PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tạo NGUỒN và MUA HÀNG của CÔNG TY TNHH XNK VĨNH HOÀNG

126 4 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN MUA HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH XNK VĨNH HỒNG NGUYỄN THỊ THÙY LINH Huế, tháng năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN MUA HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH XNK VĨNH HỒNG Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Trƣơng Thị Hƣơng Xuân Lớp: K47 QTKD Niên khóa: 2013 - 2017 Huế, tháng năm 2017 Lời Cảm Ơn Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ thầy cô, bạn bè anh chị cán Cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tơi q trình hồn thành đề tài Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến Th.s Trương Thị Hương Xuân - người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tiếp theo, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tất cán bộ, công nhân viên người lao động Công ty TNHH XNK Vĩnh Hồng Đặc biệt, cho tơi gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Phòng kinh doanh Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tập hồnh thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn bạn bè, người thân - người đứng đằng sau để cổ vũ, động viên, tạo điều kiện tơi hồn thành nghiên cứu cách tốt Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực luận văn này, luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hồn thiện hơn! Một lần nữa, tơi xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT IMF : Quỹ Tiền tệ Quốc tế WB : Ngân hàng Thế giới TRA : Hiệp hội Cao su Thái Lan ANRPC : Hiệp hội nước sản xuất cao su thiên nhiên VRG : Tập đoàn cao su Việt Nam ITRC : Hội đồng Cao su Quốc tế Ba bên NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn IRSG : Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế ODA : Nguồn tài hỗ trợ phát triển thức DNTM : Doanh nghiệp thương mại FDI : Doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước WTO : Tổ chức thương mại quốc tế MFN : Nguyên tắc tối huệ quốc SL : Sản lượng TT : Tỷ DN XNK : Doanh nghiệp xuất nhập TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh ii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Top 10 nước xuất cao su tự nhiên nhiều giới 29 Bảng 2.2: Top 10 nước nhập cao su tự nhiên nhiều giới 29 Bảng 2.3: Diện tích, sản lượng suất cao su Việt Nam [1] 32 Bảng 2.4: 10 thị trường xuất cao su việt nam tháng năm 2017 35 Bảng 2.5: 10 nguồn nhập cao su việt nam tháng năm 2017 36 Bảng 2.6: Tiêu chuẩn kỹ thuật cao su thiên nhiên - SVR (TCVN 3769:2004) 38 Bảng 2.7: Tình tình hình tiêu thụ cao su công ty thời gian 2014-2016 48 Bảng 2.8: Cơ cấu lao dộng công ty thời gian 2014-2016 49 Bảng 2.9: Tình hình tải sản nguồn vốn cơng ty qua ba năm 2014-2015-2016 51 Bảng 2.10: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm 2014-2015-2016 công ty TNHH XNK Vĩnh Hoàng 53 Bảng 2.11: Tỷ trọng tốc độ tăng trưởng xuất công ty 55 Bảng 2.12: Kim ngạch xuất công ty thời gian 2014-2016 55 Bảng 2.13: Tình hình nguồn hàng cơng ty Vĩnh Hoàng theo tiêu thức địa lý 57 Bảng 2.14: Tình hình nguồn hàng cơng ty theo tiêu thức quan hệ kinh doanh 59 Bảng 2.15: Cơ cấu nguồn hàng đặt mua công ty Vĩnh Hoàng 60 Bảng 2.16: Cơ cấu nguồn hàng ký gửi cơng ty Vĩnh Hồng 61 Bảng 2.17: Cơ cấu nguồn hàng cơng ty Vĩnh Hồng 62 Bảng 2.18 Mức độ hoàn thành kế hoạch mua hàng công ty qua năm 2014-2016 ………………………………………………………………………………… ……60 Bảng 2.19: Kết công tác tạo nguồn cơng ty Vĩnh Hồng 67 Bảng 2.20: Cơ cấu tạo nguồn hàng theo đơn vị cung ứng công ty 67 Bảng 2.21: Kết công tác mua hàng công ty 72 Bảng 2.22: Đặc điểm mẫu điều tra nhà cung ứng 74 Bảng 2.23: Lý mà nhà cung ứng định hợp tác với cơng ty 78 Bảng 2.24: Tình hình cung ứng cho đơn vị kinh doanh khác nhà cung ứng 79 Bảng 2.25: Kết khảo sát sách mà nhà cung ứng quan tâm 80 Bảng 2.26: Kết khảo sát hài lòng nhà cung ứng sách giá thu mua 81 Bảng 2.27: Kết khảo sát hài lòng nhà cung ứng sách toán 82 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Bảng 2.28: Kết khảo sát hài lòng nhà cung ứng sách thu mua, thủ tục thu mua 83 Bảng 2.29: Kết khảo sát hài lòng nhà cung ứng sách hỗ trợ, ưu đãi 84 Bảng 2.30: Kết khảo sát hài lòng nhà cung ứng sách vận chuyển, bốc giở 85 Bảng 2.31: Kết khảo sát hài lòng nhà cung ứng khó khăn nhà cung ứng gặp phải trình cung ứng mủ cao su 86 Bảng 2.32: Kết khảo sát hài lòng nhà cung ứng 87 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Diễn biến dự báo sản lượng cao su giới giai đoạn 2000-2016 27 Biểu đồ 2.3 Thị phần sản 28 xuất cao su giới 2014 28 Biểu đồ 2.2 Phân bố diện tích 28 cao su giới 2014 28 Biểu đồ 2.4: Giá cao su giới 2011 - 2017 31 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ diện tích trồng cao su nước năm 2014 33 Biểu đồ 2.6 : Sản lượng khai thác - xuất cao su 2011 – 2016 34 Biểu đồ 2.7 : Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty XNK Vĩnh Hoàng 48 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu nguồn hàng cơng ty Vĩnh Hồng qua năm theo tiêu thức địa lý 56 Biểu đồ 2.9: Kênh thông tin biết đến công ty 75 Biểu đồ 2.10: Thời gian nhà cung ứng hợp tác với công ty 76 Biểu đồ 2.11 : Sản lượng thu hoạch trung bình hàng tháng nhà cung ứng 77 Biểu đồ 2.12 : Sản lượng mủ cao su trung bình nhà cung cấp cung ứng hàng tháng cho công ty 77 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình tạo nguồn mua hàng doanh nghiệp 15 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH XNK Vĩnh Hoàng 44 Sơ đồ 2.3: Quy trình thực cơng tác tạo nguồn 63 Sơ đồ 2.4: Quy trình thực hợp đồng mua bán nước 71 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh vi Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi MỤC LỤC vii PHẦN I: ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 5.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu Kết cấu khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm tạo nguồn, thu mua nguồn hàng phân loại 1.1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.2 Phân loại nguồn hàng cho xuất 1.1.2 Vai trò cơng tác tạo nguồn mua hàng hoạt động kinh doanh DNXNK 12 1.1.3 Một số vấn đề hoạt động tạo nguồn mua hàng DN XNK 14 1.1.3.1 Sự khác biệt tạo nguồn mua hàng 14 1.1.3.2 Nội dung nghiệp vụ quy trình tạo nguồn mua hàng doanh nghiệp 15 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh vii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 1.1.3.3 Các hình thức tạo nguồn mua hàng DNXNK 18 1.1.4 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hoạt động tạo nguồn mua hàng nông sản xuất 21 1.1.4.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 21 1.1.4.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 23 1.1.5 Cơ sở đánh giá hiệu hoạt động tạo nguồn công ty……………… … 23 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 1.2.1 Khái quát tình hình sản xuất tiêu thụ cao su giới 26 1.2.1.1 Tình hình sản xuất cao su giới 26 1.2.1.2 Tình hình xuất nhập cao su giới 28 1.2.1.3 Giá cao su giới 31 1.2.2 Khái quát ngành cao su Việt Nam 32 1.2.2.1 Tình hình diện tích, sản lượng cao su tự nhiên Việt Nam 32 1.2.2.2 Tình hình xuất nhập cao su Việt Nam 33 1.2.2.3 Giá cao su Việt Nam 37 1.2.3 Một số vấn đề hoạt động tạo nguồn mua hàng nông sản mủ cao su 37 1.2.3.1 Đặc điểm cao su sản phẩm 37 1.2.3.2 Các hình thức giao dịch thương mại nơng sản cao su nước 39 Giao dịch thương mại nơng sản cao su có hình thức phổ biến sau đây: 39 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN MUA HÀNG CAO SU TẠI CƠNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH HỒNG 42 2.1 Khái quát Công ty TNHH XNK Vĩnh Hoàng 42 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 42 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 43 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 43 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn mua hàng xuất cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng 45 2.2.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 45 2.2.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 47 2.2.2.1 Tình hình tiêu thụ cao su cơng ty Vĩnh Hoàng qua năm 2014-2015-2016 47 2.2.2.2 Nguồn lực Công ty 49 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh viii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân + Nâng cao chất lượng sản phẩm khâu tạo nguồn: lập nên tiêu chuẩn chất lượng trình thu mua sản phẩm nguyên liệu đầu vào kèm theo xem xét uy tín, lực nhà cung ứng để có nguồn hàng với chất lượng tốt Đặt tiêu chuẩn thành phẩm từ đầu trước đưa nguyên liệu vào chế biến từ tuyển chọn phương pháp chế biến, bảo quản, quy trình sản xuất tốt từ nâng cao chất lượng sản phẩm cuối + Nâng cao chất lượng sản phẩm khâu mua hàng: Công ty nên sử dụng đội ngũ chun trách mua hàng có kinh nghiệm,trình độ chun mơn để am hiểu rõ chất lượng cao su để lựa chọn nguồn hàng chất lượng Nên cạnh họ cần có mối quan hệ tốt với nhà cung ứng, có khả giao tiếp tốt để tạo lập mối quan hệ thân thiết, để dễ thương lượng trao đổi - Công tác kiểm tra nguồn hàng: Nên chọn cán kỉ thuật kiểm tra đầu vào có nghiệp vụ thành thạo nhất.Trong q trình mua hàng, cán thu mua thực việc kiểm tra chất lượng sản phẩm Vừa dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết vừa dựa vào số tiêu chuẩn đặt ban đầu để đối chiếu chất lượng sản phẩm xem đạt yêu cầu chưa Đồng thời, nên chọn mẫu để kiểm tra ngẫu nhiên nhiều lần Có vậy, cơng tác kiểm tra nguồn hàng tiến hành kỹ lưỡng Công tác cần phải cẩn thận kỉ khơng thể sơ sài ảnh hưởng đến uy tín cơng ty 3.2.2.5 Chiến lược phát triển khoa học - kỉ thuật Hiện phần lớn công tác kiểm tra chất lượng nguồn hàng nhân viên công ty kiểm tra mắt thường qua kinh nghiệm việc chưa thật đảm bảo chất lượng nguồn hàng xác Với thời đại cơng nghệ máy móc ngày phát triển công ty cần tận dụng thành tựu vào cơng tác thu mua tạo nguồn cơng ty để tất khâu quy trình làm việc mang lại hiệu công việc cao Bên cạnh đó, cơng ty cần tạo mơi trường làm việc đại chuyên nghiệp Việc hỗ trợ phần mềm hay công cụ phương tiện làm viêc giúp chất lượng công việc cán nhân viên đảm bảo chất lượng dộ xác SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh 100 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 3.2.2.6 Chiến lược phát triển nhân Việc có nguồn hàng ổn định, kịp thời đảm bảo số lượng lẫn chất lượng phụ thuộc nhiều vào trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán liên quan đến công tác tạo nguồn, mua hàng công ty Tình hình nhân cơng ty qua điều tra nhà cung ứng đánh giá cao Trong có 75% nhà cung ứng hài lòng với thái độ làm việc nhân viên 58.33% hài lòng tính chun nghiệp làm việc nhân viên công ty Năm tay đội ngủ nhân viên có chun mơn,nên tương lai cơng ty định hướng tiếp tục phát huy tinh thần làm việc đoàn kết, cố gắng tạo điều kiện tốt có sách khích lệ, bồi dưỡng cho nhân viên liên quan đến công tác tạo nguồn - mua hàng, phát huy triệt để nguồn lực công ty - Phát huy hết lực cán nhân viên cơng ty điều mà công ty cần làm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái vui vẻ cho nhân viên Nếu môi trường làm việc nhân viên có nhiều áp lực căng thẳng khiến hiệu công việc không cao Nên tạo số dịp họp mặt thân mật để cán nhân viên cơng ty có hội gần gủi Bên cạnh đó, Cơng ty cần có khuyến khích lợi ích thoả đáng cho nhân viên có thành tích tốt họ n tâm, dốc lòng, dốc sức cho cơng việc - Nâng cao trình độ nghiệp vụ tổ chức quản lý: Bên cách nghiệp vụ giỏi nhân viên cơng ty số chưa thật phát huy hết lực để hổ trợ cho phận nhỏ cơng ty đào tạo chỗ, người giỏi nghề truyền đạt, giúp đỡ người thiếu kinh nghiệm bồi dưỡng thêm cho họ nghiệp vụ yếu cần thiết cho cơng việc, đào tạo thêm nghiệp vụ để ứng phó kịp thời có cố xảy Giải pháp giúp cho nhân viên công ty vừa nâng cao nghiệp vụ vừa tạo đoàn kết mối cá nhân Ngồi ra, phận cơng ty cần liên kết với hoạt động theo mục tiêu chung Quán triệt tư tưởng với phận, nhân viên công ty để thành viên công ý thức tầm quan trọng tương tác, liên kết phận SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh 101 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 3.2.2.7 Chiến lược marketing Qua kết khảo sát nhà cung ứng, 58,33% nhà cung ứng biết đến công ty thông qua nhân viên thu mua cơng ty, lại nhờ bạn bè người quen giới thiệu đến Trong thời gian qua công tác marketing công ty chưa thật trọng Bên cạnh đó, cơng ty ln muốn tạo mối quan hệ làm ăn thân thiết, lâu dài với đơn vị cung ứng để giúp cơng tynguồn hàng ổn định, chất lượng Để đạt mục đích cơng ty cần giới thiệu quảng bá hình ảnh cơng ty để có thêm nhà cung ứng biết đến tin tưởng từ trở thành bạn hàng cơng ty Thực tế 50% nhà cung ứng hài lòng với sách hỗ trợ ưu đãi cơng ty nên cần tiếp tục phát huy sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà cung ứng Ngồi ra, Cán làm cơng tác Marketing phải nhạy bén, động nữa, biết phân tích tình thị trường cách xác để có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh 102 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Với tình hình biến động cạnh tranh gay gắt kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt nhanh nhạy thích ứng với diễn biến phức tạp Cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngành cao su, thời gian qua gặp nhiều khó khăn cơng ty khơng ngừng cố gắng hoạt động kinh doanh bước hồn thiện phát triển cơng ty đưa công ty trải qua giai đoạn đầy vất vả, khó khăn Khơng thế, cơng ty giúp giải công ăn việc làm cho số người dân địa bàn tỉnh Đóng góp phần cơng sức vào phát triển kinh tế tỉnh nhà Dựa vào kết phân tích, đánh giá xuyên suốt thấy tình hình tạo nguồn mua hàng cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng có thành định cần tiếp tục trì, phát huy tồn số hạn chế mà công ty cần khắc phục,nên nhìn nhận cách khách quan để có biện pháp phương án giải vấn đề hiệu nhất.Trong hồn cảnh mơi trường kinh doanh nay, ghi nhận nổ lực cơng việc của tồn cán công nhận viên công ty giúp công ty ổn định hoạt động kinh doanh thời gian khó khăn qua kết hoạt động kinh doanh công ty phụ thuộc nhiều vào tâm, tinh thần làm việc tồn thể cán cơng nhân viên, phương hướng sách phát triển đắn công ty tương lai 3.2 Kiến nghị 3.1.1 Đối với Nhà nước - Xây dựng ban hành quy chuẩn trồng, chăm sóc thu hái sản xuất hàng nơng sản nói chung cao su nói riêng để khơng ngừng nâng cao chất lượng, hiệu tính bền vững - Nhà nước cần bổ sung thêm quy định tiêu chất lượng với loại sản phẩm cao su thành phẩm cụ thể thông báo với sở kinh doanh cao su nhằm hướng chủ sở kinh doanh cao su hợp lệ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh 103 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân - Ngành cao su ngành chịu sức ép giá từ chủ đầu nước khiến cho giá bấp bênh,doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lẫn người dân trồng cao su gặp khơng khó khăn vần đề đầu Những năm gần đây, thị trường giá cao su ln có biến động xấu khiến cho doanh nghiệp kinh doanh lẫn người trồng cao su khơng có lãi, chí bị lổ vốn khiến cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hộ gia đình gặp khó khăn tài khơng có tiền trang trải tiến hành đầu tư mới, phục hồi ổn định kinh doanh vụ tới Vì nhà nước nên thực tạm trữ hàng hóa năm đề dễ dàng điều hòa lượng cung cầu 3.1.2 Đối với Cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng - Cơng ty cần tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhà sản xuất để kiểm sốt chất lượng số lượng đầu Tạo gắn kết lợi ích công ty đơn vị sản xuất với thị trường cao su nước nước ngồi - Cơng tác mở rộng mạng lưới tiêu thụ tìm kiếm nhà cung ứng tiềm tương lai nên công ty thực song song, trợ lẫn không nên thực riêng lẻ - Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, hình thức kinh doanh để tạo nhiều dòng lợi nhuân khác tránh bị phụ thuộc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng phương thức bán hàng phát triển thị trường kinh doanh tiêu thu - Tạo điều kiện cho cán công nhân viên công ty nói chung cho cán làm cơng tác tạo nguồn mua hàng nói riêng nâng cao trình độ nghiệp vụ,và có sách hợp lý để khích lệ nhân viên - Cần lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía khách hàng,các nhà cung ứng, đội ngũ nhân lực cơng ty Q trình làm việc tồn cơng ty thống tư tưởng,mục tiêu làm việc, tinh thần đồn kết, phân cơng người, việc Cùng với hội tiềm phát triển Cơng ty thời gian tới, đồn kết nỗ lực tập thể cán lãnh đạo, công nhân viên, hy vọng năm tới công ty lớn mạnh cố gắng phát huy ưu mình, đưa hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác tạo nguồn - mua hàng nói riêng Công ty vào ổn định, phát triển bền vững SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh 104 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Diện tích, sản lượng suất cao su Việt Nam , accessed: 06/04/2017 Bùi Văn Chiêm (2010), Quản trị kinh doanh thương mại, Trường đại học kinh tế Huế, Huế Hoạt động tạo nguồn mua hàng xuất - VOER , accessed: 05/04/2017 PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc đồng chủ biên (2005), giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại tập 1, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội Hồng Hữu Hòa (2005), Quản trị kinh doanh thương mại, Trường đại học kinh tế Huế, Huế Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 3: Quản trị mua hàng dự trữ bán hàng , accessed: 05/04/2017 Chứng khoán MB (2016), Bao cao Cạp nhat nhanh nganh Cao su, tháng 3/2016 Dự báo dư cung cao su tự nhiên đạt triệu vào năm 2020 CiaoSaigon.vn, , accessed: 06/04/2017 Quarterly NR Market Review :: The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) , accessed: 05/04/2017 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh 105 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 10 ANRPC Rubber Conference :: The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) , accessed: 05/04/2017 11 Ngân hàng sacombank (2014), Cập nhật ngành cao su tự nhiên, tháng 11/2014 12 Ribbed Smoked Sheet(RSS),Technically Specified Rubber(TSR),GRC,Standardized Vietnamese Rubber(SVR),Rubber,Raw Rubber,Natural Rubber,Natural Rubber Based Products,Rubber Wood,Rubber Wood Based Products , accessed: 07/04/2017 13 Doanh nghiệp xuất nhập uy tín , accessed: 05/04/2017 14 Phạm Thị Thu Huyền (2016), Phân tích hoạt động tạo nguồn mua hàng cà phê công ty tnhh thành viên thương mại dịch vụ chế biến trường đạt, Thừa Thiên Huế, Trường đại học kinh tế Huế,tháng 5/2016 15 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (2012) Phân tích hoạt động tạo nguồn mua hàng sản phẩm tươi sống siêu thị coop mart Huế.tháng 5/2012 16 Dương Thị Hiền (2012) Phân tích cơng tác tạo nguồn mua hàng cơng ty TNHH MTV Thành Vũ Đắk Lắk, Trường đại học kinh tế Huế tháng 5/2012 17 Lê Thị Vinh (2015) Phân tích cơng tác tạo nguồn thu mua nguyễn liệu nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa.Trường đại học kinh tế Huế, tháng 5/2015 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh 106 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin kính chào ơng (bà)! Cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng công ty chuyên mua bán, xuất nhập nông lâm sản, mủ cao su Công ty thành lập năm 2008 thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình Được biết, thời gian qua, ông (bà) hợp tác với cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng vai trò đơn vị cung ứng nguồn hàng mủ cao su cho công ty Với mong muốn mối quan hệ hợp tác trì phát triển nữa, cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng hy vọng doanh nhiệp ông (bà) tiếp tục nguồn cung ứng ổn định, thường xuyên cho công ty đáp ứng, phục vụ tốt nhu cầu thị trường Chính thế, chúng tơi mong muốn ơng (bà) đóng góp thêm ý kiến thân để cơng ty thực tốt việc thu mua cao su bênh cạnh giúp cho hai bên hiểu rõ thêm Được cho phép ban Giám Đốc công ty, tên Nguyễn Thị Thùy Linh sinh viên trường đại học kinh tế Huế xin đưa phiếu khảo sát nhằm làm rõ vấn đề nêu Mọi thông tin ông (bà) cung cấp giữ bí mật dùng để phục vụ mục đích nghiên cứu a Thơng tin đơn vị cung ứng Tên đơn vị cung ứng:……………………………………………………………… Họ tên chủ đơn vị cung ứng:………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Thông tin liên hệ ( số điện thoại / gmail ):………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Ông (bà) vui lòng chọn đáp án xác sau đánh dấu (X) vào trống cho lựa chọn Câu 1: Ơng (bà) vui lòng cho biết giới tính Nam Nữ Khác Câu Ơng (bà) vui lòng cho biết độ tuổi Duới 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Từ 40 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi b Thông tin cụ thể trình hoạt động Câu Ơng (bà) biết đến cơng ty chúng tơi để cung ứng hàng hóa thơng qua: Bạn bè, người thân Nhân viên mua hàng công ty Mơi giới Tự tìm đến Truyền thanh, truyền hình Khác (vui lòng ghi rõ )………………… Câu Thời gian Ông (bà) biết đến cung ứng hàng hóa cho công ty ? Dưới năm Từ đến năm Từ đến năm Trên năm Câu Sản lượng mủ cao su trung bình mà ơng (bà) thu mua/ thu hoạch hàng tháng ? SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học < 200 GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Từ 200 - 400 Từ 400 - 600 Từ 600 - 800 Từ 800 - 1000 > 1000 Câu Sản lượng mủ cao su trung bình hàng tháng ông (bà) cung ứng cho Công ty bao nhiêu? < 100 Từ 200 - 300 Từ 100 - 200 Từ 300 - 400 > 400 Câu Ngồi cơng ty TNHH XNK Vĩnh Hồng ông (bà) cung cấp mủ cao su cho công ty khác khơng? Có Khơng Nếu câu trả lời ơng (bà) là: - “Có” xin vui lòng tiếp tục trả lời câu hỏi 5a ; 5b - “Không” xin vui lòng tiếp tục trả lời câu hỏi 5c Câu 5a Sản lượng mủ cao su mà ông (bà) cung cấp cho Công ty khác chiếm % tổng sản lượng mủ cao su mà ông (bà) thu mùa vụ? Dưới 20 % Từ 20 - 40 % Từ 40 - 60 % Trên 60 % Câu 5b Lý mà ông (bà) cung cấp mủ cao su cho Công ty khác Giá mua Cơng ty khác cao Uy tín việc tốn tiền hàng SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Quy trình thủ tục thu mua đơn giản Khoảng cách địa lí đến Cơng ty khác gần Cơng ty khác có nhiều sách ưu đãi Thái độ nhân viên thu mua Công ty khác nhiệt tình hơn, chuyên nghiệp Mở rộng thị trương tiêu thụ cho thân doanh nghiệp Lý khác ( xin ghi rõ )…………………………………………………… Câu 5c ơng (bà) có ý định cung cấp mủ cao su cho cơng ty khác tương lai khơng ? Có Không Chưa chắn Câu Lý ông (bà) chọn Công ty nơi tiêu thụ nguồn hàng mình? (có thể chọn nhiều đáp án) Giá thu mua hợp lý Công ty nằm vị trí thuận lợi Uy tín tốn Uy tín kinh doanh Có nguồn thu mua ổn định Ý kiến khác ( xin ghi rõ)…………… ………………… Câu Các sách mà ơng (bà) quan tâm cung ứng mủ cao su cho công ty (Xếp theo thứ tự từ đến với: quan tâm quan tâm nhất) SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Chính sách Chính sách Chính sách thu Chính sách hỗ Chính sách vận giá thu mua toán mua, thủ tục trợ,ƣu đãi chuyển bốc giở thu mua SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Câu Hãy cho biết mức độ hài lòng ơng (bà) sách thu mua mủ cao su công ty thời gian vừa qua cách: Đánh dấu (X) vào ô trống với: không hài lòng; khơng hài lòng; bình thường; hài lòng; hài lòng Mức độ hài lòng Tiêu chí I.Chính sách giá thu mua 1.1 Mức giá mua vào mủ cao su công ty so với thị trường (Đây mức công ty đưa theo mức giá hành thị trường, phản ánh giá trị mặt chất lượng số lượng mặt hàng, mức giá cố định không thay đổi khoảng thời gian thu mua công ty) 1.2 Sự biến động giá thu mua mủ cao su công ty qua thời điểm II Chính sách tốn 2.1 Thời gian tốn 2.2 Thủ tục,điều kiện tốn 2.3 Hình thức tốn III Chính sách thu mua, thủ tục thu mua 3.1 Cách thức, thủ tục thu mua 3.2 Thời gian thu mua 3.3 Điều kiện đặt chất lượng mủ cao su SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 3.4 Số lượng nguồn hàng thu mua hàng tháng 3.5 Tính minh bạch trình thu mua 3.6 thái độ nhân viên thu mua 3.7 tính chuyên nghiệp cách làm việc 3.8 Các điều khoản xử lý rủi ro xảy IV Chính sách hỗ trợ, ƣu đãi 4.1 Các hỗ trợ giá cả, chiết khấu 4.2 Các hỗ trợ kỹ thuật trồng khai thác mủ cao su 4.3 Các ưu đãi thủ tục thu mua, tốn V Chính sách vận chuyển, bốc giở 5.1 Cách thức giao nhận hàng 5.2 Chi phí chi trả cho việc vận chuyển, bốc giở 5.3 Thời gian giao nhận hàng Câu Khó khăn ơng ( bà ) gặp phải trình cung ứng mủ cao su cho cơng ty chúng tơi gì? (có thể chọn lựa nhiều đáp án) Gía thu mua chưa phù hợp, thường xuyên biến động Chưa uy tín việc thu mua toán Thủ tục rắc rối, gây phiền hà Q trình vận chuyển, bốc giở hàng hóa bị phụ thuộc Khác (ghi rõ)…………………………… Câu 10 Với khó khăn thời, thời gian tới ơng (bà) có dự định cung ứng mủ cao su cho cơng ty hay khơng? SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh Khóa luận tốt nghiệp đại học Vẫn tiếp tục GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Chưa chắn Ngừng cung cấp Câu 11 Nhìn chung, ơng (bà) có cảm thấy hài lòng với cơng tác thu mua mủ cao su cơng ty hay khơng? Có Khơng Trung lập Câu 12 Ý kiến đóng góp ơng (bà) cơng tác tạo nguồn thu mua mủ cao su công ty, để từ giúp cơng ty làm tốt công tác quan trọng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Chân thành cám ơn ông (bà) dành thời gian để trả lời câu hỏi chúng tôi! SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh ... phát triển công tác tạo nguồn mua hàng công ty 91 3.2 Giải pháp thúc đẩy công tác tạo nguồn mua hàng công ty 93 3.2.1 Phân tích ma trận swot công tác tạo nguồn mua hàng công ty 93 3.2.2... tiễn công tác tạo nguồn, mua hàng công ty TNHH XNK Vĩnh Hồng ✓ Phân tích tình hình thực cơng tác tạo nguồn mua hàng công ty ✓ Khảo sát ý kiến đánh giá nhà cung ứng công tác tạo nguồn, thu mua hàng. .. trạng công tác tạo nguồn mua hàng nông sản xuất Công ty TNHH XNK Vĩnh Hoàng 56 2.3.1 Phân loại nguồn hàng công ty qua năm 2014-2016 56 2.3.2 Kết tạo nguồn thu mua hàng công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tạo NGUỒN và MUA HÀNG của CÔNG TY TNHH XNK VĨNH HOÀNG , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tạo NGUỒN và MUA HÀNG của CÔNG TY TNHH XNK VĨNH HOÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay