Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự cam kết gắn bó của nhân viên tại khách sạn hương giang huế

103 1 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại ho Đề tài: h in ̣c k ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG HUẾ ́H tê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: ́ uê Phan Thị Huyền Ts Lê Thị Phương Thảo Lớp: K48C – QTKD Niên khóa: 2014 -2108 Huế, T1/ 2018 Đại học Kinh tế Huế Lời cảm ơn Để hoàn thành đề tài ảnh hưởng phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết gắn bó nhân viên khách sạn Hương Giang Huế, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu nhà trường, khoa Quản trị kinh doanh tồn thể thầy giáo trường Đại học kinh tế Huế, truyền đạt kinh nghiệm kiến thức quý giá cho em năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn đến cô Ts Lê Thị Phương Thảo giáo viên hướng dẫn em Đ thời gian nghiên cứu đề tài khóa luận, ln hướng dẫn, bảo cách nhiệt tình ại truyền đạt kiến thức bổ ích giúp em hồn thành khóa luận cách tốt Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, công nhân viên khách sạn Hương ho Giang Huế ln tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình khóa luận in ̣c k thực tập cung cấp thông tin quan trọng làm sở cho em hoàn thành Cuối cùng,em xin chân thành cảm ơn tồn thể người thân, bạn bè ln quan h tâm, động viên đóng góp ý kiến chân thành để em hoàn thiện đề tài tốt đẹp tê Tuy có nhiều cố gắng kiến thức thời gian hạn chế nên khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! ́ uê bạn bè ́H không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý quý thầy cô, anh chị Huế, tháng 12 năm 2017 Sinh viên Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo MỤC LỤC ại Đ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa ho TCDL F&B Tổng giám đốc Tổ chức- hành ́H DT Bộ phận tê TC-HC Food and beverage service h TGĐ General Electric in BP ̣c k GE Tổng cục du lịch Doanh thu ́ uê SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng mẫu phòng ban khách sạn Hương Giang Huế .5 Bảng 2: Phân biệt lãnh đạo quản lý 10 Bảng 3: Phân biệt lãnh đạo chuyển đổi lãnh đạo nghiệp vụ 18 Bảng 4: Danh sách biến thang đo mơ hình nghiên cứu 24 Bảng 5: Cơ cấu lao động phân theo giới tính, tính chất trình độ 34 Bảng 6: Cơ cấu khách khách sạn Hương Giang Huế 36 Bảng 7: Kết hoạt động kinh doanh khách sạn Hương Giang giai đoạn 20142016 .38 Đ Bảng 8: Đặc điểm mẫu điều tra .40 ại Bảng 9: Hệ số KMO kiểm định Bartllet's .43 Bảng 10: Ma trận xoay nhân tố phong cách lãnh đạo chuyển đổi .44 ho Bảng 11: hệ số KMO kiểm định Bartllet's thang đo cam kết gắn bó .46 ̣c k Bảng 12: ma trận xoay nhân tố thang đo cam kết gắn bó .47 Bảng 13: Hệ số Cronbach's Alpha thang đo phong cách lãnh đạo chuyển đổi .48 in Bảng 14: Hệ số Cronbach's Alpha thang đo đo lường cam kết 49 h Bảng 15: Hệ số tương quan Pearson .62 tê Bảng 16: Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy 65 ́H Bảng 17: Kiểm định ANOVA độ phù hợp mơ hình hồi quy .65 ́ uê Bảng 18: Kiểm định đa cộng tuyến .66 Bảng 19: Kết phân tích hồi quy đa biến 68 SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Mơ hình nghiên cứu 22 Hình 2: Sơ đồ cấu tổ chức Khách sạn Hương Giang 30 Hình 3: Mức độ đồng ý nhóm yếu tố lãnh đạo truyền cảm hứng hấp dẫn hành vi 51 Hình 4: Mức độ đồng ý nhóm yếu tố lãnh đạo hấp dẫn phẩm chất 53 Hình 5: Mức độ đồng ý nhóm yếu tố lãnh đạo quan tâm đến cá nhân 55 Hình 6: Mức độ đồng ý nhóm yếu tố lãnh đạo kích thích trí thơng minh 57 Hình 7: Mức độ đồng ý nhân viên lòng trung thành 59 Đ Hình 8: Mức độ đồng ý nhân viên cố gắng nỗ lực 60 ại Hình 9: Mức độ đồng ý nhân viên lòng tự hào yêu mến khách sạn 61 Hình 10: Sơ đồ điều chỉnh mơ hình hồi quy 63 ho Hình 11: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Error! Bookmark not defined h in ̣c k ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Hiện nay, doanh nghiệp nguồn nhân lực xem tài sản quý giá, định thành bại cạnh tranh doanh nghiệp.Chính vậy, năm gần doanh nghiệp nước bắt đầu áp dụng sách, nhằm khuyến khích nhân viên làm việc hiệu giữ chân nhân viên cơng ty lâu hơn.Vì thực tế, thực trạng mà doanh nghiệp nước phải đối mặt vấn đề nhảy việc nhân viên, họ ln tìm cách tìm đến cơng ty, mơi trường mà đem lại cho họ nhiều lợi ích Đ Theo số liệu JobStreet.com – đại diện mạng việc làm số Đông Nam Á, ại khảo sát 13000 lao động Việt Nam năm 2016 cho biết có đến 73% người lao động sẵn sàng nghỉ việc để tìm kiếm mội trường làm việc tốt gần 85% ho người lao động không hài lòng với việc làm Hơn nữa,trong trình tồn cầu ̣c k hóa diễn mạnh mẽ doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải xây dựng đội ngũ cán nhân viên tài năng, nhiệt huyết, có chất lượng in lực trình độ chun mơn để theo kịp tiến độ phát triển khoa h học kỹ thuật xã hội Muốn làm điều cần phải có người đứng đầu, tê nhà lãnh đạo có lực để dẫn dắt doanh nghiệp phát triển tạo niềm ́H tin cho người lao động ́ uê Lãnh đạo coi linh hồn doanh nghiệp Nếu ví doanh nghiệp thuyền người lãnh đạo thuyền trưởng, họ người lèo lái thuyền công ty vượt trùng dương để tiến đến vùng đất hứa đầy tiềm năng, nhà lãnh đạo xuất sắc khơng người có lực mà hội tụ yếu tố phẩm chất, hành vi, có khả phán đốn đánh giá xác biến động, thay đổi mơi trường kinh doanh, với phải người tạo niềm tin có khả lôi cuốn, hấp dẫn người theo sau để họ cảm nhận tầm quan trọng thân doanh nghiệp muốn gắn bó lâu dài Tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn việc tìm kiếm nhà lãnh đạo đủ tài đủ đức để dẫn dắt nguồn nhân lực dồi đào tạo SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo ngày chuyên nghiệp hơn.Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa nhìn nhận rõ tầm quan trọng phong cách lãnh đạo đến gắn kết nhân viên thành công doanh nghiệp Đặc biệt môi trường kinh doanh khách sạn, nhà hàng với nhiều áp lực đòi hỏi nhà lãnh đạo phải hội tụ đầy đủ yếu tốcũng phải thật có lực, dẫn dắt nhân viên khách sạn phát triển thành cơng hơn, việc tìm nhà lãnh đạo có đủ lực cần thiết hết Khách sạn Hương Giang khách sạn lớn Huế, đội ngũ cán lãnh đạo khách sạn người nhiệt huyết, có lực, có kinh nghiệm lâu năm công tác quản lý, lãnh đạo họ ln nắm bắt tình hình cơng việc có cách giải tốt Tuy nhiên họ hạn chế lực dẫn dắt, phát triển Đ đội ngũ, lực huy động nguồn lực phân chia công việc cho phù hợp với ại đối tượng nhân viên, tạo khác biệt, hút phong cách lãnh ho đạo nhân viên Vì vậy, năm gần khách sạn Hương Giang ̣c k gặp tình trạng nhân viên nghỉ việc, bỏ việc nhiều, dù ban lãnh đạo thực sách khuyến khích nhân viên làm việc chưa thực quan in tâm đến phong cách lãnh đạo người đứng đầu khách sạn Để giúp nhà h lãnh đạo tạo lòng cam kết gắn bó người lao động khách sạn tê giúp nhà lãnh đạo lèo lái thuyền khách sạn ngày phát triển hơn, ́H định thực đề tài “Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết gắn bó nhân viên khách sạn Hương Giang Huế” ́ uê Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết gắn bó nhân viên khách sạn Hương Giang Huế từ đề số giải pháp nhằm nâng cao cam kết gắn bó nhân viên khách sạn 2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phong cách lãnh đạo chuyển đổi, cam kết gắn bó nhân viên tổ chức SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học - GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo Xác định mối quan hệ phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết gắn bó nhân viên khách sạn Hương Giang Huế - Từ kết nghiên cứu thực tiễn công ty đề xuất số giải pháp áp dụng hiệu toàn diện phong cách lãnh đạo chuyển đổi nhằm nâng cao cam kết gắn bó nhân viên với tổ chức khách sạn Hương Giang Huế 2.2 Câu hỏi nghiên cứu - Các vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu? - Phong cách lãnh đạo chuyển đổi ảh hưởng đến cam kết nhân viên khách sạn Hương Giang Huế? - Cần phải làm để nâng cao cam kết nhân viên Khách sạn Hương ại Đ Giang? Đối tượng phạm vi nghiên cứu ho 3.1 Đối tượng nghiên cứu ̣c k - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến cam kết nhân viên Khách sạn Hương Giang Huế in - Đối tượng điều tra: Nhân viên làm việc khách sạn Hương Giang Huế h - Đối tượng đánh giá: trưởng phận khách sạn, người 3.2 Phạm vi nghiên cứu ́H tê trực tiếp tác động đến nhân viên thường xuyên tiếp xúc với nhân viên - Thời gian thực hiện: ́ uê - Phạm vi không gian: Khách sạn Hương Giang – Thành phố Huế + Dữ liệu thứ cấp: Thu thập thông tin, liệu thứ cấp từ năm 2014 đến tháng 10/2017 +Dữ liệu sơ cấp: Tiến hành điều tra thu thập liệu, phân tích xử lý số liệu viết báo cáo thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2018 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.1.1 Dữ liệu thứ cấp SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo - Các lý thuyết liên quan đến phong cách lãnh đạo chuyển đổi, cam kết gắn bó nhân viên với tổ chức, nghiên cứu liên quan tiến hành trước - Các thông tin số liệu cấu tổ chức, kết hoạt động kinh doanh khách sạn thu thập từ phòng Tổ chức- Hành khách sạn Ngồi liệu thứ cấp thu thập từ sách, báo, internet liên quan đến vấn đề nghiên cứu 4.1.2 Dữ liệu sơ cấp Được thu thập từ sở tiến hành điều tra, vấn nhân viên làm việc phòng ban sở để tác giả làm cho việc phân tích ảnh hưởng phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết gắn bó nhân viên khách sạn Hương ại  Đ Giang Huế Xác định kích thước mẫu ho - Đối với phân tích nhân tố EFA: Theo Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng ̣c k Ngọc (2005) cho kích thước mẫu phải lần số biến quan sát bảng khảo sát để kết điều tra có ý nghĩa Trong phiếu khảo sát có 20 biến in quan sát h Vậy số mẫu cần điều tra = 20*5=100 mẫu quan sát tê - Điều kiện để tiến hành hồi quy tuyến tính bội: Theo Tabachnick & Fidell 8*5+50 = 90 mẫu quan sát ́H (1991): n ≥8 × m + 50 (m: số biến độc lập mơ hình) Vậy số mẫu cần điều tra = ́ uê - Tuy nhiên để đảm bảo số bảng hỏi thu phù hợp nên số bảng hỏi phát 120 bảng hỏi  Phương pháp chọn mẫu Sử dụng phương pháp chọn mẫu xác xuất – chọn mẫu phân tầng tỷ lệ.Tổng số nhân viên khách sạn 170 nhân viên, chia thành phòng ban Để tính số nhân viên cần khảo sát phòng, trước tiênlấy số nhân viên phòng chia cho tổng số nhân viên để lấy tỷ lệ phần trăm phòng Tiếp đến, lấy tỷ lệ phần trăm phòng nhân với số mẫu cần điều tra, ta tính số nhân viên cần điều tra phòng Từ ta có bảng số liệu: SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo Bảng 1: Số lượng mẫu phòng ban khách sạn Hương Giang Huế (Đơn vị: người) Phòng Tổ chức - hành Số lượng Tỷ lệ nhân viên phần trăm 22 điều tra 15 17 10% 12 Rooms Division 56 33% 40 Kỹ thuật 17 10% 12 F&B Division 48 28% 34 Sales Marketing 10 6% Đ Kế toán 13% Số người cần 170 100% Tổng 120 ại 4.2 Phương phân tích xử lý số liệu ho Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích phân tích thống kê mơ ̣c k tả số đặc tính mẫu.Sau phân tích nhân tố EFA đánh giá sơ độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha.Cuối sử dụng hồi quy tuyến tính in để thể rõ mối quan hệ phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết gắn tê  Thống kê mô tả h bó nhân viên.Cơng cụ chủ yếu phần mềm SPSS phiên 20.0 ́H Sử dụng phương pháp thông kê mơ tả để phân tích thơng tin thu thập từ mẫu nhằm làm rõ thông tin mẫu khảo sát giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn ́ uê  Đánh giá độ tin cậy thang đo Độ tin cậy thang đo kiểm định thông qua hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số Cronbach’s Alpha hệ số kiểm định thống kê mức độ tin cậy tương quan biến quan sát thang đo Hệ số cho phép người phân tích loại bỏ biến khơng phù hợp, hạn chế biến rác trình nghiên cứu Khi đánh giá độ tin cậy thang đo, cần ý tiêu chí đánh giá sau: - Loại biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng (Item - total correlation) nhỏ 0,3; tiêu chuẩn chọn thang đo có độ tin cậy Cronbach’s Alpha lớn 0,6 (Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang, 2009) SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo 16 Lãnh đạo anh chị ln xem xét lại tính phù hợp 5 5 giả định vấn đề nêu Lãnh đạo quan tâm cá nhân 17 Lãnh đạo anh chị hướng dẫn , bảo tận tình cho anh chị 18 Lãnh đạo đối xử với anh chị cá nhân cấp với cấp 19 Lãnh đạo quan tâm tới nhu cầu, khả khát vọng anh chị Đ 20 Lãnh đạo hỗ trợ giúp đỡ anh chị phát triển điểm ại mạnh Lòng trung thành Anh/chị lại làm việc lâu dài với khách sạn có 5 nơi khác đề nghị lương bổng hấp dẫn Anh/chị cảm thấy trung thành với khách sạn tê Cố gắng nỗ lực h in Anh chị muốn lại làm việc khách sạn đến cuối đời ́H ̣c k ho Sự cam kết gắn bó khách sạn Anh/chị vui mừng cố gắng anh/chị đóng Anh/chị tự nguyện nỗ lực nâng cao kỹ để có ́ uê góp tốt cho khách sạn 1 5 Anh/chị tự hào khách sạn Anh/chị tự hào làm việc khách sạn Anh/chị cảm nhận rõ ràng anh/chị thuộc khách sạn thể cống hiến nhiều cho công việc Anh/chị tự nguyện cố gắng cao để hoàn thành nhiệm vụ Lòng tự hào, yêu mến với khách sạn SVTH: Phan Thị Huyền 84 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo -Anh/ chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: Họ Tên: Bộ phận làm việc: Giới tính anh/ chị? Nam  Nữ Đ Anh/ chị làm việc khách sạn năm ?  Khác Dưới 22 tuổi  Từ 22-30 tuổi  Từ 30-40 tuổi ́ uê Trình độ học vấn anh /chị? ́H Độ tuổi anh/ chị? tê Nhân viên lễ tân  Nhân viên buồng phòng, vệ sinh h Nhà hàng Trên năm in Nhân viên kinh doanh ̣c k Vị trí  ho Từ 1-3 năm  Từ 3- năm ại Dưới năm Trên 40 tuổi  Lao động phổ thông  Trung cấp cao đẳng  Đại học  Khác SVTH: Phan Thị Huyền 85 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Thang đo phong cách lãnh đạo chuyển đổi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 891 Adequacy Approx Chi-Square 1148.556 Bartlett's Test of df 190 Sphericity Sig .000 Communalities ại Đ nv tu hao va hanh dien lam viec cung ld cua minh(PC1) ld biet hi sinh loi ich ca nhan(PC2) ld co hanh dong khien nhan vien nguong mo (PC3) ld la nguoi co quyen luc va tu tin (PC4) ld luon noi ve quan diem niem tin va gia tri quan nhat voi ho (HV1) ld quan tam toi khia canh dao duc (HV2) ld luon nhan manh tam quan cua nhan vien su mang cua ks (HV3) ld giup nv thay ro tam quan cua viec hoan muc tieu (HV4) ld luon noi voi nv ve tuong lai ks mot cach lac quan ( TCH1) ld luon truyen dat nhiet tinh nhung kinh nghiem cho nv(TCH2) ld giup nv thay duoc thach thuc cv (TCH3) ld the hien su tin tuong ks va nv se dat duoc muc tieu de (TCH4) ld luon nhin mot van de tu nhieu khia canh (TM1) ld luon tin nhung giai phap moi cho van de cu (TM2) ld luon tim nhung huong khac giai quyet van de (TM3) ld luon xem xet tinh phu hop cua cac gia dinh ve van de da neu (TM4) ld luon huong dan chi bao tan tinh cho nv (QT1) ld doi xu voi nv nhu mot ca nhan (QT2) ld luon quan tam toi nhu cau khat vong cua nv (QT3) ld luon ho tro va giup nv phat trien diem manh cua minh (QT4) Extraction Method: Principal Component Analysis h in ̣c k ho ́H tê Extraction 1.000 715 1.000 1.000 1.000 760 676 720 1.000 560 1.000 539 1.000 512 1.000 571 1.000 595 1.000 637 1.000 625 1.000 583 1.000 1.000 725 608 1.000 604 1.000 559 1.000 1.000 1.000 726 628 566 1.000 702 ́ uê Initial SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 8.616 43.080 43.080 1.688 8.442 51.522 1.212 6.061 57.583 1.095 5.474 63.057 ại Đ Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % 8.616 43.080 43.080 1.688 8.442 51.522 1.212 6.061 57.583 1.095 5.474 63.057 872 4.361 67.418 762 3.812 71.229 680 3.398 74.627 666 3.329 77.957 597 2.987 80.944 10 530 2.649 83.593 11 500 2.501 86.094 12 461 2.303 88.397 13 405 2.025 90.422 14 388 1.940 92.362 15 339 1.696 94.059 16 314 1.568 95.626 17 285 1.427 97.053 18 215 1.074 98.127 19 200 1.002 99.128 20 174 872 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Phan Thị Huyền Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3.948 19.740 19.740 3.133 15.667 35.408 2.835 14.174 49.582 2.695 13.475 63.057 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo Rotated Component Matrixa ại Đ ld luon noi voi nv ve tuong lai ks mot cach lac 740 quan (TCH1) ld luon truyen dat nhiet tinh nhung kinh nghiem 707 cho nv(TCH2) ld quan tam toi khia canh dao duc (HV2) 674 ld giup nv thay duoc thach thuc cv (TCH3) 639 ld giup nv thay ro tam quan cua viec hoan 635 muc tieu (HV4) ld the hien su tin tuong ks va nv se dat duoc muc 627 tieu de (TCH4) ld luon nhan manh tam quan cua nhan vien 575 su mang cua ks (HV3) ld luon noi ve quan diem niem tin va gia tri quan 517 nhat voi ho (HV1) nv tu hao va hanh dien lam viec cung ld cua minh (PC1) ld biet hi sinh loi ich ca nhan (PC2) ld co hanh dong khien nhan vien nguong mo (PC3) ld la nguoi co quyen luc va tu tin (PC4) ld luon huong dan chi bao tan tinh cho nv (QT1) ld luon ho tro va giup nv phat trien diem manh cua minh (QT4) ld doi xu voi nv nhu mot ca nhan (QT2) ld luon quan tam toi nhu cau khat vong cua nv (QT3) ld luon nhin mot van de tu nhieu khia canh (TM1) ld luon tim nhung huong khac giai quyet van de (TM3) ld luon tin nhung giai phap moi cho van de cu (TM2) ld luon xem xet tinh phu hop cua cac gia dinh ve van de da neu (TM4) Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component h in ̣c k ho 790 775 760 723 786 698 ́ uê ́H tê 747 SVTH: Phan Thị Huyền 515 748 645 597 594 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo Thang đo cam kết gắn bó KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .829 449.136 36 000 Communalities ại Đ nv muon o lai lam viec cung ks den cuoi doi (LTT1) nv se o lai lam viec lau dai voi ks mac du có noi khac de nghi luong cao hon (LTT2) nv cam thay trung voi ks (LTT3) nv vui mung nhung co gang cua minh dong gop tot cho ks (CG1) nv tu nguyen co gang het minh nang cao ky nang de cong hien nhieu hon cho cong viec (CG2) nv tu nguyen co gang cao nhat de hoan nhiem vu (CG3) nv tu hao ve ks (LTH1) nv tu hao duoc lam viec ks (LTH2) nv cam nhan ro rang thuoc ve ks (LTH3) Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction 752 1.000 816 1.000 694 1.000 796 1.000 805 1.000 1.000 1.000 1.000 747 755 704 683 h in ̣c k ho Initial 1.000 4.252 1.301 1.200 529 452 387 340 280 259 SVTH: Phan Thị Huyền % of Variance 47.248 14.455 13.333 5.877 5.021 4.303 3.780 3.107 2.876 Cumulative % 47.248 61.703 75.036 80.913 85.934 90.237 94.017 97.124 100.000 ́ uê Total Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulativ Variance e% 4.252 47.248 47.248 1.301 14.455 61.703 1.200 13.333 75.036 ́H Initial Eigenvalues tê Component Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo Rotated Component Matrixa Component 864 833 763 ại Đ nv tu nguyen co gang het minh nang cao ky nang de 872 cong hien nhieu hon cho cong viec (CG2) nv vui mung nhung co gang cua minh dong gop 834 tot cho ks (CG1) nv tu nguyen co gang cao nhat de hoan nhiem 809 vu (CG3) nv se o lai lam viec lau dai voi ks mac du có noi khac de nghi luong cao hon (LTT2) nv muon o lai lam viec cung ks den cuoi doi (LTT1) nv cam thay trung voi ks (LTT3) nv tu hao ve ks (LTH1) nv tu hao duoc lam viec ks (LTH2) nv cam nhan ro rang thuoc ve ks (LTH3) Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Phan Thị Huyền 841 787 764 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA  Nhóm yếu tố lãnh đạo truyền cảm hứng hấp dẫn hành vi Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 874 ại Đ Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbac Mean if Variance if Item-Total h's Alpha Item Item Correlatio if Item Deleted Deleted n Deleted ld luon noi ve quan diem niem tin va gia tri quan nhat voi ho 23.52 29.819 638 858 (HV1) ld quan tam toi khia canh dao duc 23.45 29.511 622 859 (HV2) ld luon nhan manh tam quan cua nhan vien su mang cua ks 23.27 29.657 602 861 (HV3) ld giup nv thay ro tam quan 23.41 30.370 608 861 cua viec hoan muc tieu (HV4) ld luon noi voi nv ve tuong lai ks 23.54 28.828 615 861 mot cach lac quan (TCH1) ld luon truyen dat nhiet tinh nhung 23.43 28.752 687 852 kinh nghiem cho nv (TCH2) ld giup nv thay duoc thach thuc 23.39 29.214 673 854 cv (TCH3) ld the hien su tin tuong ks va nv se 23.38 29.444 614 860 dat duoc muc tieu de (TCH4) h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo  Nhóm yếu tố lãnh đạo hấp dẫn phẩm chất Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 865 ại Đ Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbac Mean if Variance Item-Total h's Alpha Item if Item Correlatio if Item Deleted Deleted n Deleted nv tu hao va hanh dien lam viec 10.78 8.013 696 835 cung ld cua minh (PC1) ld biet hi sinh loi ich ca nhan (PC2) 10.65 7.652 780 800 ld co hanh dong khien nhan vien 10.88 8.500 693 837 nguong mo (PC3) ld la nguoi co quyen luc va tu tin 10.79 8.116 691 837 (PC4) in ̣c k ho h  Nhóm yếu tố lãnh đạo quan tâm đến cá nhân Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 820 ́ uê ́H tê Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach' Mean if Variance Item-Total s Alpha if Item if Item Correlatio Item Deleted Deleted n Deleted ld luon huong dan chi bao tan tinh 10.29 6.620 710 742 cho nv (QT1) ld doi xu voi nv nhu mot ca nhan 10.26 7.473 579 802 (QT2) ld luon quan tam toi nhu cau khat 10.27 7.207 624 783 vong cua nv (QT3) ld luon ho tro va giup nv phat 9.96 6.223 669 764 trien diem manh cua minh (QT4) SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo  Nhóm yếu tố lãnh đạo kích thích trí thơng minh Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 791 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 10.56 5.600 593 743 10.54 5.566 639 719 10.60 6.044 607 736 5.992 563 757 ại Đ ld luon nhin mot van de tu nhieu khia canh (TM1) ld luon tin nhung giai phap moi cho van de cu (TM2) ld luon tim nhung huong khac giai quyet van de (TM3) ld luon xem xet tinh phu hop cua cac gia dinh ve van de da neu (TM4) ̣c k ho h ́ uê ́H tê Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 849 in  Sự cố gắng nỗ lực 10.59 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbac Mean if Variance Item-Total h's Alpha Item if Item Correlatio if Item Deleted Deleted n Deleted nv vui mung nhung co gang cua 6.69 3.784 734 781 minh dong gop tot cho ks (CG1) nv tu nguyen co gang het minh nang cao ky nang de cong hien nhieu hon 6.65 3.454 741 768 cho cong viec (CG2) nv tu nguyen co gang cao nhat de 6.55 3.348 690 823 hoan nhiem vu (CG3) SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo  Lòng trung thành Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 836 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Item Deleted Deleted ại Đ nv muon o lai lam viec cung ks den cuoi doi (LTT1) nv se o lai lam viec lau dai voi ks mac du có noi khac de nghi luong cao hon (LTT2) nv cam thay trung voi ks (LTT3) 4.039 661 806 6.71 3.579 770 697 6.71 3.936 663 805 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê  Lòng tự hào Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 789 6.79 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance Item-Total Alpha if Item if Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted nv tu hao ve ks (LTH1) 7.37 4.739 630 713 nv tu hao duoc lam viec ks 6.99 4.946 636 711 (LTH2) nv cam nhan ro rang thuoc ve ks 7.04 4.359 629 718 (LTH3) SVTH: Phan Thị Huyền Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ HỒI QUY Kết phân tích tương quan Correlations CK HVCH Pearson 673** Correlation CK Sig (2-tailed) 000 N 112 112 Pearson 673** HVC Correlation H Sig (2-tailed) 000 N 112 112 Pearson 548** 539** Correlation PC Sig (2-tailed) 000 000 QT TM 548** 787** 677** 000 112 000 112 000 112 539** 626** 653** 000 112 000 112 000 112 573** 568** 000 000 N 112 112 112 112 Pearson 787** 626** 573** Correlation QT Sig (2-tailed) 000 000 000 N 112 112 112 112 Pearson 677** 653** 568** 614** Correlation TM Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 112 112 112 112 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 112 ại Đ PC 000 112 in ̣c k ho 614** h Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate a 836 699 688 42735 a Predictors: (Constant), TM,PC,QT,CHHV b Dependent Variable: CK SVTH: Phan Thị Huyền ́ uê ́H tê 112 DurbinWatson 2.442 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo ANOVAa df Model Sum of Mean Squares Square Regression 45.360 11.340 Residual 19.541 107 183 Total 64.901 111 a Dependent Variable: CK b Predictors: (Constant), TM,PC,QT,CHHV Model ại Đ Unstandardized Coefficients B Std Error Coefficientsa Standardized Coefficients Beta 193 022 519 220 Sig 62.095 000b t Sig 1.715 089 2.517 317 6.883 2.852 013 752 000 005 Collinearity Statistics Tolerance VIF 480 581 495 474 h in ̣c k ho (Consta 359 209 nt) CHHV 192 076 PC 018 057 QT 467 068 TM 216 076 a Dependent Variable: CK F ́ uê ́H tê SVTH: Phan Thị Huyền 2.085 1.720 2.020 2.109 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD:TS Lê Thị Phương Thảo ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Phan Thị Huyền ... giá mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết gắn bó nhân viên khách sạn Hương Giang Huế từ đề số giải pháp nhằm nâng cao cam kết gắn bó nhân viên khách sạn 2.1.2... chuyển đổi đến cam kết gắn bó nhân viên khách sạn Hương Giang Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao cam kết gắn bó nhân viên thơng qua yếu tố lãnh đạo chuyển đổi khách sạn Hương Giang Huế Phần... quan đến phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến cam kết nhân viên Khách sạn Hương Giang Huế in - Đối tượng điều tra: Nhân viên làm việc khách sạn Hương Giang Huế h - Đối tượng đánh giá: trưởng phận khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự cam kết gắn bó của nhân viên tại khách sạn hương giang huế , Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự cam kết gắn bó của nhân viên tại khách sạn hương giang huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay