CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY SCAVI PHONG điền

123 1 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế - - H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC K LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ̣I H O ̣C CÔNG TY SCAVI PHONG ĐIỀN Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thi ThS Hoàng La Phương Hiền Đ A Sinh viên thực hiện: Lớp: K47 QTKD Tổng Hợp Niên khóa: 2013 - 2017 Huế, tháng năm 2017 SVTH: Trần Thị Thi LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập thực khoá luận tốt nghiệp này, em nhận nhiều nguồn động viên giúp đỡ từ phía nhà trường, thầy cơ, gia đình, bạn bè anh chị làm việc Công ty Scavi Phong Điền Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trường, Ế toàn thể giảng viên khoa QTKD trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế quan U tâm, dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức chuyên môn quý giá ́H Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, anh chị phòng Hành TÊ nhân phòng ban khác Cơng ty Scavi Phong Điền tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực tập H Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ giáo Th.S Hồng La IN Phương Hiền hết lòng tận tình, giúp đỡ, dành nhiều thời gian cơng sức K việc hướng dẫn em hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp ̣C Và cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè bên O cạnh sẻ chia, động viên, giúp đỡ để em hồn thành khố luận tốt nghiệp ̣I H Tuy nhiên, hạn chế thời gian nghiên cứu kiến thức chun mơn Đ A nên q trình thực khố luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận cảm thơng tận tình bảo quý thầy cô giáo để đề tài ngày hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Trần Thị Thi SVTH: Trần Thị Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ế 3.1 Đối tượng nghiên cứu U 3.2 Phạm vi nghiên cứu ́H Phương pháp nghiên cứu TÊ 4.1 Nghiên cứu định tính 4.2 Nghiên cứu định lượng H 4.3 Phương pháp thu thập liệu IN 4.4 Xác định kích thước mẫu phương pháp thu thập số liệu 4.4.1 Phương pháp chọn mẫu K 4.4.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .6 ̣C Kết cấu khóa luận O PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .9 ̣I H CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN Đ A 1.1 Lý luận chung động lực làm việc vấn đề liên quan 1.1.1 Động lực .9 1.1.2 Khái niệm tạo động lực 11 1.1.3 Vai trò việc tạo động lực cho người lao động 12 1.2 Các học thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động 12 1.2.1 Thuyết nhu cầu Maslow .12 1.2.2 Thuyết hai yếu tố Herzberg 15 1.2.3 Thuyết kỳ vọng Vroom 16 1.2.4 Học thuyết công Adam 19 1.2.6 Học thuyết thúc đẩy tăng cường Skinner .21 SVTH: Trần Thị Thi i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 1.2.7 Học thuyết mục tiêu Locke 21 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc người lao động 22 1.3.1 Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động 22 1.3.1.1 Nhu cầu người lao động 22 1.3.1.2 Giá trị cá nhân 23 1.3.1.3 Đặc điểm tính cách 23 1.3.1.4 Khả năng, lực người 23 Ế 1.3.2 Các yếu tố thuộc công ty 24 U 1.3.2.1 Chính sách quản lý doanh nghiệp .24 ́H 1.3.2.2 Hệ thống trả công doanh nghiệp 24 1.3.2.3 Điều kiện làm việc 25 TÊ 1.3.3 Các yếu tố thuộc công việc 26 1.3.3.1 Tính hấp dẫn công việc .26 H 1.3.3.2 Khả thăng tiến 27 IN 1.3.3.3 Quan hệ công việc 27 K 1.4 Mơ hình nghiên cứu .28 1.4.1 Một số nghiên cứu trước động lực làm việc 28 O ̣C 1.4.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thiết 30 ̣I H CƠ SỞ THỰC TIỄN 31 2.1 Thực tiễn công tác tạo động lực làm việc Việt Nam 31 Đ A 2.2 Quan điểm phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế 33 CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SCAVI PHONG ĐIỀN .34 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Scavi Việt Nam 34 2.2 Tổng quan công ty Scavi Phong Điền 37 2.2.1 Vài nét công ty Scavi Phong Điền 37 2.2.2 Phương thức sản xuất 38 2.2.3 Sơ đồ máy quản lý 39 2.2.4 Tình hình sử dụng lao động 42 SVTH: Trần Thị Thi ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 2.2.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty Scavi Phong Điền giai đoạn 2014 – 2016 45 2.3 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty Scavi Phong Điền 46 2.3.1 Chế độ lương, thưởng phúc lợi 46 2.3.1.1 Lương 46 2.3.1.2 Thưởng 47 Ế 2.3.1.3 Phúc lợi 48 U 2.3.2 Công tác đào tạo phát triển 50 ́H 2.3.3 Môi trường làm việc 50 2.4 Kết nghiên cứu 52 TÊ 2.4.1 Khái quát đặc điểm mẫu điều tra 52 2.4.1.1 Cơ cấu mẫu điều tra phân theo giới tính 52 H 2.4.1.2 Cơ cấu mẫu điều tra phân theo độ tuổi 52 IN 2.4.1.3 Cơ cấu mẫu điều tra phân theo trình độ học vấn .53 K 2.4.1.4 Cơ cấu mẫu điều tra phân theo thu nhập hàng tháng 54 2.4.1.5 Cơ cấu mẫu điều tra phân theo thời gian làm việc 54 O ̣C 2.4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 55 ̣I H 2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .59 2.4.4 Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động lực làm việc phương Đ A pháp hồi quy tương quan 63 2.4.4.1 Mơ hình hiệu chỉnh 63 2.4.4.2 Kiểm định hệ số tương quan 65 2.4.4.3 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 67 2.4.4.4 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 67 2.4.4.5.Kết phân tích hồi quy 68 2.4.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu 71 2.4.6 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động công ty Scavi Phong Điền 72 SVTH: Trần Thị Thi iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SCAVI PHONG ĐIỀN 78 3.1 Định hướng 78 3.2 Giải pháp 79 3.2.1 Giải pháp mối quan hệ với đồng nghiệp cấp .79 3.2.2 Giải pháp bố trí xếp cơng việc 81 3.2.3 Giải pháp môi trường điều kiện làm việc 81 Ế 3.2.4 Giải pháp tiền lương, khen thưởng phúc lợi .82 U 3.2.5 Giải pháp hứng thú công việc 83 ́H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận .84 TÊ Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 Đ A ̣I H O ̣C K IN H PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Thi iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Bộ phận sản xuất Bp TM : Bộ phận thương mại Bp.KH : Bộ phận kế hoạch Bp : Bộ phận CB.KHTK : Cán kế hoạch triển khai CB.KHXH : Cán kế hoạch xuất hàng CB.NPL : Cán nguyên phụ liệu CB.TSX : Cán Tiền sản xuất CP SXKD : Chi phí sản xuất kinh doanh U ́H TÊ ̣C : Lợi nhuận NPL : Nguyên phụ liệu P.KH : Phòng kế hoạch SP : Sản phẩm TW : Trung ương CBCNV : Cán công nhân viên UBND : Ủy ban nhân dân ̣I H Đ A : Khách hàng O LN H IN : Doanh thu K DT KH Ế BP SX SVTH: Trần Thị Thi v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 15 Bảng 1.2: Ảnh hưởng nhân tố trì động viên 16 Bảng 1.3: Tình hình lao động cơng ty Scavi Phong Điền giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 1.4: Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016 45 Bảng 1.5: Kết Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 56 Ế Bảng 1.6: Kết Cronbach’s Alpha biến phụ động lực chung 58 U Bảng 1.7: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test biến độc lập .60 ́H Bảng 1.8: Kết phân tích EFA biến độc lập 60 TÊ Bảng 1.9: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test động lực chung (DLC) 62 Bảng 1.10: Kết phân tích EFA nhân tố động lực chung 63 H Bảng 1.11: Ma trận tương quan biến độc lập biến phụ thuộc .65 IN Bảng 1.12: Mức độ phù hợp mơ hình .67 Bảng 1.13: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 68 K Bảng 1.14: Kết phân tích hồi quy sử dụng phương pháp Enter .69 ̣C Bảng 1.15: Kiểm định phân phối chuẩn 72 Đ A ̣I H O Bảng 1.16: Kiểm định One Sample T – Test giá trị trung bình 73 SVTH: Trần Thị Thi vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Các cấp bậc nhu cầu Maslow 13 Hình 1.2: Thuyết kỳ vọng Victor Vroom .18 Sơ đồ 1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 Sơ đồ 2: Sơ đố tổ chức Tập đoàn Scavi Việt Nam 36 Ế Sơ đồ 3: Sơ đồ máy quản lý công ty Scavi Phong Điền 39 U Sơ đồ 4: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 64 ́H Sơ đồ Kết xây dựng mơ hình nghiên cứu 71 TÊ Biểu đồ 1: Gới tính người vấn 52 Biểu đồ 2: Độ tuổi người vấn 53 H Biểu đồ 3: Trình độ học vấn người vấn 53 IN Biểu đồ 4: Thu nhập hàng tháng người vấn 54 Đ A ̣I H O ̣C K Biểu đồ 5: Thời gian làm việc người vấn 55 SVTH: Trần Thị Thi vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ngày điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt thương trường, muốn tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp khơng ngừng cải thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng, tăng suất lao động, mở rộng thị trường, để thực điều nguồn lực quan trọng mang tính định khơng phải cơng nghệ, Ế thơng tin hay nguồn lực tài mà người Nhận thức điều này, U nên việc quản lý sử dụng hiệu lao động vấn đề quan tâm hàng đầu ́H doanh nghiệp Việt Nam Vấn đề tuyển dụng bố trí sử dụng người, TÊ việc quan trọng khuyến khích, động viên, tạo động lực cho người lao động phát huy tối đa khả trí tuệ thân vấn đề then chốt việc sử dụng lao động Vậy làm để phát huy tối đa sử dụng hiệu H nguồn nhân lực vấn đề đặt mang tính cấp thiết nhà quản lý IN nói chung nhà quản trị nhân lực nói riêng K Nguồn nhân lực công cụ quan trọng để tạo nên thành ̣C công cho doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ nhân lực chất O lượng cao, làm việc hiệu Nhưng để quản trị nguồn nhân lực có hiệu khơng ̣I H phải vấn đề dễ dàng Quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật, quản trị nhân lực khơng dựa vào lý thuyết mà phụ thuộc lớn vào kĩ kinh Đ A nghiệm nhà lãnh đạo Việc tạo động thúc đẩy nhân viên làm việc việc làm mà nhà quản trị cần phải đặt lên hàng đầu thường xuyên ý, quan tâm để thúc đẩy nhân viên cấp hồn thành nhiệm vụ thực cơng việc cách có hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao suất lao động, giành lợi cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh để đứng vững thị trường Đối tượng quản trị nguồn nhân lực người, người có nhu cầu mong muốn khác phức tạp thay đổi theo thời gian hồn cảnh Chính vậy, nhà quản trị doanh nghiệp cần phải quan tâm, ý đến nhu cầu mong muốn phận nhân viên để đáp ứng SVTH: Trần Thị Thi ` Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 731 Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted DT1 7.60 2.550 576 621 DT2 7.51 2.480 563 633 DT3 7.50 2.359 682 ́H U Ế Scale Mean if TÊ Item-Total Statistics H 527 IN  Bố trí xếp công việc K Reliability Statistics N of Items ̣C Cronbach's Alpha ̣I H O 714 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted BT1 11.27 5.311 454 680 BT2 11.05 4.480 623 570 BT3 10.91 5.401 494 656 BT4 10.81 5.495 439 687 Đ A Scale Mean if SVTH: Trần Thị Thi Corrected Item- Cronbach's Alpha if Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền  Mối quan hệ với đồng nghiệp cấp Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 791 Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted QH1 15.37 8.826 651 725 QH2 15.18 9.746 543 760 QH3 15.16 10.055 435 792 QH4 15.29 8.447 645 726 QH5 15.21 583 748 IN H ́H U Scale Mean if TÊ Ế Item-Total Statistics K 8.746 ̣C Lần 2: O Reliability Statistics ̣I H Cronbach's Alpha Đ A 792 N of Items Item-Total Statistic Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted QH1 11.48 5.849 679 702 QH2 11.29 6.810 519 779 QH4 11.39 5.730 620 732 QH5 11.32 5.803 598 744 SVTH: Trần Thị Thi Corrected Item- Cronbach's Alpha if Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền  Sự hứng thú công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 752 Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation HT1 7.40 3.208 554 700 HT2 7.17 3.053 572 HT3 7.11 3.296 527 730 U Ế Scale Mean if ́H Item-Total Statistics H TÊ 665 if Item Deleted IN 2.2 Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc K Reliability Statistics O Đ A ̣I H 660 N of Items ̣C Cronbach's Alpha Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DL1 8.06 2.204 485 545 DL2 7.88 2.120 516 502 DL3 7.73 2.468 415 635 SVTH: Trần Thị Thi Corrected Item- Cronbach's Alpha Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Phân tích nhân tố khám phá EFA  Biến độc lập Lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .819 Approx Chi-Square 1503.955 276 U Ế df Bartlett's Test of Sphericity 000 TÊ ́H Sig Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared H Compon Loadings Total % of Cumulati Total 2.257 9.406 1.555 6.480 1.471 1.301 % of Loadings Cumulati Total Variance ve % % of Cumulat Variance ive % 30.179 7.243 30.179 30.179 3.276 13.649 13.649 ̣C 7.243 30.179 2.257 9.406 39.586 2.767 11.530 25.179 46.065 1.555 6.480 46.065 2.437 10.154 35.333 6.128 52.193 1.471 6.128 52.193 2.269 9.455 44.789 5.422 57.615 1.301 5.422 57.615 2.058 8.575 53.364 39.586 ̣I H O K Variance ve % Đ A IN ent 1.096 4.567 62.183 1.096 4.567 62.183 1.962 8.175 61.539 1.078 4.493 66.675 1.078 4.493 66.675 1.233 5.137 66.675 876 3.648 70.324 775 3.227 73.551 10 769 3.202 76.753 11 753 3.136 79.889 12 666 2.775 82.665 13 546 2.274 84.939 SVTH: Trần Thị Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 87.162 15 438 1.826 88.988 16 429 1.786 90.774 17 356 1.485 92.259 18 348 1.451 93.710 19 333 1.389 95.099 20 315 1.314 96.412 21 273 1.139 97.551 22 210 874 98.425 23 200 833 99.258 24 178 742 100.000 U 2.223 ́H 533 TÊ 14 Ế Khóa luận tốt nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis IN H Rotated Component Matrixa Component 732 LT5 702 LT3 702 LT1 686 LT6 553 K LT4 ̣C 749 Đ A ̣I H LT2 O 500 QH5 741 QH4 740 QH1 688 QH2 672 DT2 817 DT3 744 DT1 679 SVTH: Trần Thị Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền BT3 792 BT2 737 BT1 595 MT1 783 MT2 759 MT4 651 813 HT3 802 HT1 501 ́H U HT2 Ế MT5 635 TÊ BT4 Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation converged in iterations IN Lần 2: H Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization K KMO and Bartlett's Test 822 O ̣C Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ̣I H Approx Chi-Square Đ A Bartlett's Test of Sphericity Compon 1396.095 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared ent Loadings Total % of Cumula Total Variance tive % % of Loadings Cumulati Total Variance ve % % of Cumulati Variance ve % 6.927 30.118 30.118 6.927 30.118 30.118 3.254 14.150 14.150 2.237 2.237 9.727 39.846 2.692 11.705 25.855 9.727 SVTH: Trần Thị Thi 39.846 GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 1.516 6.590 46.436 1.516 6.590 46.436 2.238 9.729 35.584 1.458 6.340 52.776 1.458 6.340 52.776 2.153 9.361 44.945 1.298 5.642 58.418 1.298 5.642 58.418 2.049 8.908 53.852 1.092 4.746 63.164 1.092 4.746 63.164 1.952 8.486 62.339 1.063 4.622 67.786 1.063 4.622 67.786 1.253 5.447 67.786 795 3.458 71.244 773 3.361 74.604 10 753 3.275 77.879 11 713 3.099 80.979 12 564 2.450 83.429 13 539 2.343 85.772 14 474 2.059 87.831 15 432 1.876 89.708 16 401 1.742 91.450 17 348 1.515 92.965 18 335 1.456 94.421 19 325 1.415 95.836 20 307 1.336 97.172 21 268 1.163 98.335 22 200 870 99.205 23 183 795 100.000 Đ A O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế ̣I H Khóa luận tốt nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Trần Thị Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Rotated Component Matrixa Component LT5 703 LT3 696 LT1 692 LT6 562 QH4 742 QH5 733 QH1 694 QH2 691 803 DT3 749 DT1 701 K ̣C BT3 O BT2 825 734 556 Đ A ̣I H BT1 MT2 IN DT2 MT1 U 733 ́H LT4 TÊ 744 H LT2 Ế MT4 799 743 664 HT2 817 HT3 795 HT1 522 BT4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Trần Thị Thi 672 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Lần 3: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .833 Approx Chi-Square df 231 Sig .000 Initial Eigenvalues ent Total Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings TÊ Compon ́H Total Variance Explained U Ế Bartlett's Test of Sphericity 1322.215 % of Cumulati Total Variance ve % % of Cumulat Variance ive % 30.693 6.752 30.693 30.693 3.297 14.984 14.984 2.228 10.128 40.821 2.228 10.128 40.821 2.719 12.358 27.343 1.471 6.685 47.506 1.471 6.685 47.506 2.232 10.147 37.490 1.445 6.568 6.568 54.074 2.030 9.226 46.716 1.228 5.580 59.654 1.228 5.580 59.654 1.982 9.009 55.724 1.068 4.857 64.511 1.068 4.857 64.511 1.933 8.786 64.511 953 4.332 68.843 ̣C K 6.752 30.693 Đ A ̣I H IN H Variance ve % % of Cumulati Total O 54.074 1.445 780 3.543 72.386 768 3.489 75.875 10 714 3.244 79.119 11 622 2.825 81.944 12 556 2.528 84.472 13 514 2.336 86.808 14 446 2.027 88.835 15 431 1.958 90.792 SVTH: Trần Thị Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 16 370 1.681 92.473 17 338 1.536 94.009 18 327 1.485 95.493 19 314 1.429 96.922 20 268 1.219 98.141 21 209 950 99.091 22 200 909 100.000 LT1 707 LT4 700 LT3 683 LT6 640 Đ A QH5 725 ̣I H QH1 QH4 IN 712 K LT2 ̣C 728 O LT5 H TÊ Component ́H Rotated Component Matrixa U Ế Extraction Method: Principal Component Analysis QH2 715 710 699 DT2 807 DT3 756 DT1 699 BT3 817 BT2 750 BT1 571 MT2 SVTH: Trần Thị Thi 781 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền MT1 762 MT4 645 HT2 824 HT3 794 HT1 523 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization U Ế a Rotation converged in iterations ́H  Biến phụ thuộc TÊ KMO and Bartlett's Test 645 H Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 64.036 IN Approx Chi-Square df K Bartlett's Test of Sphericity 000 Total Variance Explained ̣I H O ̣C Sig Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Đ A Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1.787 59.557 59.557 683 22.759 82.316 531 17.684 100.000 1.787 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Trần Thị Thi 59.557 59.557 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Component Matrixa Component DL2 808 DL1 785 DL3 720 Extraction Method: Principal Ế Component Analysis ́H U a components extracted TÊ Phân tích hồi quy, tương quan BT_F MT_F HT_F 631** 325** 518** 510** 520** 000 000 000 000 000 000 150 150 150 150 150 150 494** 455** 251** 275** 390** 421** 000 002 001 000 000 Pearson Sig (2-tailed) 150 ̣I H Pearson O N Correlation 000 N 150 150 150 150 150 150 150 631** 455** 394** 446** 458** 460** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 150 150 150 150 150 150 150 325** 251** 394** 369** 373** 285** 000 002 000 000 000 000 Pearson QH_F QH_F Sig (2-tailed) Đ A LT_F K DLC 494** Correlation LT_F IN DLC H DT_F ̣C Correlations Correlation Pearson DT_F Correlation Sig (2-tailed) SVTH: Trần Thị Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 150 150 150 150 150 150 150 518** 275** 446** 369** 292** 383** Sig (2-tailed) 000 001 000 000 000 000 N 150 150 150 150 150 150 150 510** 390** 458** 373** 292** 435** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 150 150 150 150 150 520** 421** 460** 285** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 Pearson MT_F Correlation Pearson Correlation 150 150 383** 435** 000 000 000 150 150 150 150 H HT_F 000 Ế Correlation U BT_F ́H Pearson TÊ N IN ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) K Model Summaryb O 748a R Square ̣C R ̣I H Model 559 Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate 541 47151 Đ A a Predictors: (Constant), HT_F, DT_F, LT_F, BT_F, MT_F, QH_F b Dependent Variable: DLC SVTH: Trần Thị Thi 2.103 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig 30.211 000b Squares 40.300 6.717 Residual 31.792 143 222 Total 72.093 149 Ế Regression U a Dependent Variable: DLC Unstandardized B Std Error (Constant) 676 K LT_F 160 Sig Coefficients Statistics Beta 2.427 016 Tolerance VIF 015 715 1.398 276 315 4.348 000 588 1.701 O 2.463 064 DT_F -.035 060 -.037 -.581 562 760 1.316 Đ A 162 ̣I H ̣C 278 Collinearity 065 BT_F 211 058 237 3.635 000 727 1.376 MT_F 149 055 184 2.722 007 677 1.477 HT_F 121 056 147 2.153 033 665 1.505 QH_F t IN Coefficients Standardized H Model TÊ Coefficientsa ́H b Predictors: (Constant), HT_F, DT_F, LT_F, BT_F, MT_F, QH_F a Dependent Variable: DLC SVTH: Trần Thị Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu Descriptive Statistics N Skewness Statistic Statistic Std Error -.820 -.447 -.271 -.787 -.395 198 198 198 198 198 601 -.199 -.659 868 -.295 394 394 394 394 394 Ế 150 150 150 150 150 150 U QH_F BT_F MT_F LT_F HT_F Valid N (listwise) Kurtosis Statistic Std Error TÊ One-Sample Statistics ́H Kiểm định One Sample T – Test giá trị trung bình cho nhóm nhân tố Mean Std Deviation Std Error Mean QH_F 150 3.7900 79273 06473 BT_F 150 3.6044 78139 06380 MT_F 150 3.6089 85900 07014 LT_F 150 3.8667 70314 05741 HT_F 150 3.6133 84175 06873 IN K ̣C O ̣I H Đ A t H N df One-Sample Test Test Value = Sig (2- Mean Difference 95% Confidence Interval tailed) of the Difference Lower Upper QH_F -3.244 149 001 -.21000 -.3379 -.0821 BT_F -6.200 149 000 -.39556 -.5216 -.2695 MT_F -5.576 149 000 -.39111 -.5297 -.2525 LT_F -2.322 149 022 -.13333 -.2468 -.0199 HT_F -5.626 149 000 -.38667 -.5225 -.2509 SVTH: Trần Thị Thi ... Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động công ty Scavi Phong Điền Chương 3: Giải pháp để nâng cao động lực làm việc cho người lao động công ty Scavi Phong Điền SVTH:... tích mức độ tác động yếu tố đến động lực làm việc người lao động công ty Scavi Phong Điền Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động công ty Scavi Phong Điền thời gian tới... sách tạo động lực mà công ty Ế áp dụng nên tơi định chọn đề tài: “ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG U ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ́H SCAVI PHONG ĐIỀN ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY SCAVI PHONG điền , CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY SCAVI PHONG điền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay