Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ email trên twitter

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:19

Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên TwitterNgười đăng: Trần hiền Ngày: 25112016Các Thiết đặt Cơ bản cho Tài khoản Twitter cho phép bạn kiểm soát cách thức người dùng khác có thể tìm thấy trang cá nhân của bạn, ai có thể nhìn thấy các tin nhắn tweet của bạn, vị trí của bạn cũng như các thông tin khác nhất là khi bạn truy cập Twitter qua trình duyệt web. Sau khi thiết lập các nội dung cần thiết, bạn lại muốn thay đổi địa chỉ email của mình mà bạn đã đăng kí trên Twitter. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn một cách cặn kẽ về cách thay đổi địa chỉ email của mình trên TwitterHướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên Twitter Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản Twitter của mình trên màn hình điện thoại, trang chủ của Twitter sẽ hiện ra:Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên TwitterBước 2: Bấm chọn vào Cài đặt:Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên TwitterBước 3: Trong mục Cài đặt, bạn chọn vào Tài khoản để thay đổi Email của mình:Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên TwitterBước 4: Sau khi kích chọn vào Tài khoản, bạn chọn vào phần Email để thay đổi nhé:Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên TwitterBước 5: Hệ thống sẽ gửi cho bạn một hộp hội thoại hỏi về bạn có muốn thiết lập lại tài khoảm email của mình không? bạn hãy chọn vào Thêm:Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên TwitterBước 6: Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn thay đổi vào phần mail cũ, sau đó bấm Tiếp để thay đổi:Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên TwitterBước 7: Hệ thống sẽ gửi xác nhận vào mail mới mà bạn vừa thay đổi trên Twitter, bạn hãy chọn xác nhận để hoàn thành các bước trên nhé, thế là mình thay đổi thành công rồi đó :Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ Email trên Twitter Trên đây là cách để bạn có thể thay đổi địa chỉ mail của mình trên Twitter, thật đơn giản phải không? Bạn cũng có thể tham khảo nhiều vài viết khác về Twitter tại LinkChúc các bạn vui vẻ Từ khóa tìm kiếm google:thay đổi mail trên Twitter, cách thiết lập email trên Twitter, cách thay đổi địa chỉ mail trên TWitter, các thiết lập cần thiết trên TwitterBÀI ĐĂNG MỚI=> Hướng dẫn sử dụng Twitter toàn tập, cẩm nang từ AZ Hướng dẫn cách thiết lập lại địa Email Twitter Người đăng: Trần hiền - Ngày: 25/11/2016 Các Thiết đặt Cơ cho Tài khoản Twitter cho phép bạn kiểm sốt cách thức người dùng khác tìm thấy trang cá nhân bạn, nhìn thấy tin nhắn tweet bạn, vị trí bạn thông tin khác bạn truy cập Twitter qua trình duyệt web Sau thiết lập nội dung cần thiết, bạn lại muốn thay đổi địa email mà bạn đăng kí Twitter Bài viết sau hướng dẫn bạn cách cặn kẽ cách thay đổi địa email Twitter • Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản Twitter hình điện thoại, trang chủ Twitter ra: • Bước 2: Bấm chọn vào "Cài đặt": • Bước 3: Trong mục "Cài đặt", bạn chọn vào "Tài khoản" để thay đổi Email mình: • Bước 4: Sau kích chọn vào Tài khoản, bạn chọn vào phần "Email" để thay đổi nhé: • Bước 5: Hệ thống gửi cho bạn hộp hội thoại hỏi bạn có muốn thiết lập lại tài khoảm email khơng? bạn chọn vào "Thêm": • Bước 6: Sau bạn nhập địa email mà bạn muốn thay đổi vào phần mail cũ, sau bấm "Tiếp" để thay đổi: • Bước 7: Hệ thống gửi xác nhận vào mail mà bạn vừa thay đổi Twitter, bạn chọn xác nhận để hoàn thành bước nhé, thay đổi thành cơng : Trên cách để bạn thay đổi địa mail Twitter, thật đơn giản phải khơng? Bạn tham khảo nhiều vài viết khác Twitter Link Chúc bạn vui vẻ! Từ khóa tìm kiếm google: thay đổi mail Twitter, cách thiết lập email Twitter, cách thay đổi địa mail TWitter, thiết lập cần thiết Twitter BÀI ĐĂNG MỚI => Hướng dẫn sử dụng Twitter toàn tập, cẩm nang từ A-Z ... google: thay đổi mail Twitter, cách thiết lập email Twitter, cách thay đổi địa mail TWitter, thiết lập cần thiết Twitter BÀI ĐĂNG MỚI => Hướng dẫn sử dụng Twitter toàn tập, cẩm nang từ A-Z ... : Trên cách để bạn thay đổi địa mail Twitter, thật đơn giản phải khơng? Bạn tham khảo nhiều vài viết khác Twitter Link Chúc bạn vui vẻ! Từ khóa tìm kiếm google: thay đổi mail Twitter, cách thiết. .. thay đổi Email mình: • Bước 4: Sau kích chọn vào Tài khoản, bạn chọn vào phần "Email" để thay đổi nhé: • Bước 5: Hệ thống gửi cho bạn hộp hội thoại hỏi bạn có muốn thiết lập lại tài khoảm email
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ email trên twitter, Hướng dẫn cách thiết lập lại địa chỉ email trên twitter

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay