Hoàn thiện kênh phân phối thiết bị vệ sinh inax khu vực phía nam thành phố huế tại công ty TNHH thương mại quang thiện

96 1 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế - ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI ho THIẾT BỊ VỆ SINH INAX KHU VỰC PHÍA NAM ̣c k THÀNH PHỐ HUẾ TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG THIỆN h in ́H tê ́ uê TRẦN THỊ MỸ HẢO Khóa học: 2014 – 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại Đ ho HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐITHIẾT BỊ VỆ SINH ̣c k INAX KHU VỰC PHÍA NAMTHÀNH PHỐ HUẾ TẠI CƠNG TY TNHHTHƯƠNG MẠI QUANG THIỆN h in ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Mỹ Hảo TS Hồ Thị Hương Lan Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 05 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Lời Cảm Ơn Để khóa luận có kết qủa thành cơng tốt đẹp, trước hết tơi xin gửi tới tồn q thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trường đại học Kinh tế Huế đặc biệt cô Hồ Thị Hương Lan lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành Với quan tâm, bảo tận tình,chu đáo giúp đỡ hết lòng anh chị, bạn bè hơm tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Là sinh viên với kinh nghiệm hạn chế, ba tháng thực tập công ty Đ TNHH TM Quang Thiện cho nhiều điều quý báu Dù thời gian thực tập không ại dài ba tháng giúp đỡ ân cần anh, chị phòng kinh doanh phòng ban khác-những người tạo điều kiện môi trường thực ho tập tuyệt vời giúp học hỏi nhiều lí thuyết lẫn thực tiễn, giúp ̣c k sáng tỏ hệ thống kiến thức học trường, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho sau Vì thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế nên khóa in luận tơi chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận h bảo, đóng góp thầy bạn để tơi bổ sung, phục vụ tốt ́H tê công tác thực tế sau Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy ́ mái trường Kinh tế Huế anh chị công ty TNHH thương mại Quang Thiện Huế tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị Mỹ Hảo SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Trách nhiệm hữu hạn thương mại TGTM : Trung gian thương mại VMS : Hệ thống phân phối liên kết theo chiều dọc DNTN : Doanh nghiệp tư nhân BH : Bán hàng DV : Dịch vụ KD : Kinh doanh DN : Doanh nghiệp ại Đ TNHH TM : Thu nhập doanh nghiệp h in ̣c k ho TNDN ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động cơng ty qua ba năm từ 2015-2017 29 Bảng 2.2: Tình hình vốn kinh doanh cơng ty qua ba năm 2015-2017 30 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm 2015-2017 33 Bảng 2.4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20152017 .36 Bảng 2.5 Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam từ năm 2015-2017 36 Bảng 2.6 Số lượng đại lí qua ba năm từ 2015-2017 42 Đ Bảng 2.7 Tình hình tiêu thụ thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế ại công ty Quang Thiện theo mặt hàng từ năm 2015-2017 .44 Bảng 2.8 Tình hình doanh thu thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế ho cơng ty Quang Thiện theo mặt hàng từ năm 2015-2017 46 ̣c k Bảng 2.9 Tình hình doanh thu thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế công ty TNHH TM Quang Thiện theo kênh phân phối từ năm 2015-2017 47 in Bảng 2.10 Tình hình chi phí phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành h phố Huế công ty Quang Thiện theo kênh phân phối từ năm 2015-2017 48 tê Bảng 2.11 Tình hình lợi nhuận thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế ́H cơng ty Quang Thiện theo mặt hàng từ năm 2015-2017 49 ́ uê Bảng 2.12: Đặc điểm mẫu điều tra 56 Bảng 2.13: Đánh giá đại lí việc cung cấp hàng hóa cơng ty 59 Bảng 2.14: Đánh gía đại lí với sách bán hàng cơng ty 60 Bảng 2.15: Đánh giá đại lí sách tốn cơng ty 60 Bảng 2.16: Đánh giá đại lí sách ưu đãi công ty .62 Bảng 2.17: Đánh giá đại lí nhân viên thị trường công ty 63 Bảng 2.18: Đề xuất đại lí khu vực phía Nam thành phố Huế nhằm gia tăng hài lòng kênh phân phối 64 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty .27 Hình 1: Phân loại kênh phân phối theo mức độ liên kết kênh .13 Hình 2: Sơ đồ mạng lưới phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế cơng ty TNHH TM Quang Thiện theo phường .43 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu Đ Phạm vi nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu .3 5.1 Phương pháp thu thập liệu ho 5.2 Phương pháp xử lí phân tích liệu ̣c k Cấu trúc khóa luận .4 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄNVỀ KÊNH PHÂN h PHỐI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ .5 tê 1.1 Những vấn đề lí luận kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ ́H 1.1.1 Khái niệm phân loại kênh phân phối ́ uê 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại kênh phân phối 1.1.2 Vai trò kênh phân phối 1.1.3 Các thành viên kênh phân phối 1.1.4 Chức kênh phân phối 10 1.1.5 Hoạt động kênh phân phối 11 1.1.6 Cấu trúc kênh 12 1.1.7 Các hình thức tổ chức kênh phân phối 13 1.1.8 Mâu thuẫn cạnh tranh kênh phân phối 13 1.1.8.1: Các loại mâu thuẫn cạnh tranh kênh phân phối 13 1.1.8.2: Nguyên nhân 14 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 1.1.8.3 Quản lý mẫu thuẫn, cạnh tranh kênh phân phối .14 1.1.9 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối 14 1.1.9.1 Các yếu tố vĩ mô 14 1.1.9.2 Các yếu tố vi mô: .18 1.2 Kinh nghiệm phát triển kênh phân phối hàng hóa số doanh nghiệp điển hình: 19 1.2.1 Cơng ty sữa Việt Nam Vinamilk 19 1.2.2 Công ty Sunhouse 20 1.2.3 Công ty Traphaco 20 1.2.4 Công ty Sony Việt Nam .21 1.2.5 Công ty Doublemint Việt Nam 21 Đ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐITHIẾT BỊ VỆ SINH INAX ại KHU VỰC PHÍA NAMTHÀNH PHỐ HUẾ CỦA CƠNG TY TNHH TM ho QUANG THIỆN 25 ̣c k 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH Gạch men Quang Thiện Huế 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty .25 in 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 26 h 2.1.2.1 Chức .26 tê 2.1.2.2 Nhiệm vụ 26 ́H 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 27 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 27 ́ uê 2.1.3.2 Chức phận 27 2.1.4 Các yếu tố nguồn lực công ty 28 2.1.4.1 Lao động 28 2.1.4.2 Vốn kinh doanh 31 2.1.5.1 Tình hình tài sản .31 2.1.5.2 Tình hình nguồn vốn 32 2.1.5.3 Tình hình kết kinh doanh cơng ty TNHH TM Quang Thiện qua ba năm 2015 – 2017 32 2.2 Môi trường kinh doanh Công ty TNHH TM Quang Thiện .35 2.2.1 Môi trường vĩ mô .35 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 2.3 Thực trạng kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế cơng ty TNHH TM Quang Thiện 38 2.3.1 Kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế cơng ty TNHH TM Quang Thiện 38 2.3.2 Cấu trúc hệ thống kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam cơng ty Quang Thiện .41 2.3.3 Mạng lưới phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế công ty TNHH TM Quang Thiện 42 2.3.4 Kết phân phối tiêu thụ thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế cơng ty TNHH TM Quang Thiện 44 Đ 2.3.4.1: Sản lượng tiêu thụ 44 ại 2.3.4.2 Doanh thu tiêu thụ .46 ho 2.3.4.4 Doanh thu tiêu thụ thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế theo ̣c k kênh phân phối .47 2.3.4.4 Chi phí tiêu thụ thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế theo in kênh phân phối .48 h 2.3.4.5 Lợi nhuận tiêu thụ thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế theo tê kênh phân phối .49 ́H 2.3.5 Các sách hỗ trợ kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huếcông ty TNHH TM Quang Thiện áp dụng: 50 ́ uê 2.3.6: Nhận xét trình tổ chức kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế .51 2.3.6.1 Về công tác dự trữ hàng hóa: 51 2.3.6.2 Về hệ thống kho hàng: .51 2.3.6.3 Về phương tiện vận tải: .52 2.3.7 Nhận xét hoạt động kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế .52 2.4 Đánh giá đại lí hoạt động phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế cơng ty TNHH Quang Thiện 56 2.4.1 Mô tả mẫu điều tra 56 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 2.4.2 Đánh giá đại lí khu vực phía Nam thành phố Huế sách phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế cơng ty TNHH TM Quang Thiện .58 2.4.2.1: Đánh giá đại lí việc cung cấp hàng hóa: .58 2.4.2.2: Đánh giá đại lí sách bán hàng: 60 2.4.2.3: Đánh giá đại lí sách tốn 60 2.4.2.4: Đánh giá đại lí sách ưu đãi: .62 2.4.2.5: Đánh giá đại lí nhân viên thị trường .63 2.4.3 Đề xuất đại lí khu vực phía Nam thành phố Huế nhằm gia tăng hài lòng kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax công ty TNHH TM Quang Thiện: .64 2.5 Đánh giá chung hệ thống phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam Đ thành phố Huế công ty TNHH TM Quang Thiện 65 ại 2.5.1 Ưu điểm 65 ho 2.5.2Về nhược điểm 66 ̣c k CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆNKÊNH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VỆ SINH INAXCỦA CÔNG TY TNHH TM QUANG THIỆN 67 in 3.1 Định hướng hoàn thiện kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam h công ty TNHH TM Quang Thiện 67 tê 3.2 Một số giải pháp góp phần hồn thiện kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu ́H vực phía Nam thành phố Huế công ty TNHH TM Quang Thiện: 67 3.2.1 Giải pháp thiết kế kênh phân phối 67 ́ uê 3.2.2 Giải pháp quản lý kênh phân phối .68 3.2.3 Giải pháp việc sách tốn: .70 3.2.4 Giải pháp việc sách ưu đãi: 70 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 1.Kết luận .71 Kiến nghị 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC .73 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Đình Chiến (2012), Quản trị kênh phân phối, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Minh Đạo(2006), Giáo trình marketing bản, NXB đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Đặng Thị Thu Hiền (2016), “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm thiết bị vệ sinh cơng ty trách nhiệm hữu hạn Phát Đạt”, khóa luận tốt nghiệp đại học, tr 61-67 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh 72 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh(chị)! Tôi sinh viên trường đại học Kinh tế Huế Hiện nay, nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hệ thống phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế công ty TNHH Thương mại Quang Thiện” Tôi xin cam đoan thông tin Anh (chị) cung cấp phục vụ cho nghiên cứu hoàn tồn bảo mật.Mọi thơng tin Anh(chị) cung cấp góp phần giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! ại ạ? Đ Câu 1: Anh(chị) lấy hàng công ty TNHH TM Quang Thiện năm a Dưới năm ho b Từ 3-5 năm d Trên năm in ̣c k c Từ 5-7 năm Câu 2: Anh chị biết đến công ty TNHH TM Quang Thiện từ đâu ạ? tê b Do quen biêt h a Do thương hiệu ́H c Được bạn bè, người thân giới thiệu a Từ 1-3 ngày ́ uê Câu 3: Khoảng thời gian đặt hàng đại lý ạ? b Từ 3-5 ngày c Từ 5-7 ngày d Trên ngày Câu 4: Số ngày từ đại lí đặt hàng đến nhận hàng? a.Trong ngày b ngày c ngày d Trên ngày SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Câu 5: Số tiền lần đặt hàng khoảng ạ? a Từ 5-10 triêu b Trên 10 triệu Anh(chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý với ý kiến sau cách khoanh tròn vào số tương ứng 1: Rất không đồng ý 2: Không đồng ý 3: Trung lập 4: Đồng ý Đ 5: Rất đồng ý ại CUNG CẤP HÀNG HÓA ho Cung cấp hàng hóa thời hạn 6.2 Cung cấp hàng hóa chủng loại, số lượng 6.3 Cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng chuyển h Nhìn chung, đại lí hài lòng việc cung cấp hàng hóa cơng ty tê 6.5 Công ty cho cửa hàng đổi lại hàng lỗi nhà sản xuất, lỗi vận in 6.4 ̣c k 6.1 ́H CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG Tỷ lệ chiết khấu hợp lí 7.2 Gía rẻ, mang lại lợi nhuận tốt 7.3 Cung cấp hàng hoá thỏa thuận hai bên 7.4 Nhân viên bán hàng làm việc tốt 7.5 Nhìn chung, đại lí hài lòng sách bán hàng cơng ty ́ uê 7.1 5 CHÍNH SÁCH THANH TỐN 8.1 Nhân viên kế tốn chun nghiệp 8.2 Hình thức tốn tiện lợi 8.3 Hoá đơn tốn xác 8.4 Có sách hỗ trợ gia hạn SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học 8.5 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Nhìn chung, đại lí hài lòng sách tốn cơng ty CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 9.1 Có sách ưu đãi cho cửa hàng lâu năm, doanh số tốt 9.2 Có chiết khấu hấp dẫn mua hàng số lượng lớn 9.3 Vào dịp lễ têt, thường xuyên tặng qùa… 9.4 Được hỗ trợ sản phẩm kệ, tủ chưng bày 9.5 Được hỗ trợ phương tiện vận chuyển 9.6 Chính sách khuyến công ty thực cam kết 9.7 Nhìn chung, đại lí hài lòng sách ưu đãi cơng ty Đ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG 10.2 Nhân viên nhiệt tình, giao tiếp tốt ại 10.1 Nhân viên có kiến thức tốt sản phẩm ho 10.3 Nhân viên giải đáp kịp thời thắc mắc cửa hàng Nhân viên cung cấp đầy đủ cac thông tin sản phẩm, chương trình khuyến in ̣c k 10.4 10.5 Nhìn chung, đại lí hài lòng nhân viên thị trường cơng ty 5 h Câu 11: Lí cửa hàng lấy hàng công ty Quang Thiện? ́ uê c Do chế độ, sách tốt ́H b Do sản phẩm bán chạy tê a Do thương hiệu d Khác(……………………………………………………………) Câu 12:Anh (chị) có đề xuất để cơng ty nâng cao sách phân phối mình? a Tổ chức thêm hội nghị khách hàng nhằm khen thưởng, động viên b Tăng tỉ lệ chiết khấu c Ưu đãi đặc biệt cho cửa hàng lâu năm d Khác(………………………………………………………… ) THÔNG TIN ĐẠI LÍ………………………ĐIẠ CHỈ………………… SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan KẾT QUẢ XỬ LÍ SPSS Frequencies [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\be.sav Statistics cong ty cho dai li nhin chung, dai cung cap hang cung cap hang bi loi san viec cung cap hoa dung thoi hoa dung chung hoa dam bao xuat, van hang hoa cua han loai, so luong chat luong chuyen cong ty Missing 67 67 67 67 67 0 0 4.2836 4.5075 4.2836 4.4179 4.4328 59813 53295 54512 52655 58320 ại Valid ho Mean Std Deviation ̣c k Minimum Maximum li hai long ve cung cap hang Đ N doi lai hang hoa 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 h in ́ uê cung cap hang hoa dung thoi han ́H tê Frequency Table Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 7.5 7.5 7.5 dong y 38 56.7 56.7 64.2 hoan toan dong y 24 35.8 35.8 100.0 Total 67 100.0 100.0 cung cap hang hoa dung chung loai, so luong Cumulative Frequency Valid trung lap Percent 1.5 Valid Percent 1.5 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Percent 1.5 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan dong y 31 46.3 46.3 47.8 hoan toan dong y 35 52.2 52.2 100.0 Total 67 100.0 100.0 cung cap hang hoa dam bao chat luong Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 4.5 4.5 4.5 dong y 42 62.7 62.7 67.2 hoan toan dong y 22 32.8 32.8 100.0 Total 67 100.0 100.0 ại Đ cong ty cho dai li doi lai hang hoa bi loi san xuat, van chuyen ho trung lap hoan toan dong y 29 Total 67 Percent 1.5 1.5 55.2 55.2 56.7 43.3 43.3 100.0 100.0 100.0 ́H tê 37 1.5 h dong y Valid Percent in Valid Percent ̣c k Frequency Cumulative ́ uê nhin chung, dai li hai long ve viec cung cap hang hoa cua cong ty Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 4.5 4.5 4.5 dong y 32 47.8 47.8 52.2 hoan toan dong y 32 47.8 47.8 100.0 Total 67 100.0 100.0 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Frequencies [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\be.sav Statistics nhin chung, dai li hai long voi N hoa dung thoa hang lam viec hang cua cong hop li loi nhuan tot thuan hai ben tot ty Đ 67 67 67 67 67 0 0 4.2687 3.9552 4.0448 3.9851 4.2836 50996 50551 44151 36897 59813 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ại h in Frequency Table ̣c k Maximum ho Minimum chinh sach ban gia re, mang lai Missing Std Deviation nhan vien ban ty le chiet khau Valid Mean cung cap hang trung lap 3.0 dong y 45 hoan toan dong y Total Valid Percent Percent 3.0 3.0 67.2 67.2 70.1 20 29.9 29.9 100.0 67 100.0 100.0 ́ uê Valid Percent Cumulative ́H Frequency tê ty le chiet khau hop li gia re, mang lai loi nhuan tot Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent trung lap 10 14.9 14.9 14.9 dong y 50 74.6 74.6 89.6 10.4 10.4 100.0 hoan toan dong y SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan gia re, mang lai loi nhuan tot Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent trung lap 10 14.9 14.9 14.9 dong y 50 74.6 74.6 89.6 10.4 10.4 100.0 67 100.0 100.0 hoan toan dong y Total cung cap hang hoa dung thoa thuan hai ben Cumulative Đ Frequency trung lap hai long ại Valid Percent 7.5 7.5 7.5 54 80.6 80.6 88.1 11.9 11.9 100.0 ̣c k Total Percent ho rat hai long Valid Percent 67 100.0 100.0 h in nhan vien ban hang lam viec tot 7.5 ́H tê 7.5 7.5 58 86.6 86.6 94.0 6.0 6.0 100.0 67 100.0 100.0 Frequency trung lap dong y hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Percent ́ uê Valid Cumulative nhin chung, dai li hai long voi chinh sach ban hang cua cong ty Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 7.5 7.5 7.5 dong y 38 56.7 56.7 64.2 hoan toan dong y 24 35.8 35.8 100.0 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan nhin chung, dai li hai long voi chinh sach ban hang cua cong ty Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 7.5 7.5 7.5 dong y 38 56.7 56.7 64.2 hoan toan dong y 24 35.8 35.8 100.0 Total 67 100.0 100.0 Frequencies Đ [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\be.sav ại Statistics ho nhin chung, dai li hai long ve chinh sach ̣c k nhan vien ke Missing hoa don co chinh sach toan cua nghiep toan tien loi toan chinh xac ho tro gia han cong ty 67 67 67 67 67 h Valid hinh thuc in N toan chuyen 0 3.9254 2.5373 3.4328 31687 72464 63303 3.00 1.00 2.00 4.0149 Std Deviation 32671 53633 Minimum 4.00 3.00 Maximum 5.00 5.00 ́ uê 4.1194 ́H tê Mean 5.00 4.00 Frequency Table nhan vien ke toan chuyen nghiep Cumulative Frequency Valid dong y hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Percent 59 88.1 88.1 88.1 11.9 11.9 100.0 67 100.0 100.0 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh 4.00 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan hinh thuc toan tien loi Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 13.4 13.4 13.4 dong y 48 71.6 71.6 85.1 hoan toan dong y 10 14.9 14.9 100.0 Total 67 100.0 100.0 hoa don toan chinh xac Cumulative trung lap dong y ại Đ Valid Frequency Percent 9.0 9.0 9.0 60 89.6 89.6 98.5 1.5 1.5 100.0 ̣c k Total Valid Percent ho hoan toan dong y Percent 67 100.0 100.0 in h co chinh sach ho tro gia han rat khong dong y Percent Valid Percent 4.5 khong dong y 31 46.3 trung lap 27 dong y Total 4.5 4.5 46.3 50.7 40.3 40.3 91.0 9.0 9.0 100.0 67 100.0 100.0 ́ uê Percent ́H Valid tê Frequency Cumulative nhin chung, dai li hai long ve chinh sach toan cua cong ty Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 7.5 7.5 7.5 trung lap 28 41.8 41.8 49.3 dong y 34 50.7 50.7 100.0 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan nhin chung, dai li hai long ve chinh sach toan cua cong ty Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 7.5 7.5 7.5 trung lap 28 41.8 41.8 49.3 dong y 34 50.7 50.7 100.0 Total 67 100.0 100.0 Frequencies Đ ại [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\be.sav san pham sach uu dai co chiet dac biet cho khau hap cua hang dan mua lau nam, hang so vao cac dip doanh so tot luong lon le tet nhu tu xuyen duoc chung bay, tang qua bang hieu, long ve phuong tien dung nhu uu dai cua mau van chuyen cam ket cong ty tê 67 67 67 67 0 0 0 4.5970 3.8060 3.8806 3.4328 4.8209 3.7313 4.2239 4.92077 52912 70759 74313 38633 56628 54553 Minimum 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 Maximum 44.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ́H 67 ́ uê Std Deviation duoc cong san pham 67 Mean dai li hai chinh sach 67 Missing khuyen mai duoc ho tro ty thuc hien h Valid thuong chinh sach nhin chung, in N duoc ho tro ̣c k ho co chinh Statistics Frequency Table co chinh sach uu dai dac biet cho cua hang lau nam, doanh so tot Cumulative Frequency Valid trung lap 11 Percent 16.4 Valid Percent 16.4 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Percent 16.4 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan dong y 44 65.7 65.7 82.1 hoan toan dong y 11 16.4 16.4 98.5 1.5 1.5 100.0 67 100.0 100.0 44 Total co chiet khau hap dan mua hang so luong lon Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 17 25.4 25.4 25.4 dong y 46 68.7 68.7 94.0 6.0 6.0 100.0 67 100.0 100.0 Đ trung lap hoan toan dong y ại Total ̣c k ho thuong xuyen duoc tang qua vao cac dip le tet Valid Percent Percent trung lap 21 31.3 31.3 31.3 dong y 33 49.3 49.3 80.6 hoan toan dong y 13 19.4 19.4 100.0 Total 67 100.0 h Valid Percent in Frequency Cumulative ́H tê 100.0 ́ uê duoc ho tro san pham nhu tu chung bay, bang hieu, san pham mau Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 9.0 9.0 9.0 trung lap 30 44.8 44.8 53.7 dong y 27 40.3 40.3 94.0 6.0 6.0 100.0 67 100.0 100.0 hoan toan dong y Total SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan duoc ho tro phuong tien van chuyen Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent dong y 12 17.9 17.9 17.9 hoan toan dong y 55 82.1 82.1 100.0 Total 67 100.0 100.0 chinh sach khuyen mai duoc cong ty thuc hien dung nhu cam ket trung lap Frequency ại Đ Valid Cumulative Total Valid Percent Percent 32.8 32.8 32.8 41 61.2 61.2 94.0 6.0 6.0 100.0 67 100.0 100.0 h in ̣c k hoan toan dong y 22 ho dong y Percent nhin chung, dai li hai long ve chinh sach uu dai cua cong ty trung lap Valid Percent Percent ́H Valid Percent tê Frequency Cumulative 6.0 6.0 6.0 dong y 44 65.7 65.7 71.6 hoan toan dong y 19 28.4 28.4 100.0 Total 67 100.0 100.0 ́ uê SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Frequencies [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\be.sav Statistics nhan vien thi nhan vien thi nhan vien thi truong giai dap truong cung cap nhin chung, dai truong co kien nhan vien thi kip thoi, thoa day du thong tin thuc tot ve san truong nhiet tinh, dang nhung thac ve cac chuong pham N giao tiep tot Valid Minimum 67 67 67 0 0 4.1642 4.0299 3.7612 3.8657 4.2239 37323 30001 49511 42267 54553 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ho Maximum 5.00 h in ̣c k Frequency Table trinh khuyen mai dai cua cong ty 67 ại Đ Std Deviation Frequency Percent 56 83.6 hoan toan dong y 11 Total 67 Valid Percent Percent 83.6 83.6 16.4 16.4 100.0 100.0 100.0 ́ uê dong y Cumulative ́H tê nhan vien thi truong co kien thuc tot ve san pham Valid nhan vien thi truong nhiet tinh, giao tiep tot Cumulative Frequency Valid trung lap dong y hoan toan dong y Total chinh sach uu 67 Missing Mean mac cua dai li li hai long ve Percent Valid Percent Percent 3.0 3.0 3.0 61 91.0 91.0 94.0 6.0 6.0 100.0 67 100.0 100.0 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan nhan vien thi truong giai dap kip thoi, thoa dang nhung thac mac cua dai li Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent trung lap 18 26.9 26.9 26.9 dong y 47 70.1 70.1 97.0 3.0 3.0 100.0 67 100.0 100.0 hoan toan dong y Total nhan vien thi truong cung cap day du thong tin ve cac chuong trinh khuyen mai Cumulative trung lap dong y ại Đ Valid Frequency Percent 16.4 16.4 16.4 54 80.6 80.6 97.0 3.0 3.0 100.0 ̣c k Total Valid Percent 11 ho hoan toan dong y Percent 67 100.0 100.0 in h nhin chung, dai li hai long ve nhan vien thi truong cua cong ty Valid Percent Percent 1.5 dong y 50 74.6 ́H Valid Percent tê Frequency Cumulative hoan toan dong y 16 Total 67 trung lap 1.5 74.6 76.1 23.9 23.9 100.0 100.0 100.0 ́ uê 1.5 SVTH: Trần Thị Mỹ Hảo – Lớp: K48C- Quản trị kinh doanh ... kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế công ty TNHH TM Quang Thiện 38 2.3.1 Kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế cơng ty TNHH. .. kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực phía Nam thành phố Huế Công ty TNHH TM Quang Thiện Đối tượng khảo sát: đại lí địa bàn phía Nam thành phố Huế mà công ty TNHH TM Quang Thiện phân phối. .. lí khu vực phía Nam thành phố Huế nhằm gia tăng hài lòng kênh phân phối thiết bị vệ sinh Inax công ty TNHH TM Quang Thiện: .64 2.5 Đánh giá chung hệ thống phân phối thiết bị vệ sinh Inax khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kênh phân phối thiết bị vệ sinh inax khu vực phía nam thành phố huế tại công ty TNHH thương mại quang thiện , Hoàn thiện kênh phân phối thiết bị vệ sinh inax khu vực phía nam thành phố huế tại công ty TNHH thương mại quang thiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay