Đánh giá hoạt động bán hàng gạch men tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên anh dũng

108 1 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG GẠCH MEN in h TẠI CÔNG TY TNHH MTV ANH DŨNG ́H tê ́ uê LÊ THỊ THÚY HẰNG Huế 04/2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG GẠCH MEN h TẠI CÔNG TY TNHH MTV ANH DŨNG ́H tê ́ uê Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn Lê Thị Thúy Hằng ThS Bùi Thị ThanhNga Lớp: K50 LTQTKD Niên khóa: 2016 – 2020 Huế 04/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga Lời Cảm Ơn Sau trình học tập trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Anh Dũng nhận nhiều động viên, giúp đỡ học hỏi nhiều kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế từ thầy cô giáo anh chị cơng ty Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Ths Bùi Thị Thanh Nga tận tình dành nhiều thời gian, cơng sức trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình Đ hồn thành khóa luận ại Tơi xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu Nhà trường, quý thầy cô Khoa ho Quản trị kinh doanh toàn thể thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế ̣c k truyền đạt kiến thức chuyên môn quý giá ý nghĩa suốt năm học vừa qua in Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến lãnh đạo, cán nhân viên Công ty TNHH h MTV Anh Dũng, nhiệt tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm quý báu tạo tê điều kiện thuận lợi cho tơi có hội trải nghiệm thực tế áp dụng ́H kiến thức lý thuyết vào môi trường làm việc công ty Cuối tơi xin cám ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi đồng ́ uê hành, động viên suốt thời gian qua Tuy cố gắng nhiều, kiến thức thời gian hạn chế nên Khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong Q thầy, giáo người quan tâm đến đề tài đóng góp để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng 04 năm 2018 Sinh viên Lê Thị Thúy Hằng SVTH: Lê Thị Thúy Hằng i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 ̣c k 3.1 Phạm vi nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu .2 in Phương pháp nghiên cứu h 4.1 Phương pháp thu thập số liệu tê 4.2 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu thứ cấp ́H 4.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu sơ cấp ́ uê Thiết kế quy trình nghiên cứu .5 Bố cục đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .6 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Tổng quan bán hàng 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng .6 1.1.1.2 Vai trò, đặc điểm mục tiêu hoạt động bán hàng 1.1.1.3 Các hình thức phương thức bán hàng 1.1.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng 10 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga 1.1.2.1 Môi trường vĩ mô 10 1.1.2.2 Môi trường bên .12 1.1.2.3 Môi trường kinh doanh đặc thù 15 1.1.3 Một số sách bán hàng doanh nghiệp 17 1.1.3.1 Chính sách sản phẩm 17 1.1.3.2 Chính sách giá sản phẩm .17 1.1.3.3 Dịch vụ bán hàng 18 1.1.3.4 Chính sách nhân viên bán hàng 19 1.1.3.5 Chính sách phân phối .20 1.1.3.6 Cơ sở vật chất 22 Đ 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 ại 1.2.1 Tổng quan thị trường gạch men Việt Nam .22 ho 1.2.2 Tổng quan thị trường gạch men Huế 23 ̣c k 1.3 Bình luận nghiên cứu liên quan .24 1.4 Hệ thống tiêu đánh giá hoạt động bán hàng doanh nghiệp thương mại 26 in CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG GẠCH MEN TẠICÔNG h TY TNHH MTV ANH DŨNG 28 tê 2.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV Anh Dũng 29 ́H 2.1.1 Giới thiệu tổng quát Công ty TNHH MTV Anh Dũng 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 30 ́ uê 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 30 2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Anh Dũng .33 2.1.5 Tình hình vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Anh Dũng năm từ 2015 - 2017 36 2.1.6 Kết hoạt động bán hàng công ty giai đoạn 2015 - 2017 37 2.1.7 Biến động doanh thu bán hàng nhóm hàng qua năm 2015 - 2017 41 2.1.8 Phân tích doanh thu theo thị trường bán hàng 43 2.2 Thực trạng hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 45 2.2.1 Phân tích mơi trường kinh doanh sản phẩm gạch men Công ty TNHH MTV ANH DŨNG 45 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga 2.2.2 Chính sách bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 52 2.2.2.1 Chính sách sản phẩm 52 2.2.2.2 Chính sách giá sản phẩm .54 2.2.2.3 Dịch vụ bán hàng 58 2.2.2.4 Chính sách nhân viên bán hàng 58 2.2.2.5 Chính sách phân phối .59 2.2.2.6 Cơ sở vật chất 60 2.2.3 Kết hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 63 2.2.4 Đánh giá hiệu hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 64 Đ 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát hoạt động bán hàng gạch men Công ty ại TNHH MTV Anh Dũng 66 ho 2.3.1 Mô tả liệu thu thập 66 ̣c k 2.3.2 Đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 70 in CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT h ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV ANH DŨNG 77 tê 3.1 Định hướng nâng cao hoạt động bán hàng Công ty TNHH MTV Anh Dũng.77 ́H 3.2 Một số giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng Công ty TNHH MTV Anh Dũng 78 ́ uê 3.2.1 Nhóm giải pháp sản phẩm 78 3.2.2 Nhóm giải pháp giá 79 3.2.3 Nhóm giải pháp dịch vụ 80 3.2.4 Nhóm giải pháp nhân viên 81 3.2.5 Nhóm giải pháp phân phối 83 3.2.6 Nhóm giải pháp sở vật chất .84 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 Kết luận .85 1.1 Kết luận 85 1.2 Hạn chế đề tài 86 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga Kiến nghị 87 2.1 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 87 2.2 Đối với Công ty TNHH MTV Anh Dũng .87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 I Tài liệu .88 II Trang web 88 PHỤ LỤC .89 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Thúy Hằng v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Từ viết tắt Kí hiệu Tổ chức Thương Mại giới WTO TPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương EU Liên minh Châu Âu VN Việt Nam LĐ Lao động LĐPT Lao động phổ thông KH Khách hàng TR Triệu đồng ại Đ WTO MTV Trách nhiện hữu hạn ho TNHH Một thành viên ̣c k Đại học CĐ Cao đẳng TC Trung cấp LĐPT Lao động phổ thông SP Sản phẩm G Giá DV Dịch vụ PP Phân phối NV Nhân viên HQ Hiệu NXB Nhà xuất h in ĐH ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Thúy Hằng vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sử dụng nguồn lao động Cơng ty TNHH MTV Anh Dũng 33 Bảng 2.2 Tình hình vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Anh Dũng .36 Bảng 2.3 Kết hoạt động bán hàng Công ty TNHH MTV Anh Dũng giai đoạn 2015 – 2017 37 Bảng 2.4 Biến động doanh thu bán hàng nhóm hàng qua năm 2015 - 2017 41 Bảng 2.5 Phân tích doanh thu theo thị trường báng hàng 43 Bảng 2.6 Sản phẩm gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 53 Bảng 2.7 Giá số loại sản phẩm gạch men 55 Đ Bảng 2.8 Mức chiết khấu sản phẩm gạch men Công ty TNHH MTVAnh Dũng ại chokhách hàng nhãn hiệu 57 ho Bảng 2.9 Đánh giá hiệu hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV ̣c k Anh Dũng theo thời gian qua năm từ năm 2015 – 2017 64 Bảng 2.10 Giá trị kiểm định trung bình ý kiến đánh giá khách hàng về“Sản phẩm”70 in Bảng 2.11 Giá trị kiểm định trung bình ý kiến đánh giá khách hàng về“Giá cả” h 71 tê Bảng 2.12 Giá trị kiểm định trung bình ý kiến đánh giá khách hàng về“Dịch vụ” ́H 72 Bảng 2.13 Giá trị kiểm định trung bình ý kiến đánh giá khách hàng “Nhân viên ́ uê bán hàng” .73 Bảng 2.14 Giá trị kiểm định trung bình ý kiến đánh giá khách hàng “Phân phối” 74 Bảng 2.15 Giá trị kiểm định trung bình ý kiến đánh giá khách hàng “Cơ sở vật chất” .75 Bảng 2.16 Giá trị kiểm định trung bình ý kiến đánh giá khách hàng “Hiệu hoạt động bán hàng” 76 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu lao động phân theo giới tính 34 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lao động phân trình độ 34 Biểu đồ 2.3 Tốc độ tăng trưởng GDP qua năm (2015 - 2017) .46 Biểu đồ 2.4 Doanh thu gạch men so với sản phẩm khác công ty qua năm từ 2015 – 2017 .63 Biểu đồ 2.5 Thống kê mơ tả cấu mẫu theo giới tính .66 Biểu đồ 2.6 Thống kê mô tả cấu mẫu theo độ tuổi 67 Biểu đồ 2.7 Thống kê mô tả cấu mẫu theo thu nhập .67 Đ Biểu đồ 2.8 Thống kê mô tả cấu mẫu theo nghề nghiệp 68 ại Biểu đồ 2.9 Thống kê mô tả kênh thông tin khách hàng biết đến công ty 68 ho Biểu đồ 2.10 Thống kê mô tả tần suất mua hàng khách hàng .69 ̣c k Biểu đồ 2.11 Biểu đồ tỷ lệ mua hàng cơng ty khác có lĩnh vựckinh doanh 69 h in ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Thúy Hằng viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga - Hướng nhân viên đến suy nghĩ khách hàng người trả lương cho họ công ty Lượng khách hàng tăng đồng nghĩa với việc doanh thu công ty tăng theo, lợi nhuận nhiều hơn, từ cơng ty có điều kiện để trả lương hay tăng lương cho nhân viên Doanh nghiệp phải quán triệt để nhân viên nên biết rằng, khoản lương hàng tháng họ nhận nhờ khách hàng, hay nói cách khác tiền khách hàng 3.2.5.Nhóm giải pháp phân phối Căn đề xuất Hoạt động phân phối cầu nối để doanh nghiệp đến với khách hàng nhanh góp phần cạnh tranh đối thủ cạnh tranh Và Đ nhân tố quan trọng việc khách hàng có chọn mua sản phẩm công ty ại bạn hay không Kết thống kê cho thấy ý kiến đánh giá khách hàng ho tiêu biến sản phẩm có mức đồng ý chưa cao Chỉ tiêu “Công ty đáp ứng tốt ̣c k đơn hàng khơng đặt trước” có giá trị trung bình tương đối thấp3,58, công ty nên trọng vào đơn hàng in Nội dung giải pháp h - Công ty nên lập bảng theo dõi đơn hàng mua không đặt trước, ưu tiên tê vận chuyển đơn hàng mà khách hàng đến mua có thời gian sớm ́H - Mở rộng thêm số kho hàng thị trường xa trụ sở công ty Quảng Bình, Quảng Nam để vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, tiết kiệm chi phí vận chuyển ́ uê - Nhanh chóng giải cố xảy trình vận chuyển, tránh trường hợp vận chuyển hàng hóa bị chậm trễ làm ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng công ty hài lòng khách hàng - Cơng ty nên có sáchvận chuyển sản phẩm đến nới xatận nơi miễn phí cho khách hàng hãng cạnh tranh làm để nâng cao lực cạnh tranh thỏa mãn khách hàng - Phát triển sản phẩm thị trường để mở rộng mạng lưới phân phối đến tay người tiêu dùng - Thực công tác nghiên cứu thị trường, tập trung tìm hiểu hành vi tiêu dùng khách hàng SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 83 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga 3.2.6.Nhóm giải pháp sở vật chất Căn đề xuất Cơ sở vật chất yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng hoạt động bán hàng công ty.Kết thống kê cho thấy ý kiến đánh giá khách hàng tiêu biến sở vật chất có mức đồng ý chưa cao Chỉ tiêu “Hệ thống ánh sáng hài hòa” khách hàng đánh giá cao tiêu lại Đồng thời, tiêu “Khơng gian trưng bày rộng rãi, thuận tiện cho việc lựa chọn” có giá trị trung bình tương đối thấp3,62 Nội dung giải pháp - Đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị tồn sở bán hàng cơng Đ ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng góp phần thúc đẩy tăng doanh thu ại - Thiết kế, bố trí sản phẩm tạo điều kiện cho việc di chuyển thuận tiện ho việc tham quan mua sắm, loại sản phẩm chia khu vực cụ thể Vì theo ̣c k tính chất sản phẩm gạch men nên cần phải trưng bày hợp lý có tính thẩm mỹ cao nhằm làm bật đặc trưng sản phẩm in - Thường xuyên thực công tác vệ sinh sàn nhà, sản phẩm, kệ hàng… khiến h cho hàng hóa trưng bày sẽ, bảo quản tốt gây thiện cảm cho khách hàng tê - Các cửa hàng cơng ty sử dụng nhiều bóng đèn thắp sáng có điện ́H cao khơng thân thiện với môi trường Công ty nên sử dụng loại bóng đèn huỳnh quang vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, vừa thân thiện với môi ́ uê trường Đồng thời điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, tạo dễ chịu cho khách hàng SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 84 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Kết luận Trongthờikỳhộinhậpkinhtếquốctế,cácdoanhnghiệpthương mại ViệtNamcầnquantâmhơnnữatớiviệcnâng cao hoạt động bán hàng doanh nghiệp tồn phát triển môi trường đầy cạnh tranh Việc đánh giáhoạt động bán hàng giúp cơng ty có hội nhìn nhận xem xét lại hoạt động bán hàngcủa mình, đồng thời giúp cơng ty biết yếu tố tác động đến hoạt động bán hàngcủa doanh nghiệp, tình hình cạnh tranh cơng ty so với đối thủ cạnh tranh Từ đưa giải pháp nâng cao hoạt động bán Đ hàngcủa công ty ại Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH ho MTV Anh Dũng”đã đạt số nội dung sau: ̣c k - Đầu tiên, khóa luận dựa vào sở lý luận, lý thuyết công trình nghiên cứu từ nhiều gốc độ khác nhau, nhìn nhận cách tổng quát vấn đề in nghiên cứu từ đưa hướng cho đề tài Đối với nghiên cứu này, tác giả h sử dụng hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động bán hàng ý kiến đánh giá tê khách hàng để đánh giá mức độ tác động yếu tố tác động trực tiếp gián ́H tiếp đến hoạt động bán hàng Công ty TNHH MTV Anh Dũng - Thứ hai, sau thực bước phân tích, kết nghiên cứu thứ cấp ́ uê đánh giá hoạt động bán hàng gạch men công ty tốt Tuy nhiên, kết nghiên cứu sơ cấp cho thấy khách hàng đánh giá hiệu hoạt động động bán hàng gạch men công ty mức chưacao - Thứ ba, từ phân tích trước đó, tác giả đưa đánh giá thành tựu mà công ty đạt hạn chế tồn để tiến hành đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt bán hàng cho doanh nghiệp Nhìn chung, từ kết phân tích cho thấy phương pháp nghiên cứu mà tác giả sử dụng hoàn toàn phù hợp với đề tài nghiên cứu đáp ứng mục tiêu đề SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 85 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga  Đóng góp khóa luận Đề tài cung cấp thông tin liên quan đến thực trạnghoạt động bán hàng Cơng ty TNHH MTV Anh Dũng Từ giúp nhà quản lý có nhìn khách quan lực cơng ty Đồng thời tìm số giải pháp để cơng ty có chiến lược bán hàng tốt thời gian tới Nghiên cứu gợi ý cho nghiên cứu khác với đề tài liên quan theo cấu trúc mà tác giả làm, nhìn nhận mặt hạn chế đề tài từ phát triển nghiên cứu 1.2 Hạn chế đề tài Với kiến thức hạn chế, chưa có kinh nghiệm nhiều việc nghiên cứu Đ có giới hạn định nghiên cứu điều tra, thu thập liệu thời ại gian, kinh phí, hạn chế việc cung cấp số liệu từ Công ty TNHH MTV Anh Dũng nên ho nghiên cứu không tránh khỏi số hạn chế định ̣c k Thứ nhất, phạm vi nghiên cứu nhỏ hẹp chưa có chiều sâu, số mẫu điều tra chưa nhiều, giới hạn khách hàng khoảng thời gian thực tập nên chưa phản ánh in đầy đủ xác ý kiến chung toàn khách hàng địa bàn h Thứ hai, việc tiếp cận số liệu thứ cấp hạn chế nên chưa đánh giá tê tiêu kết hoạt động bán hàng thị phần sản phẩm gạch men, tỷ suất lợi chi phícủa sản phẩm gạch men… ́H lợi nhuận doanh thu (ROS), tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu (ROE), doanh ́ uê Thứ ba, nghiên cứu chưa bao quát hết yếu tố để giúp nhận diện tất yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng doanh nghiệp Hướng nghiên cứu - Nên đo lường số lượng mẫu lớn - Bổ sung thêm số tiêu đánh giá kết hoạt động bán hàng yếu tố như: xã hội, văn hóa, sách kinh tế… để xác định mứa độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động bán hàng công ty SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 86 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga Kiến nghị 2.1 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho công ty vấn đề đầu tư, thủ tục hành chính, mở rộng quy mô - Tạo điều kiện cho công ty giới thiệu quảng bá rộng rãi thương hiệu mà công ty kinh doanh việc tổ chức buổi tọa đàm công ty, gặp gỡ giao lưu công ty người tiêu dùng, tổ chức hội chợ thương mại… - Có sách hỗ trợ sách vay vốn khuyến khích phát triển công ty bán hàng gạch men Từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mang lại lợi ích cho quyền địa phương Đ 2.2 Đối với Công ty TNHH MTV Anh Dũng ại - Cơng ty cần kiểm sốt tốt loại chi phí cơng ty cho việc đầu tư ̣c k nợ cao ho trang thiết bị, cở sở vật chất, nên có kế hoạch trả nợ rõ ràng để hạn chế tồn động số - Duy trì tốt mối quan hệ với bạn hàng, tìm kiếm bạn hàng có đa dạng sản in phẩm có chất lượng mà giá phải h - Tăng cường tận dụng phương tiện truyền thông đại chúng, quảng cáo, tiếp tê thị nhằm tạo uy tín lòng khách hàng ́H - Cơng ty nên có quy trình tuyển dụng cụ thể hơn, cần có chương trình đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho nhân viên Đưa sách đãi ngộ, khen ́ uê thưởng cụ thể, hợp lý để khích lệ tinh thần làm việc nhân viên - Mở rộng không gian để đa dạng hóa ngành hàng kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm khách hàng SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 87 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Bùi Văn Chiêm (2013), Bài giảng quản trị thương mại, Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hồ Sỹ Minh (2011), Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Huế Philip Kotler (2001), Marketing bản, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Lê Đăng Đăng (2009), Kỹ quản trị bán hàng, Nhà xuất Thống kê Ths Nguyễn Thị Phương Thanh, Giáo trình Quản trị bán hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đặng Văn Vĩnh(2011), “Tăng cường khả tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel ại Đ công ty TNHH Coxano – Trường Sơn”, luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hà Thị Thùy Trang (2017), “Nâng cao hoạt động bán hàng công ty Cổ phần ho viễn thông FPT chi nhánh Huế”, đề tài tốt nghiệp đại học,Trường đại học Kinh tế Huế ̣c k Nguyễn Thị Khánh Hoàng (2017), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng công ty TNHH Giấy Lộc Thịnh Phát – Quảng Nam”,đề tài tốt nghiệp đại in học, Trường đại học Kinh tế Huế Nguyễn Thị Ngọc (2017), “Nâng cao hiệu bán hàng sản phẩm TOMS690 h tê VIETTEL Thừa Thiên Huế - chi nhánh tập đồn viễn thơng qn đội”, đề tài tốt nghiệp đại học, Trường đại học Kinh tế Huế ́H 10 Lê Đức Phúc (2017), “Nâng cao hiệu hoạt động bán hàng sản phẩm ́ uê Massan Food công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Trần Trương chi nhánh Huế”, đề tài tốt nghiệp đại học,Trường đại học Kinh tế Huế 11 Nguyễn Thị Hoàng (2017), “Phân tích hoạt động bán hàng cơng ty cổ phần thương mại I - Hà Tĩnh”,đề tài tốt nghiệp đại học, Trường đại học Kinh tế Huế 12 Hoàng Trọng - Chu nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê 13 Hair & ctg (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice - Hall International, Inc II Trang web Các trang website: Google, Tailieu.vn, Luanvan.com, vnexpress… https://www.facebook.com/tonthanhdat/ SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 88 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu điều tra khảo sát PHIẾU ĐIỀU TRA Mã số phiếu Xin chào quý khách hàng ! Tôi sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế Huế Hiện nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá hoạt động bán hàng gạch men công ty TNHH MTV Anh Dũng”.Rất mongquý khách vui lòng dành chút thời gian trả lời Đ số câu hỏi sau Thông tin mà quý khách hàng cung cấp sở để tơi hồn nghiên cứu ại thành đề tài nghiên cứu Tôi cam kết thông tin thu phục vụ cho mục tiêu ho Tôi xin chân thành cảm ơn ! ̣c k  PHẦN I THÔNG TIN CÁ NHÂN in Quý khách vui lòng đánh đấu (x) vào thích hợp □ Dưới 25 tuổi ́ uê Độ tuổi quý khách ́H □ Nữ tê □ Nam h Giới tính quý khách □ Từ 26 đến 35 tuổi □ Từ 36 đến 45 tuổi □ Trên 45 tuổi SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 89 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga Thu nhập □ Dưới triệu □ Từ đến 10 triệu □ Từ 10 đến 15 triệu □ Trên 15 triệu Nghề nghiệp □ Học sinh, sinh viên □ Kinh doanh □ Cán công chức □ Lao động phổ thông Đ □ Khác ại PHẦN II THÔNG TIN CHUNG ho Qúy khách biết đến công ty qua nguồn □ Bạn bè, người thân Tần suất mua hàng quý khách □ 2-5 lần/ năm ́ uê □ < lần/ năm ́H □ Khác tê □ Nhân viên công ty h □ Phương tiện truyền thông in □ Internet ̣c k ( Có thể lựa chọn nhiều phương án ) □ >5 lần/ năm Quý khách mua hàng cơng ty có lĩnh vực với cơng ty TNHH MTV Anh Dũng? □ Có □ Khơng SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 90 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga PHẦN III ĐÁNH GIÁ CỦA QUÝ KHÁCH Xin quý khách vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn cho biết mức độ quan trọng yếu tố mà quý khách quan tâm chon mua sản phẩm công ty TNHH MTV Anh Dũng? Thang điểm quy định: Rất khơng quan Khơng quan trọng trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Mức độ quan trọng ại Đ Nhận định I Sản phẩm 5 ho Sản phẩm có chất lượng tốt Sản phẩm có mẫu mã đẹp ̣c k Thương hiệu sản phẩm tiếng Giá ́H Giá bán với giá niêm yết tê Giá phù hợp với chất lượng h II in Sản phẩm đa dạng, nhiều chủng loại Giá bán thấp so với sản phẩm III Dịch vụ bán hàng ́ uê loại thị trường 5 Dịch vụ giao hàng tốt Điều kiện toán dễ dàng 10 Thủ tục, quy trình giao nhận nhanh gọn, tiện lợi 11 Nhanh chóng giải cố xảy IV Nhân viên bán hàng 12 Nhân viên am hiểu sản phẩm, dịch vụ SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 91 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga công ty 13 Nhân viên lịch sự, động 14 Nhân viên cởi mở, thân thiện, sẵn sàng lắng nghe, giải đáp thắc mắc khách hàng 15 Nhân viên bán hàng có khả tu vấn thuyết phục tê V Phân phối 16 Công ty giao hàng kịp thời 17 Hàng hóa giao khơng bị hư hỏng Đ 18 Cơng ty giao hàng thỏa thuận trước ại 19 Công ty đáp ứng tốt đơn hàng không đặt ho VI Cơ sở vật chất việc lựa chọn in ̣c k 20 Không gian trưng bày rộng rãi, thuận tiện cho 21 Cửa hàng khang trang, đại VII h 22 Hệ thống ánh sáng hài hòa Hiệu hoạt động bán hàng ́H 23 Quý khách đánh giá cao hoạt động bán 24 Quý khách xem công ty lựa chọn đầu ́ uê hàng công ty tiên mua sắm 25 Quý khách tiếp tục sử dụng sản phẩm công ty 26 Quý khách giới thiệu sản phẩm công ty cho bạn bè người thân Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý khách hàng! SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 92 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga Phụ lục Kết xử lý số liệu spss 20.0 Thống kê mô tả Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 88 58.7 58.7 58.7 nu 62 41.3 41.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 6.7 6.7 6.7 26-35 27 18.0 18.0 24.7 66 44.0 44.0 68.7 47 31.3 31.3 100.0 150 100.0 100.0 Valid ại Đ < 25 36-45 ho >45 Total ̣c k Thu nhap Valid Percent Cumulative tu 5-10 trieu 31 20.7 tu 10-15 trieu 48 32.0 tren 15 trieu 51 34.0 Total 150 100.0 13.3 13.3 20.7 34.0 32.0 66.0 34.0 100.0 100.0 ́ uê 13.3 ́H 20 tê duoi trieu Percent h Valid Percent in Frequency Nghe nghiep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid hoc sinh, sinh vien 2.7 2.7 2.7 kinh doanh 50 33.3 33.3 36.0 can bo, cong chuc 28 18.7 18.7 54.7 lao dong thong 25 16.7 16.7 71.3 khac 43 28.7 28.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 93 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga Nguon thong tin N Minimum Maximum Mean Std Deviation Tu ban be 150 41 494 Tu Internet 150 25 436 Tu PTTT 150 16 368 Tu NVCT 150 16 368 Khac 150 26 440 Valid N (listwise) 150 Tan suat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 5 lan/nam 18 12.0 12.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ Valid 88 ho Mua san pham tu cong ty khac Percent 102 68.0 khong 48 32.0 Total 150 100.0 Cumulative Percent 68.0 68.0 32.0 100.0 h co Valid Percent in Valid ̣c k Frequency 100.0 ́H tê Kiểm định One Simple T-Test ́ uê One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean SP1 149 3.72 752 062 SP2 149 3.74 737 060 SP3 149 3.77 627 051 SP4 149 3.70 731 060 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 94 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper SP1 -4.466 148 000 -.275 -.40 -.15 SP2 -4.226 148 000 -.255 -.37 -.14 SP3 -4.440 148 000 -.228 -.33 -.13 SP4 -4.934 148 000 -.295 -.41 -.18 One-Sample Statistics N Mean Đ G1 G3 Std Error Mean 149 3.50 835 068 149 3.73 794 065 3.65 779 064 149 ại G2 Std Deviation ̣c k ho One-Sample Test Test Value = df Sig (2-tailed) Mean Difference in t 95% Confidence Interval of the Difference h 148 000 G2 -4.128 148 000 G3 -5.467 148 000 -.503 -.64 -.37 -.268 -.40 -.14 -.349 -.48 -.22 ́H -7.356 ́ uê One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DV1 149 3.72 837 069 DV2 149 3.56 671 055 DV3 149 3.69 687 056 DV4 149 3.46 703 058 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng Upper tê G1 Lower 95 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper DV1 -4.012 148 000 -.275 -.41 -.14 DV2 -7.935 148 000 -.436 -.54 -.33 DV3 -5.487 148 000 -.309 -.42 -.20 DV4 -9.329 148 000 -.537 -.65 -.42 One-Sample Statistics N Mean 149 3.36 782 064 149 3.64 698 057 3.56 641 052 717 059 NV3 149 NV4 149 ại NV2 Std Error Mean ho Đ NV1 Std Deviation 3.59 ̣c k One-Sample Test t in Test Value = df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the h Difference Upper -9.956 148 000 -.638 -.76 -.51 NV2 -6.219 148 000 -.356 -.47 -.24 NV3 -8.438 148 000 -.443 -.55 -.34 NV4 -6.972 148 000 -.409 -.53 -.29 ́H NV1 tê Lower ́ uê One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean PP1 149 3.81 817 067 PP2 149 3.65 744 061 PP3 149 3.71 824 068 PP4 149 3.58 831 068 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 96 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper PP1 -2.808 148 006 -.188 -.32 -.06 PP2 PP3 PP4 -5.728 -4.273 -6.112 148 148 148 000 000 000 -.349 -.289 -.416 -.47 -.42 -.55 -.23 -.16 -.28 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 149 3.62 1.049 086 CSVC2 149 3.65 1.078 088 149 3.86 854 070 Đ CSVC1 CSVC3 ại ho One-Sample Test ̣c k t Test Value = df Sig (2-tailed) Mean Difference Difference in 148 000 CSVC2 -3.953 148 000 CSVC3 -2.014 148 046 Upper -.376 -.55 -.21 -.349 -.52 -.17 -.28 00 tê -4.372 Lower h CSVC1 95% Confidence Interval of the -.141 ́H N Mean Std Deviation Std Error Mean HQ1 149 3.57 660 054 HQ2 149 3.72 761 062 HQ3 149 3.54 749 061 HQ4 149 3.62 662 054 t HQ1 HQ2 HQ3 HQ4 -7.942 -4.414 -7.546 -6.925 One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference df 148 148 148 148 SVTH: Lê Thị Thúy Hằng 000 000 000 000 -.430 -.275 -.463 -.376 ́ uê One-Sample Statistics 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.54 -.32 -.40 -.15 -.58 -.34 -.48 -.27 97 ... cứu hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng Đối tượng khảo sát:Khách hàng mua gạch. .. 2.3.2 Đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 70 in CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT h ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV ANH DŨNG... Đánh giá hiệu hoạt động bán hàng gạch men Công ty TNHH MTV Anh Dũng 64 Đ 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát hoạt động bán hàng gạch men Công ty ại TNHH MTV Anh Dũng 66 ho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động bán hàng gạch men tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên anh dũng , Đánh giá hoạt động bán hàng gạch men tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên anh dũng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay