Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH vận tải duy anh ngọc việt chi nhánh quảng nam

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY tê TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT ́H CHI NHÁNH QUẢNG NAM ́ uê DƯƠNG THỊ ÁNH DIỆU Khóa học: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY tê TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT ́H CHI NHÁNH QUẢNG NAM ́ uê Sinh viên thực : Giảng viên hướng dẫn : Dương Thị Ánh DiệuPGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lớp : K48B - QTKD Niên khóa : 2014-2018 Huế, Tháng 04/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lời Cảm Ơn ại Đ Trong q trình thực tập hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Đại học cuối khóa chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhận nhiều quan tâm giúp đỡ xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Các thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh, người truyền đạt cho nhiều kiến thức bổ ích, kiến thức khơng giúp tơi hồn thành tốt cơng việc giao trình trải nghiệm đơn vị thực tập mà làm hành trang cho tơi suốt trình phát triển nghiệp sau Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa, người tận tình hướng dẫn, phát sai sót tơi q trình tơi thực tập hồn thiện khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh chị làm việc CN công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việt chi nhánh Quảng Namđã tạo điều kiện cho trải nghiệm nhiều suốt thời gian thực tập Do thời gian kiến thức hạn chế q trình hồn thiện khóa luận khó tránh khỏi sai sót, kính mong góp ý q thầy để khóa luận hồn thiện h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Dương Thị Ánh Diệu SVTH: Dương Thị Ánh Diệu i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Đ II.Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu2 ại Câu hỏi nghiên cứu ho III Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k Đối tượng nghiên cứu 2 Phạm vi nghiên cứu .3 in IV Phương pháp nghiên cứu h Phương pháp thu thập liệu tê 1.1 Dữ liệu thứ cấp ́H 1.2 Dữ liệu sơ cấp Phương pháp chọn mẫu .4 ́ uê Phương pháp xử lý phân tích số liệu .4 Quy trình nghiên cứu 5 Kết cấu đề tài .5 PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1.Khái niệm .6 1.1.1.1.Nguồn nhân lực 1.1.1.2.Tuyển dụng nguồn nhân lực SVTH: Dương Thị Ánh Diệu ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 1.1.2.Các yêu cầu tuyển dụng .7 1.1.3.Nội dung tuyển dụng nguồn nhân lực 1.1.3.1.Tuyển mộ 1.1.3.2.Tuyển chọn 11 1.1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực .16 1.1.5.Các tiêu đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 17 1.1.5.1.Khái niệm hiệu tuyển dụng .17 1.1.5.2.Nhóm KPI tuyển dụng .18 1.1.5.3.Đặc điểm số KPI 18 Đ 1.1.5.4.Vai trò KPI 20 1.1.5.5.KPI tuyển dụng (Các tiêu định lượng) .20 ại 1.1.5.6.Các tiêu định tính .23 ho 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 ̣c k 1.2.1.Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực nước giới 24 1.2.2.Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Việt Nam 26 in Chương THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN h LỰC CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT .28 tê 2.1 Tổng quan công ty TNHH Vận Tải Duy Anh Ngọc Việt 28 ́H 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 28 2.1.2.Chức nhiệm vụ công ty 30 ́ uê 2.1.2.1.Chức công ty 30 2.1.2.2 Nhiệm vụ công ty .30 2.1.3.Các chi nhánh tập đoàn 31 2.1.4.Cơ cấu tổ chức công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việt chi nhánh Quảng Nam 32 2.1.5.Tình hình lao động, nguồn lực cơng ty 33 2.1.6.Tình hình vốn cơng ty 37 2.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việt chi nhánh Quảng Nam 38 2.2.1.Phân tích cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 38 2.2.1.1.Nguồn tuyển mộ 38 SVTH: Dương Thị Ánh Diệu iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 2.2.1.2 Quy trình tuyển dụng 39 2.2.2.Đánh giá hiệu tuyển dụng qua số KPI tuyển dụng 45 2.2.3.Đánh giá người lao động hiệu công tác tuyển dụng công ty .52 2.3 Nhận xét chung công tác tuyển dụng công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việt chi nhánh Quảng Nam 58 Chương CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT 60 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển công ty thời gian tới 60 3.2 Các giải pháp công tác lập kế hoạch tuyển dụng .61 Đ 3.3 Các giải pháp công tác tổ chức thực 62 ại Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 I Kết luận 63 ho II.Kiến nghị 65 ̣c k Phần TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC .68 h in ́H tê ́ uê SVTH: Dương Thị Ánh Diệu iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu NNL : Nguồn nhân lực TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SL : Số lượng CN : Chi nhánh CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa MS ĐKKD : Mã số đăng ký kinh doanh CSKH : Chăm sóc khách hàng NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu ại Đ KPI h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Dương Thị Ánh Diệu v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ qua lại tuyển mộ chức khác quản trị nguồn nhân lực Sơ đồ 1.2 Quá trình tuyển mộ nguồn nhân lực 10 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việtchi nhánh Quảng Nam 32 Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực 39 Đ ại Biểu đồ 2.1 Mức độ phân phối nguồn tuyển mộ 52 Biểu đồ 2.2 Thời gian làm việc nhân viên công ty 54 ho Biểu đồ 2.3 Mức độ công tất hội xin việc nhân viên 55 ̣c k Biểu đồ 2.4 Mức độ phù hợp công việc với khả nhân viên 56 Biểu đồ 2.5 Mức độ hài lòng sách tuyển dụng công ty 57 h in ́H tê ́ uê SVTH: Dương Thị Ánh Diệu vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các chi nhánh công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việt 31 Bảng 2.2 Tình hình lao động cơng ty từ năm 2015 – 2017 33 Bảng 2.3 Tình hình nguồn vốn cơng ty từ năm 2015-2017 37 Bảng 2.4 Bảng thống kê tổng số hồ sơ đợt tuyển dụng từ năm 2015 - 2017 45 Bảng 2.5 Tỷ lệ hoàn thành số lượng ứng viên từ năm 2015-2017 .46 Bảng 2.6 Tỷ lệ ứng cử viên đạt yêu cầu từ năm 2015-2017 47 Bảng 2.7 Chỉ số hoàn thành thời gian tuyển dụng từ năm 2015-2017 .48 Đ Bảng 2.8 Chi phí tuyển dụng bình qn cho ứng viên từ năm 2015-2017 49 Bảng 2.9 Mức độ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng từ năm 2015-2017 .50 ại Bảng 2.10 Tỷ lệ nghỉ việc ứng viên tuyển từ năm 2015-2017 51 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Dương Thị Ánh Diệu vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường nay, việc kinh doanh doanh nghiệp gặp cạnh tranh khốc liệt gay gắt, doanh nghiệp cần phải tranh thủ hội để phát triển, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách Như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải đề chiến lược hợp lý để giúp cho tình hình kinh doanh cải thiện tăng doanh thu, tăng lợi nhuận Một doanh nghiệp muốn thành công cần phải có lực lượng lao động giỏi Đ Doanh nghiệp cho dù có máy móc đại đến đâu mà khơng có người khơng thể làm Lực lượng lao động yếu tố cốt lõi để tạo nên ại thành công doanh nghiệp Để làm doanh nghiệp cần làm tốt ho công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty Tuyển dụng nguồn nhân lực thành ̣c k công tảng bền vững cho thành công hoạt động tổ chức Công ty TNHH Vận Tải Duy Anh Ngọc Việt doanh nghiệp vận tải hoạt động từ in năm 2014 Hoạt động doanh nghiệp vận tải hành khách đường nội h thành, ngoại thành (trừ vận tải xe buýt) Đây hoạt động mang lại tỷ trọng cao tê doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp Bên cạnh thành công đạt ́H năm qua Cơng ty TNHH Vận Tải Duy Anh Ngọc Việt gặp nhiều khó khăn thử thách mà ngun nhân xuất phát từ lực lượng lao động ́ uê Để tránh rủi ro xảy hoạt động kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề Cơng ty TNHH Vận Tải Duy Anh Ngọc Việt cần phải làm tốt công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Nhận thấy vấn đề cấp thiết đặt cho doanh nghiệp nên em định chọn chủ đề để nghiên cứu Đây chủ đề phổ biến nay, doanh nghiệp Vận Tải Duy Anh Ngọc Việt với đặc thù công việc người lao động hầu hết lao động phổ thơng em mong chủ đề mà em nghiên cứu giúp ích cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đánh giá hệ thống tuyển dụng nguồn nhân lực cách xác để đưa giải pháp hiệu giúp cho công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty thực cách tốt SVTH: Dương Thị Ánh Diệu Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Kết cho thấy, công ty xây dựng quy trình tuyển dụng riêng, chặt chẽ, linh hoạt, công tác tuyển dụng hàng năm đạt tiêu đặt ra, xác định nhu cầu nhân kịp thời đảm bảo cho hoạt động thông suốt, nguồn tuyển đa dạng thu hút nhiều ứng viên, công tác thu xem xét hồ sơ tiến hành kỹ lưỡng, thời gian chi phí tuyển dụng nằm kế hoạch, Tuy nhiên, nhiều hạn chế bước phân tích cơng việc chưa tiến hành thực hiện, nguồn tuyển mộ giới hạn việc ưu tiên cho người quen, nội dung thơng báo tuyển dụng chưa thực có sức hút ứng viên giỏi, công tác đánh Đ giá hiệu tuyển dụng sau tuyển dụng chưa công ty quan tâm, tồn ại cần nhận thức rõ vạch phương hướng khắc phục cụ thể Thứ ba: Dựa vào sở lý luận, kết phân tích thực trạng, đánh giá hiệu ho cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực, định hướng phát triển công ty ̣c k tương lai mục tiêu, kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2017-2020, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng lao động công ty, in bao gồm giải pháp công tác tuyển mộ công tác tuyển chọn nguồn nhân lực Và h từ đó, giải pháp tác giả đưa nhằm mục đích hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn tê nhân lực công ty ́H Với đề xuất trên, tác giả hi vọng đề tài có đóng góp thiết thực vào tiêu phát triển bền vững tương lai ́ uê phát triển nhân công ty, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hướng tới mục Tuy nhiên, phần đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực thông qua người lao động, tác giả nghiên cứu khảo sát đối tượng nhân viên công ty mà chưa thể mở rộng mẫu từ đối tượng không công ty chọn vào làm việc, điểm hạn chế lớn mà tác giả gặp phải, có thời gian để tiến hành khảo sát giúp đề tài thêm thuyết phục SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa II Kiến nghị - Cơng ty cần tăng cường kinh phí cho cơng tác tuyển dụng để phục vụ cho việc thu hút tuyển chọn ứng viên giỏi, có tài - Xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc để nhân viên cũ nhân viên công ty nắm bắt công việc cần đủ để nhân viên thực công việc - Cơng ty nên áp dụng mức lương cao cho nhân viên làm việc lâu năm để giữ chân nhân viên cho công ty Đối với nhân viên có thâm niên cơng tác lâu năm cần Đ tăng lương, không nên giữ mức khiến nhân viên cảm thấy chán nản ại không thu hút nhân viên không giữ chân nhân viên cũ - Nên đầu tư vào đối tượng sinh viên thực tập, cơng ty có ý định ho tuyển đối tượng vào làm việc cơng ty nên kết hợp trình thực tập thành ̣c k trình đào tạo vừa tiết kiệm thời gian chi phí - Cơng ty nên quảng bá hình ảnh đến với người biết rộng rãi in hơn, để khẳng định thương hiệu tốt nhiều người, nhiều doanh nghiệp biết h đến công ty tê - Công ty nên hợp tác, liên kết với trường đại học, cao đẳng hay trung cấp ́H nghề để sinh viên tiếp cận biết đến hình ảnh cơng ty dễ dàng Đồng thời, tạo ́ uê điều kiện cho sinh viên đến tham quan, thực tập công ty có hội tuyển dụng sinh viên giỏi, có lực cho công ty trường tổ chức giao lưu công ty với sinh viên hay tổ chức ngày hội việc làm trình thực tập SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 65 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Phần TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Văn Chiêm, (2013), Bài giảng Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế Bùi Hoàng Lợi, (2007), Bài giảng Quản trị nhân sự, Tủ sách Nhà Quản trị kinh doanh Đ Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, ại NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Kim Dung, (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp, TP ho Hồ Chí Minh ̣c k Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân, (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội in Bùi Thị Mai cộng sự, (2012), Hoạt động quản trị nhân lực giới h học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí cơng nghiệp kỳ ́H hiệu kinh doanh doanh nghiệp tê Võ Đình Quyết, (2012), Báo cáo sinh hoạt học thuật phương pháp phân tích quan KPI Việt Nam ́ uê Nguyễn Thị Kim Thương (2009), Phan Thị Thanh Hiền ( 2014 ), Nghiên cứu liên Nguyễn Văn Tân, (2017), Hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh, luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 10 Cao Thị Mai Trinh, (2017 ), Phân tích cơng tác tuyển dụng nhân trường Đại học kinh tế - Đại học Huế, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 66 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 11 Lê Quang Trí, (2016), Đánh giá hiệu tuyển dụng công ty TNHH Cargill Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 12 Phạm Minh Hạc, (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Cao Quốc Hải, (2014), Đánh giá chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – chi nhánh Huế Đ TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI ại David Parmenter (2007), Key Performance Indicators - Developing, Implementing, and Using Winning KPI, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New ho Jersey Published simultaneously in Canada Higher Education in ̣c k David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush (2008), Economics, Mc Graw-Hill Simon Dolan and Randall Schuler, 1994 Human Resource Management, Ontario: h Nelson Canada tê Stivastava M/P 1997 “ Human resource planing: Aproach needs assessments and ́H priorities in manpower planing”; NXB Manak New Delhi 1997 CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ: ́ uê WB World Development Indicators, London: Oxford, 2000 - Trang web công ty: http://sungroup.com.vn - Thư viện quốc gia Việt Nam : http://thuvienquocgia.vn - Thư viện trường Đại học Kinh tế Huế: tainguyenso.hce.edu.vn - http://www.slideshare.net - http://ieit.edu.vn/vi/dich-vu/tu-van-bsc-kpi/item/292-kpi-trong-quan-tri-nguonnhan-luc SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 67 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN NHÂN VIÊN Xin chào anh / chị! Tôi Dương Thị Ánh Diệu, sinh viên năm cuối khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đ Trường Đại học Kinh tế Huế, thực tập công ty TNHH vận tải Duy Anh ại Ngọc Việt chi nhánh Quảng Nam Nhằm mục đích nghiên cứu học tập góp phần giúp cơng ty đạt hiệu thiết thực công tác tuyển dụng, mong anh/chị ho dành chút thời gian quý báu để trả lời câu hỏi phiếu khảo sát ̣c k Tôi xin cam đoan tất thông tin ý kiến đánh phiếu bảo mật tuyệt đối sử dụng phục vụ cho đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm in ơn hợp tác anh/ chị Chúc anh/chị thành công công việc sống h  tê Xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô trống ́H Câu 1: Thời gian làm việc công ty Anh/Chị? ́ uê Dưới năm1 – nămTrên3 năm Câu 2: Anh/Chị tuyển vào Cơng ty thơng qua hình thức nào? Tự xin việc Qua giới thiệu Qua trung tâm giới thiệu việc làm Qua hội chợ việc làm Khác ( Xin ghi rõ):……………………… Câu 3: Anh/Chị nhận thấy sách đánh giá nhân viên Công ty công tác tuyển dụng có thực rõ ràng? SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 68 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Rất khơng rõ ràng Không rõ ràng Trung lập Rõ ràng Rất rõ ràng Câu 4: Cơng việc làm có phù hợp với khả Anh/Chị? Rất không phù hợp Không phù hợp ại Phù hợp Đ Trung lập ho Rất phù hợp Câu 5:Anh/Chị có hài lòng cơng tác tuyển dụng công ty không? h Trung lập in Khơng hài lòng ̣c k Rất khơng hài lòng tê Hài lòng ́ uê ́H Rất hài lòng Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị nhiệt tình giúp đỡ! SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 69 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Mẫu hợp đồng dành cho nhân viên lái xe: CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH VẬN TẢI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DUY ANH NGỌC VIỆT TẠI QUẢNG NAM Độc lập - Tự - Hạnhphúc Số: Tam kỳ, ngày 12 tháng 12 năm 2017 /2017/HĐLĐ-DANVQN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Đ Người sử dụng lao động: ại Tên doanh nghiệp: CN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT TẠI QUẢNG NAM ho Địa chỉ: Số 243 Trưng Nữ Vương, phường an Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 02353.889.889; ̣c k Điện thoại: Fax: Nguyễn Mạnh Hùng; Số CMND: 201642767; Chức vụ: Giám Đốc Chi nhánh in Đại diện Ông: h Người lao động: Cấp ngày: 26/6/201; Nơi cấp: CA thành phố Đà Nẵng Sinh ngày: 12/10/1983 Số CMND: 205174497; Cấp ngày: 29/01/2016; Trình độ học vấn: 12/12 ; Chun mơn: Bằng lái xe hạng B2 Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Nam ́ uê ́H tê Ông:Nguyễn Văn Phi; Nơi đăng ký HKTT: KP.5, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Chỗ nay: đăng ký tạm trú số …., đường… , phường… , Thoả thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) cam kết làm điều khoản sau đây: Điều Công việc địa điểm làm việc: - Chức vụ: Nhân viên lái xe taxi - Công việc phải làm: Vận chuyển hành khách theo yêu cầu khách hàng công việc khác Quản lý phận phân công - Địa điểm làm việc: Tại bãi giao ca công ty, số 221, đường Hùng Vương, phường Tân Thạnh, tỉnh Quảng Nam Lái xe chở khách theo yêu cầu khách hàng Điều Thời hạn hợp đồng lao động: SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 70 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa - Loại hợp HĐLĐ: Thử việc (Dưới 03 tháng) - Thời hạn thực HĐLĐ: từ ngày 12/12/2017 đến 11/03/2018 Điều Thời làm việc, chế độ nghỉ ngơi: - Thời làm việc: Mỗi tuần làm việc 06 ngày, thực chế độ làm việc theo ca, thời điểm giao ca từ 04 30 đến 06 30 phút từ 17 30 đến 18 30 phút hàng ngày, thời gian nghỉ ca NLĐ bố trí cho phù hợp, thời gian lái xe (thời gian lái xe liên tục, thời gian gian lái xe ngày) thực hiện theo quy định pháp luật - Nghỉ phép: Mỗi năm làm việc nghỉ phép 12 ngày (Cứ tháng tương ứng 01 ngày phép); Từ năm thứ trở đi, năm tăng thêm 01 ngày nghỉ phép Đ - Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước (10 ngày/năm), gồm:Tết dương lịch (01 ngày), Tết âm lịch (05 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (01 ngày), ngày Chiến Thắng 30/4 (01 ngày), ngày Quốc tế lao động (01 ngày), ngày Quốc Khánh (01 ngày) ại - Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định hành pháp luật ho - Người lao động (NLĐ) làm thêm ca, thêm theo yêu cầu công việc giải chế độ theo quy định hành pháp luật ̣c k Điều Mức lương, hình thức, thời hạn trả lương, phụ cấp khoản bổ sung khác: - Lương chính:3.103.000đ(Ba triệu, trăm, lẻ ba ngàn đồng) h in - Hình thức trả lương: Khoán theo doanh thu (định mức khoán, phương thức tính lương theo quy định cơng ty) Lương NLĐ chuyển vào TK cá nhân ngân hàng chi trả tiền mặt tê - Kỳ hạn trả lương: Ngày 20 đến 25 tháng ngày 05 đến 10 tháng ́H Điều 5.Chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương: ́ uê 05 năm xét tăng lần vào kết kinh doanh đơn vị, lực NLĐ quy chế công ty Điều 6.Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: - Được cấp đồng phục nhân viên lái xe (NVLX) Sun taxi: + Quần, áo đồng phục: 02 bộ/12 tháng; + Áo lạnh (áo khoác) Sun taxi: 01 cái/24 tháng - Điều kiện an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc: theo quy định hành Nhà nước Điều Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp: - Tỷ lệ đóng, đối tượng đóng: SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 71 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa + Người sử dụng lao động đóng (21.5%) gồm: 17.5% Bảo hiểm xã hội, 3% Bảo hiểm y tế, 1% Bảo hiểm thất nghiệp + Người lao động đóng(10,5%) gồm: 8% Bảo hiểm xã hội, 1,5% Bảo hiểm y tế, 1%Bảo hiểm thất nghiệp - Phương thức đóng:Đóng hàng tháng Phần đóng NLĐ, Cơng ty đóng hộ cách trích từ tiền lương hàng tháng người theo tỷ lệ quy định Điều 8.Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề: Theo quy định Công ty yêu cầu cơng việc Khi NLĐ đào tạo, phải hồn thành khoá học thời hạn phải cam kết phục vụ cho Cơng ty có thời hạn sau kết thúc khoá học Đ Điều Các nội dung khác liên quan đến thực nội dung mà hai bên thỏa thuận ại - Các khoản hỗ trợ: NLĐ nhận khoản hỗ trợ (tiền ăn trưa, cước sử dụng điện thoại, làm taxi, nhà ở, ni nhỏ…) theo sách Cơng ty (Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm) ho ̣c k - Tiền thưởng định kỳ, thưởng Tết: Theo kết hoàn thành nhiệm vụ việc chấp hành nội quy lao động, NLĐ xét thưởng theo sách Cơng ty Điều 10 Nghĩa vụ người lao động: h in - Các chế độ ưu đãi khác: NLĐ nhận quà sinh nhật, hưởng chế độ hiếu hỉ, chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản theo thỏa ước lao động tập thể với NLĐ mà Công ty cam kết tê - Hồn thành cơng việc cam kết hợp đồng lao động ́H - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động: + Thực quy định an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm ́ uê + Hoàn thành tiêu định mức tối thiểu suất lao động dựa tiêu mà công ty tính tốn phù hợp với người lao động bình thường theo quy định Luật Các tiêu cụ thể suất định mức tối thiểu điều chỉnh phù hợp với thời kỳ - Bồi thường tổn thất vật chất uy tín doanh nghiệp: Theo nội quy lao động cơng ty Bảo quản tài sản trang thiết bị Công ty Tuyệt đối không sử dụng khách hàng, lợi dụng sách Cơng ty để trục lợi cá nhân Điều 11.Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động *Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều khoản hợp đồng - Tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ làm việc, bao gồm chế độ bồi dưỡng, đào tạo SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 72 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa - Thanh tốn đầy đủ, hạn chế độ quyền lợi cho NLĐ theo quy định Nhà nước nội dung thuận HĐLĐ * Quyền hạn: - Điều hành NLĐ hồn thành cơng việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển…) - Xác minh tất thông tin NLĐ cung cấp Hồ sơ tuyển dụng Nếu có thông tin sai lệch cung cấp không trung thực, cơng ty có quyền xử lý theo quy định - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật NLĐ theo quy định pháp luật nội quy lao động công ty Điều 12.Điều khoản thi hành ại Đ - Những vấn đề lao động không ghi HĐLĐ áp dụng quy định thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động pháp luật hành - HĐLĐ được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 có hiệu lực kể từ ngày ký ho - Khi hai bên ký kết phụ lục HĐLĐ nội dung phụ lục hợp đồng có giá trị nội dung HĐLĐ ̣c k NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG h in NGƯỜI LAO ĐỘNG ́ uê ́H tê SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 73 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Mẫu hợp đồng dành cho nhân viên văn phòng: CTY TNHH VẬN TẢI DUY ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGỌC VIỆT QUẢNG NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Số : 01/HĐLĐ-DANV-QN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ại Đ Căn cư thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội; ho ̣c k Hôm nay, ngày tháng năm 2016 Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT QUẢNG NAM h Chức vụ : Giám đốc in Chúng tôi, bên Ông/bà : NGUYỄN MẠNH HÙNG - Quốc tịch : Việt Nam Điện thoại : 05103.889889 ́H tê Đại diện cho: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT QUẢNG NAM Địa : 243 Trưng Nữ Vương – Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam ́ uê Và bên Ông/bà : NGUYỄN THỊ HẠNH Sinh ngày : 01 tháng năm 1981 xã Quế Ninh – Huyện Nông Sơn – Quảng Nam Nghề nghiệp : Hành Văn phòng Địa thường trú : 05/16 Trần Nguyên Hãng – Phường An Mỹ -Tam Kỳ - Quảng Nam Số CMND : 201731188 cấp ngày 10/6/2013 Công an TP Đà Nẵng Thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động cam kết thực điều khoản sau đây: SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 74 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Điều Thời hạn công việc Hợp đồng - Loại Hợp đồng lao động : Xác định thời hạn 12 tháng - Thời hạn Hợp đồng :Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến 30 tháng 12 năm 2017 - Địa điểm làm việc : Phòng Hành Chính Nhân - Chức vụ: Phụ trách nhân - Công việc phải làm : Theo phân công trực tiếp Giám đốc Công ty Đ Điều Chế độ làm việc ại - Thời gian làm việc: Theo quy định chung 44h/tuần ̣c k ho 08 giờ/ ngày (sáng từ 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h30), từ Thứ đến sáng thứ tuần (Tùy theo đặc thù công việc) - Được cấp phát thiết bị làm việc: Cần thiết theo yêu cầu công việc in - Điều kiện an toàn vệ sinh nơi làm việc theo quy định hành Doanh nghiệp tê 1/ Nghĩa vụ: h Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động ́H - Hoàn thành công việc, nhiệm vụ ghi Điều I Hợp đồng lao động ́ uê - Chấp hành Nội quy, Quy chế, Quy định hành, Kỷ luật Lao động Quy định chung Bên sử dụng lao động - Phối hợp hỗ trợ với thành viên phận để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao thời gian sớm - Rèn luyện, phấn đấu để thực theo lộ trình phát triển nhân viên 2/ Quyền lợi: - Phương tiện lại làm việc: Cá nhân tự túc - Mức lương :5.000.000 đ/tháng - Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN : 3.350.000 đồng - Phụ cấp: Phụ cấp công tác phí, xăng, điện thoại (nếu có) SVTH: Dương Thị Ánh Diệu 75 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa ại Đ - Hình thức trả lương : Từ ngày 5- 10 hàng tháng - Tiền thưởng doanh thu lế tết : Tùy thuộc vào kết kinh doanh Công ty Các khoản thưởng lễ tết tính vào thu nhập năm người lao động - Chế độ nghỉ ngơi : 1,5 ngày (Chiều thứ ngày chủ nhật) tuần; Các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo qui định nhà nước (Tùy theo đặc thù công việc) - Bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định nhà nước - Chế độ đào tạo: Theo quy định Bên sử dụng lao động yêu cầu công việc - Các chế độ nâng lương: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ ngơi, …được thực theo Luật Lao động Bên sử dụng lao động Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động 1/ Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều kiện cam kết hợp đồng lao động - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể 2/ Quyền hạn: - Điều hành người lao động hồn thành cơng việc: Điều chuyển, bố trí, tạm ngừng việc, thay đổi - Tạm hỗn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động theo quy định Pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động doanh nghiệp Điều 5: Điều khoản thi hành Trường hợp hai bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động phải báo trước cho bên (bằng văn bản) theo thời hạn Quy định Luật lao động bên Sử dụng lao động Những vấn đề, nội dung không mô tả Hợp đồng lao động áp dụng theo Quy định Luật lao động qui chế, qui định bên sử dụng lao động Hợp đồng lao động lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý nhau, Người lao động giữ 01(một) bản, Bên sử dụng lao động giữ 01(một) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/12/2017 Hợp đồng làm Văn phòng Cơng ty TNHH Vận tải Duy Anh Ngọc Việt Quảng Nam h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Người lao động (Ký ghi rõ họ tên) SVTH: Dương Thị Ánh Diệu Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) 76 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Mẫu biên sát hạch lái xe đường: CN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGỌC VIỆT TẠI QUẢNG NAMĐộc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN SÁT HẠCH KỸ NĂNG LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG Họ tên thí sinh:……………………………………………… Đ Số điểm : Ngày tháng năm sinh: ………………………………………… ại ………… Họ tên sát hạch viên: ……………………………………… ̣c k ho Stt Số điểm Các lỗi bị trừ điểm in Trừ/ lần Số lần mắc lỗi Không bật đèn xi nhan trước khởi hành Không tắt đèn xi nhan trái xe hòa nhập vào đường Khởi hành xe bị rung giật mạnh Không nhả hết phanh tay khởi hành Sử dụng tay số không phù hợp với tình trạng mặt đường Lái xe bị chết máy Vi phạm quy tắc giao thông đường Không thực theo hiệu lệnh sát hạch viên Truất quyền thi Xử lý tình khơng hợp lý gây tai nạn Truất quyền thi 10 Khi tăng giảm số, xe bị choạng tay lái đường quy định Truất quyền thi 11 Thực dừng xe khơng có khách đường 12 Không vào số tăng giảm số Điểm trừ h 2 ́ uê ́H tê SVTH: Dương Thị Ánh Diệu Tổng 2 77 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 13 Không giảm hết số dừng xe 14 Không bật đèn xi nhan dừng xe chuyển hướng 15 Không kéo phanh tay dừng xe Cộng Ghi Chú: Trên đường (số điểm tối đa: 20, số điểm không đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH vận tải duy anh ngọc việt chi nhánh quảng nam , Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH vận tải duy anh ngọc việt chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay