Mở rộng thị trường cho vay tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh huế

74 1 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k Đề tài: h in MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGCHI NHÁNH HUẾ tê Lớp: QTKD K48 Mã sv: 14K4021372 Huế, 2018 ́ uê Sinh viên: Phan Võ Thùy Nhi ́H Giảng viên hướng dẫn: Ths Bùi Thị Thanh Nga Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k Đề tài: h in MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGCHI NHÁNH HUẾ tê Lớp: QTKD K48 Mã sv: 14K4021372 Huế, 2018 ́ uê Sinh viên: Phan Võ Thùy Nhi ́H Giảng viên hướng dẫn: Ths Bùi Thị Thanh Nga Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu không nêu trên, xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Người cam đoan Phan Võ Thùy Nhi ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Võ Thùy Nhi i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga Lời Cám Ơn Sau thời gian dài học tập, thực tập, nỗ lực làm khóa luận tốt nghiệp cuối khóa tơi hồn thành Đạt kết nhờ có giúp đỡ tận tình thầy cơ, gia đình, bạn bè đơn vị thực tập Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, quý thầy cô giáo hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức phương pháp năm học vừa qua Những kiến thức học khơng tảng cho q trình nghiên cứu đề tài mà hành trang quý giá sau Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Đ Nga, người dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi ại hồn thành khố luận ho Bên cạnh đó, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân ̣c k hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Huế cô chú, anh chị nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập chi in nhánh Cuối muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người h thân bên tôi, quan tâm động viên giúp đỡ thời gian qua tê Mặc dù có cố gắng hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm ́H thực tế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong quan tâm, đóng góp ý kiến quý thầy bạn đọc để đề tài hồn thiện ́ uê Một lần xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phan Võ Thùy Nhi SVTH: Phan Võ Thùy Nhi ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIÊU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ vii PHẦN I.ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu ại Kết cấu đề tài ho PHẦN II.NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .4 ̣c k CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Cơ sở lý luận in 1.1.1 Cho vay tín chấp .4 h 1.1.2 Mở rộng cho vay tín chấp ý nghĩa mở rộng cho vay tín chấp tê 1.1.3 Đặc điểm vai trò cho vay tín chấp .7 ́H 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp 1.1.5 Các tiêu ảnh hưởng đến khả mở rộng hoạt động cho vay tínchấp ́ uê ngân hàng thương mại 13 1.2 Cơ sở thực tiễn 15 1.2.1 Nhu cầu vay tín chấp người dân 15 1.2.2 Xu hướng phát triển cho vay tín chấp năm tới .16 1.2.3 Tình hình hoạt động cho vay tín chấp ngân hàng địa bàn 16 1.3 Bình luận đề tài liên quan .17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HUẾ 19 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 SVTH: Phan Võ Thùy Nhi iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.3 Tình hình lao động 24 2.1.4.Kết hoạt động kinh doanh .25 2.2 Một số quy định cho vay tín chấp ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 26 2.2.1 Đối tượng cho vay 26 2.2.2 Thủ tục vay vốn 26 2.2.3 Nguyên tắc điều kiện cho vay 27 2.2.4 Quy trình cho vay tín chấp chi nhánh VP Bank Huế .29 2.3 Tình hình hoạt động chi nhánh năm gần 30 2.3.1 Tình hình doanh số cho vay tín chấp 30 Đ 2.3.2 Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay tín chấp 31 ại 2.3.3 Tình hình dư nợ cho vay tín chấp 32 2.4 Tình hình mở rộng cho vay tín chấp VP Bank Huế .35 ho 2.4.1 Các tiêu đánh giá khả mở rộng cho vay tín chấp VP Bank Huế ̣c k 35 2.4.2 Đánh giá khả mở rộng hoạt động cho vay tín chấp Chi nhánh VP in Bank Huế 38 h 2.5 Những hội thách thức hoạt đơng cho vay tín chấp……………… 42 tê 2.5.1 Cơ hội…………………………………………………………………… 42 ́H 2.5.2 Thách thức…………………………………………………………………42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 ́ uê CHUƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI CHI NHÁNH VP BANK HUẾ .44 3.1 Định hướng phát triển chung 44 3.2 Định hướng mở rộng hoạt động vay tín chấp chi nhánh Ngân hàng VP Bank Huế 44 3.3 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh ngân hàng VP Bank Huế .45 3.3.1 Hoạch định chiến lược mở rộng thị trường cho vay tín chấp xác định vị trí trọng kinh doanh 45 3.3.2 Nâng cao hình ảnh, vị ngân hàng, phát triển marketing thị trường, xây dựng nguồn khách hàng bền vững, nhận diện thương hiệu 46 3.3.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ: .51 SVTH: Phan Võ Thùy Nhi iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga 3.3.4 Điều chỉnh lãi suất hợp lý .54 3.3.5 Nâng cao nhận thức người dịch vụ vay tín chấp .55 3.3.6 Tăng vốn điều lệ 56 3.3.7 Mở rộng kênh phân phối .56 3.3.8 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng .57 3.3.9 Hoàn thiện sách thơng tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu tố liên quan đến vay tín chấp 57 3.3.10 Cải tiến cách cho vay, hồn thiện cơng tác giải ngân, nâng cao tăng trưởng dư nợ .58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 Đ PHẦN III.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 ại Kết luận 60 Kiến nghị 60 ho 2.1 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 60 ̣c k 2.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước .62 2.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý cho vay nói chung 62 in 2.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay .63 h 2.3 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) .63 ́H tê TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 ́ uê SVTH: Phan Võ Thùy Nhi v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tên đầy đủ CVTC Cho vay tín chấp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại TMCP Thương mại cổ phần CBCNV Cán công nhân viên ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Võ Thùy Nhi vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC BẢNG BIÊU Bảng 2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 – 2017 .25 Bảng 2.3 Tình hình cho vay tín chấp Chi nhánh VP Bank Huế 30 Bảng 2.4 Doanh số thu hồi nợ cho vay tín chấp chi nhánh ngân hàng VP Bank Huế 31 Bảng 2.5 Tổng dư nợ cho vay tín chấp chi nhánh VP Bank Huế 32 Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay tín chấp theo thời gian .33 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ cho vay tín chấp theo mục đích sử dụng vốn 34 Bảng 2.8 Số lượng khách hàng qua ba năm 2015 – 2017 chi nhánh VP Bank Huế .35 Bảng 2.9 Lợi nhuân cho vay tín chấp chi nhánh qua năm 2015 - 2017 35 Đ Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu vay tín chấp chi nhánh qua năm 2015 – 2017 .36 ại Bảng 2.11Thị phần hoạt động vay tín chấp ngân hàng năm 2015 – 2017 37 ho DANH MỤC SƠ ĐỒ ̣c k Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức quản lý VP Bank Huế 22 h in ́H tê ́ uê SVTH: Phan Võ Thùy Nhi vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong năm vừa qua GDP Việt Nam tăng trưởng ổn định tăng dần qua năm, theo thu nhập bình qn đầu người tăng lên Nhu cầu mua sắm người dân tỷ lệ thuận theo làm thúc đẩy thị trường tài Mặt khác, dân số Việt Nam trẻ, độ tuổi lao động chiếm tới khoảng 60% mà đối tượng lại có nhu cầu mua sắm : xe, nhà, vật dụng cần thiết cho sống… Thêm vào Việt Nam thu hút đầu tư nước ngồi hiệu quả, số lượng chuyên gia, lao động người Đ nước sang Việt Nam nhiều nhóm khách hàng ưa thích dịch vụ vay tín chấp Cùng với dịch vụ bán lẻ Việt Nam năm qua phát triển ại mạnh, số lượng bạn trẻ năm trường thành phố lớn lên đến hàng nghìn ho khơng phải đủ điều kiện mua xe hay máy tính xách tay… để phục vụ ̣c k cơng việc sống Cho nên vay tín chấp kênh đưa vốn tiêu dùng vào cách thuận lợi, qua thúc đẩy thị trường tài tiêu dùng phát triển in Chi nhánh VP Bank Huế ngân hàng hoạt động lĩnh h vực cho vay tín chấp lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tê Ra đời kinh tế thị trường, ngân hàng khơng ngừng thay đổi, thích nghi ́H phát triển trở thành doanh nghiệp đầu lĩnh vực Mặc dù đạt nhiều thành công, trở thành doanh nghiệp vững mạnh, xong để tồn ́ uê phát triển kinh tế thị trường đầy biến động đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tăng cao, mở rộng thị trường cho vay tín chấp vừa mục tiêu vừa phương thức quan trọng để doanh nghiệp tồn phát triển, thu hút vốn tiêu dùng Duy trì mối quan hệ thường xuyên gắn bó với khách hàng , cố tạo dựng uy tín doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng Có doanh nghiệp phát triển, nâng cao hiệu kinh doanh , tăng thu nhập cho nhân viên Mở rộng thị trường giúp cho doanh nghiệp phát triển mà đáp ứng nhu cầu cấp thiết ngày tăng cao khách hàng Trong trình thực tập, nhận thấy vấn đề mở rộng thị trường cho vay tín chấp nói chung ban lãnh đạo xem xét thực hiện, nhiên việc chiếm giữ thị trường nói chung chiếm giữ thị trường cho vay tín chấp nói riêng lại khó khăn Với nổ lực hoàn SVTH: Phan Võ Thùy Nhi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga Hiện nay, Thành phố Huế, NHTM cạnh tranh gay gắt khoản cho vay tín chấp Để thu hút khách hàng, ngân hàng phải tự tạo lợi thông qua khác biệt hữu ích sản phẩm tín dụng đồng thời tăng thêm lợi nhuận cho mình, ngân hàng cần xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, đem lại lơi nhuận cao giảm rủi ro Trong đó, danh mục sản phẩm VP Bank đa dạng chức chưa thực linh hoạt Đa phần sản phẩm hỗ trợ cho khách hàng cá nhân, trình độ dân trí cao sử dụng chừ chưa khai thác phân khúc hộ kinh doanh Trước thực trạng nhu cầu người dân có nhu cầu tăng cao, khách hàng đòi hỏi sản phẩm vay tín chấp phải đáp ứng nhu cầu thụ hưởng tối đa lợi ích Các ngân hàng thương mại khác ra sức đổi phát triển Đ sản phẩm cho vay, đổi danh mục sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu liên tục ại thay đổi khách hàng qua giai đoạn Vì VP Bank phải cần thiết làm vay theo bảo hiểm…  Sản phẩm đề xuất: Cho vay du học quathẻ in ̣c k ho sản phẩm phát triển thêm sản phẩm khác như: vay hộ kinh doanh, Ngày nay, dịch vụ thẻ tín dụng ngày phát triển thuận tiện nhanh h chóng, với phát triển kinh tế kéo theo phát triển công nghệ đại, tê khách hàng thích sử dụng dịch vụ qua thẻ ́H Hiện nay, nhiều gia đình có nhu cầu cho du học nước ngoài, việc đưa ́ uê sản phẩm vay qua thẻ sử dụng nước hành động mở rộng thị trường cho vay tín chấp đáp ứng nhu cầu khách hàng Khách hàng thoải mái sử dụng với hạn mức hấp dẫn trả tiền trước 45 ngày để lãi suất thấp Điều hạn chế rủi ro so với sử dụng tiền mặt Sinh viên trang trải sinh hoạt, ăn uống, nhà cửa… nước Với sản phẩm này, khách hàng giao dịch nhanh chóng kể nước lẫn nước ngồi, rủi ro ngân hàng thấp ngân hàng thường xuyên kiểm tra nguồn tài khách hàng, tránh rủi ro khách hàng cố ý không trả nợ… 3.3.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ:  Căn đề xuất giải pháp Nâng cao chất lượng dich vụ mục tiêu mà NHTM Việt Nam hướng SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 51 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga tới, đặc biệt giai đoạn cạnh tranh ngân hàng gay gắt Đa số khách hàng khơng hiểu lợi ích, giá trị khác biệt sản phẩm ngân hàng Điều thu hút khách hàng tạo khác biệt cho ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ Hình thức vay tín chấp phổ biến nước phát triển, nhiên Việt Nam, tâm lý người dân lo sợ, sợ rủi ro vụ lừa đảo, cho vay nặng lãi… Do đó, muốn mở rộng thị trường cho vay tín chấp giải pháp dịch vụ phải định hướng theo kết thu từ hoạt động marketing  Nội dung giải pháp  Nâng cao chất lượng nhân viên: Hiện nay, Việt Nam dần tiếp cận với công nghệ đại, dịch vụ Đ trở nên phát triển để đáp ứng nhu cầu thay đổi khách hàng, ngân hàng thương mại thế, họ không ngừng đổi dịch vụ tiếp cận công nghệ ại đại Chính vậy, đào tào nâng cao chất lượng nhân viên điều ho quan trọng cấp thiết VP Bank Huế ̣c k Những điều kiện mà cán tín dụng nên có: Có kiến thức, trình độ, kỹ năng, chun mơn vững vàng, có lực dự đốn in vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ h Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín quan hệ xã hội, khả giao tiếp tốt tê Có lực học tập, nghiên cứu, có ý thức trau dồi kinh nghiệm, không ngừng ́H vươn lên cơng tác Từ ngân hàng đưa số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực như: ́ uê Đào tạo đào tạo lại trình độ nhân viên ngân hàng,, nội dung đào tạo chủ yếu đào tạo chỗ, có cán tập làm việc với cán tín dụng có kinh nghiệm lâu năm giỏi chuyên môn, cán tập học hỏi nhiều kinh nghiệm Đồng thời, ngân hàng phải tổ chức buổi học nâng cao trình độ vi tính ngoại ngữ.Tạo điều kiện cho cán nhân viên học lên bậc cao thạc sĩ, tiến sĩ… Ngoài chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng , cần bổ sung đén kiến thức lĩnh vực kinh doanh khác để phục vụ công tác thẩm định khách hàng trước cho vay vốn Tạo hội cho nhân viên tiếp xúc, trau dồi kinh nghiệm với đồng nghiệp ngồi đơn vị cơng tác Để nâng cao kỹ giao tiếp điều tra phân tích, đánh giá Tạo hội để họ phát huy khả tiềm ẩn Từ bố trí SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 52 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga quản lý sử dụng cán phù hợp phát huy khả tốt người nhằm đem lại hiệu cao công tác, ngăn ngừa rủi ro xảy Bên cạnh đó, cần đưa biện pháp khen thưởng, khiển trách nhằm khuyến khích nhân viên chăm sóc khách hàng tốt Cùng với đó, chi nhánh nên tổ chức thêm thi nghiệp vụ cho nhân viên để cố kiến thức, sở để thực công việc tốt Công tác tuyển dụng cán ngân hàng quan tâm Ngân hàng cần đặt điều kiện yêu cầu tối thiểu trình độ nghiệp vụ, tổ chức thi tuyển để chọn người có lực vào công tác Nếu thực tốt việc tuyển dụng ngân hàng hồn tồn n tâm thực mục tiêu phát triển mình, đồng thời nguồn nhân lực tốt tạo lợi cạnh tranh ngân hàng so với ngân hàng khác Đ q trình hoạt động Bên cạnh đó, ngân hàng nên tiến hành thăm dò nội ại mức độ hài lòng nhân viên ngân hàng chế độ lương, thưởng, điều kiện ho làm việc mục đích, định hướng họ tương lai nhằm giúp cho ban lãnh đạo ngân hàng có thơng tin đầy đủ có cách nhìn nhận đắn nhân ̣c k viên Quy định thời gian cán tín dụng xuống sở để nắm bắt tình in hình khách hàng vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi, thu nợ xử lý h nợ kịp thời có vấn đề xảy có nguy dẫn đến rủi ro cho ngân hàng tê Ngoài ra, ngân hàng nên thường xuyên tổ chức buổi giao lưu, họp mặt, văn ́H nghệ, thể thao, tạo hội cho nhân viên trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp hiểu biết ́ uê lẫn Đồng thời phận tín dụng phận khác cần có phối hợp hoạt động chặt chẽ, tăng cường học hỏi, giúp đỡ lẫn mục tiêu chung ngân hàng Tóm lại, nâng cao chất lượng nhân viên chuyên nghiệp biện pháp thu hút khách hàng cạnh tranh hiệu  Nâng cao chất lượng dịch vụ từ sản phẩm: Trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt từ ngân hàng thương mại, sản phẩm tín dụng xem chủ chốt định tồn phát triển ngân hàng, để có vị thị trường thu hút khách hàng sản phẩm vay tín chấp phải đem lai cho khách hàng lợi ích tối đa Chính sản phẩm cho vay tín chấp VP Bank phải tạo nhiều tiện ích dễ dàng cho khách hàng sử dụng Dựa hoạt động nghiên cứu khách hàng, chiến lược marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ngân hàng cần tạo lập hệ thống hợp đồng SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 53 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga thủ tục pháp lý gọn nhẹ chặt chẽ để khách hàng dễ dàng cơng đoạn kí hợp đồng Trong khối khách hàng cá nhân hộ gia đình, đặc biệt hộ gia đình với trình độ dân trí chưa cao việc kí kết hợp đồng phức tạp gây nhiều khó khăn bất tiện cho khách hàng Vì việc xây dựng thủ tục, hợp đồng đơn giản thu hút khách hàng có nhu cầu vay vốn  Các dịch vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn, khuyến Bên cạnh hoạt động marketing, nâng cao chất lượng sản phẩm… khâu tư vấn khách hàng chăm sóc khách hàng cho vay quan trọng Nó định trung thành khách hàng sử dụng dịch vụ từ ngân hàng Việc giữ khách hàng bên có lâu hay khơng dịch vụ chăm sóc khách hàng phần Đ thiếu Khi đến ngân hàng vay vốn, khách hàng hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ hay hiểu biết hoạt động ngân hàng Đồng thời, ại sản phẩm có chức khác đa dạng Vì thế, việc tư vấn khách ho hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm xác định rõ nhu cầu ̣c k khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ nhu cầu phù hợp với loại hình sản phẩm nào, đồng thời đưa ưu nhược điểm sản phẩm so sánh in với sản phẩm từ ngân hàng khác h Bên cạnh đó, ngân hàng phải thực hoạt động khuyến để thu tê hút khách hàng hình thức lãi suất ưu đãi, hạn mức cao, trao thưởng, tặng quà ́H nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ tăng cường uy tín, chất lượng phục vụ từ ngân hàng ́ uê Những khách hàng quan hệ với VP Bank Huế ưu so với khách hàng lần đầu hưởng lãi suất thấp hơn, miễn giảm lãi phí, thủ tục vay gọ hơn, điều làm khách hàng thấy ưu tiên gắn bó lâu dài với ngân hàng 3.3.4 Điều chỉnh lãi suất hợp lý  Căn đề xuất giải pháp Khách hàng e ngại trước lãi suất cao VP Bank so với ngân hàng đối thủ Đúng mức lãi suất cao vấn đề gây nhiều lo ngại hoạt động cho vay tín chấp, song theo nhận định giới chuyên gia, khó cản trở phát triển tất yếu loại hình sản phẩm tài Sự phát triển không mở rộng quy dư nợ cho vay, mà tính chất phức tạp thị trường SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 54 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga tăng theo, với xuất sản phẩm như: Các khoản cho vay theo lương, hoạt động cho vay đồng cấp - sản phẩm phát triển mạnh nhiều quốc gia giới  Nội dung giải pháp Hiện quan quản lý nhà nước lĩnh vực nỗ lực để quản lý hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng với hai mục tiêu chính, bảo vệ người vay thúc đẩy thị trường cho vay tín chấp phát triển lành mạnh, cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dân Lãi suất VP Bank cao từ 18% - 35% Nếu lãi suất vay tín chấp giảm thấp chắn thu hút tham gia nhiều đối tượng khách Đ hàng Và vấn đề giải triệt để, khâu pháp lý kiện toàn thị trường thực khởi sắc ại 3.3.5 Nâng cao nhận thức người dịch vụ vay tín chấp ho  Căn đề xuất giải pháp ̣c k Bên cạnh nhận thức thương hiệu, hình ảnh ngân hàng, cần phải có thêm thời gian để nâng cao nhận thức cho người dân cho vay tín chấp Để làm in tốt cơng tác này, VP Bank cần phải triển khai chiến dịch tư vấn tốt trước, h sau trình khách hàng sử dụng dịch vụ Bởi vì, thay đổi thói quen người dân tê không sớm chiều mà làm được, khơng người ́H dân có thói quen chưa tìm hiểu tường tận quy định cho vay tín chấp, nghĩa vụ ý ́ uê thức trả nợ lại kém, dẫn đến mâu thuẫn, gây nên cách nhìn không hay dịch vụ cho vay tiêu dùng Ngày nay, người dân nhận thức rõ dịch vụ vay tín chấp Mặc dù năm gần đây, dịch vụ phát triển Nhưng với rủi ro, thiếu hiểu biết, người dân e ngại đến ngân hàng vay vốn Những tổ chức tín dụng đen đời, lơi kéo người dân thực vay vốn đơn giản, nhanh chóng lãi suất cao Điều thật nguy hiểm, gây hậu nghiêm trọng  Nội dung giải pháp Vì thế, việc nâng cao nhận thức người dân quan trọng, để người dân hiểu biết vay tín chấp sản phẩm ngân hàng cần có đội SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 55 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga ngũ tư vấn tốt, cần tổ chức hội thảo, diễn đàn để tư vấn cho khách hàng biết đến thương hiệu dịch vụ vay tín chấp, để khách hàng tránh khỏi rủi ro gặp phải thiếu nhận thức cho vay 3.3.6 Tăng vốn điều lệ  Căn đề xuất giải pháp Đối với ngân hàng vốn tự có sở cho ngân hàng mở rộng hoạt động có vay tín chấp Để đánh giá lực tài khả đảm bảo an toàn ngân hàng vốn tự có tiêu chí để đánh giá Với vốn điều lệ lớn ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay, vốn điều lệ nhỏ kìm hãm phát triển hoạt động vay tín chấp Trong xu hội nhập quốc tế Đ nay, ngày gia tăng áp lực cho ngân hàng cổ phần, phải để tồn ại phát triển điều khơng dễ dàng Vì ngân hàng cổ phần cần có ho chương trình hình thức tích cực để huy động thêm cổ phần, liên doanh, tăng tỷ lệ tích lũy vốn từ lợi nhuận sau thuế VP Bank phải thực theo xu để đạt ̣c k mục đích kinh doanh  Nội dung giải pháp in Một giải pháp cho hoạt động bán cổ phần cho ngân hàng h nước tăng vốn điều lệ hỗ trợ mặt công nghệ, kĩ 3.3.7 Mở rộng kênh phân phối ́ uê  Căn đề xuất giải pháp ́H tê thuật đại Để đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến vói khách hàng kênh phân phối phương tiện trực tiếp đạt hiệu nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Các ngân hàng quan tâm đến việc hoạt thiện phát riển hệ thống kênh phân phối coi yếu tố tạo lợi cạnh tranh hoạt động kinh doanh  Nội dung giải pháp Các kênh phân phối sử dụng như: kênh phân phối truyền thống gồm chi nhánh phòng giao dịch, ngân hàng đại lý Kênh phân phối đại như: Ngân hàng điện tử, ngân hàng qua mạng, ngân hàng điện thoại… Với xu đại hóa cơng nghệ ngân hàng VP Bank đẩy mạnh kênh phân phối đại SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 56 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga 3.3.8 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng  Căn đề xuất giải pháp Ngày trước, ngân hàng thương mại chưa phát triển mạnh, khách hàng phải tìm đến ngân hàng Ngày nay, ngân hàng TMCP không ngừng phát triển đưa chiến lược nhằm thu hút khách hàng Vì vậy, khách hàng lựa chọn ngân hàng có uy tín chất lượng phục vụ tốt, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện để đáp ứng nhu cầu Vì vậy, đại hóa ngân hàng yêu cầu cần thiết để ngân hàng tồn tại, phát triển Ngân hàng phải chững minh ưu việt so với ngân hàng đối thủ  Nội dung giải pháp Đ Hiện đại hóa hệ thống tốn trang, thiết bị hệ thống máy vi tính ại đại, thủ tục toán nhanh nhằm thu hút khách hàng mở tài khoản ngân ho hàng Từ làm tăng số dư tiền gửi chi phí cho loại tiền gửi giảm xuống tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng cho vay tín chấp ̣c k Phát triển thêm loại hình dịch vụ tiên tiến cung ứng cho khách hàng, với trang thiết bị máy móc đại, ngân hàng phục vụ nhu cầu khách hàng in giao dịch qua điện thoại, qua mạng máy tính cá nhân…Để thu hút thêm khách h hàng ngân hàng mở dịch vụ thơng tin cho khách hàng đóng vai trò nhà tê tư vấn cho khách hàng ́H 3.3.9 Hoàn thiện sách thơng tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu  Căn đề xuất giải pháp ́ uê tố liên quan đến vay tín chấp Vp bank thụ động việc nắm bắt thông tin vĩ mô, thông tin khách hàng vay tín chấp dẫn đến hợp đồng cho vay khơng kí kết  Nội dung giải pháp Ngân hàng cần phải nắm bắt thơng tin, tình hình kinh tế vĩ liên quan tới hoạt động cho vay tín chấp thơng tin chủ trương, sách phủ NHNN tình hình biến động kinh tế xã hội lĩnh vực tài ngân hàng nước quốc tế Hoạt động cho vay tín chấp nhạy cảm với tình hình biến động kinh tế, nắm bắt kinh tế vĩ giúp hoạt động cho vay tín chấp phát triển SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 57 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga Đồng thời, ngân hàng nghiên cứu, điều tra tình hình vay tín chấp đối thủ cạnh tranh Hầu hết nay, ngân hàng TMCP phát triển dịch vụ vay tín chấp Vì vậy, VP Bank cần nắm rõ thơng tin sách, chiến lược đối thủ để đưa chiến lược phát triển tốt so với đối thủ Đồng thời nghiên cứu sản phẩm đối thủ để phân tích ưu nhược điểm sau hồn thiện sản phẩm tốt Bên cạnh đó, ngân hàng cần tiến hành thu thập thông tin khách hàng, điều tra khách hàng vấn phiếu khảo sát Từ tổng hợp ý kiến khách hàng để đưa sách mở rộng thị trường cho vay tín chấp Thơng qua cơng tác điều tra, ngân hàng nắm bắt thơng tin nhu cầu khách hàng, từ hồn thiện dịch vụ để đáp ứng nhu cầu Đ Đồng thời, mức độ hài lòng khách hàng yếu tố định hoạt động ại mở rộng thị trường thực hay không Đồng thời, qua công tác điều tra, vấn, ngân hàng nhận ý kiến đóng góp khách hàng, ngân hàng ho nhận ý kiến phản hồi ưu nhược điểm sản phẩm cho vay tín chấp ̣c k sản phẩm khác ngân hàng, thái độ phục vụ… để ngân hàng khắc phục điểm yếu phát triển điểm mạnh cho tốt in Nhờ vào việc thu thập phân tích thơng tin cách tổng hợp, đầy đủ h xác, tạo nên sở cần thiết ban đầu nhằm giúp ngân hàng vạch tê chiến lược đắn nhằm mở rộng thị trường cho vay tín chấp 3.3.10 Cải tiến cách cho vay, hồn thiện công tác giải ngân, nâng cao tăng trưởng ́ uê  Căn đề xuất giải pháp ́H dư nợ Trong năm qua, chưa thực trọng đến cho vay tín chấp nên cách giải cho vay cơng tác giải ngân thể nhiều hạn chế Cách giải cho vay nhỏ lẻ, manh mún Ngân hàng thụ động ngồi chờ khách hàngnên có ngày cho vay đến hai vay, có ngày số lượng vay lại nhiều Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác giải ngân  Nội dung giải pháp Thiết nghĩ, ngân hàng cần cải tiến cho vay tín chấp cách quy định ngày giải ngân quy định ngày lại giải ngân lần Trong thời gian hai ngày đó, cán ngân hàng chủ động tìm kiếm khách hàng, tập hợp hồ sơ vay vốn đủ điều kiện để trình giám đốc kí duyệt thực giải ngân, nâng cao tăng trưởng dư nợ SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 58 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa tình hình phân tích đánh giá tình hình cho vay tín chấp VP Bank Bến Ngự chương 2, tác giả xin mạnh dạn đưa giải pháp nêu nhằm mở rộng thị trường cho vay tín chấp chi nhánh Để hoạt động tốt, vấn đề mà NHTM quan tâm giảm thiểu rủi ro tín dụng nói chung hoạt động cho vay tín chấp đạt kết tốt ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 59 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động cho vay tín chấp khơng mẻ thật phát triển vòng năm trở lại Điều làm cho dư nợ cho vay tín chấp chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ Vì thế, ngân hàng có chủ trương mở rộng thị trường cho vay tín chấp phát triển hoạt động thành nghiệp vụ lớn Trong thời gian tới, ngân hàng nên đầu tư nhiều vào hộ kinh doanh marketing sản phẩm ngày hấp dẫn, nhiều người biết đến, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chiếm lĩnh Đ thị trường cho vay tín chấp, giúp ngân hàng nâng cao hiệu hoạt động Xét góc độ tài quản trị ngân hàng, cho vay tín chấp giúp đa dạng hóa hoạt ại động, hạn chế rủi ro cho ngân hàng Xét góc độ kinh tế xã hội, cho vay tín chấp ho kích thích kinh tế phát triển, cải thiện đời sống dân cư, góp phần xóa đói giảm ̣c k nghèo ổn định trật tự xã hội Và với tiện ích tốn khơng dùng tiền mặt, hoạt động cho vay tín chấp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu dùng, cải thiện đời in sống dân cư, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng văn minh tốn, góp phần h tạo sở để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng phát triển quốc tế tê Do hạn chế kiến thức lý luận thực tiễn, đồng thời hạn chế ́H mặt tài liệu thời gian nghiên cứu, nhiều vấn đề cần sâu xem xét lại vấn đề chưa đề cập khóa luận Tác giả mong nhận ́ uê đóng góp ý kiến quý thầy cô, cán công nhân viên ngân hàng, người có mối quan tâm hoạt động cho vay tín chấp để hồn thiện đề tài cách tốt Đặc biệt, tác giả xin gửi lời chân thành đến Cô, Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Nga tận tình giúp đỡ, dẫn suốt q trình làm khóa luận Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Mọi hoạt động kinh tế chịu quản lý vĩ Nhà nước Các sách nhà nước giai đoạn tạo điều kiện cho số ngành phát triển đồng thời lại hạn chế phát triển ngành khác, tùy thuộc vào mục tiêu giai đoạn Trong thời gian qua, với chủ trương cấu lại ngành ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn pháp quy mới, giúp tăng tính chủ động cho SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 60 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga ngân hàng Tuy nhiên khó khẳng định tính phù hợp văn lĩnh vực ngân hàng, sau thời gian có hiệu lực, bên cạnh khắc phục hạn chế quy định trước , nảy sinh nhiều hạn chế cần thay đổi, bổ sung Nhà nước cần thực hàng loạt biện pháp ổn định kinh tế vĩ mơ, từ xác định chiến lược phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư, thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ngày tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ giảm tỷ trọng nông nghiệp GDP Nhà nước cần tạo môi trường kinh tế đầu tư an tồn, hệ thống trị vững mạnh, ổn định Đồng thời trì kinh tế ổn định thể thị trường giá cả, tỷ lệ lạm phát mức hợp lý, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng mức sống dân cư, nâng cao khả tích lũy tiêu dùng dân cư, thúc đẩy nhu cầu vay vốn tăng Đ lên Môi trường kinh tế ổn định nhân tố hàng đầu cho việc thực thi sách ại kinh tế, xã hội, đất nước ho Nền kinh tế phát triển chênh lệch thu nhập tầng lớp dân cư lớn đặc biệt khu vực thành thị nông thôn Điều không tốt đến hoạt ̣c k động cho vay tín chấp dân cư sống nơng thơn có thu nhập thấp, họ khơng đáp ứng điều kiện ngân hàng Vì vậy, Nhà nước cần có đầu tư hợp lý khu in vực việc khuyến khích phát triển làng nghề truyền thống, có sách h ưu đãi với hộ kinh doanh địa bàn nhằm tạo công ăn việc làm ổn định, đem lại tê thu nhập cho người dân ́H Nhà nước cần tạo điều kiện cho NHTM việc đào tạo nguồn nhân lực ́ có chất xám Hệ thống ngân hàng ln đòi hỏi CBCNV có trình độ chun mơn cao hăng say làm việc, cập nhật bổ sung kiến thức để bắt kip với phát triển mạnh mẽ ngân hàng Do đàu tư cho giáo dục mà cụ thể đầu tư cho trường đào tạo ngành ngân hàng điều cần thiết để nâng cao trình độ cho cán ngân hàng Mặt khác, Nhà nước cần trọng vào việc cấp ngân sách, tạo điều kiện cho ngân hàng cử cán ngân hàng học tập nước ngồi để nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ hiểu biết để phục vụ cho đất nước nói chung ngân hàng nói riêng Chính phủ cần tạo chế khuyến khích ngân hàng cho vay bán lẻ đưa tỷ lệ dự trữ hấp dẫn hơn, cho phép ngân hàng thành lập quỹ dự phòng rủi ro riêng SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 61 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga Cần có sách thống quản lý hoạt động cho vay tín chấp Tạo cơng ngân hàng Đồng thời cần phải hệ thống hóa luật ngân hàng cách chặt chẽ Tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động cách hợp lý, phát triển Ban hành văn pháp luật tạo điều kiện mở rộng dịch vụ, sản phẩm phát triển, sản phẩm dịch vụ cũ hoàn thiện  Cần có sách như: Đơn giản hóa thủ tục rườm rà, áp dụng phương thức đại, nhanh chóng, đơn giản hóa dịch vụ ngân hàng Hợp tác với ngân hàng việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh cơng Đ Đưa sách đào tạo nhân lực, khuyến khích người tài, chế độ đãi ngộ thích hợp Tạo điều kiện đào tạo cán ngân hàng học hỏi tiếp cận công nghệ ại đại, nâng cao nghiệp vụ… ho 2.2.Kiến nghị với ngân hàng nhà nước ̣c k 2.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý cho vay nói chung Quản lý tốt hoạt động cho vay giúp thị trường cho vay tín chấp phát triển Dư in nợ cho vay tín chấp ngân hàng ngày tăng Điều cho thấy kinh tế h Việt Nam ngày phát triển Nhưng thực tế, việc quản lý hoạt động cho vayViệt Nam nhiều vấn đề: nghiệp vụ quy trình cho vay ngân hàng ́H Thứ nhất, hoạt động quản lý cho vay bộc lộ nhiều bất cập quản lý rủi ro, ́ uê Thứ hai, tiếp cận cơng nghệ đại yếu Thứ ba, thiếu cán có trình độ chun môn, nghiệp vụ tốt việc quản lý hoạt động cho vay Thứ tư, chiến lược quản lý hoạt động cho vay thụ động, chưa xứng với tốc độ phát triển kinh tế Để khắc phục tình hình trên, cần phải có biện pháp: Thứ nhất, hệ thống hóa quy định cho vay cách chặt chẽ Thứ hai, tiếp cận công nghệ đại từ nước phát triển cách tạo điều kiện cho cán ưu tú sang nước học tập, đưa máy móc, thiết bị đại Việt Nam SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 62 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán trực tiếp quản lý hoạt động cho vay,cán phân tích, dự báo vĩ Thứ tư, đưa chiến lược tăng dư nợ tín dụng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra nội để phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót kịp thời trình thực nghiệp vụ cho vay Thứ sáu, có phận tổng hợp thơng tin báo cáo, dự báo thị trường 2.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay Hệ thống pháp luật quan trọng đến hoạt động đặc biêt với hoạt động cho vay Nó đóng góp vào phát triển thị trường cho vay Đ Có thể nói rằng, điều chỉnh hoạt động cho vay tín chấp nói riêng cho vay nói chung mang tính bắt buộc, thiếu tính sáng tạo có nhiều kẽ hở mà nhiều ại ngân hàng lách luật cách dễ dàng Thường không thay đổi để phù hợp với ho tình hình biến động kinh tế dẫn đến kìm hãm hoạt động cho vay vaytheo hướng sau: ̣c k Do đó, NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động cho in Thứ nhất, nghiên cứu thị trường vào thời điểm, phải xem xét việc h áp dụng luật pháp vào thời điểm có phù hợp không hay cần thay đổi cho phù hợp tê với phát triển thị trường gây lầm lẫn hay hiểu sai từ phía ngân hàng ́H Thứ hai, ban hành văn luật hướng dẫn cụ thể quy định chung mà ́ uê Thứ ba, giảm tính can thiệp hay áp đặt lớn từ Nhà nước NHNN vào ngân hàng, sửa đổi văn luật cho vay theo hướng tự hóa thị trường cho vay 2.3 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) VP Bank cần khai thác cung cấp cách nhanh chóng, kịp thời xác cho tồn hệ thống thơng tin kinh tế ngồi nước, thông tin khách hàng cá nhân hộ kinh doanh hoạt động cho vay tín chấp VP Bank cần tăng cường hoạt động tra, kiểm soát nội nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng Trên sở quy định pháp luật có liên quan tới hoạt động cho vay tín chấp, VP Bank cần xây dựng quy trình kỹ thuật cấp tín dụng cách có hệ thống, khoa học SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 63 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga để có cách quản lý hiệu tín dụng tín chấp, đảm bảo hạn chế thấp rủi ro VP Bank cần thường xuyên tổ chức thi cấp chứng để nâng cao nghiệp vụ cho vay Tổ chức lớp tập huấn diễn đàn nghiệp vụ cho vay tín chấp VP Bank cần đưa chủ trương đẩy mạnh hoạt động cho vay tín chấp đối tượng vay vốn sản phẩm cho vay Với mục đích đa dạng hóa loại hình cho vay tín chấp, năm tới đây, ngồi việc cố loại hình cho vay tín chấp có, ngân hàng cần chủ động, sáng tạo đưa số loại hình cho vay tín chấp để thu hút khách hàng, tăng khả cạnh tranh với ngân hàng khác VP Bank cần có biện pháp khắc phục thủ tục cho vay rườm rà, đồng thời phải có hoạt động thẩm định, kiểm soát hồ sơ cho vay chặt chẽ để hạn chế nợ xấu Hằng năm VP Bank nên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cho vay Đ nhằm tạo điều kiện cho chi nhánh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn gân hàng ại VP Bank cần đưa sách ưu đãi cho khách hàng vay tín chấp ho VP Bank cần có sách điều chỉnh lãi suất phù hợp để đáp ứng nhu ̣c k cầu khách hàng Ngoài ra, VP Bank cần quan tâm đến biện pháp kết hợp khác để có tê  Hạn chế đề tài: h trưởng bền vững in giải pháp phát triển hiệu quả, đảm bảo hoạt động cho vay tín chấp tăng Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp nhiều thiếu sót q trình ́H nghiên cứu nên khóa luận chưa nghiên cứu tỷ lệ nợ hạntrong vay tín chấp ́ uê ngân hàng Chưa sử dụng liệu sơ cấp mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ vay tín chấp  Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo: Sử dụng phần mềm Spss để đo lường mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ vay tín chấp SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Bùi Thị Thanh Nga TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật kinh tế, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, NXB Cơng An Nhân dân (2015) Phòng Khách hàng cá nhân, Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế năm 2015 - 2017 Các trang web: www.dantri.com.vn www.vpbank.com.vn ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Võ Thùy Nhi 65 ... Mở rộng cho vay tín chấp ý nghĩa mở rộng cho vay tín chấp 1.1.2.1 Khái niệm mở rộng thị trường cho vay tín chấp Cho vay tín chấp ngân hàng thương mại ngày chứng tỏ vai trò ngân hàng phải sâu, mở. .. TRƯỜNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HUẾ 2.1.Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. .. 1.1.5.6 Thị phần cho vay tín chấp tê tiêu dùng vào ngân hàng ́ uê Thị phần cho vay tín chấp phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà ngân hàng chi m lĩnh Thị phần = doanh số cho vay tín chấp ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng thị trường cho vay tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh huế , Mở rộng thị trường cho vay tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay