Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm camera HIKVISION của công ty TNHH MTV thiên phúc thọ

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp [Type text] Page i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế suốt khóa học tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm q báu giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Kế tiếp, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc, Trưởng phòng kinh doanh, anh chị nhân viên công ty TNHH MTV Thiên Phúc Thọ tạo Ế điều kiện tốt cho suốt thời gian thực tập U Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Hồ Thị Hương ́H Lan, cô tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ kiến thức tinh thần để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp TÊ Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ H vật chất lẫn tinh thần thời gian tơi thực khóa luận IN Trong q trình hồn thiện khóa luận tham khảo sử dụng số K tài liệu có liên quan, tơi xin gửi lời cảm ơn tới tác giả Dù nổ lực nhiều để hồn thành tốt khóa luận, chắn O ̣I H thầy cô ̣C khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý q cơng ty Đ A Xin trân trọng cảm ơn! [Type text] Đà Nẵng, tháng năm 2017 Sinh viên Huỳnh Thị Khánh Hiểu Page ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Mục Lục iii Danh Mục Các Từ Viết Tắt vii Danh Mục Các Bảng Đồ .viii Danh Mục Các Sơ Đồ, Biểu Đồ x PHẦN I MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ́H U Ế TÊ 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU H IN 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp 4.1.2 Số liệu sơ cấp K 4.1.1 ̣C 4.2 Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu O 4.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu KẾT CẤU KỀ TÀI ̣I H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ A CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hệ thống kênh phân phối 1.1.2 Vai trò hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa hệ thống kênh phân phối 1.2 CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC CĂN CỨ ĐỂ TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI 10 1.2.1 Cấu trúc kênh phân phối 10 1.2.2 Các để tổ chức kênh phân phối 11 [Type text] Page iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 1.3 CÁC YẾU TỐ BIỂU HIỆN HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI 12 1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI 13 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT KÊNH PHÂN PHỐI 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAMERA HIKVISION CỦA CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ 16 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ VÀ Ế SẢN PHẨM PHÂN PHỐI CAMERA HIKVISION 16 U 2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty TNHH MTV Thiên Phúc Thọ 16 ́H 2.1.2 Giới thiệu HIKVISION 18 TÊ 2.1.3 Chức nhiệm vụ doanh nghiệp 20 2.1.4 Các yếu tố nguồn lực công ty 21 H 2.1.5 Kết kinh doanh công ty tháng đầu năm 2016 tháng đầu năm 22 IN 2017 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI HIKVISION CỦA CƠNG Hệ thống kênh phân phối sách phân phối sản phẩm Hikvision mà ̣C 2.2.1 K TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ 24 O công ty sử dụng 24 ̣I H 2.2.1.1 Hệ thống kênh phân phối 24 2.2.1.2 Các sách phân phốicơng ty Thiên Phúc Thọ sử dụng 26 Đ A 2.2.1.2.1 Đối với khách hàng đại lý 26 2.2.1.2.2 Đối với khách hàng tiêu dùng 28 2.2.2 Đánh giá hoạt động phân phối công ty Thiên Phúc Thọ 28 2.2.2.1 Chi phí phân phối 28 2.2.2.2 Độ bao phủ thị trường 28 2.2.2.3 Số lượng khách hàng đại lí khách hàng tiêu dùng 29 2.2.2.4 Đội ngũ nhân viên kinh doanh 29 2.2.2.5 Lưu giữ hàng hóa 30 2.2.2.6 Cách tiếp cận giải đơn hàng 30 [Type text] Page iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 2.3 PHÂN TÍCH Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐICÔNG TY ÁP DỤNG 30 2.3.1 Đánh giá khách hàng tiêu dùng 30 2.3.1.1 Đặc điểm khách hàng 30 2.3.1.3 Đánh giá khách hàng sách phân phối công ty Thiên Phúc Thọ 36 2.3.2 Đánh khách hàng đại lý (các nhà thầu thi công, cửa hàng, công ty tin học,…) 45 Ế 2.3.2.1 Đặc điểm khách hàng đại lý 45 U 2.3.2.2 Đánh giá khách hàng đại lý sách phân phối công ty 51 ́H 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CHÍNH TÊ SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM HIKVISION CỦA CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ 60 H 2.4.1 Những thành công 60 IN 2.4.2.Những mặt tồn hạn chế cần khắc phục 60 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 62 K 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI62 ̣C 3.2 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI O SẢN PHẨM 63 Tăng cường đội ngũ nhân viên kinh doanh 63 3.2.2 Hoàn thiện sách phân phối cơng ty 64 ̣I H 3.2.1 Đ A 3.2.2.1 Về hoạt động cung cấp hàng hóa 64 3.2.2.2 Về sách bán hàng 65 3.2.2.3 Hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng thái độ nhân viên bán hàng 66 3.2.2.4 Dịch vụ sau bán hàng 67 3.2.3 Cải thiện cấu tổ chức quản lý công ty 68 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 1.1 KẾT LUẬN 68 1.2 KIẾN NGHỊ 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 73 [Type text] Page v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA 73 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS 82 [Type text] Page vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Tổ chức thương mại giới TTP : Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TPT : Thiên Phúc Thọ MT&TN : Miền Trung – Tây Nguyên TP : Thành Phố R&D : Nghiên cứu phát triển CCTV : Truyền hình mạch kín ISO : Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế HD-TVI : Giao thức truyền tải hình ảnh độ nét cao U ́H TÊ H IN K : Tiêu chuẩn Châu Âu : Trung Quốc Đ A ̣I H O ̣C CE TQ Ế WTO [Type text] Page vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình lao động cơng ty năm 2016 21 Bảng 2.2 Chính sách chiết khấu theo doanh số tiêu thụ dành cho khách hàng đại lý 26 Bảng 2.3 Khách hàng biết đến công ty qua nguồn thông tin 30 Bảng 2.4 Lý chọn công ty Thiên Phúc Thọ 31 Bảng 2.5 Địa điểm lắp đặt camera 32 Ế Bảng 2.6 Thông tin hoạt động kinh doanh công ty TPT 33 U Bảng 2.7 Sử dụng dịch vụ lắp đặt công ty 33 ́H Bảng 2.8 Chương trình khuyến công ty 34 TÊ Bảng 2.9 Thứ tự yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng camera Hikvision công ty 35 H Bảng 2.10: Đánh giá độ tin cậy thang đo khách hàng cá nhân 37 IN Bảng 2.11.Đánh giá khách hàng hoạt động cung cấp hàng hóa cơng ty với giá trị kiểm định 39 K Bảng 2.12 Đánh giá khách hàng sách bán hàng cơng ty với giá trị ̣C kiểm định 40 O Bảng 2.13 Đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ sau bán hàng công ̣I H ty TPT với mức giá kiểm định 41 Bảng 2.14 Đánh giá khách thái độ nhân viên bán hàng công ty TPT với Đ A giá trị kiểm định 42 Bảng 2.15 Đánh giá tổng quát khách hàng sách phân phối công ty 43 Bảng 2.16 Ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sách phân phối công ty TPT 44 Bảng 2.17 Địa điểm cuả khách hàng đại lý 45 Bảng 2.18 Khách hàng biết đến công ty qua nguồn thông tin 46 Bảng 2.19 Thời gian mua hàng gần khách hàng mua sản phẩm công ty 47 Bảng 2.20 Mức độ mua hàng thường xuyên 47 [Type text] Page viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Bảng 2.21 Trung bình giá trị đơn hàng cho lần giao dịch đại lý với công ty 48 Bảng 2.22 Lý chọn TPT 48 Bảng 2.23 Nguồn thơng tin chương trình khuyến 49 Bảng 2.24 Chính sách ưu đãi nhận 49 Bảng 2.25 Thứ tự yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm phân phối công ty TPT 50 Bảng 2.26 Đánh giá độ tin cậy thang đo khách hàng đại lý 51 Ế Bảng 2.27 Đánh giá khách hàng đại lý hoạt động cung cấp hàng hóa U cơng ty với giá trị kiểm định 54 ́H Bảng 2.28 Đánh giá khách hàng đại lý sách bán hàng công ty TÊ TPT với giá trị kiểm định 55 Bảng 2.29 Đánh giá khách hàng đại lý nghiệp vụ bán hàng công ty với H giá trị kiểm định 57 IN Bảng 2.30 Đánh giá khách hàng đại lý dịch vụ sau bán hàng công ty với giá trị kiểm định 57 K Bảng 2.31 Đánh giá tổng quát mức độ hài lòng khách hàng đại lý ̣C sách phân phối công ty TPT 58 O Bảng 2.31 Tổng hợp ý kiến đề xuất khách hàng để công ty hợp tác hiệu với Đ A ̣I H đại lý 59 [Type text] Page ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH 1: SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU HÌNH 2: VAI TRỊ CỦA KÊNH PHÂN PHỐI SƠ ĐỒ 1.1.CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 17 Biểu đồ 2.1 Kết kinh doanh hoạt động phân phối cơng ty q I/2016 q I/2017 23 HÌNH 3: MƠ HÌNH KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY THIÊN PHÚC THỌ 24 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2.2 Doanh số bán hàng phân phối công ty năm 2016 26 [Type text] Page x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan cungcapsptheoyeucaukhnhanhchong Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent có 48 48.0 48.0 48.0 khơng 52 52.0 52.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Đối tượng khách hàng đại lý Frequency: Table (Bảng tần suất) H TÊ ́H U Valid Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 28.6 31.4 1.4 32.9 1.4 34.3 1.4 35.7 5.7 41.4 5.7 47.1 5.7 52.9 4.3 57.1 Đ A ̣I H O ̣C K IN dia_chi Frequenc Percent y Binh Dinh 2.9 Da Nang 20 28.6 Dak lak 1.4 Daklak 1.4 Gia Lai 1.4 Ha Tinh 5.7 Hue 5.7 Nghe An 5.7 4.3 Valid Nha Trang Quang 7.1 Binh Quang 10 14.3 Nam Quang 8.6 Ngai Quang Tri 11.4 Quy Nhon 1.4 Total 70 100.0 Ế 3.1 Địa điểm 3.2 7.1 64.3 14.3 78.6 8.6 87.1 11.4 1.4 100.0 98.6 100.0 Biết đến cơng ty qua nguồn thơng tin Valid có bietcongtyquabanbenguoithan Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 30 42.9 42.9 42.9 SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 93 Khóa luận tốt nghiệp khôn g Total 40 57.1 57.1 70 100.0 100.0 100.0 bietcongtyquanhanvienbanhang Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 59 84.3 84.3 84.3 15.7 15.7 70 100.0 100.0 100.0 Ế 11 U có khơn Valid g Total GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 18 25.7 25.7 70 100.0 H 100.0 IN 100.0 bietcongtyquatoroi Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 20 28.6 28.6 28.6 O 50 71.4 71.4 70 100.0 100.0 100.0 Đ A ̣I H có khơn Valid g Total ̣C K có khơn Valid g Total TÊ ́H bietcongtyquainternet Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 52 74.3 74.3 74.3 có khơn Valid g Total bietcongtyquabangron Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 8.6 8.6 8.6 64 91.4 91.4 70 100.0 100.0 bietcongtyquahoatdongxahoi Frequenc Percent Valid y Percent SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 100.0 Cumulative Percent Page 94 Khóa luận tốt nghiệp có khơn Valid g Total GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 14 20.0 20.0 20.0 56 80.0 80.0 100.0 70 100.0 100.0 bietcongtyquakhac Frequenc Percent Valid y Percent khôn g 100.0 100.0 100.0 Ế 70 U Valid Cumulative Percent 3.3 ̣C K IN H TÊ ́H lanmuasanphamcongtygandaynhat Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent D??i tháng 20 28.6 28.6 28.6 T? ??n tháng 36 51.4 51.4 80.0 Tháng ??n Valid 11.4 11.4 91.4 tháng Trên tháng 8.6 8.6 100.0 Total 70 100.0 100.0 O 3.4 ̣I H mucdothuongxuyenmua Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 11 15.7 15.7 15.7 37 52.9 52.9 68.6 Đ A h?ng tu?n h?ng tháng Valid ch? m?i mua l?n Total 22 31.4 31.4 70 100.0 100.0 100.0 3.5 trungbinhgiatridonhangmoilangiaodich Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent D??i tri?u 12 17.1 17.1 17.1 Valid t? ??n 15 54 77.1 77.1 94.3 tri?u SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 95 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan t? 15 ??n 30 tri?u Total 5.7 5.7 70 100.0 100.0 100.0 3.6 5.7 98.6 70 1.4 100.0 1.4 100.0 100.0 Ế 5.7 U TÊ ́H Có Khơn Valid g Total muaspvigia Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 65 92.9 92.9 92.9 H IN 28.6 70 100.0 K 20 28.6 100.0 100.0 ̣C Có Khôn Valid g Total muaspviuytincongty Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 50 71.4 71.4 71.4 ̣I H O muaspvichatluongDVSBH Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 35 50.0 50.0 50.0 Đ A Có khơn Valid g Total có khơn Valid g Total 35 50.0 50.0 70 100.0 100.0 100.0 muaspviCSBHtot Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 35 50.0 50.0 50.0 35 50.0 50.0 70 100.0 100.0 SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 100.0 Page 96 Khóa luận tốt nghiệp 57.1 57.1 70 100.0 100.0 100.0 56 80.0 80.0 70 100.0 100.0 U muaspvikhac Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 14 20.0 20.0 20.0 Ế 40 100.0 TÊ có khôn Valid g Total muaspvicosquanhevoicongty Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 30 42.9 42.9 42.9 ́H có khơn Valid g Total GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 3.7 ̣I H Đ A Cumulative Percent 37.1 37.1 37.1 37 52.9 52.9 90.0 5.7 5.7 95.7 70 4.3 100.0 4.3 100.0 100.0 K 26 O ̣C internet, qu?ng cáo nhân viên bán hàng Valid ng??i thân b?n bè khác Total IN H bietdenkhuyenmaiqua Frequenc Percent Valid y Percent 3.8 có khơn Valid g Total nhanduoctangCKTM Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 16 22.9 22.9 22.9 54 77.1 77.1 70 100.0 100.0 100.0 nhanduochotrocongno SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 97 Khóa luận tốt nghiệp Valid Cumulative Percent Percent 45.7 45.7 54.3 54.3 70 100.0 100.0 100.0 nhanduochotrokythuat Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 47 67.1 67.1 67.1 Ế 38 32.9 32.9 100.0 70 100.0 100.0 U 23 TÊ có khơn Valid g Total Frequenc Percent y 32 45.7 ́H có khơn Valid g Total GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan H IN 15.7 70 100.0 K 11 15.7 100.0 100.0 ̣C có khơn Valid g Total nhanduoctangkemsp Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 59 84.3 84.3 84.3 Đ A ̣I H O 3.9 thích nh?t thích nhì th? ba Valid th? t? th? n?m th? Total ahchietkhau Frequenc Percent Valid y Percent Cumulative Percent 52 74.4 74.4 74.4 1 70 11.5 8.7 2.6 1.4 1.4 100.0 11.5 8.7 2.6 1.4 1.4 100.0 85.9 94.6 97.2 98.6 100.0 ahuytin SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Frequenc Percent y 7.1 7.1 47 70 67.1 7.2 5.7 8.6 4.3 100.0 67.1 7.2 5.7 8.6 4.3 100.0 74.2 81.4 87.1 95.7 100.0 14.3 71.4 5.7 1.4 4.3 100.0 14.3 71.4 5.7 1.4 4.3 100.0 U 2.9 17.2 88.6 95.3 95.7 100.0 ̣C K ́H 10 50 70 2.9 Cumulative Percent TÊ 2.9 Valid Percent IN Ế 7.1 ahdvsbh Frequenc Percent y thích nh?t thích nhì th? ba Valid th? t? th? n?m th? Total Cumulative Percent H thích nh?t thích nhì th? ba Valid th? t? th? n?m th? Total Valid Percent ̣I H O ahthuonghieu Frequenc Percent Valid y Percent Đ A thích nh?t thích nhì th? ba Valid th? t? th? n?m th? Total Cumulative Percent 4.3 1.4 4.3 54 70 2.9 4.3 8.5 77.1 2.9 100.0 1.4 1.4 7.1 75.7 12.9 100.0 7.2 11.5 20.0 97.1 100.0 csbhvatiepthi Frequenc Percent Valid y Percent SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Cumulative Percent Page 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 5.7 5.7 5.7 44 13 70 2.9 4.3 62.9 5.7 18.5 100.0 2.9 4.3 62.9 5.7 18.5 100.0 8.6 12.9 75.8 81.5 100.0 5.7 7.1 10 48 70 1.4 4.3 14.3 5.7 68.6 100.0 2.9 1.4 24.3 2.9 61.4 100.0 7.1 11.4 25.7 31.4 100.0 H IN ̣C Phân tích cronbach alpha 5.7 TÊ K thích nh?t thích nhì th? ba Valid th? t? th? n?m th? Total Cumulative Percent U moiquanhe Frequenc Percent Valid y Percent Ế ́H thích nh?t thích nhì th? ba Valid th? t? th? n?m th? Total Đ A ̣I H O 3.10 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 751 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted CCHH CCHH CCHH Cronbach's Alpha if Item Deleted 12.61 1.748 559 703 11.93 1.922 660 626 12.01 2.188 661 645 SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 100 Khóa luận tốt nghiệp CCHH GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 12.17 2.579 367 777 U 4.809 636 27.63 5.019 683 780 27.63 5.222 543 801 27.51 5.239 27.47 H 792 5.499 615 793 5.993 454 813 5.997 303 830 5.321 525 803 K IN 606 ̣C O 27.50 ̣I H 27.66 27.57 787 TÊ 27.73 Đ A CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH Cronbach's Alpha if Item Deleted ́H Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted Ế Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 821 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 270 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Cronbach's Alpha if Item Deleted Page 101 Khóa luận tốt nghiệp HTCSV C1 HTCSV C2 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 3.56 743 184 3.94 229 184 12.26 1.063 12.10 1.222 12.07 1.169 K U ́H 375 756 467 714 722 588 619 614 H 1.239 IN 12.09 ̣C HTNVB H1 HTNVB H2 HTNVB H3 HTNVB H4 Cronbach's Alpha if Item Deleted TÊ Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted Ế Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 728 Đ A ̣I H O Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 898 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted DVSB H1 DVSB H2 DVSB H3 Cronbach's Alpha if Item Deleted 15.73 5.128 649 897 15.86 4.414 714 890 15.71 4.758 836 859 SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 102 Khóa luận tốt nghiệp DVSB H4 DVSB H5 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 15.64 4.378 862 850 15.69 5.088 722 883 One sample t test 3.11 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Ế 765 091 70 4.31 627 075 70 4.23 516 TÊ U 3.63 70 4.07 520 ́H 70 H 062 062 IN CCHH CCHH CCHH CCHH Std Error Mean K One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference ̣C df 6.878 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 69 000 629 45 81 17.551 69 000 1.314 1.16 1.46 19.936 69 000 1.229 1.11 1.35 17.246 69 000 1.071 95 1.20 Đ A CCHH CCHH CCHH CCHH ̣I H O t 3.12 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Std Error Mean Page 103 .604 072 70 3.90 515 062 70 3.90 542 065 70 4.01 496 059 70 4.06 413 049 70 4.03 339 041 70 3.87 448 054 70 3.96 523 063 Ế 3.80 ́H 70 TÊ CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan U Khóa luận tốt nghiệp H df 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 000 800 66 94 69 000 900 78 1.02 13.883 69 000 900 77 1.03 17.104 69 000 1.014 90 1.13 21.414 69 000 1.057 96 1.16 25.364 69 000 1.029 95 1.11 16.278 69 000 871 76 98 15.313 69 000 957 83 1.08 O ̣I H 14.621 69 ̣C 11.075 Đ A CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH CSBH K IN t One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 3.13 One-Sample Statistics SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 104 Khóa luận tốt nghiệp 503 060 70 3.91 558 067 70 4.07 354 042 70 4.10 422 050 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 69 000 1.086 97 1.21 13.708 69 000 914 78 1.05 25.328 69 1.071 99 1.16 21.798 69 000 1.100 1.00 1.20 H 18.045 TÊ ́H df Ế 4.09 ̣C K 000 O 3.14 Đ A ̣I H One-Sample Statistics N Mean Std Deviation DVSB H1 DVSB H2 DVSB H3 DVSB H4 DVSB H5 Std Error Mean 70 t HTNVB H1 HTNVB H2 HTNVB H3 HTNVB H4 Std Deviation IN HTNVB H1 HTNVB H2 HTNVB H3 HTNVB H4 Mean U N GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Std Error Mean 70 3.93 598 071 70 3.80 754 090 70 3.94 587 070 70 4.01 670 080 70 3.97 564 067 One-Sample Test SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 105 Khóa luận tốt nghiệp df 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 69 000 929 79 1.07 8.880 69 000 800 62 98 13.440 69 000 943 80 1.08 12.663 69 000 1.014 85 1.17 14.412 69 000 971 1.11 Ế 13.000 84 3.15 Valid Cumulative Percent Percent 7.1 7.1 7.1 14.3 72.9 87.1 ̣C K 12.9 12.9 70 100.0 100.0 Đ A 3.16 100.0 ̣I H O không ??ng ý trung l?p ??ng ý Valid hoàn toàn ??ng ý Total IN H hailong Frequenc Percent y 7.1 7.1 51 72.9 TÊ ́H DVSB H1 DVSB H2 DVSB H3 DVSB H4 DVSB H5 Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference U t GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan cantochucnhiuchuongtrinhkhuyenmai Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent có 52 74.3 74.3 74.3 khôn Valid 18 25.7 25.7 100.0 g Total 70 100.0 100.0 Valid có tangchatluongDVSBH Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 10 14.3 14.3 14.3 SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 106 Khóa luận tốt nghiệp khơn g Total 60 85.7 85.7 70 100.0 100.0 100.0 cantangchiethotrodaily Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 33 47.1 47.1 47.1 52.9 52.9 70 100.0 100.0 100.0 Ế 37 U có khơn Valid g Total GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 37 52.9 52.9 70 100.0 H 100.0 IN 100.0 Đ A ̣I H O ̣C K có khơn Valid g Total TÊ ́H cancungcapspnhanhchong Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 33 47.1 47.1 47.1 SV: Huỳnh Thị Khánh Hiểu_QTKD_K47 Page 107 ... TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAMERA HIKVISION CỦA CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ 16 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ VÀ Ế SẢN PHẨM PHÂN PHỐI CAMERA HIKVISION. .. TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAMERA HIKVISION CỦA CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC THỌ VÀ SẢN PHẨM PHÂN PHỐI CAMERA HIKVISION TÊ ́H... cứu: Kênh phân phối HIKVISION công ty TNHH MTV Thiên Phúc Thọ - Đối tượng khảo sát: Tại công ty Thiên Phúc Thọ, khách hàng (các khách hàng đại lý khách hàng tiêu dùng) công ty Thiên Phúc Thọ Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm camera HIKVISION của công ty TNHH MTV thiên phúc thọ , Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm camera HIKVISION của công ty TNHH MTV thiên phúc thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay