Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH một thành viên phước kỷ

79 8 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại Đ ho PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ̣c k QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG in TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC KỶ h ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện:LÊ THỊ THU HIỀNGiáo viên hướng dẫn: Lớp : K48 QTKD TS HỒ THỊ HƯƠNG LAN Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, 5/2018 Đại học Kinh tế H́ LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, ngồi nổ lực thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý thầy cô anh chị công ty Trước tiên, xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại Học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy tơi suốt thời gian qua, kiến thức tiếp thu q trình học khơng lànền tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q giá giúp vững bước tương lai Đ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tồn thể nhân viên Cơng ty ại TNHH Một Thành Viên Phước Kỷ giúp đỡ, cung cấp tài liệu quý giá giúp công ty ̣c k ho tơi hồn thiện khóa luận tạo điều kiện tốt thời gian thực tập Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Tiến sĩ Hồ Thị Hương Lan, h in người trực tiếp hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Mặc dù tơi cố gắng nổ lực hết sức, song kiến thức kinh nghiệm hạn tê chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong q thầy ́H giáo góp ý để khóa luận hồn thiện ́ Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Lê Thị Thu Hiền Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Đối tượng khảo sát Đ 3.3 Phạm vi nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu .2 4.1 Phương pháp thu thập liệu ho 4.2 Phương pháp xử lý phân tích liệu ̣c k PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI MUA in CỦA KHÁCH HÀNG .6 h 1.1 Lý thuyết hành vi mua người tiêu dùng tê 1.1.1 Hành vi mua người tiêu dùng .6 ́H 1.1.1.1 Khái niệm hành vi mua người tiêu dùng ́ uê 1.1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 1.1.1.3 Qúa trình định mua người tiêu dùng .10 1.1.2 Mô hình lý thuyết ứng dụng để giải thích hành vi mua khách hàng 11 1.1.2.1 Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action- TRA) .11 1.1.2.2 Lý thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior-TPB) 14 1.2 Tổng quan nghiên cứu trước liên quan đến hành vi mua khách hàng .15 1.2.1 Các nghiên cứu giới .15 1.2.2 Các nghiên cứu nước .16 1.3 Mơ hình nghiên cứu .16 Đại học Kinh tế H́ 1.3.1 Các biến mơ hình giả thuyết 16 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC KỶ 20 2.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV Phước Kỷ .20 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Phước Kỷ 20 2.1.2 Chức nhiệm vụ doanh nghiệp .21 2.1.2.1 Chức 21 2.1.2.2 Nhiệm vụ 21 2.1.3 Tổng quan sản phẩm Công ty 22 Đ 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty .23 ại 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV Phước Kỷ 23 ho 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ phận 23 ̣c k 2.1.5 Nguồn lực Công ty 24 2.1.5.1 Tình hình lao động .24 in 2.1.5.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Phước Kỷ giai h đoạn 2015-2017 26 tê 2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Phước Kỷ 27 ́H 2.2.1 Tình hình tiêu thụ theo vật 27 2.2.2 Tình hình tiêu thụ theo giá trị 28 ́ uê 2.2.3 Tình hình tiêu thụ theo kênh phân phối 31 2.2.4 Các sách Marketing mà Công ty TNHH MTV Phước Kỷ áp dụng 32 2.3 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Công ty TNHH MTV Phước Kỷ 32 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát .32 2.3.2 Lý khách hàng mua hàng Phước Kỷ 34 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Công ty TNHH MTV Phước Kỷ 35 2.3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 36 2.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .39 Đại học Kinh tế Huế 2.3.3.3 Kết phân tích hồi quy tuyến tính 41 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNGMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG CÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC KỶ 48 3.1 Định hướng .48 3.2 Giải pháp .49 3.2.1 Giải pháp “Chính sách đổi trả sản phẩm” 49 3.2.2 Giải pháp về“ Giá cả” 49 3.2.3 Giải pháp “nhận biết thương hiệu” .50 3.2.4 Giải pháp “ Vị trí cửa hàng” .51 3.2.5 Giải pháp “Nhóm tham khảo” 51 Đ 3.3 Bình luận nghiên cứu đạt 52 ại 3.3.1 Tác động sách đổi trả sản phẩm 52 ho 3.3.2 Tác động Vị trí cửa hàng 52 ̣c k 3.3.3 Tác động Nhóm tham khảo .53 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .54 in Kết luận 54 h Kiến nghị 55 tê TÀI LIỆU THAM KHẢO .56 ́H PHỤ LỤC 61 ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh mục sản phẩm Công ty Phước Kỷ 22 Bảng 2.2 Tình hình lao động Cơng ty Phước Kỷ giai đoạn 2015-2017 25 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2015-2017 26 Bảng 2.4 Tình hình tiêu thụ theo vật 27 Bảng 2.5 Chênh lệch thực so với kế hoạch tiêu thụ 27 Đ Bảng 2.6 Doanh thu mặt hàng qua năm 2015 – 2018 .29 ại Bảng 2.7 Tỷ trọng tiêu thụ mặt hàng qua năm 2015 – 2017 29 ho Bảng 2.8 Kết doanh thu hệ thống theo kênh .31 ̣c k Bảng 2.9 Đặc điểm mẫu khảo sát .33 in Bảng 2.10 Mã hóa biến .35 h Bảng 2.11 Kết đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha 38 ́H tê Bảng 2.12 Phân tích nhân tố lần hai 40 Bảng 2.13 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 41 ́ uê Bảng 2.14 Đa cộng tuyến độ tương quan 43 Bảng 2.15 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 44 Bảng 2.16 Kết hồi quy .45 Bảng 2.17 Kết giả thuyết mơ hình điều chỉnh 47 Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng Hình 1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng Hình 1.3 Qúa trình định mua người tiêu dùng .10 Hình 1.4 Mơ hình TRA 12 Hình 1.5 Mơ hình TPB .14 Hình 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .19 Đ Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty .23 ại Hình 2.2: Kênh phân phối cấp 1… …………………………………………… 31 ho Hình 2.3: Kênh phân phối cấp 31 Hình 2.4 Lý khách hàng mua hàng Phước Kỷ 34 ̣c k Hình 2.5 Mơ hình điều chỉnh sau phân tích nhân tố EFA 42 h in ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên Phước Kỷ: Công ty TNHH MTV Phước Kỷ CP : Cổ phần CĐ : Cao đẳng LĐPT : Lao động phổ thông TNDN : Thu nhập doanh nghiệp Đ ĐVT : Đơn vị tính ại : Số lượng TRA : (Theory of Reasoned Action) - Lý thuyết hành động hợp lý TPB : (Theory of Planned Behavior) - Lý thuyết hành vi dự định ̣c k ho SL SPSS : (Statistical Package for Social Sciences)- Phần mềm xử lý thống kê : (Exploratory Factor Analysis) - Phân tích nhân tố khám phá tê :(Kaiser-Meyer-Olkin)- Kiểm định phù hợp ́H KMO h EFA in phân tích liệu Sig.: (Significance level)- Mức ý nghĩa ́ uê ANOVA : (Analysis of Variance )- Phương pháp phân tích phương sai VIF : (Variance Inflation Factor)- Hệ số phóng đại phương sai SVTH: Lê Thị Thu Hiền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHẦN 1:ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường đại, bán hàng ngày trở nên khó khăn khả cung ứng thị trường ngày đa dạng Ngồi ra, cơng ty phải chịu áp lực lớn việc giữ khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng tiềm khác Sản phẩm có chất lượng giá phải khơng có nghĩa người tiêu dùng mua Họ phải biết thông tin doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ, lí họ phải mua cơng tycông ty khác với sản phẩm dịch vụ tương tự Để người tiêu dùng mua sản phẩm Đ mình, doanh nghiệp phải hiểu yếu tố tác động đến người tiêu dùng, từ ại có chiến lược bán hàng phù hợp với tình hình doanh nghiệp Khi hiểu ̣c k số thu ho khách hàng, doanh nghiệp tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tăng doanh Trong xu kinh doanh nay, mà chênh lệch chất lượng, mẫu mã in sản phẩm doanh nghiệp ngày thu hẹp sức cạnh tranh sản h phẩm khơng mang tính định chủ yếu Do đó, để tồn phát triển tê doanh nghiệp phải tìm cách để thỏa mãn khách hàng ́H xây dựng lòng trung thành khách hàng với doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Phước Kỷ đơn vị chuyên cung cấp loại gạch ́ uê men, ngói lợp, thiết bị vệ sinh đem lại khơng gian an tồn cho nhà Với kinh nghiệm năm cung cấp sản phẩm cho thị trường, thời buổi cạnh tranh gay gắt nay, liệu Cơng ty có đứng vững thị trường hay không? Công ty phải có biện pháp để hoạt động bán hàng hiệu hơn, thu hút nhiều khách hàng Muốn vậy, trước hếtCông ty phải hiểu nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn khách hàng họ mua sản phẩm Xuất phát từ lý thực tế trên, chọn đề tài: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Công ty TNHH MộtThành Viên Phước Kỷ” làm khóa luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Thu Hiền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hành vi mua khách hàng Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố tới định chọn Phước Kỷ để mua hàng khách hàng Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút khách hàng mua hàng Phước Kỷ thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đ 3.1 Đối tượng nghiên cứu ại Các nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Công ty TNHH MTV Phước Kỷ ̣c k ho 3.2 Đối tượng khảo sát Khách hàng người tiêu dùng mua sản phẩm Công ty 3.3 Phạm vi nghiên cứu h in TNHH MTV Phước Kỷ tê 36 Hoàng Quốc Việt, TP- Huế ́H Về không gian: Nghiên cứu thực Công ty TNHH MTV Phước Kỷ, ́ uê Về thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập năm 2015-2017 từ phòng kế tốn Số liệu sơ cấp thu thập qua vấn, điều tra từ ngày 2/1/2018 đến ngày 2/3/2018 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu Nguồn liệu thứ cấp: Đề tài thu thập số liệu báo cáo Kết hoạt động kinh doanh, tình hình tiêu thụ, tình hình lao động…qua năm 2015-2017, tham khảo số thông tin website công ty,sách báo, thư viện trường Kinh tế Huế, báo cáo, luận văn,…có liên quan đến đề tài SVTH: Lê Thị Thu Hiền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào Anh/Chị ! Tôi Lê Thị Thu Hiền, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Huế - Khoa Quản Trị Kinh Doanh Hiện thực đề tài: “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Công ty TNHH MTV Phước Kỷ” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian trả lời số câu hỏi khảo sát Tôi xin cam đoan thông tin mà Anh/Chị cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu, khơng mục đích khác Rất mong nhận hợp tác Anh/Chị ! ại Đ Trân trọng cảm ơn! Thông tin chung: Anh/Chị vui lòng đánh dấu X vào lựa chọn thích hợp ̣c k ho I  Anh/Chị gia đình mua sản phẩm gạch ốp lát hay thiết bị vệ sinh khác Công ty Phước Kỷ lần chưa? in  Đã mua Chưa mua h - Nếu chưa mua, vui lòng Anh/Chị dừng không trả lời tiếp Cảm ơn Anh/Chị hợp tê tác! ́H - mua, xin Anh/Chị tiếp tục trả lời câu hỏi sau: Thời gian gần Anh/Chị mua sản phẩm Phước Kỷ nào? ́ uê Dưới tháng  1-3 tháng 4-6 tháng  Trên tháng Anh/Chị mua sản phẩm Phước Kỷ?(có thể chọn nhiều đáp án) Gạch ốp lát Lavabo Sen vòi Bình nóng lạnh Ngói lợp Bàn cầu Chậu rửa Khác… SVTH: Lê Thị Thu Hiền 57 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Anh/Chị biết đến thương hiệu khác ngồi Phước Kỷ? (có thể chọn nhiều đáp án) Bảo Trác Quang Thiện Hải Sơn Phúc Nguyên  Tân Vĩnh Phú Song B Thiện Lộc Hồng Phát Hoàng Dung Cường Thịnh Xuân Thịnh Khác… Lý mà Anh/Chị chọn mua sản phẩm Phước Kỷ gì? (có thể chọn nhiều đáp án) Gần nhà Dễ dàng tốn Cho trả hàng Sự sẵn có sản phẩm Tốc độ giao hàng nhanh Vị trí thuận lợi Đ Uy tín thương hiệu Bạn bè, người thân giới thiệu Dịch vụ tốt ại Giá phải Khác… ho II Mẫu mã sản phẩm đa dạng Đánh giá mức độ hài lòng ̣c k Vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/Chị phát biểu sau cách đánh dấu   vào ô mà Anh/Chị cho phù hợp theo quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý5 Hồn tồn đồng ý Bình thường h in Phát biểu Nhận biết thương hiệu Phước Kỷ thương hiệu tiếng Phước Kỷ thương hiệu có uy tín lĩnh ́ uê I ́H tê STT vực kinh doanh gạch men, thiết bị vệ sinh Phước Kỷ thương hiệu phổ biến thị trường II Tên thương hiệu dễ đọc, dễ nhớ Giá cảm nhận Giá sản phẩm hợp lý Giá phù hợp với chất lượng SVTH: Lê Thị Thu Hiền 58 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Giá sản phẩm có tính ổn định Giá sản phẩm có tính cạnh tranh Giá sản phẩm phù hợp với khả tài Anh/Chị III Nhóm tham khảo 10 Người thân, bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu Anh/Chị Phước Kỷ 11 Người thân, bạn bè, đồng nghiệp khuyến khích Anh/Chị mua Phước Kỷ Đối tác, chủ đầu tư ủng hộ Anh/Chị mua Phước Kỷ 13 ại Đ 12 Qua quảng cáo Phước Kỷ Anh/Chị thấy ho Phước Kỷ nơi mua đáng tin cậy Chính sách đổi trả sản phẩm 14 Anh/Chị cung cấp thơng tin sách đổi trả minh bạch h in ̣c k IV Anh/Chị linh hoạt việc đổi trả sản phẩm 16 Anh/Chị đổi trả kể sản phẩm lẻ 17 Anh/Chị miễn phí vận chuyển đổi trả 18 Anh/Chị khơng phí sản phẩm đổi trả V Vị trí cửa hàng 19 Anh/Chị dễ dàng tìm thấy cửa hàng Phước ́H tê 15 ́ uê Kỷ 20 Thuận lợi giao thông, đường xá 21 Gần nhà Anh/Chị 22 Cửa hàng có khu để xe cho Anh/Chị Quyết định mua 23 Anh/Chị mạnh dạn định mua hàng Phước SVTH: Lê Thị Thu Hiền 59 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Kỷ 24 Anh/Chị tiếp tục lựa chọn Phước Kỷ để mua hàng có nhu cầu 25 Anh/Chị hoàn toàn yên tâm mua sản phẩm Phước Kỷ 26 Anh/Chị giới thiệu cho người thân, bạn bè đến Phước Kỷ để mua hàng III Thông tin cá nhân: Xin Anh/Chị vui lòng cho biết số thơng tin sau: Giới tính  Nam Độ tuổi  Nữ ho ại Họ tên: ……….………………………………………… Đ ̣c k 18-25 tuổi 36-55 tuổi Hưu tríKhác… ́ uê Mức thu nhập bình quân tháng Dưới triệu đồng/tháng Nghề tự ́H Cán công nhân viên Sinh viên tê Buôn bán, kinh doanh h Nghề nghiệp in 26-35 tuổi  Trên 55 tuổi  5-7 triệu đồng/tháng 7-10 triệu đồng/tháng Trên 10 triệu đồng/tháng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ ! SVTH: Lê Thị Thu Hiền 60 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ 1.1 Giới tính Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 51 40.8 40.8 40.8 nu 74 59.2 59.2 100.0 125 100.0 100.0 Total ại Đ 1.2 Độ tuổi ho Do tuoi Frequency Valid Percent 45 36.0 36.0 36.0 53 42.4 42.4 78.4 27 21.6 21.6 100.0 125 h Valid tren 55 tuoi Total Cumulative Percent 100.0 in 36-55 tuoi ̣c k 26-35 tuoi Percent 100.0 ́H tê 1.3 Nghề nghiệp Frequency ́ uê Nghe nghiep Percent Valid Percent Cumulative Percent buon ban, kinh doanh 30 24.0 24.0 24.0 nghe tu 31 24.8 24.8 48.8 can bo cong nhan vien 39 31.2 31.2 80.0 huu tri 11 8.8 8.8 88.8 Khac 14 11.2 11.2 100.0 Total 125 100.0 100.0 Valid SVTH: Lê Thị Thu Hiền 61 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.4 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Mức thu nhập Muc thu nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 5-7 trieu dong/thang 47 37.6 37.6 37.6 7-10 trieu dong/thang 46 36.8 36.8 74.4 tren 10 trieu dong/thang 32 25.6 25.6 100.0 Total 125 100.0 100.0 Valid 1.5 Lý mua hàng khách hàng $lydomuahangoPhuocKy Frequencies Đ Responses ại N 9.9% 32.0% de dang toan 21 5.2% 16.8% cho tra hang 45 11.1% 36.0% su san co cua san pham 35 8.7% 28.0% toc giao hang nhanh 34 8.4% 27.2% vi tri thuan loi 34 8.4% 27.2% uy tin thuong hieu 39 9.7% 31.2% ban be, nguoi than gioi thieu 29 7.2% 23.2% 26 6.4% 20.8% 63 15.6% 50.4% 32 7.9% 25.6% 1.5% 4.8% 404 100.0% 323.2% h in gia ca phai chang ́H tê dich vu tot mau ma san pham da dang ́ uê Khac Total Cases 40 ̣c k a Percent gan nha ho $lydomuahangoPhuocKy Percent of a Group SVTH: Lê Thị Thu Hiền 62 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA 2.1 Nhận biết thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 903 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.70 6.407 772 878 NBTH2 10.57 6.312 792 871 NBTH3 10.56 6.200 792 871 NBTH4 10.46 6.573 775 878 Giá cảm nhận in ̣c k ho 2.2 ại NBTH1 Đ Scale Mean if Reliability Statistics h Cronbach's N of Items 858 ́H tê Alpha Item-Total Statistics ́ uê Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted GCCN1 15.02 7.838 628 839 GCCN2 15.18 6.985 756 806 GCCN3 15.10 7.723 647 835 GCCN4 15.05 7.111 674 828 GCCN5 14.98 7.371 664 830 SVTH: Lê Thị Thu Hiền 63 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 2.3 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Nhóm tham khảo Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 819 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.95 4.482 588 797 NTK2 11.18 4.506 672 760 11.04 4.248 689 749 10.98 4.258 621 782 Đ NTK1 NTK3 Chính sách đổi trả sản phẩm Cronbach's ̣c k Reliability Statistics ho 2.4 ại NTK4 N of Items 905 in Alpha h tê Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item ́H Scale Mean if Deleted ́ uê Correlation CSDTSP1 14.94 10.069 743 CSDTSP2 14.82 9.700 758 CSDTSP3 14.80 9.806 769 882 CSDTSP4 14.74 9.611 785 879 CSDTSP5 14.65 9.827 754 886 SVTH: Lê Thị Thu Hiền 888 885 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 2.5 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Vị trí cửa hàng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 853 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted VTCH1 10.73 5.635 639 835 VTCH2 10.58 5.293 723 801 VTCH3 10.66 Đ 4.824 724 800 10.49 4.962 698 811 ại VTCH4 Cronbach's N of Items 741 in Alpha ̣c k Reliability Statistics ho 2.6 Quyết định mua h tê Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Cronbach's ́H Scale Mean if Alpha if Item Deleted ́ uê Correlation QDM1 11.01 3.734 566 QDM2 10.98 4.137 449 QDM3 11.06 4.028 487 708 QDM4 11.09 3.468 640 618 SVTH: Lê Thị Thu Hiền 664 728 65 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập lần thứ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .740 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df 231 Sig .000 Rotated Component Matrix Đ 2175.642 a Component ại CSDTSP3 801 CSDTSP2 800 CSDTSP5 779 CSDTSP1 759 VTCH2 823 VTCH3 786 VTCH1 765 NTK3 665 tê 829 h VTCH4 in ̣c k 804 ho CSDTSP4 564 GCCN4 794 GCCN5 794 GCCN3 770 GCCN1 754 ́ uê 866 ́H GCCN2 NBTH1 840 NBTH2 812 NBTH3 802 NBTH4 772 NTK4 780 NTK1 683 NTK2 558 583 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Lê Thị Thu Hiền 66 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 3.2 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Phân tích nhân tố biến độc lập lần thứ hai KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .741 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1839.022 Df 190 Sig .000 Rotated Component Matrix a Component 834 CSDTSP3 797 CSDTSP1 778 CSDTSP4 GCCN2 764 ại CSDTSP5 Đ CSDTSP2 744 867 ho GCCN5 794 GCCN4 788 ̣c k GCCN3 768 GCCN1 757 NBTH2 809 NBTH3 805 NBTH4 782 VTCH2 819 VTCH3 815 VTCH1 769 849 ́H VTCH4 tê 841 h in NBTH1 ́ uê NTK4 773 NTK1 708 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.3 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig SVTH: Lê Thị Thu Hiền 675 118.460 000 67 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.258 56.440 56.440 798 19.938 76.378 587 14.677 91.055 358 8.945 100.000 Total 2.258 % of Variance 56.440 Cumulative % 56.440 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component Đ 831 ại QDM4 782 QDM3 709 QDM2 673 Extraction Method: Principal Component a components h extracted in Analysis ̣c k ho QDM1 ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Thu Hiền 68 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY 4.1 Tương quan Correlations QDM Pearson Correlation QDM 125 Pearson Correlation 735 486 NTK 448 ** 503 ** 000 039 000 000 000 125 125 125 125 125 -.017 ** ** 642 270 474 ** 125 * Sig (2-tailed) 039 853 N 125 125 ** ** -.055 000 000 540 125 125 125 ** ** 158 190 000 002 078 034 125 125 125 125 125 125 060 ** ** 185 ại Đ 486 ho Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) N 000 002 000 125 125 125 125 125 -.017 -.055 158 060 540 078 506 125 125 125 * 270 125 in Pearson Correlation 448 853 642 ̣c k Pearson Correlation 503 ** 000 N 125 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .391 ** 034 000 125 125 125 * 391 345 ** 000 345 506 000 000 125 125 125 125 125 ́H * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .190 000 tê Sig (2-tailed) 474 ** h NTK 185 VTCH ** N N VTCH NBTH * 000 Pearson Correlation NBTH ** GCCN ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation GCCN 735 Sig (2-tailed) N CSDTSP CSDTSP ́ uê SVTH: Lê Thị Thu Hiền 69 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 4.2 Kết phân tích ANOVA ANOVA Sum of Squares CSDTSP NBTH 44.030 11 4.003 Within Groups 30.180 113 267 Total 74.209 124 6.179 11 562 Within Groups 49.240 113 436 Total 55.419 124 Between Groups 28.975 11 2.634 Within Groups 56.078 113 496 Total 85.053 124 Between Groups 17.970 11 1.634 Within Groups 50.037 113 443 Total 68.007 124 ại ho NTK Đ VTCH Between Groups 21.493 11 1.954 Within Groups 49.319 113 436 ̣c k Total 70.812 14.987 000 1.289 240 5.308 000 3.689 000 4.477 000 124 Entered Removed Method ́H Variables a NTK, VTCH, Enter ́ uê NBTH, tê Variables CSDTSP Sig h Variables Entered/Removed F in 4.3 Hồiquy Model Mean Square Between Groups Between Groups GCCN df b a Dependent Variable: QDM b All requested variables entered Model Summary Model R 787 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 620 607 39300 a Predictors: (Constant), NTK, VTCH, NBTH, CSDTSP a ANOVA Model Sum of Squares Regression SVTH: Lê Thị Thu Hiền 30.193 Df Mean Square 7.548 F 48.872 Sig .000 b 70 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Residual 18.534 120 Total 48.727 124 154 a Dependent Variable: QDM b Predictors: (Constant), NTK, VTCH, NBTH, CSDTSP Coefficients Model Unstandardized Coefficients a Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B 733 232 CSDTSP 493 063 -.002 NTK a Tolerance VIF 3.157 002 609 7.819 000 523 1.913 056 -.002 -.032 975 578 1.730 201 051 238 3.934 000 866 1.154 055 133 1.996 048 713 1.402 Đ VTCH Beta ại (Constant) NBTH Std Error 110 Dependent Variable: QDM h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Thu Hiền 71 ... luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC KỶ 2.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV Phước Kỷ 2.1.1... mẫu khảo sát .32 2.3.2 Lý khách hàng mua hàng Phước Kỷ 34 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Công ty TNHH MTV Phước Kỷ 35 2.3.3.1 Đánh giá độ... chọn khách hàng họ mua sản phẩm Xuất phát từ lý thực tế trên, chúng tơi chọn đề tài: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Cơng ty TNHH MộtThành Viên Phước Kỷ làm khóa luận tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH một thành viên phước kỷ , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH một thành viên phước kỷ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay