Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm yến sào cao cấp của công ty TNHH sản xuất và thương mại thái gia nguyễn chi nhánh miền nam

91 1 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - TẾ H U KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP H HỒN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO KI N CAO CẤP CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C MẠI THÁI GIA NGUYỄN - CHI NHÁNH MIỀN NAM DƯƠNG THỊ NĂM Khóa học: 2014 – 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - TẾ H U Ế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỒN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO CAO KI N H CẤP CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI GIA TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C NGUYỄN- CHI NHÁNH MIỀN NAM Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Dương Thị Năm ThS Lê Quang Trực Lớp K48C Marketing Huế, tháng 04 năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực tập hồn thành khóa luận này, tơi nhận nhiều giúp đỡ động viên Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo ThS Lê Quang Trực tận tâm hướng dẫn chi tiết cho tơi để hồn thành khóa luận Ế Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể H U giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt, trang bị ch TẾ kiến thức kinh nghiệm quý giá suốt năm học vừa qua H Tôi xin chân thành cảm ơn đến Lãnh đạo, cán nhân viên đặc KI N biệt anh Lê Ngọc Thành- người hướng dẫn suốt thời gian thực tập công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Gia Nguyễn- chi Ọ C nhánh miền Nam, người ln nhiệt tình giúp đỡ từ việc thu thập H số liệu, nắm bắt tình hình thực tế chi nhánh Đ ẠI Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè tạo G điều kiện thuận lợi giúp đỡ, động viên không ngừng cố gắng vươn lên Ờ N Tuy có nhiều nỗ lực cố gắng, kiến thức thời gian Ư hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi hạn chế thiếu sót Kính TR mong q thầy giáo bạn bè đóng góp ý kiến để khóa luận hồn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Dương Thị Năm MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu (nếu có) 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1.Nghiên cứu tài liệu bàn 4.2.Phỏng vấn chuyên gia 4.3.Phỏng vấn cá nhân trực tiếp H U Ế 4.4.Phương pháp xử lý số liệu TẾ 5.Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KI N H CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KÊNH PHÂN PHỐI 1.1.Tổng quan hệ thống kênh phân phối Ọ C 1.1.1.Khái niệm kênh phân phối H 1.1.2.Vai trò kênh phân phối .6 ẠI 1.1.3.Chức kênh phân phối G Đ 1.2.Quyết định thiết kế kênh phân phối Ờ N 1.3.Quản trị kênh phân phối 11 Ư 1.3.1.Khái niệm quản trị kênh phân phối 11 TR 1.3.2.Tuyển chọn thành viên kênh phân phối 11 1.3.3.Động viên thành viên kênh hoạt động .12 1.3.4.Đánh giá thành viên kênh phân phối 13 1.4.Bình luận nghiên cứu liên quan 13 2.1.Tổng quan công ty 16 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển cơng ty TNHH sản xuất thương mại Thái Gia Nguyễn 16 2.1.2.Các sản phẩm 18 2.1.3.Công ty Thái Gia Nguyễn 19 2.1.3.1.Q trình hình thành cơng ty Thái Gia Nguyễn 19 i 2.1.3.2.Chức nhiệm vụ công ty Thái Gia Nguyễn 20 2.1.3.2.1.Chức .20 2.1.3.2.2.Nhiệm vụ 20 2.1.3.3.Cơ cấu tổ chức hệ thống kinh doanh công ty Thái Gia Nguyễn 21 2.1.3.4.Tình hình kinh doanh công ty Thái Gia Nguyễn giai đoạn 2015 - 2017 23 2.1.3.4.1.Tình hình nguồn nhân lực cơng ty Thái Gia Nguyễn giai đoạn 2015 - 2017.23 2.1.3.4.2.Tình hình sở vật chất phục vụ kinh doanh công ty Thái Gia Nguyễn .26 2.1.3.4.3.Kết kinh doanh công ty Thái Gia Nguyễn giai đoạn 2015 - 2017 27 H U Ế 2.1.3.4.4.Tình hình tiêu thụ sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty Thái Gia Nguyễn TẾ 30 2.2.Thực trạng kênh phân phối sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty Thái Gia KI N H Nguyễn 36 2.2.1.Thực trạng thiết kế kênh phân phối 36 Ọ C 2.2.1.1.Căn xây dựng kênh phân phối 36 H 2.2.1.2.Nhu cầu thị trường đánh giá khả công ty Thái Gia ẠI 36 Đ Nguyễn G 2.2.1.3.Mục tiêu kênh phân phối 38 N 2.2.1.4.Xây dựng kênh phân phối 39 Ư Ờ 2.2.1.5.Điều kiện trách nhiệm thành viên kênh 41 TR 2.2.2.Thực trạng quản trị kênh phân phối 43 2.2.2.1.Thực trạng tuyển chọn thành viên kênh phân phối 43 2.2.2.2.Thực trạng hoạt động khuyến khích thành viên kênh 44 2.2.2.3.Thực trạng việc đánh giá hoạt động thành viên kênh 45 2.3.Kết đánh giá nhà bán lẻ kênh phân phối công ty Thái Gia Nguyễn 46 2.3.1.Mô tả đặc điểm mẫu điều tra 46 2.3.2.Đánh giá cửa hàng bán lẻ 51 2.3.2.1.Đánh giá cửa hàng bán lẻ sách ưu đãi 51 2.3.2.2.Đánh giá cửa hàng bán lẻ nhân viên bán hàng 54 ii 2.3.2.3.Đánh giá cửa hàng bán lẻ sản phẩm .57 2.3.2.4.Đánh giá cửa hàng bán lẻ sách hỗ trợ 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CƠNG TY THÁI GIA NGUYỄN .61 3.1.Định hướng phát triển công ty Thái Gia Nguyễn .61 3.1.1.Cơ sở định hướng giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh 61 3.1.2.Mục tiêu phát triển công ty Thái Gia Nguyễn .61 3.1.3.Phương hướng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 62 3.2.Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối công ty Thái Gia Nguyễn 62 H U Ế 3.2.1.Giải pháp tổ chức kênh phân phối 64 TẾ 3.2.2.Giải pháp quản lý kênh phân phối 66 3.2.2.1.Tuyển chọn thành viên kênh 66 KI N H 3.2.2.2.Khuyến khích thành viên kênh 66 3.2.5.Củng cố hoàn thiện đội ngũ nhân viên bán hàng 69 Ọ C Tóm tắt chương 3: 69 H PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 71 Đ ẠI 1.Kết luận 71 G 2.Kiến nghị 72 Ờ N 3.Giới hạn đề tài 72 Ư TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 TR PHỤ LỤC .75 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Trách nhiệm hữu hạn NPP : Nhà phân phối CH : Cửa hàng ĐVT : Đơn vị tính STT : Số thứ tự CEO : Giám đốc công ty (Chief Executive Officer) CFO : Giám đốc tài (Chief Financial Officer) CCO : Giám đốc kinh doanh (Chief Customer Officer) RSM : Giám đốc bán hàng miền (Regional Sales Maneger) ASM : Giám đốc bán hàng khu vực (Area Sales Manager) PG : Nhân viên nữ đứng bán hàng (Promotion girl) TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế TNHH iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lao động công ty Thái Gia Nguyễn giai đoạn 2015 - 2017 25 Bảng 2.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty Thái Gia Nguyễn giai đoạn 2015 – 2017 28 Bảng 2.3: Báo cáo tiêu thụ sản phẩm Yến Sào theo chủng loại sản phẩm giai đoạn 2015 - 2017 31 Bảng 2.4: Báo cáo tiêu thụ sản phẩm Yến Sào theo kênh phân phối giai đoạn 2015 - Ế 2017 33 H U Bảng 2.5: Báo cáo tiêu thụ Yến Sào qua nhà bán lẻ giai đoạn 2015 – 2017 33 TẾ Bảng 2.6: Báo cáo tiêu thụ Yến Sào qua nhà phân phối giai đoạn 2015 – 2017 35 H Bảng 2.7: Số lượng thành viên kênh phân phối công ty Thái Gia Nguyễn KI N giai đoạn 2015 – 2017 44 Ọ C Bảng 2.8: Cơ cấu mẫu điều tra đối tượng cửa hàng bán lẻ .47 H Bảng 2.9: Đánh giá cửa hàng bán lẻ nhân viên bán hàng công ty Thái ẠI Gia Nguyễn 54 Đ Bảng 2.10: Đánh giá cửa hàng bán lẻ sản phẩm công ty Thái Gia G Nguyễn 57 TR Ư Ờ N Bảng 2.11: Tóm tắt vấn đề giải pháp nhằm hoàn thiện kênh 62 v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Các loại sản phẩm Yến sào cao cấp 19 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức hệ thống kinh doanh cơng ty Thái Gia Nguyễn 21 Hình 2.3: Minh họa sở vaath chất công ty 22 Hình 2.4: Sơ đồ kênh phân phối công ty Thái Gia Nguyễn 26 Hình 2.5: Minh họa cửa hàng có doanh số bán hàng tốt .39 Hình 2.6: Mặt hàng Yến sào bán chạy cửa hàng bán lẻ 49 Ế Hình 2.7: Minh họa cửa hàng hài lòng sách ưu đãi 51 H U Hình 2.8: Minh họa cửa hàng khơng hài lòng q trình giao hàng 53 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Hình 2.9: Minh họa hình ảnh PG cơng ty hỗ trợ cho cửa hàng bán lẻ .56 vi SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, cơng ty có nhiều hội để vươn lên khẳng định vị trí thị trường nước giới Tuy nhiên, bên cạnh công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách quy luật cạnh tranh khốc liệt Muốn đứng vững thị trường, công ty phải tìm cho phương án kinh doanh hợp lý có máy quản lý hoạt động hiệu quả, đặc biệt đầu thị trường tiêu thụ sản phẩm Ế Phải nói đến hệ thống phân phối cầu nối cơng ty với người tiêu H U dùng Nó huyết mạch thể sống, thiếu hệ thống phân phối cơng TẾ ty khó tồn phát triển Việc xây dựng hồn thiện hệ thống kênh phân H phối giúp cơng ty tạo lập trì lợi cạnh tranh dài hạn thị trường Vì KI N vậy, việc tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối hiệu vấn đề cấp bách đặt Ọ C cho công ty Việt Nam đặc biệt xu hội nhập đối thủ cạnh tranh mạnh lên ngày không đối thủ nước mà cơng ty ẠI H mạnh nước ngồi Cơng ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thái Gia Đ Nguyễn - Chi nhánh miền Nam (sau gọi tắt công ty Thái Gia Nguyễn) G trường hợp ngoại lệ Ờ N thời điểm này, cơng ty Thái Gia Nguyễn tìm giải TR Ư pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm mình, góp phần nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm Yến Sào cao cấp Sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty chi nhánh miền Nam có mặt thị trường, phân phối đến khách hàng thông qua hệ thống nhà phân phối nhà bán lẻ Đến nay, cơng ty Thái Gia Nguyễn có 15 nhà phân phối 1987 nhà bán lẻ Tuy nhiên, thời gian qua, sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty Thái Gia Nguyễn gặp phải cạnh tranh gay gắt từ đối thủ cạnh tranh Nhiều hãng Yến Sào có mặt nhiều khu vực thị trường có bước tiến khơng ngừng việc xây dựng phát triển kênh phân phối sản phẩm mình, làm ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh kênh phân Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực Hỗ trợ mức chiết khấu: Theo khảo sát vừa qua, cửa hàng bán lẻ đưa ý kiến chưa hài lòng mức chiết khấu cơng ty Công ty cần phải tăng mức chiết khấu đến mức đặc biệt tăng mức chiết khấu cho trường hợp cửa hàng toán tiền hàng nhanh làm tiêu đánh giá công ty số lượng, số lần mua hàng lặp lại, …vì điều động lực cho cửa hàng, làm tăng lợi nhuận cho cửa hàng nên khuyến khích họ hứng thú cơng việc Điều giúp cho cửa hàng tìm cách để bán nhiều hàng lúc bù đắp phần mát công ty tăng nhẹ tỷ lệ H U Ế mức chiết khấu Hỗ trợ vật phẩm bán hàng, trưng bày sản phẩm: TẾ Trong kết đánh giá nhà bán lẻ vừa qua, họ có phản ánh KI N H công cụ hỗ trợ bán hàng chưa thực chu đáo Do đó, nhà bán lẻ đề xuất đến cơng ty cần có hỗ trợ vật phẩm hỗ trợ bán, hàng để trang bị cho việc bán Ọ C hàng thuận tiện H Công ty cần lên kế hoạch đưa mức chi phí cụ thể cho cơng tác hỗ trợ bán ẠI hàng đến cửa hàng bán lẻ Những cơng cụ quảng cáo pano, áp phích, poster, G Đ … công cụ bán hàng, trưng bày sản phẩm kệ, giá, dù, … Điều N giúp tạo ấn tượng thẫm mỹ, thu hút khách hàng quảng cáo nhanh chóng để bật Ư Ờ thương hiệu Yến sào cao cấp Kingnests Thái Gia Nguyễn, đồng thời TR cơng cụ hữu hiệu cạnh tranh Hồn thiện sách động viên, khen thưởng trung gian bán lẻ: Qua khảo sát vừa qua, nhà bán lẻ có phản ánh khơng có sách khen thưởng từ cơng ty dành cho họ Do đó, cơng ty cần bổ sung thêm hình thức khen thưởng dành cho đối tượng nhà bán lẻ sau: Thứ nhất, công ty cần ghi nhận, biểu dương cố gắng: hàng năm sau tổng kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm cơng ty đến trực tiếp cửa hàng thông qua nhân viên bán hàng để gửi thư cảm ơn, tặng quà tiến hành tổ chức buổi gặp mặt để biểu dương cửa hàng có cố gắng nỗ lực bán hàng đạt kết sản lượng bán tăng vượt trội so với năm trước Khóa luận tốt nghiệp 68 SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực Thứ hai, công ty cần thể coi trọng: cửa hàng bán lẻ có doanh số cao so với cửa hàng lại, khơng phải so với nhà phân phối mời họ đến thăm dự hội nghị khách hàng ngành giành đến hai suất phần thưởng đặc biệt chuyến tham quan du lịch nước nhận kỉ niệm chương từ công ty 3.2.5 Củng cố hoàn thiện đội ngũ nhân viên bán hàng Với khảo sát vừa qua, nhà bán lẻ chưa hài lòng việc nhân viên bán hàng công ty chưa thực trung thực thường xun giao hàng trễ hạn Chính vậy, công ty cần thực công việc sau: H U Ế Thứ nhất, việc nhân viên bán hàng không trung thực, không rõ ràng thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mại dành cho cửa hàng bán lẻ lúc TẾ cơng ty cần đưa biện pháp xử lý nghiêm khắc cho trường hợp Đối KI N H với nhân viên vi phạm lần đầu, cơng ty đưa lời khiển trách nhắc nhỡ viết kiểm điểm; nhân viên vi phạm nhiều lần Ọ C xử lý cách cắt giảm thưởng tháng/ quý trường hợp xấu đuổi H việc để từ cảnh báo cho nhân viên bán hàng khác tránh vi phạm ẠI Thứ hai, việc nhân viên bán hàng giao hàng trễ hạn lý lực G Đ lượng nhân viên bán hàng số khu vực địa bàn thiếu nên nhân viên bán N hàng phải đảm nhiệm thêm việc giao hàng đến khu vực Do vậy, cơng ty cần Ư Ờ nhanh chóng lên kế hoạch thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng để đảm TR bảo cơng việc đơi bên diễn thuận lợi để khơng nhận lại phàn nàn từ cửa hàng lý Tóm tắt chương 3: Trong chương này, khóa luận đưa phương hướng phát triển công ty Thái Gia Nguyễn đề xuất nhóm giải pháp giải pháp tổ chức kênh phân phối, giải pháp quản lý kênh phân phối, giải pháp hồn thiện cơng tác truyền thơng, giải pháp hồn thiện hoạt động khuyến khích hỗ trợ thành viên kênh phân phối giải pháp củng cố hoàn thiện đội ngũ nhân viên thị bán hàng Bắt nguồn Khóa luận tốt nghiệp 69 SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực từ kết nghiên cứu, phát huy ưu khắc phục hạn chế nhằm hoàn thiện hệ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế thống kênh phân phối cơng ty Thái Gia Nguyễn Khóa luận tốt nghiệp 70 SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Kênh phân phối có vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến thành công hay thất bại công ty thương trường Một mặt, hoạt động phân phối ảnh hưởng trực tiếp đến công ty định kế hoạch sản xuất, mua hàng, tài chính, lợi nhuận, … Mặt khác, hoạt động phân phối ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng, đảm bảo hàng hóa sản phẩm có mặt lúc, thời điểm mà họ cần Ế Là chi nhánh công ty chuyên sản xuất kinh doanh Yến Sào cao H U cấp hình thành chưa lâu nămcơng ty đạt suốt TẾ thời gian qua điều đáng vỗ tay chúc mừng: thị trường tiêu thụ sản phẩm bao quát khu vực địa bàn lớn gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền KI N H Đông khu vực miền Tây, khu vực chủ chốt cửa hàng bán lẻ nhà phân phối phân bố khắp quận, huyện, thị xã Về sản phẩm Yến Sào Ọ C cao cấp cơng ty có số vùng thị trường chưa biết đến thương H hiệu với khách hàng có cơng ty họ ln ủng hộ tin Đ ẠI tưởng mua dùng sản phẩm số lượng tiêu thụ tăng dần qua năm theo số liệu G phân tích Bên cạnh mặt tích cực mà công ty thực Ờ N có chương trình khuyến mãi, sách chiết khấu, thời hạn toán hỗ Ư trợ vận chuyển hàng hóa cách hợp lý cho thành viên kênh, công TR ty đưa tiêu chí rõ ràng việc tuyển chọn thành viên kênh,…thì số hạn chế hệ thống kênh phân phối Hiện công ty có hệ thống kho hàng; số lượng nhân bán hàng thiếu hụt khơng đảm bảo lực lượng bán hàng hiệu khu vực địa bàn; cơng tác truyền thơng hạn chế chưa đạt hiệu quả; chưa có hỗ trợ cơng cụ quảng cáo công cụ bán hàng cho cho thành viên kênh Mục tiêu công ty muốn sản phẩm Yến Sào cao cấp nhiều người tiêu dùng biết đến lựa chọn sản phẩm làm thức ăn bổ sung dưỡng chất bữa ăn thường ngày họ Để đạt mục tiêu đề đứng vững thị trường sôi động tạo lợi riêng biệt cho mình, cơng ty cần Khóa luận tốt nghiệp 71 SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực hoàn thiện hoạt động tổ chức quản lý kênh phân phối Tăng cường tuyển chọn thêm nhân viên thị trường, thực sách quản lý thành viên kênh hiệu Khắc phục nhược điểm hạn chế kênh phân phối Bằng kiến thức tổ chức quản lý kênh phân phối thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động phân phối cơng ty, tơi phân tích xin đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối công ty Tôi hy vọng đề tài góp phần vào phát triển lớn mạnh cho sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty Thái Gia Nguyễn Kiến nghị Ế H U Kiến nghị với công ty Thái Gia Nguyễn: Công ty cần nhanh chóng tiến hành cơng việc tuyển dụng lực lượng nhân viên TẾ bán hàng kịp thời bổ sung vào khu vực địa bàn thiếu nhân để đảm KI N H bảo hoàn thành công việc tốt không bị khách hàng phàn nàn Công ty cần tăng cường đầu tư vào hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm Ọ C nhiều để đưa hình ảnh, thương hiệu sản phẩm công ty đến H với khách hàng nhanh, rộng rãi hiệu Đồng thời phải thường xuyên ẠI cập nhật thông tin, viết liên quan công ty sản phẩm lên trang website, G Đ facebook, … công ty nhằm giúp cho khách hàng tiếp cận thông tin cách dễ N dàng Đây cách để giới thiệu sản phẩm công ty đến với Ư Ờ người thuận tiện mà đến công ty chưa thực TR Công ty nên cố hoàn thiện xây dựng mối quan hệ ngày tốt thành viên kênh phân phối đẩy mạng cơng tác tìm kiếm thành viên Giới hạn đề tài Trong trình thực tập thời gian điều kiện tiến hành nghiên cứu đề tài bị giới hạn có số hạn chế định Về số lượng cửa hàng bán lẻ vấn có 45 cửa hàng, chưa phản ánh hồn tồn xác đặc điểm kênh phân phối cơng ty Thái Gia Nguyễn Khóa luận tốt nghiệp 72 SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực Q trình phân tích, đánh giá tác động chủ quan thân người nghiên cứu môi trường thực nên chưa phản ánh lên cách cụ thể vướng mắc nhiều sai sót Trình độ chun môn hiểu biết lĩnh vực kinh doanh hạn hẹp nên nói đề tài chưa chuyên sâu sai sót Các giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện kênh phân phối cho cơng ty áp dụng khoảng thời gian, phạm vi định cho hoạt động kinh doanh phân phối chưa phải giải pháp hiệu cho hoạt động kinh doanh dài hạn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế công ty Thái Gia Nguyễn Khóa luận tốt nghiệp 73 SVTH: Dương Thị Năm GVHD:ThS Lê Quang Trực TÀI LIỆU THAM KHẢO - Trương Đình Chiến, (2008), Quản trị kênh phân phối, NXB Đại học Kinh tế quốc dân - Nguyễn Thị Nam Hoa, (2013), “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Chi nhánh Thông tin Di động Quảng Trị”, - Nguyễn Thị Minh Hòa, (2015), Giáo trình quản trị marketing, NXB Đại học Kinh tế Huế, Đại học Huế Ế - Nguyễn Văn Phát Nguyễn Thị Minh Hòa, (2015), Giáo trình marketing H U bản, NXB Đại học Kinh tế Huế, Đại học Huế TẾ - Philip Kotler, (2002), Quản trị marketing, NXB Thống kê, Hà Nội H - Ngơ Chí Linh, (2016), “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối công ty TNHH KI N Sản xuất Thương mại Dịch vụ Duy Trí tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế Ọ C - Nguyễn Thị Thanh Tịnh, (2016), “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm gas H Petrolimex cơng ty xăng dầu Quảng Trị”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học TR Ư Ờ N G Đ ẠI Kinh tế- Đại học Huế Khóa luận tốt nghiệp 74 PHỤ LỤC Bảng câu hỏi điều tra BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH NHÀ BÁN LẺ Mã phiếu PHIẾU PHỎNG VẤN Xin chào Ông/ Bà! H U Ế Tôi sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế thực tập công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Gia Nguyễn - Chi nhánh miền Nam Tôi TẾ thực đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm Yến Sào cao cấp KI N H công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Gia Nguyễn - Chi nhánh miền Nam” Để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu này, tơi mong nhận giúp đỡ Ơng/ Ọ C Bà, ý kiến đóng góp Ơng/ Bà có ích cần thiết cho đề tài nghiên cứu ẠI mục đích nghiên cứu đề tài H Tôi xin cam đoan bảo mật thông tin Ông/ Bà cung cấp sử dụng cho G Đ Tôi xin chân thành cảm ơn! Ư Ờ N Câu 1: Khi tuyển chọn trung gian đại l cửa hàng , công ty c đưa yêu cầu vui l ng liệt kê cụ thể cầu)? TR Câu 2: Cơng ty c giải thích u cầu cách chi tiết r ràng hay không? Câu 3: Việc hợp tác kinh doanh với cơng ty, Ơng c gặp thuận lợi Câu 4: Việc hợp tác kinh doanh với cơng ty, Ơng c gặp kh khăn Câu 5: Làm để hai bên c ng giải uyết kh khăn H U TẾ Câu 6: Việc hợp tác kinh doanh công ty đại l cửa hàng Ông thể hợp đồng hay miệng KI N H Ọ C Đ ẠI H Câu 7: Th o uan điểm cá nhân mình, Ơng vui l ng cho biết đánh giá yếu tố sau: Ờ N Thuận lợi TR Ư Cách thức đặt hàng G Nội dung đánh giá Giao hàng/vận chuyển hang Nhân viên bán hàng Mức chiết khấu Khó khăn Cách cải thiện Sản phẩm Giá Khuyến TẾ H U Ế Các hỗ trợ khác H Thông tin người trả lời KI N Tên cửa hàng: Số năm hợp tác với công ty: Ọ C Doanh số bán sản phẩm Yến sào hàng tháng: Đ ẠI H Mặt hàng Yến sào bán chạy nhất: Tên Ờ Lê Ngọc Thành TR Ư Chức vụ N STT G Danh sách vấn sâu chuyên gia Giám đốc bán hàng khu vực (người hướng dẫn thực tập) Dương Đình Hiểu Giám sát kinh doanh Nguyễn Thị Phương Tuyền Giám sát kinh doanh Danh sách cửa hàng vấn STT Tên cửa hàng/ Tên khách hàng Địa Hoàng Anh 11 Tân Thới Hiệp 22, Quận 12 Tiến Phát 35 Hà Huy Giáp, Quận 12 Thúy Anh 121 quốc lộ 13, Quận Thủ Đức Quỳnh Giang 326 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức Chị Thu 563 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức Bắc Hiền 387 Nguyễn Văn Tăn, Quận Khang Phần 463 Nguyễn Văn Tăng, Quận BV 175 175 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp Chị Thủy Sạp 35 chợ Gò Vấp, Quận Gò Vấp 10 Thanh Nhàn 236 Thái Sơn, Quận Gò Vấp 11 Chị Thành Bệnh viện Thống Nhất số Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình 12 Chị Nguyệt 77/20 Trần Văn Quang, Quận Tân Bình 13 Anh Tâm 78 Trường Chinh, Quận Tân Bình 14 Tuấn Mai 18 Ý Lan, Quận Tân Phú 15 Lâm Hải 16 Chị Hương 17 Đức Hạnh 18 Anh Chí 19 Tuyết Dung 20 Chị Tuyết 21 Tuyết Dung H U TẾ H KI N Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C 13 Nguyễn Súy, Quận Tân Phú TR 22 Ế 50 Cây Keo, Quận Tân Phú 368 Điện Biên Phủ, Quận 10 39 Tô Hiến Thành, Quận 10 568 Nguyễn Chí Thanh, Quận 11 221a Đội Cung, Quận 11 144 Thái Phiên, Quận 11 Cô Loan 15 Tôn Thất Thuyết, Quận 23 Thanh Vân 362 Tơn Đản, Quận 24 Anh Chí 16 Học Lạc, Quận 25 Chị Hạnh 602 Học Lạc, Quận 26 Chị Phượng Sạp 121 chợ Phạm Thế Hiển, Quận 27 Ngọc Tú 45 Phạm Hùng, Quận 28 Tạp hóa Khánh Linh 135/20 Hố Học Lảm, Quận Bình Tân 29 Tín Phát 136/23 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân Shop H&T 140 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân 31 Mộc Lan 154 Tĩnh Lộ 2, Huyện Củ Chi 32 Cơ Mười 22 Đặng Phúc Vịnh, Huyện Hóc Mơn 33 Mỹ Linh Xã Cây Trường 2, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương 34 Đức Hồi Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Tình Bình Dương 35 Chị My Xã Phước Hoa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương 36 Vương Thúy Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 37 Shop H&M Phường Tân Đồng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 38 Cơ Lựu Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước 39 Shop Ty Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước 40 Linh Miu 41 Thảo Nhi 42 Shop Tiến Đạt 43 Anh Cường Ọ C KI N H TẾ H U Ế 30 Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Xã Bình Hòa Bắc, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An 44 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Xã Phước Lâm, Huyện Cần giuộc, Tỉnh Long An Hoàng Cường 37 Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang 45 Anh Trường Giang Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang H TẾ H U Ế Danh sách hình ảnh Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N Hình a: Phỏng vấn cửa hàng Tín Phát TR Hình b: Phỏng vấn cửa hàng tạp hóa Khánh Linh Hình 1: Minh họa hình ảnh vấn cửa hàng bán lẻ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA KHĨA LUẬN Họ tên: Dương Thị Năm Khóa: 2014 – 2018 Lớp: K48C Marketing Chuyên ngành: Marketing Ế Tên đề tài khóa luận: Hồn thiện kênh phân phối sản phẩm Yến sào cao cấp công H U ty TNHH sản xuất thương mại Thái Gia Nguyễn- chi nhánh miền Nam TẾ Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Quang Trực KI N H Khóa luận bảo vệ vào ngày 15 tháng 05 năm 2018 Ọ C tại: Trường Đại học Kinh tế Huế theo Quyết định số: …/QĐ-ĐHKT ngày …/…/… H Sau thảo luận với giáo viên hướng dẫn, nghiêm túc tiếp thu, tiến hành Nội dung (*) vị trí trang chỉnh N sửa khóa luận G Góp ý Hội đồng (*) Đánh giá cửa hàng bán lẻ TR Ư Ờ TT Đ ẠI chỉnh sửa khóa luận theo ý kiến đề nghị Hội đồng, xin giải trình sau: Làm rõ lý nhà bán lẻ khơng hài lòng yếu tố chiết khấu (trang 54) Trình bày chi tiết đầy đủ nội dung chỉnh sửa khóa luận Huế, ngày 26 tháng 05 năm 2018 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên Dương Thị Năm Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C H KI N TẾ H U Ế ... thiện kênh phân phối sản phẩm Yến Sào cao cấp công Đối tượng phạm vi nghiên cứu G Đ Đối tượng nghiên cứu: ẠI H ty Thái Gia Nguyễn N Kênh phân phối sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty Thái Gia Nguyễn. .. chung: Phân tích, đánh giá thực trạng kênh phân phối sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty Thái Gia Nguyễn Từ đó, đề xuất định hướng giải pháp nhằm hoàn H U Ế thiện kênh phối sản phẩm Yến Sào cao cấp công. .. pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm mình, góp phần nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm Yến Sào cao cấp Sản phẩm Yến Sào cao cấp công ty chi nhánh miền Nam có mặt thị trường, phân phối đến khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm yến sào cao cấp của công ty TNHH sản xuất và thương mại thái gia nguyễn chi nhánh miền nam , Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm yến sào cao cấp của công ty TNHH sản xuất và thương mại thái gia nguyễn chi nhánh miền nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay