Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh bến ngự huế

81 4 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

Đại học Kinh tế Huế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ho ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG ̣c k CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK CHI NHÁNH BẾN NGỰ HUẾ h in ́H tê ́ uê GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS BÙI VĂN CHIÊM SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐẶNG THỊ THÀNH Ý LỚP: K48 QTKD MÃ SINH VIÊN: 14K4021460 Huế, tháng 04 năm 2018 i Đại học Kinh tế Huế Lời Cảm Ơn ại Đ Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường Đại học Kinh tế Huế đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại Học Kinh tế Huế dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, Em xin gửi lời cảm ơnsâu sắc đến thầy giáo Ths Bùi Văn Chiêm người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khố luận này, thầy tận tâm hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho em qua buổi thảo luận khố luận Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy em nghĩ khố luận em khó hồn thành Một lần nữa, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ths Bùi Văn Chiêm Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng ban Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chi nhánh Bến Ngự, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập ngân hàng góp phần vào thành cơng khố luận Em chân thành cám ơn tới người thân yêu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, chia sẻ giúp đỡ em vượt qua khó khăn để hồn thành tốt đợt thực tập q trình viết khố luận Mặc dù có nhiều cố gắng song kiến thức lực nhiều hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khố luận khó tránh khỏi sai sót h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế Kính mong q thầy cơ, bạn bè thơng cảm, góp ý để khố luận hồn chỉnh Sau cùng, em xin kính chúc q thầy khoa Quản trị kinh doanh toàn thể giáo viên Trường Đại học Kinh tế Huế thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Em xin trân trọng cám ơn! Huế, ngày 28 tháng năm 2018 Sinh viên Đ Đặng Thị Thành Ý ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Danh mục bảng .vi Danh sơ đồ vii Danh mục từ viết tắt viiii PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ .1 PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .3 CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VPBANK 1.1.Kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay 1.1.1.Khái niệm .3 Đ 1.1.2.Quy trình kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ại 1.1.3.Sự cần thiết mục đích kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ho 1.1.4.Các yếu tố đánh giá chất lượng việc kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt ̣c k động cho vay 1.1.5.Các yếu tố ảnh hưởng tới kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay in Ngân hàng VPbank .10 h 1.2.Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng VPBank Bến Ngự Huế 12 tê 1.2.1.Khái niệm .12 ́H 1.2.2.Đặc điểm .12 1.2.3.Phân loại rủi ro tín dụng hoạt động cho vay .13 ́ uê 1.2.4.Hậu rủi ro tín dụng hoạt động cho vay 15 1.2.5 Các tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh Rủi ro tín dụng NHTM: 17 1.2.5.1 Tỷ lệ vốn huy động tổng nguồn vốn: ( % ) .17 1.2.5.2 Vốn huy động dư nợ cho vay ( % ) 17 1.2.5.3 Tỷ lệ dư nợ tổng vốn huy động: ( % ) .17 1.2.5.4 Hệ thu nợ: (%) 18 1.2.5.5 Vòng vay vốn tín dụng: ( vòng ) 18 1.2.5.6 Hệ số rủi ro: ( % ) .18 1.2.5.7 Tỷ lệ nợ hạn: ( % ) .19 1.2.5.8 Tỷ lệ rủi ro tín dụng: ( % ) 19 iv Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK CHI NHÁNH BẾN NGỰ 20 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bến Ngự 20 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 20 2.1.2.Cơ cấu tổ chức VPBank- chi nhánh Bến Ngự Huế 21 2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động ngân hàng thương mại 22 2.1.4 Mơ tả quy trình cho vay VPBank Bến Ngự Huế 23 2.1.5 Tình hình sử dụng lao động VPBank Bến Ngự Huế giai đoạn 2015- 2017 32 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015 đến 2017 33 Đ 2.2 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh bến ngự giai đoạn 2015 - ại 2017 .36 ho 2.2.1 Phân tích nguồn vốn tình hình huy động vốn Ngân hàng 36 ̣c k 2.2.1.1 Phân tích nguồn vốn: 36 2.2.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn: 38 in 2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn Ngân hàng VPBank Bến Ngự 39 h 2.2.2.1 Doanh số cho vay: 39 tê 2.2.2.2 Doanh số thu nợ: .46 ́H 2.2.2.3 Cơ cấu dư nợ 52 2.2.3 Phân tích tình hình rủi ro nợ q hạn Ngân hàng: 56 ́ uê 2.2.3.1 Tình hình nợ hạn Ngân hàng giai đoạn 2015-2017 57 2.2.3.2 Rủi ro nợ hạn theo thời hạn tín dụng: 58 2.2.3.3 Rủi ro nợ hạn theo thành phần kinh tế: 60 2.2.3.4 Rủi ro nợ hạn theo ngành nghề kinh tế: 61 2.3 Đánh giá kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chi nhánh Bến Ngự 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK – CN BẾN NGỰ65 3.1 Nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cho cán tín dụng: .65 v Đại học Kinh tế Huế 3.2 Thẩm định phân tích khách hàng: 66 3.3 Kiểm tra, giám sát sau cho vay đôn đốc thu hồi nợ 66 3.4 Cho vay tập trung, có trọng điểm 67 3.5 Phân tán rủi ro để hạn chế rủi ro 67 PHẦN : KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 68 PHỤ LỤC ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Tình hình lao động VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 .32 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 34 Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 .36 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn Ngân hàng VPBank Bến Ngự giai đoạn 20152017 .38 Bảng 2.5: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 40 Đ Bảng 2.6: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn ại 2015-2017 43 ho Bảng 2.7: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- ̣c k 2017 .45 Bảng 2.8: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng VPBank Bến Ngự giai đoạn in 2015- 2017 47 h Bảng 2.9: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn tê 2015- 2017 49 ́H Bảng 2.10: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn 20152017 .50 ́ uê Bảng 2.11: Dư nợ theo thời hạn tín dụng VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 .52 Bảng 2.12: Dư nợ theo thành phần kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 54 Bảng 2.13: Dư nợ theo ngành kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 .55 Bảng 2.14: Tổng hợp nợ hạn VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 57 Bảng 2.15: Tổng hợp nợ hạn theo thời hạn VPBank Bến Ngự giai đoạn 20152017 .59 Bảng 2.16: Tổng hợp nợ hạn theo thành phần kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 60 Bảng 2.17: Tổng hợp nợ hạn theo ngành kinh tế VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 61 vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ : Phân loại rủi ro tín dụng hoạt động cho vay .13 Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức VPBank chi nhánh Bến Ngự Huế 21 Sơ đồ : Quy trình cho vay tín dụng VPBank Bến Ngự 24 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TSĐB : Tài sản đảm bảo QHKH : Quan hệ khách hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong kỷ XXI, với bùng nổ thị trường tài chính, hoạt động ngân hàng trở nên sơi động hết Tình hình lạm phát trở thành mối lo ngại với nhiều quốc gia giới Trong tình hình đó, ngân hàng với nghiệp vụ huy động nguồn vốn nhàn rỗi cung cấp nguồn vốn cho cá nhân có nhu cầu sử dụng, trở thành trợ thủ đắc lực nhà nước việc thi hành sách tiền tệ nhằm giảm thiểu lạm phát ổn định kinh tế Do vai trò ngân hàng trở nên quan trọng Kinh doanh ngân hàng ngành đem lại lợi nhuận cao lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động tín dụng Đ Và song hành với hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Các số thống kê nhiều ại nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng chiếm tới 70% tổng rủi ro hoạt động ngân ho hàng Thực tế hoạt động chứng nhận NHTM Việt Nam thời gian qua ̣c k minh chứng cho nhận định này: hiệu hoạt động tín dụng chưa cao, chất lượng tín dụng chưa tốt, thể tỷ lệ nợ hạn cao so với khu vực chưa có khuynh in hướng giảm vững Rủi ro tín dụng khơng loại trừ kinh tế dù phát h triển hay phát triển, không loại trừ ngân hàng dù NHNN hay ngânhàng TMCP Rủi ro tín dụng khách quan khơng thể tránh khỏi, ngân hàng ́H xem bạn đời kinh doanh, đề phòng, hạn chế khơng thể loại bỏ Việc kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay giúp cho Ngân hàng ́ uê đảm bảo phạm vi nghiên cứu rủi ro tín dụng hoạt động cho vay chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu hoạt động cho vay, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận kinh doanh Ngân hàng Một Ngân hàng kinh doanh có hiệu có lực tài lành mạnh kiểm sốt rủi ro giới hạn cho phép tạo niềm tin khách hàng, nâng cao uy tín vị tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng ngồi nước Đây điều vơ quan trọng giúp Ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững Nhằm thực mục tiêu chung toàn VPBank trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, phân khúc khách hàng VPBank Bến Ngự đầu tư khai thác triệt để Hoạt động cho vay khơng nằm ngồi định hướng Với đặc tính SVTH: Đặng Thị Thành Ý QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Nợ hạn nhóm 2: loại nợ nghi ngờ, tình hình nợ q hạn loại có tăng giảm qua năm sau: Năm 2015 nợ hạn 2.588 triệu đồng Đến năm 2016 số 150 triệu đồng, giảm 2.438 triệu đồng, tương ứng giảm 94,19% so với năm 2015 Đến năm 2017 nợ hạn loại tăng lên đột biến 1.729 triệu đồng So với năm 2016 tăng 1.578 triệu đồng, tương ứng tăng tăng 1.049,34%.Cho thấy loại nợ hạn có xu hướng giảm năm 2016 tới năm 2017 lại tăng lên cao, nhóm nợ chuyển sang biểu không tốt cho Ngân hàng Nợ hạn nhóm 3,4,5: loại nợ có khả vốn năm 2015 năm 2016 chiếm tỷ trọng cao đến năm 2017 giảm 2,60% tổng nợ hạn Ngân hàng Đ Năm 2015 nợ hạn 360 ngày 484 triệu đồng Đến năm 2016 nợ ại hạn tăng lên 3.419 triệu đồng, tăng 2.934 triệu đồng, tưng ứng tăng 605,77% so ho với năm 2015 Đến năm 2017 nợ hạn 284 triệu đồng So với năm 2016 ̣c k giảm 3.135 triệu đồng, tương ứng giảm 91,69% Do công tác thu hồi nợ thực tốt nên tình hình nợ xấu diễn biến khả quan in 2.2.3.2 Rủi ro nợ hạn theo thời hạn tín dụng: h Trong hoạt động tín dụng cho vay rủi ro điều khơng thể tránh khỏi Dù tê Ngân hànghoạt động tốt đến đâu, hiệu cách rủi ro xảy ́H biểu nợ hạn không ngừng tăng Tuy nhiên mức độ rủi ro khoản nợ tùy thuộc vào tình hình thị trường, khả người vay đánh giá ́ uê nhân viên quản lý nợ SVTH: Đặng Thị Thành Ý 58 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Bảng 2.15: Tổng hợp nợ hạn theo thời hạn VPBank Bến Ngự giai đoạn 2015- 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2015 Chỉ Tiêu Giá trị Năm 2016 % Giá trị Năm 2017 % Giá trị Ngắn Hạn 2.425 51,93 4.126 85,55 Trung - Dài Hạn 2.244 48,07 697 14,45 Tổng Cộng 4.669 100 4.822 % 7.967 72,77 So Sánh 2016/2015 Giá trị 2017/2016 % Giá trị % 1.701 70,13 3.841 93,10 2.981 27,23 -1.548 -68,96 2.284 327,88 100 10.947 100 153 3,27 6.125 127,02 (Nguồn: Trích Báo Cáo phân tích nguyên nhân Nợ Xấu Đ Phòng KHKD VPBank Bến Ngự) ại Qua bảng 2.15 cho thấy nợ hạn ngắn hạn liên tục tăng qua năm chiếm ho tỷ trọng cao tổng nợ hạn, cụ thể sau: Năm 2015 nợ hạn ngắn hạn 2.425 triệu đồng Năm 2016 nợ hạn tăng ̣c k lên 4.126 triệu đồng, tăng 1.701 triệu đồng, tương ứng tăng 70,13% so với năm 2015 in Đến năm 2017 nợ hạn ngắn hạn 7.967 triệu đồng, tăng 3.841 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng tăng 93,10%.Nguyên nhân chủ yếu gia tăng thị h trường không ổn định, ngành thương mại dịch vụ có nhiều biến động, biến tê động giá làm cho đơn vị gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh bị thua ́H lỗ.Do dư nợ ngắn hạn tăng, lượng khách hàng lớn nên cơng tác thu hồi nợ có phần ́ chậm trễ làm nợ hạn tăng.Mặt khác, cán tín dụng chưa kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay nên khách hàng sử dụng số tiền vào mục đích khác, cố ý kéo dài thời gian trả nợ cho Ngân hàng Qua bảng 2.15 cho thấy nợ hạn trung dài hạn qua năm có biến động giảm năm 2016 lại tăng năm 2017: Cụ thể năm 2015 nợ hạn trung dài hạn 2.244 triệu đồng Năm 2016 nợ hạn 697 triệu đồng, giảm 1.548 triệu đồng, tương ứng giảm 68,96% so với năm 2015 Đến năm 2017 nợ hạn trung dài hạn 2.981 triệu đồng So với năm 2016 tăng 2.284 triệu đồng, tương ứng tăng 327,88%.Nguyên nhân tăng giảm năm 2016 năm Ngân hàng phấn đấu để hạ tiêu nợ hạn Nhờ phối SVTH: Đặng Thị Thành Ý 59 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm hợp tốt với quyền địa phương, đồn thể cấp cơng tác tín dụng thu hồi nợ góp phần làm giảm nợ hạn Đến năm 2017 nợ hạn đối tượng tăng trở lại nguồn vốn đầu tư vào chăn ni Do người dân chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc chưa tốt nên dự đoán thời gian tăng trưởng chu kỳ sinh sản khơng xác nên thu nhập mang lại khơng kịp thời hạn hồn trả nợ điều khơng thể tránh khỏi Ngồi ra, nơng dân sản xuất nông nghiệp đầu tư vào tài sản cố định như: máy cắt, máy tuốt lúa, máy cày, máy xới, mà nguồn trả nợ chủ yếu họ việc trích lợi nhuận mùa vụ năm Trong kết đạt Đ giá thị thường bị ảnh hưởng nhiều yếu tố bên ngồi Vì vậy, nợ q ại hạn phát sinh từ việc đầu tư váo đối tượng điều tất nhiên xảy 2.2.3.3 Rủi ro nợ hạn theo thành phần kinh tế: ho Bảng 2.16: Tổng hợp nợ hạn theo thành phần kinh tế VPBank Bến Ngự ̣c k giai đoạn 2015- 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng in Chỉ Tiêu Giá trị % 48,77 0,00 Giá trị % Giá trị ́H TP-KT tư nhân 2.277 % 2016/2015 tê Giá trị So Sánh Năm2017 h Năm2016 Năm2015 0,00 % 2017/2016 Giá trị -2.277 -100,00 % 0,00 2.392 51,23 4.822 100,00 10.947 100,00 2.430 101,57 6.125 127,02 Tổng Cộng 4.669 100 100 3,27 127,02 4.822 10.947 100 ́ uê HSXKD 153 6.125 (Nguồn: Trích Báo Cáo phân tích nguyên nhân Nợ Xấu Phòng KHKD VPBank Bến Ngự) Qua bảng 2.16 cho thấy tình hình nợ hạn theo thành phần kinh tế chủ yếu HSX đối tượng thành phần KTTN giảm dần khơng năm 2016 2017 cụ thể sau: Năm 2015 nợ hạn thành phần KTTN 2.277 triệu đồng Đến năm 2016 số giảm triệu đồng, tương ứng giảm 100% so với năm 2015 trì năm 2017 SVTH: Đặng Thị Thành Ý 60 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Đối với HSX: năm 2015 nợ hạn 2.392 triệu đồng Đến năm 2016 nợ hạn tăng lên 4.822 triệu đồng, tăng 2.430 triệu đồng, tương ứng tăng 101,57% so với năm 2015 Đến năm 2017 nợ hạn HSX 10.947 triệu đồng chiếm tỷ trọng 100% tổng nợ hạn So với năm 2016 tăng 6.125 triệu đồng, tương ứng tăng 127,02%.Nguyên nhân tăng hộ sản xuất bị ảnh hưởng tác động thiên nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão hạn hán nhiều năm gây thiệt hại cho mùa màng, việc phơi sấy khó khăn làm cho chất lượng sản phẩm bị giảm Từ thương lái lợi dụng thời để ép giá làm cho người sản xuất lỗ lại lỗ nhiều Trong năm 2017 giá lúa nguyên liệu không ổn định có lúc tăng liên tục bão giá làm cho người dân tưởng Đ tăng hồi họ vay tiền để mua lúa dự trữ để kiếm lời, mặt khác số nông dân ại khơng bán chờ đợi giá phủ ổn định trở lại họ bị lỗ ho gây chậm trễ việc trả nợ cho ngân hàng ̣c k 2.2.3.4 Rủi ro nợ hạn theo ngành nghề kinh tế: Bảng 2.17: Tổng hợp nợ hạn theo ngành kinh tế VPBank Bến Ngự giai in đoạn 2015- 2017 h Đơn vị tính: Triệu đồng % Giá trị 2017 % Giá trị % Ngành 2016/2015 Giá trị 2017/2016 Giá % ́ uê Giá trị 2016 ́H 2015 Chỉ Tiêu So Sánh tê Năm trị % 1.027 21,99 2.119 43,94 2.847 26,01 1.092 106,40 728 34,36 389 8,33 24,38 7.530 68,79 787 202,21 6.354 540,52 Khác 3.254 69,68 1.528 31,68 570 5,21 -1.726 -53,05 -958 -62,70 Tổng cộng 4.669 100 100 153 3,27 6.125 127,01 nông nghiệp Ngành thủy sản 1.176 4.822 10.947 100 (Nguồn: Trích Báo Cáo phân tích ngun nhân Nợ XấuPhòng KHKD VPBank Bến Ngự) SVTH: Đặng Thị Thành Ý 61 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Nợ hạn ngành nông nghiệp: năm 2015 nợ hạn nông nghiệp 1.027 triệu đồng Năm 2016 nợ hạn 2.119 triệu đồng, tăng 1.029 triệu đồng, tương ứng tăng 106,40% so với năm 2015.Đến năm 2017 nợ hạn nông nghiệp tăng 2.847 triệu đồng Tăng 728 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng tăng 34,36%.Nguyên nhân tăng nợ hạn nông nghiệp giá nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao, hàng hố khơng tiêu thụ được, gây nhiều khó khăn cho hộ sản xuất kinh doanh nông dân Các hộ chăn nuôi gặp tình trạng giá thức ăn tăng cao, thêm vào nạn dịch cúm gia cầm, lở mòm lơng móng lợn bùng phát khiến cho hộ chăn ni bị tổn thất từ khơng có khả trả nợ thời gian giao kết với Ngân hàng Đ Bên cạnh việc tăng trưởng mạnh tín dụng ngành thủy sản nợ hạn ại tăng theo tương ứng.Qua bảng 2.17 cho thấy nợ hạn ngành thủy sản ho tăng cao liên tục qua năm: ̣c k Cụ thể năm 2015 nợ hạn thủy sản 389 triệu đồng Năm 2016 nợ hạn tăng lên 1.176 triệu đồng, tăng 787 triệu đồng, tương ứng tăng 202,21% so với năm in 2015 Đến năm 2017 nợ hạn thủy sản tăng lên 7.530 triệu đồng So với năm 2016 h tăng 6.354 triệu đồng, tương ứng tăng 540,52%.Nguyên nhân việc nợ hạn tê ngành thủy sản tăng cao năm 2016 cố môi trường biển miền Trung ́H nước thải công nghiệp Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây cá chết hàng loạt gây hoang mang cho người dân, làm tình hình tiêu thụ cá ́ uê tôm thời gian qua không ổn định, thu hoạch cá tiêu thụ chậm, phần lớn xuất không được, giá không ổn định nên doanh nghiệp không dám ký hợp đồng thuê bao sản phẩm với người sản xuất làm cho họ gặp nhiều khó khăn, hàng ngày phải lo đánh bắt để kiếm sống, chi phí bỏ cho việc đánh bắt cao mà thu nhập chẳng nên nợ hạn Ngân hàng ngày tăng Ngược lại với thủy sản nợ hạn ngành nghề khác ngày suy giảm: Năm 2015 nợ hạn 3.254 triệu đồng Sang năm 2016 nợ hạn giảm 1.528 triệu đồng, giảm 1.726 triệu đồng, tương ứng giảm 53,05% so với năm 2015.Đến năm 2017 nợ hạn đối tượng 570 triệu đồng, giảm 958 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng giảm 62,70%.Do tình hình sản xuất tiêu thụ sản SVTH: Đặng Thị Thành Ý 62 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm phẩm ngành nghề khác ổn định nên họ trả nợ hạn góp phần làm giảm tình hình nợ q hạn Ngân hàng 2.3 Đánh giá kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chi nhánh Bến Ngự - Kiểm sốt hoạt động cho vay ln Ban lãnh đạo VPBank Bến Ngự ý, quan tâm xây dựng củng cố Đây sở quan trọng nhằm thực tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay, từ tăng hiệu kinh doanh, giữ vững nâng cao vị VPBank Bến Ngự địa bàn Tỉnh - Mơ hình hoạt động chi nhánh bước thay đổi bản, phòng ban tổ chức cho công việc cá nhân không chồng chéo lên nhau, tạo Đ tách bạch ràng chức nhiệm vụ phận hoạt động tín dụng ại nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động, tăng khả kiểm soát hạn chế rủi ro Các phận, phòng ban chi nhánh phân công trách nhiệm cụ thể, ho hỗ trợ giám sát hoạt động ̣c k - Ngân hàng thường xuyên bám sát tình hình kinh tế vĩ mơ, định hướng điều hành Chính phủ, Bộ ngành liên quan NHNN (các giải pháp để tháo gỡ khó in khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường) để xác định đối tượng, điều kiện cấp h tín dụng cụ thể ́H tê - Ngân hàng xây dựng hệ thống phân loại chấm điểm khách hàng thực phân loại nợ theo quy định NHNN ́ uê - Việc hoàn thiện quy trình kiểm sốt hoạt động cho vay ln quan tâm nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro Mặc dù chưa thành lập phòng kiểm sốt nội định kỳ ngân hàng kiểm tra, kiểm sốt đồn kiểm sốt nội Hội sở Ngoài ra, cuối năm 2016 đầu năm 2017, VPBank th cơng ty tư vấn nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh hiệu kiểm sốt, góp phần phát kịp thời sai sót xảy đồng thời đưa biện pháp xử lý kịp thời - VPBank Bến Ngự trọng đầu tư mạnh vào trang thiết bị, máy móc chuyên dụng, cập nhật đổi hệ thống công nghệ thông tin phù hợp nhằm đảm SVTH: Đặng Thị Thành Ý 63 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm bảo tính xác, kịp thời thơng tin Nhờ đó, ngân hàng tiết kiệm chi phí thời gian mà đảm bảo hiệu công việc Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay VPBank Bến Ngựđóng góp lớn việc hạn chế rủi ro xảy ra, đảm bảo tính an tồn hiệu hoạt động cho vay nói riêng hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Đặng Thị Thành Ý 64 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK – CN BẾN NGỰ Kinh doanh Ngân hàng lĩnh vực có nhiều rủi ro, mà rủi ro yếu tố định đến tồn phát triển ngân hàng Rủi ro hoạt động ngân hàng thường xuyên xảy yếu tố khách quan chủ quan mà ngân hàng tránh khỏi Tùy theo mức độ tác động rủi ro mà có ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng kinh tế Hiểu điều từ việc phân tích rủi ro ngun nhân phát sinh rủi ro Ngân hàng VPBank Bến Ngự đề số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt Đ động cho vay sau: ại 3.1 Nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cho cán tín dụng: ho Việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán việc làm cần thiết góp phần nâng cao hiệu tín dụng Một khách hàng đến ngân hàng vay vốn ̣c k người mà họ tiếp xúc cán tín dụng, cán tín dụng người thẩm in định xem xét vay khách hàng, nên đòi hỏi cán tín dụng phải có trình độ chun môn định, am hiểu kinh tế có khả đánh giá tình h hình kinh tế thị trường, đánh giá tình hình tài khách hàng, phương án tê sản xuất kinh doanh khách hàng có mang lại hiệu kinh tế thị trường ́H hay không vay vốn ngân hàng Mặt khác, cán tín dụng phải hiểu biết ́ uê pháp luật nhà nước như: luật Ngân hàng, luật dân sự, luật đất đai, luật đầu tư, … để việc thực xử lý công việc không bị khách hàng lợi dụng Tuy nhiên lực chuyên môn, hiểu biết đa dạng chưa đủ mà đòi hỏi cán tín dụng phải có đạo đức tốt sống nghề nghiệp để có khoản tín dụng lành mạnh Muốn bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn đạo đức nghề nghiệp cho cán ngân hàng cần đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức hội thảo nghề nghiệp, động viên, khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích cao cơng việc Đồng thời nhắc nhở, phê bình kỷ luật cá nhân tập thể có hành vi sai trái, không đạt hiệu công việc SVTH: Đặng Thị Thành Ý 65 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Ngân hàng cần định kỳ hay đột xuất thay đổi địa bàn phụ trách tín dụng để phòng ngừa trường hợp khách hàng quen biết ỷ lại không cần kiểm tra thẩm định lại cho vay, bên cạnh ngân hàng cần nâng cao cơng nghệhoạt động giao dịch khai thác kịp thời đầy đủ thông tin cần thiết đáp ứng cho nghiệp vụ hoạt động ngân hàng ngày có hiệu Coi trọng công tác tra kiểm tra, kiểm sốt nội ngân hàng bên ngồi coi khâu thường xuyên từ ngăn ngừa rủi ro từ đầu trước xảy 3.2 Thẩm định phân tích khách hàng: Trước phê duyệt cho vay vay khách hàng cán tín dụng phải tiến hành thẩm định khách hàng vay vốn Giải pháp giúp ngân hàng hạn chế Đ phòng ngừa rủi ro cách hiệu quả, để thẩm định khách hàng hội đủ điều kiện ại cho vay cơng tác thẩm định thực chủ yếu yếu tố sau: ho  Năng lực pháp lý, lực hành vi dân khách hàng  Uy tín khách hàng ̣c k  Hiệu phương án sản xuất kinh doanh in  Khả trả nợ vay khách hàng tê  Vốn tự có khách hàng h  Tài sản chấp khách hàng ́H 3.3 Kiểm tra, giám sát sau cho vay đôn đốc thu hồi nợ Đây giai đoạn sau giải cho vay Mục đích muốn biết xem ́ uê khách hàng có sử dụng khoản vay với mục đích thỏa thuận hợp đồng khơng để Ngân hàng có biện pháp xử lý kịp thời Có theo dõi, giám sát khách hàng biết tình trạng khách hàng họ gặp khó khăn hỗ trợ giúp họ vượt qua khó khăn làm ăn để trả nợ cho ngân hàng Việc giám sát tiền vay giúp ngân hàng biết khoản nợ đến hạn trả, thực việc đôn đốc thu nợ kịp thời trước đáo hạn để hạn chế nợ hạn Cán phụ trách địa bàn phải kiên trì, chịu khó thường xun đến hộ vay để động viên khách hàng trả nợ vay hạn, khách hàng khơng trả nợ cán tín dụng phải giải thích cho khách hàng hiểu việc khơng trả nợ cho ngân hàng theo cam kết hợp đồng bị xử lý nào? SVTH: Đặng Thị Thành Ý 66 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 3.4 Cho vay tập trung, có trọng điểm Một lý gây rủi ro hoạt động tín dụng chi nhánh chi nhánh cho vay không khách hàng, dẫn đến gia tăng nợ hạn Do vậy, chi nhánh cần cho vay tập trung có trọng điểm Trong năm tới cần tập trung cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, có TSĐB chấp nhận mức lãi suất hợp lý, hạn chế cho vay khách hàng khơng có TSĐB bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay Đồng thời cần phân loại khách hàng kỹ lưỡng, từ chọn cho chi nhánh khách hàng phù hợp tập trung tăng cường mối quan hệ với họ Đ 3.5 Phân tán rủi ro để hạn chế rủi ro ại Trong hoạt động tín dụng khơng phân tán rủi ro ảnh hưởng đến ho nguồn vốn cho vay, phân tán rủi ro nghệ thuật kinh doanh.“ Không nên bỏ trứng vào rỗ” câu nói kim nam cho Ngân hàng ̣c k hoạt động đầu tư Ngân hàng không nên tập trung khoản tiền lớn vay, đầu tư vào số khách hàng mà tập trung mức độ an tồn cho phép in khơng vượt q 15% vốn tự có Ngân hàng khách hàng Khi h kinh tế phát triển việc hợp tác, liên kết chặt chẽ ngân hàng điều tất tê nhiên nhằm hạn chế rủi ro tồn phát triển ́H => Bất kỳ hoạt động kinh doanh Ngân hàng xảy rủi ro kinh doanh Ngân hàng đạt kết tốt SVTH: Đặng Thị Thành Ý 67 ́ uê biết nắm bắt kịp thời xử lý có biện pháp hạn chế rủi ro thích hợp việc QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN : KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 1, Kết luận Trong kinh doanh tín dụng ngân hàng, việc ngân hàng phải đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi Thừa nhận rủi ro yếu cầu khách quan Do đưa sánh tín dụng đắn áp dụng biện pháp ngăn ngừa phù hợp để có tỷ lệ rủi ro thấp chấp nhận ngân hàng coi thành công quản lý Ở Việt Nam nay, số rủi ro hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn nhất, phức tạp diễn mức độ báo động Rủi ro tín dụng thể đa dạng phức tạp, việc đưa biện pháp hạn Đ chế ngăn ngừa tín dụng yêu cầu cấp bách ại Với nội dung đưa ra, khoá luận phân tích thực trạng hoạt động ho tín dụng đồng thời đưa biện pháp để ngăn ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh Bến Ngự Huế Bên cạnh nội dung khố luận đề cập đến vấn đề ̣c k giúp ngân hàng khác tham khảo trình quản lý ngân hàng in h Rủi ro hoạt động tín dụng khơng lo chung ngânhàng mà hệ thống ngân hàng Vì vậy, từ ngân hàng áp dụng giúp ổn định thị trường tiền tệ Việt Nam ́H dụng biện pháp mạnh mẽ để hạn chế tối đa rủi ro hoạt động tín ́ uê Kiến Nghị Nâng cao chất lượng quản lý, tăng tính định hướng quản lý NHTM thơng qua việc thường xun phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khoa học để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Trung tâm thơng tin tín dụng CIC có vai trò quan trọng việc tìm hiểu thơng tin khách hàng từ giúp Ngân hàng kiểm soát rủi ro cho vay Vì vậy, thời gian tới CTC cần nghiên cứu phát triển thêm hệ thống thông tin để phục vụ cho cơng tác tìm hiểu khách hàng SVTH: Đặng Thị Thành Ý 68 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường bảo hiểm tín dụng để giảm thiều rủi ro phân tán rủi ro Các quan chức có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ Tình trạng cạnh tranh giữ NHTM lành mạnh, tranh giành khách hàng dẫn đến nguy rủi ro cao Vì thế, NHNN nên có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển lành mạnh, an toàn bền vững ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Đặng Thị Thành Ý 69 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Dương Đăng Chính – Học viện tài chính, Gíao trình lý thuyết tài chính, NXB Tài chính, 2005 TS Nguyễn Minh Kiều – Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Nghiệp vụ ngân hàng, XNB Tài chính, 2006 PGS.TS Phan Thị Thu Hà – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007 TS Nguyễn Minh Kiều – Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, 2007 Đ PGS.TS Nguyễn Thị Mùi – Học viện tài chính, Quản trị Ngân hàng thương mại, ại NXB Tài chính, 2008 TS Trương Quốc Cường, Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại lý luận ho thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, 2010 http://www.tailieu.vn/ h in http://www.vpbank.com.vn/ ̣c k Khoá luận anh chị trước số trang web: ́H tê ́ uê SVTH: Đặng Thị Thành Ý 70 QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC Phụ lục 1: chức nhiệm vụ phòng ban  Giám đốc: - Điều hành hoạt động Chi nhánh theo pháp luật, thể chế, chế độ NHNN VPBank - Lập kế hoạch kinh doanh cho Chi nhánh phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương chiến lược kinh doanh VPBank - Tổ chức thực nhiệm vụ Chi nhánh - Quản lý nhân Đ - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc phận nghiệp vụ, đơn vị thực ại nhiệm vụ chấp hành sách, chế độ Nhà nước, chế độ Ngân hàng VPBank ho - Xử lý theo quyền hạn trách nhiệm, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động Chi nhánh ̣c k  Trưởng phòng dịch vụ khách hàng: in - Thu thập thông tin khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng h - Thực nghiệp vụ liên quan đến giao dịch, kho quỹ nghiệp vụ toán liên ngân hàng ́H tê - Quản lý tài khoản tiền gửi Chi nhánh NHNN TCTD, thực - Quản lý tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí, phải thu, phải trả Kiểm tra ́ uê giám sát việc thu chi tính chất, nguyên tắc thu chi VPBank - Nắm bắt tình hình nguồn vốn, dự kiến biến động tháng, quý, tham gia xây dựng, cân đối sử dụng vốn - Tổ chức hạch toán, khai thác số liệu đưa vào lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ kế toán mẫu biểu kế toán theo chế độ quy định  Nhân viên, chuyên viên tư vấn: - Chào đón khách hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Giải đáp hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng - Tiếp xúc, tìm hiểu, tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp với nh cầu khách hàng SVTH: Đặng Thị Thành Ý QTKD K48 TH Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm - Tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn khách hàng - Làm hồ sơ vay khách hàng thỏa mãn điều kiện cho vay ngân hàng - Thu thập thông tin khách hàng, thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh khách hàng, kịp thời phát dấu hiệu không tốt khơng bình thường khách hàng nhằm đảm bảo an toàn vốn vay cho ngân hàng - Thực công tác tiếp thị, lập báo cáo tiếp thị - Bộ phận thẩm định: nhận yêu cầu định giá TSĐB phận tín dụng Chi nhánh thực thẩm định TSĐB, cung cấp định giá báo cáo thẩm định - Bộ phận quản lý tín dụng: sau hồ sơ vay phê duyệt, tiến hành làm hồ sơ chấp TSĐB, hồ sơ tín dụng, hồ sơ giải ngân Đ - Sau giải ngân tiến hành quản lý theo dõi hồ sơ tín dụng, thực thu ại nợ, đơn đốc phận tín dụng kiểm tra sau giải ngân, hồn thiện chứng từ sau giải ho ngân  Cộng tác viên: ̣c k - Lập báo cáo định kỳ theo quy định NHNN, VPBank in - Chạy hồ sơ vay vốn, đem khách hàng cho ngân hàng h - Tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng sản phẩm dịch vụ khoản vay có tê lợi ngân hàng tường khách hàng SVTH: Đặng Thị Thành Ý ́ uê - Huy động vốn cho ngân hàng ́H - Đi địa phương nằm bắt tình hình khách hàng để biết đối QTKD K48 TH ... tập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank- chi nhánh Bến Ngự Huế, chọn đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chi nhánh Bến Ngự Huế ... sốt rủi ro tín dụng hoạt động Đ cho vay Ngân hàng VPBank ại Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tín dụng yếu tố dẫn ̣c k Bến Ngự Huế ho đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh. .. CỦA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK CHI NHÁNH BẾN NGỰ 20 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bến
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh bến ngự huế , Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh bến ngự huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay