Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 4g của tổng công ty viễn thông mobifone trên địa bàn thành phố huế

99 2 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT h ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 4G CỦA TỔNG CÔNG TY tê VIỄN THÔNG MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN ́H THÀNH PHỐ HUẾ ́ uê LÊ ĐỨC MINH TÙNG Huế, tháng 04 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT h ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 4G CỦA TỔNG CÔNG TY ́H tê VIỄN THÔNG MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ́ uê Sinh viên thực hiện: Lê Đức Minh Tùng Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Đức Trí Lớp: K48A QTKD MSV: 14K4021261 Huế, tháng 04 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Lời Cám Ơn Để hồn thành khố luận này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình quý báu từ Giáo viên hướng dẫn, tồn thể Cán bộ, cơng nhân viên công ty MobiFone chi nhánh Thừa Thiên Huế, nhân viên phòng MobiFone thành phố Huế - Khách hàng doanh nghiệp thuộc công ty MobiFone tỉnh Thừa Thiên Huế, đội ngũ nhân viên thị trường bạn bè người thân Đầu tiên xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, với tồn thể thầy giáo trường Đại học Kinh tế Huế truyền Đ đạt kiến thức vô quý báy có ý nghĩa suốt thời gian năm học vừa ại qua cho ho Tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Th.S Trần Đức Trí – người ̣c k hướng dẫn khoá luận dành nhiều thời gian quý báu để dẫn đề tài định hướng phương pháp nghiên cứu thời gian thực luận văn in Ngồi ra, tơi xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công h ty MobiFone chi nhánh Thừa Thừa Huế tạo điều kiện thời gian, địa điểm giúp tê đỡ việc khảo sát khách hàng, nhà chuyên môn tạo môi trường ́H thích hợp cho tơi thực tập, học hỏi công ty Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè động viên, hỗ trợ, giúp ́ uê đỡ khuyến khích tinh thần lẫn vật chất cho tơi q trình thực khố luận tốt nghiệp Xin gửi lời chúc sức khoẻ chân thành cám ơn! Huế, ngày 16 tháng năm 2017 Sinh viên thực Lê Đức Minh Tùng Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Second-generation technology (Công nghệ hệ thứ hai) 2,5G Công nghệ chuyển giao 2G 3G 3G Third-generation technology (Công nghệ hệ thứ ba) 3.5G Công nghệ chuyển giao 3G 4G 4G Fourth-generation technology (Công nghệ hệ thứ tư) LTE Long Term Evolution - Cải tiến dài hạn BTTTT Bộ thông tin truyền thông CDMA Code Division Multiple Access(Đa truy cập phân theo mã số) ĐBH Điểm bán hàng EPGE Đại lý ại ĐL Đ 2G Enhanced Data Rates for GSM Evolution(web di động) ho Global Positioning System (hệ thống định vị toàn cầu) GPRS General Packet Radio Service (Dịch vụ vơ tuyến gói tổng hợp) GTGT Giá trịgia tăng PPNCKH Phương pháp nghiên cứu khoa học Sig Significance (Mức ý nghĩa) TAM Technology Acceptance Model (Mơ hình chấp nhận cơng nghệ) TPB Theory of Planned Behaviour (Thuyết hành vi dựđịnh) TRA Theory of Reasoned Action (Thuyết hành động hợp lý) TT&TT Thông tin truyền thông UMTS Universal Mobile Telecommunication System (Hệ thống viễn h in ̣c k GPS ́H tê ́ uê thông di động toàn cầu) VMS Vietnam Mobile Telecom Services Company (Công ty Dịch vụ thông tin di động ViệtNam) Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đ 4.1 Phương pháp thu thập liệu ại 4.2 Phương pháp điều tra ho 4.3 Phương pháp xử lí liệu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣c k CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU in 1.1 Tổng quan về dịch vụ chất lượng dịch vụ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ h 1.1.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ tê 1.2 Dịch vụ 4G ́H 1.2.1 Khái quát 4G ́ uê 1.2.2 Các dịch vụ dự định triển khai tảng 4G 1.2.3 Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ 4G 10 1.2.4 Các ưu điểm bật 11 1.2.5 Tham khảo thơng số trung bình tốc độ 13 1.3 Các mơ hình nghiên cứu liên quan 13 1.3.1 Mơ hình thuyết hành động hợp lí - TRA 13 1.3.2 Mơ hình thuyết hành vi dự định – TPB 14 1.3.3 Mô hình xu hướng tiêu dùng 15 1.3.4 Mơ hình chấp nhận công nghệ TAM 16 1.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 17 Đại học Kinh tế Huế 1.5 Thiết kế thang đo dùng cho đề tài 21 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 4G CỦA CÔNG TY MOBIFONE THỪA THIÊN HUẾ 23 2.1 Giới thiệu công ty Mobifone 23 2.1.1 Lĩnh vực hoạt động Mobifone Thừa Thiên Huế 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Mobifone Thừa Thiên Huế 25 2.1.3 Các nguồn nhân lực Mobifone Thừa Thiên Huế 28 2.2 Dịch vụ 4G công ty VMS Mobifone chi nhánh Thừa Thiên Huế 31 2.2.1 Sim 4G sách Mobifone cho sim 4G 31 2.2.2 Các điều kiện 4G Mobifone đáp ứng thời điểm thử nghiệm 33 Đ 2.2.3 Danh sách dòng máy hỗ trợ 4G 33 ại 2.2.4 So sánh Mobifone, Viettel, Vinaphone thời điểm thử nghiệm 4G 34 ho 2.2.5 Tình hình kinh doanh dịch vụ 4G MobiFone Thừa Thiên Huế 42 ̣c k 2.3 Đánh giá thực trạng phân phối sim thẻ 4G Mobifone TT.Huế 43 2.3.1 Mơ hình tình hình phân phối sim thẻ 43 in 2.3.2 So sánh hoạt động phân phối sim thẻ Mobifone với đối thủ cạnh tranh 44 h 2.4 Kết nghiên cứu 47 tê 2.4.1 Thống kê mô tả mẫu nguyên cứu 47 ́H 2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 49 2.4.3 Đặt tên cho nhóm nhân tố 51 ́ uê 2.4.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo 52 2.4.5 Phân tích hồi quy 53 2.4.6 Phân tích mơ hình hồi quy 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ 4G CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ 60 3.1 Đối với nhóm nhân tố tín nhiệm thương hiệu lực phục vụ 60 3.2 Đối với nhóm nhân tố nhận thức dễ sử dụng 61 3.3 Đối với nhóm nhân tố nhóm tham khảo 61 3.4 Đối với nhóm nhân tố nhận thức hữu ích 62 Đại học Kinh tế Huế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 Kết luận 63 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 67 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng tham khảo tốc độ dịch vụ Mobile Internet MobiFone 11 Bảng 1.2 Thơng số trung bình tốc độ 13 Bảng 2.1: Tình hình lao động của MobiFone Thừa Thiên Huế quacác năm 2014 - 2017 30 Bảng 2.2: Tình hình phát triển thuê bao MobiFone Thừa Thiên Huế qua năm 2014 - 2016 31 Bảng 2.3: Số lượng trạm thu phát sóng di động BTS Thừa Thiên Huếtừ năm 2016 đến 2017 42 Đ Bảng 2.4: Doanh thu từ dịch vụ Mobile Internet công ty MobiFone chi nhánh ại Thừa Thiên Huế qua năm 42 Bảng 2.5: Tình hình phát triển mạng lưới kênh phân phối sim thẻ 43 ho MobiFone Thừa Thiên Huế qua năm 2014-2016 43 ̣c k Bảng 2.6: Hệ thống kênh phân phối sim thẻcủa MobiFone Thừa Thiên Huế đối thủ cạnh tranh năm 2016 47 h in ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Thuyết hành động hợp lí TRA 13 Hình 1.2 Thuyết hành vi dự định TPB 15 Hình 1.3 Mơ hình xu hướng tiêu dùng 16 Hình 1.4 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM 17 Hình 1.5 Mơ hình đề xuất sử dụng cho đề tài 19 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức MobiFone Thừa Thiên Huế 25 Sơ đồ 2.2 Mơ hình tổ chức kênh phân phối sim thẻ MobiFone 44 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh giới tiến đến cách mạng khoa học công nghệ 4.0 việc phát triển tồn cầu hố, Internet nhu cầu lớn thiếu tất người dân giới tất lĩnh vực Từ nhu cầu cá nhân nhu cầu xã hội ngày cao đòi hỏi Internet phải phát triển mạnh mẽ từ kết nối có dây sang kết nối khơng dây xu hướng phát triển thời đại Các hệ mạng không dây phát triển từ 2G (GSM), 2.5G (GPRS), 2.75G (EDGE) 3G, 3.5G, 3.75G đến phát triển lên tầm Đ cao mới_công nghệ 4G/LTE Điều hứa hẹn cung cấp nhiều dịch vụ tốc độ ại liệu lớn, chất lượng dịch vụ cao mang đặc tính cơng nghệ Web 2.0 ngày vào không gian di dộng, nhắm tới thuận tiện việc chia sẻ, hợp tác ho sáng tạo người dùng ̣c k Nhu cầu mạng liệu sau lớn Đặc biệt với 4G, mang lại nhiều lợi ích đơi với việc khách hàng cung cấp dịch vụ in tốt Theo nghiên cứu GSMA (Hiệp hội thông tin di dộng toàn cầu), 64% h dân số giới phủ sóng LTE vào năm 2020 Vì thế, 4G nhu cầu cấp tê thiết phát triển mảnh đất tiềm cho công ty mạng di động đầu tư, ́H cụ thể Mobifone Với việc cung cấp nhu cầu mạng liệu 4G với hàng nghìn doanh thu lớn họ thành công vào thị trường ́ uê dịch vụ cho hàng triệu người dân, 4G/LTE mang cho Mobifone khoảng Mobifone Huế bắt đầu thử nghiệm dịch vụ 4G năm 2017 giai đoạn thử nghiệm Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ 4G công ty VMS Mobifone địa bàn thành phố Huế giúp doanh nghiệp nắm bắt yếu tố tác động đến việc sử dụng 4G hài lòng, ý kiến khách hàng qua cải thiện dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ 4G dịch vụ kèm nhằm mục đích cuối thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng tiền đề để Mobifone Huế bắt đầu xây dựng chương trình khai trương thức, đưa dịch vụ 4G/LTE đến với người tiêu dùng Đại học Kinh tế Huế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent duoi 15000 Valid 4.0 4.0 4.0 15000 den 30000 75 50.0 50.0 54.0 31000 den 70000 60 40.0 40.0 94.0 6.0 6.0 100.0 150 100.0 100.0 tren 70000 Total yeu to han che su dung dich vu 4G la gia goi cuoc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong Total 66 44.0 44.0 44.0 84 56.0 56.0 100.0 150 100.0 100.0 ại Valid Đ Co ̣c k ho yeu to han che su dung dich vu 4G la dien thoai nong, nhanh het pin Frequency Valid Percent Cumulative Percent 84 56.0 Khong 66 44.0 150 100.0 100.0 Total 56.0 56.0 44.0 100.0 ́H tê Co h in Valid Percent Frequency Percent Valid Percent ́ uê yeu to han che su dung dich vu 4G la khong co nhu cau Cumulative Percent Co Valid 33 22.0 22.0 22.0 Khong 117 78.0 78.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 76 Đại học Kinh tế Huế yeu to han che su dung dich vu 4G la li khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Co 66 44.0 44.0 44.0 Khong 84 56.0 56.0 100.0 150 100.0 100.0 Total Phân tích nhân tố khám phá EFA: Phân tích lần cho kết sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .728 1980.615 ại Đ Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 276 Sig .000 ho ̣c k Initial Extraction 743 1.000 669 1.000 663 1.000 704 1.000 545 1.000 707 1.000 215 1.000 552 1.000 770 1.000 754 NTK2: TU HANG XOM 1.000 697 NTK3: TU BAN BE DONG NGHIEP 1.000 557 NTK4: NHAN VIEN BAN HANG 1.000 729 GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP 1.000 675 GC2: CHAT LUONG GOI CUOC PHU HOP VOI GIA 1.000 759 GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 1.000 660 GC4: CO NHIEU CHUONG TRINH KHUYEN MAI 1.000 723 PV1: LUON SAN SANG GIUP DO 1.000 764 PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH 1.000 748 PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE 1.000 756 PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC 1.000 770 DSD2: CHUYEN DOI SIM 4G DE DANG h DSD3: THANH TOAN TRUC TIEP TIEN LOI in 1.000 ́ uê DSD1: DE DANG SO HUU SIM 4G Communalities DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG HI2: DAP UNG NHU CAU LAM VIEC HI3: DAP UNG NHU CAU GIAI TRI HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI NTK1: TU NGUOI THAN ́H HI1: TOC DO NHANH tê DSD5: DE HOC CACH SU DUNG 77 Đại học Kinh tế Huế TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU 1.000 675 1.000 588 1.000 618 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.999 29.160 29.160 6.999 29.160 29.160 4.532 18.882 18.882 2.640 11.001 40.161 2.640 11.001 40.161 3.694 15.391 34.272 2.314 9.640 49.801 2.314 9.640 49.801 2.060 8.585 42.857 1.556 6.482 6.482 56.283 1.954 8.142 50.999 1.327 ại 56.283 1.556 5.530 61.813 1.327 5.530 61.813 1.935 8.062 59.060 1.207 5.029 66.842 1.207 5.029 66.842 1.868 7.782 66.842 996 4.149 70.991 922 3.842 74.833 869 3.623 10 688 2.867 11 625 2.604 83.927 12 558 2.326 86.253 13 533 2.221 88.474 14 452 1.883 90.357 15 420 1.750 92.107 16 358 1.491 93.598 17 291 1.214 94.812 18 284 1.184 95.996 19 225 938 96.934 20 221 921 97.856 21 172 717 98.572 22 136 568 99.140 23 124 516 99.656 24 083 344 100.000 Đ ̣c k ho 78.456 81.323 h in ́H tê ́ uê 78 Đại học Kinh tế Huế Rotated Component Matrix a Component PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC 861 PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH 844 PV1: LUON SAN SANG GIUP DO 839 PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE 794 GC4: CO NHIEU CHUONG TRINH KHUYEN MAI 671 469 NTK4: NHAN VIEN BAN HANG 609 HI2: DAP UNG NHU CAU LAM VIEC GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP 743 GC2: CHAT LUONG GOI CUOC PHU HOP VOI GIA 404 719 GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 695 Đ 678 DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG 624 DSD3: THANH TOAN TRUC TIEP TIEN LOI 609 ại DSD5: DE HOC CACH SU DUNG 497 805 TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU 741 TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON 632 DSD1: DE DANG SO HUU SIM 4G ̣c k ho TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN 740 DSD2: CHUYEN DOI SIM 4G DE DANG HI1: TOC DO NHANH 432 -.549 830 h HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI in NTK3: TU BAN BE DONG NGHIEP 636 462 ́H NTK1: TU NGUOI THAN tê HI3: DAP UNG NHU CAU GIAI TRI 802 NTK2: TU HANG XOM Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization .734 ́ uê Extraction Method: Principal Component Analysis .835 a Rotation converged in iterations Tiến hành phân tích EFA lần sau loại bỏ biến trên: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 720 1291.939 df 153 Sig .000 79 Đại học Kinh tế Huế Communalities Initial Extraction 1.000 599 DSD2: CHUYEN DOI SIM 4G DE DANG 1.000 625 DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG 1.000 737 DSD5: DE HOC CACH SU DUNG 1.000 633 HI1: TOC DO NHANH 1.000 649 HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI 1.000 682 NTK1: TU NGUOI THAN 1.000 784 NTK2: TU HANG XOM 1.000 667 NTK4: NHAN VIEN BAN HANG 1.000 710 GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP 1.000 610 GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 1.000 645 PV1: LUON SAN SANG GIUP DO 1.000 747 PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH 1.000 789 PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE 1.000 717 PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC 1.000 762 TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN 1.000 711 1.000 590 1.000 646 ại Đ DSD1: DE DANG SO HUU SIM 4G ho ̣c k TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU in Extraction Method: Principal Component Analysis h Total Variance Explained Initial Eigenvalues Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative 5.378 29.879 29.879 5.378 29.879 ́ uê % of Extraction Sums of Squared ́H Total tê Component 29.879 3.766 20.920 20.920 2.431 13.505 43.384 2.431 13.505 43.384 2.642 14.679 35.599 1.867 10.374 53.759 1.867 10.374 53.759 2.138 11.878 47.477 1.370 7.609 61.368 1.370 7.609 61.368 1.928 10.712 58.189 1.257 6.982 68.349 1.257 6.982 68.349 1.829 10.160 68.349 929 5.162 73.512 833 4.629 78.141 591 3.282 81.423 561 3.116 84.539 10 529 2.939 87.478 11 451 2.503 89.982 12 366 2.033 92.015 13 360 1.999 94.014 Variance % Variance % 80 Đại học Kinh tế Huế 14 314 1.744 95.757 15 291 1.619 97.376 16 188 1.042 98.419 17 170 946 99.365 18 114 635 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH 875 PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC 854 PV1: LUON SAN SANG GIUP DO 825 Đ 790 NTK4: NHAN VIEN BAN HANG 597 ại PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP 707 DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG 689 GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 685 ̣c k ho 743 HI1: TOC DO NHANH 738 TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN 555 425 h DSD2: CHUYEN DOI SIM 4G DE DANG NTK1: TU NGUOI THAN Extraction Method: Principal Component Analysis ́ uê NTK2: TU HANG XOM ́H TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON 502 828 tê TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU 807 in DSD1: DE DANG SO HUU SIM 4G 462 DSD5: DE HOC CACH SU DUNG HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI 750 663 846 698 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 81 Đại học Kinh tế Huế Tiến hành phân tích EFA lần sau loại bỏ biến trên: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .690 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1018.927 df 120 Sig .000 Communalities Initial DSD1: DE DANG SO HUU SIM 4G Extraction 479 DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG 1.000 767 DSD5: DE HOC CACH SU DUNG 1.000 656 HI1: TOC DO NHANH 1.000 728 HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI 1.000 781 NTK1: TU NGUOI THAN 1.000 802 1.000 701 GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP 1.000 611 GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 1.000 638 1.000 776 1.000 807 1.000 721 1.000 766 1.000 733 1.000 590 ại Đ 1.000 PV1: LUON SAN SANG GIUP DO h PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH in ̣c k ho NTK2: TU HANG XOM PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON ́H tê PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC ́ uê TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis .606 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.499 28.119 28.119 4.499 28.119 28.119 3.362 21.012 21.012 2.406 15.036 43.155 2.406 15.036 43.155 2.488 15.548 36.560 1.742 10.885 54.040 1.742 10.885 54.040 1.920 11.998 48.558 1.315 8.220 62.260 1.315 8.220 62.260 1.709 10.682 59.240 1.200 7.497 69.757 1.200 7.497 69.757 1.683 10.517 69.757 845 5.278 75.036 82 Đại học Kinh tế Huế 695 4.344 79.380 570 3.561 82.941 556 3.473 86.414 10 496 3.103 89.517 11 438 2.738 92.255 12 362 2.262 94.517 13 333 2.079 96.596 14 230 1.439 98.035 15 185 1.155 99.191 16 130 809 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH 886 PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC 857 PV1: LUON SAN SANG GIUP DO 832 PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE 778 ại Đ Component ̣c k ho DSD5: DE HOC CACH SU DUNG in GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 671 h 700 ́ uê HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI ́H NTK2: TU HANG XOM 846 tê TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON NTK1: TU NGUOI THAN 717 DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU 773 GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN 721 682 861 737 857 HI1: TOC DO NHANH 787 DSD1: DE DANG SO HUU SIM 4G 432 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 83 Đại học Kinh tế Huế Tiến hành phân tích EFA lần sau loại bỏ biến trên: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .673 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 955.974 df 105 Sig .000 Communalities Initial Extraction 1.000 792 DSD5: DE HOC CACH SU DUNG 1.000 642 HI1: TOC DO NHANH 1.000 747 HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI 1.000 825 NTK1: TU NGUOI THAN 1.000 798 NTK2: TU HANG XOM 1.000 717 GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP 1.000 617 GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 1.000 634 1.000 799 1.000 800 1.000 729 1.000 767 1.000 733 TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON 1.000 580 TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU 1.000 627 ại Đ DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG ̣c k ho PV1: LUON SAN SANG GIUP DO PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH in PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE h PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN ́H tê Extraction Method: Principal Component Analysis Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % ́ uê Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.248 28.317 28.317 4.248 28.317 28.317 3.296 21.970 21.970 2.405 16.032 44.349 2.405 16.032 44.349 2.386 15.906 37.876 1.694 11.293 55.642 1.694 11.293 55.642 1.905 12.703 50.578 1.280 8.532 64.175 1.280 8.532 64.175 1.689 11.260 61.838 1.183 7.884 72.059 1.183 7.884 72.059 1.533 10.221 72.059 794 5.294 77.353 570 3.799 81.152 564 3.759 84.911 84 Đại học Kinh tế Huế 505 3.370 88.281 10 442 2.950 91.231 11 409 2.727 93.958 12 337 2.247 96.205 13 254 1.693 97.899 14 186 1.238 99.137 15 130 863 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component 887 PV4: GIUP DO NHANH CHONG, CHINH XAC Đ 859 PV1: LUON SAN SANG GIUP DO 842 PV3: TU VAN NHIET TINH, LICH SU, VUI VE 773 ại PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH 772 GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP 722 DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG 699 GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 676 ̣c k ho DSD5: DE HOC CACH SU DUNG TN1: SU DUNG VI THUONG HIEU UY TIN in TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON 667 h 737 HI1: TOC DO NHANH ́H HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI 854 tê NTK2: TU HANG XOM 845 TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU NTK1: TU NGUOI THAN Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization .873 802 ́ uê Extraction Method: Principal Component Analysis .759 a Rotation converged in iterations Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha: Nhóm 1: Năng lực phục vụ PV4: giup nhanh chong, chinh xac PV2: thoai mai giao dich PV1: luon san sang giup PV3: tu van nhiet tinh, lich su, vui ve 85 Đại học Kinh tế Huế Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 883 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted PV1: LUON SAN SANG GIUP DO PV2: THOAI MAI TRONG KHI GIAO DICH Đ PV3: TU VAN NHIET TINH, ại LICH SU, VUI VE PV4: GIUP DO NHANH 2.632 781 842 12.00 2.215 772 842 11.74 2.731 697 869 12.00 2.215 772 842 ̣c k ho CHONG, CHINH XAC 11.84 Nhóm 2: Nhận thức dễ sử dụng in DSD5: de hoc cach su dung GC1: co nhieu goi cuoc phu hop h DSD4: cach thuc dang ki goi cuoc de dang N of Items Alpha 749 ́ uê Cronbach's ́H Reliability Statistics tê GC3: co gia re, ben cao 86 Đại học Kinh tế Huế Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DSD4: CACH THUC DANG KI GOI CUOC DE DANG DSD5: DE HOC CACH SU DUNG GC1: CO NHIEU GOI CUOC PHU HOP GC3: CO GIA RE, DO BEN CAO 12.34 1.837 625 648 11.70 2.144 523 709 12.46 1.619 569 683 12.70 1.862 496 719 Nhóm 3: Sự tín nhiệm thương hiệu Đ TN1: su dung vi thuong hieu uy tin ại TN3: la lua chon hang dau co nhu cau Reliability Statistics N of Items Alpha in 655 ̣c k Cronbach's ho TN2: su dung vi nhieu nguoi biet den va lua chon h Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted ́H 7.50 815 ́ uê THUONG HIEU UY TIN tê TN1: SU DUNG VI Scale Mean if 590 395 7.74 838 417 634 7.84 941 407 634 TN2: SU DUNG VI NHIEU NGUOI BIET DEN VA LUA CHON TN3: LA LUA CHON HANG DAU KHI CO NHU CAU Nhóm 4: Nhóm tham khảo NTK1: tu nguoi than NTK2: tu hang xom 87 Đại học Kinh tế Huế Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 639 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NTK1: TU NGUOI THAN 2.34 387 483 NTK2: TU HANG XOM 3.33 624 483 Đ ại Nhóm 5: Nhận thức hữu ích HI4: truy cap moi luc moi noi ho HI1: toc nhanh Cronbach's N of Items 662 in Alpha ̣c k Reliability Statistics h tê Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HI4: TRUY CAP MOI LUC MOI NOI 4.13 313 ́ uê HI1: TOC DO NHANH ́H Scale Mean if 504 3.93 210 504 Kết hồi quy: Correlations PV Pearson Correlation PV DSD DSD Sig (2-tailed) TN NTK HI SD 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 150 N 150 150 150 150 150 Pearson Correlation 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 Sig (2-tailed) 1.000 387 ** 000 369 ** 000 88 Đại học Kinh tế Huế TN NTK HI N 150 150 150 150 150 Pearson Correlation 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 N 150 150 150 150 150 150 Pearson Correlation 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 N 150 150 150 Pearson Correlation 000 000 1.000 Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) N Pearson Correlation SD 150 436 214 ** ** 1.000 008 150 150 150 000 000 199 1.000 1.000 1.000 150 150 150 150 150 150 ** ** ** ** 199 387 369 436 214 050 Sig (2-tailed) 000 000 000 008 050 N 150 150 150 150 150 150 Đ ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ại Unstandardized Coefficients ho Model B TN 3.808E-016 436 2.628E-016 074 436 5.891 VIF 000 1.000 1.000 000 1.000 067 PV 387 067 3.190E-016 060 TN 436 060 PV 387 060 DSD 369 060 3.407E-016 057 TN 436 057 436 7.591 PV 387 057 DSD 369 NTK h 436 436 6.503 000 1.000 1.000 387 5.774 000 1.000 1.000 tê 000 1.000 436 7.275 000 1.000 1.000 387 6.459 000 1.000 1.000 369 6.162 000 1.000 1.000 000 1.000 1.000 387 6.740 000 1.000 1.000 057 369 6.430 000 1.000 1.000 214 057 214 3.735 000 1.000 1.000 3.225E-016 056 TN 436 056 436 7.765 000 1.000 1.000 PV 387 056 387 6.894 000 1.000 1.000 DSD 369 056 369 6.577 000 1.000 1.000 NTK 214 056 214 3.821 000 1.000 1.000 HI 156 056 156 2.777 004 1.000 1.000 (Constant) ́ uê (Constant) ́H Collinearity Statistics 000 1.000 TN (Constant) Sig Tolerance 074 067 t Beta in (Constant) Standardized Coefficients Std Error a ̣c k (Constant) Coefficients 000 1.000 000 1.000 a Dependent Variable: SD a ANOVA 89 Đại học Kinh tế Huế Model Sum of Squares Regression 28.305 Residual 120.695 148 816 Total 149.000 149 Regression 50.616 25.308 Residual 98.384 147 669 149.000 149 Regression 70.924 23.641 Residual 78.076 146 535 149.000 149 Regression 77.777 19.444 Residual 71.223 145 491 149.000 149 81.398 16.280 67.602 144 469 149.000 149 Total Đ Regression Residual Total ại F Total Mean Square 28.305 Total df b Predictors: (Constant), TN b 34.708 000 37.814 000 44.208 000 d 39.586 000 e 34.677 000 c f c Predictors: (Constant), TN, PV ̣c k ho a Dependent Variable: SD Sig d Predictors: (Constant), TN, PV, DSD in e Predictors: (Constant), TN, PV, DSD, NTK f Predictors: (Constant), TN, PV, DSD, NTK, HI h ́H tê ́ uê 90 ... nguồn nhân lực Mobifone Thừa Thiên Huế 28 2.2 Dịch vụ 4G công ty VMS Mobifone chi nhánh Thừa Thiên Huế 31 2.2.1 Sim 4G sách Mobifone cho sim 4G 31 2.2.2 Các điều kiện 4G Mobifone đáp... DỤNG DỊCH VỤ 4G CỦA CÔNG TY MOBIFONE THỪA THIÊN HUẾ 23 2.1 Giới thiệu công ty Mobifone 23 2.1.1 Lĩnh vực hoạt động Mobifone Thừa Thiên Huế 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Mobifone Thừa... 4G/ LTE mang cho Mobifone khoảng Mobifone Huế bắt đầu thử nghiệm dịch vụ 4G năm 2017 giai đoạn thử nghiệm Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ 4G công ty VMS Mobifone địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 4g của tổng công ty viễn thông mobifone trên địa bàn thành phố huế , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 4g của tổng công ty viễn thông mobifone trên địa bàn thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay