Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH thương mại carlsberg việt nam

66 1 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG K NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Đ A ̣I H O ̣C CARLSBERG VIỆT NAM ĐINH NỮ TÚ UYÊN Khóa học: 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG K NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Đ A ̣I H O ̣C CARLSBERG VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Đinh Nữ Tú Uyên Th.S Nguyễn Ánh Dương Niên khóa: 2013-2017 Huế, tháng năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Lời Cám Ơn ́H U Ế Để hoàn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cám ơn Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho suốt thời gian học tập rèn luyện trường Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên ThS Nguyễn Ánh Dương trực tiếp hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành tốt đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Vĩnh Khương- Trưởng phòng Nhân Sự Miền Trung chú, anh chị công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp đỡ nhiệt tình cho tơi suốt q trình thực tập Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tình cảm, động viên, khích lệ động viên gia đình, bạn bè suốt q trình học tập thời gian hồn thành đề tài Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Do thời gian thực tập không nhiều kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong Q thầy đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện Tơi xin kính chúc quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Huế mạnh khỏe, công tác tốt Chúc Quý Công Ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam ngày thịnh vượng hơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên Đinh Nữ Tú Uyên i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ vi Ế DANH MỤC BẢNG vii U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 H Kết cấu đề tài .3 IN PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU K CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC O ̣C 1.1.1 Khái niệm tuyển dụng .4 ̣I H 1.1.2 Các yêu cầu tuyển dụng 1.1.3 Các yếu tố tác động đến tuyển dụng Đ A 1.2 KHÁI NIỆM, TẦM QUAN TRỌNG VÀ QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ 1.2.1 Khái niệm tuyển mộ nhân lực 1.2.2 Tầm quan trọng tuyển mộ nhân lực 1.2.3 Quá trình tuyển mộ 1.3 TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC 11 1.3.1 Khái niệm tầm quan trọng tuyển chọn nhân lực 11 1.3.2 Quá trình tuyển chọn 12 1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG (KPI) 15 1.4.1 Khái niệm vai trò KPI 15 SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương 1.4.2 Yêu cầu áp dụng KPI 15 1.4.3 KPI tuyển dụng .16 1.5 CƠ SỞ THỰC TIỄN 18 1.5.1.Tình hình lao động thị trường Việt Nam .18 1.5.2 Thị trường lao động địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế .20 1.6 Các nghiên cứu liên quan đến tuyển dụng nhân lực trước 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI Ế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM 23 U 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM ́H 23 2.1.1 Khái quát Công ty 23 TÊ 2.1.2 Lịch sử hình thành .24 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty .25 H 2.1.3.1 Chức .25 IN 2.1.3.2 Nhiệm vụ 26 K 2.1.4 Ngành nghề kinh doanh hoạt động Công ty 26 2.1.5 Tổ chức máy quản lý Công ty 28 O ̣C 2.1.6 Đặc điểm tình hình lao động Cơng ty năm 2014-2016 .31 ̣I H 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM 33 Đ A 2.2.1 Nhu cầu tuyển dụng nhân lực công ty năm từ 2014-2016 33 2.2.2 Công tác tuyển dụng công ty TNHH Thương Mại Carlsberg .34 2.2.2.1 Nguồn tuyển dụng công ty .34 2.2.2.2 Quy trình cơng tác tuyển dụng cơng ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam .35 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM 40 2.3.1 Tổng số hồ sơ đợt tuyển dụng 40 2.3.2 Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu 41 2.3.3 Tỷ lệ tuyển chọn 43 SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương 2.3.4 Chỉ số đo lường hiệu việc quảng cáo tuyển dụng .43 2.3.5 Chỉ số thời gian để tuyển nhân viên 44 2.3.6 Chi phí tuyển dụng bình qn cho ứng viên tuyển .45 2.3.7 Chỉ số hiệu nguồn tuyển dụng .46 2.4 Nhận xét chung công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam 48 2.4.2 Những mặt hạn chế 49 Ế CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG U TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ́H CARLSBERG VIỆT NAM 50 3.1 Định hướng phát triển công ty tương lai 50 TÊ 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam 51 H 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quy trình tuyển mộ 51 IN 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quy trình tuyển chọn .52 K 3.2.3 Các giải pháp khác .52 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 O ̣C Kết luận 54 ̣I H Kiến nghị 55 Đ A TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Trách nhiệm hữu hạn KPI Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu LLLĐ Lực lượng lao động TCTK Tổng cục thống kê LĐ-VL Lao động- Việc làm TS Tiến sĩ Th.S Thạc sĩ CMKT Chuyên môn kỹ thuật NXB Nhà xuất Đvt Đơn vị tính Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế TNHH SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Mối quan hệ qua lại tuyển mộ chức khác quản trị nguồn nhân lực Hình 2.2: Bộ máy quản lý Công ty 28 Hình 2.3: Tiến trình tuyển dụng 35 Biểu đồ 1.1: Số lượng LLLĐ có CMKT theo cấp trình độ, quý 4/2015 quý 4/2016 Ế 20 U Biểu đồ 2.2: Tổng số hồ sơ nhận từ nguồn tuyển dụng công ty giai ́H đoạn 2014-2016 .34 Biểu đồ 2.3: Tổng số hồ sơ nhận giai đoạn 2014-2016 công ty TNHHThương Mại Carlsberg Việt Nam 41 Đ A ̣I H O ̣C K IN H Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ tuyển chọn công ty giai đoạn 2014-2016 43 SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Quy mô tỷ lệ tham gia LLLĐ dân số từ 15 tuổi trở lên 19 Bảng 2.2: Đặc điểm sản phẩm Công ty Bia Carlsberg Việt Nam 27 Bảng 2.3: Tình hình lao động Công ty năm 2014-2016 31 Bảng 2.4: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam giai đoạn 2014-2016 33 Ế Bảng 2.5: Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu giai đoạn 2014-2016 công ty TNHH U Thương Mại Carlsberg Việt Nam 42 ́H Bảng 2.6: Chỉ số đo lường hiệu việc quảng cáo tuyển dụng giai đoạn 2014-2016 44 TÊ Bảng 2.7: Chỉ số thời gian thực công tác tuyển dụng 45 giai đoạn 2014-2016 45 H Bảng 2.8: Chi phí tuyển dụng bình qn cho ứng viên tuyển giai đoạn IN 2014-2016 45 K Bảng 2.9: Chỉ số hiệu nguồn tuyển dụng công ty TNHH Thương Mại Đ A ̣I H O ̣C Carlsberg Việt Nam giai đoạn 2014-2016 47 SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố khơng thể thiếu tổ chức giữ vai trò vơ quan trọng, định đến thành công hay thất bại tổ chức Đặc biệt giai đoạn nay, xu cạnh tranh ngày gay gắt nguồn nhân lực vững mạnh số lượng chất lượng, thể lực trí lực lợi cạnh Ế tranh hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững phát triển thị trường U Tuy vậy, để có nguồn nhân lực đủ mạnh cho phát triển doanh ́H nghiệp khơng phải điều dễ dàng Nó đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hiểu TÊ nghiên cứu kĩ lưỡng, để đưa chiến lược đắn khoa học trình tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp nhằm tuyển chọn H người lao động giỏi phù hợp nhất, khơng để bỏ sót nhân tài khơng để tuyển IN nhầm người Nếu doanh nghiệp tuyển dụng sai nhân lực gặp hậu đáng lo ngại như: ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín công ty, làm tinh thần nhân K viên khác, gây gián đoạn cơng việc tốn chi phí đào tạo Ví dụ: Theo khảo ̣C sát CareerBuilder vào năm 2013 với tham gia 6.000 nhà tuyển dụng O chuyên gia nhân lực, có tới 27% số doanh nghiệp Mỹ mắc phải sai lầm ̣I H tuyển dụng cho biết sai lầm lại làm họ thiệt hại 50.000 USD Đó gánh nặng tài mà khơng nhiều doanh nghiệp gánh chịu, nhớ Đ A số nhân viên yếu dừng lại số Vì việc tuyển dụng nhân lực có vai trò quan trọng, định đến chất lượng hoạt động có liên quan tổ chức Xuất phát từ thay đổi nhận thức tầm quan trọng công tác tuyển dụng nhân lực, thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam, nhận thấy công ty gặp khó khăn thị trường xuất nhiều đối thủ cạnh tranh uy tín công ty giảm sút tin đồn thất thiệt trước tồn tại, vậy, muốn giành lại lợi lấy lại vị trí thị trường bia việc làm hàng đầu Do vậy, cơng ty phải có SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương 2.3.3 Tỷ lệ tuyển chọn Chỉ số đo lường chất lượng người tuyển, tính tỷ lệ số người tuyển dụng tổng số người nộp đơn xin việc 350 300 300 250 200 200 Ế 150 100 50 30 25 2014 2015 TÊ 50 45 ́H U 150 23,33 2016 H 70 IN Số ứng viên tuyển dụng (người) Tổng số ứng viên (người) (Nguồn: Phòng Nhân sự) ̣C K Tỷ lệ tuyển chọn (%) O Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ tuyển chọn công ty giai đoạn 2014-2016 ̣I H Trong giai đoạn 2014 – 2016 tỷ lệ tuyển chọn có xu hướng giảm dần qua năm giảm mạnh vào năm 2016: 23,33% Điều cho thấy công ty ngày Đ A yêu cầu cao để tuyển người có trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên… giúp công ty ngày phát triển lớn mạnh 2.3.4 Chỉ số đo lường hiệu việc quảng cáo tuyển dụng Chỉ số cho thấy để thu hút ứng viên tham gia tuyển dụng tổ chức phí quảng cáo Chỉ số thấp tốt SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Bảng 2.6: Chỉ số đo lường hiệu việc quảng cáo tuyển dụng giai đoạn 2014-2016 Tổng chi phí Năm quảng cáo tuyển Tổng số hồ sơ xin Hiệu quảng cáo tuyển việc (người) dụng (nghìn đồng/người) dụng (triệu đồng) 100 150 666,67 2015 150 200 750 2016 180 300 600 Ế 2014 U (Nguồn: Phòng Nhân sự) ́H Từ bảng số liệu ta thấy tổng chi phí quảng cáo tuyển dụng năm TÊ tăng Đồng thời chi phí quảng cáo tuyển dụng người giảm mà tổng số hồ sơ xin việc tăng lên đáng kể; năm 2016 số đo lường hiệu quảng cáo tuyển dụng giảm 600.000VNĐ/ người, thấp 150.000VNĐ/người so với năm 2015 H 750.000VNĐ/ người Đây dấu hiệu tốt cho thấy, công ty làm tốt công tác thông IN báo tuyển dụng, truyền tải rộng rãi cho nhiều người biết đến, thu hút nhiều ứng K viên… Giúp cho cơng ty có nhiều lựa chọn tốt phù hợp với vị trí xét tuyển ̣C 2.3.5 Chỉ số thời gian để tuyển nhân viên O Trong kế hoạch tuyển dụng xây dựng, công ty hoạch định thời gian thực ̣I H cụ thể cho trình cho bước tuyển chọn Yếu tố thời gian thực có ảnh hưởng quan trọng đến tiến độ cơng việc tất phận công Đ A ty Thời gian để tuyển nhân viên đảm bảo kế hoạch đặt tạo thuận lợi việc đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động, tiến độ thực cơng việc chi phí tài Ngược lại, trình bị chậm trễ gây trở ngại gián đoạn công việc phát sinh chi phí liên quan SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Bảng 2.7: Chỉ số thời gian thực công tác tuyển dụng giai đoạn 2014-2016 Kế hoạch bình Năm So sánh Thực tế (ngày) quân (ngày) (+/-) 2014 30 25 2015 30 24 2016 30 24 Ế (Nguồn: Phòng Nhân sự) U Nhìn vào bảng thống kê ta thấy, thời gian thực công tác tuyển dụng thực tế ́H công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 sớm TÊ thời gian kế hoạch Năm 2015, 2016 thời gian để tuyển nhân viên sớm thời gian kế hoạch ngày; đồng thời sớm ngày so với năm 2014 với thời gian H ngày Điều cho thấy q trình thực cơng tác đảm bảo tốt mặt thời gian đảm bảo cho hoạt động công ty vận hành cách bình thường IN 2.3.6 Chi phí tuyển dụng bình quân cho ứng viên tuyển K Chỉ số nhằm đo lường mức chi phí tuyển dụng trung bình cho ứng viên ̣C tuyển dụng vào làm việc công ty O Sau thu nhận hồ sơ đạt yêu cầu nhà tuyển dụng công ty bắt tay ̣I H vào trình tuyển chọn cách vấn Bên cạnh để lựa chọn ứng viên đạt u cầu cơng việc cơng ty phải bỏ mức chi phí cho đợt Đ A tuyển dụng lớn Bảng 2.8: Chi phí tuyển dụng bình quân cho ứng viên tuyển giai đoạn 2014-2016 Năm Tổng chi phí tuyển dụng (triệu đồng) 2014 2015 2016 100 150 180 SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên Tổng số ứng viên tuyển (người) 45 50 70 Chi phí tuyển dụng bình qn (nghìn đồng/người) 2222,22 3000 2571,43 (Nguồn: Phòng Nhân sự) 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Tổng chi phí tuyển dụng tổng số tiền chi cho hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực như: chi phí vấn, chi phí đăng quảng cáo, chi phí cho nhà tuyển dụng số chi phí phát sinh liên quan Nhìn vào bảng ta thấy mức chi phí tuyển dụng bình qn có biến động tăng giảm theo năm Năm 2015, chi phí tuyển dụng bình quân cho ứng viên 3.000 (nghìn đồng/người), tăng 777,78 (nghìn đồng/người) so với năm 2014 Ngun nhân làm cho chi phí tuyển dụng bình qn năm 2014 thấp năm 2015 Ế cơng ty đẩy mạnh thông báo tuyển dụng phương tiện trang web U tuyển dụng qua công ty môi giới, quảng cáo website phát 24/24 ́H nhiều trang tuyển dụng (jobstreet, vietnamwork…), phí cao Tuy nhiên đến năm 2016 chi phí tuyển dụng bình qn cho ứng viên TÊ giảm 428,57 (nghìn đồng/người) so với năm 2015 Đây dấu hiệu tốt năm nhà tuyển dụng không đăng tải tuyển dụng tràn lan kênh thông tin đại chúng H mà phân bổ theo mức độ quan trọng vị trí với kênh tuyển dụng phù IN hợp Ví dụ: Đối với vị trí nhân viên phổ thơng,… sử dụng kênh Internet, đối K với vị trí cao cấp (Giám đốc, quản lí,…) thơng qua công ty môi giới Điều giúp cơng ty giảm bớt chi phí tuyển dụng mà đảm bảo ̣C chất lượng tuyển dụng người, việc ̣I H O 2.3.7 Chỉ số hiệu nguồn tuyển dụng Các nguồn tuyển dụng công ty chủ yếu thông qua internet, đặc biệt từ Đ A trang web tìm kiếm việc làm Vietnamwork, Jobstreet…; qua trang web cơng ty qua công ty môi giới… Khi nhân viên đến tham gia vấn, điền vào tờ khai chuyên viên tuyển dụng cung cấp, có mục phân loại kênh tuyển dụngnhân viên thấy qua thông báo tuyển dụng lao động công ty SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Bảng 2.9: Chỉ số hiệu nguồn tuyển dụng công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam giai đoạn 2014-2016 2015 2016 Giá trị Giá trị TỔNG SỐ HỒ SƠ 200 300 100 33,33 50 60 10 16,67 170 265 95 35,85 (67.703) (23,02) Internet Chi phí (triệu đồng) (Website công Hồ sơ nhận (bộ) jobstreet; (đồng/bộ) 294.118 Chi phí (triệu đồng) 120 20 16,67 30 35 14,29 3.333.333 3.428.571 95.238 2,78 Chi phí/Hồ sơ nhận (Nguồn: Phòng Nhân sự) ̣C K (đồng/bộ) 226.415 100 IN môi giới % H vieclam24h,…) Qua công ty Hồ sơ nhận (bộ) ́H Chi phí/ Hồ sơ nhận TÊ Vietnamwork; lệch U ty, Chênh Ế Chỉ tiêu 2016/2015 O Nhìn vào số liệu bảng ta thấy: ̣I H - Xét số lượng hồ sơ nhận qua năm từ kênh tuyển dụng, cụ thể sau: Năm 2016 có 265 (bộ) hồ sơ nhận từ kênh internet, chiếm 88,33% 35 Đ A (bộ) hồ sơ nhận qua công ty môi giới, chiếm 11,67% Tăng lên so với năm 2015 có 170 (bộ) hồ sơ xin việc thơng qua internet 30 (bộ) hồ sơ xin việc từ công ty môi giới Sự tăng lên đáng kể dấu hiệu tốt, giúp cho nhà tuyển dụng có nhiều lựa chọn để chọn nhân viên phù hợp với vị trí tuyển dụng - Xét chi phí cho hồ sơ nhận kênh tuyển dụng: + Qua kênh internet: Năm 2015, chi phí cho kênh internet 50 triệu đồng số lượng hồ sơ nhận từ kênh 170 (bộ) hồ sơ, tức chi phí cho hồ sơ nhận kênh internet vào năm 2015 294.118 đồng Năm 2016, chi phí qua internet lại tăng lên so với năm trước 10 triệu đồng, chi phí cho SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương hồ sơ giảm xuống 67.703 đồng (tương ứng giảm 23,02% so với chi phí trung bình hồ sơ năm 2015) số ứng viên đến với công ty thông qua nguồn tuyển dụng tăng lên đáng kể, từ 170 (bộ) hồ sơ nhận vào năm 2015 đến năm 2016 số lượng hồ sơ nhận tăng lên 95 (bộ), tương ứng tăng 35,85% + Qua cơng ty mơi giới: Chi phí cho công tác tuyển dụng qua kênh chiếm 100 triệu đồng, cao gấp đơi so với chi phí kênh internet năm 2015 Năm 2016, chi phí trung bình cho hồ sơ 3.428.571 (đồng/bộ) tăng lên 95.238 đồng, Ế tương ứng tăng 2,78% so với năm trước Năm 2015 chi phí cho ứng viên U 3.333.333 đồng ́H Như việc thông báo tuyển dụng qua kênh internet sử dụng phổ biến đem lại hiệu cao Một phần cơng ty chủ yếu tuyển nhân viên có TÊ trình độ, mà đối tượng tiếp cận với cơng nghệ nhiều Bên cạnh đó, chi phí tuyển dụng giảm nhiều so với năm trước với số lượng hồ H sơ xin việc tăng lên đáng kể IN 2.4 Nhận xét chung công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH K Thương Mại Carlsberg Việt Nam Qua việc phân tích thực trạng tuyển dụng cơng ty, ta nhận thấy cơng ty ̣C có mặt đạt sau: ̣I H O 2.4.1 Những mặt đạt - Nhà tuyển dụng linh hoạt việc vào vị trí tuyển dụng để lựa Đ A chọn cách thức thông báo tuyển dụng phù hợp Cách làm giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian chi phí, ngồi đảm bảo chất lượng tuyển dụng đem lại hiệu cao - Về quy trình tuyển dụng: Nhìn chung cơng ty xây dựng quy trình tuyển dụng khoa học trình bày rõ ràng, cụ thể theo trình tự định Nhờ có quy trình tuyển dụng xây dựng trước mà công tác tuyển dụng công ty tiến hành nhanh chuyên nghiệp Nhà tuyển dụng dễ dàng lựa chọn ứng viên có trình độ chun mơn phù hợp với u cầu công việc đáp ứng số lượng lẫn chất lượng tuyển dụng Ngay từ bước tiếp nhận hồ sơ, phòng nhân SVTH: Đinh Nữ Tú Un 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương tiến hành cách khoa học, có trình tự để loại hồ sơ khơng u cầu, loại hồ sơ thiếu kinh nghiệm,… - Thời gian tuyển dụng đảm bảo, tuyển dụng nhân viên sớm so với kế hoạch đặt nên không bị ảnh hưởng đến hoạt động cơng ty - Ngồi cơng ty tăng cường tuyển dụng đội ngũ nhân viên có lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn, trình độ chun mơn ngày cao để đảm bảo chất lượng công việc, giảm bớt chi phí tuyển dụng lại Ế 2.4.2 Những mặt hạn chế U Trong năm vừa qua, bên cạnh mặt đạt tồn ́H mặt hạn chế sau: - Công ty chưa thành lập Hội đồng tuyển dụng, toàn q trình tuyển dụngcơng ty phòng nhân đảm nhiệm Vì việc đánh giá, tuyển chọn ứng viên mang tính chủ quan, phụ thuộc vào tinh thần, lực, cảm xúc IN - Về quy trình tuyển dụng: H cán tuyển dụng K + Công ty nên thêm vào bước “Kiểm tra lý lịch” để kiểm tra lại tất điều mà ứng viên trình bày vấn lý lịch thật O ̣C hay khơng Kiểm tra lí lịch khơng có nghĩa đến cơng an xác minh lí lịch mà có ̣I H thể qua tìm hiểu thơng qua người thứ ba đó, hay gọi điện thoại đến công ty cũ ứng viên để xác minh, Việc giúp cho nhà tuyển dụng khơng tuyển Đ A nhầm người biết trình độ chun mơn nghề nghiệp, ưu nhược điểm, tư cách tác phong làm việc trước đây,… góp phần củng cố tính xác khách quan định tuyển dụng + Cuối thêm vào bước “Đánh giá hiệu sau tuyển dụng” nhằm xem xét tuyển người, việc hay chưa? Từ nhận biết ưu điểm, nhược điểm để đưa giải pháp khắc phục, hoàn thiện - Bên cạnh cần bố trí thời gian, địa điểm hợp lý cho vấn để tạo cảm giác thoải mái cho ứng viên, khiến họ mong muốn làm việc, gắn bó lâu dài với cơng ty SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển công ty tương lai - Xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực rõ ràng, vào định hướng viễn cảnh công ty tương lai, luôn phải đề cao nhân tố người - ́H chung chất lượng cơng tác tuyển dụng nói riêng U Ế tiền đề cho nâng cao hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực nói Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu cao, bước mở TÊ rộng quy mô tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân, giúp họ cải thiện, nâng cao sống tốt H - Rút lui thị trường cũ khơng có tiềm phát triển, thay vào tập IN trung đánh mạnh vào thị trường lớn với chiến lược marketing như: mắt sản K phẩm mới, đầu tư quảng bá thương hiệu rộng rãi, chiết khấu bán hàng, chương trình khuyến hấp dẫn (bật nắp trúng thưởng ), để thu hút khách hàng giảm Cần có đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, O - ̣C bớt chi phí hao tổn thị trường cũ ̣I H lối sống tốt, có trình độ chun mơn cao, đáp ứng tốt điều kiện làm việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Đ A - Đẩy mạnh cơng tác truyền thơng, nâng cao vị thế, hình ảnh, giá trị thương hiệu công ty - Tập đồn Carlsberg có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu với 500 thương hiệu bia khác Carlsberg Vietnam sản xuất bia xuất sang Hong Kong, Singapore số thị trường khác Đối với bia Huda gold, Carlsberg Việt Nam gặp đối tác bên Mỹ để mở rộng xuất khẩu, tìm kiếm hội phát triển thị trường - Thực đầu tư dự án nhằm nâng cấp nhà máy Phú Bài ưu việt Nhờ cơng suất Carlsberg Việt Nam khu vực miền Trung vượt mốc SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương 3.700.000 HL năm Không ưu việt nhà máy bia cũ Phú Thượng, nhà máy bia Phú Bài với công nghệ đại, thân thiện với môi trường lọt vào top nhà máy tiêu thụ lượng Tập đoàn Carlsberg 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam Trong thời gian thực tập vừa qua, nhận thấy công tác tuyển dụng công ty hiệu phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty Các cán Ế phòng nhân cơng ty nhận thức tầm quan trọng công tác tuyển U dụng nhân lực nên làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao đạt kết tốt ́H Song, việc tuyển dụng mặt hạn chế cần khắc phục Sau trình thực tập nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực công ty, xin đưa TÊ số biện pháp nhằm cải thiện phần nâng cao hiệu công tác H 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quy trình tuyển mộ IN - Cần đa dạng hóa nguồn tuyển mộ cho vị trí cơng việc cơng ty Điều tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển dụng đạt hiệu cao Tập K đồn Carlsberg cơng ty có vốn nước ngồi nên nguồn nhân lực tuyển dụng vào ̣C vị trí nguồn lực bên ngồi, cơng ty bỏ lỡ đội ngũ nhân lực có O tay nghề hiểucơng việc bên nội công ty Do vậy, công ty nên cân ̣I H nhắc hai nguồn nhân lực cần tuyển dụng nhân viên mới, hai nguồn nguồn lại có ưu nhược điểm riêng Đ A - Hiện mạng xã hội Facebook, Zalo, ngày phổ biến rộng rãi Vậy nên cơng ty đăng tải thơng tin tuyển dụng kênh để giảm bớt chi phí tuyển dụng tuyển ứng viên trẻ tuổi, động - Cần đẩy mạnh việc khai thác hình ảnh, uy tín chế độ sách phúc lợi tốt cơng ty việc quảng bá, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trình tuyển mộ Xây dựng nội dung thông báo tuyển mộ chi tiết hấp dẫn để tăng thu hút với ứng viên thị trường cạnh tranh gay gắt SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quy trình tuyển chọn - Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể, chi tiết cho vị trí cơng việc để làm sở tuyển chọn ứng viên xác hiệu Ngồi văn bằng, chứng chỉ, cơng ty dựa vào sau: + Trình độ chun mơn: nói quan trọng văn bằng, chứng làm giả, không với thực lực ứng viên nên nhà tuyển dụng cần kiểm tra tư duy, kinh nghiệm làm việc thực tế,… để đánh giá ứng viên + Trình độ ngoại ngữ: Do cơng ty TNHH Thương Mại Carlsberg cơng ty nước U Ế ngồi nên nhân viên cần phải có văn bằng, chứng ngoại ngữ B1 trở ́H lên, TOEIC, IELTS để làm việc với người nước ngồi cơng ty + Trình độ tin học: Tin học kĩ cần thiết hoạt động làm việc văn TÊ phòng, đặc biệt phòng ban văn phòng Cơng ty + Đối với tuyển chọn cấp quản trị tiêu chuẩn phải cao hơn: H vào khả lãnh đạo, khả giao tiếp,… IN - Tiếp tục đổi công tác tuyển chọn theo hướng nâng cao chất lượng, ưu tiên tuyển người có trình độ đại học, sau đại học có kinh nghiệm nhiều năm K - Công ty cần thực đánh giá sau tuyển chọn, nhằm kịp thời đánh giá kết ̣C hiệu công tác tuyển chọn nhân lực, giúp thấy ưu O nhược điểm đợt tuyển chọn Từ phát huy ưu điểm khắc phục nhược ̣I H điểm cho đợt tuyển dụng sau Ngồi cơng tác tuyển chọn đánh giá tốt hiệu sở để công tác tuyển chọn thời gian sau thực tốt Đ A đem lại hiệu Ngược lại, công tác tuyển chọn đánh giá chưa tốt cán tuyển dụng phải nhanh chóng tìm ngun nhân khắc phục tình trạng 3.2.3 Các giải pháp khác - Phòng nhân cần phải tiến hành cập nhật tồn thơng tin cá nhân trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ chuyên môn,… nhân viên Đây sở cho công tác đào tạo mà có ích cơng tác tuyển dụng nhà tuyển dụng khơng phải nhiều cơng sức tìm kiếm nguồn ứng viên bên mà chưa đáp ứng yêu cầu nguồn nội đáp ứng Điều khơng tiết kiệm thời gian chi phí tuyển dụng mà nguồn động viên có ý nghĩa to lớn cho đối tượng đề bạt Ngoài giúp cho nhân SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương viên lại cơng ty có động lực, ý chí, phấn đấu làm việc để thăng chức, thuyên chuyển công tác theo chiều hướng tốt cho phát triển nghề nghiệp họ - Cần phải đào tạo kỹ vấn cho vấn viên để nâng cao hiệu tuyển dụng công ty - Cần đảm bảo công việc tuyển dụng thực hiệu mà tiết kiệm thời gian chi phí Bộ phận nhân chịu trách nhiệm tuyển dụng cần phải có kế hoạch thực cơng việc tuyển dụng chi tiết, cụ thể, tuyển chọn cho phù hợp với thời gian mà chi phí tiết kiệm đồng thời người tuyển vào đạt U Ế tiêu chuẩn mà công ty quy định ́H - Cơng ty nên đưa sách tuyển dụng đảm bảo cân quyền lợi ứng viên nhà tuyển dụng: TÊ + Đảm bảo chế lương thưởng, phúc lợi xã hội, đãi ngộ tương xứng với đóng góp cá nhân cho cơng ty nhằm khuyến khích, động viên H nỗ lực, nhiệt huyết họ IN + Tạo hội thăng tiến bình đẵng cho cá nhânlực phát triển bền vững công ty K + Tạo hội cho nhân viên có hội học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, phát ̣C triển thân để phục vụ tốt cho công việc O - Nhà lãnh đạo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình tuyển dụng ̣I H nên yêu cầu cán tuyển dụng lập báo cáo chi tiết tình hình tuyển dụng sau đợt tuyển dụng cơng ty Điều góp phần đảm bảo cho công tác tuyển dụng Đ A thực cách nghiêm túc theo trình tự định - Ban lãnh đạo công ty nên tiếp tục đề chiến lược kinh doanh hợp lý, đắn Điều vừa giúp công ty thu lợi nhuận cao vừa đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội tốt Đây yếu tố quan trọng giúp cho công ty thu hút nhiều ứng viên tham gia tuyển dụng có mong muốn gắn bó lâu dài với tổ chức - Cần xây dựng môi trường lành mạnh điều kiện làm việc tốt Nó yếu tố giúp cơng ty giữ chân nhân viên điều mà ứng viên quan tâm tìm việc  giúp cơng ty thu hút nhiều ứng viên SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nhân lựa chìa khóa thành cơng doanh nghiệp, vấn đề tuyển dụng nhân lực tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn Tuyển dụng thực hoạt động then chốt quản trị nhân lực, đóng vai trò quan trọng cốt lõi việc xây dựng đội ngũ nhân lực tổ chức, Ế giúp tổ chức có móng vững để phát triển, thực tốt nhiệm vụ mục U tiêu Việc tuyển dụng người, việc giúp cho tổ chức có ́H cấu hợp lý, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp,… Điều làm tốt tiết kiệm TÊ nguồn lực khác, tăng khả cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp đồng thời tăng lợi nhuận giúp quy mô công ty mở rộng phát triển Do H doanh nghiệp Việt Nam cần có quan tâm tới công tác tuyển dụng nhân lực IN để thu hút số lượng lao động có lực, trình độ vào làm việc cho tổ chức, có tổ chức đứng vững thương trường K Qua q trình nghiên cứu, thực tập cơng ty thực đề tài: “Nâng cao ̣C hiệu công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt O Nam”, nhận thấy rằng: ̣I H Nhìn chung, cơng tác tuyển dụng công ty thực tốt việc xây dựng kế hoạch quy trình tuyển dụng; cơng ty có kế hoạch tiêu chí tuyển Đ A dụng rõ ràng, minh bạch; công tác tuyển chọn sàng lọc ứng viên tổ chức triển khai chặt chẽ, hợp lý Công tác tuyển dụng công ty ngày củng cố hoàn thiện nhằm thu hút cho cơng ty nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực nhiệm vụ phát triển công ty Tuy nhiên, công tác tuyển dụng Tập đồn Carlsberg Việt Nam số hạn chế nguồn tuyển mộ công ty chưa đa dạng, quy trình tuyển dụng thiếu sót Nhìn thấy điều đó, mạnh dạn đưa số kiến nghị để góp phần hồn thiện công tác tuyển dụng công ty SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Qua đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực công ty, nắm thực trạng, quy trình tuyển dụng cơng ty, nhìn thấy ưu nhược điểm cơng tác tuyển dụng cơng ty, qua đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tuyển dụng công ty Tuy nhiên, đề tài chắn tồn số khiếm khuyết, tơi mong muốn nhận đánh giá đóng góp từ người đọc, để đề tài hồn thiện Ế Kiến nghị U  Đối với nhà nước: ́H Trong trình phát triển doanh nghiệp Nhà nước có vai trò quan trọng việc đưa điều luật như: luật doanh nghiệp, luật lao động, luật thương TÊ mại,… Các điều luật ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp doanh nghiệp hạt động khuôn khổ luật pháp Nhà nước nên tạo điều kiện cho Công H ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam tiếp tục tham gia vào hoạt động IN thành phố nhằm quảng bá khẳng định hình ảnh với khách hàng K ngồi nước Giữ vững ổn định mơi trường kinh tế-xã hội, có biện pháp phù hợp đưa kinh O ̣C tế vượt qua khó khăn giai đoạn ̣I H Nhà nước nên quản lí chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm Hiện trung tâm hoạt động lĩnh vực mơi giới việc làm nhiều, có nhiều trung Đ A tâm đáng tin cậy có trung tâm chuyên lừa đảo Vì quan Nhà nước cần tìm hiểu kiểm sốt trung tâm trình cấp phép hoạt động Cải cách hệ thống tài chính- ngân hàng, hạ lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trì sản xuất kinh doanh, ổn định phát triển giai đoạn tới; Cơ quan nhà nước nên phát trừng trị nghiêm khắc sở làm văn chứng giả mạo Có sách nguồn lực hỗ trợ thành phần kinh tế gặp khó khăn, tạo việc làm, giảm thất nghiệp, qua đảm bảo đời sống nhân dân người lao động SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương  Đối với công ty Công tác tuyển dụng nhân lực sở để đảm bảo số lượng chất lượng nguồn nhân lực cơng tycơng tác tuyển dụng phải ln quan tâm hồn thiện Sau phân tích, đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nhân lực công ty thơng qua số KPI tơi xin đưa số kiến nghị với công ty sau: Cơng ty nên có chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao Ế trình độ chuyên môn cho cán chuyên trách tuyển dụng nhân lực công ty U Một người cán tuyển dụng giỏi chọn người việc Ngược lại ́H cán không giỏi dẫn tới việc sàng lọc ứng viên khơng xác dẫn đến không chọn người phù hợp với cơng việc bỏ sót người tài Điều TÊ đảm bảo việc phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty nên có chiến lược liên kết chặt chẽ với trường Đại học – Cao đẳng H khu vực nước để đặt cọc trước nguồn nhân lựctài làm việc cho IN cơng ty Đồng thời có sách thỏa đáng để thu hút người tài giỏi đến K với công ty Tăng cường hoạt động nhóm, đồn thể, cải thiện lại khơng khí, mơi trường O ̣C làm việc chun nghiệp cơng ty để góp phần nâng cao suất gắn ̣I H kết đồng nghiệp với trung thành gắn bó lâu dài với cơng ty Có sách phúc lợi xã hội, đãi ngộ phù hợp cho công nhân viên Đ A cơng ty sách khuyến khích, động viên, khích lệ tinh thần làm việc theo nhóm có hiệu tốt Việc thực hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 SA 8000, Lean cụ thể thực tế SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Nguyễn Tài Phúc – TS Bùi Văn Chiêm (2014) Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực , Đại học kinh tế Huế, Huế [2] Cao Thị Mai Trinh (2017) Khóa luận Tốt nghiệp “Phân tích cơng tác tuyển dụng nhân lực Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế”, Đại học kinh tế Huế, Huế [3] David Parmenter, Các số đo lường Hiệu suất, NXB Tổng Hợp TP Hồ Chí Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2004) , Quản trị nhân lực , U [4] Ế Minh, TP Hồ Chí Minh Tống Thị Ánh, Khóa luận tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng TÊ [5] ́H NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2004 nhân lực Công Ty Cổ Phần Tiến Thành” , Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vũ Tuyết Nhung ,Khố luận tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng IN [6] H Hưng Yên, Hưng Yên nhân công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng”, Trường Đại Học Dân Lập Hải K Phòng ̣C [7] Thị trường lao động Việt Nam - Bộ lao động- Thương binh Xã hội KPI quản trị nhân lực - Viện kinh tế thương mại quốc tế ̣I H [8] O Đ A SVTH: Đinh Nữ Tú Uyên 57 ... nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Thương. .. đến tuyển dụng nhân lực trước 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI Ế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM 23 U 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG. .. giá công tác tuyển dụng nhân lực từ đưa giải pháp nhằm Ế nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH Thương Mại U Carlsberg Việt Nam ́H Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa lý luận tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH thương mại carlsberg việt nam , Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH thương mại carlsberg việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay