốc gia Các trang thiết bị , tài liệu đều đợc giáo viên và học sinh sử dụng thờng xuyên trên lớp và các hoạt đông giáo dục của nhà trờng đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lợng của học sinh. - Cuối năm học 2006 - 2007 nhà trờng đã đợc địa phơng và cấp trên duyệt và khổ công xây dựng tối thiểu 6 phòng học kiên cố đủ điều kiện để nhà trờng đạt tiêu chuẩn quốc gia năm 2007 Trong những năm qua , trờng THCS Quảng Tiến có những thành tích trên là do có phần đóng góp to lớn của tổ chức công đoàn , sự đoàn kết gắn bó của mọi thành viên trong tổ chức công đoàn để hoàn thành nhiệm vụ. 2-Đề nghị khen th ởng sau 10 năm thành lập ,phấn đấu và xây dựng đến năm học này CĐCS tròng THCS Quảng Tiến đã có bề dày thành tích thực sự tham gia thúc đẩy hoạt động chuyên môn trong nhà trờng , không những thế mà tổ chức công đoàn còn đóng góp tích cực vào nhiều phong trào xã hội khác của địa phơng và thị xã Sầm Sơn trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nớc . Đến nay nhà trờng đang vững bớc trên con đòng xây dựng " nhà trờng có nếp sống văn hoá " và tiến tới đạt danh hiệu trờng chuẩn quốc gia nh đề án đã đợc phê duyệt của UBND thị xã Sầm Sơn. Với những thành tich trên , CĐCS trờng THCS Quảng Tiến kính trình lên ban thi đua công đoàn các cấp xét danh hiệu thi đua , và đề nghị LĐLĐ Tỉnh Thanh Hoá khen thởng. Quảng Tiến ngày 28 tháng 5 năm 2007 xác nhận của uỷ chi bộ tm ban chấp hành cđcs Bí Th Chi Bộ chủ cịch cđcs Lê Tiến Dũng Trần Văn Mạnh 9 . sầm sơn cđcs truờng thcs quảng tiến báo cáo thành tích hoạt động cđcs năm học 2006-2007 đề nghị lđlđ tỉnh thanh hoá khen thởng 1 báo cáo thành tích của. đạt nhiều thành tích đáng kể, đặc biệt là những thành tích cơ bản sau đây : 1- Thành tích về vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, hoàn thành suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thành tích CĐCS, Báo cáo thành tích CĐCS, Báo cáo thành tích CĐCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn