Phát triển dịch vụ du lịch của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

68 1 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hồng Quang Thành Lời Cảm Ơn ại Đ Khơng thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ, hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường đặc biệt, đợt thực tập cuối khóa lần này, em xin chân thành cảm ơn Thầy Hồng Quang Thành tận tình hướng dẫn giúp đỡ em nhiều thông qua buổi gặp lớp buổi nói chuyện, thảo luận Thầy, để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian nghiên cứu kiến thức chuyên môn, nên q trình thực khóa luận khó tránh phải sai sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp từ q Thầy để đề tài hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hoàng Quang Thành Huế, tháng 04, năm 2018 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hồng Quang Thành MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu Dự kiến bố cục PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂNDỊCH VỤ DU LỊCH Đ 1.1 Tổng quát du lịch phát triển dịch vụ du lịch ại 1.1.1 Khái niệm phát triển ho 1.1.2 Khái niệm du lịch .4 1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến dịch vụ dịch vụ du lịch ̣c k 1.1.3.1 khái niệm dịch vụ .5 in 1.1.3.2 Đặc trưng dịch vụ h 1.1.3.3 Khái niệm dịch vụ du lịch 1.1.3.4 Phân loại dịch vụ du lịch tê 1.1.5 khái niệm phát triển dịch vụ du lịch .7 ́H 1.1.5.1 Đặc điểm kinh doanh du lịch ảnh hưởng đến việc phát ́ uê triển dịch vụ du lịch .8 1.1.6 Ý nghĩa việc phát triển dịch vụ du lịch doanh nghiệp 1.2 Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ du lịch 10 1.2.1 Tăng quy mô cung ứng dịch vụ 10 1.2.2 Tăng chất lượng dịch vụ 12 1.2.3 Phát triển dịch vụ 13 1.2.4 Mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ 14 1.3 Các yêu cầu nguyên tắc phát triển dịch vụ du lịch .15 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ du lịch 15 1.4.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 15 1.4.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 17 SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hoàng Quang Thành CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG .20 2.1 Giới thiệu chung công ty 20 Tên công ty: “Công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng” 20 Địa chỉ: Trụ sở : 115 Phạm Văn Đồng - Thành phố Huế 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 22 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ kinh doanh 23 Đ 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức công ty 23 ại 2.1.5 Đặc điểm nguồn lực công ty 25 ho 2.2 Thực trạng trình phát triển dịch vụ du lịch công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng 30 ̣c k 2.2.1 Đặc điểm nguồn khách công ty du lịch Đại Bàng 30 2.2.2 Thực trạng quy mô cung ứng dịch vụ 31 in 2.2.3 Thực trạng chất lượng dịch vụ du lịch công ty du lịch Đại Bàng .36 h 2.2.3.1 Thực trạng chất lượng sở vật chất kỹ thuật công ty 36 tê 2.2.3.2 Thực trạng chất lượng kinh doanh sản phẩm du lịch công ty 36 ́H 2.2.3.3 Thực trạng chất lượng phục vụ đội ngũ nhân viên 37 ́ uê 2.2.3.4 Thực trạng chất lượng thiết kế Tour .38 2.2.3.5 Thực trạng chất lượng điều hành tour 39 2.2.3.6 Thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 40 2.2.3.7 Thực trạng hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ du lịch .41 2.2.4 Thực trạng phát triển dịch vụ 41 2.2.5 Mạng lưới cung ứng dịch vụ công ty .43 2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ du lịch công ty 44 2.3.1 Chất lượng nguồn nhân lực 44 2.3.2 Chính sách marketing hạn chế .44 2.3.3 Tính liên kết q trình phát triển yếu 45 2.4 Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty du lịch Đại Bàng 45 SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hoàng Quang Thành CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO 47 DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 47 3.1 Định hướng phát triển công ty 47 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phát triển dịch vụ du lịch công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng .48 3.2.1 Tăng quy mô cung ứng dịch vụ 48 3.2.2 Tăng chất lượng dịch vụ .50 3.2.3 Phát triển dịch vụ 52 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống cung ứng 53 Đ 3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực công ty 55 ại PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 ho 2.1 Đối với công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng 59 2.2 Đối với quyền tỉnh thừa thiên Huế .59 ̣c k TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 h in ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hồng Quang Thành DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Lao động phân theo trình độ chun mơn cơng ty năm 2017 26 Bảng 2.2: Tình hình nguồn tài công ty du lịch Đại Bàng .28 Bảng 2.3: Tình tình lượt khách sử dụng dịch vụ công ty du lịch Đại Bàng 30 Bảng 2.4: Thống kê kết kinh doanh năm 2014 – 2016 32 Bảng2.5: Tình hình kinh doanh dịch vụ lữ hành cơng ty .34 Bảng 2.6: Doanh thu dịch vụ bổ sung công ty qua năm ( 2014- 2016) .35 Bảng 2.7: Các dịch vụ du lịch dự kiến công ty thời gian tới 42 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hồng Quang Thành DANH CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ 12 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ chuỗi cung ứng dịch vụ hàng hóa hoạt động du lịch 43 HÌNH: Hình 1: Hình ảnh thể cầu tổ chức công ty Du Lịch Đại Bàng 24 Hình 2: cấu nhân phân theo trình độ công ty .26 Hình 3: Biểu đồ thể tăng trưởng lượng khách du lịch đến với công ty du lịch Đại Bàng 31 Hình 4: Biểu đồ thể kết hoạt động kinh doanh cơng ty du lịch Đại Bàng 32 Đ Hình 5: Đồ thị doanh thu lữ hành tổng doanh thu .34 ại Hình 6: Đồ thị doanh thu bổ sung tổng doanh thu .35 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hoàng Quang Thành PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, du lịch Việt Nam nói chung du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng ngày phát triển mạnh mẽ Các công ty kinh doanh du lịch xuất ngày nhiều phong phú tạo nên phát triển mạnh mẽ du lịch Việt Nam Nhưng đồng thời tạo nên áp lực cạnh tranh lớn cơng ty du lịch, khơng cơng ty du lịch phá sản dịch vụ khơng thể cạnh tranh thị trường Doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực để người tiêu dùng biết đến sản phẩm công ty hình ảnh thương hiệu chiếm trọn tâm trí khách hàng Trong khơng thể khơng kể đến hoạt động đổi phát triển dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu thu Đ hút khách hàng đến với dịch vụ công ty ại Phát triển dịch vụ du lịch khuynh hướng ngày phổ biến ho doanh nghiệp du lịch yếu tố giúp cho cơng ty du lịch thích ứng phức tạp ̣c k với biến động khó lường nhà doanh nghiệp với môi trường kinh doanh ngày in Nhận thức vấn đề đó, Cơng ty Cổ Phần truyền thông quảng cáo dịch vụ h du lịch Đại Bàng cơng ty hình thành vào ngày 25 tháng 10 năm tê 2012, trụ sở số 115 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế Ngồi ra, cơng ty ́H vài chi nhánh tỉnh khác Quảng Bình, Quảng Trị Đà Nẵng Cơng ty ln tìm cách để phát triển dịch vụ du lịch Tuy nhiên, Với đội ngũ ́ uê nhân trẻ thành lập chưa lâu phải đối mặt với nhiều yếu tố đe dọa hiệu kinh doanh, khai thác sản phẩm du lịch hạn chế, doanh nghiệp lúng túng việc lựa chọn loại hình dịch vụ để đột phá phát triển du lịch nhằm đạt mục tiêu đề ra, Từ vấn đề trên, chọn nghiên cứu đề tài “ Phát triển dịch vụ du lịch công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 mục tiêu chung Trên sở phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ du lịch công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hoàng Quang Thành 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến phát triển dịch vụ du lịch doanh nghiệp kinh doanh du lịch - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển loại hình dịch vụ du lịch cơng ty cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ du lịch Công ty du lịch Đại Bàng thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đ Hoạt động phát triển dịch vụ du lịch công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo ại Dịch vụ du lịch Đại Bàng 3.2 Phạm vi nghiên cứu ho + Về khơng gian: Khóa luận thực công ty du lịch Đại Bàng ̣c k + Về thời gian: Khoảng thời gian nghiên cứu để đánh giá, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ du lịch công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ h thời gian đến 2020 in du lịch Đại Bàng khoảng thời gian 2014-2016 Các giải pháp, đề xuất áp dụng ́H 4.1 phương pháp thu thập thông tin tê Phương pháp thu thập số liệu ́ uê - Thu thập từ nguồn nội bộ: báo cáo kết kinh doanh, tài liệu thị trường khách cấu khách công ty - Thu thập từ thông tin, tài liệu liên quan từ viết trước, báo chí, internet, 4.2 phương pháp tổng hợp xử lý số liệu - Các số liệu kết hoạt động, tình hình nguồn vốn, liệu liên quan đến tổ chức, nhân công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng năm gần - Các liệu thu thập qua internet, sách báo, tạp chí, đề tài nghiên cứu thực nội dung liên quan nhằm mục đích phục vụ cho trình nghiên cứu  Phương pháp so sánh: SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hồng Quang Thành Phương pháp so sánh hiểu biến động hay thay đổi tiêu so với kế hoạch, thực năm so với năm trước đó, thực năm so với kế hoạch năm tới kỹ thuật so sánh bản: + So sánh theo chiều dọc: thường chọn tiêu làm gốc, sau chia giá trị tiêu lại cho tiêu chí gốc để thấy cấu phần trăm tiêu + So sánh theo chiều ngang: thường dùng bảng chia cột biến động tuyệt đối tương đối + So sánh xác định xu hướng tính liên hệ tiêu với quy mơ chung Đ 4.3 Phương pháp quan sát, thực hành tham khảo ại Thông qua ngày tháng thực tập công ty, tham gia thực số ho hoạt động dịch vụ công ty, quan sát hoạt động cơng ty từ đánh giá hoạt ̣c k động thực tế đề xuất giải pháp cải tiến Tham khảo số tài liệu phục vụ cho trình làm báo cáo giáo trình, in trang web nội dung liên quan, tham khảo ý kiến Giáo viên hướng dẫn, h anh chị cán nhân viên công ty, anh chị khóa trước tê Bố cục khóa luận ́H Ngồi phần đặt vấn đề kết luận, kiến nghị nội dung nghiên cứu cấu trúc thành ba chương sau: ́ uê Chương 1:Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển dịch vụ du lịch doanh nghiệp Chương 2:Thực trạng phát triển dịch vụ du lịch công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng Chương 3:Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ du lịch công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng thời gian tới PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU SVTH: Nguyễn Thị Thỏa Lớp: QTKDK48 ... triển dịch vụ du lịch công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng Chương 3:Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ du lịch công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch. .. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG .20 2.1 Giới thiệu chung công ty 20 Tên công ty: Công ty cổ phần truyền. .. đến phát triển dịch vụ du lịch doanh nghiệp kinh doanh du lịch - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển loại hình dịch vụ du lịch cơng ty cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ du lịch của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng , Phát triển dịch vụ du lịch của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay