thực trạng marketing và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho dự án BLUE RIVERSIDE của công ty cổ phần nhất thành nam

75 1 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -- - Đ ại KHÓA LUẬN T ỐT NGHI ỆP ho THỰC TRẠNG MARKETINGCÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ̣c k HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO DỰ ÁN BLUE h in RIVERSIDE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT THÀNH NAM Sinh viên thực hiện: ́ uê ThS Võ Thị Mai Hà ́H tê Giảng viên hướng dẫn: Lê Quang Trường Lớp:K48 – QTKD Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà ại Đ Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân tơi nhận giúp đỡ tận tình giáo anh chị làm việc công ty Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người giúp đỡ em Đầu tiên, cho phép em nói lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất thầy trường Đại học kinh tế Huế nói chung thầy khoa Quản trị kinh doanh nói riêng tận tình giảng dạy kiến thức quý báu cho em suốt thời gian thực tập Đặc biệt em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến giáo Võ Thị Mai Hà tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho em kinh nghiệm quý giá để giúp em hoàn thiện khóa luận cách tốt Bên cạnh em xin cảm ơn ban giám đốc, anh chị phòng kinh doanh phòng ban khác Công ty cổ phần Nhất Thành Nam tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đầy đủ số liệu đóng góp cho em thơng tin, ý kiến giá trị thời gian thực tập Cuối em xin kính chúc thầy khoa Quản trị kinh doanh giáo Võ Thị Mai Hà gặt hái nhiều thành cơng sống Kính chúc Công ty cổ phần Nhất Thành Nam ngày phát triển đường hội nhập, sớm trở thành Công ty vững mạnh khu vực Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực LÊ QUANG TRƯỜNG h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD1 ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung Đ 2.2 Mục tiêu cụ thể: ại Đối tượng phạm vi nghiêm cứu ho 3.1 Đối tượng nghiên cứu ̣c k 3.2 Phạm vi nghiêm cứu Phương pháp nghiên cứu: in 4.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp h 4.2 Kỹ thuật xử lí phân tích số liệu tê Bố cục đề tài ́H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN ́ uê 1.1 sở lý luận marketing 1.1.1 Khái niệm marketing 1.1.2 Phân loại marketing .5 1.1.3 Chiến lược marketing mix 1.1.3.1 Khái niệm marketing mix 1.1.3.2 Vai trò marketing mix kinh doanh 1.2 Quy mô thị trường bất động sản 10 1.2.1 Đặc điểm thị trường bất động sản 10 1.2.2 Quy mô thị trường bất động sản 14 1.2.3 Các quan điểm marketing ngành Bất động sản 16 SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD1 ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT THÀNH NAM TRÊN LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN .18 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam 18 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 18 2.1.2 Sứ mệnh tầm nhìn .19 2.1.2.1 Sứ mệnh 19 2.1.2.2 Tầm nhìn 19 2.1.3 Giá trị cốt lõi .19 2.1.4 Văn hóa cơng ty 19 2.1.5 cấu tổ chức 19 Đ 2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức 20 ại 2.1.5.2 cấu lao động 20 ho 2.1.5.3 Chức nhiệm vụ phòng ban 22 ̣c k 2.2 Thực trạng marketing công ty Cổ phần Nhất Thành Nam 23 2.2.1 Thực trạng sản xuất kinh doanh Công ty .23 in 2.2.2 Môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến Công ty 24 h 2.2.3 Thực trạng marketing Công ty Cổ phần bất động sản Nhất Thành Nam 26 tê CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO DỰ ÁN BLUE ́H RIVERSIDE 33 3.1 Phân tích thị trường 33 ́ uê 3.1.1 Thị trường tổng quan BĐS nước 33 3.1.1.1 Thực trang hộ chịu áp lực “cắt lỗ” 33 3.1.1.2 Thị trường bất động sản đất lên .33 3.1.2 Phân tích thị trường bất động sản khu vực Đà Nẵng Quảng Nam 34 3.2 Phân tích yếu tố dự án BLUE RIVERSIDE 36 3.3 Phân tích SWOT 38 3.4 Mục tiêu marketing 39 3.5 Chiến lược marketing 39 3.6 Chương trình hành động .42 3.6.1 Thực chiến dịch marketing offline 42 SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD1 iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà 3.6.2 Thực chiến dịch marketing online 45 3.6.3 Phân tích chương trình Marketing cho dự án Blue Riverside 53 3.6.3.1 Ưu điểm .53 3.6.3.2 Hạn chế nguyên nhân 54 3.6.4 Kết đạt từ dự án Blue Riverside 55 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING CHO DỰ ÁN BLUE RIVERSIDE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT THÀNH NAM 56 4.1 Định hướng phát triển Công ty thời gian tới 56 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu marketing cho dự án Blue Riverside Đ công ty cổ phần Nhất Thành Nam 56 ại PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 ho Kết luận 64 ̣c k Hạn chế 65 Kiến nghị 65 h in TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 ́H tê ́ uê SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD1 iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1 Thể cấu lao động cấu công ty 21 Bảng 2.2: Tỷ trọng hợp đồng lao động Công ty 21 Bảng 2.3: Tóm tắt kết kinh doanh năm 2017 24 Bảng 2.4: Đánh giá yếu tố bên công ty 26 Bảng 3.1: Bảng phân tích yếu tố dự án BLUE RIVERSIDE 37 Bảng 3.2: Phân tích SWOT 38 Bảng 3.3: Ngân sách hoạt động marketing cho sản phẩm 51 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD1 v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Nhất Thành Nam 20 Biểu đồ 2.1: Tỉ trọng doanh thu văn phòng kinh doanh năm 2017 .24 Hình 2.1: Dự án Vĩnh Điện Center House 28 Hình 2.2: Dự án Ngọc Dương RIVERSIDE 29 Hình 2.3: Dự án SunGate City 30 Hình 2.4: Dự án Đà Nẵng PEARl 31 Hình 2.5: Dự án DRG complex city 32 Đ Hình 3.1: Dự án BLUE RIVERSIDE 36 ại Hình 3.2: Tồn cảnh tồn cảnh khu thị BLUE RIVERSIDE 40 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD1 vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản DV Dịch vụ XD Xây dựng TM Thương mại UBND Ủy ban nhân dân Đ Trung học sở ại THCS h in KHKhách hàng Khu công nghiệp ̣c k KCN Trung học phổ thông ho THPT ́H tê ́ uê SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD1 vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thị trường bất động sản thị trường vị trí vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Lĩnh vực bất động sản đề tài nóng mà muốn tìm hiểu, mà thị trường bất động sản khơng sơi động nữathì nghĩa người mua khơng nhiều khơng cạnh tranh để mảnh đất mua nhà Điều xảy mà người dân nhà để Do thị trường bất động sản sơi động khơng nhiều người biết đến Vì công ty hoạt Đ động lĩnh vực bất động sản muốn tồn phát triển thị trường đầy ại khóc liệt phải chiến lược marketing đắn để người bán tìm ho khách hàng họ nhu cầu mua đất người mua họ tìm thấy ̣c k tin tưởng an toàn từ người bán Chúng ta đề cập đến vấn đề đầu tư tạo lập kinh doanh bất động in sản Thế giới ngày trở nên phẳng hơn, khả tiếp cận thông tin nhân h loại phong phú hết Hiện nay, nhấp chuột, tê giới bất động sản mở trước mắt khách hàng với muôn vàn màu sắc, muôn ́H vàn chủng loại, mn vàn hình thức khác Thế nên, nhà đầu tư ́ uê khoanh tay ngồi chờ khách hàng tự tìm đến Họ phải vận động nhằm tiêu thụ sản phẩm Nói đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm kể đến vai trò quan trọng chiến lược marketing thể nói marketing khoảng chi phí vơ hình, nhà đầu tư không chuyên thấy vô bổ chi trả hàng loạt khoảng phí khơng tên cho hoạt động nghiên cứu marketing doanh nghiệp mà lợi ích khó đo lường trước Thế nhưng, nhà đầu tư thực thụ nhìn thấy tầm quan trọng marketing bất động sản Nó cơng cụ vơ hình theo chân nhà đầu tư suốt trình tạo lập dự án tiêu thụ sản phẩm, giúp tạo lợi nhuận gấp nhiều lần thông qua việc đưa sản phẩm đến khách hàng mục tiêu SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà Marketing bất động sản thể vai trò nòng cốt hết Xây dựng chiến lược marketing nhiệm vụ vô quan trọng doanh nghiệp nhằm thực hiệu ba mục tiêu: lợi nhuận, vị an toàn Tuy nhiên, khơng phải doanh nghiệp nhìn thấy khai thác triệt để lợi ích marketing bất động sản Hay xác chưa thực cần thiết nhà đầu tư không dồi nguồn lực vốn để thực hoàn chỉnh chiến lược nghiên cứu marketing Cũng tầm quan trọng lớn lao marketing thời đại chon đề tài:“THỰC TRẠNG MARKETINGCÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU Đ QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO DỰ ÁN BLU RIVERSIDE CỦA ại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT THÀNH NAM.” ̣c k 2.1 Mục tiêu chung ho Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu thực trạng marketing Cơng ty để từ đề xuất in giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing cho dự án BLUE h RIVERSIDE Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam tê 2.2 Mục tiêu cụ thể: ́H - Tình hình thị trường kế hoạch hoạt động marketing cho Công ty ́ uê - Thu hoạch kinh nghiệm kiến thức thực tế từ việc trải nghiệm suốt trình thực chiến dịch marketing cho dự án BLUE RIVERSIDE Công ty - Nắm rõ bước trình thực triển khai kế hoạch - Tìm hiểu thêm chiến lược marketing sản phẩm giá trị cao, cụ thể đất dự án - Phân tích thực trạng hoạt động marketing Công ty thông qua dự án BLUE RIVERSIDEvà đóng góp ý kiến đề xuất kiến nghị nhằm nâng SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà 3.6.3.Phân tích chương trình Marketing cho dự án Blue Riverside 3.6.3.1 Ưu điểm So với sản phẩm hay dự án trước mà công ty thực dự án Blue Riverside lần cơng ty đầu tư nhiều chiến lược marketing Nói rõ dự án Blue Riverside cơng ty đề xuất kế hoạch marketing cụ thể đó: Chính sách sản phẩm:Dự án đất Blue Riverside dự án Công ty đầu tư nhiều thời gian lẫn chi phí tâm huyết Với mong muốn phân phối dự án tiềm tương lai Một kênh đầu tư an Đ tồn tỷ suất sinh lợi cao Mang đến tương lai khu đô thị đáng ại sống, đẳng cấp mọc bên cạnh sông Cổ đẹp đến thơ mọng ho Vị trí dự án: nằm khu quần thể đô thị phát triển động dọc ̣c k sơng cổ chạy từ Đà Nẵng xuống Quảng Nam Với nhiều dự án khu đô thị đại mọc lên ven sông in Dự án Blue Riverside bao gồm blook nằm tập trung chủ yếu ven công h viên nội khu mà chủ đầu tư thiết kế Dự án cầu bắc qua tê sơng Cổ nối với thiên đường Cổ tập đồn Tuần Châu, tạo thành ́H đường kết nối với bãi biển Hà My Tóp bãi biển đẹp châu Á năm qua ́ uê Chính sách giá: Giá yếu tố quan trọng trình hoạt động kinh doanh cơng ty Tuy nhiên đất dự án nên giá chủ đầu tư định Công ty đưa mức chiết khấu sách khuyến mại hợp lý để phần tác động vào giá để từ mang lại mức giá hợp lý cho khách hàng mà mang lại doanh thu, lợi nhuận mong muốn cho Cơng ty Chính sách phân phối: Công ty tiến hành hoạt động phân phối dự án Blue Riverside hướng đến khách hàng tỉnh Đà Nẵng quảng Nam chủ yếu, hướng đến khách hàng ngồi tỉnh Tp HCM, Hà nội Tăng doanh thu phát triển thị phần SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 53 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà Chính sách chiêu thị: Thực sách ưu đãi khách hàng sở hữu từ trở lên Ngồi chương trình tặng phần quà hấp dẫn cho khách hàng đến tham dự buổi mở bán Qua thấy Cơng ty ý tưởng tuyệt vời qua thúc đẩy đầu tư kích thích sức mua khách hàng dự án Blue riverside 3.6.3.2 Hạn chế nguyên nhân - Mặc dự án Blue Riverside lần Công ty đầu tư phần marketing nhiên thực tơi nhận thấy số vấn đề phần chưa hợp lý sau: Đ + Quy trình marketing cơng ty thực với quy mơ nhỏ ại chưa mang đến sức ảnh hưởng nhiều đến khách hàng ho +Công ty cổ phần Nhất Thành Nam chưa phòng ban chuyên trách ̣c k cho việc thực hoạt động marketing công ty, mà phần lại trực thuộc phòng kế hoạch kinh doanh cơng ty nhân viên thực hiên in marketing hầu hết nhân viên chưa kinh nghiệm lẫn chuyên h môn cao công việc marketing Mọi hoạt động và, chiến lược marketing tê hầu hết cấp lãnh đạo cao công ty giám đốc, phó giám đốc, ́H trưởng phòng suy nghĩ ý tưởng, lên kế hoạch thực nên nhiều ́ uê trình thực hay triển khai chiến lược gặp cố ý muốn không tuân theo kế hoạch định nhiều đem đến hiệu khơng cao Ngồi với quy mơ chi phí marketing hạn hẹp thêm vào tên tuổi cơng ty chưa bật thị trường bất động sản nên triển khai dự án BLUE RIVERSIDE chưa khách hàng quan tâm ý tới + Cách thức làm việc nhân viên theo ý thức riêng lẽ, người ý chưa thống nhất, tập trung cao độ + Đa số nhân viên công ty BĐS chủ yếu mặt sale nhiều họ thực cơng việc tích cực mục tiêu đẩy mạnh doanh số hưởng hoa hồng cao để tăng thêm thu nhập, người sale thật tốt hẳn SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 54 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà chắn nguồn thu nhập cao người sale chưa tốt hay chưa hiệu Chính lý đó, nên cá nhân thực cơng việc cách riêng lẽ độc lập, cạnh tranh lẫn dẫn đến họ đua doanh số dự án bán họ lao vào bán, khơng việc phân công cách cụ thể dự án chịu trách nhiệm dự án thực phát triển dự án Với tình trạng vậy, nhân viên chưa biết qua dự án khách hàng hỏi đến khơng câu trả lời xác làm ảnh hưởng đến Công ty dự án + Chiến lược 4P chưa thực bật dự án thị trường Đ Theo cơng ty thực chưa thực marketing theo định ại hướng khách hàng, muốn đạt hiểu qua Cơng ty mong đợi cần ho sát hơn, quan tâm đến nội nhân viên công ty để ý nhiều đến ̣c k lợi ích khách hàng đạt đực điều mà Công ty mong muốn 3.6.4 Kết đạt từ dự án Blue Riverside in Ngay sau thực kế hoạch marketing cho dự án Blue Riverside h kết phản hồi tích cực từ phía khách hàng, cụ thể sau: tê Số lượng khách hàng gọi điện hỏi thăm dự án là: 400 người ́H Số lượng khách hàng xem dự án 150 người Số lượng khách đặt chổ vị trí: 60 người ́ Số lượng khách hàng đến tham dự lễ kí kết mắt dự án: 50 người Số lượng khách xuống cọc trước ngày mở bán là: 30 người Số lượng khách hàng chốt mua thành công: 43 người SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 55 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING CHO DỰ ÁN BLUE RIVERSIDE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT THÀNH NAM 4.1 Định hướng phát triển Công ty thời gian tới Mục tiêu chiến lược marketing Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam thời gian tới - Mục tiêu thương hiệu Chiều rộng: Phát triển thương hiệu, tạo nhận biết tầm khu vực Nâng cao nhận thức tiềm lực tiềm phát triển tương lại Công Đ ty Cổ phần Nhất Thành Nam ại Chiều sâu: Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, xem xét, điều chỉnh - Mục tiêu thị phần ̣c k ho từ chi tiết nhỏ Xây dựng ý thức thương hiệu nội Marketing tạo nhật biết ảnh hưởng đến khách hàng tạo thuận lợi in cho việc định hướng hội đầu tư vào thị trường khác h Trong thời gian tới Cơng ty bắt đầu dự tính cho dựán huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam phía Nam khu vực Đà Nẵng Và ́H giai đoạn Công ty mở nghiên cứu nhằm mục đích phát ́ uê nhu cầu khách hàng phát khách hàng tiềm quan tâm đến điều Cơng ty cổ phần Nhất Thành Nam dần áp dụng kỹ thuật marketing đại dựa tảng để định hướng hoạt động kinh doanh vào khách hàng Ngồi năm 2018 Cơng ty phát triển mở rộng quy mô cơng ty, cơng ty cố gắng đào tạo đội ngũ nhân viên marketing ngày chuyên nghiệp lành nghề để đưa thương hiệu Công ty ngày nỗi trội thêm phần phát triển 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu marketing cho dự án Blue Riverside công ty cổ phần Nhất Thành Nam SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 56 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà Giải pháp 1: Thành lập phận marketing hoạt động chuyên nghiệp Trong hoạt động kinh doanh tổ chức, marketing giữ vai trò quan trọng marketing cầu nối người mua người bán Giúp cho người bán hiểu nhu cầu đích thực người mua nhằm thỏa mãn cách tối ưu Dựa vào mục tiêu đề tổ chức mà nhà quản lý xây dựng chương trình hoạt động marketing phù hợp bao gồm việc phân tích hội marketing, nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu, thiết kế chiến lược marketing, hoạch định chương trình marketing tổ chức thực thi kiểm tra cố gắng nỗ lực marketing Marketing tham Đ gia vào giải vấn đề kinh tế cở hoạt động kinh doanh ại Bên cạnh đó, kinh tế thị trường phát triển hoạt động marketing ho giữ vai trò định thành công hay thất bại hoạt động sản xuất ̣c k kinh doanh doanh nghiệp thị trường Do việc nâng cao hiệu hoạt động marketing nghiên cứu thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp in hướng tới Hiệu công tác nâng cao nghĩa doanh h nghiệp mở rộng nhiều thị trường, sản phẩm tiêu thụ nhiều góp phầnnâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp ́H Để thực điều Công ty nên tuyển thêm nhân viên chuyên ́ uê marketing đặc biệt nhân viên kinh nghiệm marketing cho ngành bất động sản.Tạo điều kiện cho nhân viên Cơng ty đầy đủ kiến thức marketing để đầu tư thêm kinh nghiệm hỗ trợ việc sale ngày tiến hơn.Tạo môi trường làm việc động, lành mạnh, vui vẻ Từ thúc đẩy nhân viên phát huy hết khả mình, làm việc nhiệt tình, hiệu Đây yếu tố quan trọng để thu hút người tài giỏi đến làm việc cho Công ty.Đầu tư sở hạ tầng tạo mơi trường cho nhân viên marketing Sau số nhân viên chuyên lĩnh vực marketing Từ Cơng ty nên tạo điều kiện hổ trợ cho nhân viên mơi trường việc thoải mái, riêng biệt chủ yếu tập trung vào phát triển hình ảnh Cơng ty, phát SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 57 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà triển dự án mới, xây dựng quy trình marketing hồn hảo thực nghiên cứu thị trường sau phần lại giao hồn tồn cho bên sale Với cách làm việc Nhân viên marketing không bận tậm doanh số hay chạy theo lợi nhuận cố gắng làm tốt công việc giao bổn phận trách nhiệm nhân viên marketing Giải pháp 2: Xây dựng hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng - Bất động sản ngành tính dài hạn nhiều bên lại suy nghĩ theo hướng ngắn hạn cách làm mang tính thời vụ Thơng thường quy trình bán bđs giai đoạn: Đ + Trước dự án: Bao gồm công đoạn chuẩn bị nguồn lực, lọc khách ại hàng tiền từ dự án trước đây, tìm hiểu nhu cầu khách hàng ho + Tiến hành dự án: Cần xây dựng công cụ bán hàng, tìm kiếm khách ̣c k hàng tiềm năng, tư vấn khách hàng thu thập thông tin khách hàng + Sau dự án: Quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng, giữ liên lạc với h thơng tin in khách hàng, quản lý xếp thong tin thu thập từ dự án, thu thập thêm tê - Nhưng đa phần công ty trọng vào giai đoạn tiến hành ́H bán dự án lại bỏ lưng giai đoạn chuẩn bị ban đầu giai đoạn sau bán ́ uê hàng Đa phần Công ty chủ đầu tư sàn giao dịch chưa quản lý tốt khách hàng cho dự án Danh sách khách hàng thực lại nắm bạn nhân viên kinh doanh đến lúc họ rời khỏi cơng ty danh sách khách hàng theo Công ty cho nhân viên chi phí để chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng cuối Cơng ty lại khơng nắm giữ hiệu danh sách khách hàng - Để giải vấn đề chuyện hai mà cần thay đổi từ cấp độ quản lý Cơng ty phía việc cần phải xây dựng SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 58 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà hệ thống mà quản lý, theo dõi khách hàng tương tác với họ giai đoạn Giải pháp 3: Đẩy mạnh hình thức marketing online - Phát triển kênh marketing quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng họ sử dụng điện thoại, laptop để truy cập internet Nó bao gồm: + Đăng tin rao vặt website: Các trang web bđs chủ yếu: Batdongsan.com, rongbay.com, chotot.com, alonhadat.com, muaban.net, 123nhadat.com.vn… lợi ích việc giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm BĐS theo nhu cầu với thông tin đầy đủ hình ảnh trực quan Chỉ cần Đ lựa chọn giá, khu vực loại hình bđs,… nhấn nút tìm kiếm xem ại nhiều BĐS khác rao bán thị trường Một số website giao ̣c k trao đổi thơng tin ho diện cho phép tương tác trực tiếp người bán người mua nên dễ dàng + xây dựng web bán hàng/ giới thiệu sản phẩm dự án: Một người bán in hàng thời đại internet định phải website Trong BĐS h điều lại quan trọng Website cửa hàng trực tuyến tê thơng tin hình ảnh sản phẩm, giá cả, phương thức tốn, ́H sách khuyến mại… cần KH nơi đâu, miễn họ truy cập ́ uê internet dễ dàng truy cập vào trang web bạn cách nhanh chóng Một website uy tín, chuyên nghiệp, cung cấp đầy đủ thơng tin cho KH giúp bạn nhiều giao dịch Một cá nhân hay đội nhóm nên xây dựng cho website riêng, khơng nên dùng website Công ty để làm việc mang lại cho bạn nhiều lợi ích thiết thực + Quảng cáo Google Adwords & Display Network: Google Adwords & Display Network dịch vụ thương mại google cho phép khách hàng mua quảng cáo chữ hình ảnh kết tìm kiếm trang web đối tác google cung cấp, cụ thể trang google Com, SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 59 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà google.com.vn trang web cho quảng cáo google Điều ưu điểm tìm khách hàng nhu cầu thực thay bạn phải gõ cửa nhà để hỏi xem mua BĐS bạn khơng hình thức khơng phải vậy, họ nhu cầu mua BĐS họ tìm kiếm bạn Quảng cáo bạn google ưu tiên xuất trước mắt khách hàng vị trí khách trang google + Quảng cáo facebook & facebook Marketing: Facebook mạng xã hội lớn toàn cầu Con số hàng tỷ người sử dụng facebook ngày tiếp tục gia tăng Ai dùng facebook, nhà nhà dùng facebook Đây Đ lợi lớn giúp doanh nghệp, Công ty hay cá nhân làm marketing để ại quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng Chính mà ho quảng cáo facebook cách nhanh để tiếp cận khách hàng ̣c k tiềm Lợi ích quảng cáo facebook Nhắm đối tượng khách hàng: Trong chiến lược quảng cáo, bạn muốn hướng tới đối tượng khách in hàng nam hay nữ, tuổi, sinh sống khu vực sở thích gì, h độc thân hay gia đình… Với Facebook Ads, bạn toàn quyền chọn lọc tê khách hàng mục tiêu để quảng cáo đạt hiệu tốt ́H Thông điệp quảng cáo tiếp cận đến khách hàng cách tự nhiên, gây ́ uê phản cảm: Khi đăng quảng cáo lên trang Fanpage, thông điệp quảng cáo xuất ngẫu nhiên trang chủ Fans (khách hàng mục tiêu, người dùng like, follow page) Theo thói quen người dùng Facebook vào Facebook họ lướt qua lượt trang chủ xem thơng tin khơng Tất nhiên thơng tin sản phẩm/dịch vụ mà bạn chạy Facebook Ads xuất tự nhiên dòng status khác Nếu người dùng quan tâm, họ click vào, ngược lại lờ lướt newfeeds tiếp, khơng ảnh hưởng Nhưng lần người dùng thấy quảng cáo, chưa click ghi nhớ cách vơ tình, họ quen nghĩ tới thương hiệu bạn nhu cầu SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 60 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà Tính linh hoạt cao: Với Facebook Ads, bạn chạy hay nhiều quảng cáo lúc lựa chọn, điều chỉnh hình thức hiển thị, đối tượng, chi phí cho phù hợp với chiến lược, giai đoạn Với quảng cáo Facebook, bạn hồn tồn chủ động thời gian mẫu quảng cáo hiển thị để tiếp cận đông đảo công chúng mục tiêu Không giới hạn không gian mạng xã hội Facebook, Quảng cáo Facebook Ads cho phép bạn dẫn khách hàng tới website bán hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi việc gắn url trang đích vào mẫu quảng cáo thiết lập Đ Fanpage làm tăng thứ hạng SEO: SEO hiểu theo nghĩa ại Fanpage bạn nằm Top Google Search người dùng tìm kiếm sản ho phẩm/dịch vụ liên quan Google Khi trang Fanpage doanh nghiệp Panpage ̣c k lượng truy cập cao dễ dàng cho cơng cụ tìm kiếm tìm thấy trang in Kiểm sốt chi phí: Bạn trả tiền quảng cáo Facebook hàng h ngày, trọn gói theo chiến lược mà bạn đề tùy theo ngân sách Bên cạnh tê đó, sử dụng Facebook Ads giúp nhắm đối tượng mà muốn tiếp thị ́H sản phẩm, dịch vụ mình, điều giúp bạn giảm chi phí quảng cáo ́ uê facebook cách tối đa, giúp hạn đối tượng khách hàng khơng nhu cầu sản phẩm, dịch vụ mà cung cấp + Quảng cáo Remarketing từ Google Adwords Facebook: Đây “tuyệt chiêu” tất kênh Marketing Online lẫn Offline, người đủ trình độ áp dụng kênh Remarketing nói “đỉnh đỉnh” thật cao thủ cao thủ Remarketing hiểu nôm na bạn quảng cáo đến người biết đến bạn xem giai đoạn thứ kế hoạch Marketing Remarketing áp dụng cho quảng cáo facebook quảng cáo google SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 61 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà Cụ thể bạn quảng cáo facebook, google người xem vào trang web bạn (và người xem vào web bạn cách tự nhiên không thông qua quảng cáo), google facebook lưu trữ thông tin người quảng cáo bạn cho người người vào facebook truy cập vào trang website thuộc mạng thị quảng cáo Google khoản thời mà bạn xác định Vì thế, Remarketing gọi Quảng cáo bám Ưu điểm hình thức là: Theo đuổi khách hàng tiềm (những KH hàng vào website bạn: Đã mua, chưa mua, mua đơn hàng sau lại hủy bỏ,) tỷ lệ chuyển đổi từ người tìm kiếm thơng Đ tin thành khách hàng tiềm năng, gọi điện, hẹn gặp cao Duy trì nhận ại diện thương hiệu trước mắt KH (KH khơng nhớ bạn gặp lần ho hình ảnh thương hiệu bạn xuất lặp lặp lại nhiều lần trước nhu cầu khách hàng ̣c k mắt họ chắn họ nhớ tới bạn dài lâu.).Quảng cáo đối tượng, in Giải pháp 4:Giải pháp nâng cao chương trình 4P h - Về sản phẩm: Nhất Thành Nam hiểu khách hàng quan tâm đến đất tê dự án lựa chọn để ở, để đầu tư không chất lượng mà ́H tiện ích mà dự án Cơng ty mang lại Chính thế, để mang lại ́ hài lòng cho khách hàng, Cơng ty để ý đến việc cung cấp sản phẩm gia tăng Đây phần gía trị gia tăng dành cho khách hàng, tạo khác biệt thúc đẩy khách hàng lựa chọn dự án Blue riverside, lựa chọn Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam - Về giá: Chính sách giá điều chỉnh thơng qua sách chiết khấu chương trình khuyến mại cho khách hàng Sẽ nhiều lựa chọn chọn khách hàng để mức giá mềm tùy theo điều kiện toán - Về phân phối: Hiện tại, phân phối chủ yếu qua nhân viên sales công ty môi giới Tuy nhiên, thời gian tới, công ty cân nhắc SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 62 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà tăng hoa hồng cho nhân viên sale để họ động lực làm việc cách hiệu - Về chiêu thị: Điều chỉnh Chính sách ưu đãi khách hàng sở hữu từ sản phẩm trở lên Về hình thức tài trợ cho khách hàng tham quan dự án Blue Riverside Công ty xem xét lại Nên thiết lập chương trình cho khách hàng tham quan dự án cách cụ thể, rõ ràng Cơng ty mở đợt tham quan, điều cho Công ty chủ động thời gian, kiểm soát lượng khách hàng nhân viên dễ dàng nắm bắt nhu cầu thật khách Mặt khác, lại tiết kiệm chi phí với số lượng nhiều ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 63 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Mục đích nghiên cứu phân tích thực trạng marketing giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing cho dự án BLU RIVERSIDE nói riêng tồn dự án Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam nói chung Với thời gian tiến hành nghiên cứu vòng tháng Về bản, nghiên cứu hoàn thành mục tiêu đề ban đầu đồng thời kết nghiên cứu ngày với cạnh tranh gay gắt thị trường, cộng với xuất nhiều cá thể tham gia kinh doanh, nên việc kinh doanh Đ nói chung kinh doanh bất động sản nói riêng trở nên khó khăn Để ại đảm bảo tồn phát triển, thích ứng nhanh với biến đổi thị trường, ho doanh nghiệp ln phải sách, chiến lược phù hợp, phải doanh nghiệp ̣c k kể đến sách marketing, đóng vai trò khơng nhỏ phát triển in Trong xu hướng chung thị trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt, h marketing giữ vai trò định đến chất lượng phục vụ thành công tê doanh nghiệp, quản trị marketing gặp nhiều thách thức đòi hỏi ́H phải linh hoạt nhạy bén Cũng việc phân tích vận dụng cở sở ́ uê lý thuyết quản trị marketing vào môi trường kinh doanh ngành bất động sản nói chung Cơng ty Cổ phần Nhất Thành Nam nói riêng ý nghĩa thiết thực mang lại hiệu kinh tế cao Trong thời gian nghiên cứu tình hình thực tế Công ty kết hợp với lý luận kinh tế học trường, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm cải thiện tình hình marketing cơng ty, em hi vọng giải pháp phần góp nâng cao hiệu marketing Công ty thời gian tới SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà Hạn chế Do thiếu hụt nguồn lực kiến thức, kinh nghiệm, khả nghiên cứu tác giả hạn chế việc cung cấp số liệu, thơng tin bí mật cơng ty nên đề tài gặp phải số hạn chế sau: Phạm vi nghiên cứu hẹp, tập trung nghiên cứu chiến lược marketing cho sản phẩm thị trường bđs Đà Nẵng , nhiều lĩnh vực khác với yếu tố khác ảnh hưởng đến chiến lược marketing công ty tương lai Thị trường bất động sản ln biến đổi, mà thời gian thực tập công Đ ty lại hạn nên chưa sâu vào thực tế nhiều vấn đề liên quan đến đề tài ại nghiên cứu ho Một số giải pháp đề xuất áp dụng vào thời gian định ̣c k hay khu vực cụ thể tùy thuộc vào điều kiện sách chiến lược phát triển chung công ty h Đối với quyền: in Kiến nghị tê Hỗ trợ cho người dân điều kiện tài để chỗ phù ́H hợp giảm lãi xuất cho vay dùng tiền để mua nhà ́ uê Hỗ trợ cho doanh nghiệp lúc mở bán dự án gia hạn nợ kéo dài kì trả nợ để phần giúp doanh nghiệp hạn chế áp lực từ phía ngân hàng Đối với Công ty: Trong phận marketing cần đội ngũ chăm sóc khách hàng mạnh cho Công ty tiếp tục phát triển sản phẩm lượng khách định cho dự án tới để khảo sát SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 65 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH THAM KHẢO Trần Minh Đạo (chủ biên) 2007, Marketing bản, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê, Việt Nam Hồ Thị Hương Lan, Nghiên cứu Marketing - Đại học Kinh Tế Huế Philip Kotler, 1967 Quản trị Marketing Dịch từ tiếng Anh Người dịch: Vũ Trọng Hùng, 2003 Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Đình Thọ (2011), “Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh”, NXB Lao Động Xã Hội, Việt Nam Đ WEBSITE ại http://thanhnamland.com/ https://dothi.net/khu-do-thi-moi-dien-ban/vinh-dien-center- ̣c k house-pj3056.htm ho http://thanhnamland.com/du-an/coco-smart-house-dau-tu-tron- in doi-loi-nhuan-cam-ket http://datnenngocduongriverside.com/ http://thanhnamland.com/du-an/khu-thi-sun-gate-city http://thanhnamland.com/du-an/da-nang-pearl-pho-ngoc-ben- http://thanhnamland.com/du-an/khu-thi-phuc-hop-drg- h ́H tê ́ uê song complex-city http://vneconomy.vn/dia-oc/21-ty-usd-quy-mo-thi-truong-bat- dong-san-viet-20140814045019563.htm http://nhadatbacvanphong.vn/thuc-trang-thi-truong-bat-dong- san-viet-nam-hien-nay.html 10 http://cafef.vn/thi-truong-bat-dong-san-da-nang-se-dien-bien- ra-sao-trong-nam-2018-20171205081219971.chn SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 66 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Thị Mai Hà ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Quang Trường – Lớp K48 QTKD 67 ... marketing thời đại chon đề tài:“THỰC TRẠNG MARKETING VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU Đ QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO DỰ ÁN BLU RIVERSIDE CỦA ại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT THÀNH NAM. ” ̣c k 2.1 Mục tiêu chung... cứu Trên sở nghiên cứu thực trạng marketing Công ty để từ đề xuất in giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing cho dự án BLUE h RIVERSIDE Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam tê 2.2 Mục tiêu cụ... CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT THÀNH NAM TRÊN LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN .18 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam 18 2.1.1 Quá trình hình thành phát
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng marketing và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho dự án BLUE RIVERSIDE của công ty cổ phần nhất thành nam , thực trạng marketing và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho dự án BLUE RIVERSIDE của công ty cổ phần nhất thành nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay