Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học của công ty TNHH HITEC tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố huế

73 3 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ́H U Ế - - TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣I H O ̣C K IN H NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC LỰA CHỌN MUA THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA CÔNG TY TNHH HITEC TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Đ A SVTH: Dương Văn Khánh GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga Lớp: K47 QTKDTH Quảng Trị Niên khoá: 2014 - 2017 Huế, tháng 05 năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga Lời Cảm Ơn Trải qua thời gian học tập Trường Đại Học Kinh TếHuế, nhận nhiều sựquan tâm giúp đỡcủa quý thầy cô giáo Nhân dịp hồn thành khóa luận tốt nghiệp, với tấ t cảsựtrân trọng, cho phép tơi bày tỏlòng biết ơn sâu ắ sc chân thành nhấtđến: U Ế Các thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh TếHuế,đặc biệt thầy khoa Quản trịkinh doanh tận tình dạy dỗ,truyền đạt kiến thức cho suốtthời gian vừa qua TÊ ́H Đặc biệt cho gửi lời cảm ơn chân thành nhấ t đến Cô giáo,Thạc sỹBùi ThịThanh Nga, người trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡtơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận K IN H Xin gửi lời cảm ơn ế đn cô, chú, anh chịởCông ty TNHH HITEC Huếđã hướng dẫn, giúp đỡ,tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu cần thiết cho tơi q trình thực tập Cơng ty O ̣C Cuối cùng, muốn bày tỏlời cảm ơn sâu ắ sc tới gia đình, bạn bè người thân cổvũ, động viên tinh thần cho suốtthời gian qua Đ A ̣I H Mặc dù có nhiều cốgắng, song kiến thức lực thân hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên khơng thểtránh khỏi sai sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý thầy bạn đểkhóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế,tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Dương Văn Khánh SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu tổng quát .2 2.2 Mục tiêu cụ thể Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu U 3.1 Đối tượng nghiên cứu đối tượng khảo sát ́H 3.2 Phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu định tính H 4.2 Nghiên cứu định lượng IN 4.3 Quy trình nghiên cứu 4.4 Kết cấu đề tài .7 K PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣C CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU O 1.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng ̣I H 1.1.1 Mục tiêu lựa chọn người tiêu dùng .8 1.1.2 Mơ hình hành vi người tiêu dùng Đ A 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua 10 1.1.4 Quá trình định mua hàng 11 1.2 Lý thuyết hành vi mua tổ chức 12 1.2.1 Khái niệm 12 1.2.2 Đặc điểm chất 13 1.2.3 Hành vi mua trình định mua tổ chức 16 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua tổ chức 17 1.2.4.1 Tình mua 18 1.2.4.2 Các yếu tốnhân 18 SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga 1.2.4.3 Các yếu tố thuộc tổ chức nội tổ chức 19 1.2.4.4 Các yếu tố môi trường 19 1.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 20 1.3.1 Tổng quan mơ hình nghiên cứu trước 20 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 1.3.4 Giả thuyết nghiên cứu 24 1.4 Thiết kế nghiên cứu 26 Ế 1.4.1 Quy trình nghiên cứu 26 U 1.4.2 Thang đo .28 ́H 1.4.2.1 Thang đo sản phẩm 28 1.4.2.2 Thang đo giá 28 TÊ 1.4.2.3 Thang đo CSKH .29 1.4.2.4 Thang đo thương hiệu 29 H 1.4.2.5 Thang đo đáp ứng 30 IN 1.4.2.6 Thang đo định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học 30 K CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC LỰA CHỌN MUA THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÔNG TY TNHH O ̣C HITEC 31 ̣I H 2.1 Tổng quan công ty TNHH HITEC 31 2.1.1 Giới thiệu công ty 31 Đ A 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.3 Tình hình nhân 33 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty năm 2014 - 2016 37 2.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế 39 2.2.1 Thống kê mô tả .39 2.2.2 Thống kê mô tả biến .41 2.2.2.1 Nhân tố sản phẩm 42 2.2.2.2 Nhân tố giá .43 2.2.2.3 Nhân tố CSKH 44 SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga 2.2.2.4 Nhân tố thương hiệu .45 2.2.2.5 Nhân tố đáp ứng 46 2.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 46 2.2.4 Phân tích tương quan 50 2.2.5 Đánh giá chung .51 2.2.5.1 Sản phẩm 51 2.2.5.2 Giá .52 Ế 2.2.5.3 Nhân tố CSKH .53 U 2.2.5.4 Nhân tố thương hiệu 53 ́H 2.2.5.5 Nhân tố đáp ứng 54 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHHHITEC VỀ VẤN ĐỀ CUNG CẤP THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON 55 H 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới hoạt động thu hút IN giữ chân khách hàng 55 K 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng 56 3.2.1 Xây dựng hình ảnh công ty cách gia tăng nhân tố chăm sóc khách hàng 56 O ̣C 3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực 57 ̣I H PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Kết luận 58 Đ A 1.1 Kết luận 58 1.2 Hướng nghiên cứu 59 Kiến nghị 60 2.1 Kiến nghị quan, ban ngành trường học 60 2.2 Kiến nghị Công ty TNHH HITEC 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHIẾU KHẢO SÁT SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân biệt marketing tổ chức marketing tiêu dùng 14 Bảng 1.2 Các yếu tốnhân ảnh hưởng đến định mua tổ chức 19 Bảng 1.3 Bảng thống kê yếu tố mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Bảng 1.4 Phát biểu thang đo sản phẩm 28 Bảng 1.5 Phát biểu thang đo giá 29 Ế Bảng 1.6 Phát biểu thang đo CSKH 29 U Bảng 1.7 Phát biểu thang đo thương hiệu 29 ́H Bảng 1.8 Phát biểu thang đo đáp ứng 30 TÊ Bảng 1.9 Phát biểu thang đo định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học 30 Bảng 2.1 Danh sách thành viên góp vốn 32 H Bảng 2.2 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 37 IN Bảng 2.3 Thông tin mẫu 39 Bảng 2.4 Thống kê mô tả nhân tố sản phẩm 42 K Bảng 2.5 Thống kê mô tả nhân tố giá 43 ̣C Bảng 2.6 Thống kê mô tả nhân tố CSKH 44 O Bảng 2.7 Thống kê mô tả nhân tố Thương Hiệu 45 ̣I H Bảng 2.8 Thống kê mô tả nhân tố Sự Đáp Ứng 46 Bảng 2.9 Đánh giá độ tin cậy thang đo trước tiến hành kiểm định Đ A biến độc lập 48 Bảng 2.10 Đánh giá độ tin cậy thang đo trước tiến hành kiểm định biến phụ thuộc 49 Bảng 2.11 Chạy lại hệ số Cronbach’s Alpha sau loại bỏ biến quan sát biến độc lập 49 Bảng 2.12 Kết phân tích tương quan 50 SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu mẫu điều tra theo lý lựa chọn 40 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu điều tra mẫu phân loại thiết bị thường mua 40 U DANH MỤC HÌNH Ế Biểu đồ 2.3: Cơ cấu điều tra mẫu phân theo vị trí cơng tác 41 ́H Hình 1.1 Mơ hình hành vi người mua TÊ Hình 1.2 Mơ hình chi tiết yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua 10 Hình 3.3 Mơ hình năm giai đoạn q trình mua sắm 11 H Hình 1.4 Mơ hình hành vi mua khách hàng tổ chức 17 IN Hình 1.5 Các yếu tốcông ty Flãkt Woods cần tập trung chương trình 21 marketing hướng đến khách hàng kỹ sư nhà tư vấn 21 K Hình 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 ̣C Hình 1.7 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 27 Đ A ̣I H O Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty TNHH HITEC 34 SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC VIẾT TẮT : Trách nhiệm hữu hạn SPSS : Statistical Package for the Social Sciences SP : Sản phẩm GC : Giá CSKH : Chăm sóc khách hàng TH : Thương hiệu DU : Sự đáp ứng QD : Quyết định tiếp tục lựa chọn mua Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế TNHH SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ở Việt Nam, việc học vấn đề ưu tiên hàng đầu, môi trường tiếp xúc với việc học mà trải qua lớp mầm non Ngày nay, nhu cầu bậc phụ huynh ngày cao cạnh tranh trường mầm non nên trường trang bị cho trang thiết bị hỗ trợ dạy học U Ế vui chơi cho cháu đầy đủ, phong phú đại ́H Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trung bình phường, xã có từ – trường mầm non, chất lượng ngày nâng cao Từ việc nâng cao TÊ chất lượng giáo viên giảng dạy có trình độ học vấn từ cao đẳng đến đại học, sở vật chất trang thiết bị đầy đủ, chất lượng dinh dưỡng phục vụ bữa ăn cho H cháu, môi trường học tập trường mầm non trọng hàng đầu Tại IN thành phố Huế có 43 trường mầm non, chất lượng giáo viên chọn lọc K đa số có đại học, sở hạ tầng đạt chuẩn quốc gia, trang thiết bị dạy học ̣C đầy đủ, đại O Công ty TNHH HITEC công ty chuyên cung cấp thiết bị, tranh ảnh, ̣I H phần mềm, thiết bị điện tử, linh kiện máy tính…đáng tin cậy cho trường học từ mẫu giáo cấp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sau tìm hiểu cơng ty Đ A biết cơng ty chuyên thương mại, sản phẩm nhập bán lại có số sản phẩm mà cơng ty sản xuất bàn ghế gỗ, nhựa dành cho khối mầm non, nhiên chiếm vài % nhỏ số tổng sản phẩm mà công ty kinh doanh nên tác giả không nghiên cứu sâu Nhận thấy khách hàng tổ chức, cụ thể trường học từ cấp học mầm non cấp đóng góp khoảng 95% doanh thu doanh nghiệp khối mầm non chiếm cao nên tác giả định chọn đề tàiNghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học Công ty TNHH HITEC trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế” để làm khoá luận tốt nghiệp SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác địnhnhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế, sở hàm ý giải pháp xây dựng chiến lược thu hút khách hàng, phát triển kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Ế 2.2 Mục tiêu cụ thể U - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn liên quan nhân tố ảnh ́H hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng TÊ - Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học H - Đưa ý kiến đánh giá nhân tố kết luận IN - Đề xuất số giải pháp xây dựng chiến lược nhằm thu hút trường mầm K non địa bàn Thành Phố Huế tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học Công ty ̣C TNHH HITEC O Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣I H 3.1 Đối tượng nghiên cứu đối tượng khảo sát - Đối tượng nghiên cứu: Khoá luận tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng Đ A đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế - Đối tượng khảo sát: Bộ phận định mua hàng trường mầm non 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Tại trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế - Phạm vi thời gian: + Số liệu thứ cấp: Thu thập từ tài liệu Công ty TNHH HITEC cung cấp giai đoạn 2014-2016 SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga Theo kết trên, biến độc lập có tương quan tuyến tính mạnh với biến phụ thuộc, hệ số tương quan có ý nghĩa thống kê (p=0.000) Cụ thể, mối liên hệ biến sau:  Tương quan biến đáp ứng ý định tiếp tục lựa chọn mua r=0,588  Tương quan biến thương hiệu ý định tiếp tục lựa chọn mua r=0,859  Tương quan biến CSKH ý định tiếp tục lựa chọn mua có r=0,977 U Ế  Tương quan biến giá ý định tiếp tục lựa chọn mua có r=0,880 ́H  Tương quan biến sản phẩm ý định tiếp tục lựa chọn mua r=0,941 TÊ Như vậy, việc phân tích hồi quy tuyến tính phù hợp Tuy nhiên, kết phân tích tương quan cho thấy hệ số tương quan biến độc lập mức tương H quan mạnh nên cần quan tâm tượng đa cơng tuyến phân tích hồi quy đa biến, IN Nổi bật hệ số tương quan CSKH ý định tiếp tục lựa chọn mua cao với r=0,977; tương quan CSKH đáp ứng với hệ số tương quan K r=0,958; đứng thứ ba hệ số tương quan ý định tiếp tục lựa chọn mua sản ̣C phẩm với r= 0,941 cần quan tâm đến cặp nhân tố lại có hệ O số tương quan lớn 0,5 ̣I H 2.2.5 Đánh giá chung Đ A 2.2.5.1 Sản phẩm Kết nghiên cứu yếu tố sản phẩm có tác động lớn thứ ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường mầm non Thực tế cho thấy tồn q trình nghiên cứu sản phẩm đặt mua khách hàng đề cập đến việc thõa mãn tiêu đặc tính thiết bị chức năng, mẫu mã, độ bền, số lượng…Đảm bảo cung cấp thiết bị đầy đủ, chất lượng có ảnh hưởng việc định tiếp tục lựa chọn mua công ty Mặt khác, theo đánh giá giáo viênn yếu tố độ tin cậy có giá trị trung bình tương đối cao từ 3,35 đến 3,98 cho thấy cơng ty TNHH HITEC khách hàng đánh giá cao yếu tố sản phẩm việc cung cấp thiết bị dạy học Đây SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 51 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga điểm quan trọng mà nhà quản lý cần ý nhằm trì nâng cao chất lượng sản phẩm, lợi giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi cạnh tranh ngành thiết bị trường học 2.2.5.2 Giá Như vậy, kết nghiên cứu chứng minh nhân tố giá có tác động đến định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị trường Hiện chạy đua giá ngày sôi động nhà cung cấp khiến cho giá Ế thiết bị trở nên hợp lý khiến cho khách hàng cảm thấy nhận nhiều lợi U ích từ nâng cao hài lòng họ thiết bị mua làm gia tăng ́H định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị công ty Điều cho thấy hợp lý giá TÊ thiết bị dạy họccông ty đưa yếu tố quan trọng giúp nâng cao định định lựa chọn mua thiết bị công ty H Mặt khác, theo kết nghiên cứu tác giả giá trị trung bình (mean) IN nhân tố giá thiết bị nằm khoảng từ 3,35 đến 3,79 cho thấy mức độ đồng tình K đáp viên với phát biểu chưa cao Điều chứng tỏ theo cảm nhận khách hàng cơng ty có sách giá rõ ràng có tính cạnh ̣C tranh cao Hiện nay, khuyến cơng cụ hiệu mà O nhà cung cấp sử dụng nhiều nhằm thu hút khách hàng tri ân khách ̣I H hàng tin tưởng mua thiết bị họ cơng ty yếu tố lại bị đánh giá thấp với giá trị trung bình 3,63 Đây điểm quan trọng mà nhà quản lý Đ A công ty cần ý nhằm đề sách giá hợp lý, cạnh tranh nhằm không ngừng nâng cao thu hút khách hàng đến mua thiết bị công ty Điều cho thấy khách hàng cảm thấy họ đáp ứng nhu cầu cảm nhận nhiều lợi ích sử dụng dịch vụ logistics công ty khiến hài lòng họ gia tăng đồng thời làm gia tăng định lựa chọn sử dụng dịch vụ logistics công ty tăng thêm Đặc biệt, mơi trường cạnh tranh gay gắt nhà cung cấp có lợi thủ tục nhanh gọn, đơn giản, sở hữu đội ngủ nhân viên cán nhiệt tình, tác phong làm việc chuyên nghiệp hết lòng hỗ trợ khách hàng có sức cạnh tranh lớn thị trường Do SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 52 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga đó, đòi hỏi cơng ty phải cung cấp ngày nhiều dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày cao khách hàng Mặt khác, theo đánh giá đáp viên yếu tố đáp ứng có giá trị trung bình cao từ 3,81 đến 3,93 cho thấy cơng ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại vận tải Thái Dương khách hàng đánh giá tương đối cao yếu tố đáp ứng vậy, điểm quan trọng mà nhà quản lý công ty cần trọng Ế 2.2.5.3 Nhân tố CSKH U Theo kết nghiên cứu nhân tố CSKH có tác động lớn, gần ́H định định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC, điều hoàn toàn phù hợp với thực tế ngành Ngoài việc cung TÊ cấp trang thiết bị đầy đủ, đại việc quan tâm đến khách hàng trình “trước – – sau mua” quan trọng Nếu công ty bán hàng, giá H phải lại khơng ý khâu bảo hành dẫn đến tình trạng chậm chạp có IN thể ảnh hưởng lớn đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị công ty Theo đánh K giá giáo viên yếu tố CSKH có giá trị trung bình khoảng từ [3,81- ̣C 4,05], cao nhân tố độc lập khảo sát Có thể thấy theo đánh giá O khách hàng cơng ty làm tốt khâu quan tâm đến khách hàng, nhân ̣I H tố cần phát huy điểm mạnh công ty so với nhà cung cấp khác Đ A 2.2.5.4 Nhân tố thương hiệu Hiện đa phần doanh nghiệp cung cấp thiết bị trường học nói chung cơng ty TNHH HITEC nói riêng doanh nghiệp có quy mơ nhỏ có thời gian hoạt động nghành chưa lâu nên chưa biết đến nhiều Công ty làm công tác quảng bá thị trường cách thực việc tiếp thị thông qua mail kết hợp trực tiếp đến trường, giới thiệu loại thiết bị Tác giả nhận thấy cách tiếp thị cổ điển nên thay đổi để nhiều khách hàng biết đến cơng ty hơn, từ nâng cao doanh thu bán hàng SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 53 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga Mặt khác, theo kết nghiên cứu tác giả giá trị trung bình (mean) nhân tố thương hiệu nằm khoảng từ 3,37 đến 3,47 thấp biến độc lập Đây điểm quan trọng mà nhà quản lý công ty cần ý nhằm đề định chiến lược quảng cáo hợp lý, nhằm không ngừng nâng cao thương hiệu công ty từ thu hút khách hàng đến mua thiết bị công ty 2.2.5.5 Nhân tố đáp ứng Ế Theo nghiên cứu giá trị trung bình nhân tố đáp ứng nằm khoảng U từ 4,14 đến 4,30 cao biến độc lập Đáp ứng sản phẩm ́H mà công ty cung cấp phát huy tối đa chức năng, sau mua thiết bị công ty sản phẩm vượt mức kỳ vọng khách hàng sản phẩm nên họ cảm thấy Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ thoả mãn muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm công ty cung cấp SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 54 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HITEC VỀ VẤN ĐỀ CUNG CẤP THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới hoạt động thu hút giữ chân khách hàng Ế - Công ty TNHH HITEC công ty lâu năm ngành thiết bị trường học U Thừa Thiên Huế nên nắm rõ thị trường, có số lượng khách hàng truyền thống đơng, ́H có thị phần phủ rộng tồn tỉnh ngoại tỉnh tất đa số TÊ trường cần mua thiết bị dạy học nghĩ đến HITEC Đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm gắn bó lâu năm với cơng ty Hàng hoá sản phẩm đa dạng, linh hoạt H nguồn khác nhau, điểm mạnh mà cơng ty có Ngồi điểm IN mạnh cơng ty điểm yếu bộc lộ khoảng cách địa lý nhà cung ứng thiết bị xa so với công ty nên tốn nhiều chi phí vận chuyển dẫn đến K chênh lệch mức giá địa điểm cung ứng từ cơng ty gặp nhiều khó khăn ̣C việc tính giá sản phẩm để đưa đến khách hàng, rủi ro thiết bị bị hỏng O trình vận chuyển cao Nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc ̣I H suất làm việc chưa tối đa, đối thủ cạnh tranh xuất ngày nhiều công ty phải thay đổi sách giá bán Khách hàng khó Đ A tính, đòi hỏi sản phẩm phải có thêm nhiều đặc tính chức cơng dụng mà cơng ty chưa thích nghi kịp nên dễ bị thị phần - Hướng phát triển công ty thời gian tới nên tiếp tục giữ vững thị phần, quan tâm đến khách hàng truyền thống, ưu tiên dành cho họ nhiều ưu đãi sách giá - Tìm thêm nhà cung ứng có khoảng cách địa lý ngắn hơn, để tiện việc vận chuyển tiết kiệm chi phí - Phân bổ nguồn nhân lý thật hợp lý cho hồn thành lượng cơng việc tốt nhất, tối giản máy cho tinh gọn SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 55 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga - Đối với khách hàng lâu năm thân thiết cơng ty cơng ty nên có sách giá khác biệt, ưu đãi so với khách hàng phổ thông - Đối với khách hàng tiềm cơng ty nên cung cấp gói khuyến mãi, tặng kèm nhằm kích thích nhu cầu mua khách hàng Sau mua cảm nhậm giá trị sản phẩm khách hàng quay lại để tiếp tục mua sản phẩm khác 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng Ế Tùy vào mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến định tiếp tục U lựa chọn mua thiết bị công ty TNHH HITEC trường mầm non, nghiên cứu ́H đề xuất số giải pháp nhằm gợi ý cho nhà quản lý cơng ty cải tiến TÊ đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt 3.2.1 Xây dựng hình ảnh cơng ty cách gia tăng nhân tố chăm sóc khách hàng H Qua nghiên cứu, nhận thấy nhân tố đáp ứng nhân tố CSKH hai IN nhân tố tác động mạnh tới ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học, với giá K trị trung bình phát biểu từ [3,81-4,30] tương đối cao để nâng cao sức mạnh cạnh tranh cơng ty cần thực số biện pháp đây: ̣C - Xây dựng hình ảnh, uy tín cơng ty cách cung cấp gói sản phẩm O rõ ràng, tiến hành giao hàng nhanh, thủ tục toán gọn lẹ Quan tâm khách hàng ̣I H trước- sau mua Chế độ bảo hành tốt, sách giá phù hợp Đ A - Tạo khách biệt so với cơng ty đối thủ: cơng ty chun thương mại nên chuyên nhập thiết bị có chất lượng, đầy đủ tất loại thiết bị Điều mà đối thủ cạnh tranh chưa làm được, cơng ty có sản xuất nên cần trọng đầu tư thêm vào phận sản xuất, mở rộng quy mơ từ làm nhiều sản phẩm mang thương hiệu cơng ty khách hàng mua theo gói bao gồm nhiều thiết bị mua riêng lẻ - Có nhiều chương trình khuyến áp dụng vào dịp lễ lớn, bán giá sỹ trường mua thiết bị theo hình thưc dự án tài trợ với số lượng nhiều - Chính sách giá ổn định, có chiết khấu hợp lý khách hàng mua theo gói bao gồm nhiều thiết bị mua riêng lẻ SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 56 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga 3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực - Kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào, hợp tác thêm doanh nghiệp khác để nhập nguồn thiết bị rẻ chất lượng đảm bảo không thay đổi - Tăng cường sản xuất, mở rộng nhà máy, trang bị thêm thiết bị để làm thêm thiết bị như: ghế, bàn học công ty sản xuất Sẽ tiết kiệm chi phí nhập hàng vừa mang lại lợi nhuận cho công ty Ế - Đào tạo nhân viên kinh doanh thêm kiến thức kỹ bán hàng, kỹ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H xuất nhiều sản phẩm mang thương hiệu công ty U mềm; nhân viên sản xuất cho học khố nâng cao tay nghề để sản SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 57 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Kết luận Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định tiếp Ế tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường mầm U non địa bàn Thành phố Huế” tiến hành vòng khoảng tháng (từ ́H tháng đến tháng năm 2017) Đề tài nghiên cứu giải gần TÊ cách trọn vẹn mục tiêu nghiên cứu lúc bắt đầu tiến hành nghiên cứu, từ kết đó, tác giả đưa định hướng giải pháp nhằm nâng cao H khả thu hút trường mầm non tiếp tục mua thiết bị công ty TNHH HITEC IN Về thành tựu đạt cơng trình nghiên cứu, tác giả giải thích K nhân tố có mức độ tác động đến định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học trường mầm non công ty TNHH HITEC Đó ̣C nhân tố ảnh hưởng khách hàng đánh giá, việc cụ thể hóa nhân tố O giúp cho công ty TNHH HITEC có điều chỉnh cách phù hợp ̣I H hoạt động tới, để đạt mục tiêu việc thu hút Đ A các trường mầm non tiếp tục mua thiết bị dạy học công ty tới Ngoài ra, với việc đánh giá yếu tố này, giúp tác giả nhận thấy sơ mức độ ảnh hưởng nhân tố ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học Điều thực cần thiết cho hoạt động thương mại công ty với nguồn lực hạn chế, cơng ty TNHH HITEClựa chọn tối ưu việc thực giải pháp nhằm nâng cao khả chọn lựa mua thiết bị dạy học công ty trường mầm non, thực chiến lược đáp ứng mục tiêu quan trọng thời gian tới Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu mặt hạn chế Trước hết tổng thể mẫu, mẫu nghiên cứu đáp ứng điều kiện để đảm bảo độ tin cậy SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 58 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga mặt thống kê để tiến hành kiểm định cần thiết, phục vụ cho việc giải mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, với số lượng mẫu theo đánh giá nhỏ so với tổng thể tồn khách hàng cơng ty TNHH HITEC, tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu chưa đạt mức cao nên nghiên cứu hồi quy Đề tài nghiên cứu chưa phát khác biệt nhóm khách hàng tổ chức định mua thiết bị cơng ty TNHH HITEC, chẳng Ế hạn nhóm khách hàng phân theo hình thức cấp học Mặc dù vậy, theo U quan sát khách quan theo số liệu thống kê, tác giả nhận thấy có khác biệt ́H định đánh giá nhóm khách hàng khác định tiếp tục lựachọn mua thiết bị dạy học côgn ty TNHH HITEC Điều phần làm hạn chế ý nghĩa đề tài nghiên cứu H 1.2 Hướng nghiên cứu IN Trong giới hạn thời gian, kinh phí, nhân lực, cơng cụ hỗ trợ…nghiên cứu K thực lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện nên tính đại diện mẫu tổng thể chưa cao Mặt khác, kích thước mẫu chưa thực lớn, nên đánh giá chủ ̣C quan nhóm đối tượng khảo sát làm lệch kết nghiên cứu Do đó, O nghiên cứu thực với kích thước mẫu lớn hơn, chọn mẫu theo xác ̣I H suất có phân lớp đối tượng để tăng tính khái quát cho nghiên cứu Đ A Ngoài ra, nhà cung cấp thiết bị trường học khác mức độ tác động yếu tố đến định lựa chọn mua thiết bị khách hàng khác nhau, nghiên cứu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC nên cần có nghiên cứu rộng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh miền Trung cho doanh nghiệp cung cấp thiết bị trường học để hiểu rỏ định lựa chọn nhà cung cấp thiết bị dạy học trường mầm non địa bàn thành phố Do đó, nhà quản lý doanh nghiệp cần khảo sát cách cụ thể Đây hướng cho nghiên cứu khảo sát SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 59 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga Kiến nghị 2.1 Kiến nghị quan, ban ngành trường học - Quan tâm đến trường mầm non địa bàn Thành phố nữa, tạo điều kiện tài trợ dự án nhằm nâng cao chất lượng môi trường học Đầu tư sở hạ tầng, mở rộng quy mơ để đáp ứng nhu cầu phụ huynh mà dân số ngày tăng Ế - Thường xuyên kiểm tra, thăm sở xem xét tình hình học tập ́H 2.2 Kiến nghị Công ty TNHH HITEC U cháu, nâng cao yêu cầu đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng dạy học, trang thiết bị hỗ trợ TÊ - Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường Mầm non H địa bàn Thành phố Huế” rút số kết luận quan trọng trên, làm IN sở cho công ty đề kế hoạch, chiến lược nhằm nâng cao khả định lựa chọn tiếp tục mua thiết bị dạy học trường mầm non địa bàn K thành phố công ty ̣C - Đối với gói giải pháp mà tác giả đề xuất trên, công ty TNHH HITEC O số giới hạn nguồn lực, nên tiến hành tất giải pháp ̣I H lúc Doanh nghiệp cần phải xác định rõ mục tiêu mình, để định hướng giải pháp theo trật tự dài hạn ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tế Đ A cơng ty - Nhằm có đánh giá tốt hành vi khách hàng việc định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học, tác giả đề xuất việc thực số đề tài nghiên cứu tương tự vào thời điểm khác sau Cơng trình nghiên cứu sau nên mở rộng với kích cỡ mẫu lớn nữa, để đảm bảo tính xác cao đại diện cho tổng thể tốt hơn, thực cơng trình nghiên cứu với tổng thể tồn trường mầm non địa bàn tỉnh khối học khác với nghiên cứu tổng thể rộng địa bàn tỉnh khu vực miền Trung, không giới hạn trường mầm non địa bàn thành phố đề tài SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 60 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga - Đối với giá trị kế thừa cơng trình nghiên cứu, nhà nghiên cứu khác, dựa theo hướng nghiên cứu mà tác giả phát triển, để phân tích sâu vấn đề mà nghiên cứu chưa đạt được.Với thành đạt đề tài nghiên cứu Tác giả mong rằng, đề tài sở tài liệu tham Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế khảo có giá trị cho cơng trình nghiên cứu sau SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 61 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị Marketing, Đại học Đà Nẵng Khoa quản lý công nghiệp, 2001, Đại học Mở TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu luận văn Jennie cộng sự, 2005 ảnh hưởng hành vi mua hàng B2B Nguyễn Thị Minh Hồ cộng sự, Giáo trình Quản trị Marketing, 2015, Nhà Ế Tác giả Hoàng Quốc Huy QTKDTHQT K46, 2016 “Các yếu tố ảnh hưởng đến ́H U xuất Đại học Huế lựa chọn sử dụng dịch vụ Logictics tổ chức Hạ Long” Philip Kotler, Sách Quản trị marketing, 2003 TS Nguyễn Đình Luận chủ biên, Giáo trình Kinh tế vi mô, nhà xuất Đại học TÊ Tác giả Phạm Thuỵ Hạnh Phúc, 2009 “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến IN H Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh K định mua vật liệu nhẹ - Thạch cao” Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Đ A ̣I H O ̣C 10 Nguyễn Thượng Thái, 2014 SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị 62 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga PHIẾU KHẢO SÁT Về nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học Công ty TNHH HITEC Huế Kính chào q Thầy/Cơ, TÊ ́H U Ế Tôi sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh Tế Huế , thực đề tài: “ Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế” làm đề tài tốt nghiệp Mong quý thầy/cô dành phút quý báu để trả lời câu hỏi Hy vọng với đề tài này, phần giúp ích cho quý thầy/cô định hướng tốt việc lựa chọn mua sử dụng sản phẩm dành cho khối mầm non hiệu hài lòng Tôi xin cam đoan tất thông tin liên quan dùng cho việc nghiên cứu đề tài IN H Xin cám ơn quý Thầy/Cô nhiệt tình hỗ trợ! K Thầy/Cơ mua thiết bị dạy học HITEC chưa? Có (tiếp tục) Chưa (dừng lại) ̣C Lý mà Thầy/Cô định mua sản phẩm cơng ty là: O Mức giá hợp lý so với chỗ khác ̣I H Mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại, đầy đủ thiết bị Đ A Chất lượng sản phẩm Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Khác (ghi rõ)… Chủng loại thiết bị Thầy/Cô thường mua là: Đồ chơi nhà Đồ dùng dạy học Đồ chơi trời Đồ dùng sinh hoạt ngày Đ Vị trí cơng tác Thầy/Cơ là: Hiệu trưởng Ban giám hiệu SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga Kế toán Đ Giáo viên giảng dạy trực tiếp Khác (ghi rõ)… 10 Thầy/Cơ vui lòng cho biết, yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn thầy/cơ định mua thiết bị dạy học công ty Thầy/Cô lựa chọn Bằng cách KHOANH TRÒN vào số lựa chọn từ đến theo quy ước đây: 1-Hồn tồn khơng đồng ý; 2-Khơng đồng ý; 3-Trung lập; 4-Đồng ý; 5-Rất đồng ý U 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 5 5 ̣I H O ̣C K IN H TÊ Sản phẩm 1.1 Chất lượng sản phẩm đồng có tính thẩm mỹ cao 1.2 Độ bền cao, an toàn trẻ 1.3 Mẫu mã đa dạng, có đầy đủ thiết bị Giá 2.1 Giá phù hợp 2.2 Ln có chương trình khuyến thu hút 2.3 Chính sách giá ổn định CSKH 3.1 Nhân viên tư vấn có kiến thức am hiểu sản phẩm 3.2 Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, vui vẻ 3.3 Hỗ trợ kỹ lắp đặt hướng dẫn sử dụng 3.4 Chế độ bảo hành tốt Thương hiệu 4.1 Thương hiệu phổ biến, nhiều trường lựa chọn 4.2 Thương hiệu uy tín, chất lượng hàng đầu địa bàn 4.3 Công ty nhận phản hồi tốt từ khách hàng Sự đáp ứng 5.1 Thầy/Cô nghĩ sử dụng thiết bị dạy họccông ty cung cấp đáp ứng đầy đủ nhu cầu kỳ vọng Thầy/Cô 5.2 Công ty giải thoả đáng, kịp thời khiếu nại ́H Các đặc điểm Đ A Rất Trung Đồng đồng lập ý ý Ế Hoàn tồn Khơng khơng đồng ý đồng ý SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Bùi Thị Thanh Nga 5 5 5 U Ế ́H 5.3 Thầy/Cô mong muốn sử dụng thiết bị công ty 5.4 Thầy/Cơ có cảm tình với cơng ty mà Thầy/Cô sử dụng thiết bị so với công ty khác Quyết định mua 6.1 Thầy/Cô cho việc lựa chọn công ty xác 6.2 Thầy/Cơ nói suy nghĩ tốt đẹp công ty cho Thầy/Cô trường khác 6.3 Thầy/Cô tiếp tục chắn mua thiết bị công ty tương lai 6.4 Thầy/Cô sẵn sàng giới thiệu công ty cho Thầy/Cô khác họ muốn tìm lời khuyên O ̣C K IN H TÊ 11 Thầy/Cơ vui lòng cho biết thêm ý kiến cơng ty TNHH HITEC (nếu có)……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đ A ̣I H Xin cám ơn q Thầy/Cơ nhiệt tình hỗ trợ! SVTH: Dương Văn Khánh - Lớp: K47QTKDTH Quảng Trị ... 1.4.2.6 Thang đo định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học 30 K CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC LỰA CHỌN MUA THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÔNG TY TNHH O ̣C HITEC ... động kinh doanh công ty năm 2014 - 2016 37 2.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế 39 2.2.1... Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định rõ nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học công ty TNHH HITEC trường Mầm non địa bàn Thành phố Huế, sở hàm ý giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học của công ty TNHH HITEC tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố huế , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn mua thiết bị dạy học của công ty TNHH HITEC tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay