Đo lường văn hóa doanh nghiệp tại công ty may hòa thọ đông hà bằng phần mềm CHMA

127 1 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:21

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐO LƯỜNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY in h MAY HỊA THỌ - ĐƠNG HÀ BẰNG PHẦN MỀM CHMA ́H tê ́ uê NGUYỄN THỊ KHÁNH LY KHÓA HỌC: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐO LƯỜNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY in h MAY HỊA THỌ - ĐƠNG HÀ BẰNG PHẦN MỀM CHMA ́H tê ́ uê Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Trương Thị Hương Xuân Nguyễn Thị Khánh Ly Lớp: QTKD – K48 PHQT KHÓA HỌC: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân Trước hết cho xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng lời cảm ơn sâu sắc đến tất quý thầy, cô khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế Huế Với quan tâm, dạy dỗ bảo tận tình quý thầy cô giúp đỡ bạn đến tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Đo lường văn hóa doanh nghiệp cơng ty May Hòa Thọ Đơng Hà phần mềm CHMA”của Đ Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành với Ths Trương Thị ại Hương Xuân người tận tình hướng dẫn, góp ý giúp tơi hồn thành khóa ho luận Sau đó, lời cảm ơn đến anh Hồng Quảng Trung ban lãnh đạo quý công ty tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian tơi thực tập ̣c k cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà Chân thành cảm ơn đến tồn thể cán in công nhân viên công ty nhiệt tình hợp tác suốt q trình tơi khảo h sát thu thập liệu để tơi hồn thành nghiên cứu tê Với điều kiện thời gian có hạn thân hạn chế kinh ́H nghiệm sinh viên thực tập cuối khóa nên khóa luận khơng thể tránh ́ khỏi thiếu sót, tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy để tơi có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức phục vụ tốt cho công tác thực tế sau Với biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệpiNiên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung Hội đồng quản trị VHDN Văn hóa doanh nghiệp VHDT Văn hóa dân tộc DN Doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn CBCNV Cán công nhân viên UBND Ủy ban nhân dân BHYT Bảo hiểm tai nạn Lao động ̣c k LĐ Bảo hiểm y tế ho BHTN Bảo hiểm xã hội ại BHXH Đ HĐQT Tổ chức – hành CĐ/ ĐH Cao đẳng/ Đại học THPT Trung học phổ thông CS Cộng sản CP Cổ phần h in TC – HC ́H tê ́ uê Khóa luận tốt nghiệpiiNiên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Đặc điểm kiểu mơ hình .22 Bảng 2.1: Tình hình tăng giảm lao động từ 2015 đến 2017 .42 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2015 – 2017 45 Bảng 2.3: Thu nhập bình quân người lao động 45 Bảng 2.4: Danh hiệu thi đua (Tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến…) 46 Bảng 2.5: Hình thức khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen…) 47 Bảng 2.6: Mô tả mẫu điều tra thu 51 Bảng 2.7: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm CBCNV đối Kiểm định khác biệt đánh giá nhóm CBCNV nhóm ại Bảng 2.8: Đ với nhóm giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược 57 chuẩn mực, lẽ nghi lịch sử doanh nghiệp 62 ho Bảng 2.9: Kiểm định khác biệt đánh giá nhóm CBCNV nhóm Bảng 2.10: ̣c k khơng khí phong cách quản lý doanh nghiệp 65 Giá trị trung bình mô tả phần mềm CHMA .69 h in ́H tê ́ uê Khóa luận tốt nghiệpiiiNiên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu Hình 1.1: Mơ tả kiểu VHDN .22 Hình 1.2: Hình vẽ minh họa VHDN 23 Hình 1.3: Hình ảnh phát họa mơ tả phần mềm CHMA .32 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Cơng ty may Hòa Thọ 40 Hình 2.1: Logo Cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà 50 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Khóa luận tốt nghiệpivNiên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu mẫu theo giới tính 52 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 52 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu mẫu theo vị trí làm việc 53 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn .54 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu mẫu theo thời gian công tác 54 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu mẫu theo hài lòng cơng việc .55 Biểu đồ 2.7: Thống kê kết đánh giá CBCNV yếu tố giá trị, tầm nhìn, sứ Đ mệnh, chiến lược 57 ại Biểu đồ 2.8: Thống kê kết đánh giá CBCNV yếu tố chuẩn mực, nghi lễ, Biểu đồ 2.9: ho lịch sử doanh nghiệp 62 Thống kê kết đánh giá CBCNV yếu tố phong cách quản ̣c k lý doanh nghiệp 65 Biểu đồ 2.10: Mơ hình VHDN cơng ty may Hòa Thọ - Đơng Hà 72 in Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ cấu thành phần C -H –M-A 73 h Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ cấu thành phần C - H-M-A mong muốn 75 ́H tê ́ uê Khóa luận tốt nghiệpvNiên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .v MỤC LỤC .vi PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 Đ 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu ại Nội dung đề tài bố cục đề tài ho PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ PHẦN ̣c k MỀM CHMA 1.1.Cơ sở lý luận in 1.1.1.Doanh nghiệp h 1.1.2.Văn hóa tê 1.1.3.Văn hóa doanh nghiệp 11 ́H 1.1.4.Công cụ đo lường VHDN phần mềm CHMA .21 1.2.Cơ sở thực tiễn .33 ́ uê 1.2.1.Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thời kì hội nhập 33 1.2.2.Các nghiên cứu có liên quan VHDN số công ty 34 CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG VHDN TẠI CÔNG TY MAY HỊA THỌ - ĐƠNG HÀ BẰNG PHẦN MỀM CHMA .37 2.1 Tổng quan cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà 37 2.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà 38 2.1.3 Mơ hình tổ chức máy quản lý cơng ty May Hòa Thọ - Đông Hà .39 2.1.4 Chức nhiệm vụ phòng ban 41 2.1.5 Tình hình nguồn lao động công ty 42 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2015 – 2017 45 Khóa luận tốt nghiệpviNiên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xn 2.1.7 Thành tích đạt cơng ty 46 2.2 Thực trạng VHDN cơng ty May Hòa Thọ - Đông Hà .48 2.2.1 Đối với nhóm yếu tố giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược .48 2.2.2 Đối với nhóm yếu tố chuẩn mực, lễ nghi, lịch sử doanh nghiệp 48 2.2.3 Đối với nhóm khơng khí phong cách quản lý doanh nghiệp 49 2.2.4 Đối với nhóm yếu tố hữu hình 50 2.3 Đo lường VHDN cơng ty May Hòa Thọ - Đông Hà phần mềm CHMA 51 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra .51 2.3.2 Đánh giá cán công nhân viên yếu tố cấu thành VHDN cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà .55 2.4 Đo lường loại hình văn hóa doanh nghiệp phần mềm CHMA 68 Đ 2.4.1 Kiểu VHDN cơng ty May Hòa Thọ - Đông Hà .73 ại 2.4.2 Kiểu VHDN mong muốn cơng ty May Hòa Thọ - Đông Hà 75 ho CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG VHDN TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐÔNG HÀ ̣c k 77 3.1 Một số định hướng phát triển chung cho công ty thời gian tới 77 in Tham gia tích cực chuỗi giá trị ngành toàn cầu 77 h 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng VHDN cơng ty May Hòa Thọ - tê Đông Hà .78 ́H 3.2.1 Những người lãnh đạo phải gương VHDN 78 3.2.2 Xây dựng mơ hình văn hóa theo hướng tích cực, thân thiện tiên tiến 81 ́ uê 3.2.3 Nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết ý thức tuân thủ VHDN cho thành viên công ty 80 3.2.4 Tăng cường đầu tư phát triển sở vật chất 81 3.2.5 Chính sách đào tạo phát triển 82 3.2.6 Chính sách thu nhập phúc lợi 82 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC .89 Khóa luận tốt nghiệpviiNiên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường ngày phát triển nay, nước ta xuất ngày nhiều doanh nghiệp mà chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ Để hòa với xu hội nhập kinh tế quốc tế khơng thể tránh khỏi cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải liên tục tìm tòi mới, sáng tạo thay đổi cho phù hợp với xu Và để đứng vững kinh tế hội nhập doanh nghiệp thiếu yếu tố tri thức, tiềm lực tài chính, nguồn nhân lực mạnh khơng thể thiếu Đ giá trị tạo nên từ doanh nghiệp thành lập hoạt động yếu tố văn hóa ại Trong doanh nghiệp tập hợp người khác trình độ ho chun mơn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư ̣c k tưởng văn hóa, phong cách ứng xử từ người lãnh đạo cao nhân viên khách hàng…chính khác tạo môi trường làm việc đa dạng in phức tạp Vậy làm để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy tài h nguồn lực, nơi làm gia tăng giá trị người đơn lẻ, góp phần vào ́H doanh nghiệp tê phát triển bền vững cho doanh nghiệp cần phải xây dựng nét văn hóa riêng cho Mặt khác, xây dựng phát triển VHDN u cầu tất yếu ́ sách phát triển thương hiệu thơng qua hình ảnh văn hóa góp phần quảng bá thương hiệu doanh nghiệp Là yếu tố giúp doanh nghiệp thích nghi với thay đổi mơi trường bên ngồi như: trị, kinh tế, xã hội, cơng nghệ thông tin,…đang tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh VHDN tài sản vơ hình doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp nước ta vấn đề mang tính hình thức cao hơn, chưa thực trọng Phần lớn, doanh nghiệp chưa nhận thấy tầm quan trọng việc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tảng, sức mạnh cạnh tranh bền vững, động lực giúp doanh nghiệp phát triển Khóa luận tốt nghiệp1Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân muc la khong giong muc la khong giong muc la binh thuong muc la binh thuong muc la giong muc la giong Total 11 60 27 130 2.3 5.4 8.5 6.9 46.2 20.8 100.0 2.3 5.4 8.5 6.9 46.2 20.8 100.0 12.3 17.7 26.2 33.1 79.2 100.0 cam nhan khong nghiem ngat luat le ki luat( MM) Cumulative Valid Percent Percent Frequency Percent Valid ại Đ muc la hoan toan 11 khong nen co muc la khong nen co 41 muc la khong nen co 50 muc binh thuong 18 muc la binh thuong 10 Total 130 8.5 8.5 8.5 31.5 38.5 13.8 7.7 100.0 31.5 38.5 13.8 7.7 100.0 40.0 78.5 92.3 100.0 ho ua thich tu duoc tim thay o to chuc(HT) Cumulative Valid Percent Percent Valid ̣c k Frequency Percent 4.6 in 10.8 h 36.2 6.2 14.6 10.8 11.5 5.4 100.0 4.6 4.6 10.8 15.4 36.2 6.2 14.6 10.8 11.5 5.4 100.0 51.5 57.7 72.3 83.1 94.6 100.0 ́H tê ́ uê muc la hoan toan khong giong muc la hoan toan 14 khong giong muc la khong giong 47 muc la khong giong muc la binh thuong 19 muc la binh thuong 14 muc la giong 15 muc la giong Total 130 ua thich tu duoc tim thay o to chuc( MM) Valid Frequency Percent 20 15.4 51 39.2 muc la can co muc la can co muc la hoan toan can 45 co muc 10 la hoan toan can 14 co Cumulative Valid Percent Percent 15.4 15.4 39.2 54.6 34.6 34.6 89.2 10.8 10.8 100.0 Khóa luận tốt nghiệp104Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân xep the hien day quyen luc chi tie nghiem nghi(HT) Cumulative Valid Percent Percent Frequency Percent Valid muc la hoan toan khong giong muc la hoan toan khong giong muc la khong giong 31 muc la khong giong 53 muc la binh thuong 19 muc la binh thuong muc la giong 17 muc la giong Total 130 8 8 1.5 23.8 40.8 14.6 3.8 13.1 2.3 100.0 23.8 40.8 14.6 3.8 13.1 2.3 100.0 25.4 66.2 80.8 84.6 97.7 100.0 Valid ại Đ xep the hien day quyen luc chi tie nghiem nghi( MM) Cumulative Valid Percent Percent Frequency Percent 50.8 50.8 50.8 35.4 35.4 86.2 10.0 3.1 100.0 96.2 99.2 100.0 ̣c k ho muc hoan toan khong 66 nen co muc la hoan toan 46 khong nen co muc la khong nen co 13 muc la khong nen co muc binh thuong Total 130 h in 10.0 3.1 100.0 muc la binh thuong muc la binh thuong muc la giong muc la giong muc la hoan toan 4.6 giong Total 130 100.0 lanh dao cuc ki thoai mai luon doi moi( MM) Valid Frequency muc la can co 25 muc la can co 44 muc la hoan toan can 47 co muc 10 la hoan toan can 14 co Total 130 Valid Percent 23.8 6.2 30.0 35.4 Cumulative Percent 23.8 30.0 60.0 95.4 4.6 100.0 ́ uê Percent 23.8 6.2 30.0 35.4 ́H Valid Frequency 31 39 46 tê lanh dao cuc ki thoai mai luon doi moi(HT) 100.0 Percent 19.2 33.8 Cumulative Valid Percent Percent 19.2 19.2 33.8 53.1 36.2 36.2 89.2 10.8 10.8 100.0 100.0 100.0 Khóa luận tốt nghiệp105Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân cach quan li nhan vien la tao canh tranh quyet liet(HT) Cumulative Valid Percent Percent Frequency Percent Valid muc la hoan toan khong giong muc la hoan toan khong giong muc la khong giong 11 muc la khong giong muc la binh thuong 49 muc la binh thuong 51 Total 130 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 9.2 8.5 5.4 37.7 39.2 100.0 8.5 5.4 37.7 39.2 100.0 17.7 23.1 60.8 100.0 Valid ại Đ cach quan li nhan vien la tao canh tranh quyet liet( MM) Cumulative Valid Percent Percent Frequency Percent 27.7 27.7 27.7 20.8 20.8 48.5 18.5 20.0 11.5 1.5 100.0 66.9 86.9 98.5 100.0 ̣c k ho muc hoan toan khong 36 nen co muc la hoan toan 27 khong nen co muc la khong nen co 24 muc la khong nen co 26 muc binh thuong 15 muc la binh thuong Total 130 h in 18.5 20.0 11.5 1.5 100.0 tê quan li gianh phan lon thoi gian voi khach hang(HT) Valid 3.1 3.1 3.1 ́ uê muc la hoan toan khong giong muc la hoan toan khong giong muc la khong giong 13 muc la khong giong muc la binh thuong 49 muc la binh thuong 55 Total 130 Cumulative Valid Percent Percent ́H Frequency Percent 3.1 3.1 10.0 3.8 37.7 42.3 100.0 10.0 3.8 37.7 42.3 100.0 6.2 16.2 20.0 57.7 100.0 quan li gianh phan lon thoi gian voi khach hang( MM) Frequency Percent Valid muc hoan toan khong 10 nen co muc la hoan toan 23 khong nen co Cumulative Valid Percent Percent 7.7 7.7 7.7 17.7 17.7 25.4 Khóa luận tốt nghiệp106Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân muc la khong nen co muc la khong nen co muc binh thuong muc la binh thuong Total 15 25 43 14 130 11.5 19.2 33.1 10.8 100.0 11.5 19.2 33.1 10.8 100.0 36.9 56.2 89.2 100.0 ại Đ chat keo gan ket moi nguoi danh vong thang tien chu nghia ca nhan dat hang dau(HT) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid muc la hoan toan 6.2 6.2 6.2 khong giong muc la hoan toan 25 19.2 19.2 25.4 khong giong muc la khong giong 21 16.2 16.2 41.5 muc la khong giong 25 19.2 19.2 60.8 muc la binh thuong 28 21.5 21.5 82.3 muc la binh thuong 23 17.7 17.7 100.0 Total 130 100.0 100.0 ho h in ̣c k chat keo gan ket moi nguoi danh vong thang tien chu nghia ca nhan dat hang dau( MM) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid muc hoan toan khong 66 50.8 50.8 50.8 nen co muc la hoan toan 40 30.8 30.8 81.5 khong nen co muc la khong nen co 15 11.5 11.5 93.1 muc la khong nen co 6.9 6.9 100.0 Total 130 100.0 100.0 ́H tê ́ uê Khóa luận tốt nghiệp107Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh Ly GVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân Phụ lục 3: Giá trị trung bình ại Đ Đánh giá nhóm giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược to chuc lua chien thang chon chien chien luoc tren thi luoc doi moi noi troi va truong va tim kiem co on dinh lay xay dung doi cong dan dau doi hoi thu nhan kiem soat ngu la lua dinh nghia co nghia la thu la tieu nguon luc va chat luong chon chien cong nguon nhan chi tao thach lam tieu luoc hang la san pham luc phat cong(HT) thuc(HT) chuan(HT) dau(HT) doc dao(HT) trieN(HT) N Valid 130 130 130 130 130 130 Missing 0 0 0 Mean 4.700000 4.592308 7.192308 4.600000 4.215385 7.638462 Std Deviation 1.6313308 2.1375062 1.2457441 1.5481922 1.3975872 9804590 Minimum 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 3.0000 Maximum 8.0000 9.0000 9.0000 9.0000 6.0000 9.0000 Percentiles25 3.000000 3.000000 7.000000 4.000000 4.000000 7.000000 50 5.000000 5.000000 7.000000 5.000000 5.000000 8.000000 75 6.000000 6.250000 8.000000 5.000000 5.000000 8.000000 h in ̣c k ho canh tranh va dan dau thi truong la chien luoc hang dau(HT) 130 7.676923 9252310 5.0000 9.0000 7.000000 8.000000 8.000000 su tu pha cach va sang tao la dac tinh noi troi(HT) 130 2.900000 1.7558319 1.0000 7.0000 1.000000 2.000000 4.000000 ́ uê ́H tê cong co nghia la co he thong noi bo tot(HT) 130 8.076923 7837040 6.0000 9.0000 8.000000 8.000000 9.000000 Khóa luận tốt nghiệp108 Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân Đánh giá nhóm chuẩn mực, nghi lễ, lịch sử doanh nghiệp ket dinh voi nhan vien the moi nguoi gan nhung nguoi moi nguoi hien tinh than ket bang tinh can ro rang cung thi tho lam viec dong yeu thuong su dam bao cong minh khoc liet lap doi yeu thuong trung viec on dinh bach(HT) thnah tich(HT) gan bo(HT) thanh(HT) lau dai(HT) N Valid 130 130 130 130 130 Missing 0 0 Mean 7.653846 4.046154 7.215385 7.330769 7.730769 Std Deviation 8510052 1.5544960 1.0995744 9834953 8144857 Minimum 6.0000 1.0000 5.0000 5.0000 5.0000 Maximum 9.0000 7.0000 9.0000 9.0000 9.0000 Percentiles 25 7.000000 3.000000 7.000000 7.000000 7.000000 50 8.000000 4.000000 7.000000 7.000000 8.000000 75 8.000000 5.000000 8.000000 8.000000 8.000000 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Khóa luận tốt nghiệp109Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xn Đánh giá nhóm khơng khí phong cách quản lý doanh nghiệp ại Đ chat keo gan ket moi than thien nguoi moi nguoi gan gui an xep the quan li danh vong noi lam lam viec can ho tro cam nhan ua thich tu hien day lanh dao cach quan gianh phan thang tien viec day doc lap bao dung khong duoc quyen luc cuc ki thoai li nhan vien lon thoi chu nghia ca ap tinh khong rang nhin thay o nghiem tim thay o chi tie mai luon la tao canh gian voi nhan dat vui buoc thoi nguoi lanh ngat luat le to nghiem doi tranh quyet khach hang ve(HT) gian(HT) dao(HT) ki luat(HT) chuc(HT) nghi(HT) moi(HT) liet(HT) hang(HT) dau(HT) N Valid 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Missing 0 0 0 0 0 Mean 7.261538 2.292308 6.769231 6.200000 4.207692 4.430769 6.907692 4.846154 4.969231 3.838462 Std Deviation 9280625 1.2164643 1.2608503 1.8776532 1.9156481 1.4193484 1.2479202 1.3891135 1.2815837 1.5492126 Minimum 5.0000 1.0000 5.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.0000 1.0000 1.0000 1.0000 Maximum 9.0000 6.0000 9.0000 8.0000 8.0000 8.0000 9.0000 6.0000 6.0000 6.0000 Percentiles25 7.000000 1.000000 6.000000 5.000000 3.000000 3.000000 6.000000 5.000000 5.000000 2.000000 50 7.000000 2.000000 7.000000 7.000000 3.000000 4.000000 7.000000 5.000000 5.000000 4.000000 75 8.000000 3.000000 8.000000 7.000000 6.000000 5.000000 8.000000 6.000000 6.000000 5.000000 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Khóa luận tốt nghiệp110 Niên Khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân Phụ lục 4: Kiểm định ANOVA Theo độ tuổi ANOVA Sum of Squares chien thang tren thi truong va dan dau doi thu la tieu chi cong(HT) to chuc lua chon chien luoc doi moi tim kiem co hoi thu nhan nguon luc va tao thach thuc(HT) chien luoc noi troi va on dinh lay kiem soat chat luong lam tieu chuan(HT) Between Groups xay dung doi ngu la lua chon chien luoc hang dau(HT) Between Groups Within Groups dinh nghia cong la san pham doc dao(HT) Between Groups Within Groups Total Mean Square 7.647 Within Groups 320.358 126 2.543 Total 343.300 129 Between Groups Within Groups 8.013 2.671 581.379 126 4.614 Total 589.392 129 Between Groups Within Groups 1.539 513 198.653 126 1.577 Total 200.192 129 6.715 2.238 302.485 126 2.401 309.200 129 3.887 1.296 248.083 126 1.969 251.969 129 ại Đ Total 4.857 1.619 119.150 126 946 Total 124.008 129 873 291 78.358 h 126 622 79.231 129 2.950 cong co nghia la co Between Groups he thong noi bo tot(HT) Within Groups Total tê Between Groups Within Groups in ̣c k ho cong co nghia la nguon nhan luc phat trieN(HT) df 22.942 107.481 su tu pha cach va sang tao la dac tinh noi troi(HT) Between Groups Within Groups 23.761 7.920 373.939 126 2.968 Total 397.700 129 ket dinh voi nhung nguoi can ro rang minh bach(HT) Between Groups Within Groups 909 303 92.514 126 734 Total 93.423 129 moi nguoi cung thi tho khoc liet lap thnah tich(HT) Between Groups Within Groups 6.379 2.126 305.344 126 2.423 Total 311.723 129 nhan vien the hien tinh than lam viec dong doi yeu thuong gan bo(HT) Between Groups Within Groups 7.761 2.587 148.208 126 1.176 Total 155.969 129 moi nguoi gan ket bang tinh yeu thuong su trung Between Groups Within Groups 1.516 505 123.260 126 978 110.431 126 983 Sig .033 579 630 325 807 932 427 658 579 1.712 168 468 705 1.153 331 2.669 050 413 744 877 455 2.199 091 517 672 853 129 ́ uê Khóa luận tốt nghiệp111Niên Khóa: 2014 - 2018 ́H canh tranh va dan dau thi Between Groups truong la chien luoc hang Within Groups dau(HT) Total F 3.008 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân thanh(HT) Total dam bao cong viec on dinh lau dai(HT) Between Groups Within Groups Total noi lam viec day ap tinh vui ve(HT) moi nguoi lam viec doc lap khong rang buoc thoi gian(HT) 124.777 129 507 169 85.069 126 675 85.577 129 Between Groups Within Groups 782 261 110.326 126 876 Total 111.108 129 Between Groups Within Groups 4.253 1.418 186.640 126 1.481 Total 190.892 129 7.935 2.645 197.142 126 1.565 205.077 129 cam nhan khong nghiem ngat luat le ki luat(HT) Between Groups Within Groups 3.273 1.091 451.527 126 3.584 Total 454.800 129 ại Đ than thien gan gui an can Between Groups ho tro bao dung nhin thay Within Groups o nguoi lanh dao(HT) Total ua thich tu duoc tim thay o to chuc(HT) 53.379 17.793 420.013 126 3.333 Total 473.392 129 Between Groups Within Groups 14.427 4.809 245.449 126 1.948 Total 259.877 129 lanh dao cuc ki thoai mai luon doi moi(HT) Between Groups Within Groups 8.903 2.968 191.989 126 1.524 200.892 129 ̣c k xep the hien day quyen luc chi tie nghiem nghi(HT) in ho Between Groups Within Groups h Total tê Between Groups Within Groups 332 111 248.591 126 1.973 Total 248.923 quan li gianh phan lon thoi gian voi khach hang(HT) Between Groups Within Groups Total 1.774 206.556 126 1.639 211.877 129 4.145 1.382 305.463 126 2.424 309.608 129 Khóa luận tốt nghiệp112Niên Khóa: 2014 - 2018 861 298 827 957 415 1.690 172 304 822 5.338 002 2.469 065 1.948 125 056 982 1.082 359 570 636 129 ́ uê chat keo gan ket moi Between Groups nguoi danh vong thang Within Groups tien chu nghia ca nhan Total dat hang dau(HT) 5.321 ́H cach quan li nhan vien la tao canh tranh quyet liet(HT) 251 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân Theo vị trí làm việc ANOVA Sum of Squares chien thang tren thi truong va Between Groups df Mean Square 24.788 8.263 2.528 dan dau doi thu la tieu chi Within Groups 318.512 126 cong(HT) Total 343.300 129 to chuc lua chon chien luoc Between Groups 14.984 4.995 doi moi tim kiem co hoi thu Within Groups 574.408 126 4.559 nhan nguon luc va tao thach Total 589.392 129 10.608 3.536 1.505 thuc(HT) Between Groups lay kiem soat chat luong lam Within Groups 189.584 126 tieu chuan(HT) Total 200.192 129 187 062 Within Groups 309.013 126 2.452 Total 309.200 129 5.466 1.822 246.503 126 1.956 Đ chien luoc noi troi va on dinh xay dung doi ngu la lua chon ại chien luoc hang dau(HT) Between Groups ho dinh nghia cong la san Between Groups pham doc dao(HT) Within Groups ̣c k Total cong co nghia la nguon Between Groups Within Groups 2.839 946 121.168 126 962 124.008 129 1.337 446 126 618 h Total 129 in nhan luc phat trieN(HT) 251.969 Between Groups thong noi bo tot(HT) Within Groups 77.894 Total 79.231 2.150 ́H tê cong co nghia la co he truong la chien luoc hang Within Groups 108.281 126 dau(HT) Total 110.431 129 su tu pha cach va sang Between Groups 33.448 11.149 tao la dac tinh noi troi(HT) Within Groups 364.252 126 2.891 Total 397.700 129 717 988 329 734 Between Groups ro rang minh bach(HT) Within Groups 92.435 126 Total 93.423 129 5.933 1.978 2.427 moi nguoi cung thi tho Between Groups khoc liet lap thnah tich(HT) Within Groups 305.790 126 Total 311.723 129 676 225 155.293 126 1.232 Khóa luận tốt nghiệp113Niên Khóa: 2014 - 2018 024 1.096 354 2.350 076 025 994 931 428 984 403 721 541 834 478 3.857 011 449 719 815 488 183 908 859 ket dinh voi nhung nguoi can lam viec dong doi yeu thuong Within Groups 3.269 ́ uê Between Groups Between Groups Sig 129 canh tranh va dan dau thi nhan vien the hien tinh than F Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân gan bo(HT) Total 155.969 129 moi nguoi gan ket bang tinh Between Groups 1.235 412 yeu thuong su trung Within Groups 123.542 126 980 thanh(HT) Total 124.777 129 dam bao cong viec on dinh Between Groups 546 182 lau dai(HT) Within Groups 85.031 126 675 Total 85.577 129 2.621 874 861 noi lam viec day ap tinh vui Between Groups ve(HT) Within Groups 108.486 126 Total 111.108 129 3.925 1.308 1.484 Between Groups khong rang buoc thoi Within Groups 186.967 126 gian(HT) Total 190.892 129 11.060 3.687 Within Groups 194.017 126 1.540 Total 205.077 129 4.246 1.415 3.576 Đ moi nguoi lam viec doc lap than thien gan gui an can ho nguoi lanh dao(HT) ại tro bao dung nhin thay o Between Groups ho Between Groups ngat luat le ki luat(HT) Within Groups 450.554 126 Total 454.800 129 20.579 6.860 452.813 126 3.594 473.392 129 17.318 5.773 126 1.925 ua thich tu duoc tim thay o Between Groups to chuc(HT) Within Groups h Total in ̣c k cam nhan khong nghiem Between Groups chi tie nghiem nghi(HT) Within Groups 242.559 Total 259.877 865 ́H tê xep the hien day quyen luc luon doi moi(HT) Within Groups 200.027 126 Total 200.892 129 288 11.400 3.800 1.885 Between Groups canh tranh quyet liet(HT) Within Groups 237.523 126 Total 248.923 129 9.982 3.327 1.602 quan li gianh phan lon thoi Between Groups gian voi khach hang(HT) Within Groups 201.895 126 Total 211.877 129 21.578 7.193 288.029 126 2.286 309.608 129 nghia ca nhan dat hang Total dau(HT) Theo trình độ học vấn Khóa luận tốt nghiệp114Niên Khóa: 2014 - 2018 847 1.015 389 882 453 2.394 071 396 756 1.909 132 2.999 033 182 909 2.016 115 2.076 107 3.147 028 1.588 cach quan li nhan vien la tao Within Groups 270 ́ uê Between Groups danh vong thang tien chu 739 129 lanh dao cuc ki thoai mai chat keo gan ket moi nguoi Between Groups 420 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân ANOVA Sum of Squares chien thang tren thi truong va Between Groups df Mean Square 1.202 601 2.694 dan dau doi thu la tieu chi Within Groups 342.098 127 cong(HT) Total 343.300 129 to chuc lua chon chien luoc Between Groups 203 101 doi moi tim kiem co hoi thu Within Groups 589.189 127 4.639 nhan nguon luc va tao thach Total 589.392 129 7.653 3.826 1.516 thuc(HT) Between Groups lay kiem soat chat luong lam Within Groups 192.539 127 tieu chuan(HT) Total 200.192 129 782 391 Within Groups 308.418 127 2.428 Total 309.200 129 3.896 1.948 248.073 127 1.953 Đ chien luoc noi troi va on dinh xay dung doi ngu la lua chon ại chien luoc hang dau(HT) Between Groups ho dinh nghia cong la san Between Groups pham doc dao(HT) Within Groups ̣c k Total cong co nghia la nguon Between Groups Within Groups 2.423 1.212 121.584 127 957 124.008 129 1.331 665 613 h Total 129 in nhan luc phat trieN(HT) 251.969 Between Groups thong noi bo tot(HT) Within Groups 77.900 127 Total 79.231 129 193 ́H tê cong co nghia la co he Between Groups 096 truong la chien luoc hang Within Groups 110.238 127 dau(HT) Total 110.431 129 su tu pha cach va sang Between Groups 15.828 7.914 tao la dac tinh noi troi(HT) Within Groups 381.872 127 3.007 Total 397.700 129 497 248 732 Between Groups ro rang minh bach(HT) Within Groups 92.926 127 Total 93.423 129 3.461 1.731 2.427 moi nguoi cung thi tho Between Groups khoc liet lap thnah tich(HT) Within Groups 308.262 127 Total 311.723 129 3.872 1.936 152.097 127 1.198 Between Groups lam viec dong doi yeu thuong Within Groups Khóa luận tốt nghiệp115Niên Khóa: 2014 - 2018 223 800 022 978 2.524 084 161 852 997 372 1.266 286 1.085 341 111 895 2.632 076 339 713 713 492 1.617 203 868 ket dinh voi nhung nguoi can nhan vien the hien tinh than Sig ́ uê canh tranh va dan dau thi F Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân gan bo(HT) Total 155.969 129 moi nguoi gan ket bang tinh Between Groups 047 024 yeu thuong su trung Within Groups 124.730 127 982 thanh(HT) Total 124.777 129 dam bao cong viec on dinh Between Groups 380 190 lau dai(HT) Within Groups 85.197 127 671 Total 85.577 129 385 193 872 noi lam viec day ap tinh vui Between Groups ve(HT) Within Groups 110.722 127 Total 111.108 129 1.435 717 1.492 Between Groups khong rang buoc thoi Within Groups 189.458 127 gian(HT) Total 190.892 129 5.604 2.802 Within Groups 199.473 127 1.571 Total 205.077 129 4.901 2.450 3.543 Đ moi nguoi lam viec doc lap than thien gan gui an can ho nguoi lanh dao(HT) ại tro bao dung nhin thay o Between Groups ho Between Groups ngat luat le ki luat(HT) Within Groups 449.899 127 Total 454.800 129 4.507 2.253 468.886 127 3.692 473.392 129 5.029 2.515 127 2.007 ua thich tu duoc tim thay o Between Groups to chuc(HT) Within Groups h Total in ̣c k cam nhan khong nghiem Between Groups chi tie nghiem nghi(HT) Within Groups 254.848 Total 259.877 1.162 ́H tê xep the hien day quyen luc luon doi moi(HT) Within Groups 199.730 127 Total 200.892 129 581 1.599 800 1.947 Between Groups canh tranh quyet liet(HT) Within Groups 247.324 127 Total 248.923 129 1.995 997 1.653 quan li gianh phan lon thoi Between Groups gian voi khach hang(HT) Within Groups 209.882 127 Total 211.877 129 220 110 309.388 127 2.436 309.608 129 nghia ca nhan dat hang Total dau(HT) Theo thời gian cơng tác Khóa luận tốt nghiệp116Niên Khóa: 2014 - 2018 754 221 802 481 619 1.784 172 692 503 610 545 1.253 289 370 692 411 664 603 548 045 956 1.573 cach quan li nhan vien la tao Within Groups 283 ́ uê Between Groups danh vong thang tien chu 976 129 lanh dao cuc ki thoai mai chat keo gan ket moi nguoi Between Groups 024 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân ANOVA Sum of Squares chien thang tren thi truong va Between Groups df Mean Square 2.406 802 2.706 dan dau doi thu la tieu chi Within Groups 340.894 126 cong(HT) Total 343.300 129 to chuc lua chon chien luoc Between Groups 7.382 2.461 doi moi tim kiem co hoi thu Within Groups 582.010 126 4.619 nhan nguon luc va tao thach Total 589.392 129 4.167 1.389 1.556 thuc(HT) Between Groups lay kiem soat chat luong lam Within Groups 196.025 126 tieu chuan(HT) Total 200.192 129 5.555 1.852 Within Groups 303.645 126 2.410 Total 309.200 129 3.312 1.104 248.657 126 1.973 Đ chien luoc noi troi va on dinh xay dung doi ngu la lua chon ại chien luoc hang dau(HT) Between Groups ho dinh nghia cong la san Between Groups pham doc dao(HT) Within Groups ̣c k Total cong co nghia la nguon Between Groups Within Groups cong co nghia la co he Between Groups 384 122.857 126 975 124.008 129 2.530 843 609 tê thong noi bo tot(HT) 1.151 h Total 129 in nhan luc phat trieN(HT) 251.969 76.701 126 Total 79.231 129 7.349 ́H Within Groups Between Groups 2.450 truong la chien luoc hang Within Groups 103.082 126 dau(HT) Total 110.431 129 su tu pha cach va sang Between Groups 15.985 5.328 tao la dac tinh noi troi(HT) Within Groups 381.715 126 3.029 Total 397.700 129 1.369 456 731 Between Groups ro rang minh bach(HT) Within Groups 92.054 126 Total 93.423 129 1.836 612 2.459 moi nguoi cung thi tho Between Groups khoc liet lap thnah tich(HT) Within Groups 309.887 126 Total 311.723 129 2.143 714 153.826 126 1.221 Between Groups lam viec dong doi yeu thuong Within Groups Khóa luận tốt nghiệp117Niên Khóa: 2014 - 2018 296 828 533 661 893 447 768 514 559 643 393 758 1.385 250 2.994 033 1.759 158 625 600 249 862 585 626 818 ket dinh voi nhung nguoi can nhan vien the hien tinh than Sig ́ uê canh tranh va dan dau thi F Đại học Kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Khánh LyGVHD: Ths Trương Thị Hương Xuân gan bo(HT) Total 155.969 129 moi nguoi gan ket bang tinh Between Groups 2.937 979 yeu thuong su trung Within Groups 121.840 126 967 thanh(HT) Total 124.777 129 dam bao cong viec on dinh Between Groups 2.432 811 lau dai(HT) Within Groups 83.145 126 660 Total 85.577 129 2.137 712 865 noi lam viec day ap tinh vui Between Groups ve(HT) Within Groups 108.970 126 Total 111.108 129 1.435 478 1.504 Between Groups khong rang buoc thoi Within Groups 189.457 126 gian(HT) Total 190.892 129 6.047 2.016 Within Groups 199.030 126 1.580 Total 205.077 129 22.615 7.538 3.430 Đ moi nguoi lam viec doc lap than thien gan gui an can ho nguoi lanh dao(HT) ại tro bao dung nhin thay o Between Groups ho Between Groups ngat luat le ki luat(HT) Within Groups 432.185 126 Total 454.800 129 2.058 686 471.334 126 3.741 473.392 129 9.907 3.302 126 1.984 ua thich tu duoc tim thay o Between Groups to chuc(HT) Within Groups h Total in ̣c k cam nhan khong nghiem Between Groups chi tie nghiem nghi(HT) Within Groups 249.970 Total 259.877 3.263 ́H tê xep the hien day quyen luc luon doi moi(HT) Within Groups 197.629 126 Total 200.892 129 1.088 1.068 356 1.967 Between Groups canh tranh quyet liet(HT) Within Groups 247.855 126 Total 248.923 129 893 298 1.674 quan li gianh phan lon thoi Between Groups gian voi khach hang(HT) Within Groups 210.984 126 Total 211.877 129 4.148 1.383 305.460 126 2.424 309.608 129 nghia ca nhan dat hang Total dau(HT) Khóa luận tốt nghiệp118Niên Khóa: 2014 - 2018 302 824 483 318 812 1.276 285 2.198 092 183 908 1.665 178 694 558 181 909 178 911 570 636 1.568 cach quan li nhan vien la tao Within Groups 1.229 ́ uê Between Groups danh vong thang tien chu 390 129 lanh dao cuc ki thoai mai chat keo gan ket moi nguoi Between Groups 1.012 ... cán công nhân viên yếu tố cấu thành VHDN công ty May Hòa Thọ - Đơng Hà .55 2.4 Đo lường loại hình văn hóa doanh nghiệp phần mềm CHMA 68 Đ 2.4.1 Kiểu VHDN cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà. .. VHDN số công ty 34 CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG VHDN TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐÔNG HÀ BẰNG PHẦN MỀM CHMA .37 2.1 Tổng quan cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát... tài Phần 2: Nội dung kết nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận văn hóa doanh nghiệp phần mềm CHMA Chương 2: Đo lường VHDN cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà Giới thiệu tổng quan cơng ty May Hòa Thọ - Đơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường văn hóa doanh nghiệp tại công ty may hòa thọ đông hà bằng phần mềm CHMA , Đo lường văn hóa doanh nghiệp tại công ty may hòa thọ đông hà bằng phần mềm CHMA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay