Đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV co opmart huế

128 1 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho in ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI h CƠNG TY TNHH MTV CO.OPMART HUẾ ́H tê ́ uê Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S Nguyễn Ánh Dương Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm Lớp: K48B - QTKD Niên khóa: 2014-2018 Huế, 04/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương LỜI CẢM ƠN Thời gian thực tập thực ý nghĩa, vai trò khơng nhỏ với trưởng thành sinh viên Hoạt động thực tập hồn thành khóa luận cuối khóa vai trò quan trọng khơng với q trình học tập làm báo cáo mà với nghiệp sinh viên sau Thực tập giúp sinh viên tiếp thu nhiều kinh nghiệm môi trường làm việc lĩnh vực mà xã hội quan tâm Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà trường toàn thể quý thầy giáo Trường Đại học Kinh Đ tế Huế, người truyền giảng kiến thức bổ ích cho tơi Tôi xin ại cảm ơn quý thầy giáo khoa Quản trị kinh doanh , đặc biệt thầy giáo – suốt trình vừa qua ̣c k ho ThS Nguyễn Ánh Dương người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em Đồng thời, xin gửi lời cám ơn tới Công ty TNHH MTV Co.opmart in Huế đội ngũ nhân viên Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế tạo h điều kiện, hướng dẫn suốt thời gian thực tập góp ý cho tơi tê ý kiến bổ ích để tơi hồn thành tốt khóa luận cuối khóa ́H Cuối tơi xin kính chúc q thầy trường Đại Học Kinh Tế sức ́ uê khỏe để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau.Đồng thời tơi xin kính chúc nhân viên Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1.Quy trình nghiên cứu Đ 4.2.Phương pháp thu thập thông tin ại 4.3 Phương pháp xử lý số liệu 5 Kết cấu đề tài nghiên cứu ho PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣c k CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý luận in 1.1.1 Khái niệm Văn hóa 1.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp h 1.2 Một số mơ hình tiếp cận văn hóa doanh nghiệp 14 tê 1.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 23 ́H 1.4 Xây dựng thang đo 24 ́ uê 1.5 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp hiên 25 1.6 Các nghiên cứu liên quan 27 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH MTV CO.OPMART HUẾ 30 2.1 Khái quát liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh - Sài Gòn Co.opmart 30 2.2 Tổng quan Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế 32 2.3 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Co.opmart Huế 43 2.4 Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co.opmart Huế thơng qua mơ hình Denison 62 2.5 Đánh giá chung văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co.opmart Huế 64 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH MTV CO.OPMART HUẾ 65 3.1 Định hướng hồn thiện văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co.opmart Huế 65 3.2 Giải pháp hồn thiện văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế 66 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Kết luận 71 Kiến nghị 71 2.1 Kiến nghị quan quản lý Đảng Nhà nước 72 2.2 Kiến nghị Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Đ PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA 77 ại PHỤ LỤC 81 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên VHDN Văn hóa doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng : Giới thiệu Co.opmart 31 Bảng 2: Tình hình nhân lực siêu thị Co.opmart Huế giai đoạn 2015-2017 38 Bảng 3:Tình hình sử dụng tài sản siêu thị Co.opmart Huế giai đoạn 2015-2017 39 Bảng 4: Tình hình hoạt động kinh doanh siêu thị Co.opmart Huế giai đoạn 2015-2017 .41 Bảng 5: Đặc điểm tổng thể nghiên cứu 43 Bảng 6: Đánh giá độ tin cậy thang đo 47 Bảng 7: Gía trị trung bình nhóm nhân tố 50 Bảng 8: Giá trị trung bình biến quan sát thuộc nhóm nhân tố “Sứ mệnh” .51 Đ Bảng 9: Giá trị trung bình biến quan sát thuộc nhóm nhân tố “Khả thích nghi” 52 ại Bảng 10: Giá trị trung bình biến quan sát thuộc nhóm nhân tố “Sự tham gia” 53 Bảng 11: Giá trị trung bình biến quan sát thuộc nhóm nhân tố “Sự kiên định” .53 ho Bảng 12: Kết kiểm định phương sai .55 ̣c k Bảng 13: Kết phân tích ANOVA 55 Bảng 14: Phân tích khác biệt cách đánh giá nhân viên theo độ tuổi 56 in Bảng 15: Kết kiểm định phương sai .57 Bảng 16: Kết phân tích ANOVA 58 h tê Bảng 17: Phân tích khác biệt cách đánh giá nhân viên theo trình độ học vấn 58 ́H Bảng 18: Kết kiểm định phương sai .59 Bảng 19: Kết phân tích ANOVA 60 ́ uê Bảng 20: Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co.opmart Huế thơng qua mơ hình Denison 62 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Denison 14 Hình 2: Khung đặc điểm Sứ Mệnh 16 Hình 3: Khung đặc điểm Khả Năng Thích Nghi 16 Hình 4: Khung đặc điểm Sự Tham Gia 18 Hình 5: Khung đặc điểm Sự Kiên Định 18 Hình 6: Sự Linh Động Ổn Định .19 Hình 7: Định hướng bên ngồi định hướng bên 20 Hình 8: Sự liên kết từ xuống từ lên 21 Hình 9: Chuỗi giá trị khách hàng 21 Hình 10: Bộ nhận diện thương hiệu 32 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: cấu nhân viên theo giới tính 44 Biểu đồ 2: cấu nhân viên theo độ tuổi .45 Biểu đồ 3: cấu lao động theo thời gian công tác 46 Biểu đồ 4: Mơ hình Denison văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế .63 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong bối cảnh kinh tế nay, Văn hố doanh nghiệp phận góp phần tạo nên thành công doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp niềm tin, thái độ giá trị tồn phổ biến tương đối ổn định doanh nghiệp (Williams A.Dobson, P.Walters.M) Văn hóa doanh nghiệp tạo nên khác biệt doanh nghiệp doanh nghiệp khác Như Gold.KA nói "Phẩm chất riêng biệt tổ chức nhận thức phân biệt với tổ chức khác lĩnh vực" Một doanh nghiệp văn hóa mạnh phù hợp với mục tiêu, chiến lược Đ doanh nghiệp nhân viên tin tưởng vào doanh nghiệp thêm động ại lực làm việc, phấn đấu mục tiêu chung doanh nghiệp Bên cạnh văn hóa doanh nghiệp gắn kết nhân viên lại với từ tạo nên tổ chức vững ho mạnh ̣c k Những năm gần đây, vấn đề văn hóa doanh nghiệp ngày trọng thể kể đến diễn đàn văn hóa tổ chức cuối năm 2017 Ví dụ diễn in đàn "Văn hóa doanh nghiệp - tảng phát triển bền vững" Thành Phố Hồ Chí h Minh với tham gia Phó Thủ Tướng thường trực phủ Trương Hòa Bình tê Diễn đàn xoay quanh vấn đề: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 4.0; cách ́H thức để xây dựng văn hóa doanh nghiệp; văn hóa doanh nghiệp tác động đến ́ uê yếu tố việc điều hành doanh nghiệp; chiến lược phát triển doanh nghiệp; chiến lược phát triển doanh nghiệp bị chi phối văn hóa doanh nghiệp; tính hội nhập quốc tế ảnh hưởng vào văn hóa Việt Nam; tăng tính cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp Việt Nam văn hóa doanh nghiệp Ngoài ngày 13/12/2017 vừa qua, UBND Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp Hội Phát Triển văn hóa doanh nghiệp tổ chức triển khai vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Thừa Thiên Huế Hội nghị tập trung vào chương trình phối hợp triển khai cụ thể với việc phối hợp, tuyên truyền, vận động quảng bá vận động dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cộng đồng doanh nghiệp địa bàn tỉnh, SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương phối hợp tổ chức khóa đào tạo, tập huấn, tư vấn xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp quan tâm, xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp triển khai tiêu chí văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, hướng dẫn cho doanh nhân doanh nghiệp tham gia xét danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”, “Doanh nhân văn hóa tiêu biểu” Bên cạnh đó, tổ chức khảo sát thực trạng văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp, khu công nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế làm sở cho công tác xây dựng, hồn thiện văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thể thấy tầm quan trọng văn hóa doanh nghiệp yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng với thay đổi môi trường kinh doanh Đ Hoạt động kinh tế này, doanh nghiệp nói chung, Cơng ty TNHH ại MTV Co.opmart Huế nói riêng phải giải pháp để hồn thiện phát triền văn hóa doanh nghiệpdoanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại ho dịch vụ, nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên việc trọng vào văn ̣c k hóa doanh nghiệp cần thiết, đặt lên hàng đầu Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế Với Những vấn đề nêu trên, việc tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh in giá văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co.opmart Huế" cần thiết tê 2.1 Mục tiêu tổng quát h Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Mục tiêu cụ thể ́ uê Co.opmart Huế ́H Đánh giá nhân tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHHMTV - Hệ thống hóa vấn đề lí luận văn hóa doanh nghiệp - Xác định phân tích nhân tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co.opmartHuế - Phân tích điểm mạnh, yếu văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế -Đề xuất giải pháp hồn thiện phát triển văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương duoc giao Total 90.833 167 TG2.Anh/chi nhan thay rang Between Groups 3.246 1.623 minh co tac dong tich cuc doi Within Groups 83.129 165 504 voi cong ty Total 86.375 167 TG3.Anh/chi cam thay minh la Between Groups 3.433 1.716 mot phan cua phong ban dang Within Groups 77.228 165 468 lam viec Total 80.661 167 821 410 459 TG4.Su hop tac giua cac phong Between Groups Within Groups 75.751 165 cong ty Total 76.571 167 TG5.Viec dao tao nhan vien la Between Groups 3.391 1.695 mot dieu tat yeu tao nen suc Within Groups 79.889 165 484 manh tong the Total 83.280 167 2.926 1.463 491 Đ ban duoc khuyen khich Between Groups duoc phat trien qua trinh Within Groups 80.979 165 lam viec tai cong ty Total 83.905 167 2.201 1.101 416 ại TG6.Cac ky nang cua anh chi Between Groups hop cong ty dieu chinh Within Groups 68.650 165 hanh vi cua anh chi Total 70.851 167 1.231 616 495 ̣c k ho KD1.Cac gia tri ro rang va phu Between Groups lam mau va suc cung co Within Groups 81.620 165 nhugn gia tri ma ho ky vong Total 82.851 167 532 266 104.462 165 633 104.994 167 KD3.Cong ty co nhung quy dinh Between Groups Total KD4.Khi co nhung van de phat Between Groups sinh, nhan vien se lua cho Within Groups bang nhat Total 1.499 749 79.906 165 484 81.405 167 655 328 389 KD5.Cac bo phan khac Between Groups cong ty cung chia se mot Within Groups 64.178 165 Total 64.833 167 1.510 755 563 trien vong chung de lam viec dat hieu qua cao nhat 042 3.667 028 894 411 3.501 032 2.981 053 2.645 074 1.244 291 420 658 1.548 216 842 433 1.340 265 ́ uê nhung giai phap hop ly va cong ́H sai to chuc tê ro rang ve cac viec lam dung va Within Groups h in KD2.Cac lanh dao truyen dat, 3.221 KD6.Anh/chi tiep thu cai moi, Between Groups cai hay va khuyen khich nhung Within Groups 92.966 165 Total 94.476 167 hanh dong dang duoc cong ty quan tam 4.3 Kết kiểm định khác biệt cách đánh giá nhân viên theo thời gian công tác SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 106 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Descriptives N Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean 27 3.8519 71810 39 3.7949 73196 102 3.7843 73965 Total 168 3.7976 73051 ại nam Mean 27 3.7037 91209 den SM1.Anh/chi hieu ro ve nam 1382 1172 Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 3.5678 4.1359 3.00 5.00 3.5576 4.0321 2.00 5.00 3.6390 3.9296 3.00 5.00 3.6863 3.9089 2.00 5.00 3.3429 4.0645 1.00 5.00 3.5437 4.1486 1.00 5.00 3.6682 3.9593 3.00 5.00 3.6797 3.9275 1.00 5.00 3.4850 4.1446 2.00 5.00 3.3776 4.0583 1.00 5.00 3.9152 3.00 5.00 cac chien luoc cua cong Tren ty nam Đ nam SM2.Cong ty co mot su huong cho cong viec Tren 3 1494 93298 0733 74102 168 3.8036 81350 27 3.8148 39 3.7179 1.05003 102 3.7745 71625 Total 168 3.7679 81874 nam 27 3.8148 78628 39 3.7179 75911 102 3.7941 73577 168 3.7798 74565 nam Tren den duoc su dong gop cua nam ban than viec hoan Tren nam Total SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 83376 1604 1681 0709 0631 1513 1215 0728 0575 3.6338 ́ uê nam 0627 ́H nam tê den SM4.Anh chi cam nhan cac muc tieu 1755 in muc tieu cho anh chi 3.8137 nam ro rang va cu the cac 0563 102 Total SM3.Cong ty thong bao 3.8462 h anh chi nam 39 ̣c k hien tai va tuong lai cua den ho menh ro rang dinh 0732 3.6431 3.8926 1.00 5.00 3.5038 4.1259 3.00 5.00 3.4719 3.9640 2.00 5.00 3.6496 3.9386 3.00 5.00 3.6662 3.8933 2.00 5.00 107 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương nam 27 3.6296 62929 39 3.8974 96777 102 3.7941 66509 Total 168 3.7917 74105 nam 27 3.7407 76423 39 3.9744 90284 102 3.7353 70256 168 3.7917 76491 den SM5.Anh/chi hieu biet nam ve tam nhin cua cong ty Tren nam SM6.Tam nhin cua cong den ty tao su tich cuc va nam dong luc cho anh chi Tren Đ lam viec nam ại Total ho nam TN1.Anh/chi thuong cai moi, sang tao va tim cua minh nhu cau cua khach hang va cam ket dap ung cac nhu cau duoc thay doi vao bat ky luc nao 168 3.7857 nam 27 3.8889 75107 39 3.7436 81815 102 3.7941 66509 Total 168 3.7976 71393 nam 27 3.7037 82345 39 3.7949 80064 102 3.8333 77182 Tren nam den nam Tren nam 0571 1470 1445 0695 0590 1502 1347 84173 0768 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 77634 79023 0609 1445 3.8786 3.00 5.00 3.5837 4.2111 1.00 5.00 3.6635 3.9248 3.00 5.00 3.6788 3.9045 1.00 5.00 3.4384 4.0431 2.00 5.00 3.6817 4.2670 1.00 5.00 3.5973 3.8733 3.00 5.00 3.6752 3.9082 1.00 5.00 3.6170 4.2348 3.00 5.00 3.4964 4.0421 2.00 5.00 3.6024 3.9074 3.00 5.00 3.6653 3.9061 2.00 5.00 3.5918 4.1860 3.00 5.00 1310 3.4784 4.0088 1.00 5.00 0658 3.6635 3.9248 3.00 5.00 0550 3.6889 3.9064 1.00 5.00 1584 3.3780 4.0294 2.00 5.00 1282 3.5353 4.0544 2.00 5.00 0764 3.6817 3.9849 3.00 5.00 ́ uê TN3.Anh/chi hieu duoc Total nam 3.3807 ́H moi truong ben ngoai 3.7549 den 0658 tê nghi voi su thay doi cua 102 nam h TN2.Anh/chi thay thich 3.7692 Tren 1549 78082 39 nam in cach cai tien cong viec den 3.9259 ̣c k xuyen tim kiem nhung 27 1211 108 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Total 168 3.8036 78350 nam 27 3.9259 78082 39 3.9744 98641 102 3.7255 70580 Total 168 3.8155 79399 nam 27 3.8889 69798 39 3.6154 81484 102 3.7451 68486 TN4.Khach hang anh den huong truc tiep den viec nam quyet dinh cua cong Tren ty nam TN5.Hoc tap va chia se den Đ nam vien duoc cong ty de Tren cao nam ại kien thuc giua cac nhan ho Total 39 3.7179 102 3.6961 Total 168 3.7202 73351 nam 27 3.9259 78082 39 4.0513 79302 102 3.8627 70415 Total 168 3.9167 73750 nam 27 4.0000 73380 39 3.8718 73196 Tren thien ban than nam se day du ve cac thong nam tin ve cong viec duoc Tren giao nam rang minh co tac dong tich cuc doi voi cong ty den nam 0698 0612 1343 1304 0678 0555 1415 73574 1467 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 91619 65686 0650 0565 3.9229 2.00 5.00 3.6170 4.2348 3.00 5.00 3.6546 4.2941 1.00 5.00 3.5869 3.8641 3.00 5.00 3.6945 3.9364 1.00 5.00 3.6128 4.1650 3.00 5.00 3.3512 3.8795 1.00 5.00 3.6106 3.8796 3.00 5.00 3.6285 3.8477 1.00 5.00 3.5238 4.1059 3.00 5.00 3.4210 4.0149 1.00 5.00 3.5671 3.8251 3.00 5.00 3.6085 3.8320 1.00 5.00 1502 3.6170 4.2348 3.00 5.00 1269 3.7942 4.3083 3.00 5.00 0697 3.7244 4.0011 3.00 5.00 0569 3.8043 4.0290 3.00 5.00 1412 3.7097 4.2903 3.00 5.00 1172 3.6345 4.1091 3.00 5.00 ́ uê den 3.6842 ́H TG1.Anh/chi duoc chia 1579 tê nghiem va co hoi de cai h nam 1502 in 3.8148 sai lam la bai hoc kinh 71960 27 TN6.Anh/chi xem nhung den TG2.Anh/chi nhan thay 3.7381 ̣c k nam 168 0604 109 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Tren 102 3.8431 71401 Total 168 3.8750 71918 nam 27 3.9630 51750 39 3.8205 75644 102 3.8137 71380 Total 168 3.8393 69498 nam 27 3.9259 67516 39 3.9487 64680 nam TG3.Anh/chi cam thay den minh la mot phan cua nam phong ban dang lam Tren viec nam Đ den ại TG4.Su hop tac giua cac phong ban duoc khuyen Tren ho khich cong ty nam nam 27 3.8519 39 3.9231 102 3.8235 70937 Total 168 3.8512 70617 nam 27 3.7407 65590 39 4.0000 72548 102 3.7549 70971 Total 168 3.8095 70882 nam 27 3.7778 75107 tao nen suc manh tong Tren the nam den anh chi duoc phat trien nam qua trinh lam viec Tren tai cong ty nam va phu hop cong ty 1211 0706 0536 1299 1035 0683 0522 67713 1382 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 71810 70280 1125 0702 3.9834 3.00 5.00 3.7655 3.9845 3.00 5.00 3.7582 4.1677 3.00 5.00 3.5753 4.0657 3.00 5.00 3.6735 3.9539 3.00 5.00 3.7334 3.9451 3.00 5.00 3.6588 4.1930 3.00 5.00 3.7390 4.1584 3.00 5.00 3.6684 3.9394 3.00 5.00 3.7540 3.9603 3.00 5.00 3.5678 4.1359 3.00 5.00 3.6953 4.1509 3.00 5.00 3.6842 3.9629 3.00 5.00 0544 3.7436 3.9588 3.00 5.00 1262 3.4813 4.0002 3.00 5.00 1161 3.7648 4.2352 3.00 5.00 0702 3.6155 3.8943 3.00 5.00 0546 3.7016 3.9175 3.00 5.00 1445 3.4807 4.0749 3.00 5.00 ́ uê TG6.Cac ky nang cua 3.7029 ́H nam 0995 tê vien la mot dieu tat yeu h den 0554 in 3.8571 TG5.Viec dao tao nhan 68994 168 nam KD1.Cac gia tri ro rang 3.8039 ̣c k Total 102 0707 110 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương den anh chi nam 39 3.8718 61471 102 3.9216 64002 Total 168 3.8869 65135 nam 27 3.8148 62247 39 3.9744 77755 102 4.0098 69646 Total 168 3.9702 70435 ại dieu chinh hanh vi cua 27 4.0000 67937 Tren nam KD2.Cac lanh dao den truyen dat, lam mau va nam suc cung co nhugn Tren gia tri ma ho ky vong nam Đ nam den quy dinh ro rang ve cac nam viec lam dung va sai Tren to chuc nam cong ty cung chia se mot trien vong chung de lam viec dat hieu qua cao nhat 3.9940 nam 27 3.9630 39 3.8974 78790 102 3.9510 69478 Total 168 3.9405 69818 nam 27 3.7778 57735 39 3.8718 65612 102 3.9706 62070 168 3.9167 62308 den nam Tren nam Total 1197 1245 0689 0543 1307 1416 0773 78126 0611 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 79291 58714 1129 1261 4.0711 3.00 5.00 3.7959 4.0473 3.00 5.00 3.7877 3.9861 3.00 5.00 3.5686 4.0611 3.00 5.00 3.7223 4.2264 3.00 5.00 3.8730 4.1466 3.00 5.00 3.8630 4.0775 3.00 5.00 3.7313 4.2687 3.00 5.00 3.5337 4.1073 1.00 5.00 3.9054 4.2123 3.00 5.00 3.8733 4.1148 1.00 5.00 3.7307 4.1952 3.00 5.00 3.6420 4.1528 1.00 5.00 0687 3.8145 4.0874 3.00 5.00 0538 3.8341 4.0468 1.00 5.00 1111 3.5494 4.0062 3.00 5.00 1050 3.6591 4.0845 2.00 5.00 0614 3.8487 4.0925 3.00 5.00 0480 3.8218 4.0116 2.00 5.00 ́ uê KD5.Cac bo phan khac 168 nam 3.6725 ́H bang nhat Total Tren 0502 tê phap hop ly va cong 4.0588 nam 88472 102 den 0633 h se lua cho nhung giai 3.8205 in de phat sinh, nhan vien 39 ̣c k KD4.Khi co nhung van ho KD3.Cong ty co nhung 0984 111 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương nam KD6.Anh/chi tiep thu cai moi, cai hay va khuyen den nam 27 3.7407 71213 39 3.6667 62126 102 3.8039 80885 168 3.7619 75215 1370 0994 3.4590 4.0224 3.00 5.00 3.4653 3.8681 2.00 5.00 3.6450 3.9628 3.00 5.00 3.6473 3.8765 2.00 5.00 khich nhung hanh dong dang duoc cong ty quan Tren nam tam Total 0800 0580 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Đ SM1.Anh/chi hieu ro ve cac ại chien luoc cua cong ty df1 df2 Sig .638 165 530 428 165 653 165 139 165 882 SM2.Cong ty co mot su menh ho ro rang dinh huong cho cong viec hien tai va tuong lai cua SM3.Cong ty thong bao ro rang chi 2.000 h in va cu the cac muc tieu cho anh ̣c k anh chi SM4.Anh chi cam nhan duoc viec hoan cac muc 126 SM5.Anh/chi hieu biet ve tam 995 SM6.Tam nhin cua cong ty tao su tich cuc va dong luc cho 165 372 ́ uê nhin cua cong ty ́H tieu tê su dong gop cua ban than 018 165 982 326 165 722 390 165 677 anh chi lam viec TN1.Anh/chi thuong xuyen tim kiem nhung cai moi, sang tao va tim cach cai tien cong viec cua minh TN2.Anh/chi thay thich nghi voi su thay doi cua moi truong ben ngoai SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 112 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương TN3.Anh/chi hieu duoc nhu cau cua khach hang va cam ket 132 165 876 1.502 165 226 935 165 395 623 165 537 485 165 616 222 165 801 165 001 165 225 dap ung cac nhu cau duoc thay doi vao bat ky luc nao TN4.Khach hang anh huong truc tiep den viec quyet dinh cua cong ty TN5.Hoc tap va chia se kien thuc giua cac nhan vien duoc cong ty de cao TN6.Anh/chi xem nhung sai lam la bai hoc kinh nghiem va co hoi de cai thien ban than Đ TG1.Anh/chi duoc chia se day viec duoc giao ại du ve cac thong tin ve cong ho TG2.Anh/chi nhan thay rang minh co tac dong tich cuc doi TG3.Anh/chi cam thay minh la lam viec 1.505 cong ty mot dieu tat yeu tao nen suc 293 ́H TG5.Viec dao tao nhan vien la tê phong ban duoc khuyen khich h TG4.Su hop tac giua cac 7.102 in mot phan cua phong ban dang ̣c k voi cong ty 165 746 ́ uê manh tong the TG6.Cac ky nang cua anh chi duoc phat trien qua trinh 863 165 424 2.031 165 134 863 165 424 lam viec tai cong ty KD1.Cac gia tri ro rang va phu hop cong ty dieu chinh hanh vi cua anh chi KD2.Cac lanh dao truyen dat, lam mau va suc cung co nhugn gia tri ma ho ky vong SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 113 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương KD3.Cong ty co nhung quy dinh ro rang ve cac viec lam 2.165 165 118 1.028 165 360 319 165 728 3.704 165 027 dung va sai to chuc KD4.Khi co nhung van de phat sinh, nhan vien se lua cho nhung giai phap hop ly va cong bang nhat KD5.Cac bo phan khac cong ty cung chia se mot trien vong chung de lam viec dat hieu qua cao nhat KD6.Anh/chi tiep thu cai moi, cai hay va khuyen khich nhung Đ hanh dong dang duoc cong ty ại quan tam ANOVA ho Sum of Squares Between Groups chien luoc cua cong ty 049 Within Groups 89.021 165 540 Total 89.119 167 351 175 110.167 165 668 110.518 167 161 081 111.785 165 677 111.946 167 203 102 562 Between Groups ro rang dinh huong cho cong Within Groups Total va cu the cac muc tieu cho anh Within Groups ́H SM3.Cong ty thong bao ro rang Between Groups tê anh chi h in SM2.Cong ty co mot su menh viec hien tai va tuong lai cua Mean Square 098 ̣c k SM1.Anh/chi hieu ro ve cac df Total SM4.Anh chi cam nhan duoc Between Groups su dong gop cua ban than Within Groups 92.648 165 Total 92.851 167 1.146 573 Within Groups 90.563 165 549 Total 91.708 167 1.696 848 582 viec hoan cac muc tieu SM5.Anh/chi hieu biet ve tam nhin cua cong ty Between Groups ́ uê chi SM6.Tam nhin cua cong ty tao Between Groups su tich cuc va dong luc cho Within Groups 96.012 165 anh chi lam viec Total 97.708 167 TN1.Anh/chi thuong xuyen tim Between Groups 638 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 319 F Sig .091 913 262 769 119 888 181 835 1.044 354 1.457 236 508 603 114 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương kiem nhung cai moi, sang tao va tim cach cai tien cong viec cua minh Within Groups 103.647 165 Total 104.286 167 340 170 514 TN2.Anh/chi thay thich nghi voi Between Groups 628 su thay doi cua moi truong ben Within Groups 84.779 165 ngoai Total 85.119 167 363 181 Within Groups 102.155 165 619 Total 102.518 167 2.140 1.070 625 TN3.Anh/chi hieu duoc nhu cau Between Groups cua khach hang va cam ket dap ung cac nhu cau duoc thay doi vao bat ky luc nao Between Groups truc tiep den viec quyet dinh Within Groups 103.140 165 cua cong ty Total 105.280 167 1.206 603 517 Đ TN4.Khach hang anh huong Between Groups thuc giua cac nhan vien duoc Within Groups 85.270 165 cong ty de cao Total 86.476 167 301 151 543 ại TN5.Hoc tap va chia se kien Between Groups lam la bai hoc kinh nghiem va Within Groups 89.550 165 co hoi de cai thien ban than Total 89.851 167 1.006 503 544 ̣c k ho TN6.Anh/chi xem nhung sai Between Groups du ve cac thong tin ve cong Within Groups 89.828 165 viec duoc giao Total 90.833 167 TG2.Anh/chi nhan thay rang Between Groups 526 263 minh co tac dong tich cuc doi Within Groups 85.849 165 520 voi cong ty Total 86.375 167 TG3.Anh/chi cam thay minh la Between Groups mot phan cua phong ban dang Within Groups lam viec Total ́H tê 493 247 80.167 165 486 ́ uê TG4.Su hop tac giua cac phong Between Groups h in TG1.Anh/chi duoc chia se day 80.661 167 744 372 460 ban duoc khuyen khich Within Groups 75.828 165 cong ty Total 76.571 167 TG5.Viec dao tao nhan vien la Between Groups 280 140 mot dieu tat yeu tao nen suc Within Groups 83.000 165 503 manh tong the Total 83.280 167 TG6.Cac ky nang cua anh chi Between Groups 1.847 924 duoc phat trien qua trinh Within Groups 82.058 165 497 lam viec tai cong ty Total 83.905 167 KD1.Cac gia tri ro rang va phu Between Groups 453 227 hop cong ty dieu chinh Within Groups 70.398 165 427 SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 331 719 293 747 1.712 184 1.167 314 278 758 924 399 505 604 508 603 809 447 278 758 1.857 159 531 589 115 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương hanh vi cua anh chi Total 70.851 167 KD2.Cac lanh dao truyen dat, Between Groups 813 406 lam mau va suc cung co Within Groups 82.039 165 497 nhugn gia tri ma ho ky vong Total 82.851 167 KD3.Cong ty co nhung quy Between Groups 1.603 802 dinh ro rang ve cac viec lam Within Groups 103.391 165 627 dung va sai to chuc Total 104.994 167 KD4.Khi co nhung van de phat Between Groups 097 049 sinh, nhan vien se lua cho Within Groups 81.308 165 493 Total 81.405 167 896 448 387 nhung giai phap hop ly va cong bang nhat Between Groups cong ty cung chia se mot Within Groups 63.937 165 Total 64.833 167 546 273 569 Đ KD5.Cac bo phan khac trien vong chung de lam viec ại dat hieu qua cao nhat Between Groups cai hay va khuyen khich nhung Within Groups 93.930 165 Total 94.476 167 ho KD6.Anh/chi tiep thu cai moi, 817 443 1.279 281 099 906 1.156 317 479 620 hanh dong dang duoc cong ty ̣c k quan tam 5.Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co.opmart Huế h in thơng qua mơ hình Denison Biến quan sát đo ́H tê Nhóm nhân tố Thang Likert chiến Sứ lược mệnh dự định Mục tiêu lược cơng ty điểm 100 3.80 bình thang điểm 100 76 76 Sứ mệnh rõ ràng định hướng cho công việc Trung ́ uê Anh/ chị hiểu rõ chiến Chỉ dẫn Thang 3.80 76 3.77 75.4 tương lai anh chị Công ty thông báo rõ ràng cụ thể mục tiêu cho 75.5 anh/chị SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 116 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương Anh/chị cảm nhận đóng góp thân 3.78 75.6 3.79 75.8 việc hoàn thành mục tiêu Anh/ chị hiểu biết tầm nhìn cơng ty Tầm nhìn 75.8 Tầm nhìn cơng tytạo tích cực động lực cho 3.79 75.8 3.79 75.8 anh/chị làm việc Anh/chị thường xuyên tìm Đ Thay kiếm mới,sáng tạo ại tìm cách cải tiến công việc đổi Anh/chị cảm thấy thích nghi ̣c k sáng tạo ho cách 75.9 với thay đổi mơi 3.80 76 3.80 76 trường bên in Anh/ chị hiểu nhu cầu Khả hướng vào hàng thay đổi vào lúc Khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến việc 76.2 ́ uê khách đáp ứng nhu cầu ́H nghi khách hàng cam kết Định tê thích h 3.82 76.4 3.74 74.8 3.72 74.4 định công ty Học tập chia sẻ kiến thức Khả học tập nhân viên công 74.6 ty đề cao Anh/ chị xem sai SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 117 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương lầmlà học kinh nghiệm hội để cải thiện thân Anh/ chị chia sẻ đầy đủ thông tin công việc Việc phân quyền 3.92 78.4 giao 78 Anh/ chị nhận thấy tác động tích cực 3.88 77.6 3.84 76.8 công ty Anh/chị cảm thấy Sự Đ tham hướng gia nhóm Định phần phòng ban ại làm việc 77 ho Sự hợp tác phòng ban khuyến khích 77.2 3.85 77 ̣c k 3.86 cơng ty Việc đào tạo lực nhân in viên điều tất yếu tạo h nên sức mạnh tổng thể cho triển công ty 76.6 ́H lực tê Phát Các kỹ anh/chị trình làm việc công ty 3.81 76.2 3.89 77.8 ́ uê phát triển Các giá trị rõ ràng phù hợp công ty điều chỉnh hành Sự kiên Các giá vi anh/chị định trị Các nhà lãnh đạo truyền đạt,làm mẫu sức 78.6 3.97 79.4 cố giá trị mà họ kỳ SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 118 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương vọng Cơng ty quy định rõ ràng việc làm 3.99 79.8 sai tổ chức Sự thỏa hiệp 79.3 Khi vấn đề phát sinh, nhân viên lựa chọn giải pháp hợp lí cơng 3.94 78.8 3.92 78.4 Các phận khác công Đ ty chia sẻ triển vọng chung để làm việc đạt hợp hiệu cao ại Sự kết Anh/chị tiếp thu mới,cái ̣c k nhập ho hội 76.8 hay khuyến khích 3.76 hành động cơng ty h in quan tâm 75.2 ́H tê ́ uê SVTH: Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm 119 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ánh Dương ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 120 ... 2.4 Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Co. opmart Huế thông qua mơ hình Denison 62 2.5 Đánh giá chung văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Co. opmart Huế 64 SVTH:... thống hóa vấn đề lí luận văn hóa doanh nghiệp - Xác định phân tích nhân tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Co. opmartHuế - Phân tích điểm mạnh, yếu văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH. .. vào văn ̣c k hóa doanh nghiệp cần thiết, đặt lên hàng đầu Công ty TNHH MTV Co. opmart Huế Với Những vấn đề nêu trên, việc tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh in giá văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV co opmart huế , Đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV co opmart huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay