Ứng dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần dệt may huế

76 1 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG VÀO KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM tê ́H TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT-MAY HUẾ ́ uê HỒ THỊ MỸ HOÀI Khóa học 2014-2018 i Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG in h VÀO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ́H tê TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT-MAY HUẾ ́ uê Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Mỹ Hoài Lớp: K48BQTKD Niên khóa: 2014-2018 Giáo viên hướng dẫn: ThS Hồng La Phương Hiền Huế, tháng năm 2018 ii Đại học Kinh tế Huế Sau khoảng thời gian học tập làm việc trường Đại học Kinh Tế Huế em trang bị cho thân kiến thức kĩ bổ ích.Vừa qua, em tạo hội thực tập công ty cổ phần Dệt-May Huế, em đ`ược cọ xát với thực tế đồng thời tích lũy thêm kĩ kiến thức cho thân Đ Thông qua luận văn này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy ại khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh Tế Huế truyền đạt cho em ho kinh nghiệm quý báu Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Hồng La Phương Hiền, người đồng ̣c k hành em suốt khoảng thời gian vừa qua, tận tình bảo giúp đỡ em li, tí động viên em suốt thời gian làm luận văn in Em xin gửi lời cảm ơn đến quý cơng ty cổ phần Dệt-May Huế, phòng Quản lý h chất lượng ban quản lý nhà máy may công ty tạo điều kiện cho em tê thực tập hoàn thành luận văn ́H Cuối em xin cảm ơn tới người thân, gia đình bạn bè góp ý nâng đỡ ́ uê để em hồn thành luận văn tốt nghiệp Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2018 Sinh viên thực Hồ Thị Mỹ Hoài i iii Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH vivii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đ Đối tượng nghiên cứu phạm vi đề tài ại Phương pháp nghiên cứu ho PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣c k CHƯƠNG I: SỞ LÝ THUYẾT .5 1.1 Sản phẩm sản phẩm không phù hợp in 1.1.1 Sản phẩm .5 h 1.1.2 Sản phẩm không phù hợp tê 1.1.2.1 Khái niệm ́H 1.1.2.2.Các quan điểm khác sản phẩm không phù hợp 1.2 Các vấn đề chất lượng sản phẩm ́ uê 1.2.1 Khái niệm chất lượng sản phẩm 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 1.3 Quản lý chất lượng 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Các nguyên tắc quản lý chất lượng 1.3.3 Một số phương pháp quản lý chất lượng 10 1.4 Các công cụ thống dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm 11 1.4.1 Tổng quan công cụ thống dùng để kiểm sốt chất lượng sản phẩm 11 1.4.2 Các cơng cụ thống 13 1.4.2.1 Lưu đồ .13 ii Đại học Kinh tế Huế 1.4.2.1.1 Khái niệm mục đích ứng dụng 13 1.4.2.1.2 Ứng dụng lưu đồ .14 1.4.2.1.3 Lợi ích sơ đồ lưu trình 14 1.4.2.2 Bảng kiểm tra 16 1.4.2.3 Biểu đồ Pareto 17 1.4.2.4 Biểu đồ nhân 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG VÀO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆTMAY HUẾ 21 2.1 Tổng quan công ty .21 Đ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 ại 2.1.2 cấu, tổ chức công ty 23 ho 2.1.3 Sản phẩm, thị trường, định hướng phát triển 26 ̣c k 2.1.4 Tình hình lao động sản xuất kinh doanh cơng ty năm gần 27 2.1.4.1 Tình hình lao động công ty 27 in 2.1.4.2 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty 28 h 2.2 Tình hình quản lý chất lượng công ty 31 tê 2.2.1 Phương hướng quản lý chất lượng công ty 31 ́H 2.2.2 Cơng tác kiểm sốt đảm bảo chất lượng .32 2.3 Thực trạng áp dụng công cụ thống công ty cổ phần Dệt-May Huế .33 ́ uê 2.3.1 Nhận dạng lỗi thường bỏ sót 33 2.3.2 Phân tích nguyên nhân gây nên khuyết tật 35 2.3.2.1 Phân tích nguyên nhân gây lỗi may .35 2.3.2.2 Biểu đồ nhân tổng quát 54 2.3.2.3.Nhận xét đánh giá chung 56 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÔNG CỤ THỐNG VÀO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .57 3.1 Định hướng công ty 57 iii Đại học Kinh tế Huế 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng công cụ thống vào kiểm soát chất lượng sản phẩm 57 3.2.1 Giải pháp chung 57 3.2.2 Giải pháp riêng 58 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 Kiến nghị 62 2.1 Về phía cơng ty Cổ phần Dệt-May Huế 62 2.2 Về phía quan thẩm quyền .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Đ Tài liệu Tiếng Việt .64 ại Tài liệu Tiếng Anh .64 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU VSCN :Vệ sinh công nghiệp KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Lao động công ty cổ phần Dệt- May Huế năm 2014-2016 .27 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2014-2016 công ty cổ phần DệtMay Huế 29 Bảng 3.1: Bảng thống dạng lỗi thường xảy 33 Bảng 3.2: Bảng phân tích Pareto dạng lỗi .34 Bảng 3.3: Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lỗi may .38 Bảng 3.4: Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lỗi VSCN 46 Đ Bảng 3.5: Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lỗi máy 51 ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 1.1: Quan điểm cổ điển sản phẩm không phù hợp Hình 1.2: Quan điểm đại sản phẩm không phù hợp Hình 1.3: Lưu đồ sản xuất cơng đoạn may cơng ty cổ phần Dệt-May Huế 15 Hình 2.1: cấu tổ chức công ty Dệt-May Huế 24 Hình 3.2 : Biểu đồ nhân cho lỗi may 36 Hình 3.3: Lưu đồ sản xuất công đoạn may công ty cổ phần Dệt-May Huế 41 Đ Hình 3.4 : Biểu đồ nhân cho lỗi VSCN 44 ại Hình 3.5 : Biểu đồ nhân cho lỗi máy .49 Hình 3.6: Biểu đồ nhân tổng quát 55 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm vừa qua, nước ta hội nhập với kinh tế động Các doanh nghiệp ngày mở rộng vấn đề trước mắt cạnh tranh doanh nghiệp Để sinh tồn, đòi hỏi doanh nghiệp phải cải tiến không ngừng vấn đề quan tâm trội hàng đầu chất lượng sản phẩm Câu hỏi đặt liệu kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn đầu sản phẩm hiệu quả? Phương pháp đơn giản mang tính chất chấp nhận sản phẩm khơng tính phòng ngừa, đem lại bị động cho doanh nghiệp,… Để khắc phục nhược điểm này, thiết nghĩ việc áp dụng cơng cụ thống để kiểm sốt chất Đ lượng sản phẩm doanh nghiệp thực cần thiết ại Chất lượng sản phẩm vấn đề trọng công ty cổ phần Dệt-May ho Huế, nhà quản trị cấp cao công ty tìm biện pháp xử lý, mà ̣c k người cơng nhân, nhân viên, phải trách nhiệm vấn đề Số sản phẩm lỗi trả chuyền công ty tháng lớn vượt mức in quy định cơng ty Cơng ty tìm nguyên nhân để khắc phục tình h trạng lỗi nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất tê Nhận thấy, thuật ngữ “cơng cụ thống kê” mẻ kiểm soát chất ́H lượng sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty cổ phần Dệt-May Huế nói riêng, nhiên giới áp dụng thành công phổ biến Cho ́ uê nên em định chọn đề tài: “Ứng dụng công cụ thống vào kiểm sốt chất lượng sản phẩm cơng ty cổ phần Dệt-May Huế” nhằm giải vấn đề kiểm soát chất lượng sản phẩm cách triệt để Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn ứng dụng cơng cụ thống kiểm sốt chất lượng sản phẩm - Phân tích thực trạng ứng dụng cơng cụ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm công ty Dệt-May Huế - Đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu ứng dụng công cụ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm công ty Dệt-May Huế Đại học Kinh tế Huế vịt bị lệch, ổ máy may,… dẫn đến tình trạng làm cho máy may bị lỗi 3.2.2.3.3 Yếu tố người Các sản phẩm lỗi máy may không kể đến người, số nguyên nhân sinh viên quan sát vấn sau: Thứ nhất, lắp kim không đúng: Lỗi thường vấp vào người công nhân chưa quen việc, nên nhớ lắp kim vào phải nhớ kỹ đưa rảnh kim phía ngồi độ vát kim vào phía Thứ hai, người cơng nhân chỉnh ổ không Nếu chỉnh mỏ ổ sát so với độ vát kim dẫn đến cạ kim làm nóng kim dẫn đến đứt chỉ, chỉnh hở so với độ vát kim mỏ ổ trực tiếp đâm vào sợi làm toe đứt Đ Thứ ba, trình may, ốc điều chỉnh lỏng chặtcông ại nhân không để ý khiến bị lỏng/chặt, sức căng không đều, ốc điều chỉnh sức căng lỏng/chặt ho Thứ tư, người công nhân lắp suốt sai chiều làm cho lên mà ̣c k không mắc theo dưới, khiến đường may bị bỏ mũi tệ chúng mắc vào chặt, bị rối ổ máy đưa lên, phải kéo mạnh, 3.2.2.3.4 Yếu tố nguyên vật liệu h in chí phải tháo ổ máy để cắt tê Nguyên vật liệu yếu tố tham gia trực tiếp vào q trình sản xuất, cấu thành thực thể sản phẩm Chất lượng sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào ́H chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Quá trình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào Quá ́ uê trình cung ứng ngun vật liệu chất lượng tốt, kịp thời, đầy đủ, đồng bảo đảm cho trình sản xuất diễn liên tục, nhịp nhàng, sản phẩm đời với chất lượng cao Ngược lại, khơng thể sản phẩm chất lượng cao từ nguyên liệu sản xuất không bảo đảm, đồng gây lãng phí, thất thoát nguyên vật liệu Vấn đề đặt làm mà doanh nghiệp bảo đảm việc cung ứng nguyên vật liệu cho trình sản xuất với chất lượng cao, kịp thời, đầy đủ đồng Tuy nhiên số lỗi nguyên vật liệu gây nên sản phẩm lỗi như: Do chỉ, tức ống sử dụng bị lỗi, để lâu ngày bị mục nát, nên sử dụng không đủ độ bền nên may vòng qua vòng ổ bị ổ cứa đứt, dẫn tới tượng đứt chỉ, bỏ mũi sản phẩm 53 Đại học Kinh tế Huế Đối với vải chất liệu mỏng hay xảy tượng may sản phẩm bị nhăn, co, rút,…Trong trình may, kim may bị ngắn dài so quy định (kim bị lỗi), người công nhân không để ý nên lắp vào máy may làm cho sản phẩm không đạt yêu cầu 2.3.2.2 Biểu đồ nhân tổng quát Qua kết đánh giá thấy yếu tố số yếu tố người, phương pháp (phương pháp làm việc, phân công cơng việc,…) yếu tố máy móc cơng nhân cho điểm cao Điều cho thấy tầm quan trọng mức độ ảnh hưởng yếu tố tới chất lượng sản phẩm Đây sở quan trọng nhằm giúp cho việc xây dựng giải pháp mang tính tập trung, giúp xác ại Đ định cách rõ ràng thứ tự ưu tiên cần thiết thực giải pháp Nhằm đạt mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ lỗi sản phẩm, đề tài liệt phân ho tích nhiều nguyên nhân gây lỗi dẫn tới chất lượng sản phẩm không đạt Các nguyên nhân gây lỗi nhiều nhiên mức độ ảnh hưởng khác ̣c k Dựa vào ý kiến đánh giá người vấn song song với tìm hiểu thực tế cơng ty cồ phần Dệt-May Huế, hình thành biểu đồ nhân tổng quát in thể nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ lỗi sản phẩm cao Dựa sở h này, biện pháp khắc phục phòng ngừa đề tê Biểu đồ nhân tổng quát (hình 3.6) tập hợp nguyên nhân gốc rễ gây ́ uê nhân nhỏ ảnh hưởng tới nhiều lỗi ́H nên lỗi sản phẩm, bao gồm nguyên nhân lỗi nguyên Theo biểu đồ nhân tổng quát ta ngun nhân gây lỗi sản phẩm người phương pháp phổ biến huấn luyện cho công nhân nhiều Vì chấn chỉnh kịp thời cho yếu tố giảm đáng kể lỗi sản phẩm Các máy may loại máy móc khác khơng kiểm tra bảo trì thời gian quy định nên đôi lúc xảy tình trạng mà lẽ tránh Nếu cơng tác bảo trì chấn chỉnh trường hợp máy móc hư hỏng giảm thời gian sửa chữa máy nhanh giảm phần ảnh hưởng máy móc tới lỗi máy móc gây đứt chỉ, bỏ mũi, hay đường may bị lỏng-chặt 54 Đại học Kinh tế Huế Con người Thiếu dẫn, nhắc nhở Phương pháp Thuyên chuyển nhân chưa hợp lý Thiếu nhân lực ại Đ Mất tập trung Phổ biến huấn luyện nhân viên chưa hiệu Phương pháp bảo trì chưa hợp lý ho ̣c k Bảo trì khơng hợp lý Chất lượng khơng đạt h in Máy móc bị hư hỏng Môi trường ́ uê Nguyên vật liệu ́H Máy móc Khơng biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng môi trường tê Công suất xưởng không đáp ứng kịp Nguyên vật liệu đảm bảo (Nguồn: Kết điều tra nhà máy may 3) Hình 3.6: Biểu đồ nhân tổng quát 55 Đại học Kinh tế H́ Ngồi ra, trường hợp cơng nhân thiếu tập trung hay kinh nghiệm cần thiết cho công việc khơng nhắc nhở hay hướng dẫn từ tổ trưởng nguyên nhân trội ảnh hưởng tới hầu hết lỗi Do cần vài hành động khắc phục nhỏ tác động giảm nhiều lỗi lúc 2.3.2.3 Nhận xét đánh giá chung Nhìn chung, cơng cụ thống giúp thu thập phân tích liệu cách đầy đủ Đối với công cụ điểm mạnh điểm yếu khác Và tùy vào đặc điểm, vào quy mô doanh nghiệp, loại sản phẩm sản xuất, loại khuyết tật chất vấn đề doanh Đ nghiệp mà áp dụng công cụ thống cho phù hợp, không thiết phải áp dụng ại hết tất công cụ quản lý chất lượng ho Đối với công ty cổ phần Dệt-May Huế công ty phụ trách may mặc, để giúp ̣c k cho cơng ty kiểm sốt chất lượng sản phẩm hiệu quả, đề tài sử dụng số công cụ thống như: lưu đồ trình, bảng kiểm tra để thu thập số liệu, biểu đồ in Pareto biểu đồ nhân quả, vấn đề kết hợp công cụ cách h hiệu để cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng tê Biểu đồ nhân đóng vai trò quan trọng trình cải tiến chung Đầu ́H tiên dùng bảng kiểm tra để thu thập liệu tất dạng lỗi sản phẩm để làm sở cho việc phân tích Pareto Thơng qua lỗi quan trọng xác định ́ uê Sau lỗi quan trọng, dùng biểu đồ nhân để phân tích vấn đề nhằm tìm ngun nhân gây nên dạng lỗi Tham khảo ý kiến thành viên công ty cổ phần Dệt-May Huế để phân tích tìm ngun nhân gốc rễ gây nên dạng lỗi kiến nghị số biện pháp khắc phục phòng ngừa Do giới hạn nguồn lực, đề tài dừng lại việc nghiên cứu nhà máy May công ty giải khuyết tật quan trọng xác định mà không quan tâm tới mối quan hệ nguyên nhân gây nên khuyết tật mức độ ổn định q trình Do vậy, cơng cụ: biểu đồ phân tán, biểu đồ tần suất biểu đồ kiểm sốt khơng sử dụng 56 Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÔNG CỤ THỐNG VÀO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 3.1 Định hướng công ty Chất lượng vấn đề sống hoạt động cơng ty hướng vào chất lượng cần sử dụng biện pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh doanh nghiệp tăng cường việc áp dụng công cụ thống quản lý chất lượng Để áp dụng phương pháp quản lý chất lượng cơng cụ thống hiệu đòi hỏi công ty phải không ngừng nổ lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ hành vi thái độ, trọng tính kỷ luật người ại Đ lao động 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng cơng cụ thống vào ho kiểm sốt chất lượng sản phẩm ̣c k 3.2.1 Giải pháp chung Hiện sử dụng công cụ thống như: Lưu đồ, bảng kiểm tra, biểu đồ in Pareto biểu đồ nhân h Tuy nhiên, mơ hình kiểm soát chất lượng đạt độ tin cậy cao tê hiệu cao trình sản xuất công ty, áp dụng thêm ́H công cụ: biểu đồ phân tán, biểu đồ tần suất biểu đồ kiểm soát Sau tìm hiểu nguyên nhân gây lỗi sản phẩm công ty, kết hợp ́ uê tham khảo số ý kiến cá nhân công ty, phần đưa giải pháp nhằm khắc phục nguyên nhân gây lỗi sản phẩm, dựa vào kinh nghiệm, kiến thức thân cộng với tham khảo ý kiến cá nhân nhà máy, rút giải pháp chung sau: - Tăng cường kiểm sốt, nhắc nhở cơng nhân, nhân viên cơng ty: Cơng nhân cơng ty ỷ lại, chưa đề cao tinh thần trách nhiệm khơng chuẩn bị tinh thần sức khỏe tốt cho buổi làm việc Các biện pháp tăng cường kiểm sốt, nhắc nhở góp phần chấn chỉnh giảm bớt sai sót người gây Tuy nhiên, lâu dài phải xây dựng chương trình đào tạo hữu ích góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm công nhân chất lượng sản phẩm làm 57 Đại học Kinh tế Huế - Nâng cao công suất: Công ty cần tuyển thêm lao động tay nghề sách động viên giữ chân nhân viên cơng ty để đảm bảo thực khối lượng công việc đề Ngồi đầu tư thêm số máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng Như đề cập phần phân tích nguyên nhân gây lỗi, lượng lớn sai sót gây việc phải chạy cho đủ tiêu sản xuất Nhằm đạt số lượng sản phẩm số lượng sản phẩm công nhân phải đảm nhận khối lượng công việc lớn Công ty cổ phần Dệt-May Huế tăng tốc độ chuyền lên để giảm thời gian may sản phẩm, dẫn tới nhiều sản phẩm bị lỗi phải trả để sửa chữa Đồng ý việc đảm bảo đủ số lượng đáp ứng nhu cầu đơn đặt hàng yếu tố quan trọng, nhiên nhằm đáp ứng yêu cầu số lượng mà bỏ qua yếu tố chất lượng Đ điều vô nguy hiểm lâu dài Công ty tiêu thụ số lượng ại khách hàng phát số sản phẩm không đạt yêu cầu đánh giá công ty ho với góc độ khác, cụ thể cơng ty uy tín mắt khách hàng củng ̣c k thể làm đơn đặt hàng khách hàng tạo hình ảnh xầu khách hàng tiềm ẩn khơng thể chấp nhận tình trạng bỏ qua chất lượng thể vấn đề nâng cao suất h in để đảm bảo số lượng, thương hiệu xây dựng khó làm vơ dễ dàng cụ tê - Đào tạo huấn luyện cho nhân viên, công nhân công ty: Mặc dù máy móc ́H thiết bị cốt lõi trình sản xuất người vận hành, người xem chìa khóa trình sản xuất Chất lượng người ảnh hưởng ́ uê đến chất lượng sản phẩm, việc đào tạo, hướng dẫn nhân để họ khả giải công việc cần thiết Ta thấy phần lớn lỗi công nhân gây công nhân không thực thao tác kĩ thuật phần hướng dẫn cho công nhân chưa thực tốt 3.2.2 Giải pháp riêng  Giải pháp đồi với yếu tố người: - Tổ trưởng nên dành khoảng thời gian đầu để giám sát nhắc nhở công nhân Trong trường hợp họ vi phạm mức độ nặng, cần biện pháp kỉ luật thích đáng trừ điểm chấm cơng chẳng hạn 58 Đại học Kinh tế Huế - Xếp thứ hạng động viên khen thưởng chuyền may sản phẩm lỗi thực kế hoạch đề - Chú ý đánh giá chuyền may xem chuyền may lỗi nhiều dạng lỗi chủ yếu để tìm nguyên nhân khắc phục kịp thời - Khi bắt đầu mã hàng mới, thay đổi thao tác kĩ thuật, tổ trưởng với cán phòng kĩ thuật sản xuất hướng dẫn cho công nhân thay đổi Trong khoảng thời gian này, tổ trưởng nên dành thời gian hướng dẫn công nhân cách may sản phẩm cho cách lưu ý lỗi mà thường xuyên mắc phải Ngoài ra, đưa lưu ý, vấn đề thường xuyên gặp phải may sản phẩm - Trong trường hợp cơng nhân mới, việc huấn luyện nên thực theo Đ phương pháp kèm Tức sau huấn luyện từ đến tiếng, thay cơng ại nhân tự làm cách (các công nhân đứng riêng khu vực), tổ trưởng ho nên bố trí cơng nhân thâm niên làm với cơng nhân Khuyến ̣c k khích cơng nhân hướng dẫn cơng nhân mới, giúp cơng nhân nhanh chóng nắm bắt công việc mà không cần tốn thêm người huấn luyện Để người ý thức trách in nhiệm với chất lượng sản phẩm làm ra, cơng ty cần xây dựng chương trình h đào tạo quản lý chất lượng, bao gồm nhiều lớp khác phù hợp với trình độ tê đối tượng cụ thể Mỗi giai đoạn đào tạo nội dung huấn luyện riêng, áp ́H dụng giai đoạn Việc đào tạo giúp người nhận thức quan tâm đến chất lượng, coi chất lượng niềm tự hào cá nhân, tổ xưởng ́ uê - Thực phương châm “làm từ đầu” Nhắc nhở công nhân tập trung vào công việc, phải thực thao tác kĩ thuật biện pháp kỉ luật (trừ điểm chấm công) làm sai bị nhắc nhở nhiều lần, đồng thời khen thưởng, khích lệ động viên kịp thời cá nhân, tổ sản xuất điểm chấm cơng cao Trên hết, để chương trình chất lượng vào cơng nhân ban quản lý nhà máy xưởng phải tâm thực biện pháp cải tiến chất lượng, tuyên truyền cho thành viên hiểu rõ tầm quan trọng chất lượng Phải mục tiêu chất lượng cụ thể cho năm, quý, tháng 59 Đại học Kinh tế Huế  Giải pháp yếu tố máy móc, thiết bị: Bên cạnh yếu tố người máy móc, thiết bị nhân tố vai trò lớn q trình làm việc cơng nhân, nhân viên Độ xác máy móc, thiết bị ảnh hưởng trực tiếp tới kết việc kiểm tra Do đòi hỏi người phải quan tâm mức tới vấn đề này, cụ thể: - Khi máy may tình trạng may sản phẩm hay bị đứt phải ý đến lỗi như: đồng tiền độ căng chỉ, chân vịt bị lệch dẫn đến cạ kim, bị xước ổ, bị xước đòn gánh, bị hở đòn gánh ổ, với lỗi cách khắc phục tác động đến phận trên, cách vô đơn giản mang lại hiệu tiết kiệm thời gian Khi máy may tình trạng may sản phẩm hay bị bỏ mũi Đ phải ý đến lỗi như: chỉnh ổ không đúng, độ sâu trụ kim, độ lao tới ại mỏ ổ, cần ý để sửa chữa kịp thời ho - Đối với vải chất liệu mỏng hay xảy tượng nhăn, co, rút nên cần ̣c k ý đến cam, độ sau trụ kim cưa, cho phù hợp với chất liệu may in - Các dụng cụ đo lường cần đảm bảo độ xác sai số cho phép h - Lập kế hoạch bảo trì phù hợp, cơng ty nên phương pháp thời gian bảo tê trì máy móc hợp lý thay cụ thể, tránh để xảy tình trạng máy móc, thiết bị hư chi phí ́H hỏng cho người xuống sửa, đảm bảo tiêu chuẩn để tiết kiệm thời gian ́ uê - u cầu cơng nhân thường xun vệ sinh máy móc, thiết bị ý thức bảo quản chúng cách tự giác - kế hoạch mua sắm thêm máy để hạn chế tiến tới loại bỏ tình trạng dùng chung máy Đồng thời yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy định sử dụng máy móc, thiết bị để kéo dài thời gian sử dụng chúng - Kiểm tra máy móc thường xun để tránh tình trạng khơng phát lỗi kịp thời gây lỗi sản phẩm  Giải pháp vấn đề phương pháp Ý nghĩa từ "phương pháp" không giới hạn phương pháp làm việc, bao gồm phương pháp phân công công việc, phương pháp kiểm tra, 60 Đại học Kinh tế Huế đánh giá hiệu quả, phương pháp vận chuyển, phương pháp bảo trì máy móc, thiết bị Một "phương pháp" tốt không giúp nhân viên làm cách mà quan trọng thúc đẩy tinh thần làm việc giúp họ phát huy tối đa khả Sau số đề xuất nhằm giúp xây dựng "phương pháp" tốt cho đội ngũ công nhân, nhân viên nhà máy: - Hồn thiện bảng hướng dẫn cơng việc: cách tốt cho người viết lại bảng hướng dẫn cách cụ thể, rõ ràng dễ hiểu Khuyến khích sử dụng hình ảnh nhằm mô tả dạng lỗi giới hạn chấp nhận cách trực quan Trong q trình viết nên tham khảo khuyến khích tham gia KCS nhân viên chất lượng Sau hoàn thành phải đảm bảo người, kể Đ nhân viên mới, hiểu đủ điều ghi bảng hướng dẫn ại Điều giúp hạn chế lỗi thường xuyên mắc phải công nhân, nhân viên, ̣c k chi phí cho cơng ty ho giúp họ ý nắm rõ quy trình cách dễ dàng, từ tiết kiệm thời gian Ngồi ra, nội dung bảng phải thường xuyên cập nhật h sản phẩm trước in sản phẩm thay đổi lớn hay tính chất đặc biệt so với tê - Phân công công việc hợp lý hơn: trình bày phần nguyên nhân ́H phương pháp phân cơng cơng việc nhiều bất cập, điều dẫn tới việc gây nhiều lỗi sản phẩm cơng ty Do đó, cần kế hoạch phân chia ́ lại cơng việc hợp lý Chẳng hạn, thay điều động công nhân nhảy chuyền xoay chuyền thiếu nhân tuyển thêm người đào tạo để tránh tình trạng thiếu nhân sự, đồng thời bắt buộc phải thuyên chuyển nhân cần người đứng kèm cặp, dẫn để tránh sai sót khơng mong muốn Bên cạnh đó, cần quy định chặt chẽ việc luân chuyển nhân nhằm hạn chế nhân viên kinh nghiệm 61 Đại học Kinh tế Huế PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thời gian tìm hiểu, phân tích tình hình hoạt động công tác quản lý chất lượng công ty cổ phần Dệt-May Huế, đề tài phần thể trình sản xuất q trính quản lý chất lượng cơng ty từ giai đoạn kiểm tra đầu vào đến khâu hoàn tất Q trình kiểm sốt chất lượng nhìn chung mang lại số hiệu định Công cụ 5S áp dụng mang lại nhiều lợi ích cho cơng ty Tuy nhiên nhiều tồn cần phải khắc phục nhằm giúp công ty hoạt đông hiệu tạo sản phẩm chất lượng tốt như: Đ - Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ại chưa thực hiệu Nhiều quy định thực sai, việc thu thập lưu giữ hồ sơ chất lượng không thực đầy đủ ho - Mặc dù áp dụng 5S đặc trưng công ty sử dụng nhiều loại ̣c k nguyên phụ liệu khác nên chưa thực ngăn nắp - Công tác giám sát thiếu sâu sát nên nhiều yêu cầu kỹ thuật bị bỏ qua h biện pháp khắc phục in - Các thống lỗi sản phẩm khơng sử dụng để nghiên cứu tìm tê Từ vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, thông qua việc thu thập tất liệu dạng lỗi xảy từ bảng kiểm tra, đề tài sử dụng biểu đồ ́H Pareto để xác định lỗi quan trọng Sau lỗi quan trọng, dùng biểu biện pháp khắc phục phòng ngừa ́ đồ nhân để phân tích tìm ngun nhân gây nên dạng lỗi Sau đề Kiến nghị 2.1 Về phía cơng ty Cổ phần Dệt-May Huế Từ trình khảo sát thực tế phân tích giải pháp cải tiến chất lượng công ty cổ phần Dệt-May Huế, đề tài “Ứng dụng cơng cụ thống vào kiểm sốt chất lượng sản phẩm công ty cổ phần Dệt-May Huế” xin đề xuất vài kiến nghị sau: - Những giải pháp cải tiến chi phí thấp nên ưu tiên thực thực tế cho thấy tập trung tiến hành giải pháp thường đem lại hiệu đáng kể, mở đường để thực biện pháp chi phí cao 62 Đại học Kinh tế Huế - Khi tiến hành biện pháp cải tiến, công ty cần phải theo dõi, ghi chép số liệu liên quan (số liệu sản phẩm lỗi, thời gian thực hiện,…) Sau lập báo cáo định kì để phân tích đánh giá giải pháp thực hiện, từ tiến hành giải pháp, hội cải tiến - chương trình đào tạo quản lí chất lượng phù hợp cho nhóm Thực phương châm “làm từ đầu”, tạo cho công nhân ý thức chất lượng sản phẩm làm Tóm lại, kết phân tích, biện pháp cải tiến đề xuất báo cáo mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Trong thời gian hạn, báo cáo đề cập đến thực trạng tình hình quản lý chất lượng công ty biện pháp ại lai Đ khắc phục tình trạng Tuy nhiên sở cho cải tiến tương 2.2 Về phía quan thẩm quyền ho - Để đảm bảo chất lượng sản phẩm giảm chi phí cho ngành dệt may, cần thiết ̣c k bổ sung nhà máy dệt nhuộm để tạo quy trình sản xuất khép kín hồn tất vải dễ dàng việc quản lý nắm bắt nguồn nguyên vật liệu từ chủ động kiểm sốt hơn, hình in thành khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm doanh nghiệp địa bàn tỉnh, UBND tỉnh h quan thẩm quyền cần tạo điều kiện để thực mục tiêu tê - Cần tổ chức chương trình đào tạo giáo dục, cung cấp kiến thức kinh nghiệm cần thiết việc nâng cao chất lượng sản phẩm.Nhà nước nên nhiều ́H văn thị phương hướng biện pháp, sách nâng cao chất lượng sản phẩm ́ uê Riêng hệ thống tiêu giá trị sản phẩm hàng hoá thực buộc doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá Trong phân phố lợi nhuận, Nhà nước sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm - Nhà nước sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ mặt hàng chất lượng cao trao giải thưởng cho mặt hàng đạt chất lượng cao nhất, mẫu mã đẹp Nhà nước nghiêm cấm nhập lậu biện pháp thích đáng sở sản xuất hàng giả, hàng chất lượng Từ thúc đẩy doanh nghiệp nước sản xuất mặt hàng chất lượng cao, khả cạnh tranh thị trường nước quốc tế 63 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Trương Thị Ngọc Thuyên (2002) Giáo trình quản trị chất lượng Nhà xuất đại học Đà Lạt Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2004) Quản lý chất lượng Nhà xuất đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Đường Võ Hùng, Quản lý sản xuất 2, Nhà xuất đại học quốc gia TP, Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thủy, Giáo trình Quản trị chất lượng Trường Đại Học Kinh tế Huế Đ PGS.TS, Đỗ Thị Ngọc, Quản trị chất lượng, Nhà xuất thống ại Nguyễn Tấn Phúc, (2013) Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị ̣c k Nẵng ho trình sản xuất cơng cụ thống Luận văn đại học, Đại học Kinh tế Đà Nguyễn Thái Đàn, (2007) Ứng dụng công cụ thống nhằm khắc phục lỗi in sản phẩm may mặc xí nghiệp trực thuộc công ty 28-I Luận văn đại h học, Đại học Bách Khoa Tp HCM ́H tai- lieu/tag:quantrichatluong.html tê Một số tài liệu chất lượng quản lý chất lượng http://tailieu.vn/tag/ Báo cáo tình hình chất lượng biện pháp cải tiến, (2015) Phòng chất ́ lượng, cơng ty cổ phần Dệt-May Huế 10 Một số tài liệu nội chất lượng nhân công ty cổ phần DệtMay Huế Tài liệu Tiếng Anh Cronin & Taylor (1992)_ Quality management course Cronin & Taylor (1994)_ Quality Management Nitin Seth et al., (2005)_ Quality management principles https://www.thebalance.com/total-quality-management-tqm-2221200 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/pub100080.pdf 64 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Xin chào anh/chị công ty ! Em sinh viên lớp K48BQTKD, Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh Tế Huế Hiện nay, nhóm em thực đề tài nghiên cứu “Ứng dụng công cụ thống vào kiểm sốt chất lượng sản phẩm cơng ty cổ phần Dệt-May Huế” mong anh/chị giúp đỡ để hồn thành đề tài Xin anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi nêu sẵn Đ Mọi thông tin cung cấp giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu ại Xin chân thành cảm ơn! ho Mức độ ảnh hưởng yếu tố gây nên lỗi may: Đánh số từ đến vào ô mà anh/chị cho yếu tố (nguyên nhân) gây lỗi may ̣c k (may không cân đối, chất lượng/hình dáng đường may khơng đạt) tương ứng với in mức độ ảnh hưởng 1, 2, 3, Mức độ ảnh hưởng h Nguyên nhân Máy móc, thiết bị - Máy móc, kim, may… bị hư hỏng - Bảo trì khơng - Cơng suất xưởng khơng đáp ứng kịp Phương pháp - Phương pháp phân công công việc - Áp lực tiêu lớn - Phương pháp hướng dẫn cho công nhân Con người - Mất tập trung - Thiếu nhân lực - Làm việc chạy theo tiêu - Trình độ, kinh nghiệm Mơi trường - Ánh sáng - Nhiệt độ - Khói bụi, tiếng ồn ́H tê ́ uê 65 Đại học Kinh tế Huế Mức độ ảnh hưởng yếu tố gây nên lỗi VSCN: Đánh số từ đến vào ô mà anh/chị cho yếu tố (nguyên nhân) gây lỗi vệ sinh công nghiệp (dầu, bẩn,chỉ thừa) tương ứng với mức độ ảnh hưởng 1, 2, 3, Nguyên nhân Mức độ ảnh hưởng Máy móc - Máy móc bị hư hỏng - Dầu thừa máy - Bảo trì khơng ại Đ Phương pháp - Phương pháp kiểm tra đầu vào không trọng lỗi vệ sinh ho - Phương pháp di chuyển Con người - Ánh sáng, độ ẩm ́ uê - Khói bụi, bụi bẩn ́H Mơi trường tê - Trình độ, kinh nghiệm h - Vết bụi bẩn công nhân in - Mất tập trung ̣c k - Áp lực tiêu lớn 66 Đại học Kinh tế Huế Mức độ ảnh hưởng yếu tố gây nên lỗi máy: Đánh số từ đến vào ô mà anh/chị cho yếu tố (nguyên nhân) gây lỗi máy (đứt chỉ/bỏ mũi, lỏng-chặt chỉ, cầm nhăn, lỗi kim, cấn bóng, bai, giãn) tương ứng với mức độ ảnh hưởng 1, 2, 3, Nguyên nhân Mức độ ảnh hưởng Máy móc - Máy móc bị hư hỏng - Chân vịt lệch, bị xước ổ - Công suất xưởng không đáp ứng kịp Đ - Kim máy may bị lệch, gãy kim ại ho Phương pháp - Thiếu ý đến máy móc thiết bị ̣c k - Phương pháp bảo trì chưa hợp lý - Áp lực tiêu lớn h in Con người - Mất tập trung, làm việc chạy theo tiêu - Kim may không yêu cầu ́ uê Nguyên vật liệu ́H - Chưa thành thạo sửa chữa lỗi máy tê - Trình độ, kinh nghiệm - Chất liệu vải - Độ bền 67 ... CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ VÀO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT -MAY HUẾ 2.1 Tổng quan công ty Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dệt- May Huế Tên viết tắt:... trạng ứng dụng cơng cụ thống kê vào kiểm sốt chất lượng sản ại phẩm công ty cổ phần Dệt- May Huế Chương khái quát thực trạng quản ho lý chất lượng công ty đưa cơng cụ thống kê mà áp dụng công ty. .. - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn ứng dụng công cụ thống kê kiểm sốt chất lượng sản phẩm - Phân tích thực trạng ứng dụng công cụ thống kê kiểm sốt chất lượng sản phẩm cơng ty Dệt- May Huế -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần dệt may huế , Ứng dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần dệt may huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay