Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch đông hà travel

69 2 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:21

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn Hoàng Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Thúy Đạt Lớp: K47 Quản trị kinh doanh – PHQT Niên khóa: 2013-2017 Quảng Trị, tháng năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tháng thực tập trọn vẹn, em nhận quan tâm từ nhiều phía Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kinh Tế Huế, tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu, đặc biệt Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Đạt, giảng viên trực tiếp hướng dẫn để em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Cô, Chú, Anh, Chị công ty Cổ Phần Du Lịch Đông Hà Travel tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn cho thời gian thực tập, đặc biệt Cô, Chú, Anh, Chị Phòng Kinh Doanh trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin kính chúc q Thầy, Cơ, dồi sức khỏe thành cơng nghiệp cao q Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chị Công ty Cổ Phần Du Lịch Đông Hà Travel dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công công việc Xin chân thành Cảm ơn! Sinh viên thực Hoàng Thị Thanh Tuyền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt MỤC LỤC DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ .iii iv DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .iv DANH MỤC HÌNH v 1.Lý chọn đề tài .1 2.Mục tiêu nghiên cứu .1 3.Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu .2 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Kết cấu đề tài 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu .4 1.1.1 Khái niệm động lực làm việc .4 1.1.2 Lợi ích việc tạo động lực làm việc 1.1.3 Thuyết nhu cầu Maslow: .6 1.1.4 Thuyết công bằng J Stacy Adam: 1.1.5 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom: 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 10 1.1.6.1 Chính sách công ty 10 1.1.6.2 Môi trường làm việc .14 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 16 1.3 Mô hình nghiên cứu 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL 19 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần du lịch Đông Hà Travel 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển CTCP Du Lịch Đông Hà Travel 19 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh CTCP Du Lịch Đông Hà Travel .19 2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức 20 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ bộ phận 21 2.1.5 Tình hình lao động công ty 22 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm từ 2014-2016 23 Hoàng Thị Thanh Tuyền i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Đông Hà Travel 25 2.2.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 25 2.2.2 Chính sách công ty 25 2.2.2.1 Chính sách tiền lương 25 2.2.2.2 Chính sách khen thưởng .28 2.2.2.3 Chính sách phúc lợi .31 2.2.2.4 Chính sách đào tạo – phát triển 34 2.2.3 Môi trường làm việc 37 2.2.3.1 Điều kiện vật chất làm việc 37 2.2.3.2 Công việc .39 2.2.3.3 Quan hệ đồng nghiệp 40 2.2.3.4 Văn hóa doanh nghiệp 42 2.2.3.5 Phong cách lãnh đạo .43 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL 47 3.1 Cơ sở đề giải pháp 47 3.1.1 Định hướng công ty 47 3.1.2 Kết nghiên cứu 48 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên 49 3.2.1 Tích cực sử dụng biện pháp kích thích nhân viên 49 3.2.2 Nâng cao hiệu việc thực nội quy công ty 50 3.2.3 Có chính sách đào tạo phát triển hấp dẫn 50 3.3.4 Cải thiện mối quan hệ lãnh đạo với nhân viên, bộ phận với củng cố môi trường văn hóa cơng ty 51 3.3.5 Trong công việc 53 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Hồng Thị Thanh Tuyền ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Hồng Thị Thanh Tuyền iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 1: Mối quan hệ hệ thống thứ bậc nhu cầu áp dụng vào môi trường làm việc doanh nghiệp Bảng 2: Tình hình lao động công ty qua năm 2014-2016 22 Bảng 3: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận công ty qua năm 2014-2016 .24 Bảng 4: Bảng tổng kết phiếu điều tra mức độ hài lòng nhân viên chính sách tiền lương 28 Bảng 5: Bảng tổng kết phiếu điều tra mức độ ảnh hưởng chính sách khen thưởng 29 Bảng Bảng tổng kết phiếu điều tra mức độ ảnh hưởng chính sách đào tạo phát triển .35 Bảng Các trang thiết bị bộ phận .37 Bảng mức độ ảnh hưởng điều kiện vật chất 38 Bảng Bảng tổng kết phiếu điều tra mức độ hài lòng nhân viên mối quan hệ đồng nghiệp 42 Bảng 10 Bảng tổng kết phiếu điều tra mức độ ảnh hưởng phong cách lãnh đạo 44 Hoàng Thị Thanh Tuyền iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC HÌNH Hình 1: Các cấp bậc nhu cầu Maslow .6 Hình 2: Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 18 Hình Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty 21 Hoàng Thị Thanh Tuyền v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực xã hội tài sản quan trọng quốc gia, định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định vị dân tộc trường quốc tế Trong doanh nghiệp nhân lực đầu vào quan trọng nhất, định trình kết hợp nguồn lực khác cách có hiệu để tạo sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng Với chặng đường cơng nghiệp hóa đại hóa nước ta đòi hỏi đội ngũ lao động doanh nghiệp phải động, tiên phong, sáng tạo cơng việc, cần có động lực làm việc cao Sự thay đổi nhanh chóng khoa học công nghệ bên cạnh việc mang lại thành tựu lớn cho phát triển kinh tế - xã hội phương pháp sản xuất tiên tiến, chi phí thấp, chất lượng sản phẩm dịch vụ cao, tạo thách thức không nhỏ với quốc gia doanh nghiệp khơng tìm cách tiếp cận hợp lý Đồng thời, xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế AFTA WTO tạo hội cho phát triển kinh tế xã hội tận dụng lợi so sánh thương mại lại gây áp lực cạnh tranh gay gắt quốc gia doanh nghiệp Để đứng vững thành cơng ngành đội ngũ lao động phải làm việc hết mình, cống hiến cho cơng việc với mục đích riêng cá nhân người lao động Trong năm qua, Công ty cổ phần du lịch Đông Hà travel công ty dẫn đầu ngành du lịch tỉnh Quảng Trị, công ty vừa hoạt động lĩnh vực thương mại vừa hoạt động lĩnh vực dịch vụ, việc tạo động lực để khuyến khích nhân viên làm việc động, tích cực cần thiết Do đó, đề tài “Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Công ty cổ phần du lịch Đơng Hà travel” có ý nghĩa thiết thực, giúp ban lãnh đạo công ty hiểu rõ thêm mong muốn nhân viên, từ đưa giải pháp nhằm thúc đẩy động lực làm việc tạo mối quan hệ bền chặt nhân viên với công ty Mục tiêu nghiên cứu Đề tài giải thông qua mục tiêu sau đây: Thứ nhất, xác định yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên mà cơng ty thực Hồng Thị Thanh Tuyền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Thứ hai, phân tích tác động yếu tố việc thúc đẩy động lực làm việc nhân viên Thứ ba, đưa số giải pháp giúp cơng ty khai thác tối đa suất làm việc nhân viên Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2014- 2016, số liệu sơ cấp thu thập từ tháng 3-4/2017 Phạm vi không gian: Công ty cổ phần du lịch Đông Hà Travel Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên bao gồm: sách cơng ty (lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo phát triển) môi trường làm việc (điều kiện vật chất, công việc, quan hệ đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, văn hóa cơng ty) Đối tượng nghiên cứu 20 nhân viên (nằm biên chế) làm việc văn phòng Công ty Cổ phần du lịch Đông Hà Travel Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin Thông tin sơ cấp thu thập cách: Quan sát, tham khảo ý kiến số cán lãnh đạo nhân viên công ty, vấn nhân viên văn phòng cơng ty thơng qua bảng câu hỏi Thông tin thứ cấp thu thập thông qua: báo cáo, tài liệu CTCP Du Lịch Đơng Hà Travel, thơng tin báo chí, Internet, sách, giáo trình, luận văn 4.2 Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu Điều tra tất nhân viên biên chế cơng ty, làm phòng khác gồm: phòng kế tốn – tài chính, phòng sale, phòng dịch vụ, phòng kinh doanh 4.3 Phương pháp phân tích Thơng tin thu thập đưa vào phân tích dựa phương pháp thống kê tính tốn cơng cụ Excel Đồng thời sử dụng kiến thức học trường thu thập qua việc đọc sách, báo, kết hợp với tham khảo ý kiến số cán có liên quan đến đề tài cơng ty để phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Hồng Thị Thanh Tuyền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Kết cấu đề tài Đề tài gồm phần: Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lí luận chung tạo động lực cần thiết phải tạo động lực làm việc cho nhân viên Chương 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ phần du lịch Đông Hà Travel Chương 3: Các biện pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần du lịch Đông Hà Travel Phần III: Kết luận kiến nghị Hoàng Thị Thanh Tuyền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt cách toàn diện tài người lao động Hồn thiện cơng cụ, chế tạo động lực mà công ty áp dụng để phát huy tối đa vai trò biện pháp Và phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hoàn thiện chế tạo động lực lao động tổ chức Đánh giá vai trò, lực người lao động nghiệp xây dựng phát triển tổ chức cá nhân từ có phương hướng quản trị nhân lực phù hợp, phát huy lực, trách nhiệm khuyến khích người lao động đóng góp cho tổ chức Tạo lòng tin người lao động với tổ chức để họ yên tâm công tác Thỏa mãn đầy đủ nhu cầu, mơ ước riêng người, đem lại lợi nhuận hợp lý cho công ty lợi tức thỏa đáng cho cổ đông, đồng thời công hiến thật nhiều cho đất nước, xã hội 3.1.2 Kết nghiên cứu Công ty cổ phần du lịch Đông Hà Travel công ty chuyên lữ hành, với nguồn lao động tương đối Việc tìm hiểu sách mơi trường làm việc cơng ty có ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên hài lòng nhân viên yếu tố quan trọng thông qua kết nghiên cứu nhà quản trị, ban lãnh đạo cơng ty biết nhu cầu mong muốn nhân viên để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi đề sách tạo mơi trường làm việc thích hợp nhằm thúc đẩy nhân viên làm việc ngày động Sau thời gian nghiên cứu đề tài giải vấn đề sau: Phân tích yếu tố thuộc sách mơi trường làm việc có ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Các sách là: Chính sách tiền lương, khen thưởng, phúc lợi, đào tạo-phát triển Môi trường làm việc bao gồm: Điều kiện vật chất, công việc, quan hệ đồng nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo Trên sở tìm hiểu yếu tố thuộc sách môi trường làm việc công ty kết hợp với thông tin thu từ việc khảo sát ý kiến nhân viên, đề tài tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc nhân viên Qua kết khảo sát cho thầy hầu hết nhân viên đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc họ Trong tiền lương yếu tố quan trọng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến động lực làm việc nhân viên Bên cạnh đó, đề tài vào phân tích mức độ hài lòng nhân viên với yếu tố Nhìn chung nhân Hồng Thị Thanh Tuyền 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt viên hài lòng với sách mơi trường làm việc công ty Và để tiếp tục phát huy lực tạo động lực làm việc nhân viên cơng ty nên có sách tố nũa để thu hút nhân viên, để khuyến khích nhân viên làm việc hăng say, nhiệt tình 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên 3.2.1 Tích cực sử dụng biện pháp kích thích nhân viên Kích thích vật chất Vấn đề lương thưởng có tác động lớn đến động lực làm việc nhân viên Tiền lương, thưởng hợp lí gắn kết người lao động với doanh nghiệp, lợi ích họ chiều với lợi ích doanh nghiệp Hiện mức lương mà công áp dụng đáp ứng nhu cầu nhân viên Việc tiến hành năm nâng lương lần khơng khuyến khích nhân viên nâng cao suất lao động, trình độ chun mơn nghiệp vụ tư tưởng họ nghĩ có cố gắng lương khơng cải thiện thời gian dài Vì cơng ty nên tiến hành năm nâng lương lần, rút ngắn thời gian họ phấn đấu Những nhân viên tích cực lao động tăng hệ số lương cho họ từ 0,2 đến 0,3 Kích thích tinh thần Sự khen thưởng việc, lúc, người ban lãnh đạo công ty động lực lớn không cho nhân viên hưởng cố gắng phát huy thành tích đạt được, hành vi đáng tuyên dương mà kích thích động viên thành viên lại noi theo nhằm thỏa mãn nhu cầu tơn trọng nhân viên Do đó, để kết hợp hài hòa lợi ích vật chất lợi ích tinh thần song song với việc phát huy phần thưởng tinh thần cho nhân viên, cơng ty tăng cường phần thưởng có giá trị vật chất cho nhân viên Cơng ty khen thưởng theo tỉ lệ doanh thu Số tiền thưởng dành cho nhân viên loại A, nhân viên loại B,C khơng thưởng tổng số tiền khuyến khích 100 % 75% số tiền chia cho nhân viên đạt loại A, 25% cho nhân viên đạt loại B, nhân viên loại C không thưởng Chỉ tiêu xếp loại nhân viên để khen thưởng: (1) Loại A: Thường xun hồn thành cơng việc giao số lượng chất lượng, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên, không vi phạm tư cách đạo đức nghề nghiệp, khách hàng phản ánh Hoàng Thị Thanh Tuyền 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt tốt thái độ quy cách phục vụ (2) Loại B: Không để khách hàng phàn nàn thái độ phục vụ, hồn thành cơng việc giao, vi phạm kỷ luật mức độ nhẹ khiển trách, phê bình (3) Loại C: Vi phạm nội quy công ty mức độ cao hơn, thái độ khơng nghiêm túc q trình làm việc để khách phản ánh Cơng ty tiếp tục trì hình thức thưởng lương tháng thứ 13 vào cuối năm, bên cạnh phải xem xét, đánh giá để có chế độ khen thưởng cho nhân viên có đóng góp ngồi nhiệm vụ thường ngày họ, tiền hoa hồng cho nhân viên bán hàng (trích 3% từ lợi nhuận 3% đơn đặt hàng môi giới, giới thiệu khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ty) , thưởng thực đơn đặt hàng lớn thuyết phục người mua trả tiền trước 100% Cần có ghi nhận cách cụ thể đóng góp nhân viên để có chế độ khen thưởng biện pháp thiết thực để khuyến khích nhân viên làm việc tốt Việc tổng kết hàng tháng, hàng quý thay tổng kết cuối năm giúp nhân viên thầy tự hào thành tích thân việc khen thưởng kích thích nhân viên làm việc thời gian tiếp, để cuối năm việc khen thưởng giảm bớt ý nghĩa nhân viên có thêt khơng nhớ năm làm gì, vơ hình chung làm giảm hứng thú làm việc nhân viên 3.2.2 Nâng cao hiệu việc thực nội quy công ty Việc thực kỷ luật, nội quy công ty điều quan trọng Một tổ chức tất nhân viên hay vài nhân viên không thực nội quy mà tổ chức đề ra? Cán lãnh đạo công ty cần giám sát chặt chẽ việc thực nội quy Có thể phối hợp với phận tổ bảo vệ để làm điều Tùy vào mức độ vi phạm để xử lí Nếu nghỉ khơng lí ngày tháng giảm 5% lương tháng đó, nghỉ khơng lí ngày giảm 10% lương, vi phạm mức độ cao kỷ luật cánh cáo trước tồn thể nhân viên cơng ty, trừ 50% lương 60% tiền thưởng cuối năm Kỷ luật luân chuyển vị trí làm việc với điều kiện mức lương có thời hạn 3.2.3 Có chính sách đào tạo phát triển hấp dẫn Do yêu cầu cơng việc đòi hỏi đa số nhân viên tuyển vào làm việc cơng ty phải có trình độ chuyên môn định Tuy nhiên để thực tốt cơng việc Hồng Thị Thanh Tuyền 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt giao đòi hỏi nhân viên phải có kỹ thành thạo có kinh nghiệm điều cần thiết Do để phát huy hiệu công việc lực cá nhân đòi hỏi nhân viên phải học kiến thức, kỹ cần thiết cho công việc thông qua kèm cặp, bảo người quản lý giỏi Ở công ty, tổ trưởng người trực tiếp chịu trách nhiệm kèm cặp, bảo cho nhân viên Ngồi có thay đổi quy trình nghiệp vụ có thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến cơng việc Cơng ty cử người học trường quy, lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn Ví dụ như: Cơng ty cử người đị học lớp kỹ giao tiếp đàm phán kinh doanh, cử người học lớp phát triển nghiệp vụ du lịch…Việc giúp nhân viên cập nhật thơng tin kịp thời, nhanh chóng để hồn thành tốt công việc giao Xem đào tạo cách để nâng cao động lực làm việc cho nhân viên, động viên tinh thần làm việc, cách để giữ chân nhân viên Để thực điều doanh nghiệp cần có sách quán Đào tạo phải xem phần thưởng cho kết làm việc khả quan nhân viên, khơng phải bù đắp thâm niên làm việc Bên cạnh Cơng ty cho nhân viên tham dự buổi hội nghị, hội thảo tổ chức tỉnh tỉnh Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng… để học hỏi giao lưu với công ty khác, trau dồi thêm kiến thức nghiệp vụ 3.3.4 Cải thiện mới quan hệ lãnh đạo với nhân viên, phận với củng cớ mơi trường văn hóa công ty Khi tiền lương đủ đáp ứng nhu cầu vật chất sinh hoạt ngày, người ta thường đòi hỏi nhu cầu khác, giao tiếp thân thiện với đồng nghiệp Nếu cuốc sống nhân viên có vấn đề vướng mắc đến quan họ muốn chia sẻ khó khăn hay vấn đề khúc mắc sống Mối quan hệ đồng nghiệp ảnh hưởng nhiều trình làm việc phục vụ khách Khơng thể để nhân viên khơng hài lòng phục vụ khách, xảy sai sót Nếu nhà quản lí chủ động khuyến khích cho nhân viên tạo bầu khơng khí làm việc thân thiện cơng ty,chẳng hạn có q bất ngờ ngày sinh nhật hay tổ chức chơi dã ngoại…đó giải pháp đem lại hiệu khơng nhỏ Hồng Thị Thanh Tuyền 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Văn hóa doanh nghiệp có vị trí vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp thiếu yếu tố văn hóa, ngơn ngữ, thơng tin nói chung coi tri thức doanh nghiệp khó bền vững Trong khuynh hướng xã hội ngày nguồn lực doanh nghiệp mà văn hóa doanh nghiệp liên kết nhân lên nhiều lần giá trị nguồn lực riêng rẽ Do văn hóa doanh nghiệp coi tài sản vơ hình doanh nghiệp Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp trước hết phải có quan điểm cụ thể văn hóa doanh nghiệp Văn hóa có tảng khơng có điểm mốc đầu cuối Khi xây dựng văn hóa cơng ty phải có nhận thức niềm tin triệt để, lúc văn hóa xuất Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cấn phải có biện pháp cụ thể Biện pháp xây dựng mộ hệ thống định chế, bao gồm: danh, tự kiểm sốt, phân tích cơng việc, u cầu Sau xây dựng kênh thông tin, xây dựng thể chế thiết chế tập trung dân chủ như: Đa dạng hóa loại hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tiêu chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng chế kết hợp hài hòa lợi ích để doanh nghiệp trở thành ngơi nhà chung nhân viên người phấn đấu ngơi nhà Để hình thành văn hóa mạnh có sắc riêng, hầu hết doanh nghiệp thường xây dựng tiêu chuẩn vầ văn hóa buộc người phải tuân theo Tuy nhiên, tiêu chuẩn thay đổi khơng phù hợp hiệu thấp, cơng ty sáng tạo tiêu chuẩn Trong điều kiện tồn cầu hóa kinh tế giới trình cạnh tranh quốc tế ngày trở nên gay gắt văn hóa doanh nghiệp trọng xây dựng phát triển Mơi trường văn hóa cơng ty có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, lòng nhiệt tình hiệu làm việc nhân viên Một môi trường tốt làm cho người lao động hăng say, làm việc gắn bó với cơng ty Để làm điều công ty nên: (1) Tạo khơng khí thân thiện đồn kết giúp đỡ lẫn nhân viên việc tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ, nâng cao sinh hoạt tinh thần tăng hiểu biết, tình cảm nhân viên (2) Tạo môi trường làm việc lịch sự, văn hóa Xây dựng cho nhân viên tác phong cơng nghiệp nghiêm túc Xóa bỏ thói quen xấu nhân viên làm không giờ, muộn sớm, nói chuyện làm việc (3) Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên công ty phát huy lực mình, tạo tâm lý đồn kết Hồng Thị Thanh Tuyền 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt cán nhân viên công ty phấn đấu mục tiêu chung cơng ty (4) Lãnh đạo phải thường xuyên quan tâm tới nhân viên, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nhân viên, tiếp xúc động viên nhân viên làm việc Giữa nhân viên phải giúp đỡ công việc, bù đắp thiếu sót để nâng cao tay nghề hỗ trợ hồn thiện thân Công ty xây dựng hệ thống thông tin thông suốt tồn cơng ty đảm bảo tính hai chiều thông tin tránh tượng thông tin sai lệch (5) Lãnh đạo công ty phải người gương mẫu chấp hành nội quy công ty đề ra, làm gương cho nhân viên noi theo (6) Cấp nên biết động viên tập thể “một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao” Sức mạnh tập thể lớn biết cách lôi kéo họ Song động viên tập thể phải đơn giản, rõ ràng, xác, thực tế hợp lí so với tình hình thực tế Động viên tương ứng với khoảng thời gian định (thời gian tiến hành thời hạn kết thúc) với số cho phép đo lường mức độ kết đạt 3.3.5 Trong công việc Mức lương công ty đưa công cạnh tranh, biện pháp thúc đẩy nhân viên làm việc điều làm cho cơng việc nhân viên trở nên thú vị Chứng minh tin tưởng: yêu cầu nhân viên lập kế hoạch hay lịch làm việc, cho cấp đảm nhận phần việc mà cấp hay đảm nhận, cách chứng minh tin tưởng cấp nhân viên Làm cho cơng việc hồn chỉnh hơn: Khi liên tục làm công việc mà nhân viên cho nhàm chán họ ln càu nhàu, khó chịu mong mau chóng hết làm việc Vì khích lệ nhân viên tâm sẵn sàng đón nhận thách thức mới, giao cho nhân viên cơng việc hồn chỉnh với trách nhiệm rõ ràng, ví dụ làm việc theo nhóm Nhóm giao trách nhiệm tập thể để lập kế hoạch làm việc, hợp tác với phận khác tổ chức hoàn tất nhiệm vụ khác Những trách nhiệm rộng lớn giúp cho nhân viên cố gắng hơn, thân mà tập thể lao động Làm phong phú công việc mở rộng cơng việc: cơng việc cần phải thay đổi làm cho thú vị cách loại trừ nhàm chán thường hay xuất phải thực công việc lặp lặp lại Để cho nhân viên có nhiều Hồng Thị Thanh Tuyền 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt tự việc lựa chọn phương pháp làm việc, trình tự thực cơng việc nhịp độ tiến hành cơng việc Khuyến khích nhân viên giao lưu, tiếp xúc qua lại với nhau, cho nhân viên thấy vào trò họ quan trọng Cơ hội thăng tiến phát triển nghề: Một nhân viên giỏi thường có tinh thần cầu tiến Nắm bắt nhu cầu nhà lãnh đạo nên vạch nấc thang vị trí nhảy vọt cho họ, đồng thời lên chương trình đào tạo phù hợp kèm Dĩ nhiên, giải pháp đào tạo tốn Vấn đề nên hay không nên đào tạo, mà phải biết chọn người để đầu tư, dựa vào trình cố gắng họ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp họ Điều quan trọng phải biết họ muốn gì, xem cơng ty đáp ứng cho họ vấn đề mức độ nào, từ lựa chọn phương án phù hợp nhằm “chèo lái” nhu cầu cá nhân mục tiêu phát triển tổ chức Hồng Thị Thanh Tuyền 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tạo động lực làm việc cho nhân viên đòi hỏi tất yếu tác động trực tiếp tới tồn phát triển doanh nghiệp Động lực khao khát khẳng định lực tự nguyện thân nhằm phát huy nỗ lực để đạt mục tiêu cá nhân mục tiêu doanh nghiệp Có nhiều doanh nghiệp bỏ nhiều chi phí cho việc đào tạo nguồn nhân Như vậy, thấy nhân lực đóng vai trò vơ quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Để trì đội ngũ nhân viên trung thành tài giỏi lại với cơng ty tạo động lực cho nhân viên chủ điểm quan trọng cần nhà quản lý quan tâm khai thác hợp lý Công ty Cổ phần du lịch Đông Hà Travel công ty danh tiếng Quảng Trị, năm qua công ty đạt kết cao kinh doanh có đóng góp khơng nhỏ cho ngành Du lịch nói chung du lịch Quảng Trị nói riêng Cơng ty sử dụng hợp lí nguồn nhân lực bước đầu có hiệu giúp cho cơng ty kinh doanh cách hiệu môi trường cạnh tranh đầy gay gắt khốc liệt Qua tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần du lịch Đông Hà travel, nghiên cứu cho thấy thực trạng tầm quan trọng việc sử dụng có hiệu nguồn nhân lực Và cơng cụ để sử dụng có hiệu nguồn nhân lực tạo động lực làm việc cho nhân viên Tuy có nhiều cố gắng song muốn nâng cao hiệu làm việc nhân viên phải nâng cao động lực làm việc cho họ Để nâng cao hiệu kinh doanh phải nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực, cách tốt Kiến nghị 2.1 Kiến nghị công ty Sau thời gian thực tập công ty Cổ phần du lịch Đơng Hà Travel, tơi xin đóng góp số kiến nghị nhằm nâng cao động lực làm việc nhân viên sau: Thứ nhất, Chú trọng công tác đào tạo phát triển, xây dựng đội ngũ nhân viên nòng cốt, vững chun mơn nghiệp vụ, gắn bó lâu dài với cơng ty Hồng Thị Thanh Tuyền 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Yêu cầu nhân viên cần có kế hoạch làm việc tháng để giúp nhân viên xác định mục tiêu có định hướng cụ thể, từ đạt hiệu cao công việc Tăng cường tổ chức hoạt động làm cho nhân viên, tặng quà biểu dương trước tập thể lao động giỏi, có thành tích cao, có sách đãi ngộ phù hợp để họ có tâm huyết với cơng việc đóng góp lâu dài với cơng ty Thứ hai, trước sử dụng công cụ tạo động lực ban lãnh đạo cơng ty nên có kế hoạch cụ thể để sử dụng hợp lý nguồn vốn dành cho hoạt động tạo động lực Kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động tạo động lực, ghi nhận ý kiến phản hồi nhân viên để điều chỉnh sách tạo động lực hướng, phục vụ mục tiêu chung công ty Thứ ba, Ban lãnh đạo cơng ty với tầm nhìn chiến lược nên có chủ trương phương hướng cho hoạt động tạo động lực tương lai để công tác tạo động lực công ty không bị lạc hậu có đủ sức cạnh tranh thị trường 2.2 Kiến nghị Sở văn hoá, thể thao du lịch tỉnh Quảng Trị Các sách quy định Sở văn hoá, thể thao du lịch tỉnh Quảng Trị thành phố Đông Hà phần tác động tới sách hoạt động tạo động lực cho nhân viên cơng ty Do đó, để tạo điều kiện cho công ty hoạt động phát triển, để công tác tạo động lực cho nhân viên đạt hiểu cao nhất, xin có số đề xuất sau đây: Thứ nhất, có sách, quy định đảm bảo quyền lợi ích cho doanh nghiệp sách đất đai, quy hoạch, đầu tư, v.v Các sách mở cửa du lịch, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá nhằm thu hút đầu tư vào du lịch Quảng Trị Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường Thứ hai, giảm tải tiến đến xố bỏ quy định phức tạp mang tính hành chính, rập khn, xố bỏ rào cản du lịch điển hình đảo Cồn Cỏ, thay vào chế thơng thống, khuyến khích phát triển du lịch Thứ ba, thường xuyên tổ chức buổi toạ đàm, giao lưu trao đổi để lắng nghe mong muốn, kiến nghị công ty địa bàn, từ điều chỉnh đưa sách phù hợp Hồng Thị Thanh Tuyền 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt TÀI LIỆU THAM KHẢO Công cụ tìm kiếm: http://Google.com.vn Website: http://www.wikimedia.org http://www.tailieu.vn http://www.doc.edu.vn http://www.ebook.edu.vn http://www.voer.edu.vn Giáo trình: Bài giảng môn Quản trị nhân lực (2014) – khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế Bài viết, bài báo: Cao Xuân Đỗ – Quản trị hành văn phòng – NXB Thống kê (2000) Đặng Đức San Nguyễn Văn Phần – Quản lý, sử dụng lao động doanh nghiệp – NXB Lao động – Xã hội (2003) Brian Tracy – Bí tuyển dụng đãi ngộ người tài – NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh [Đọc online] http://www.vietbao.vn – Tạo động lực làm việc cho nhân viên http://www.royal.vn – Kỹ động viên nhân viên http://voer.edu.vn – Những vấn đề chung tạo động lực lao động Hoàng Thị Thanh Tuyền 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Xin chào Anh/Chị, tên là Hoàng Thị Thanh Tuyền là sinh viên thuộc Khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Kinh tế, Phân Hiệu Đại Học Huế Hiện tại tiến hành điều tra thực hiện khóa luận “Những giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Công ty cổ phần du lịch Đông Hà Travel “ Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian giúp hoàn thành phiếu điều tra này Những ý kiến đóng góp Anh/Chị là thông tin quý báu giúp thực hiện tốt đề tài Tôi xin cam đoan thông tin này dùng cho mục đích học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác Quý Anh/Chị! -Thông tin nhân viên: Tên nhân viên: Địa chỉ: Chức vụ công việc: Số điện thoại liên hệ: Thông tin chính: Câu 1: Trình độ học vấn chuyên môn: A: Trung cấp C: Đại học B: Cao đẳng D: Khác Câu 2: Thời gian Anh/Chị làm việc công ty là: A Dưới năm C Từ – năm B Từ – năm D Trên năm Câu : Vui lòng cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến động lực làm việc Anh/Chị? Đối với phát biểu, Quý Anh/Chị đánh dấu X tại ô thích hợp tương ứng với cột: Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Hoàng Thị Thanh Tuyền Bình thường 58 Khóa luận tốt nghiệp Tiêu chí Mức độ Lương GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Câu 5: Trong hình thức khen thưởng công ty, theo Anh/Chị hình thức quan trọng nhất? Vui lòng cho biết lý A Thường cho nhân viên tham quan du lịch C Thưởng cổ tức B Thưởng tiền D Biều dương trước tập thể Khác (ghi rõ)…………………………………………………………………… Lý do………………………………………………………………… Câu 6: Về điều kiện làm việc, xin Anh/Chị cho biết yếu tố sau quan trọng nhất? A Trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại…) B Khơng gian làm việc C Cách bố trí nơi làm việc Khác ( ghi rõ )………………………………………………………………………… Lý do…………………………………………………………………………………… Câu 7: Trong công việc,xin Anh/Chị cho biết yếu tố sau quan trọng nhất? A Mô tả hướng dẫn cơng việc cụ thể Hồng Thị Thanh Tuyền 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt B Trình độ chun mơn phù hợp C Tính tự chủ cơng việc D Tính ổn định cơng việc Khác (ghi rõ):…………………………………………………………………………… Lý do:………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu : Vui lòng cho biết mức độ hài lòng Anh/Chị yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đây? Đối với phát biểu, Quý Anh/Chị đánh dấu X tại ô thích hợp tương ứng với cột: Rất không hài lòng Không hài lòng Tiêu chí Mức độ Bình thường Lương Hài lòng Rất hài lòng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ TRÊN EXCEL Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc chính sách công ty (%) Mức độ Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Đào tạo Lương Thưởng Phúc lợi phát triển 75 65 50 40 25 35 40 50 Hồng Thị Thanh Tuyền 60 Khóa luận tốt nghiệp Bình thường GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt 0 10 10 Mức độ hài lòng yếu tố thuộc chính sách công ty (%) Mức độ hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Đào tạo Lương Thưởng Phúc lợi phát triển 50 50 55 70 30 30 15 15 20 20 30 15 Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường làm việc (%) Mức độ Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Bình thường Điều kiện Cơng vật chất việc 50 35 40 50 10 15 Văn hoá doanh nghiệp 10 50 40 Phong cách lãnh đạo 35 50 15 Quan hệ đồng nghiệp 15 65 20 Mức độ hài lòng yếu tố thuộc môi trường làm việc (%) Mức đợ Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Điều kiện vật chất 30 60 10 Hồng Thị Thanh Tuyền Cơng việc 35 50 15 Văn hoá doanh Phong cách nghiệp lãnh đạo 60 30 40 55 15 Quan hệ đồng nghiệp 60 40 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Các hình thức khen thưởng quan trọng: Hình thức khen thưởng Thưởng tiền Tham quan du lịch Biểu dương Tổng Số Tỉ lệ (%) lượng (người) 40 45 15 20 100 Các yếu tố quan trọng thuộc điều kiện vật chất: Yếu tố trang thiết bị khơng gian cách bố trí Tổng Số Tỉ lệ (%) lượng (người) 30 45 25 20 100 Các yếu tố quan trọng thuộc công việc: yếu tố Mô tả hướng dẫn cv Trình độ chun mơn Tính tự chủ Tính ổn định Tổng Hoàng Thị Thanh Tuyền Số lượng (người) 20 Tỉ lệ (%) 10 40 30 20 100 62 ... lực làm việc nhân viên Công ty Cổ phần du lịch Đông Hà Travel Chương 3: Các biện pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần du lịch Đông Hà Travel Phần III: Kết luận kiến... LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần du lịch Đông Hà Travel 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển CTCP Du Lịch Đông Hà Travel Công ty Cổ phần Du Lịch Đông Hà Travel thành lập... khích nhân viên làm việc động, tích cực cần thiết Do đó, đề tài Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Công ty cổ phần du lịch Đơng Hà travel có ý nghĩa thiết thực, giúp ban lãnh đạo công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch đông hà travel , Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch đông hà travel , 1 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL, 1 Tổng quan về Công ty cổ phần du lịch Đông Hà Travel, 2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Đông Hà Travel, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL, 2 Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay