Hoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm tấm lợp fibrocement của công ty TNHH thương mại số 1 đoàn luyến tại thị trường quảng trị

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH H TÊ ́H U Ế  K IN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣C HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO SẢN O PHẨM TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI CÔNG TY TRÁCH Đ A ̣I H NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SỐĐOÀN LUYẾN SVTH: NGUYỄN THỊ LAN NHI GVHD: THS LÊ QUANG TRỰC Khóa học 2013 – 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận với đề tài “Hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm lợp Fibrocement công ty TNHH Thương mại số Đoàn Luyến thị trường Quảng Trị” cách tốt đẹp khơng thể khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp quan, tổ chức hay cá nhân Với lòng biết ơn chân thành, cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cá nhân, tổ chức tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập U Ế nghiên cứu đề tài ́H Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Quang Trực – người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Thầy dành nhiều thời gian TÊ để dẫn em bước một, từ việc vạch mục tiêu, phương pháp, cách làm đề H tài tốt đến việc hoàn chỉnh cách trình bày Em cảm ơn thầy nhiều IN Em xin cảm ơn Ban giám đốc, trưởng phòng kinh doanh anh chị nhân viên phòng kinh doanh công ty TNHH Thương mại sốĐoàn Luyến tạo K điều kiện thuận lợi để em tiếp xúc với mơi trường thực tế doanh nghiệp ̣C giúp em hoàn thành việc thực tập khóa luận cách tốt O Cuối cùng, em xin chúc thầy/cô trường Đại học Kinh tế Huế, thầy/cô khoa ̣I H Quản trị kinh doanh Ban giám đốc cơng ty, anh/chị phòng kinh doanh dồi Đ A sức khỏe đạt nhiều thành công công việc sống Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Lan Nhi i TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TNCS: Thanh niên cộng sản UBND: Ủy ban nhân dân TP: Thành phố SWOT: S – Strengths (điểm mạnh) Ế Danh mục chữ viết tắt ́H TÊ O – Opportunities (cơ hội) U W – Weaknesses (điểm yếu) Đ A ̣I H O ̣C K IN H T – Threats (thách thức) ii Danh mục bảng biểu hình vẽ Hình 1.1 Mơ hình áp lực cạnh tranh Hình 2.1 đồ cấu tổ chức công ty TNHH Thương mại sốĐoàn Luyến Bảng 1.1 Tiêu thức phân đoạn thị trường tổ chức Bảng 2.1 Thông số kích thước cân nặng sản phẩm lợp Ế Fibrocement U Bảng 2.2 Báo cáo doanh thu khu vực lợp Fibrocement từ 2014 -2016 ́H Bảng 2.3 Bảng tổng hợp ý kiến đại lý sách sản phẩm TÊ Bảng 2.4 Bảng giá bán lợp Fibrocement áp dụng cho đại lý H Bảng 2.5 Bảng tổng hợp ý kiến đại lý sách giá IN Bảng 2.6 Số lượng đại lý kinh doanh lợp Fibrocement khu vực K Bảng 2.7 Bảng tổng hợp ý kiến đại lý sách phân phối Đ A ̣I H O ̣C Bảng 2.8 Bảng tổng hợp ý kiến đại lý sách truyền thơng iii MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Bố cục đề tài: .5 U Môi trường Marketing Hệ thống thông tin marketing đại .6 1.1.2 1.2 ́H 1.1.1 Phân tích môi trường marketing .8 TÊ 1.1 Ế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETINGCHIẾN LƯỢC MARKETING MIX Chiến lược Marketing mục tiêu 16 Phân đoạn thị trường 16 1.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 18 1.2.3 Định vị thương hiệu 19 IN Những vấn đề chiến lược marketing mix 21 K 1.3 H 1.2.1 Khái niệm marketing mix .21 1.3.2 Các bước xây dựng chiến lược marketing mix 21 1.3.3 Các sách marketing mix 23 O ̣I H 1.4 ̣C 1.3.1 Bình luận nghiên cứu: .32 Đ A TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ ĐỒN LUYẾN 35 2.1 Giới thiệu chung công ty sản phẩm lợp Fibrocement: 35 2.1.1 Sự hình thành phát triển công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại số 1: 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty TNHH Thương mại số 1: 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty: 38 a Cơ cấu tổ chức máy quản lý: 38 2.1.4 Giới thiệu sản phẩm lợp Fibrocement 41 2.2 Phân tích mơi trường Marketing sản phẩm lợp Fibrocement tỉnh Quảng Trị 45 2.2.1 Môi trường vĩ mô: .45 2.2.2 Môi trường vi mô: 46 2.3 Thực trạng phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu định vị thương hiệu sản phẩm Fibrocement .47 2.3.1 Phân đoạn thị trường 47 2.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 48 2.3.3 Định vị thương hiệu 49 U Ế 2.4 Thực trạng hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm lợp Fibrocement 49 Sản phẩm 49 2.4.2 Giá 52 2.4.3 Phân phối 54 2.4.4 Truyền thông Marketing 57 H TÊ ́H 2.4.1 IN TÓM TẮT CHƯƠNG 59 Căn đề xuất giải pháp .61 ̣C 3.1 K CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM TẤM LỢP FIBROCEMENT 61 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 61 3.1.2 Phân tích SWOT công ty thời điểm 62 ̣I H O 3.1.1 Đ A 3.2 Nội dung giải pháp đề xuất để hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm lợp Fibrocement 63 3.2.1 Giải pháp chung 63 3.2.2 Giải pháp marketing mix: 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .71 Kết luận 71 Kiến nghị 71 Hạn chế nghiên cứu: 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 77 Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: Đứng trước xu phát triển đất nước, thị trường ngày náo nhiệt, sơi nổi, tình hình cạnh tranh ngày khốc liệt Hằng năm, có nhiều doanh nghiệp đời khơng doanh nghiệp thất dẫn đến phá sản Nguyên nhân chủ yếu vấn đề thật gì? Nó ảnh hưởng nhân tố khách quan xã hội hết yếu tố chủ quan bên doanh nghiệp Vì Ế thế, muốn đứng vững thị trường, nhà quản trị phải hoạch định chiến lược phát U triển chung phù hợp với đặc tính riêng biệt doanh nghiệp, phải nắm bắt ́H tình thế, nguyên lý cạnh tranh để giúp doanh nghiệp phát triển thành công, ổn TÊ định Trong đó, hoạt động marketing ln có vai trò quan trọng góp phần tạo nên chiến lược chung công ty H Trong hoạt động kinh doanh, dù kinh doanh thương mại hay sản xuất kinh IN doanh doanh nghiệp mong muốn hàng hóa tiêu thụ cách nhanh chóng, hiệu thu lợi nhuận Muốn thực mục tiêu K này, doanh nghiệp phải thấu hiểu thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng để biết điều ̣C khách hàng thực muốn tự nghĩ họ muốn Hơn nữa, đầu tư O không ngừng doanh nghiệp vào lĩnh vực Marketing chứng rõ ràng ̣I H chứng minh cho việc nên cần thiết áp dụng Marketing vào kinh doanh Việc định hướng xây dựng chiến lược Marketing toàn diện, tức phối hợp nhuần nhuyễn Đ A chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến, quảng cáo – chiến lược Marketing Mix giúp doanh nghiệp đứng vững, phát triển mở rộng thị trường Trong năm qua, ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có bước phát triển vượt bậc Bên cạnh vật liệu truyền thống sắt, thép, gạch, gỗ…thì có xuất vật liệu cao cấp với sản phẩm có độ bền tính vượt trội phục vụ tốt cho nhu cầu người tiêu dùng Sau tìm hiểu lược hoạt động kinh doanh công ty TNHH Thương mại số Đoàn Luyến, em nhận thấy cơng ty hoạt động hai hình thức kinh doanh kinh doanh thương mại sản xuất; đó, kinh doanh thương mại nguồn doanh thu chủ yếu cơng ty, lĩnh vực sản xuất với sản phẩm chủ lực lợp Fibrocement đà phát triển vấp phải cạnh tranh khốc liệt đối thủ ngồi tỉnh Hiện tại, cơng tychiến lược đẩy mạnh thị trường sản phẩm lợp Fibrocement, nâng cao thương hiệu sản phẩm lợp mình, chiếm lĩnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Nhận thấy tầm quan trọng hoạt động marketing tìm hiểu thực tế cơng ty TNHH Thương mại số 1- Đoàn Luyến; đồng thời tư vấn thầy giáo Ế hướng dẫn hỗ trợ ban lãnh đạo công ty, em định chọn đề tài: “Hoàn U thiện chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm lợp Fibrocement công ty TÊ ́H TNHH Thương mại số - Đoàn Luyến thị trường Quảng Trị.” Mục tiêu nghiên cứu H a Mục tiêu chung: IN Nghiên cứu lý luận marketing mix; vai trò, chức chiến lược marketing mix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời, tìm hiểu, K phân tích thực trạng áp dụng chiến lược marketing cho sản phẩm lợp Fibrocement ̣C công ty TNHH Thương mại số - Đoàn Luyến; đánh giá ưu điểm, hạn chế O chiến lược marketing mix cơng ty để từ đưa giải pháp hoàn ̣I H thiện chiện lược marketing mix cho sản phẩm lợp, giúp công ty mở rộng, chiếm lĩnh thị trường thời gian tới Đ A b Mục tiêu cụ thể:  Tìm hiểu lý luận marketing mix doanh nghiệp  Phân tích thực trạng hoạt động marketing mix cho sản phẩm lợp Fibrocement cơng ty  Đánh giá, đề xuất giải pháp hồn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm lợp Fibrocement công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung vào chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến để phân tích thực trạng hoạt động marketing đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược arketing mix sản phẩm lợp Fibrocement cơng ty TNHH Thương mại số Đồn Luyến - Đối tượng khảo sát/ vấn: khách hàng, đại lý lớn nhỏ có kinh doanh sản phẩm lợp Fibrocement công ty TNHH Thương mại số Phạm vi thời gian: từ 2014 – 2017 U - Ế Đoàn Luyến địa bàn tỉnh Quảng Trị ́H Trong đó: TÊ  Dữ liệu thứ cấp thu thập năm: từ 2014 – 2016  Dữ liệu cấp tiến hành thu thập, khảo sát năm 2017 Đông Hà tỉnh Quảng Trị H Phạm vi không gian: công ty TNHH Thương mại số Đoàn Luyến, địa bàn TP IN - K Phương pháp nghiên cứu: ̣C 4.1 Phương pháp thu thập liệu: - O 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Dữ liệu cần thu thập: ̣I H  Số liệu số lượng đại lý kinh doanh sản phẩm lợp, sản lượng, Đ A giá bán sản phẩm Fibrocememnt công ty năm trở lại  Số liệu, thông tin từ cơng trình nghiên cứu khoa học sách có liên quan - Mục đích thu thập: nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm gần - Phương pháp, kỹ thuật thu thập liệu: nghiên cứu tài liệu bàn - Nguồn liệu sử dụng: tài liệu công ty, đề tài khoa học/khóa luận đại học, sách, Internet… 3.2.2.2 Chính sách giá Giá yếu tố quan trọng chiến lược marketing mixcuar công ty Đứng trước biến động thị trường, giá hàng hóa ngày tăng cao ảnh hưởng đến sức mua người tiêu dùng Vì thế, giá hợp lý giúp doanh nghiệp giữ khách hàng Muốn đưa mức giá phù hợp, khách hàng chấp nhận, cơng ty giảm giá thành sản phẩm: Để giảm giá thành sản phẩm, công ty phải thiết kế Ế quy trình cơng nghệ sản xuất cho tiết kiệm chi phí chất lượng đảm U bảo Để làm điều công ty phải: Đào tạo, nâng cao suất chất lượng ́H công nhân nghiên cứu sản phẩm trước đưa vào sản xuất; Giảm giá thành chi TÊ phí đầu vào: chi phí nhân cơng, chi phí ngun vật liệu, chi phí sản xuất Khi định giá thay đổi giá, phận marketing công ty phải ý đến độ H co giãn cầu theo giá Việc định giá phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm IN cơng ty có khách hàng chấp nhận hay khơng Cơng ty phải tính đến ảnh hưởng thị trường để từ đưa biện pháp điều chỉnh giá cho phù hợp để vừa K thỏa mãn khách hàng vừa đem lại lợi nhuận cho công ty ̣C Công ty nên thực mức chiết khấu giá theo chức năng, phân biệt giá cho O phân khúc thị trường Công ty nên ấn định mức chiết khấu theo quy mơ hàng hóa Đ A ̣I H để đại lý để kích thích họ thức đẩy tiêu thụ khơng nên thực chiết khấu giá Khi kích thức tiêu thụ cơng ty nên trì sách giá, khơng nên giảm giá với mức giá thấp ảnh hưởng đến uy tín chất lượng sản phẩm cơng tycông ty nên tăng chiết khấu, xúc tiến bán mua hàng, tăng % hoa hồng thưởng để kích thích việc mua bán hàng Ngồi ra, cơng ty nên có hình thức ưu đãi giá mua nhiều khách hàng lâu năm 3.2.2.3 Chính sách phân phối Hiện nay, cơng ty thực hệ thống phân phối là: kênh phân phối trực tiếp kênh phân phối gián tiếp 66 Phân phối trực tiếp: thực hợp đồng cung ứng sản phẩm thông qua đội ngũ bán hàng trực tiếp, qua điện thoại qua đơn hàng trực tiếp khách hàng công ty Tuy nhiên, việc phân phối chưa đạt hiệu cao nguồn nhân lực khơng đủ trình độ nhân viên chưa cao Vì thế, để nâng cao hiệu phân phối công ty nên: Chủ động việc liên hệ với khách hàng có nhu cầu để có kế hoạch đáp ứng kịp thời đơn hàng Đối với khách hàng mua trực tiếp với khối lượng lớn khách hàng lâu năm cơng ty cơng ty phải có biện pháp khuyến khích thơng qua hình thức tốn, vận chuyển, bốc xếp hàng tận Ế nơi tích cực liên lạc với nhóm khách hàng để nắm bắt nhu cầu họ U để từ đáp ứng tốt Tạo động lực bán hàng cho đội ngũ bán hàng trực tiếp ́H lương thưởng để họ tích cực việc chào hàng, tiêu thụ sản phẩm Đẩy mạnh TÊ hoạt động cửa hàng trưng bày sản phẩm khu vực thị trường cách hỗ trợ quảng cáo, kệ mẫu, phục vụ cho việc trưng bày H Phân phối gián tiếp: IN Kênh gián tiếp kênh phân phối chủ yếu công ty, có vai trò quan trọng K giúp cơng ty mở rộng thị trường tỉnh Các kênh phân phối chủ yếu tập trung Vĩnh Linh, Triệu Phong – Hải Lăng; thời gian tới công ty cần khuyến khích mở O ̣C rộng mạng lưới phân phối khu vực lại tỉnh đặc biệt tỉnh khác, ̣I H muốn nâng cao hiệu hoạt động kênh phân phối, công ty cần thực số biện pháp sau: Đánh giá hiệu hoạt động đại lý khả tài Đ A chính, có biện pháp khuyến khích hay loại bỏ thích hợp Có biện pháp ưu đãi, khuyến khích thích hợp cho đại lý để hiệu bán hàng cao Cuối vài đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược phân phối công ty: Phân phối hàng hóa phải gắn liền với sản xuất cho lượng tồn kho vừa đủ để đảm bảo số lượng hàng cung cấp cho khách hàng, tránh trường hợp hết hàng để bán cho khách Chủ động đưa ý kiến với đại lý vấn đề trưng bày sản phẩm, bố trí kệ hàng cơng ty vị trí thuận lợi để khách hàng dễ dàng nhìn thấy 67 Đầu tư thêm phương tiện vận chuyển liên kết rộng rãi với tuyến xe để dễ dàng việc vận chuyển xa, tăng khả đáp ứng đơn hàng nhanh chóng, tránh việc buộc khách hàng chờ đợi đơn hàng khơng có phương tiện vận chuyển 3.2.2.4 Truyền thông marketing Truyền thống marketing công cụ bổ trợ hiệu nhằm nâng cao uy tín cơng ty, hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm tâm trí khách hàng Đây sách quan trọng đóng góp vào hồn thiện chiến lược marketing mix Ế doanh nghiệp Để tăng cường hiệu kinh doanh, công ty cần trọng U đến công tác chiêu thị mình, nhằm quảngsản phẩm rộng khắp có kế hoạch ́H cụ thể việc đảm bảo thương hiệu Tấn Phát Tâm Châu ngày người TÊ biết đến Để thực tốt chiến lược kinh doanh cơng ty cơng ty phải thực H đồng sách marketing mix sách truyền thơng có vai trò IN lớn việc phát huy hiệu phận khác Ngồi hình thức truyền K thơng thời gian qua, cơng ty thực thêm số hình thức sau: Tăng cường quảng cáo với nhiều hình thức phù hợp: muốn quảng cáo đạt hiệu ̣C phải xác định rõ mục tiêu quảng cáo là: tăng số lượng hàng tiêu thụ thị O trường mở rộng thị trường mới; xây dựng phát triển uy tín thương ̣I H hiệu uy tín cơng ty Đồng thời, phải lựa chọn phương tiện quảng cáo thích hợp để Đ A dễ dàng tiếp cận với khách hàng mục tiêu Thực sách khuyến hình thức chiến khấu tiền mặt cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn toán tiền mua hàng, để tăng số lượng bán thu hút ý khách hàng Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng giúp hoàn thiện chiến lược định vị công ty Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng tỉnh nhằm thu thập ý kiến đánh giá khách hàng sản phẩm hoạt động công ty để kịp thời điều chỉnh 68 Tích cực tham gia hoạt động xã hội cơng ích, từ thiện giúp đỡ học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt, tặng quà tết cho gia đình sách để thu hút ủng hộ quyền địa phương, cấp lãnh đạo tỉnh có yêu mến, tin cậy, tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng tương lai Thường xuyên thăm dò, chăm sóc, gửi quà cho đại lý vào dịp lễ tết Quan Ế tâm giữ chân khách hàng quen thuộc sách ưu đãi uy tín cơng ty ́H U TĨM TẮT CHƯƠNG Dựa vào tảng phân tích chương 2, em đề số giải pháp giúp hoànthiện chiến lược marketing mix cho sản phấm lợp Fibrocement cơng ty TNHH Thương mại số – Đồn Luyến Nội dung giải pháp trình bày H hướng đến mục đích cuối giúp cơng ty ngày hồn thiện chiến IN lược kinh doanh dành cho lợp Fibrocement thương hiệu Tấn Phát Tâm K Châu để công ty phát triển ổn định, bền vững tương lai, có chỗ đứng ̣C ổn định kinh tế phức tạp nhiều cạnh tranh O Tuy nhiên, khơng thể lúc thực tồn giải pháp mà phải lên kế hoạch ̣I H cụ thể, phù hợp với mục tiêu chung ngân sách cơng ty Vì vậy, cơng ty nên trích phần ngân sách từ lợi nhuận hàng năm để thực giải pháp Đ A theo thứ tự ưu tiên thực hiện:  Các giải pháp thực ngay: - Tổ chức, phát triển phận marketing cơng ty - Đa dạng hóa mẫu mã, kích thước lợp - Thực tốt công tác nghiên cứu thị trường khu vực - Chú trọng đến sách truyền thơng marketing  Các giải pháp lâu dài: - Đưa thương hiệu Tấn Phát Tâm Châu đến gần với người tiêu dung - Hoạch định giá cho khu vực, thời điểm 69 - Mở rộng mạng lưới phân phối tỉnh Nam Trung Bộ Các giải pháp xuất phát từ nhìn thức cá nhân sinh viên chưa có kinh nghiệm thực tế nên nhiều thiếu xót, hy vọng góp phần giúp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế công ty định hướng đưa giải pháp tối ưu 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thời gian thực tập công ty TNHH Thương mại sốĐoàn luyến, em nhận thấy việc vận dụng kiến thức học vào thực tiễn kinh doanh doanh nghiệp q trình, khơng đơn giản áp dụng mà ta phải biết Ế cách điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn U Qua trình phân tích q trình hoạt động việc thực chiến lược ́H marketing mix cho sản phẩm lợp Fibrocement cơng ty năm qua, nhìn chung mang lại nhiều hiệu quả, sản lượng, doanh thu tăng qua năm TÊ bước mở rộng thị trường Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thu hút số lượng khách hàng chưa cao sách giá so với đối thủ khu vực, H hình thức chiêu thị chưa trọng, sản phẩm chưa đa dạng mẫu mã, IN kích thước vậy, từ phân tích, giải pháp trên, hy vọng giúp cơng ty có K nhìn tổng quát, khai thác tối đa điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng hội phòng ngừa thách thức để đưa sách, chiến lược hồn thiện O ̣C ̣I H Để tồn phát triển, cơng ty phải tập trung toàn lực vào việc xây dựng chiến lược marketing phù hợp, đẩy mạnh thương hiệu Tấn Phát Tâm Châu Đ A thị trường, không tỉnh mà mở rộng tỉnh đất nước Do hạn chế thời gian thực tập kiến thức thân nên khóa luận thực tập tốt nghiệp chắn nhiều thiếu xót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy bạn bè Kiến nghị  Đối với quan Nhà nước quyền địa phương: Để tạo điều kiện cho ngành sản xuất kinh doanh phát triển đồng thời khắc phục khó khăn cho cơng ty, Nhà nước cần hồn thiện sách pháp lý, thực 71 biện pháp bảo hộ cho sản phẩm, có biện pháp đầu tư phát triển mở rộng sản xuất đáp ứng cầu người dân Cơ quan thuế Nhà nước cần thể cao chức quản lý, rút ngắn thời gian hồn thuế VAT giúp cơng ty hồn thuế nhanh, tránh vay vốn ngân hàng với số lượng lớn Giảm thuế giúp công ty hoạt động kinh doanh đạt lợi nhuận cao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cần có sách quan tâm đến hoạt động công ty như: tạo điều kiện thuận lợi thủ tục pháp lý giao dịch, Ế hỗ trợ tạo điều kiện cho công ty tiếp xúc với nguồn vốn hội kinh doanh U cần thiết ́H  Đối với công ty TNHH Thương mại sốĐoàn Luyến: TÊ Cần có phận chun marketing cơng ty, trọng công tác đào tạo nghiệp vụ marketing cho nhân viên bán hàng, bổ sung thêm lực lượng làm cơng IN H tác marketing cơng ty Tích cực nâng cao trình độ tay nghề, kỹ thuật chuyên môn cho tất nhân viên K người lao động để kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển công ty taij ̣C tương lai O Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, sạch, đảm bảo thiết bị sở hạ ̣I H tầng cần thiết cho hoạt động sản xuất Đ A Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 phấn đấu áp dụng toàn hệ thống để đưa thương hiệu Tấn Phát Tâm Châu sâu vào tiềm thức khách hàng ngày phát triển vững thị trường Hạn chế nghiên cứu: Do thiếu hụt nguồn lực kiến thức, kinh nghiệm, khả nghiên cứu tác giả hạn chế việc cung cấp số liệu, thơng tin bí mật cơng ty nên đề tài gặp phải số hạn chế sau: 72 Phạm vi nghiên cứu hẹp, tập trung nghiên cứu chiến lược marketing mix cho sản phẩm tỉnh Quảng Trị, phần lớn TP.Đông Hà, nhiều khu vực khác với yếu tố khác ảnh hưởng đến chiến lược marketing mix cơng ty Thời gian thực tập cơng ty có hạn nên chưa sâu vào thực tế nhiều vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu Một số giải pháp đề xuất áp dụng vào thời gian định hay Ế khu vực cụ thể tùy thuộc vào điều kiện sách chiến Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U lược phát triển chung công ty 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác giả Philip Kotler TS Nguyễn Thị Năm Tên báo/ tên Nhà xuất bản/ đường xuất giáo trình link 2007 2015 Sách “Marketing bản” động – xã hội Giáo trình Quản trị Đại học Huế Marketing U Minh Hòa (chủ ́H biên), ThS Lê Quang Trực, TÊ ThS Phan Thị H Thanh Thủy TS Nguyễn Quantri.vn biên tập IN Nhà xuất Lao Ế STT hệ thống hóa Dương Thị O ̣C K Thượng Thái 2008 ̣I H Loan details/9494-vai-trocua-marketing-trongdoanh-nghiep Hoàn thiện chiến http://tailieu.vn/doc/k lược marketing hoa-luan-tot-nghiep- công ty xây dựng công nghiệp Hà Đ A http://quantri.vn/dict/ Nội giai đoạn 2007-2015 hoan-thien-chienluoc-marketing-cuacong-ty-xay-dungcong-nghiep-ha-noigiai-d-1681547.html Lê Thị Tuyết Lan 2010 Hoàn thiện chiến http://doc.edu.vn/tai- lược Marketing lieu/luan-van-hoan- Mix nhằm thu hút thien-chien-luoc- 74 khách hàng cho marketing-mix- công ty TNHH nham-thu-hut-khach- Thương mại Sài hang-cho-cong-ty- Gòn – Kiên Giang tnhh-thuong-mai-sai- (siêu thị gon-kien-giang- CO.OPMART 27922/ Kiên Giang Trần Thanh 2011 http://luanvan.net.vn/ phẩm dòng lợp luan-van/de-tai- U Thủy Trúc Chiến lược sản Ế chien-luoc-san-pham- ́H công ty nhựa TÊ Việt Nam Á cong-ty-nhua-vietnam-a-naaco-tai-vietnam-giai-doan-20082010-9504/ K IN H (NAACO) dong-tam-lop-cua- Trần Thị Hoàng Đ A ̣I H O Lan 2012 ̣C Xây dựng chiến http://tailieuso.udn.vn lược marketing cho /bitstream/TTHL_12 ngành hàng vật 5/3912/2/Tomtat.pdf liệu xây dựng công ty C&T Nguyễn Hữu 2013 Mạnh Biện pháp nâng http://202.191.56.137 cao hiệu sản /bitstream/VKTQL_1 xuất kinh doanh 23/446/2/000000271 công ty TNHH 730.pdf Tấm lợp Việt Á Huyền Tôn Nữ 2013 Hoàn thiện phát http://luanvan.co/luanvan/khoa-luan-hoan- 75 Mai Thy triển hệ thống kênh thien-va-phat-trien-he- phân phối sản thong-kenh-phan-phoisan-pham-xi-mang- phẩm xi măng Holcim công ty holcim-tai-cong-ty-tnhhthuong-mai-dich-vu- TNHH Thương 54993/ mại – dịch vụ - vận tải Hoàng Tuấn 2016 Trang Hoàn thiện chiến http://113.190.233.20 lược phát triển 6:8081/dspace/bitstre am/DHTL_12345678 ́H thương hiệu cho Ế Trần Thị Minh U 10 9/2486/3/A20870_M Thương mại xây K499.pdf TÊ công ty TNHH dựng Hồng Gia Đ A ̣I H O ̣C K IN H Phát 76 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu vấn PHIẾU PHỎNG VẤN Mã số phiếu:…… Xin chào Anh/Chị! Tôi sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hiện nay, Ế nghiên cứu tìm hiểu đánh giá đại lý sách marketing U sản phẩm lợp Fibrocement công ty TNHH Thương mại số 1- Đoàn Luyến ́H thị trường Quảng Trị Hy vọng Anh/Chị dành chút thời gian giúp tơi hồn thành TÊ phiếu vấn Những ý kiến đóng góp Anh/Chị thông tin quý báu giúp thực H tốt đề tài Tôi xin cam đoan thơng tin dùng cho mục đích học tập, IN nghiên cứu K Xin chân thành cảm ơn! ̣C O Câu 1: Anh/chị vui lòng cho biết thời gian anh/chị làm đại lý phân phối sản phẩm ̣I H lợp Fibrocement cơng ty TNHH TM số Đồn Luyến: Đ A A Dưới năm B năm – năm C năm – năm D Trên năm Câu 2: Đối với sản phẩm lợp, anh chị kinh doanh nhà cung cấp nào? a Đoàn Luyến b Akita – Quán Ngang c Long Thọ - Huế d Sản phẩm lợp từ Đà Nẵng e Khác (vui lòng ghi rõ):………………………………………………………… 77 Câu Đánh giá Anh (Chị) yếu tố sản phẩm lợp Đoàn Luyến (chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã, đa dạng, màu sắc, kích cỡ,…)? Ưu điểm: Nhược điểm: Ế U ́H Câu 4: Đánh giá Anh (Chị) yếu tố giá lợp Đoàn Luyến (chiết TÊ khấu, giá bán, độ linh hoạt giá )? H Ưu điểm IN K ̣C Nhược điểm: O ̣I H Câu 5: Đánh giá Anh (Chị) yếu tố phân phối/bán hàng lợp Đoàn Đ A Luyến (sự sẵnsản phẩm, giao hàng nhanh chóng/kịp thời, hỗ trợ vận chuyển, )? Ưu điểm Nhược điểm: 78 Câu 6: Đánh giá Anh (Chị) yếu tố truyền thơng/xúc tiến lợp Đồn Luyến (quảng cáo, khuyến mãi, hoạt động truyền thông khác)? Ưu điểm Ế Nhược điểm: U ́H TÊ Câu 7: Đánh giá Anh (Chị) yếu tố khác lợp Đoàn Luyến? H Ưu điểm IN K ̣C Nhược điểm: O ̣I H Đ A Câu 8: Điều làm Anh (Chị) hài lòng sản phẩm lợp Cơng ty Đồn Luyến? Câu 9: Điều làm Anh (Chị) khơng/chưa hài lòng sản phẩm lợp Cơng ty Đồn Luyến? 79 Anh/Chị vui lòng cho điểm yếu tố sau công ty (Tối đa 10 điểm) Tiêu chí đánh giá Đồn Luyến Akita Long Thọ Đà Nẵng Khác Về sản phẩm: mẫu mã, chất lượng, màu sắc,… Về giá cả, chiết Ế khấu,… U Về phân phối, bán hang ́H Về truyền thông/xúc TÊ tiến K IN H Yếu tố khác ̣C THÔNG TIN VỀ QUÝ ĐẠI LÝ/ NHÀ PHÂN PHỐI O Tên đại lý:………………………………………………………………… ̣I H Địa chỉ:…………………………………………………………………… Đ A Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị hợp tác! 80 ... Để hồn thành khóa luận với đề tài Hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm lợp Fibrocement công ty TNHH Thương mại số Đoàn Luyến thị trường Quảng Trị cách tốt đẹp khơng thể khơng gắn... ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ ĐỒN LUYẾN 35 2 .1 Giới thiệu chung công ty sản phẩm lợp Fibrocement: 35 2 .1. 1 Sự hình thành phát triển công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại. .. Marketing Mix cho sản phẩm lợp Fibrocement công ty TÊ ́H TNHH Thương mại số - Đoàn Luyến thị trường Quảng Trị. ” Mục tiêu nghiên cứu H a Mục tiêu chung: IN Nghiên cứu lý luận marketing mix; vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm tấm lợp fibrocement của công ty TNHH thương mại số 1 đoàn luyến tại thị trường quảng trị , Hoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm tấm lợp fibrocement của công ty TNHH thương mại số 1 đoàn luyến tại thị trường quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay