Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH vinatex hương trà huế

132 1 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ho Đề tài: ̣c k HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN h in NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MAY VINATEX HƯƠNG TRÀ ́H tê ́ uê LÊ THỊ LOAN Huế, 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ho Đề tài: ̣c k HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MAY VINATEX HƯƠNG TRÀ h in ́H tê Sinh viên thực hiện: Lê Thị Loan Lớp: K48B - QTKD MSV: 14K4021094 Huế, 2018 ́ uê Giáo viên hướng dẫn: ThS Ngô Minh Tâm Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm LỜI CÁM ƠN Trong trình thực đề tài nghiên cứu này, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ từ phía nhà trường, thầy cơ, gia đình, bạn bè doanh nghiệp Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện giúp em tiếp cận, học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế bổ ích Cám ơn q thầy giáo khoa Quản trị kinh doanh luôn giúp đỡ, trang bị nhiều kiến thức hữu ích cho em suốt thời gian học tập trường suốt thời gian thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo công ty TNHH may Vinatex Đ Hương Trà, đặc biệt chị Trương Thị Lan Hương, anh chị Phòng ại Hành Chính Nhân Sự giúp đỡ em mặt suốt trình thực tập,đã tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thơng tin hữu ích cần thiết để em ho hồn thiện khóa luận tốt nghiệp ̣c k Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành đến ThS Ngô Minh Tâm giáo in viên hướng dẫn em Cô tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện giải đáp thắc mắc em q trình thực tập, giúp em h hồn thành đề tài tê ́H Tuy nhiên, với điều kiện giới hạn thời gian hạn chế kinh nghiệm, kiến thức sinh viên nên khóa luận tốt nghiệp em khơng thể ́ tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý Thầy Cơ để em bổ sung, nâng cao kiến thức để phục vụ tốt cho nghiên cứu, công việc sau Một lần em xin chân thành cám ơn! Người thực Lê thị Loan SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu ại 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp phân tích số liệu ho Kết cấu nội dung đề tài ̣c k PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP h 1.1 Cơ sở lý luận QTNL tê 1.1.2.2 Tầm quan trọng QTNL ́H 1.2 Cơ sở thực tiễn 32 ́ uê CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MAY VINATEX 38 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Vinatex Hương Trà Huế 38 2.2 Phân tích tình hình thực tiêu sản xuất công ty công ty giai đoạn 2015-2017 47 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty Vinatex Hương Trà Huế 52 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 73 2.5 Ưu nhược điểm công tác quản trị nhân lực công ty 74 2.6 Đánh giá người lao động sách quản trị nguồn nhân lực công ty 76 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TNHH MAY VINATEX HƯƠNG TRÀ 95 SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm 3.1 Ngun nhân tồn công tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Vinatex Hương Trà 95 3.2 Mục tiêu công ty thời gian tới 95 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Vinatex Hương Trà Huế 96 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 Kết luận 104 Kiến nghị 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 PHỤ LỤC 112 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Sản lượng suất lao động công ty từ năm 2015-2017 48 Bảng 1.2 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu công ty năm 2016-2017 50 Bảng 1.3 Số lượng cấu nguồn nhân lực cuả cơng ty từ năm 2015-2017 52 Bảng 1.4 Tình hình biến động lao động năm từ 2015-2017 55 Bảng 1.5 Bố trí nhân lực phận công ty năm 2017 59 Bảng 1.6 Số lượng lao động tuyển vào ba năm từ 2015-2017 60 Bảng 1.7 Số lượng lao động đào tạo ba năm từ 2015-2017 66 Đ Bảng 1.8 Lương bình quân người lao động năm từ 2015-2017 71 ại Bảng 2.1 Đặc điểm mẫu theo giới tính 76 Bảng 2.2 Đặc điểm mẫu theo độ thuổi 77 ho Bảng 2.3 Đặc điểm mẫu theo mức lương 77 ̣c k Bảng 2.4 Đặc điểm mẫu theo thâm niên công tác 78 in Bảng 2.5 Đặc điểm mẫu theo vị trí làm việc 79 Bảng 2.6 Ý kiến đánh giá nhân viên công tác tuyển dụng 79 h Bảng 2.7 Ý kiến nhân viên đặc điểm công việc công ty 82 tê ́H Bảng 2.8 Ý kiến nhân viên môi trường làm việc công ty 84 Bảng 2.9 Ý kiến nhân viên hội đòa tạo thăng tiến công ty 87 ́ uê Bảng 2.10 Ý kiến nhân viên lương, thưởng công ty 89 Bảng 2.11 Ý kiến nhân viên chế độ phúc lượi công ty 92 Bảng 2.12 Đánh giá chung nhân viên công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 93 SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU MẪU Hình 1.1 Quy trình hoạch định nguồn nhân lực 13 Hình 1.2 Lợi ích việc phân tích cơng việc 16 Hình 1.3 Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 18 Hình 1.4 Sơ đồ tổ chức công ty TNHH May Vinatex Hương Trà 40 Hình 1.5 Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực công ty TNHH May Vinatex Hương Trà 61 Hình 2.1 Biểu đồ thể doanh thu thực hiên năm 2016 năm 2017 51 Hình 2.2 Biểu đồ thể giới tính tổng số lao động công ty từ năm Đ 2015-2017 53 ại Hình 2.3 Biểu đồ thể hiên cấu lao động phân theo chức công ty từ ho năm 2015-2017 54 Hình 2.4 Biểu đồ thể cấu lao động phân theo trình độ học vấn cơng ̣c k ty từ năm 2015-2017 54 in Hình 2.5 Biểu đồ thể mức lương bình quân lao động từ năm 2015- h 2017 72 ́H tê ́ uê SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT QTNL: Quản trị nhân lực TNHH: Trách nhiệm hữu hạn CBCNV: Cán công nhân viên LĐ: Lao động PTCV: Phân tích cơng việc PCCC: Phòng cháy chữa cháy ATLĐ: An toàn lao động Đ VSCN: Vệ sinh công nghiệp ại Giám Đốc DN: Doanh nghiệp CBVP: Nguyên phụ liệu ̣c k NPL: ho GĐ: Cán văn phòng h in ́H tê ́ uê SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Thực chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế Đảng, nay, Việt Nam bước chủ động hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Trên thực tế, giai đoạn vừa qua, Việt Nam tích cực, chủ động đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự với đối tác Tính đến tháng 4/2016, Việt Nam tham gia thiết lập 12 Hiệp định thương mại tự (FTA) với 56 quốc gia kinh tế giới,và hiệp định Đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương Đ (CPTPP) ký vào đầu năm 2018 Những kết đạt trình hội ại nhập kinh tế quốc tế góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao vị thế, vai trò Việt Nam trường quốc tế Hội nhập ho kinh tế quốc tế đem lại nhiều hội cho doanh nghiệp ̣c k kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, với 85% tổng số doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ, áp lực cạnh tranh kinh tế Việt in Nam lớn Các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm cho hướng h đắng để “khơng bị thua sân nhà” tê Thực tế chứng minh rằng: Nguồn nhân lực tài sản quý báu nhất, quan ́H trọng trình phát triển doanh nghiệp Chất lượng nguồn nhân ́ uê lực định thành bại cạnh tranh Để đứng mơi trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi nước nói chung Việt Nam nói riêng phải xây dựng cho đội ngũ cán có chất lượng lực, trình độ chun mơn để đáp ứng nhu cầu xã hội theo kịp trình độ khoa học kĩ thuật tiến giới Chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chủ đề quan trọng cho tồn phát triển bền vững doanh nghiệp xa quốc gia Nguồn nhân lực nguồn lực thiếu doanh nghiệp nên QTNL lĩnh vực quan trọng quản lý tổ chức doanh ngiệp Mặt khác, quảnnguồn lực khác khơng có hiệu SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD1 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm doanh nghiệp khơng quản lý tốt nguồn nhân lực, suy cho hoạt động quản lý thực người Xét mặt kinh tế, QTNL giúp cho doang nghiệp khai thác khả tiềm tàng, nâng cao suất lao động lợi cạnh tranh doanh nghiệp nguồn nhân lực Về mặt xã hội, QTNL thể quan điểm nhân quyền lợi người lao động, đề cao vị giá trị người lao động, trọng giải hài hòa mối quan hệ lợi ích tổ chức, doanh nghiệp người lao động Nhận thức tầm quan trọng QTNL doanh nghiệp nên doanh nghiệp trọng đến vấn đề Sự tiến Đ QTNL coi nguyên nhân quan trọng thúc đẩy doanh ại nghiệp hoạt động có hiệu Tuy nhiên, thực tế công tác quảnnguồn nhân lực doanh nghiệp gặp nhiều thách thức ho lớn Khó khăn thách thức lớn doanh nghiệp không ̣c k phải thiếu vốn hay trình độ kỹ thuật mà làm để quản trị nguồn nhân lực có hiệu in Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà thành viên công ty Cổ h phần Đầu Tư Phát Triển Vinatex Theo báo Thừa Thiên Huế đưa tin công tê tyđược đầu tư với quy mô 2.200 lao động (LĐ) Ở giai đoạn 1, công ty cần ́H 1.000 LĐ tuyển 670 LĐ Có thời điểm, cơng ty tuyển ́ uê 900 LĐ số lại sụt giảm Sự khan nguồn LĐ nguyên nhân khiến công ty chưa thể mở rộng nhà máy giai đoạn Ơng Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà cho hay: “Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2013 nh4ưng sau năm không tuyển đủ tiêu LĐ Nhu cầu LĐ ngành dệt may cao với đời nhiều nhà máy đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nên cạnh tranh nguồn LĐ khốc liệt Trước đây, năm Công ty Vinatex đào tạo khoảng 100 LĐ năm 2017 đào tạo cho 30 LĐ” Qua ta thấy việc thiếu lao động ngun nhân khiến cơng ty khơng thể mở SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD2 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Phần Nội dung Dưới bảng câu hỏi liên quan đến nhận thức anh/chị sách quảnnguồn nhân lực cơng ty.Anh chị vui lòng đánh dấu vào thích hợp (1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Bình thường; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý) Nội dung I Công tác tuyển dụng Lãnh đạo phận trực tiếp phòng nhân tham gia vấn anh/ chị Câu hỏi vấn rõ tập trung vào chun mơn Hình thức tuyển dụng nhân viên công khai minh bạch ại ho Cán thử việc nhiệt tình chu đáo II Đặc điểm cơng việc in ̣c k Đ h Cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với trình độ chuyên môn anh/chị Công việc cho phép anh/chị phát huy tốt lực thân ́H tê Công việc phân chia cách hợp lý Công việc tạo hấp dẫn thu hút anh/chị III Mơi trường làm việc Bầu khơng khí làm việc vui vẻ ́ uê Môi trường làm việc đảm bảo vệ sinh Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị an toàn, đảm bảo tốt điều kiện an toàn, bảo hộ lao động Công việc ổn định không lo lắng việc làm SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD110 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp IV 4 VII ́ Cơng ty có tổ chức cơng đồn bảo vệ quyền lợi đáng người lao động Cơng ty có chế độ BHXH, BHYT tốt Chính sách phúc lợi cơng ty thể quan tâm chu đáo tới người lao động Công ty đảm bảo cho anh/chị nghĩ phép theo phúc lợi ́H tê Chế độ phúc lợi h VI in Anh/chị công ty trả lương xứng đáng với kết làm việc Anh/chị tăng lương nhận thưởng xứng đáng Lương thưởng trả công với nhân viên công ty Công ty trả lương đủ hạn cho anh/chị ̣c k Lương thưởng ho Anh/chị đào tạo đầy đủ kĩ cần thiết để thực tốt cơng việc phát triển nghề nghiệp Cơng ty tạo điều kiện để anh/chị phát triển cá nhân thăng tiến Anh/chị tham gia khóa huấn luyện, đào tạo theo yêu cầu cơng việc cần thiết Chính sách đề bạt thăng tiến công ty rõ ràng, minh bạch công với người ại Cơ hội đào tạo, thăng tiến Đ V GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Đánh giá chung Anh/ chị có hài lòng cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty Mọi thông tin đóng góp anh chị sẻ bảo mật tuyệt đối.Xin cám ơn thông tin mà anh chị đóng góp ! SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD111 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS Đặc điểm mẫu nghiên cứu Statistics gioitinh N Valid 150 Missing Statistics thamnie mucluon vitrilamvi tuoi n g ec gioitinh Valid 150 Missin g ại Đ N 150 150 150 150 0 0 37.3 62.7 62.7 100.0 37.3 94 150 100.0 100.0 ́H tê Total 37.3 56 h Nu Cumulative Percent in Valid Nam ̣c k ho Frequency gioitinh Percent Valid Percent ́ uê thamnien Frequency 44 Percent 29.3 Valid Percent 29.3 Tu 1- Duoi nam 35 23.3 23.3 52.7 Tu 2- Duoi nam 53 35.3 35.3 88.0 Tren nam 18 12.0 12.0 100.0 150 100.0 100.0 Valid Duoi nam Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD112 Cumulative Percent 29.3 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm mucluong Frequency 47 Percent 31.3 Valid Percent 31.3 Tu 4- Duoi trieu 42 28.0 28.0 59.3 Tu 5- Duoi trieu 51 34.0 34.0 93.3 Tren trieu 10 6.7 6.7 100.0 150 100.0 100.0 Valid Duoi trieu Total Cumulative Percent 31.3 Đ vitrilamviec ại Valid nhan vien hanh chinh lai xe bao ve Cumulative Percent 56 37.3 37.3 37.3 12 8.0 8.0 45.3 48.7 48.7 94.0 6.0 6.0 100.0 100.0 100.0 in 73 h cong nhan truc tiep Percent ̣c k ho Frequency Valid Percent Total 150 ́H tê khac ́ uê SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD113 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Kết nghiên cứu 2.1 Nhóm cơng tác tuyển dụng Statistics CTTD1 CTTD2 N Valid Missing 150 3.47 692 Mean Std Deviation Minimum Maximum 150 3.95 814 Đ ại 150 3.88 889 Cumulative Percent 7 13 8.7 8.7 9.3 51 84 34.0 56.0 34.0 56.0 43.3 99.3 7 100.0 150 100.0 100.0 h ́H tê Total Valid Percent Percent in rat dong y 150 3.72 991 ̣c k ho Valid Rat khong dong y binh thuong dong y CTTD4 CTTD1 Frequency khong dong y CTTD3 Frequency Valid rat khong dong y ́ uê CTTD2 Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.3 1.3 1.3 4.0 4.0 5.3 binh thuong 23 15.3 15.3 20.7 dong y rat dong y 85 34 56.7 22.7 56.7 22.7 77.3 100.0 150 100.0 100.0 khong dong y Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD114 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm CTTD3 Frequency Percent 2.0 khong dong y 11 7.3 7.3 9.3 binh thuong 49 32.7 32.7 42.0 dong y 49 32.7 32.7 74.7 rat dong y 38 25.3 25.3 100.0 150 100.0 100.0 Valid rat khong dong y Total CTTD4 ại Đ Frequency dong y 2.0 4.0 2.0 6.0 33 22.0 22.0 28.0 72 48.0 48.0 76.0 36 24.0 24.0 100.0 150 100.0 100.0 2.2.Đặc điểm công việc ́ uê Statistics DDCV1 ́H tê Total 2.0 4.0 h rat dong y Cumulative Percent ̣c k binh thuong Percent Valid Percent in ho Valid rat khong dong y khong dong y N Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 DDCV2 DDCV3 DDCV4 Valid 150 150 150 150 Missing 3.57 763 3.82 905 3.69 969 3.75 928 Mean Std Deviation Minimum Maximum SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD115 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm DDCV1 Cumulative Percent Valid Percent Percent 1.3 1.3 1.3 Frequency Valid rat khong dong y khong dong y 12 8.0 8.0 9.3 binh thuong 41 27.3 27.3 36.7 dong y 88 58.7 58.7 95.3 4.7 4.7 100.0 150 100.0 100.0 rat dong y Total ại Đ DDCV2 8.7 9.3 32 21.3 21.3 30.7 70 46.7 46.7 77.3 34 22.7 22.7 100.0 150 100.0 100.0 Frequency ́ uê DDCV3 ́H tê Total 8.7 h rat dong y 13 in dong y Percent ̣c k binh thuong ho Valid rat khong dong y khong dong y Frequency Cumulative Valid Percent Percent Cumulative Valid Percent Percent Percent Vali rat khong dong y d khong dong y 2.7 6.0 2.7 6.0 2.7 8.7 binh thuong 49 32.7 32.7 41.3 dong y 55 36.7 36.7 78.0 rat dong y 33 22.0 22.0 100.0 150 100.0 100.0 Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD116 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm DDCV4 Cumulative Percent Valid Percent Percent 1.3 1.3 1.3 Frequency Vali rat khong dong y d khong dong y 12 8.0 8.0 9.3 binh thuong 40 26.7 26.7 36.0 dong y 64 42.7 42.7 78.7 rat dong y 32 21.3 21.3 100.0 150 100.0 100.0 Total 2.3 Môi trường làm việc ại Đ 150 3.61 775 MTLV3 150 3.87 910 h in ̣c k Valid Missing Mean Std Deviation Minimum Maximum ho N Statistics MTLV1 MTLV2 150 3.63 952 MTLV4 150 3.79 869 Valid rat khong dong y khong dong y ́ uê Frequency ́H tê MTLV1 Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 10 6.7 6.7 8.7 binh thuong 37 24.7 24.7 33.3 dong y 92 61.3 61.3 94.7 5.3 5.3 100.0 150 100.0 100.0 rat dong y Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD117 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm MTLV2 Frequency Valid rat khong dong y Percent Valid Percent 2.0 2.0 khong dong y Cumulative Percent 2.0 4.7 4.7 6.7 binh thuong 34 22.7 22.7 29.3 dong y 69 46.0 46.0 75.3 rat dong y 37 24.7 24.7 100.0 150 100.0 100.0 Total ại Đ MTLV3 Frequency binh thuong 10.0 10.0 10.7 55 36.7 36.7 47.3 47 31.3 31.3 78.7 32 21.3 21.3 100.0 100.0 100.0 h rat dong y 150 MTLV4 ́H Valid Percent Percent Cumulative Percent 1.3 ́ uê Frequ ency tê Total Cumulative Percent 15 in dong y Percent ̣c k ho Valid rat khong dong y khong dong y Valid Percent 1.3 1.3 5.3 5.3 6.7 binh thuong dong y 39 71 26.0 47.3 26.0 47.3 32.7 80.0 rat dong y 30 20.0 20.0 100.0 150 100.0 100.0 Valid rat khong dong y khong dong y Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD118 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp 2.4 N GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Cơ hội đào tạo, thăng tiến Statistics CHDDTT1 CHDDTT2 150 150 Valid Missing Mean Std Deviation Minimum Maximum 3.67 737 CHDDTT3 CHDDTT4 150 150 3.55 738 3.81 979 3.67 923 CHDDTT1 khong dong y binh thuong dong y 1.3 1.3 1.3 4.7 4.7 6.0 40 26.7 26.7 32.7 90 60.0 60.0 92.7 7.3 100.0 100.0 in 11 7.3 150 100.0 CHDDTT2 h rat dong y Total ho Valid rat khong dong y Percent Cumulative Percent ̣c k ại Đ Frequency Valid Percent Percent ́H tê Frequency Valid Percent Cumulative Percent 1.3 1.3 ́ uê 1.3 khong dong y binh thuong 53 5.3 35.3 5.3 35.3 6.7 42.0 dong y 79 52.7 52.7 94.7 5.3 5.3 100.0 150 100.0 100.0 Valid rat khong dong y rat dong y Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD119 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm CHDDTT3 Frequency Valid rat khong dong y khong dong y Valid Percent 2.7 2.7 2.7 12 8.0 8.0 10.7 binh thuong 28 18.7 18.7 29.3 dong y 70 46.7 46.7 76.0 rat dong y 36 24.0 24.0 100.0 150 100.0 CHDDTT4 100.0 Total Frequency binh thuong dong y Valid Percent 1.3 1.3 1.3 6.0 6.0 7.3 57 50 38.0 33.3 38.0 33.3 45.3 78.7 21.3 100.0 rat dong y 32 100.0 ́H CDPL2 150 150 Missing 3.70 642 3.83 833 SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD120 CDPL3 ́ uê Valid Mean Std Deviation Minimum Maximum 100.0 tê CDPL1 21.3 h Total 150 2.5 Chế độ phúc lợi in ̣c k khong dong y Percent Cumulative Percent ho ại Đ Valid rat khong dong y N Percent Cumulative Percent CDPL4 150 150 3.62 988 3.82 844 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm CDPL1 Frequency Valid khong dong y binh thuong dong y Valid Percent 5.3 5.3 5.3 36 24.0 24.0 29.3 99 66.0 66.0 95.3 4.7 4.7 100.0 150 100.0 100.0 rat dong y Total Percent Đ CDPL2 ại ho Frequency Valid khong dong y Cumulative Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent 5.3 5.3 5.3 43 28.7 28.7 34.0 dong y 66 44.0 44.0 78.0 rat dong y 33 22.0 22.0 100.0 100.0 100.0 h tê 150 ́H Total in binh thuong ̣c k CDPL3 ́ uê Frequency Valid rat khong dong y Cumulative Valid Percent Percent Percent 3.3 3.3 3.3 khong dong y 10 6.7 6.7 10.0 binh thuong dong y 52 53 34.7 35.3 34.7 35.3 44.7 80.0 rat dong y 30 20.0 20.0 100.0 150 100.0 100.0 Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD121 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm CDPL4 Frequency Valid rat khong dong y khong dong y Percent Cumulative Percent 7 7 4.7 4.7 5.3 binh thuong 42 28.0 28.0 33.3 dong y 68 45.3 45.3 78.7 rat dong y 32 21.3 21.3 100.0 150 100.0 100.0 Total 2.6 Lường thưởng Missing LT4 150 150 150 150 3.87 816 3.73 1.003 3.82 860 3.67 711 h in ̣c k Mean Std Deviation Minimum Maximum LT3 ho Valid Statistics LT2 LT1 ại Đ N Valid Percent LT1 Total Valid Percent 10 6.7 6.7 6.7 41 27.3 27.3 34.0 88 58.7 58.7 92.7 11 7.3 7.3 100.0 150 100.0 100.0 SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD122 ́ uê rat dong y Percent ́H Valid khong dong y binh thuong dong y tê Frequency Cumulative Percent Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm LT2 Frequency Cumulative Valid Percent Percent Percent Valid khong dong y 5.3 5.3 5.3 binh thuong 37 24.7 24.7 30.0 dong y rat dong y 72 33 48.0 22.0 48.0 22.0 78.0 100.0 150 100.0 100.0 Total Đ LT3 12 8.0 8.0 9.3 53 35.3 35.3 44.7 41 in 27.3 27.3 72.0 42 28.0 28.0 100.0 150 100.0 100.0 ho Percent 1.3 ̣c k ại Frequency Valid rat khong dong y khong dong y binh thuong dong y h rat dong y LT4 Percent ́ uê Frequency ́H tê Total Valid rat khong dong y Valid Cumulative Percent Percent 1.3 1.3 Valid Percent Cumulative Percent 7 khong dong y 10 6.7 6.7 7.3 binh thuong 35 23.3 23.3 30.7 dong y rat dong y 73 31 48.7 20.7 48.7 20.7 79.3 100.0 150 100.0 100.0 Total SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD123 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 2.7 GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Đánh giá chung Statistics DGC N Valid 150 Missing 3.79 747 Mean Std Deviation Minimum Maximum Đ DGC ại Valid Percent 11 7.3 7.3 7.3 binh thuong ̣c k 18.7 18.7 26.0 dong y 93 62.0 62.0 88.0 rat dong y 18 12.0 12.0 100.0 tê Valid khong dong y Percent ho Frequency Cumulative Percent 100.0 h in Total 28 150 100.0 ́H ́ uê SVTH: LÊ THị LOAN -LớP K48B QTKD124 ... cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Vinatex Hương Trà 95 3.2 Mục tiêu công ty thời gian tới 95 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Vinatex. .. công tác quản trị nhân lực công ty TNHH May in Vinatex Hương Trà h Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị nhân lực ́H Phần III: Kết luận kiến nghị tê công ty TNHH May Vinatex Hương. .. tác quản trị nguồn nhân lực công ty 73 2.5 Ưu nhược điểm công tác quản trị nhân lực công ty 74 2.6 Đánh giá người lao động sách quản trị nguồn nhân lực công ty 76 CHƯƠNG III:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH vinatex hương trà huế , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH vinatex hương trà huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay