Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang twitter

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:22

Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang TwitterNgười đăng: Trần hiền Ngày: 28112016Bạn có phải một người dùng Twitter? Bạn có muốn đăng một Tweet và muốn nó luôn đứng trên cùng trang Twitter của bạn? Tuy nhiên bạn chưa biết cách nào để làm bài đăng của bạn luôn đứng đầu top trong trang thông tin rộng lớn của Twitter. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cụ thể cách nhanh nhất của thể thực hiện được điều đó. Cách làm như vậy, bạn cũng sẽ tiện theo dõi bài viết của mình hơn.Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Bước 1: Bạn đăng nhập vào Twitter theo đường link Twitter. com Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Bước 2: Bạn đến trang Twitter của mình và kéo đến bài viết bạn muốn ghim lên đầu dòng thời gian.Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Bước 3: Bạn chọn biểu tượng ••• (More) và tiếp tục chọn dòng Pin to your profile page (Ghim lên trang cá nhân của bạn).Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Ngay sau đó bạn tiếp tục chọn: Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Bước 4: Khi Twitter hiện hộp câu hỏi “This will repalace any previously pinned Tweet. Are you sure?”, bạn chọn Pin để ghim bài viếtHướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Bước 5: Tweet của bạn đã được ghim lên đầu trang cá nhân, bạn chọn View now để xem lại bài viết đã được ghim.Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Lưu ý khi ghim bài viết lên đầu trang cá nhân Twitter:Tweet được ghim gần thời điểm hiện tại nhất sẽ thay thế vị trí đầu tiên của tất cả những Tweet đã ghim trước đó.Nếu muốn bỏ ghim Tweet ở đầu trang cá nhân, bạn đến bài viết, chọn biểu tượng ••• (More). Sau đó bạn tiếp tục chọn Unpin from profile page (Bỏ ghim từ trang cá nhân) để gỡ ghim lên đầu trang của Tweet. Lúc này, Tweet đó sẽ trở về đúng vị trí của nó trên dòng thời gian. Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang Twitter Trên đây là các bước hướng dẫn bạn đưa bài viết lên đầu trang Twitter. Điều này giúp bạn đánh dấu Tweet quan trọng, bạn bè của bạn sẽ dễ dàng xem được Tweet đó khi ghé thăm trang cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể xem thêm nhiều bài viết khác về Twitter tại Đây.Chúc các bạn vui vẻ Hướng dẫn cách ghim viết bạn lên đầu trang Twitter Người đăng: Trần hiền - Ngày: 28/11/2016 Bạn có phải người dùng Twitter? Bạn có muốn đăng Tweet muốn ln đứng trang Twitter bạn? Tuy nhiên bạn chưa biết cách để làm đăng bạn đứng đầu top trang thông tin rộng lớn Twitter Bài viết sau hướng dẫn bạn cụ thể cách nhanh thể thực điều Cách làm vậy, bạn tiện theo dõi viết  Bước 1: Bạn đăng nhập vào Twitter theo đường link " Twitter com"  Bước 2: Bạn đến trang Twitter kéo đến viết bạn muốn ghim lên đầu dòng thời gian  Bước 3: Bạn chọn biểu tượng ••• (More) tiếp tục chọn dòng Pin to your profile page (Ghim lên trang cá nhân bạn) Ngay sau bạn tiếp tục chọn:  Bước 4: Khi Twitter hộp câu hỏi “This will repalace any previously pinned Tweet Are you sure?”, bạn chọn Pin để ghim viết  Bước 5: Tweet bạn ghim lên đầu trang cá nhân, bạn chọn View now để xem lại viết ghim Lưu ý ghim viết lên đầu trang cá nhân Twitter:  Tweet ghim gần thời điểm thay vị trí tất Tweet ghim trước  Nếu muốn bỏ ghim Tweet đầu trang cá nhân, bạn đến viết, chọn biểu tượng ••• (More) Sau bạn tiếp tục chọn Unpin from profile page (Bỏ ghim từ trang cá nhân) để gỡ ghim lên đầu trang Tweet Lúc này, Tweet trở vị trí dòng thời gian Trên bước hướng dẫn bạn đưa viết lên đầu trang Twitter Điều giúp bạn đánh dấu Tweet quan trọng, bạnbạn dễ dàng xem Tweet ghé thăm trang cá nhân bạn Bạn xem thêm nhiều viết khác Twitter Đây Chúc bạn vui vẻ ... bước hướng dẫn bạn đưa viết lên đầu trang Twitter Điều giúp bạn đánh dấu Tweet quan trọng, bạn bè bạn dễ dàng xem Tweet ghé thăm trang cá nhân bạn Bạn xem thêm nhiều viết khác Twitter Đây Chúc bạn. .. cá nhân, bạn chọn View now để xem lại viết ghim Lưu ý ghim viết lên đầu trang cá nhân Twitter:  Tweet ghim gần thời điểm thay vị trí tất Tweet ghim trước  Nếu muốn bỏ ghim Tweet đầu trang cá... Bước 2: Bạn đến trang Twitter kéo đến viết bạn muốn ghim lên đầu dòng thời gian  Bước 3: Bạn chọn biểu tượng ••• (More) tiếp tục chọn dòng Pin to your profile page (Ghim lên trang cá nhân bạn)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang twitter, Hướng dẫn cách ghim bài viết của bạn lên đầu trang twitter

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay