Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên twitter

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:17

Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterNgười đăng: Trần hiền Ngày: 24112016Thêm số điện thoại di động vào hồ sơ Twitter của bạn sẽ thêm một số ích lợi như giúp tại thời điểm khôi phục mật khẩu và thông tin đăng nhập tài khoản để dễ dàng hơn, giúp bạn liên hệ khách hàng dễ hơn nếu bạn buôn bán trên Twitter.. Trong trường hợp bạn đã bỏ số điện thoại cũ và đã mua một cái mới, bạn cũng nên cập nhật những số mới về tài khoản Twitter của bạn. Tôi sẽ chia sẽ bài viết này giúp bạn biết cách đổi số điện thoại trên Twitter của mình.Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterBước 1: Bạn đăng nhập vào Twitter của mình bằng cách bấm chọn vào biểu tượng Twitter trên màn hình điện thoại:Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterBước 2: Bạn bấm chọn vào phần Cài đặt sau đó lựa chon vào mục Tài Khoản để thay đổi số điện thoại nhé:Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterBước 3: Bấm chọn vào phần Cập nhật số điện thoại để thay đổi số thuê bao bạn đã đăng kí trên Twitter, ngoài ra bạn cũng có thể chọn Xoá số điện thoại để xoá số điện thoại hiện thời trên tài khoản Twitter của bạn:Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterHướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterBước 4: Nhập số điện thoại bạn cần cập nhật vào phần nhâp nháy chuột, sau đó bấm chọn Cập nhật số điện thoại:Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterBước 5: Nhập mã xác nhận bằng cách bấm chọn vào phần Nhập mã thủ công để xác nhận với hệ thống Twitter về thay đổi của bạn:Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterKết quả sau khi bạn cập nhật số điện thoại thành công:Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên TwitterTrên đây là cách đơn giẩn để bạn có thể cập nhật lại số điện thoại của mình trên Twitter. Các bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Twitter tại Đây. chúc các bạn thành công Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại Twitter Người đăng: Trần hiền - Ngày: 24/11/2016 Thêm số điện thoại di động vào hồ Twitter bạn thêm số ích lợi giúp thời điểm khôi phục mật thông tin đăng nhập tài khoản để dễ dàng hơn, giúp bạn liên hệ khách hàng dễ bạn buôn bán Twitter Trong trường hợp bạn bỏ số điện thoại cũ mua mới, bạn nên cập nhật số tài khoản Twitter bạn Tôi chia viết giúp bạn biết cách đổi số điện thoại Twitter • Bước 1: Bạn đăng nhập vào Twitter cách bấm chọn vào biểu tượng Twitter hình điện thoại: • Bước 2: Bạn bấm chọn vào phần "Cài đặt" sau lựa chon vào mục "Tài Khoản" để thay đổi số điện thoại nhé: • Bước 3: Bấm chọn vào phần "Cập nhật số điện thoại" để thay đổi số thuê bao bạn đăng kí Twitter, ngồi bạn chọn "Xố số điện thoại" để xoá số điện thoại thời tài khoản Twitter bạn: • Bước 4: Nhập số điện thoại bạn cần cập nhật vào phần nhâp nháy chuột, sau bấm chọn "Cập nhật số điện thoại": " • Bước 5: Nhập mã xác nhận cách bấm chọn vào phần "Nhập mã thủ công" để xác nhận với hệ thống Twitter thay đổi bạn: Kết sau bạn cập nhật số điện thoại thành cơng: Trên cách đơn giẩn để bạn cập nhật lại số điện thoại Twitter Các bạn tham khảo số viết khác Twitter Đây chúc bạn thành công ... phần "Cập nhật số điện thoại" để thay đổi số thuê bao bạn đăng kí Twitter, ngồi bạn chọn "Xoá số điện thoại" để xoá số điện thoại thời tài khoản Twitter bạn: • Bước 4: Nhập số điện thoại bạn cần... nhật số điện thoại" : " • Bước 5: Nhập mã xác nhận cách bấm chọn vào phần "Nhập mã thủ công" để xác nhận với hệ thống Twitter thay đổi bạn: Kết sau bạn cập nhật số điện thoại thành công: Trên cách. .. nhật số điện thoại thành công: Trên cách đơn giẩn để bạn cập nhật lại số điện thoại Twitter Các bạn tham khảo số viết khác Twitter Đây chúc bạn thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên twitter, Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại trên twitter

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay