Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại chi nhánh công ty cổ phần quốc tế phong phú nhà máy may xuất khẩu phong phú quảng trị

134 1 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:19

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TÊ ́H U Ế KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC O ̣C K IN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU PHONG PHÚ - QUẢNG TRỊ Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thúy Hà TS Lê Thị Phương Thảo Đ A ̣I H Sinh viên thực Lớp: K47-QTKDTH-PHQT Niên khóa: 2013 – 2017 Huế, 05/2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực thân, trước hết em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Phương Thảo tận tình hướng dẫn, bảo em Ế suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin chân thành U cảm ơn đến: ́H Ban giám hiệu trường Đại Học Kinh Tế Huế, toàn thể TÊ thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh tận tình dạy dỗ, dìu dắt, cung cấp cho em nhiều kiến thức bổ ích suốt năm vừa qua H Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú Nhà Máy May IN Xuất Khẩu Phong Phú - Quảng Trị , phòng Nhân đặc biệt anh chị phòng Nhân nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu K quan trọng phục vụ cho đề tài nghiên cứu ̣C Do thời gian nghiên cứu, kiến thức kinh nghiệm thực tế có hạn, O có nhiều cố gắng đề tài tránh khỏi ̣I H sai sót định Kính mong q cơng ty, q thầy cô giáo tất Đ A bạn đóng góp ý kiến bổ sung để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thúy Hà SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x Ế PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ U Lý chọn đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể H Đối tượng phạm vi nghiên cứu IN 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu K Phương pháp nghiên cứu ̣C 4.1 Thiết kế nghiên cứu O 4.1.1 Nghiên cứu định tính ̣I H 4.1.2 Nghiên cứu định lượng 4.2 Quy trình nghiên cứu Đ A 4.3 Phương pháp thu thập liệu 4.3.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 4.3.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 4.4 Thiết kế mẫu - chọn mẫu 4.4.1 Xác định kích cỡ mẫu 4.4.2 Phương pháp chọn mẫu 4.5 Phương pháp xử lý, phân tích liệu Kết cấu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỂ SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 10 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 10 1.1.1.1 Định nghĩa nguồn nhân lực 10 1.1.1.2 Định nghĩa quản trị nguồn nhân lực 11 1.1.2 Lý thuyết hài lòng cơng việc nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng U Ế công việc 12 ́H 1.1.2.1 Khái niệm hài lòng cơng việc 12 1.1.2.2 Lợi ích từ việc làm hài lòng nhân viên cơng việc 14 TÊ 1.1.2.3 Các học thuyết mơ hình nghiên cứu liên quan hài lòng cơng việc 14 1.1.2.3.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow 14 H 1.1.2.3.2 Thuyết thúc đẩy David Mc Cleland 16 IN 1.1.2.3.3.Thuyết hai nhân tố Herzberg 17 K 1.1.2.3.4 Thuyết mong đợi Vichtor Vroom 18 1.1.2.3.5 Thuyết công J Stacy Adams 19 ̣C 1.1.2.3.6 Mơ hình số mơ tả cơng việc (JDI) 20 O 1.1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên 21 ̣I H 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 26 1.2.1 Khái quát nghiên cứu liên quan “ Sự hài lòng cơng việc nhân viên” 26 Đ A 1.2.1.1 Các nghiên cứu nước 26 1.2.1.2 Các nghiên cứu nước 27 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu 28 1.2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 1.2.2.2 Thiết kế mã hóa thang đo 30 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU PHONG PHÚ -QUẢNG TRỊ 33 2.1 Tổng quan Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú Nhà Máy May Xuất Khẩu Phong Phú - Quảng Trị 33 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo 2.1.1 Sơ lược Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú 33 2.1.2 Sơ lược Nhà Máy May Xuất Khẩu Phong Phú – Quảng Trị 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 36 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 38 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Nhà Máy giai đoạn 2014 - 2016 40 2.1.5 Tình hình sử dụng lao động Nhà Máy từ năm 2014 - 2016 43 2.1.6 Thực trạng công tác quản trị nhân Nhà Máy 44 2.1.6.1 Chế độ lương, thưởng 44 U Ế 2.1.6.2 Chính sách đào tạo thăng tiến 46 ́H 2.1.6.3 Điều kiện làm việc 47 2.1.6.4 Lãnh đạo 48 TÊ 2.1.6.5 Chính sách phúc lợi 49 2.2 Kết nghiên cứu 49 H 2.2.1 Thông tin mẫu điều tra 49 IN 2.2.2 Đánh giá ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc K nhân viên Chi Nhánh Công ty CP Quốc Tế Phong Phú Nhà Máy May XK Phong Phú - Quảng Trị 54 ̣C 2.2.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 54 O 2.2.2.1.1 Kiểm định Cronbach‘s Alpha biến độc lập 54 ̣I H 2.2.2.1.2 Kiểm định Cronbach‘s Alpha biến phụ thuộc 58 2.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 59 Đ A 2.2.2.2.1 Kết phân tích nhân tố khám phá với biến độc lập 59 2.2.2.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá với biến phụ thuộc 65 2.2.3 Kiểm định phân phối chuẩn liệu 66 2.2.4 Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng cơng việc thơng qua phân tích hồi quy 67 2.2.4.1 Xây dựng mơ hình 67 2.2.4.2 Kiểm định hệ số tương quan 68 2.2.4.3 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 69 2.2.4.4.Kiểm định độ phù hợp mơ hình 70 2.2.4.5 Kết phân tích hồi quy đa biến 73 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo 2.2.5.1 Kết đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên nhân tố Lương, thưởng 76 2.2.5.2 Kết đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên nhân tố Phúc lợi 78 2.2.5.3 Kết đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên nhân tố chất công việc 79 2.2.5.4 Kết đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên nhân tố Điều kiện làm việc 81 U Ế 2.2.5.5 Kết đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên nhân tố Lãnh ́H đạo 82 2.2.5.6 Kết đánh giá tổng thể hài lòng nhân viên 84 TÊ 2.2.6 Kiểm định mối quan hệ đặc điểm nhân viên mức độ hài lòng cơng việc nhân viên Chi Nhánh Công ty CP Quốc Tế Phong Phú Nhà Máy May XK Phong H Phú - Quảng Trị 85 IN 2.2.7 Nhận xét chung 87 K CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ ̣C PHẦN PHONG PHÚ NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU PHONG PHÚ - QUẢNG O TRỊ 89 ̣I H 3.1 Định hướng 89 3.1.1 Định hướng ngành dệt may 89 Đ A 3.1.2 Định hướng Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú Nhà Máy May XK Phong Phú - Quảng Trị 90 3.2 Giải pháp 90 3.2.1 Về lương, thưởng 91 3.2.2 Về phúc lợi 92 3.2.3 Về điều kiện làm việc 92 3.2.4 Về chất công việc 93 3.2.5 Về lãnh đạo 94 3.2.6 Về hội đào tạo - thăng tiến 94 3.2.7 Về đồng nghiệp 95 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Kiến nghị 98 2.1 Đối với cấp quản lý 98 2.2 Đối với quyền địa phương 98 2.3 Đối với Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú Nhà Máy May XK Phong Phú - Quảng Trị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 U Ế PHỤ LỤC 102 ́H PHỤ LỤC 106 PHỤ LỤC 109 TÊ PHỤ LỤC 113 PHỤ LỤC 115 Đ A ̣I H O ̣C K IN H PHỤ LỤC 121 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu mẫu nghiên cứu Bảng 2: Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 17 Bảng 3: Ảnh hưởng nhân tố trì động viên 18 Bảng 4: Thang đo thành phần mã hóa thang đo 31 Bảng 5: Các Chi Nhánh/ Nhà Máy Công Ty 34 Bảng 6: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà Máy giai đoạn 2014 – 2016 41 Ế Bảng 7: Tình hình sử dụng lao động Nhà Máy giai đoạn 2014 – 2016 43 ́H U Bảng 8: Kết thang đo Cronch’s Alpha đo lường biến độc lập mẫu quan sát 54 TÊ Bảng 9: Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha đo lường biến phụ thuộc mẫu quan sát 58 Bảng 10: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test biến độc lập 59 H Bảng 11: Kết phân tích EFA nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc 59 IN Bảng 12: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến phụ thuộc hài lòng 65 Bảng 13: Kết xoay nhân tố Sự hài lòng 65 K Bảng 14: Kiểm định phân phối chuẩn 67 O ̣C Bảng 15: Kết kiểm định hệ số tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 69 ̣I H Bảng 16: Mức độ phù hợp mơ hình 70 Bảng 17: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 71 Đ A Bảng 18: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 72 Bảng 19: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 73 Bảng 20: Kiểm định giả thuyết 74 Bảng 21: Kiểm định khác biệt đặc điểm nhân viên hài lòng cơng việc 85 Bảng 22: Kiểm định sâu Anova khác hài lòng cơng việc với đặc điểm nhân viên có khác biệt 86 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu đề xuất Sơ đồ 2: Về thuyết mong đợi .19 Sơ đồ 3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 Sơ đồ 4: Tổ chức máy quản lý Nhà Máy .37 Sơ đồ 5: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh .68 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 6: Kết xây dựng mơ hình nghiên cứu 77 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo DANH MỤC HÌNH Hình 1: Bậc thang nhu cầu Abraham Maslow 15 Hình 2: Cơ cấu mẫu theo giới tính 50 Hình 3: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 51 Hình 4: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 52 Hình 5: Cơ cấu mẫu theo thu nhập hàng tháng 52 Hình 6: Cơ cấu mẫu theo phận theo phận chun mơn 53 Ế Hình 7: Cơ cấu mẫu theo Thâm niên công tác 54 U Hình 8: Đánh giá nhân viên Lương, thưởng 77 ́H Hình 9: Đánh giá nhân viên Phúc lợi 79 TÊ Hình 10: Đánh giá nhân viên Bản chất công việc 80 Hình 11: Đánh giá nhân viên Điều kiện làm việc 82 H Hình 12: Đánh giá nhân viên Lãnh đạo 84 Đ A ̣I H O ̣C K IN Hình 13: Đánh giá tổng thể hài lòng nhân viên 85 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Phân tích nhân tố khám phá efa biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 3815.988 Df Sig 465 000 Ế Bartlett's Test of Sphericity 901 1.a Phương sai trích ́H H 11.345 2.581 2.309 2.060 1.855 1.461 1.158 36.598 8.327 7.447 6.645 5.984 4.711 3.735 IN 36.598 44.924 52.372 59.017 65.001 69.713 73.448 75.917 77.982 79.904 81.736 83.446 84.997 86.480 87.830 89.041 90.112 91.138 92.129 93.116 94.028 94.823 K 36.598 8.327 7.447 6.645 5.984 4.711 3.735 2.469 2.064 1.923 1.831 1.710 1.552 1.482 1.350 1.212 1.070 1.026 991 987 912 795 ̣C 11.345 2.581 2.309 2.060 1.855 1.461 1.158 765 640 596 568 530 481 460 418 376 332 318 307 306 283 247 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 36.598 44.924 52.372 59.017 65.001 69.713 73.448 3.842 3.672 3.342 3.144 2.986 2.926 2.857 12.393 11.844 10.781 10.143 9.631 9.439 9.217 12.393 24.237 35.018 45.161 54.792 64.232 73.448 ̣I H Total Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulati Total % of Cumulative Total % of Variance Cumulativ Variance ve % Varianc % e% e TÊ Initial Eigenvalues Đ A Com pone nt U Total Variance Explained SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 109 Khóa luận tốt nghiệp 237 218 208 201 184 166 140 132 118 764 702 672 650 595 535 451 426 382 95.587 96.289 96.961 97.611 98.206 98.741 99.192 99.618 100.000 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế 23 24 25 26 27 28 29 30 31 GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 110 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo 1.b Ma trận xoay biến độc lập U Ế Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ DK5 DK6 DK4 DK3 DK1 DK2 LT1 811 LT4 794 LT3 788 LT5 772 LT2 719 DT3 803 DT2 802 DT1 791 DT4 756 DN3 829 DN4 803 DN2 783 DN1 766 LD2 845 LD3 825 LD1 739 LD4 663 BC2 BC3 BC4 BC1 PL2 PL3 PL1 PL4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ́H 764 749 736 709 693 681 Rotated Component Matrixa Component 799 781 777 722 836 761 738 733 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 111 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thc hài lòng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 818 Adequacy Approx Chi-Square 356.744 Bartlett's Test of Df Sphericity Sig .000 H IN K ̣C O Component Matrixa Component HLC1 869 HLC2 860 HLC3 857 HLC4 825 TÊ ́H U Ế Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.909 72.728 72.728 2.909 72.728 72.728 431 10.778 83.506 383 9.563 93.069 277 6.931 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis ̣I H Kiểm định phân phối chuẩn liệu Valid Đ A N Missing HLC X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 Skewness -0,773 -1,519 -0,364 -0,754 -0,539 -0,951 -0,736 -1,432 Std Error of Skewness 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 Kurtosis 0,385 4,126 0,540 1,194 0,173 1,388 1,079 3,373 Std Error of Kurtosis 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 112 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Phân tích tương quan X5 440** 426** 489** 470** 531** 000 180 000 180 523** 454** H IN K ̣C O ̣I H Đ A X6 Ế 000 180 000 180 361** 448** 000 180 000 180 402** 180 000 180 402** X7 000 180 000 180 414** 409** 423** U 000 180 TÊ Pearson 544** 713** Correlation HCL Sig (2-tailed) 000 000 N 180 180 180 Pearson 544** 470** Correlation X1 Sig (2-tailed) 000 000 N 180 180 180 Pearson 713** 470** Correlation X2 Sig (2-tailed) 000 000 N 180 180 180 Pearson 440** 523** 361** Correlation X3 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 180 180 180 Pearson 426** 454** 448** Correlation X4 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 180 180 180 Pearson 489** 414** 367** Correlation X5 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 180 180 180 Pearson 470** 409** 304** Correlation X6 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 180 180 180 Pearson 531** 423** 357** Correlation X7 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 180 180 180 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) X4 ́H HCL Correlations X1 X2 X3 000 180 000 180 000 180 367** 304** 357** 000 180 000 180 000 180 574** 469** 354** 000 180 000 180 000 180 322** 489** 401** 000 180 000 180 000 180 000 180 180 574** 322** 000 180 000 180 180 469** 489** 332** 382** 000 180 000 180 000 180 180 000 180 354** 401** 486** 382** 000 180 000 180 332** 486** 000 180 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 000 180 000 180 113 000 180 180 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo Phân tích hồi quy bội Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate a 808 654 639 39600 a Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4, X5,X6, X7 b Dependent Variable: HCL DurbinWatson 1.628 ANOVAa Df Mean Square Sig U Ế F 46.356 000b ́H Sum of Squares Regression 50.887 7.270 Residual 26.973 172 157 Total 77.859 179 a Dependent Variable: HCL b Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4, X5,X6,X7 H TÊ Model ̣I H Đ A IN 223 O (Consta 286 nt) X1 124 X2 441 X3 -.010 X4 -.060 X5 100 X6 163 X7 174 a Dependent Variable: HCL t Sig 1.281 202 2.219 9.522 -.171 -1.145 1.982 3.294 3.481 028 000 864 254 049 001 001 K Unstandardized Coefficients B Std Error ̣C Model Coefficientsa Standardized Coefficients Beta 056 046 057 052 050 050 050 131 517 -.011 -.065 118 183 193 Collinearity Statistics Tolerance VIF SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 581 684 523 617 569 649 653 1.721 1.462 1.911 1.620 1.759 1.541 1.532 114 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC THEO CÁC YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÂN VIÊN Sự khác biệt nam nữ hài lòng cơng việc Group Statistics gioitinh N Mean Std Deviation Std Error nam 49 3.8827 66556 09508 nu 131 3.7290 65489 05722 ́H U HCL Ế Mean Independent Samples Test TÊ Levene's Test for Equality of Variances H t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Sig T Upper 178 165 15365 11015 -.06372 37101 1.385 84.948 170 15365 11097 -.0,6699 37428 Đ A ̣I H Lower 1.395 O HLC Equal variances 023 880 assumed Equal variances not assumed df ̣C F K IN Std Mean Error Sig (2- Differenc Differenc tailed) e e Sự khác biệt hài lòng cơng việc theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances HCL Levene Statistic df1 df2 Sig .087 176 967 ANOVA SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 115 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo HCL Sum of Df Mean Squares F Sig .610 609 Square Between Groups 801 267 Within Groups 77.058 176 438 Total 77.859 179 Sự khác biệt hài lòng cơng việc theo trình độ học vấn HCL df1 df2 Sig 1.079 176 360 TÊ ́H Levene Statistic U Ế Test of Homogeneity of Variances H ANOVA Sum of Df Within Groups 73.583 Total 77.859 ̣C 4.276 176 1.425 F Sig 3.409 019 418 179 Đ A ̣I H O Between Groups Mean Square K Squares IN HCL SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 116 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo Phân tích sâu theo trình độ học vấn Multiple Comparisons Dependent Variable: HCL Tukey HSD (I) hocvan (J) hocvan Mean Std Error Sig 95% Confidence Difference Interval (I-J) Lower Upper Bound Bound 560 cao dang -.17704 15136 647 dai hoc -.59560* 19684 15810 12094 cao dang -.01894 dai hoc -.43750 -.0850 560 -.1556 4718 17241 1.000 -.4661 4282 -.9911 1161 H 15136 647 -.2156 5696 trung cap 01894 17241 1.000 -.4282 4661 dai hoc -.41856 23204 275 -1.0204 1833 59560* 19684 015 0850 1.1062 trung cap 43750 21345 174 -.1161 9911 cao dang 41856 23204 275 -.1833 1.0204 ̣C O ̣I H thong Đ A -1.1062 17704 thong lao dong dai hoc 015 174 lao dong cao dang 2156 21345 IN trung cap -.5696 K thong 1556 ́H lao dong -.4718 Ế 12094 U -.15810 TÊ lao dong thong trung cap * The mean difference is significant at the 0.05 level Sự khác biệt hài lòng công việc theo thu nhập hàng tháng Test of Homogeneity of Variances HCL Levene Statistic df1 df2 Sig 2.940 177 055 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hà – QTKD K47 Phân Hiệu ĐHH Quảng Trị 117 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Phương Thảo ANOVA HCL Sum of Df Mean Squares Between 2.684 Within Groups 72.491 177 410 Total 77.859 179 U TÊ Dependent Variable: HCL (J) thunhap Mean -.34548* Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound 11206 007 -.6104 -.0806 -.94722 45586 097 -2.0247 1303 tu 2-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại chi nhánh công ty cổ phần quốc tế phong phú nhà máy may xuất khẩu phong phú quảng trị , Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại chi nhánh công ty cổ phần quốc tế phong phú nhà máy may xuất khẩu phong phú quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay