Phân tích hoạt động marketing của bavico resort spa tam giang

147 9 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  - H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING Đ A ̣I H O ̣C K CỦA BAVICO RESORT & SPA TAM GIANG Sinh viên thực hiện: Hồ Nguyệt Thanh Thy Lớp: K47 – QTKD (PHQT) Niên khóa: 2013- 2017 Huế, tháng năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  - H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING Đ A ̣I H O ̣C K CỦA BAVICO RESORT & SPA TAM GIANG Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Hồ Nguyệt Thanh Thy Th.S Phan Thị Thanh Thủy Lớp: K47 – QTKD (PHQT) Niên khóa: 2013- 2017 Huế, tháng năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi cố gắng nỗ lực thân, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế Phân Hiệu Đại Học Huế Quảng trị - Đại học Huế hết lòng giảng dạy, dìu dắt bảo tận tình, giúp em có nhiều kiến thức quý báu U Ế suốt trình học tập trường ́H Đặc biệt, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Th.s Phan Thị Thanh Thủy – TÊ người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ, động viên em suốt q trình làm khóa luận H Em xin chân thành cám ơn đến ban lãnh đạo, anh, chị Bavico IN Resort & Spa Tam Giang giúp đỡ, tạo điều kiện cho em thực tập, tra, thu thập K số liệu, tài liệu phục vụ cho viêc nghiên cứu đề tài khóa luận O ̣C Cuối em xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên ̣I H cạnh động viên, chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp ý kiến q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đ A Tuy nhiên chưa có đủ kinh nghiệm thực tiễn trình độ chun mơn, thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp quý thầy bạn bè để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Hồ Nguyệt Thanh Thy SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Ế 3.1 Đối tượng nghiên cứu U 3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 ́H Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Thu thập xử lý liệu thứ cấp TÊ 4.2 Thu thập xử lý liệu sơ cấp Cấu trúc báo cáo nghiên cứu .6 H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .8 IN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU K 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu ̣C 1.1.1 Một số định nghĩa, khái niệm O 1.1.1.1 Khái niêm Marketing .8 ̣I H 1.1.1.2 Khái niệm marketing cho dịch vụ resort, lưu trú ngắn ngày 10 1.1.1.3 Khái niệm resort đặc điểm kinh doanh resort 12 Đ A 1.1.2 Chiến lược marketing mục tiêu mơ hình marketing 8P 16 1.1.2.1 Chiến lược marketing mục tiêu .16 1.1.2.2 Mơ hình Marketing -mix 8P kinh doanh dịch vụ du lịch / dịch vụ lưu trú 21 1.1.3 Chức năng, vai trò tầm quan trọng hoạt động marketing resort .25 1.1.3.1 Chức hoạt động marketing resort .25 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 28 1.2.1 Tình hình phát triển ngành dịch vụ du lịch ngắn ngày Thừa Thiên Huế .28 1.2.2 Các nghiên cứu mơ hình có liên quan 23 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA BAVICO RESORT & SPA TAM GIANG .25 2.1 Tổng quan công ty thực tập 25 2.1.1.Giới thiệu công ty Bavico resort & spa Tam Giang 25 2.1.1.1 Vài nét công ty công ty TNHH SX-TM & DV Bạch Việt 25 2.1.1.2 Giới thiệu Bavico resort & spa Tam Giang 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ Bavico resort & spa Tam Giang .31 Ế 2.1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ Bavico resort & spa Tam Giang .32 U 2.1.2.2 Tình hình lao động Bavico resort & spa Tam Giang 32 ́H 2.1.2.3 Chức nhiệm vụ phòng ban Bavico resort & spa Tam Giang .34 TÊ 2.1.2.4 Tình hình sở vật chất Bavico resort & spa Tam Giang 35 H 2.1.2.5 Một số kết tình hình khách lưu trú Bavico resort & spa Tam Giang năm qua ( 2014-2016) 39 IN 2.1.2.6 Một số kết hoạt động kinh doanh Bavico resort & spa Tam Giang năm qua (2014-2016) .40 K 2.2 Thực trạng hoạt động marketing Bavico Resort & Spa Tam Giang 46 O ̣C 2.2.1 Đối tượng khách hàng mục tiêu Bavico Resort & Spa Tam Giang 46 ̣I H 2.2.2 Chiến lược định vị Bavico resort & spa Tam Giang 47 2.2.3 Phối thức marketing mix 8P Bavico resort & spa Tam Giang 49 Đ A 2.2.3.1 Chính sách sản phẩm .49 2.2.3.2 Chính sách giá .51 2.2.3.3 Kênh phân phối 53 2.2.3.4 Yếu tố người .54 2.2.3.5 Quy trình 55 2.2.3.6 Tạo ấn tượng với nhãn hiệu, logo resort 56 2.2.3.7 Mối quan hệ với đối tác khác 57 2.2.3.8 Hoạt động xúc tiến, quảng cáo 58 2.3 Đánh giá khách du lịch hoạt động marketing mix resort .60 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra .60 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy 2.3.3 Kiểm định cronbach’s alpha phân tích nhân tố thang đo đánh giá 68 2.3.4 Đánh giá khách hàng hoạt động marketing mix theo mơ hình 8p resort Bavico Tam Giang .77 2.3.4.1 Đánh giá du khách sản phẩm resort Tam Giang 77 2.3.4.2 Đánh giá du khách sách giá resort Tam Giang .78 2.3.4.4 Đánh giá du khách người resort Tam Giang 80 2.3.4.6 Đánh giá du khách hoạt động quảng cáo resort Tam Giang 83 2.3.4.7 Đánh giá du khách nhãn hiệu, logo resort Tam Giang 84 Ế 2.3.4.8 Đánh giá du khách hoạt động xúc tiến resort Tam Giang .85 U 2.4 Đánh giá công ty lữ hành hoạt động marketing mix resort 86 ́H 2.4.2 Đặc điểm hành vi mua sử dụng dịch vụ công ty lữ hành 87 TÊ 2.4.3 Đánh giá hoạt động marketing mix resort Tam Giang từ các công ty lữ hành 90 H 2.5 Kết luận 96 IN CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA RESORT BAVICO & SPA TAM GIANG 98 K 3.1 Định hướng phát triển resort 98 ̣C 3.2 Giải pháp .99 O 3.2.1 Mục tiêu chiến lược định hướng phát triển tương lai .99 ̣I H 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện đa dạng hóa sản phẩm resort Tam Giang 100 3.2.3 Giải pháp đẩy mạnh, phát triển kênh phân phối 102 Đ A 3.2.4 Chính sách giá 102 3.2.5 Giải pháp người ( nhân viên) 103 3.2.6 Giải pháp hoạt động xúc tiến 103 3.2.7 Giải pháp hoạt động quảng cáo resort .104 3.2.8 Xây dựng mối quan hệ tốt với công ty lữ hành 104 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 Kết luận 106 Kiến nghị .1077 2.1 Đối với Sở Văn hóa – Thể Thao Du lịch Thừa Thiên Huế .1077 2.2 Đối với resort 1077 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy 2.3 Đối với khách du lịch, công ty lữ hành 1088 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế TÀI LIỆU THAM KHẢO .10909 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu .7 Hình 1.2: Mơ hình đề xuất Marketing theo 8P dịch vụ du lịch .24 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hình 2.1: Tổ chức máy quản lý resort 31 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế qua năm 20142016 .30 Bảng 2.1: Tình hình lao động Bavico resort & spa Tam Giang giai đoạn 2014 2016 .33 Bảng 2.2: Cơ cấu phòng Bavico resort & spa Tam Giang 37 Bảng 2.3: Tình hình lưu trú resort năm qua (2014-2016) 40 Ế Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Bavico resort & spa Tam Giang năm qua (2014-2016) 45 U Bảng 2.5: Giá loại phòng Bavico resort & spa Tam Giang năm 2016 52 ́H Bảng 2.6: Yêu cầu nhân viên lễ tân resort Tam Giang 55 TÊ Bảng 2.7: Mẫu điều tra theo giới tính 60 Bảng 2.8: Mẫu điều tra theo độ tuổi 60 H Bảng 2.9: Mẫu điều tra theo độ tuổi 61 IN Bảng 2.10: Mẫu điều tra theo công việc 62 Bảng 2.11:Mẫu điều tra theo trình độ học vấn 62 K Bảng 2.12: Mẫu điều tra theo thu nhập 63 ̣C Bảng 2.13: Thống kê số lần đến resort khách hàng 63 O Bảng 2.14: Thống kê khách hàng biết đến resort nguồn thông tin 64 ̣I H Bảng 2.15: Kết nghiên cứu lý định đến resort Tam Giang mà nơi khác 65 Đ A Bảng 2.16: Kết nghiên cứu mục đích đến resort Tam Giang 66 Bảng 2.17: Kết nghiên cứu hình thức tổ chức du lịch đến resort 66 Bảng 2.18: Kết nghiên cứu chất lượng thực so với quảng cáo .67 Bảng 2.19: Kết nghiên cứu xu hướng du lịch tương lai khác khách hàng .67 Bảng 2.24: Kết kiểm định Cronbach’s alpha khách hàng sau loại biến .69 Bảng 2.25: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test lần 71 Bảng 2.26: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test lần 72 Bảng 2.27: Ma trận xoay nhân tố tiến hành EFA lần 72 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Bảng 2.28: Kết kiểm định phân phối chuẩn tổng thể nghiên cứu khách hàng .76 Bảng 2.29: Kết đánh giá du khách sản phẩm resort Tam Giang 77 Bảng 2.30: Kết đánh giá khách hàng sách giá resort Tam Giang .79 Bảng 2.31: Kết đánh giá khách hàng kênh phân phối resort Tam Giang .80 Bảng 2.32: Kết nghiên cứu đánh giá khách hàng nhân viên resort Tam Giang 81 U Ế Bảng 2.33: Kết nghiên cứu đánh giá khách hàng quy trình, thủ tục resort Tam Giang 82 TÊ ́H Bảng 2.34: Kết nghiên cứu đánh giá khách hàng hoạt động quảng cáo resort Tam Giang 83 Bảng 2.35: Đánh giá khách hàng nhãn hiệu, logo resort Tam Giang 84 H Bảng 2.36: Kết nghiên cứu đánh giá hoạt động xúc tiến 85 IN resort Tam Giang 85 Bảng 2.37: Thống kê địa công ty lữ hành 86 K Bảng 2.38: Thống kê nguồn thông tin mà công ty lữ hành biết đến .87 ̣C resort Tam Giang 87 ̣I H O Bảng 2.39: Kết nghiên cứu thống kê lý công ty lữ hành định đưa khách đến resort Tam Giang 88 Bảng 2.40: Thống kê việc đánh giá mức phí sử dụng dịch vụ 88 Đ A resort Tam Giang 88 Bảng 2.41: Thống kê đánh giá công ty lữ hành chất lượng thực resort Tam Giang 89 Bảng 2.42: Kết nghiên cứu xu hướng hợp tác tương lai cty lữ công ty lữ hành 89 Bảng 2.43: đánh giá công ty lữ hành sản phẩm resort Tam Giang .91 Bảng 2.44: Đánh giá sách giá resort Tam Giang .92 Bảng 2.45: Đánh giá công ty lữ hành nhân viên resort Tam Giang 92 Bảng 2.46: Kết nghiên cứu đánh giá khách hàng quy trình, thủ tục resort Tam Giang 93 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Trang vii GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Quy trình thủ tục đặt phòng, trả phòng Bavico resort & spa Tam Giang ? Thủ tục đặt phòng đơn giản Thời gian đặt phòng nhanh chóng, không chờ đợi lâu Thủ tục tốn tiện lợi, nhanh chóng Logo, thương hiệu Bavico resort & spa Tam Giang ? Logo Bavico resort & spa Tam Giang đẹp mắt dễ nhớ Danh tiếng resort nhiều người biết đến Là resort đánh giá cao ngành dịch vụ du lịch 5 Nhân viên sales resort giới thiệu rõ ràng, giải đáp đầy đủ thắc mắc khách hàng Nhân viên có kiến thức đẩy đủ gói du lịch Nhân viên resort có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện với khách hàng 5 Chính sách giá Bavico resort & spa Tam Giang ? Giả hợp lý Có nhiều sách ưu đãi giá vào mùa thấp điểm Mức phí hợp tác với resort cao hấp dẫn 4.Có nhiều sách ưu đãi dành cho hãng hợp tác Hoạt động xúc tiến quảng bá Bavico resort & spa Tam Giang ? Chương trình khuyến hấp dẫn, phong phú Được hỗ trợ phương tiện đưa đón khách hợp tác Có nhiều chương trình giá trị lớn hợp tác với resort Được hưởng mức chiết khấu cao lượt tuor tăng IN H TÊ Nhân viên Bavico resort & spa Tam Giang ? ́H Logo Bavico resort & spa Tam Giang ý nghĩa Ế Kỹ thuật trang thiết bị đại U Khóa luận tốt nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K Nhân viên nắm bắt tâm lý hiểu mà khách muốn, đáp ứng kip thời nhu cầu khách hàng Câu 6: Đánh giá anh/chị chất lượng thực dịch vụ so với quảng cáo truyền thông ?  Dưới 50%  71% - 90%  50% - 70%  Trên 90 % SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Câu 7: Anh/chị có đề xuất để nâng cao hiệu marketing Bavico resort & spa Tam Giang không ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn, kính chúc quý anh/chị sức khỏe! Kết chạy spss 2.1 Thống kê giới tính , nhóm tuổi, cơng việc, học vấn, thu nhập khách hàng 62,3 37,7 100,0 62,3 37,7 100,0 ́H 81 49 130 Cumulative Percent TÊ Valid nam nữ Total Valid Percent Ế Frequency U Giới tính Percent Cơng việc tạo Frequency Percent 53,8 53,8 61,5 41 130 2,3 4,6 31,5 100,0 2,3 4,6 31,5 100,0 63,8 68,5 100,0 H 70 IN K O ̣I H 7,7 Độ tuổi Frequency 18 tuổi từ 18 đến 25 tuổi từ 26 đến 40 tuổi 40 tuổi Total Percent 26 88 11 130 Đ A Valid 7,7 Cumulative Percent 7,7 10 ̣C Valid học sinh, sinh viên cán bộ, công nhân viên chức nội trợ, hưu trí lao động phổ thơng kinh doanh Total Valid Percent 62,3 100,0 3,8 20,0 67,7 8,5 100,0 Valid Percent 3,8 20,0 67,7 8,5 100,0 Cumulative Percent 3,8 23,8 91,5 100,0 Trình độ học vấn Frequency Valid phổ thông trung cấp CĐ- ĐH Trên ĐH Total 17 94 14 130 Percent 3,8 13,1 72,3 10,8 100,0 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Valid Percent 3,8 13,1 72,3 10,8 100,0 Cumulative Percent 3,8 16,9 89,2 100,0 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Thu nhập bình quân tháng Frequency Dưới triệu Valid Từ 2-5 triệu Từ 5-10 triệu Trên 10 triệu Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 3,1 3,1 3,1 34 62 30 130 26,2 47,7 23,1 100,0 26,2 47,7 23,1 100,0 29,2 76,9 100,0 2.2 Thống kê số lần đến resort U 60 70 130 46,2 53,8 100,0 46,2 53,8 100,0 ́H Đã đến Lần Total TÊ Valid Cumulative Percent 46,2 100,0 Ế Anh/ Chị đến resort chưa ? Frequency Percent Valid Percent H 2.3 Thống kê nguồn thông tin mà khách hàng biết đến 25,7% 52,0% Qua fanpage, facebook Qua tạp chí du lịch Qua cơng ty lữ hành Qua quảng cáo bảng rơn Qua truyền hình Qua agoda, vn.trip, mytour Internet, mail 57 25 27 14 23 23 19 253 22,5% 9,9% 10,7% 5,5% 9,1% 9,1% 7,5% 100,0% 45,6% 20,0% 21,6% 11,2% 18,4% 18,4% 15,2% 202,4% K IN 65 O ̣I H Total a Dichotomy group tabulated at value Đ A Percent of Cases Biết qua bạn bè, người thân ̣C nguồn thông tina Responses N Percent 2.4 Thống kê lý định đến resort Valid Lý định đến resort mà không phai nơi khác Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Do ảnh hưởng bạn bè 30 23,1 23,1 23,1 Do ý thích thân Bị thu hút quảng cáo, website Do sách giá hợp lý Total 55 42,3 42,3 65,4 30 23,1 23,1 88,5 15 11,5 11,5 100,0 130 100,0 100,0 2.5 Thống kê mục đích đến resort SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Mục đích đến resort Cumulative Percent Du lịch nghĩ dưỡng 39 30,0 30,0 30,0 Đi du lịch, giải trí bạn bè 23 17,7 17,7 47,7 Du lịch hội thảo, hội nghị 11 8,5 8,5 56,2 Du lịch khám phá, du lịch tham quan 26 20,0 20,0 76,2 Tìm hiểu lịch sử cụ Ngơ Đình Cẩn 18 13,8 13,8 90,0 Du lịch họp mặt bạn bè 13 10,0 100,0 130 100,0 2.6 Thống kê khách đến resort theo loại hình Valid Percent Cumulative Percent 7,7 7,7 7,7 28 21 54 17 130 21,5 16,2 41,5 13,1 100,0 21,5 16,2 41,5 13,1 100,0 29,2 45,4 86,9 100,0 K IN H 10 ̣C Đi theo tuor cơng ty lữ hành Đi theo nhóm tự tổ chức Đi đơn lẽ Đi gia đình, bạn bè Đi theo đồn hội Total 100,0 TÊ Loại hình du lịch Frequency Percent 10,0 U Total Valid Valid Percent ́H Valid Percent Ế Frequency O 2.7 Thống kê đánh giá chất lượng thực so với quảng cáo ̣I H Đánh giá chât lượng thực so với quảng cáo Frequency Percent Valid Percent 16 93 19 130 Đ A Dưới 50 % Từ 50% - 70% Từ 71% - 90% Trên 90% Total Valid 12,3 71,5 14,6 1,5 100,0 12,3 71,5 14,6 1,5 100,0 Cumulative Percent 12,3 83,8 98,5 100,0 2.8 Thống kê xu hướng gắn bó lâu dài với resort Xu hướng gắn bó lâu dài tương lai Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 85 65,4 65,4 65,4 Khơng 45 34,6 34,6 100,0 130 100,0 100,0 Total SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy 2.9 Đánh giá khách hoạt động marketing  Hình thức quảng cáo  Sản phẩm Statistics Missin g H 130 130 130 130 0 0 0 3,65 3,58 4,12 4,28 3,47 3,47 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4 4 4 ,696 ,766 ,796 ,722 ,809 ,789 ,864 454 474 465 535 557 451 451 Median 4,00 Đ A ̣I H 3,49  Quy trình, thủ tục Statistics Thủ tục đặt phòng đơn giản N Mean Median Mode Kỹ thuật trang thiết bị đại 130 Mean Mode Std Deviation Sum IN 130 trí đẹp, Bầu khơng Chất lượng thể độ khí, khung dịch vụ thẩm mỹ cảnh thoáng với cao đãng quảng cáo K 130 Các sản phẩm dịch vụ giải trí đa dạng, phong phú ̣C N Chất lượng dịch vụ tốt, mang lại cảm giác tinh tưởng O Valid Cơ sở hạ tầng tốt, đầy đủ tiện nghi TÊ ́H Mean Median Mode Std Deviation Minimum Maximum Ế Valid Missing N Hình thức in Đa dạng logo lên sản phong phú, dễ phẩm ấn dàng tiếp cận tượng ý nghĩa 130 130 0 3,78 3,42 4,00 4,00 4 ,622 ,852 1 5 U Statistics Các quảng cáo Các website Nội dung cập bắt mắt, ấn dễ nhìn thấy, nhật thường tượng thể thông xuyên tin, giá cụ thể 130 130 130 0 3,77 3,62 3,25 4,00 4,00 3,00 4 ,665 ,696 ,817 2 5 Valid Missing Thời gian trả phòng nhanh chóng 130 3,81 4,00 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp 130 4,02 4,00 Thủ tục tốn tiện lợi, nhanh chóng 130 4,05 4,00 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Std Deviation Variance Sum ,758 ,575 495 ,797 ,635 522 ,815 ,665 526  Logo, thương hiệu Mean Median Mode Std Deviation Variance Sum TÊ  Nhân viên Logo ý nghĩa Ế 130 3,94 4,00 ,607 ,368 512 U Valid Missing N Được đánh giá cao ngành dịch vụ du lịch 130 3,50 4,00 ,662 ,438 455 ́H Logo đẹp mắt, dễ nhớ Statistics Danh tiếng resort nhiều người biết đến 130 3,57 4,00 ,715 ,511 464 130 3,89 4,00 ,729 ,531 506 Statistics IN H NV sales giới NV có kiến thức thiệu rõ ràng, giải đầy đủ gói đáp đầy đủ thắc dịch vụ mắc 130 130 3,61 4,00 ,752 ,566 469 3,36 3,00 ,737 ,543 437 3,77 4,00 ,840 ,706 490 3,62 4,00 ,685 ,469 471 O ̣I H Đ A Mean Median Mode Std Variance Sum 130 ̣C Missing NV nắm tâm lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu 130 K Valid N NV có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện  Chính sách giá Statistics Giá hợp lý N Mean Median Mode Valid Missing 130 3,55 4,00 Có nhiều Mức phí sử dụng Có nhiều sách ưu đãi dịch vụ rẻ sách ưu đãi dành giá vào mùa thấp cho khách hàng điểm 130 3,52 4,00 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp 130 3,51 4,00 130 3,35 3,00 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Std Deviation Variance Sum ,798 ,637 462 ,819 ,670 457 ,838 ,701 456 ,804 ,647 435  Đánh giá kênh phân phối Statistics Các trang liên kết Đặt phòng, đặt tuor Việc đặt phòng dễ tìm kiếm, tiếp hãng lữ hành qua kênh phân cận nhanh chóng, tiện phối có nhiều lợi lợi ích Mean Median Mode Std Deviation Variance Sum 130 3,50 4,00 ,532 ,283 455  Hoạt động xúc tiến Statistics CT khuyến phong phú 130 3,22 3,00 ,622 ,387 418 IN Valid Missing K N ̣I H O ̣C Mean Median Mode Std Deviation Variance Sum CT khuyến có giá trị lớn H CT khuyến hấp dẫn 130 3,47 3,00 ,559 ,313 451 Ế 130 3,49 4,00 ,613 ,376 454 U Valid Missing ́H N TÊ Có nhiều trag, công ty lữ hành liên kết 130 3,18 3,00 ,702 ,493 414 130 3,13 3,00 ,820 ,673 407 Các hđ xúc tiến thiết thực, đem đên tin tưởng 130 3,28 3,00 ,883 ,779 427 Đ A 2.10 Kiểm định độ tin cậy thang đo quảng cáo Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,673 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Các quảng cáo bắt mắt, ấn tượng 14,08 4,831 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Corrected Item-Total Correlation ,203 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,708 130 3,48 4,00 ,625 ,391 453 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Các website dễ nhìn thấy, thể thơng tin, giá cụ thể Nội dung cập nhật thường xuyên Hình thức in logo lên sản phẩm ấn tượng ý nghĩa Đa dạng phong phú, dễ dàng tiếp cận 14,22 4,097 ,456 ,610 14,60 3,343 ,622 ,519 14,06 4,399 ,414 ,630 14,42 3,641 ,461 ,608  Sản phẩm Reliability Statistics Ế N of Items ́H ,763 U Cronbach's Alpha H TÊ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Cơ sở hạ tầng tốt, đầy đủ tiện nghi Chất lượng dịch vụ tốt, mang lại cảm giác tinh tưởng Cronbach's Alpha if Item Deleted ,451 ,741 8,910 ,613 ,706 22,48 9,476 ,447 ,742 21,94 9,671 ,469 ,737 21,77 10,024 ,316 ,769 22,58 8,896 ,590 ,711 22,58 8,927 ,508 ,729 IN 9,845 ̣C K 22,41 O Các sản phẩm dịch vụ giải trí đa dạng, phong phú 22,56 Corrected ItemTotal Correlation Đ A ̣I H trí đẹp, thể độ thẩm mỹ cao Bầu khơng khí, khung cảnh thống đãng Chất lượng dịch vụ với quảng cáo Kỹ thuật trang thiết bị đại  Quy trình thủ tục Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,898 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Thủ tục đặt phòng đơn giản Thời gian trả phòng nhanh chóng Thủ tục tốn tiện lợi, nhanh chóng 8,06 2,368 ,741 ,902 7,85 2,141 ,813 ,842 7,82 2,038 ,846 ,812  Nhãn hiệu, logo Reliability Statistics N of Items Ế ,724 U Cronbach's Alpha ́H Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted 10,96 Danh tiếng resort nhiều người biết đến 11,33 H Logo đẹp mắt, dễ nhớ 11,40 2,257 ,678 ,563 11,01 2,349 ,521 ,659 IN ,667 ̣C N of Items ̣I H Cronbach's Alpha ,507 O Reliability Statistics Cronbach's Alpha if Item Deleted ,740 2,409 K Được đánh giá cao ngành dịch vụ du lịch Logo ý nghĩa  Nhân viên Corrected ItemTotal Correlation 2,921 ,364 TÊ Scale Mean if Item Deleted Đ A ,852 NV sales giới thiệu rõ ràng, giải đáp đầy đủ thắc mắc NV có kiến thức đầy đủ gói dịch vụ NV có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện NV nắm tâm lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 10,75 3,954 ,603 ,848 11,00 3,721 ,726 ,798 10,59 3,251 ,782 ,772 10,74 4,009 ,674 ,821  Chính sách giá SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,894 Item-Total Statistics 4,522 ,822 10,42 4,524 ,795 ,852 10,58 4,851 ,879  Kênh phân phối U IN N of Items K ̣C ,768 ,722 H Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,842 Ế 10,41 TÊ Giá hợp lý Có nhiều sách ưu đãi giá vào mùa thấp điểm Mức phí sử dụng dịch vụ rẻ Có nhiều sách ưu đãi dành cho khách hàng Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted ,724 ,878 ́H Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 10,37 4,870 ̣I H O Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Đ A Có nhiều trag, cơng ty lữ hành liên kết Các trang liên kết dễ tìm kiếm, tiếp cận Đặt phòng, đặt tuor hãng lữ hành nhanh chóng, tiện lợi Việc đặt phòng qua kênh phân phối có nhiều lợi ích 10,45 1,955 ,515 ,743 10,45 2,125 ,520 ,738 10,48 1,895 ,653 ,669 10,46 1,816 ,597 ,697  Hoạt động xúc tiến Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,852 Cronbach's Alpha if Item Deleted N of Items SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 9,60 4,614 CT khuyến hấp dẫn CT khuyến phong phú CT khuyến có giá trị lớn Các hđ xúc tiến thiết thực, đem đên tin tưởng Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted ,546 ,868 9,63 3,770 ,807 ,768 9,68 3,442 ,771 ,777 9,53 3,429 ,690 ,821 Ế 2.11 Kiểm định EFA U Lần 1: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,714 3016,803 435 ,000 TÊ Approx Chi-Square df Sig ́H KMO and Bartlett's Test H Bartlett's Test of Sphericity ,765 Component O ̣C ,721 ̣I H Mức phí sử dụng dịch vụ rẻ Có nhiều sách ưu đãi giá vào mùa thấp điểm Có nhiều sách ưu đãi dành cho khách hàng K IN Rotated Component Matrixa Được đánh giá cao ngành dịch vụ du lịch Đ A Danh tiếng resort nhiều người biết đến Giá hợp lý ,682 ,461 ,677 ,655 ,637 Các website dễ nhìn thấy, thể thông tin, giá cụ thể ,587 Chất lượng dịch vụ với quảng cáo ,454 ,512 ,480 ,431 ,414 NV có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện ,780 Thủ tục tốn tiện lợi, nhanh chóng ,774 Thời gian trả phòng nhanh chóng ,748 NV nắm tâm lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu ,741 NV có kiến thức đầy đủ gói dịch vụ ,680 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp ,439 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy NV sales giới thiệu rõ ràng, giải đáp đầy đủ thắc mắc CT khuyến có giá trị lớn Các hđ xúc tiến thiết thực, đem đên tin tưởng CT khuyến phong phú Các trang liên kết dễ tìm kiếm, tiếp cận ,557 -,522 ,840 ,820 ,805 Đặt phòng, đặt tuor hãng lữ hành nhanh chóng, tiện lợi ,776 Việc đặt phòng qua kênh phân phối có nhiều lợi ích ,706 Có nhiều trag, công ty lữ hành liên kết ,617 ,842 Kỹ thuật trang thiết bị đại ,721 ́H U Cơ sở hạ tầng tốt, đầy đủ tiện nghi TÊ Nội dung cập nhật thường xuyên Đa dạng phong phú, dễ dàng tiếp cận IN ,708 ,458 ,528 ,642 ̣C ,428 ,425 O ,535 ̣I H Lần 2: ,444 K trí đẹp, thể độ thẩm mỹ cao Chất lượng dịch vụ tốt, mang lại cảm giác tinh tưởng Các sản phẩm dịch vụ giải trí đa dạng, phong phú ,841 ,804 H Hình thức in logo lên sản phẩm ấn tượng ý nghĩa Logo ý nghĩa Ế ,803 KMO and Bartlett's Test Đ A Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,713 1939,820 253 ,000 Rotated Component Matrixa Component NV có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện ,803 Thời gian trả phòng nhanh chóng ,802 Thủ tục tốn tiện lợi, nhanh chóng ,772 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy NV nắm tâm lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu ,753 NV có kiến thức đầy đủ gói dịch vụ ,618 Mức phí sử dụng dịch vụ rẻ ,781 Có nhiều sách ưu đãi giá vào ,769 mùa thấp điểm Giá hợp lý ,719 Được đánh giá cao ngành dịch vụ du ,654 lịch Đặt phòng, đặt tuor hãng lữ hành ,754 nhanh chóng, tiện lợi Việc đặt phòng qua kênh phân phối có ,741 nhiều lợi ích Có nhiều trag, công ty lữ hành liên kết ,635 ,554 ́H Logo ý nghĩa Ế ,747 U Các trang liên kết dễ tìm kiếm, tiếp cận trí đẹp, thể độ thẩm mỹ cao ,511 TÊ Các hđ xúc tiến thiết thực, đem đên tin tưởng H CT khuyến phong phú CT khuyến có giá trị lớn ,792 ,787 ,821 IN Nội dung cập nhật thường xuyên ,848 Đa dạng phong phú, dễ dàng tiếp cận ,527 K Các sản phẩm dịch vụ giải trí đa dạng, ,623 phong phú ,835 Kỹ thuật trang thiết bị đại ,737 O ̣C Cơ sở hạ tầng tốt, đầy đủ tiện nghi ̣I H 2.13 Đánh giá công ty lữ hành hoạt động marketing Đ A  Quảng cáo N Valid Missing Mean Median Mode Std Deviation Sum Statistics Các quảng cáo Các website dễ Nội dung cập bắt mắt, ấn nhìn thấy, thể nhật thường tượng thông tin, xuyên giá cụ thể 24 3,88 4,00 ,537 93 24 3,71 4,00 ,624 89 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp 24 3,29 3,00 ,550 79 Hình thức in logo lên sản phẩm ấn tượng ý nghĩa 24 4,13 4,00 ,448 99 Đa dạng phong phú, dễ dàng tiếp cận 24 3,75 4,00 ,532 90 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy  Sản phẩm Statistics Cơ sở hạ Chất lượng Các sản tầng tốt, dịch vụ tốt, phẩm dịch đầy đủ tiện mang lại vụ giải trí nghi cảm giác đa dạng, tinh tưởng phong phú trí đẹp, Bầu không Chất lượng Kỹ thuật thể độ khí, khung dịch vụ trang thiết thẩm mỹ cảnh với bị đại cao thoáng quảng đãng cáo 24 24 24 24 24 24 24 Missin g 0 0 0 Mean 3,67 3,38 3,58 4,33 4,38 3,29 3,63 Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4 4 ,482 ,875 1,100 ,565 ,495 88 81 86 104 U 105 TÊ  Quy trinh, thủ tục ́H Mode Std Deviation Sum H Statistics Thủ tục đặt phòng Thời gian trả phòng đơn giản nhanh chóng K ̣C ̣I H Mean Median Mode Std Deviation Sum 24 3,79 4,00 ,509 91 IN Valid Missing O N Ế Valid N ,908 ,576 79 87 Thủ tục toán tiện lợi, nhanh chóng 24 3,88 4,00 ,741 93 24 3,96 4,00 ,690 95 N Đ A  Logo, thương hiệu Logo đẹp mắt, dễ nhớ Statistics Danh tiếng resort nhiều người biết đến Valid Missing 24 4,08 4,00 ,584 98 24 3,63 4,00 ,770 87 Mean Median Mode Std Deviation Sum SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp Được đánh giá cao ngành dịch vụ du lịch 24 3,71 4,00 ,751 89 Logo ý nghĩa 24 4,25 4,00 ,532 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy  Nhân viên Mean Median Mode Std Deviation Sum NV có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện 24 3,58 4,00 ,654 86 NV nắm tâm lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu 24 3,75 4,00 ,608 90 24 4,08 4,00 ,654 98 Ế Valid Missing N NV sales giới thiệu rõ ràng, giải đáp đầy đủ thắc mắc 24 3,71 4,00 ,690 89 Statistics NV có kiến thức đầy đủ gói dịch vụ U  Chính sách giá Có nhiều Mức phí hợp Có nhiều sách ưu đãi tác với resort sách ưu đãi dành giá vào mùa thấp cao hấp dẫn cho hãng hợp điểm tác 24 3,58 4,00 ,654 24 3,67 4,00 ,565 82 86 88 IN 24 3,42 3,50 ,654 78 ̣I H O Sum ̣C Mean Median Mode Std Deviation 24 3,25 3,50 ,944 K Valid Missing N H TÊ Giá hợp lý ́H Statistics Đ A  Hoạt động xúc tiến N Valid Missing Mean Median Mode Std Deviation Sum CT khuyến hấp dẫn, phong phú 24 3,67 4,00 ,565 88 Statistics Được hỗ trợ Có nhiều chương Hưởng mức chiết phương tiện đưa trình giá trị lớn khấu cao lượt đón khách khi hợp tác tour tăng hợp tác 24 3,75 4,00 ,676 90 SVTH: Hồ Nguyệt Thanh Thy - QTKD Tổng hợp 24 3,71 4,00 ,464 89 24 3,75 4,00 ,532 90 ... lao động Bavico resort & spa Tam Giang 32 ́H 2.1.2.3 Chức nhiệm vụ phòng ban Bavico resort & spa Tam Giang .34 TÊ 2.1.2.4 Tình hình sở vật chất Bavico resort & spa Tam Giang. .. hoạt động marketing Bavico Resort & Spa Tam Giang 46 O ̣C 2.2.1 Đối tượng khách hàng mục tiêu Bavico Resort & Spa Tam Giang 46 ̣I H 2.2.2 Chiến lược định vị Bavico resort & spa Tam. .. ́H Bavico resort & spa Tam Giang để làm đề tài tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu H 2.1 Mục tiêu chung IN Nghiên cứu nhằm tìm hiểu hoạt động marketing Bavico resort & spa Tam Giang ( resort Tam Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động marketing của bavico resort spa tam giang , Phân tích hoạt động marketing của bavico resort spa tam giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay