Phân tích sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty may hòa thọ đông hà

140 1 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ́H U Ế  TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP H PHÂN TÍCH SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC IN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MAY Đ A ̣I H O ̣C K HÒA THỌ - ĐÔNG NGUYỄN THỊ THU LAN Huế, tháng 05 năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ́H U Ế  TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP H PHÂN TÍCH SỰ HÀI LỊNG TRONG CÔNG VIỆC IN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MAY Đ A ̣I H O ̣C K HÒA THỌ - ĐÔNG Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Lan ThS Hoàng La Phương Hiền Lớp: K47-QTKD Quảng Trị Niên khóa: 2013 – 2017 Huế, tháng 05 năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền LỜI CẢM ƠN! DANH MỤC BẢNG BIỂU i Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Để khóa luận đạt kết tốt đẹp, trước hết xin gởi tới Thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế lời chào sức khỏe, lời chào trân trọng lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ bảo tận tình chu đáo q Thầy cơ, giúp đỡ nhiệt tình bạn, đến tơi hồn thành khóa luận, đề tài: “Phân tích hài lòng công việc người lao động Công ty may Hòa Thọ Đơng Hà” Để có kết xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới Cơ giáo – ThS Hồng La Phương Hiền quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành tốt khóa luận thời gian qua Khơng thể không nhắc tới đạo Ban lãnh đạo Cơng ty hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình anh chị nhân viên Công ty, tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập Cơng ty may Hòa Thọ - Đơng Chân thành cảm ơn tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty nhiệt tình hợp tác suốt q trình tơi điều tra thu thập liệu, giúp tơi hồn thành nghiên cứu Với điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập khóa luận khơng thể khơng tránh thiếu sót, tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến Thầy để tơi có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Với biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn Kính chúc Cơ giáo – ThS Hồng La Phương Hiền anh chị Công ty dồi sức khỏe, kính chúc Cơng ty may Hòa Thọ - Đơng ngày lớn mạnh, gặt nhiều thành công kinh doanh Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Lan Bảng 1.1: Các yếu tố bậc thang nhu cầu Maslow 11 Bảng 2.1: Khen thưởng Công ty đạt 32 Bảng 2.2: Tình hình tăng giảm lao động từ 2014 đến 2016 .35 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Công ty từ 2014 – 2016 38 Bảng 2.4: Thu nhập bình quân người lao động 39 Bảng 2.5: Đặc điểm mẫu diều tra 40 Bảng 2.6: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “môi trường điều kiện làm việc” .43 Bảng 2.7: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ đặc điểm công việc” 44 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Bảng 2.8: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ tiền lương” 45 Bảng 2.9: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ đồng nghiệp” 46 Bảng 2.10: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ cấp trên” 47 Bảng 2.11: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ hội đào tạo – thăng tiến” 48 Bảng 2.12: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ phúc lợi” 49 Bảng 2.13: Kết kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “sự thể thân” 49 Bảng 2.14: Kết kiểm định tin cậy thang đo biến phụ thuộc “hài lòng cơng việc” Ế 50 U Bảng 2.15: Kết phân tích nhân tố 52 ́H Bảng 2.16: Ma trận xoay nhân tố 53 TÊ Bảng 2.17: Kết EFA thang đo “sự hài lòng công việc” 57 Bảng 2.18: Kiểm định độ tin cậy thang đo .58 Bảng 2.19: Phân tích tương quan Pearson 60 H Bảng 2.20: Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy .62 IN Bảng 2.21: Kiểm định ANOVA độ phù hợp mơ hình hồi quy 62 K Bảng 2.22: Kết phân tích hồi quy 63 Bảng 2.23: Kiểm định One Sample T – Test giá trị trung bình cho giả thuyết 68 ̣C Bảng 2.24: Giá trị trung bình hài lòng chung người lao động 71 O Bảng 2.25: Sự khác biệt đề tài nghiên cứu nghiên cứu tác giả Hải Đ A ̣I H Lý có đề tài 83 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Hình 1: Tháp nhu cầu Maslow 10 Hình 2: Mơ hình thúc đẩy động Porter and Lawler 16 Hình 3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 Hình 4: Mơ hình hiệu chỉnh mối quan hệ thành phần hài lòng cơng việc với hài lòng người lao động 72 Ế Sơ đồ 1: Sơ đồ Quy trình nghiên cứu Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức Cơng ty may Hòa Thọ 33 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nội dung HĐQT Hội đồng quản trị CP Cổ phần KCN Khu công nghiệp TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân CBCNV Cán công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp IN H TÊ ́H U Ế Chữ viết tắt LĐ, Lao động O ̣C SL Tổ chức – hành K TC – HC ̣I H SXKD Số lượng Sản xuất kinh doanh Cao đẳng/đại học CT Cơng trình SX Sản xuất XN Xí nghiệp PKD Phòng kinh doanh THPT Trung học phổ thông NLĐ Người lao động Đ A CĐ/ĐH SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài .1 ́H Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung TÊ 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 H 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 IN 3.2 Đối tượng khảo sát K 3.3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 O ̣C 4.1 Quy trình nghiên cứu ̣I H 4.2 Nghiên cứu định tính 4.3 Nghiên cứu định lượng .5 Đ A 4.3.1 Phương pháp thu thập liệu 4.3.2 Phương pháp xác định kích thước mẫu 4.3.3 Phương pháp chọn mẫu 4.3.4 Phân tích liệu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9 1.1 Cở sở lý luận 1.1.1 Sự hài lòng người lao động công việc 1.1.2 Lý thuyết hài lòng cơng việc 10 1.1.2.1 Thuyết nhu cầu Maslow 10 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 1.1.2.2 Thuyết nhu cầu McClelland’s 11 1.1.2.3 Thuyết hai nhân tố Herzberg 12 1.1.2.4 Thuyết công J Stacy Adams 14 1.1.2.5 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 15 1.1.2.6 Mơ hình động thúc đẩy 15 1.1.2.7 Quan điểm Hackman Oldman .16 1.1.3 Lợi ích từ việc làm hài lòng người lao động .17 Ế 1.1.4 Các thành phần hài lòng công việc 18 U 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc 19 ́H 1.1.5.1 Công việc 19 1.1.5.2 Cơ hội thăng tiến 20 TÊ 1.1.5.3 Lãnh đạo (cấp trên) 20 1.1.5.4 Đồng nghiệp .21 H 1.1.5.5 Tiền lương/thu nhập 21 IN 1.1.5.6 Môi trường điều kiện làm việc 22 K 1.1.5.7 Sự thể thân 22 1.1.5.8 Phúc lợi 23 O ̣C 1.1.6 Các nghiên cứu hài lòng cơng việc mơ hình nghiên cứu 23 ̣I H 1.1.6.1 Các nghiên cứu hài lòng công việc 23 1.1.6.2 Mơ hình nghiên cứu 24 Đ A 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐƠNG 29 2.1 Giới thiệu Công ty 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty may Hòa Thọ .29 2.1.1.1 Giới thiệu chung .29 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển .29 2.1.1.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật .31 2.1.2 Thành tích Cơng ty 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 32 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban trực thuộc Cơng ty 34 2.1.4 Tình hình lao động Cơng ty giai đoạn 2014-2016 .35 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Công ty 38 2.2 Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng cơng việc người lao động Cơng ty .39 2.2.1 Mô tả mẫu 39 2.2.2 Kết nghiên cứu 42 Ế 2.2.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 42 U 2.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .50 ́H 2.2.2.3 Phân tích tương quan 58 2.2.2.4 Phân tích hồi quy 61 TÊ 2.2.2.5 Đánh giá người lao động nhân tố tác động hài lòng cơng việc Cơng ty may Hòa Thọ - Đơng 67 H 2.2.2.6 Đánh giá mức hài lòng chung cơng việc người lao động .71 IN CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG K TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐÔNG 73 O ̣C 3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển Cơng ty may Hòa Thọ 73 ̣I H 3.2 Một số giải pháp nâng cao hài lòng cơng việc người lao động Cơng ty may Hòa Thọ 76 Đ A PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Đứng trước xu phát triển đất nước, ta thấy môi trường kinh doanh ngày náo nhiệt, sôi nỗi, phân công lao động ngày sâu sắc Có nhiều doanh nghiệp đời khơng doanh nghiệp thất dẫn đến phá sản năm Hầu hết Ế quốc gia mở cửa kinh tế để tận dụng triệt để hiệu lợi so sánh nước U Việt Nam trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Đảng ́H Nhà nước chuyển kinh tế nước ta từ trung lập, ưu tiên phát triển tư liệu sản xuất TÊ (công nghiệp nặng) sang thực đồng thời ba chương trình kinh tế: Lương thực, xuất khẩu, hàng tiêu dùng (cơng nghiệp nhẹ) thực sách mở cửa kinh tế Vì H mà ngành dệt may có điều kiện phát triển nhanh chóng IN Cùng với phát triển nhanh chóng ngành dệt may kinh tế Việt Nam nói chung tồn phát triển doanh nghiệp dệt may nói riêng, nhu cầu K nguồn nhân lực ngày gia tăng Doanh nghiệp ngày trọng vấn ̣C đề xây dựng nguồn nhân lực, tuyển dụng người cho doanh nghiệp O Tuy nhiên không trọng đến vấn đề tuyển dụng người việc, mà ̣I H phải biết cách giữ chân nhân viên mình, nhân viên nồng cốt, giữ vai trò quan trọng chủ chốt doanh nghiệp Với thiếu hụt nhân nay, Đ A với cạnh tranh mức lương, điều kiện làm việc, chế độ ưu đãi thu hút nhân viên doanh nghiệp, việc giữ chân nhân viên làm việc ổn định tình hình nhân cho doanh nghiệp vấn đề quan trọng Hơn nữa, ổn định đội ngũ lao động giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí (tuyển dụng, đào tạo, v.v.), giảm sai sót (do lao động gây chưa quen với công việc mới), tạo niềm tin tinh thần đoàn kết nội doanh nghiệp Từ người lao động xem doanh nghiệp nơi lý tưởng cho họ phát huy lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Cuối SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan ,816 TL2 ,796 TL5 ,795 TL4 ,789 TL3 ,727 TL1 ,641 U TL6 ,749 MT3 ,703 MT4 ,700 MT2 ,700 MT1 ,663 MT5 ,590 ̣C K MT6 ̣I H Đ A DTTT3 O DTTT5 DTTT1 ́H ,677 TÊ CV3 H ,689 IN CV2 GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Ế Khóa luận tốt nghiệp ,875 ,814 ,807 DTTT6 ,785 DTTT4 ,556 ,436 DN1 ,887 DN2 ,830 DN4 ,804 DN3 ,791 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền PL4 ,804 PL3 ,790 PL1 ,762 PL2 ,309 ,714 ,760 CT1 ,758 CT2 ,744 U Ế CT3 ,714 ́H CT4 TÊ THBT1 THBT2 H THBT3 IN Extraction Method: Principal Component Analysis K Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ̣C a Rotation converged in iterations ̣I H O 3.1.3 Lần 3: KMO and Bartlett's Test Đ A Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Sphericity Test of ,829 Approx Chi-Square 4915,752 Df 666 Sig ,000 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan ,806 ,784 ,771 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums Squared Loadings Total % of Cumulative Total % Loadings of Cumulative Total % Variance % of Cumulative Variance % 8,28622,395 22,395 8,286 22,395 22,395 3,94310,657 10,657 3,77410,201 32,596 3,774 10,201 32,596 3,6659,907 3,2038,657 41,254 3,203 8,657 41,254 3,4509,325 2,5566,907 48,161 2,556 6,907 48,161 2,2306,027 54,188 2,230 6,027 54,188 1,7864,827 59,015 1,786 4,827 1,7004,595 63,610 1,3183,563 67,174 ,923 2,493 69,667 10 ,877 2,371 72,038 11 ,816 2,205 ̣C Variance % of Rotation Sums of Squared 12 ,698 1,887 76,129 13 ,646 1,746 77,876 ,620 1,676 79,552 ,598 1,615 81,167 16 ,562 1,518 82,686 17 ,534 1,443 84,129 18 ,497 1,342 85,471 19 ,475 1,284 86,755 20 ,438 1,184 87,939 15 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan Ế U 29,889 37,923 2,9087,859 45,782 59,015 2,8517,705 53,487 1,700 4,595 63,610 2,7217,355 60,843 1,318 3,563 67,174 2,3436,331 67,174 IN H TÊ ́H 2,9728,033 K O ̣I H Đ A 14 74,243 20,564 GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền 23 ,368 ,995 91,066 24 ,353 ,954 92,020 25 ,340 ,920 92,939 26 ,325 ,877 93,817 27 ,293 ,792 94,608 28 ,273 ,737 95,346 29 ,254 ,685 96,031 30 ,246 ,665 96,696 31 ,234 ,632 97,328 32 ,198 ,535 97,864 33 ,194 ,524 98,388 34 ,177 ,480 98,867 35 ,167 ,452 99,320 36 ,152 ,410 37 ,100 ,270 U 90,071 ́H ,380 1,027 TÊ 22 H 89,043 IN ,408 1,104 ̣C K 21 Ế Khóa luận tốt nghiệp ̣I H O 99,730 100,000 Đ A Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền Rotated Component Matrixa Component ,705 CV2 ,694 CV3 ,677 Ế CV1 U ,718 ,813 TL5 ,797 TL2 ,796 TL4 ,789 TL3 ,728 TL1 ,641 MT4 ̣I H Đ A MT3 O TL6 MT6 ́H CV4 TÊ ,856 H CV6 IN ,865 K CV5 ̣C ,751 ,703 ,701 MT2 ,700 MT1 ,664 MT5 ,592 DN1 ,884 DN2 ,829 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền DN4 ,811 DN3 ,793 DTTT5 ,883 DTTT1 ,809 DTTT3 ,807 DTTT6 ,794 ,810 PL3 ,791 ́H U PL4 Ế Khóa luận tốt nghiệp ,762 PL2 TÊ PL1 ,305 ,720 H CT3 IN CT1 K CT2 ̣C CT4 Đ A THBT1 ̣I H THBT3 O THBT2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kiểm tra thành phần “DTTT” Reliability Statistics SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan ,760 ,759 ,749 ,720 ,810 ,791 ,790 Khóa luận tốt nghiệp Cronbach's GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền N of Items Alpha ,856 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Total Correlation DTTT1 10,02 7,221 ,723 DTTT3 9,85 7,001 ,685 DTTT5 10,05 7,085 ,771 ,787 DTTT6 10,01 7,887 ,624 ,846 U TÊ ́H ,807 IN K 3.2 Phân tích cho biến phụ thuộc “hài lòng cơng việc” ̣C KMO and Bartlett's Test Đ A ̣I H Adequacy O Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Bartlett's Sphericity Test ,821 Approx Chi-Square 513,435 of Df Sig ,000 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan Item Deleted Ế Item Deleted H Item Deleted Item- Cronbach's Alpha if ,824 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues % of Cumulative Total Variance % 2,943 73,585 73,585 ,454 11,359 84,944 ,373 9,316 94,260 ,230 5,740 100,000 2,943 % of Cumulative Variance % 73,585 73,585 Ế Total Extraction Sums of Squared Loadings ́H U Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa TÊ Component TM2 ,858 TM1 TM3 ,842 ,815 IN ,913 K TM4 H ̣C Extraction Method: Principal Component Analysis O a components extracted Đ A ̣I H Phân tích tương quan SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Ngang Correlations CT PL THBT ,554** ,576** ,294** ,205** ,535** ,147* ,604** ,501** ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,022 ,000 ,000 240 240 Pearson Correlation ,554 Sig (2-tailed) ,000 N 240 Pearson Correlation ** ,337 240 ** U 240 Ế DTTT ,176 240 ** ,223 ** 240 ,393 240 ** ,171 240 ** ,432 240 ** ,439** ,006 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 240 240 240 240 240 240 240 240 ,576** ,337** ,045 ,403** ,058 ,366** ,332** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,005 ,488 ,000 ,373 ,000 ,000 N 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Pearson Correlation ,294** ,176** ,180** ,039 ,310** -,002 ,144* ,173** Sig (2-tailed) ,000 ,006 ,543 ,000 ,974 ,026 ,007 N 240 240 240 240 240 240 ,051 ,267** IN K ,045 ,039 ,000 ,488 ,543 240 240 240 ,535** ,393** ,403** ,000 ,000 ,000 Sig (2-tailed) ,001 N 240 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan ̣C 240 ,205 Sig (2-tailed) ,180** ,005 240 Pearson Correlation Pearson Correlation H ,000 O DN CT ** ,223 ** ̣I H TL DN Đ CV TL Sig (2-tailed) N MT CV A TM MT TÊ ́H Pearson Correlation TM 240 ** ,125 ,186 ,053 ,004 ,431 ,000 240 240 240 240 240 ,310** ,125 ,021 ,422** ,293** ,000 ,053 ,741 ,000 ,000 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền N 240 240 ,058 -,002 ,186 ** 240 240 240 240 ,021 -,065 ,212** ,317 ,001 ,008 ,373 ,974 ,004 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation ,604** ,432** ,366** ,144* ,051 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,026 N 240 240 240 240 Pearson Correlation ,501** ,439** ,332** ,000 ,000 ,000 240 240 240 THBT Sig (2-tailed) N K ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Đ A ̣I H O ̣C * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan ,741 Ế ,022 240 240 240 ,422** -,065 ,385** ,431 ,000 ,317 240 240 240 240 240 ,173** ,267** ,293** ,212** ,385** ,007 ,000 ,000 ,001 ,000 240 240 240 240 240 TÊ ́H 240 H PL ,171 240 IN DTTT Sig (2-tailed) ,147 240 ** U Pearson Correlation 240 * ,000 240 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền Phân tích hồi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Method Removed THBT, TL, DTTT, DN, Enter Ế CV, PL, CT, U MTb ́H a Dependent Variable: TM TÊ b All requested variables entered R R Square Adjusted 797a K 635 Square the Estimate Watson 623 57646 1.871 O ̣C R Std Error of Durbin- IN Model H Model Summaryb ̣I H a Predictors: (Constant), THBT, TL, DTTT, DN, CV, PL, CT, MT Đ A b Dependent Variable: TM ANOVAa Model Sum of Df Mean Square F Sig ,000b Squares Regression 133,769 16,721 Residual 76,762 231 ,332 Total 210,531 239 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan 50,319 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền a Dependent Variable: TM b Predictors: (Constant), THBT, TL, DTTT, DN, CV, PL, CT, MT Coefficientsa Unstandardized Standardized T Coefficients Coefficients ,168 3,438 ,001 ,657 1,521 CV ,276 ,045 ,281 6,132 ,000 ,750 1,333 TL ,115 ,048 ,100 2,371 ,019 ,892 1,121 DN ,058 ,035 ,069 1,639 ,102 ,887 1,127 CT ,139 ,045 ,150 3,101 ,002 ,675 1,482 DTTT ,086 ,045 ,081 1,931 ,055 ,896 1,116 ,295 ,047 ,306 6,262 ,000 ,661 1,513 ,116 ,047 ,119 2,476 ,014 ,680 1,471 K ̣C Đ A H ,202 ,059 THBT Ế ́H -3,438 ,001 MT PL Tolerance VIF -,873 ,254 ̣I H Std Error Beta IN ) Statistics O (Constant Collinearity U B Sig TÊ Model a Dependent Variable: TM SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền IN H TÊ ́H U Ế Đồ thị phân bố ngẫu nhiên phần dư chuẩn hóa Đ A ̣I H O ̣C K Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Đồ thị so sánh với phân phối chuẩn (p-p) phần dư chuẩn hóa SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp ̣C Kiểm định One sample T-Test ̣I H O 6.1 Các nhân tố tác động đến hài lòng N Đ A MT CV TL CT PL THBT t df One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 240 3.200 7834 0506 240 3.2868 95641 06174 240 3.0396 81418 05255 240 3.3271 1.01495 06551 240 3.0958 97387 06286 240 3.1611 96135 06205 One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Khóa luận tốt nghiệp MT CV TL CT PL THBT 1.2 GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền -15.820 239 -11.552 239 -18.275 239 -10.271 239 -14.383 239 -13.519 239 Sự hài lòng chung -.8000 -.71319 -.96042 -.67292 -.90417 -.83889 -.900 -.8348 -1.0639 -.8020 -1.0280 -.9611 One-Sample Statistics Mean Std Deviation 3.2615 93855 N Ế 240 ́H One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean 95% Confidence Interval of the tailed) Difference Difference Lower Upper 000 -.73854 -.8579 -.6192 df -12.191 239 Đ A ̣I H O ̣C K IN TM H TÊ t -.700 -.5916 -.8569 -.5439 -.7803 -.7166 Std Error Mean 06058 U TM 000 000 000 000 000 000 SVTH: Nguyễn Thị Thu Lan ... ́H Công ty, chọn đề tài: Phân tích hài lòng cơng việc người lao TÊ động Cơng ty may Hòa Thọ - Đơng Hà Nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá trạng hài lòng cơng việc người lao Cơng ty may Hòa Thọ. .. cao hài lòng cơng việc người lao động Cơng ty may Hòa Thọ - Đơng Hà 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hài lòng cơng việc - Đánh giá hài lòng cơng việc người lao động Công. .. 3.1 Đối tượng nghiên cứu Sự hài lòng công việc người lao động Công ty may Hòa Thọ Đơng Hà 3.2 Đối tượng khảo sát Tồn người lao động làm việc Cơng ty may Hòa Thọ - Đơng Hà Ế 3.3 Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty may hòa thọ đông hà , Phân tích sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty may hòa thọ đông hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay