Việc làm cho lao động nữ ở thành phố huế, ktỉnh thừa thiên huế

89 4 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGƠ THỊ HỊA KHĨA HỌC: 2014 - 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Ngơ Thị Hòa T.S Hà Thị Hằng Lớp : K48 Kinh Tế Chính Trị Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng 04 năm 2018 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, q trình nghiên cứu cố gắng nổ lực thân, tơi nhận giúp đỡ từ nhiều cá nhân tổ chức Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Kinh tế trị nói riêng thầy Trường Đại học kinh tế Huế nói chung dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường, từ tơi có cách nhìn tiếp cận thực tế cách khoa học, sâu sắc Và đặc biệt, xin gửi lời cám ơn chân thành đến cô giáo TS Hà Thị Hằng, suốt thời gian qua tận tình hướng dẫn giúp đỡ tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi nhiều để tơi co thể hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành gủi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo cán bộ, nhân viên thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đặc biệt Phòng Việc làm – An toàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Huế, Hội phụ nữ phường An Đông, phường Phú Nhuận, phường Xuân Phú, người đẫ giúp đỡ tơi nhiều q trình thực tập Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân động viên giúp đỡ nhiều thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng, thời gian thực tập có hạn, trình độ lực thân nhiều hạn chế nên chắn khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn bè để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Ngơ Thị Hòa MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KT, XH Kinh tế, xã hội DVVL Dịch vụ việc làm CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa LĐTB&XH Lao động thương binh xã hội UBND Ủy ban nhân dân GQVL Giải việc làm XKLĐ Xuất lao động CCLĐ Cơ cấu lao động NXLĐ Năng xuất lao động SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, kinh tế ngày phát triển hội đồng thời thách thức việc tìm kiếm việc làm người lao động, đặc biệt lao động nữ lao động, việc làm vấn đề quan tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia giới, đặc biệt nước phát triển với dân số đông lực lượng lao động lớn Việt Nam Theo Tổng điều tra dân số năm 2009, dân số nước ta 85,7 triệu người, dân số nữ 43,3 triệu người, chiếm 50,5% Với đặc điểm mặt mạnh phát triển kinh tế - xã hội chúng ta, mặt khác lại tạo sức ép việc làm cho toàn xã hội Do đó, giải việc làm, ổn định việc làm cho người lao động nói chung lao động nữ nói riêng ln vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm Vì vậy, “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010” thơng qua Đại hội đại biểu Tồn quốc lần thứ IX Đảng, nêu rõ: Giải việc làm yếu tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng đáng yêu cầu xúc nhân dân Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định rõ: Phát triển thị trường lao động khu vực kinh tế, tạo gắn kết cung cầu lao động, phát huy tính tích cực người lao động học nghề, tự tạo tìm việc làm Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt giải việc làm hạn chế, vấn đề “nóng” cần quan tâm giải chất lượng việc làm chưa cao, tính ổn định, bền vững việc làm hiệu tạo việc làm thấp; tình trạng cân đối cung cầu lao động cục diễn biến phức tạp; điều kiện làm việc thu nhập phận lớn lao động thấp Thực tế chứng minh phụ nữ có vai trò quan trọng có nhiều đóng góp cho phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao nỗ lực đóng góp to lớn phụ nữ Do đó, Đảng Nhà nước ta tăng cường quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy khả Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng thành phố Huế nay, lực lượng lao động nữ chiếm gần nửa lực lượng lao động Năm 2017, lao động nữ chiếm tới 46.01% lực lượng lao động thành phố phụ nữ thành phố Huế có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều đóng góp chương trình xố đói, giảm nghèo địa phương Trong trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố với tốc độ cơng nghiệp hố diễn nhanh phát triển mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ thương mại tỷ lệ lớn lao động chưa qua đào tạo nên khó thích ứng tự tìm kiếm việc làm khu cơng nghiệp thích ứng cơng việc chậm Số lượng lao động nữ tự tạo việc làm hạn chế, chủ yếu công việc tạm thời với thu nhập thấp điều kiện lao động không bảo đảm, tỷ lệ thất nghiệp lao động nữ cao có xu hướng gia tăng (năm 2017, tồn thành phố có gần 1960 lao động nữ thất nghiệp chiếm 43.3% lao động nữ thất nghiệp tồn tỉnh) Từ nhu cầu việc làm việc làm bền vững cho lao động nữ địa phương trở nên thiết Thành phố tăng cường quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy khả Tuy nhiên bên cạnh tồn nhiều vấn đề cần giải quyết, có vấn đề giải việc làm cho lao động nữ, tình trạng bất bình đẳng giới, bất bình đẳng lao động - việc làm hội tìm kiếm tự tạo việc làm lao động nữ nhiều hạn chế; trình độ học vấn, chun mơn, nghề nghiệp thấp, thu nhập thực tế nữ thấp nam giới; phân biệt đối xử nam - nữ tuyển dụng lao động (nhất khu vực nhà nước); nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung, việc làm lao động nữ thiếu ổn định, điều kiện lao động, điều kiện sống khơng bảo đảm; sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động chưa thực đầy đủ Hơn nữa, lao động nữ thuộc nhóm lao động yếu Điều không xuất phát từ đặc điểm tự nhiên sức khoẻ, giới tính, mà xuất phát từ thiên chức, trách nhiệm gánh nặng gia đình, Việc làm phần lớn lao động nữ thiếu ổn định, thu nhập thấp; phụ nữ dễ bị tổn thương công việc nhận thỏa thuận việc làm thức; số lao động nữ hoạt động khu vực phi thức tăng; lượng lao động nữ di cư tự phát thành phố thiếu việc làm gia tăng nhanh Điều chứng minh rõ nét vấn đề việc làm lao động nữ vấn đề xúc thiếu yếu tố liên quan đến việc làm bền vững Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài “Việc làm cho lao động nữ thành phố Huế, ktỉnh Thừa Thiên Huế” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề GQVL nói chung việc làm cho lao động nữ nói riêng nhiều góc độ khác nhau, công bố dạng sách, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp viết số tạp chí Trong có: -Phạm Thái Anh Thư (2008), “Giải việc làm cho lao động nữ tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”, luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Huế -Trần Phong (2010), “Nghiên cứu số giải pháp chủ yếu giải việc làm cho lao động nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”, luận văn thạc sỹ, Đại học Nơng Nghiệp Hà Nội -Lưu Thị Bích Ngọc (2011), “Giải việc làm cho lao động nữ tỉnh Quảng Nam”, luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc Gia Hà Nội -Nguyễn Thị Hương (2015), “Việc làm lao động nữ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh Tế Huế Tuy nhiên từ năm 2015 trở chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề việc làm cho lao động nữ địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng việc làm giải việc làm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm gần (2015-2017), đề tài đề xuất giải pháp nhằm để giải việc làm cho lao động nữ thành phố Huế đến năm 2020  Nhiêm vụ nhiên cứu: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn vấn đề việc làm - Phân tích, đánh giá việc làm lao động nữ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất giải pháp nhằm GQVL cho lao động nữ Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa luận tốt nghiệp 10 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng đem lại thu nhập cho thân cho đất nước Đế đạt điều đòi hỏi người lao động, lao động nữ cần nỗ lực trau dồi kĩ năng, văn hoá ứng xử kỷ luật lao động để đáp ứng yêu cầu cơng việc 3.2.2.5 Khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ Nghị định số 90/2001, ngày 23/11/2001 Chính phủ quy định “Doanh nghiệp vừa nhỏ sở sản xuất kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký khơng 10 tỷ đồng số trung bình lao động hàng năm khơng q 300 người” Sự hình thành phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng doanh nghiệp vừa nhỏ năm qua chứng minh cho sức mạnh tiềm tàng khu vực doanh nghiệp Tuy nhiên thực tế, doanh nghiệp vừa nhỏ gặp phải nhiều rào cản trình phát triển thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, lãi suất ngân hàng cao, khó tiếp cận với nguồn vốn vay Nhà nước Điều làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, từ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm lực cạnh tranh doanh nghiệp Tại thành phố doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực công nghiệp chế biến, làng nghề truyền thống, lĩnh vực chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp Hiện doanh nghiệp vừa nhỏ gặp phải số khó khăn định vốn sở hạ tầng, lực cạnh tranh thị trường sản phẩm làm đơn điệu, chất lượng sản phẩm không đảm bảo Mặt khác, nguồn lao động bị khủng hoảng lao động chuyển sang doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngồi Một số doanh nghiệp đòi hỏi phải có lao động kỹ thuật cơng nghiệp cao nên gặp nhiều khó khăn tuyển dụng lao động Để tiếp tục mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới doanh nghiệp vừa nhỏ, thúc đẩy phát triển việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nơng thơn nói chung lao động nữ nói riêng; thành phố Huế cần tập trung vào số giải pháp cụ thể: - Hỗ trợ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ: Trong điều hội nhập WTO, doanh nghiệp vừa nhỏ gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận vốn vay, thị trường tiêu thụ sản phẩm, khả cạnh tranh Do đó, quyền Khóa luận tốt nghiệp 75 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng cấp cộng đồng doanh nghiệp cần tăng cường hỗ trợ nhiều hình thức như: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ mặt sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, khuyến khích hình thành tăng cường vai trò Hội doanh nghiệp trẻ, Câu lạc Nữ doanh nhân nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Các doanh nghiệp vừa nhỏ cần đánh giá lại chiến lược sản phẩm, chiến lược phát triển nguồn nhân lực xem xét khả cạnh tranh sản phẩm Đồng thời đầu tư nghiên cứu thị trường nước, kết hợp tính đặc thù sản phẩm với tính phổ thơng, lựa chọn xu hướng chun biệt hố đa dạng hoá sản phẩm giai đoạn Xây dựng thương hiệu đăng ký quyền sản phẩm Trên sở đó, có kế hoạch giảm giá thành nhiều biện pháp cắt giảm chi phí bất hợp lý, cải tiến chi tiết sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí nguyên liệu, lượng thiết bị, lao động, quản lý Tăng cường công tác tổ chức tham gia hội thi tay nghề, cung cấp thông tin cần thiết nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực Doanh nghiệp Xây dựng mối quan hệ cộng sinh với doanh nghiệp lớn, tập hợp liên kết lại tổ chức kinh doanh mạnh nhằm tăng cường sức cạnh tranh làm gia tăng hội tồn thành công cho doanh nghiệp Vấn đề xây dựng văn hoá doanh nghiệp ngày quan tâm nhiều hơn, xây dựng văn hố doanh nghiệp việc làm cần thiết doanh nghiệp, doanh nghiệp có đơng lao động nữ Muốn xây dựng văn hoá doanh nghiệp, yếu tố xã hội cần doanh nghiệp coi trọng Vì vậy, ngồi yếu tố cơng khai, minh bạch, động viên, khuyến khích, khen thưởng… nhận thức quan hệ cá nhân chủ thợ cần ý - Tăng cường quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ: Cần kiện toàn tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, tiến hành tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức xã hội vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng cách chuyển từ quản lý điều tiết sang cung cấp dịch vụ trợ giúp Thiết lập trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp giúp doanh nghiệp vừa nhỏ, thành lập dự án thực đầu tư, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học kỹ Khóa luận tốt nghiệp 76 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng thuật vào sản xuất Nâng cao vai trò tra nhà nước, tra lao động… giám sát hoạt động theo pháp luật doanh nghiệp vừa nhỏ Thanh tra phải thực làm tốt chức hướng dẫn, tư vấn thực pháp luật kinh tế, pháp luật lao động, Luật bảo vệ môi trường…đối với doanh nghiệp vừa nhỏ, xử lý vi phạm kịp thời để thúc đẩy phát triển có chất lượng hệ thống doanh nghiệp vừa nhỏ nên kinh tế quốc dân - Quan tâm thực sách người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng Hồn thiện thực thi sách khuyến khích doanh nghiệp đào tạo lại nghề đào tạo nghề dự phòng cho người lao động để đáp ứng với yêu cầu đổi công nghệ nâng cao khả cạnh tranh người lao động doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng cường thực sách lao động, tiền lương người lao động doanh nghiệp vừa nhỏ phù hợp với kinh tế thị trường hội nhập quốc tế như: Chính sách tuyển dụng, tiền lương tối thiểu (áp dụng chung cho khu vực kinh tế), hệ thống thang, bảng lương, tiền thưởng, làm thêm Thúc đẩy doanh nghiệp vừa nhỏ thương lượng, ký kết thoả ước tập thể để nâng cao khả bảo vệ quyền lợi ích người lao động người sử dụng lao động 3.2.2.6 Khắc phục khó khăn, bất lợi lao động nữ trình làm việc tạo việc làm  Nâng cao nhận thức thực bình đẳng giới chiến lược quốc gia tiến phụ nữ Lao động nữ việc thực nghĩa vụ lao động nam giới, họ phải đảm nhận chức làm mẹ chăm sóc gia đình Đó vấn đề mang tính tự nhiên (Lao động nữ có thời kỳ mang thai, sinh đẻ, nuôi con, kinh nguyệt hàng tháng, chăm sóc nhỏ ốm đau…) hay mang tính xã hội (tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào tiềm thức người từ hàng ngàn đời Đặc biệt nước Á Đông…) Điều gây bất bình đẳng lao động nam lao động nữ, chẳng hạn như: học vấn, việc làm, hội thăng tiến, trách nhiệm nặng nề người phụ nữ gia đình… Khóa luận tốt nghiệp 77 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng Những vấn đề tự nhiên vấn đề xã hội phần hạn chế quyền tự độc lập, tự lao động, hội thăng tiến mà lao động nữ thường chịu thiệt thòi lao động nam quan hệ lao động Vì tham gia quan hệ lao động, lao động nữ phải chịu áp lực tâm lý từ nhiều phía, từ công việc doanh nghiệp, công sở đến công việc gia đình (nội trợ, chăm sóc cái, phụng dưỡng bố mẹ…) Ngày nay, xã hội đại, ngồi chức làm mẹ, chức chăm sóc gia đình lao động nữ có thay đổi định Do áp lực công việc khả lao động lao động nữ (đặc biệt giới trí thức) đòi hỏi xã hội phải nhìn nhận vấn đề cách khách quan hơn, gia đình, người chồng phải có cách nhìn thực tế hơn, phụ nữ tài để chia sẻ tạo hội cho người bạn đời phát huy khả năng, trí tuệ phục vụ cho đất nước, xã hội gia đình Tuy nhiên, đặc điểm tự nhiên xã hội lao động nữ nhận thông cảm, chia sẻ từ người chồng, xã hội mà thực tế nhiều trường hợp người phụ nữ đành phải lựa chọn hạnh phúc gia đình hội học tập thăng tiến… Khóa luận tốt nghiệp 78 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết Luận Giải việc làm, hạn chế tình trạng thiếu việc làm thất nghiệp lao động nói chung lao động nữ nói riêng nhiệm vụ quan trọng vừa có tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược lâu dài Đảng Nhà nước Đặc biệt lao động nữ, giải việc làm vừa phát huy tối đa tiềm lao động, giảm lãng phí nguồn nhân lực, vừa nguồn gốc hướng tới bình đẳng giới Tạo việc làm cho lao động nữ khơng mang lại lợi ích kinh tế mà mang lại lợi ích xã hội, làm cho xã hội ngày công văn minh Đối với thân người lao động nữ, tạo việc làm có ý nghĩa quan trọng họ chỗ tạo hội cho họ thực quyền nghĩa vụ mình, quyền quyền làm việc để nuôi sống thân, gia đình; giúp người phụ nữ khẳng định vị trí vai trò quan trọng xã hội; góp phần xây dựng mục tiêu bình đẳng phát triển đất nước Để làm điều thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đối mặt khơng vấn đề cần giải đề tạo việc làm thu nhập cho lao động nữ đồng thời phát triển KT, XH phù hợp với tiến trình CNH, HĐH Có thể thấy lực lượng lao động nữ thành phố Huế đông so với mặt chung toàn tỉnh, điều kiện tốt để phát triển kinh tế- xã hội, công tác giải việc làm cho lao động nữ thành phố quan tâm đặc biệt, nhờ lực lượng lao động nữ thành phố Huế ngày tham gia đơng đảo có hiệu hoạt động kinh tế, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố thúc đẩy mạnh mẽ bình đẳng giới phương diện lao động, việc làm Tuy nhiên, số lao động nữ có trình độ, tay nghề thấp, tỷ lệ lao động thất nghiệp cao q trình giải việc làm cho lao động nữ tồn khó khăn, hạn chế khách quan lẫn chủ quan gây nhiều khó khăn cho việc triển khai giải pháp giải việc làm cho lao động nữ Trên sở đề tài đưa giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu giải việc làm cho lao động nữ, có nhấn mạnh vào nhóm giải pháp mang tính tổng thể nhóm giải pháp chế, sách; nhóm giải pháp tổ chức, quản lý đề xuất khuyến Khóa luận tốt nghiệp 79 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng nghị cấp Đảng quyền; với quan đại diện cho tiếng nói phụ nữ - Hội Liên hiệp phụ nữ, sở sử dụng lao động nữ thân người lao động nữ nhằm tạo điều kiện cho lao động nữ thành phố Huế bình đẳng phương diện tìm kiếm, lựa chọn tiếp cận dễ dàng với hội việc làm, thực quyền nghĩa vụ lao động theo quy định sách ưu tiên đối tượng lao động đặc thù giúp phụ nữ thành phố Huế đóng góp nhiều việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời gian tới Kiến Nghị  Đối với cấp Đảng Chính quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động, thương binh xã hội tỉnh cần tăng cường công tác nghiên cứu, rà soát lại văn luật pháp, sách liên quan đến lao động nữ đẩy mạnh công tác tra, giám sát việc thực sách lao động nữ doanh nghiệp, sở sử dụng lao động nữ để kịp thời có điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy vai trò to lớn có điều kiện phát triển toàn diện lĩnh vực lao động-việc làm Đồng thời cần có chế để tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực văn luật pháp, sách có tác động đến đời sống lao động nữ như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân Gia đình, Luật 95 Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm… để quyền lợi ích hợp pháp, đáng phụ nữ đảm bảo thực thi thực tiễn Có sách xã hội hợp hợp lí chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ kiến thức cho lao động nữ Mở rộng tìm kiếm thị trường, cung cấp thông tin thị trường cho sở sản xuất, người lao động, Đẩy mạnh phát triển ngành nghề kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động nhằm tạo việc làm cho người lao động, thu hút đầu tư Có sách khuyến khích mở rộng ngành nghề, phát tiển ngành nghề mạnh thành phố, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinh thần cho người dân Khóa luận tốt nghiệp 80 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng Nghiên cứu, ban hành sách bắt buộc chủ doanh nghiệp cam kết thực nghiêm túc quy chế bảo hộ lao động; quy định vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, tránh gây ô nhiễm nguồn nước môi trường sống người dân Quan tâm đầu tư xây dựng trường học, lớp mẫu giáo, nhà trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em đến trường cách thuận lợi giúp lao động nữ yên tâm làm việc Tạo điều kiện cho lao động nữ tiếp cận nguồn vốn vay giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay mục đích  Đối với ngành chức năng, Hội Phụ nữ cấp tổ chức trị-xã hội Cần quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần phụ nữ, tăng cường tổ chức chương trình văn hố văn nghệ để phụ nữ có điều kiện tham gia thưởng thức Hội Phụ nữ cấp tăng cường tuyên truyền, động viên lao động nữ chủ động, tích cực tham gia hoạt động phát triển kinh tế hoạt động xã hội địa phương để quyền địa phương nhìn nhận khả đóng góp họ Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức lực phụ nữ Phối hợp triển khai thực có hiệu đề án: Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước xây dựng người phụ nữ CNH, HĐH: Tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu Tiếp tục trì phong trào Phụ nữ giúp phát triển kinh tế gia đình; Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; động viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo làm giàu đáng Chủ động phối hợp triển khai thực có hiệu đề án Hỗ trợ phụ nữ hoc nghề, tạo việc làm; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia thực đề án xây dựng nông thôn địa phương, tham gia thực thắng lơi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tăng cường hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc Cần phối hợp với ban ngành đoàn thể khác tuyên truyền, giáo dục lao động nữ gia đình họ thực tốt vấn đề vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước Tăng cường phối hợp triển khai hoạt động chăm sóc sức khoẻ Khóa luận tốt nghiệp 81 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng lao động nữ, đối tượng phụ nữ độ tuổi sinh sản, cụ thể tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt chất lượng sống lao động nữ, lao động nữ khu vực nơng thơn Nâng cao vai trò tổ chức Cơng đồn việc bảo vệ quyền lợi ích đáng cho lao động nữ, doanh nghiệp ngồi nhà nước Cơng đồn cần sâu việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng lao động nữ kịp thời có tiếng nói đề xuất để làm tốt vai trò tổ chức đại diện cho người lao động Đoàn niên tổ chức xung kích việc định hướng nghề nghiệp cho niên, có phận khơng nhỏ niên nữ độ tuổi lao động Do đó, Đồn cần tăng cường phối hợp với quyền, tổ chức đồn thể, tổ chức trị-xã hội công tác học nghề, tư vấn kiến thức, kĩ lao động cần thiết để giúp người lao động nữ dễ thích nghi với yêu cầu nghề nghiệp nhằm tạo lập yếu tố việc làm bền vững Đối với sở sử dụng lao động nữ Các sở trực tiếp sử dụng lao động nữ cần thực nghiêm túc sách lao động nữ Bộ Luật lao động Phải luôn tạo điều kiện tuyển dụng, sử dụng lao động nữ điều kiện làm việc đảm bảo Trang bị đầy đủ dụng cụ chuyên dùng bảo hộ lao động cho lao động nữ làm việc môi trường độc hại ( không nằm danh mục cấm lao động nữ không làm), tạo điều kiện cho họ phòng, chống hạn chế yếu tố có nguy gây tai nạn rủi ro bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe cho lao động nữ Cải thiện điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, giảm tiếng ồn, bụi, chống nóng phân xưởng sản xuất để đảm bảo sức khoẻ cho chị em Các doanh nghiệp cần thực nghiêm túc chế độ hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho lao động nữ Doanh nghiệp sử dụng lao động nữ cần quan tâm khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho lao động nữ; quan tâm điều kiện đặc thù cho lao động nữ nhà vệ sinh, nhà tắm, buồng thay quần áo, phòng y tế 98 doanh nghiệp đông lao động nữ, đảm bảo thực quy định cho nữ thời kỳ thai sản, ni nhỏ Khóa luận tốt nghiệp 82 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng Cần phải thành lập tăng cường hoạt động tổ chức Cơng đồn Ban nữ cơng doanh nghiệp quốc doanh để đại diện cho người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng lao động nữ, giúp họ nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình, góp phần ổn định phát triển doanh nghiệp Cơng đồn doanh nghiệp phải độc lập với chủ doanh nghiệp tài người, có thực tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động nói chung lao động nữ nói riêng Cơng đồn - Ban nữ cơng cần nắm kiến thức giới pháp luật lao động phải trở thành "luật sư riêng" cho lao động nữ quyền lợi họ bị xâm phạm Ban nữ công cần phổ biến kiến thức giới, bình đẳng giới pháp luật cho lao động nữ nhằm nâng cao nhận thức lao động nữ để họ tự bảo vệ quyền lợi đóng góp cho xã hội Chủ động tìm hiểu thơng tin thị trường, nhạy bén nắm bắt thị trường để đưa định hướng, chiến lược phù hợp cho hoạt động SX, KD mình; mở rộng quy mô, thu hút lao động nữ đồng thời áp dụng công nghệ, khoa học – kĩ thuật vào sản xuất nhằm giảm gánh nặng khối lượng công việc áp lực cho lao động nữ Thường xuyên xây dựng chương trình đào tạo nghề, nâng cao trình độ lao động để nâng cao kiến thức, ý thúc lao động, kĩ chuyên môn cho lao động nữ  Đối với thân lao động nữ Hiểu rõ vai trò trách nhiệm vấn đề giải việc làm phát triển KT, XH địa phương nói riêng đất nước nói chung Nhạy bén việc tìm hiểu thơng tin thị trường lao động, nắm bắt hội chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, trình độ chun mơn Ln ln có ý thức nâng cao kiến thức lao động, kĩ lao động, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ để mang lai hiệu cao công việc, thời buổi cạnh tranh việc làm Nắm bắt thông tin hỗ trợ việc làm, đào tào nghề, xuất lao động nhằm có trang bị điều kiện cần thiết tham gia để dược hỗ trợ, nâng cao khả lao động hội việc làm phù hợp với nhu cầu thu nhập, sức khỏe, tâm sinh lý Khóa luận tốt nghiệp 83 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật lao động 1994 Bộ luật lao động nước CHXHCNVN (2012), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Các Mác (1995), Tư bản, tập thứ nhất, 1, phần 1, NXB thật Hà Nội Công ước xúc tiến việc làm Cục thống kê Thừa Thiên Huế, Niên giám thống kê 2016 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội Đảng tồn quốc lần thứ IX, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Đức San, Tìm hiểu Luật lao động Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội1996 Hội đồng trung ương (2004), Giáo trình kinh tế trị học Mác – Lênin, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Nghị định 66/2013/NĐ-CP phủ ban hành ngày 27/6/2013, Quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang 10 TSKH Phạm Đức Chính, Thị trường lao động sở lý luận thực tiễn Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2005 11 UBND Thành phố Huế (2018), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2017 kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2018 12 UBND Thành phố Huế (2015), Công tác Lao động, Thương binh Xã hội năm 2015 kế hoạch 2016 13 UBND Thành phố Huế (2016), Công tác Lao động, Thương binh Xã hội năm 2016 kế hoạch 2017 14 UBND Thành phố Huế (2017), Báo cáo việc thực chương trình trọng điểm đài tạo nghề giải việc làm năm 2017 15 Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Bảng cung lao động 2015 16 Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Bảng cung lao động 2016 Khóa luận tốt nghiệp 84 SVTH: Ngơ Thị Hòa GVHD: TS Hà Thị Hằng 17 Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Bảng cung lao động 2017 18 Websites: http://www.google.com.vn Luanvan.net Tailieu.vn lib.hce.edu.vn Khóa luận tốt nghiệp 85 PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHIẾU ĐIỀU TRA VIỆC LÀM LAO ĐỘNG NỮ Xin chào cô ( chị) ! Tôi sinh viên trường Đại học Kinh tế Hiện nay, nghiên cứu đề tài “Việc làm cho lao động nữ thành phố Huế” cho khóa luận tốt nghiệp Ý kiến (chị) đóng góp vơ q giá nghiên cứu tơi Tồn thông tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ chị Tôi xin chân thành cảm ơn! Phần 1: Thông tin cá nhân Họ tên: Tuổi: Địa chỉ: Phần 2: Nội dung khảo sát (Xin chị vui lòng đánh dấu X vào trống thích hợp từ câu 1-8) Trình độ học vấn: Trên đại học Đại học Trung cấp, Cao đẳng Phổ thông Trung học sở Tiểu học Không học Cô (chị) mong muốn có việc làm theo: Theo sở thích Theo lương Chun mơn Ý kiến khác ……………………… Tình trạng nhân : Độc thân Đã có gia đình Nghề nghiệp : Làm việc quan nhà nước Làm việc tự Nội trợ/ thất nghiệp Tình trạng việc làm: Có việc làm ổn định  Khơng có việc làmviệc làm tạm thời Nếu khơng có việc làm thì: a Thời gian Dưới tháng Từ 1-6 tháng Từ 6-12 tháng Từ 12 tháng trở lên b Lý khơng có việc làm là: Chưa tìm việc Hết hạn hợp đồng Bị sa thải Khơng có cấp, tay nghề Khơng có vốn Khác 7.Số năm cơng tác nơi làm việc ( có) ≤ năm Từ 1- năm 3-5 năm >5 năm Thu nhập hàng tháng chị Dưới triệu đồng Từ 2-3 triệu đồng Từ 3-5 triệu đồng Trên triệu đồng 9.Đánh giá mức thu nhập cô (chị): Dư thừa Vừa đủ Không đủ Câu 9: Xin cô (chị) cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau cách đánh dấu (x) vào ô số mà chị cho phản ánh ý kiến câu hỏi, tương ứng theo mức độ: (1) = Rất không đồng ý (2) = Không đồng ý (3) = Tạm đồng ý (4) = Đồng ý (5) = Rất đồng ý Các nhân tố Yếu tố 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Yếu tố 2.1 2.2 2.3 Yếu tố 3.1 3.2 3.3 3.4 Yếu tố 4.1 4.2 4.3 Khó khăn Có phân biệt đối xử nơi làm việc Khó đề đạt lên làm chức cao, lãnh đạo, Khó khăn việc thu xếp cơng việc gia đình Điều kiện làm việc khó khăn Thiếu dịch vụ giới thiệu việc làm, xuất lao động Trình độ học vấn, chun mơn kỹ thuật chưa cao Thu nhập không cao Thuận lợi Được quan tâm hỗ trợ gia đình, xã hội làm việc Được làm việc phù hợp với ngành nghề Được hưởng phúc lợi làm việc Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp Mức độ 5 5 Có nhiều hội để thăng tiến Công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ ln quan tâm nơi làm việc Nội dung đào tạo bổ ích cho công việc cô ( chị ) Gia đình, xã hội tạo điều kiện tốt để phát triển nghề nghiệp Công tác giải việc làm Công tác hỗ trợ vốn ưu đãi giải việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập ln tiến hành Nhiều trung tâm đào tạo nghề cho lao động( đặc biệt lao động nữ) Tạo nhiều điều kiện phát triển thành phần kinh tế (Khoanh tròn vào câu chị cho đúng) Câu 10.Cơ (chị) có hài lòng với cơng việc tại: Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Tạm đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Câu 11.Theo cô (chị) yếu tố dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp cao lao động nữ? 1.Trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật thấp Xu hướng ỷ lại vào người đàn ông (lấy chồng để chồng lo) Thị trường việc làm ít, khó khăn việc tìm việc làm Tâm lý trơng chờ vào hỗ trợ quyền, thích nhà chăm sóc gia đình khơng thích làm, Chính sách nhà nước, quyền nhiều bất cập, hạn chế Thu nhập thấp Câu 12 Cơ (chị) có đề xuất giải pháp để giải việc làm cho lao động nữ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………… Cám ơn hợp tác Cô (chị) ... tiễn việc làm giải việc làm cho lao động nữ Chương 2: Thực trạng việc làm, GQVL lao động nữ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Giải pháp giải việc làm cho lao động nữ thành phố Huế, . .. làm rõ lý luận thực tiễn vấn đề việc làm cho lao động nữ Đánh giá thực trạng việc làm cho lao động nữ thành phố Huế - Đề xuất phương hướng, giải pháp giải việc làm cho lao động nữ thành phố Huế, . .. (2015), Việc làm lao động nữ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh Tế Huế Tuy nhiên từ năm 2015 trở chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề việc làm cho lao động nữ địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm cho lao động nữ ở thành phố huế, ktỉnh thừa thiên huế , Việc làm cho lao động nữ ở thành phố huế, ktỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay