Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ taxi mai linh của khách hàng trên địa bàn thành phố huế

112 2 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ h in DỤNG DỊCH VỤ TAXI MAI LINH CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ́H tê ́ uê PHẠM THỊ MỸ LINH KHÓA HỌC: 2014-2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ in DỤNG DỊCH VỤ TAXI MAI LINH CỦA KHÁCH HÀNG h ́H tê TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Mỹ Linh TS Hoàng Trọng Hùng Lớp: K48A.QTKD MSV: 14K4021093 Huế, 4/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, thời gian qua em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô, đơn vị thực tập, gia đình bạn bè Trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt quý thầy khoa Quản trị kinh doanh hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần thiết bổ ích cho em suốt thời gian học tập trường vừa qua Đó tảng cho trình thực khóa luận cơng Đ việc em sau ại Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến T.S Hoàng Trọng Hùng, người ho ln tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em thực khóa luận Tiếp em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, anh/chị ̣c k phòng Kinh doanh – Tiếp thị công ty TNHH MTV Mai Linh Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp em có địa điểm thực tập thực bổ ích suốt in thời gian thực tập quý công ty Em xin gửi lời cảm ơn đến anh/chị h nhân viên công ty TNHH MTV Mai Linh Huế thời gian vừa qua tê nhiệt tình hợp tác trình điều tra, thu thập thông tin để thực đề tài ́H Một lần xin trân trọng cảm ơn kính chúc quý thầy cô, quý anh chị Em xin chân thành cảm ơn! ́ uê Công ty dồi sức khỏe tràn đầy hạnh phúc! Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Phạm Thị Mỹ Linh SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC BẢNG viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đ 2.1 Mục tiêu chung ại 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 ho 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 ̣c k 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 in 4.1 Quy trình nghiên cứu h 4.2 Phương pháp thu thập liệu tê 4.2.1 Dữ liệu thứ cấp ́H 4.2.2 Dữ liệu sơ cấp ́ uê 4.3 Thang đo 4.4 Phương pháp phân tích liệu .6 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .9 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 1.2 Mơ hình hành vi người tiêu dùng 10 1.2.1 Mơ hình Blackwell cộng (2001) 10 1.2.2 Mơ hình Philip Kotler (2005) .13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng .15 1.3.1 Các yếu tố văn hóa 16 1.3.2 Các yếu tố xã hội 17 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh ii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng 1.3.3 Các yếu tố cá nhân 18 1.3.4 Các yếu tố tâm lý 20 1.4 Các mơ hình nghiên cứu có liên quan .23 1.4.1 Mơ hình thái độ đa thuộc tính (Fishbein Ajzen, 1975) 23 1.4.2 Thuyết hành động hợp lý (Theory of reasoned action – TRA) 24 1.4.3 Mơ hình lý thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior – TPB) 26 1.5 Yếu tố marketing ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 27 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 28 1.6.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 1.6.2 Các giả thuyết nghiên cứu 29 Đ 1.6.3 Xây dựng thang đo 30 ại CHƯƠNG 2: HÀNH VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI MAI LINH HUẾ CỦA ho NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ .32 ̣c k 2.1 Lịch sử hình thành phát triển TNHH MTV Mai Linh Huế .32 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Tập đoàn Mai Linh .32 in 2.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển Cơng ty TNHH MTV Mai Linh Huế 34 h 2.1.3 Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công ty 35 tê 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 37 ́H 2.1.5 Tổng quan tình hình tài sản, nguồn vốn cơng ty 39 2.1.6 Tình hình lao động, kết kinh doanh từ 2015 – 2017 42 ́ uê 2.1.6.1 Tình hình lao động Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế qua ba năm 20152017 .42 2.1.6.2 Kết hoạt động kinh doanh qua ba năm 2015-2017 44 2.2 Nghiên cứu hành vi sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế người sử dụng địa bàn thành phố Huế 45 2.2.1 Cơ cấu mẫu điều tra 45 2.2.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh khách hàng địa bàn thành phố Huế .49 2.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 52 2.2.4 Đánh giá khách hàng ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh Huế 55 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh iii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng 2.2.4.1 Đánh giá khách hàng yếu tố Niềm tin dịch vụ 55 2.2.4.2 Đánh giá khách hàng yếu tố Cảm nhận chủ quan thuộc tính dịch vụ 56 2.2.4.3 Đánh giá khách hàng yếu tố Thái độ việc sử dụng dịch vụ .58 2.2.4.4 Đánh giá khách hàng yếu tố Chuẩn chủ quan .59 2.2.4.5 Đánh giá khách hàng yếu tố Ý định tiếp tục sử dụng 60 2.2.5 Phân tích nhân tố khám phá EFA 61 2.2.5.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 61 2.2.5.2.Phân tích nhân tố EFA biến phụ thuộc .67 Đ 2.2.6 Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu .68 ại 2.2.7 Phân tích tương quan hồi quy tuyến tính 68 ho 2.2.7.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson 68 ̣c k 2.2.7.2 Phân tích hồi quy đa biến 69 2.2.7.3 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 70 in 2.2.8 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 70 h 2.2.9 Kiểm tra đa cộng tuyến 71 tê 2.2.10 Kết phân tích hồi quy đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 72 ́H CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI MAI LINH HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ́ uê 73 3.1 Định hướng .73 3.2 Ưu, nhược điểm lĩnh vực dịch vụ công ty taxi Mai Linh Huế .74 3.3 Các giải pháp nâng cao ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế Thành phố Huế 75 3.3.1 Các giải pháp nâng cao thái độ người tiêu dùng dịch vụ taxi Mai Linh Huế .75 3.3.2 Các giải pháp nâng cao Cảm nhận chủ quan thuộc tính 76 3.3.3 Các giải pháp nâng cao Chuẩn chủ quan 78 3.3.4 Các giải pháp khác 78 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 1.1 Khái quát chung .80 1.2 Hạn chế 80 2.Kiến nghị 81 2.1 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 81 2.2 Đối với Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT R&D research & development(nghiên cứu phát triển) TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên SPSS Statistical Package for the Social Sciences EFA Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá TRA Theory of reasoned action - Thuyết hành động hợp lý TPB Theory of Planned Behavior - Mơ hình lý thuyết hành vi dự định MLG Mai Linh Group Đ QĐ Quyết định ại Uỷ ban nhân dân ISO Quality management systems – Requirements (Hệ thống quản lý chất 9001:2000 lượng- Các yêu cầu) CBCNV Cán công nhân viên MCC Mai Linh Customer 's Club h in ̣c k ho UBND ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh vi Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 2: Mô hình Blackwell cộng (2001) 11 Sơ đồ 3: Mơ hình hành vi tiêu dùng Philip Kotler,2005 .14 Sơ đồ 4: Mơ hình chi tiết yếu tố ảnh hưởngđến hành vi người tiêu dùng 15 Sơ đồ 5: Tháp nhu cầu Maslow tác nhân thay đổi .21 Sơ đồ 6: Mơ hình Học thuyết hành động hợp lý Ajzen Fishbein 26 Sơ đồ 7: Mơ hình thuyết hành vi dự định TPB .27 Sơ đồ 9: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH MTV Mai Linh Huế 37 Đ Biểu đồ 1: Mẫu điều tra theo giới tính 45 ại Biểu đồ 2: Mẫu điều tra theo độ tuổi 46 Biểu đồ 3: Mẫu điều tra theo nghề nghiệp 47 ho Biểu đồ Mẫu điều tra theo thu nhập 48 ̣c k Biểu đồ Mẫu điều tra theo tần suất sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh 49 Biểu đồ 6: Tỷ lệ nguồn thông tin mà khách hàng biết đến .50 in Biểu đồ 7: Tỷ lệ lý khách hàng lựa chọn dịch vụ taxi Mai Linh Huế 51 h Biểu đồ 8: Tỷ lệ hãng taxi khách hàng lựa chọn ngoàitaxi Mai Linh Huế 52 tê Biểu đồ 9: Đánh giá khách hàng tiêu chí thuộc Niềm tin đối ́H vớithuộc tính dịch vụ 56 ́ uê Biểu đồ 10: Đánh giá khách hàng tiêu chí thuộc Cảm nhận chủ quan thuộc tính dịch vụ .58 Biểu đồ 11: Đánh giá khách hàng tiêu chí thuộc Thái độ việc sử dụng dịch vụ 59 Biểu đồ 12: Đánh giá khách hàng tiêu chí thuộcvề yếu tố chuẩn chủ quan .60 Biểu đồ 13: Đánh giá khách hàng tiêu chí thuộcvề Ý định tiếp tục sử dụng .61 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh vii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình tài sản, nguồn vốn Mai Linh Huế giai đoạn 2015 – 2017 .40 Bảng 2.2 : Tình hình lao động Cơng ty 42 Bảng 2.3: Tình hình xe taxi địa điểm đậu xe taxi Công ty 43 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Công ty 44 Bảng 2.5: Độ tin cậy yếu tố 53 Bảng 2.6: Kiểm định One Sample T-test tiêu chí thuộcvề Niềm tin dịch vụ 55 Bảng 2.7: Kiểm định One Sample T-test tiêu chí thuộc Cảm nhậnchủ Đ quan thuộc tính dịch vụ 57 ại Bảng 2.8 Kiểm định One Sample T-test tiêu chí thuộc Thái độ đốivới việc sử dụng sản phẩm 58 ho Bảng 2.9: Kiểm định One Sample T-test tiêu chí thuộc yếu tố Chuẩn ̣c k chủ quan .59 Bảng 2.10: Kiểm định One Sample T-test tiêu chí thuộc yếu tố Ý định in tiếp tục sử dụng 60 h Bảng 2.11: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 62 tê Bảng 2.12 Ma trận xoay lần phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định 62 ́H Bảng 2.13: Ma trận xoay lần phân tích nhân tố ảnh hưởngđến định sử dụng ́ uê 64 Bảng 2.14: Kiểm định KMO Bartlett’s biến phụ thuộc .67 Bảng 2.15: Ma trận thành phần biến phụ thuộc 67 Bảng 2.16: Hệ số Skewness Hệ số Kurtosis biến nghiên cứu .68 Bảng 2.17: Hệ số tương quan Pearson 69 Bảng 2.18: Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy 70 Bảng 3.19 Kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội ANOVAb 70 Bảng 3.20: Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 71 Bảng 3.21: Kết phân tích hồi quy 72 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh viii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Theo Anh/Chị Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế cần làm để nâng cao mực độ nhận biết tăng khả lựa chọn dịch vụ Taxi Mai Linh Huế để sử dụng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PHẦN III: THÔNG TIN CÁ NHÂN giới tính �Nam �Nữ Tuổi �Dưới 22 tuổi �Từ 23 – 30 tuổi �Từ 31 – 45 tuổi �Trên 45 tuổi Đ Nghề nghiệp ại �Cán công nhân viên chức �Kinh doanh, buôn bán �Đã nghỉ hưu �Khác ̣c k ho �Học sinh, sinh viên Thu nhập trung bình hàng tháng tê Thông tin khách hàng �Trên triệu h �Từ – triệu �Từ 3-5 triệu in �Dưới triệu ́H - Họ tên:…………………………………………………………………… - Email:……………………………………………………………………… ́ uê - SĐT:………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY SPSS Thống kê mơ tả qua SPSS 1.Giới tính gioi tinh Valid Frequency Percent Valid Percent Nam Nu 40 100 28.6 71.4 28.6 71.4 Total 140 100.0 100.0 tuoi Frequency Percent Valid Percent 20 38 68 14 14.3 27.1 48.6 10.0 100.0 Valid 14.3 27.1 48.6 10.0 Total 140 100.0 3.Nghề nghiệp h Nghe nghiep tê Percent hoc sinh, sinh vien can bo cong nhan vien chuc kinh doanh, buon ban da nghi huhu khac 18 59 33 13 17 12.9 42.1 23.6 9.3 12.1 Total 140 100.0 Valid Percent 12.9 42.1 23.6 9.3 12.1 100.0 Thu nhập trung bình hàng tháng thu nhap trung binh hang thang Frequency Valid Percent Valid Percent duoi trieu tu den trieu tu den trieu tren trieu 22 68 35 15 15.7 48.6 25.0 10.7 15.7 48.6 25.0 10.7 Total 140 100.0 100.0 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Cumulative Percent 12.9 55.0 78.6 87.9 100.0 ́ uê Frequency ́H Valid Cumulative Percent 14.3 41.4 90.0 100.0 in ̣c k duoi 22 tuoi tu 23 den 30 tu 31 den 45tuoi tren 45 ho ại Đ Độ tuổi Cumulative Percent 28.6 100.0 Cumulative Percent 15.7 64.3 89.3 100.0 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng Tần suất sử dụng Anh/Chi da su dung dich vu taxi ML bao nhieu lan Frequency Percent Valid Valid Percent duoi lan Tu den lan Tu den 10 lan Tren 10 lan 22 68 35 15 15.7 48.6 25.0 10.7 15.7 48.6 25.0 10.7 Total 140 100.0 100.0 Cumulative Percent 15.7 64.3 89.3 100.0 Các nguồn thông tin $CAU2 Frequencies ại Đ Percent 72 37.1% 53.3% 56 28.9% 41.5% 46 23.7% 34.1% 20 194 10.3% 100.0% 14.8% 143.7% Percent of Cases ̣c k ho CAU2a Qua truyen hinh,bao, dai, internet Ban be nguoi than, dong nghiep gioi thieu Tai cac trung tam dich vu du lich Bang ron, ap phich, to roi Responses N Total Total SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Responses N 52 Percent 20.2% Percent of Cases 53 20.5% 37.9% 50 19.4% 35.7% 53 32 18 258 20.5% 12.4% 7.0% 100.0% 37.9% 22.9% 12.9% 184.3% 37.1% ́ uê CAU3a ́H tê $CAU3 Frequencies gia cuoc hop ly de lien lac goi xe, thoi gian cho ngan chat luong phuong tien moi, hien dai cung cach phuc vu chu dao Do ban be,nguoi than gioi thieu Khac h in 7.Lý lựa chọn taxi Mai Linh Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng 8.Các hãng taxi khác $CAU4 Frequencies CAU4a Responses N 59 84 63 56 35 13 310 chi su dung taxi ML Taxi Thanh Cong Taxi Vang Taxi Vinassun Taxi Huong Giang Khac Total Percent of Cases Percent 19.0% 27.1% 20.3% 18.1% 11.3% 4.2% 100.0% 42.1% 60.0% 45.0% 40.0% 25.0% 9.3% 221.4% Đ ại ANPHA 1.Niềm tin dịch vụ ̣c k ho Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 731 in Item-Total Statistics 1.439 523 542 585 681 ́ uê 1.532 ́H 1.733 600 tê [A1] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu taxi tot 7.00 nhat [A2] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue tiet kiem chi phi 6.96 nhat [A3] Anh/Chi tin rang dich vu 6.88 taxi ML Hue la dich vu uy tin h Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 658 Cảm nhận chủ quan thuộc tính dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 835 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted [B1] Gia ca dich vu taxi ML 18.49 hop ly [B2] Dich vu taxi ML Hue dam bao chat luong tot, an 18.51 toan cao [B3] Xe taxi ML Hue co mau 18.56 sac dep, logo de nhan biet SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh 8.698 528 826 8.309 667 795 9.284 503 828 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng [B4] Dich vu taxi ML thuan 18.44 loi, nhanh chong [B5] Taxi ML co thai than thien, trang phuc gon gang, lich 18.55 su [B6] Tai xe lai xe co trach nhiem dam bao an toan cho 18.59 khach hang 9.284 575 815 8.221 734 781 8.561 658 797 3.Thái độ việc sử dụng dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Đ 1.618 531 733 1.575 590 667 1.509 635 615 ại [C1] Anh/Chi cam thay thoai mai su dung dich vu taxi 7.33 ML Hue [C2] Anh/Chi cam thay thich thu su dung dich vu taxi ML 7.29 Hue [C3] Anh/Chi rat thich thuong 7.31 hieu taxi ML Hue in ̣c k ho Chuẩn chủ quan h Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 903 ́H tê Item-Total Statistics [D1] Ban be khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML 7.24 Hue [D2] Nguoi than khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu 7.19 taxi ML Hue [D3] Bao chi, to roi cac quang cao khuyen Anh/Chi nen su 7.20 dung dich vu taxi ML Hue E - Ý định tiếp tục sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 740 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh ́ uê Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 2.214 780 883 2.210 795 871 1.945 849 824 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted [E1] Anh/Chi se tiep tuc su dung dich vu taxi ML Hue 7.35 tuong lai [E2] Anh/Chi se uu tien su dung dich vu taxi ML Hue 7.06 co nhu cau di lai [E3] Anh/Chi se khuyen gia dinh, ban be su dung dich vu 7.26 taxi ML Hue 1.596 576 644 1.651 511 717 1.448 612 597 Đ Kết kiểm định KMO Bartlett’s Test phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế Bảng 2.10: Kiểm định KMO Bartlett’s biến độc lập ại KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Communalities Initial Extraction in 1.000 675 1.000 741 1.000 616 1.000 446 1.000 563 1.000 424 1.000 567 1.000 811 1.000 770 1.000 634 h ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh tê [A1] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu taxi tot nhat [A2] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue tiet kiem chi phi nhat [A3] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu uy tin [B1] Gia ca dich vu taxi ML hop ly [B2] Dich vu taxi ML Hue dam bao chat luong tot, an toan cao [B3] Xe taxi ML Hue co mau sac dep, logo de nhan biet [B4] Dich vu taxi ML thuan loi, nhanh chong [B5] Taxi ML co thai than thien, trang phuc gon gang, lich su [B6] Tai xe lai xe co trach nhiem dam bao an toan cho khach hang [C1] Anh/Chi cam thay thoai mai su dung dich vu taxi ML Hue ̣c k ho 881 1052.622 105 000 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng [C2] Anh/Chi cam thay thich thu su dung dich vu taxi ML 1.000 646 Hue [C3] Anh/Chi rat thich thuong 1.000 681 hieu taxi ML Hue [D1] Ban be khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML 1.000 812 Hue [D2] Nguoi than khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu 1.000 839 taxi ML Hue [D3] Bao chi, to roi cac quang cao khuyen Anh/Chi nen su 1.000 860 dung dich vu taxi ML Hue Extraction Method: Principal Component Analysis ại Đ Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % 6.551 43.673 43.673 1.388 9.251 52.924 1.112 7.415 60.339 1.033 6.890 67.229 818 5.454 72.683 668 4.453 81.973 514 3.426 85.400 497 3.314 88.713 10 402 2.682 91.395 11 375 2.498 93.893 12 334 2.229 96.123 13 242 1.612 97.735 14 186 1.238 98.974 15 154 1.026 100.000 ́ uê ́H 77.520 tê 4.837 h 726 in Rotated Component Matrixa Component [B6] Tai xe lai xe co trach nhiem dam bao an toan cho khach hang [B5] Taxi ML co thai than thien, trang phuc gon gang, lich su [B4] Dich vu taxi ML thuan loi, nhanh chong [B3] Xe taxi ML Hue co mau sac dep, logo de nhan biet [B2] Dich vu taxi ML Hue dam bao chat luong tot, an toan cao 846 824 647 559 519 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.897 19.313 19.313 2.767 18.445 37.759 2.451 16.340 54.099 1.970 13.130 67.229 ̣c k ho Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative % Variance 6.551 43.673 43.673 1.388 9.251 52.924 1.112 7.415 60.339 1.033 6.890 67.229 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng [D2] Nguoi than khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML Hue [D1] Ban be khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML Hue [D3] Bao chi, to roi cac quang cao khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML Hue [C3] Anh/Chi rat thich thuong hieu taxi ML Hue [C1] Anh/Chi cam thay thoai mai su dung dich vu taxi ML Hue [C2] Anh/Chi cam thay thich thu su dung dich vu taxi ML Hue [B1] Gia ca dich vu taxi ML hop ly [A2] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue tiet kiem chi phi nhat [A3] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu uy tin [A1] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu taxi tot nhat 873 839 825 763 760 671 Đ 830 ại 689 ho 616 ̣c k Kết xoay nhân tố lần sau: 692 4.942 79.431 566 4.043 83.474 513 3.667 87.141 486 3.470 90.611 10 395 2.823 93.434 11 335 2.390 95.824 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh ́ uê Extraction Sums Loadings Total % of Variance 6.178 44.126 1.384 9.887 1.111 7.939 1.025 7.324 ́H Total % of Cumulative % Variance 6.178 44.126 44.126 1.384 9.887 54.013 1.111 7.939 61.952 1.025 7.324 69.275 730 5.213 74.489 873 980.428 91 000 tê Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues h in KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % 44.126 54.013 61.952 69.275 Total 2.840 2.754 2.156 1.949 % of Cumulative % Variance 20.288 20.288 19.669 39.958 15.399 55.357 13.918 69.275 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng 12 242 1.731 97.556 13 187 1.335 98.891 14 155 1.109 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component 850 825 656 564 ại Đ [B6] Tai xe lai xe co trach nhiem dam bao an toan cho khach hang [B5] Taxi ML co thai than thien, trang phuc gon gang, lich su [B4] Dich vu taxi ML thuan loi, nhanh chong [B3] Xe taxi ML Hue co mau sac dep, logo de nhan biet [B2] Dich vu taxi ML Hue dam bao chat luong tot, an toan cao [D2] Nguoi than khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML Hue [D1] Ban be khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML Hue [D3] Bao chi, to roi cac quang cao khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML Hue [C1] Anh/Chi cam thay thoai mai su dung dich vu taxi ML Hue [C3] Anh/Chi rat thich thuong hieu taxi ML Hue [C2] Anh/Chi cam thay thich thu su dung dich vu taxi ML Hue [A2] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue tiet kiem chi phi nhat [A3] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu uy tin [A1] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu taxi tot nhat 525 ho ̣c k 843 830 h in tê 786 748 ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh 875 659 837 684 610 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc Ý định tiếp KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .674 93.485 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance 1.976 65.878 589 19.649 Cumulative % 65.878 85.527 100.000 434 14.473 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 1.976 65.878 65.878 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa ại Đ Component Statistics Mean Median Std Deviation Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis Sum 25 Percentiles 50 75 A 140 3.4738 3.3333 58773 -.160 205 172 407 486.33 3.3333 3.3333 3.6667 SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh B 140 3.6986 3.6000 58984 041 205 020 407 517.80 3.4000 3.6000 4.0000 C 140 3.6548 3.6667 59091 -.063 205 -.414 407 511.67 3.3333 3.6667 4.0000 D 140 3.6048 3.6667 71143 111 205 -.210 407 504.67 3.0000 3.6667 4.0000 E 140 3.6119 3.3333 58847 -.025 205 -.277 407 505.67 3.3333 3.3333 4.0000 ́ uê N Valid Missing ́H tê Kiểm định phân phối chuẩn h in ̣c k ho [E3] Anh/Chi se khuyen gia dinh, ban be su dung dich vu 844 taxi ML Hue [E1] Anh/Chi se tiep tuc su dung dich vu taxi ML Hue 820 tuong lai [E2] Anh/Chi se uu tien su dung dich vu taxi ML Hue 769 co nhu cau di lai Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Kiểm định giá trị trung bình nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh Huế A Niềm tin dịch vụ One-Sample Statistics N [A1] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu taxi tot 140 nhat [A2] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue tiet kiem chi phi 140 nhat [A3] Anh/Chi tin rang dich vu 140 taxi ML Hue la dich vu uy tin Mean Std Deviation Std Error Mean 3.42 759 064 3.46 672 057 3.54 753 064 One-Sample Test Test Value = t df Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 000 -.579 -.71 -.45 139 000 -.543 -.66 -.43 139 000 -.457 -.58 -.33 ại Đ Sig (2-tailed) 139 in ̣c k ho [A1] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu -9.016 taxi tot nhat [A2] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue tiet kiem chi -9.560 phi nhat [A3] Anh/Chi tin rang dich vu taxi ML Hue la dich vu uy -7.187 tin h B Cảm nhận chủ quan thuộc tính dịch vụ N Mean Std Deviation Std Error Mean 140 3.74 870 140 3.71 825 140 3.67 753 064 140 3.79 687 058 140 3.68 789 067 140 3.64 778 066 ́H 074 ́ uê [B1] Gia ca dich vu taxi ML hop ly [B2] Dich vu taxi ML Hue dam bao chat luong tot, an toan cao [B3] Xe taxi ML Hue co mau sac dep, logo de nhan biet [B4] Dich vu taxi ML thuan loi, nhanh chong [B5] Taxi ML co thai than thien, trang phuc gon gang, lich su [B6] Tai xe lai xe co trach nhiem dam bao an toan cho khach hang tê One-Sample Statistics 070 One-Sample Test Test Value = t df SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Sig (2- Mean tailed) Differenc 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng [B1] Gia ca dich vu taxi ML hop ly [B2] Dich vu taxi ML Hue dam bao chat luong tot, an toan cao [B3] Xe taxi ML Hue co mau sac dep, logo de nhan biet [B4] Dich vu taxi ML thuan loi, nhanh chong [B5] Taxi ML co thai than thien, trang phuc gon gang, lich su [B6] Tai xe lai xe co trach nhiem dam bao an toan cho khach hang -3.594 139 000 -.264 -.41 -.12 -4.098 139 000 -.286 -.42 -.15 -5.161 139 000 -.329 -.45 -.20 -3.692 139 000 -.214 -.33 -.10 -4.820 139 000 -.321 -.45 -.19 -5.431 139 000 -.357 -.49 -.23 One-Sample Statistics ại Đ C - Thái độ việc sử dụng dịch vụ Mean Std Deviation Std Error Mean 3.64 732 062 714 060 ̣c k ho N [C1] Anh/Chi cam thay thoai mai su dung dich vu taxi 140 ML Hue [C2] Anh/Chi cam thay thich thu su dung dich vu taxi ML 140 Hue [C3] Anh/Chi rat thich thuong 140 hieu taxi ML Hue 3.67 in 3.66 717 061 h Test Value = t df SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ́ uê [C1] Anh/Chi cam thay thoai mai su dung dich -5.891 vu taxi ML Hue [C2] Anh/Chi cam thay thich thu su dung dich -5.444 vu taxi ML Hue [C3] Anh/Chi rat thich -5.655 thuong hieu taxi ML Hue Sig (2-tailed) ́H tê One-Sample Test 139 000 -.364 -.49 -.24 139 000 -.329 -.45 -.21 139 000 -.343 -.46 -.22 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng D Chuẩn chủ quan One-Sample Statistics N [D1] Ban be khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML 140 Hue [D2] Nguoi than khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu 140 taxi ML Hue [D3] Bao chi, to roi cac quang cao khuyen Anh/Chi nen su 140 dung dich vu taxi ML Hue Mean Std Deviation Std Error Mean 3.57 760 064 3.63 752 064 3.61 819 069 One-Sample Test Test Value = t df Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper 000 -.429 -.56 -.30 000 -.371 -.50 -.25 -.386 -.52 -.25 ại Đ Sig (2-tailed) 139 ho [D1] Ban be khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu taxi ML -6.672 Hue [D2] Nguoi than khuyen Anh/Chi nen su dung dich vu -5.841 taxi ML Hue [D3] Bao chi, to roi cac quang cao khuyen Anh/Chi -5.574 nen su dung dich vu taxi ML Hue 139 ̣c k 139 000 h in tê E Ý định tiếp tục sử dụng Mean Std Deviation Std Error Mean 3.49 704 3.78 720 061 3.57 750 063 ́ uê N [E1] Anh/Chi se tiep tuc su dung dich vu taxi ML Hue 140 tuong lai [E2] Anh/Chi se uu tien su dung dich vu taxi ML Hue 140 co nhu cau di lai [E3] Anh/Chi se khuyen gia dinh, ban be su dung dich vu 140 taxi ML Hue ́H One-Sample Statistics 060 One-Sample Test Test Value = t df [E1] Anh/Chi se tiep tuc su dung dich vu taxi ML Hue -8.639 tuong lai SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh 139 Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 000 -.514 -.63 -.40 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng [E2] Anh/Chi se uu tien su dung dich vu taxi ML Hue -3.637 co nhu cau di lai [E3] Anh/Chi se khuyen gia dinh, ban be su dung dich vu -6.757 taxi ML Hue 139 000 -.221 -.34 -.10 139 000 -.429 -.55 -.30 Kiểm định mối tương quan biến Hệ số tương quan Pearson Correlations EE Pearson Correlation EE DD 620** CC 731** AA 619** 000 000 000 000 140 711** 000 140 620** 000 140 731** 000 140 619** 140 140 536** 000 140 140 572** 000 140 506** 000 140 140 533** 000 140 507** 000 140 518** 000 140 000 000 000 000 N 140 140 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 140 140 Sig (2-tailed) 140 Adjusted R Square Std Error of the Durbin-Watson Estimate 843a 711 702 32127 1.940 a Predictors: (Constant), AA, DD, CC, BB b Dependent Variable: EE ́H tê R Square 140 518** h Model Summaryb Model R 140 506** 000 140 507** in Mô hình hồi quy 140 536** 000 140 572** 000 140 533** ̣c k AA ho CC ại DD N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Đ BB Sig (2-tailed) BB 711** ́ uê SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp ANOVAa Model GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng Regression Sum of Squares 34.202 df Mean Square 8.550 Residual 13.934 135 103 Total 48.136 139 F 82.840 Sig .000b a Dependent Variable: EE b Predictors: (Constant), AA, DD, CC, BB Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients (Constant) B Std Error -.020 203 BB 310 DD 147 CC 375 AA 168 a Dependent Variable: EE ại Đ 062 049 060 059 Standardized Coefficients Beta t 310 178 377 168 Sig -.099 921 4.991 3.014 6.208 2.834 000 003 000 005 Collinearity Statistics Tolerance VIF 554 615 582 610 1.804 1.625 1.719 1.638 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh ... Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế khách hàng địa bàn Thành phố Huế - Đối tượng điều tra: Những khách hàng sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế địa bàn Thành phố Huế. .. tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế Thành phố Huế  Trên sở kết nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế khách hàng. .. hiểu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định in sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh khách hàng địa bàn thành phố Huế, đề xuất h giải pháp nâng cao ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ Taxi Mai Linh Huế tê 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ taxi mai linh của khách hàng trên địa bàn thành phố huế , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ taxi mai linh của khách hàng trên địa bàn thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay