Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên skype

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:06

Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên SkypeNgười đăng: Tâm Như Ngày: 18032017Khi bạn tạo tài khoản bất kì, nó yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân trong đó có ngày tháng năm sinh. Và Skype cũng là một trong những ứng dụng như vậy. Tuy nhiên, sau khi đăng kí thành công, nếu không thích bạn vẫn có thể thay đổi nó. Tech12h sẽ giúp bạn thực hiện thao tác này vô cùng đơn giản mà nhanh chóng.Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên SkypeKhi bạn cung cấp ngày tháng năm sinh của mình nó sẽ hiện trong hồ sơ của bạn. Do đó, những ai quan tâm đến hồ sơ của bạn sẽ biết được thông tin này.Với Facebook, bạn có thể thay đổi ngày tháng năm sinh trên Facebook dễ dàng. Với Skype cũng vậy, các bước thực hiện vô cùng đơn giản và nhanh chóng.Cụ thể các bước thực hiện như sau:Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Skype của mình. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản Skype cho mình. Nó rất đơn giản và dễ dàng.Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên SkypeBước 2: Bạn click vào ảnh đại diện của mình trên giao diện.Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên SkypeBước 3: Hồ sơ của bạn hiện ra, bạn dùng chuột kéo xuống và dừng lại ở mục ngày sinh. Ở sau mỗi số bạn sẽ thấy biểu tượng tam giác ngược. Bạn click vào đó để tiến hành thay đổi ngày tháng năm sinh mà bạn mong muốn.Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên SkypeNhư vậy là bạn đã lưu, bạn không cần phải thực hiện thêm một thao tác nào nữa.Ngoài ra, nếu trong trường hợp bạn muốn ẩn ngày sinh của mình, bạn cũng có thể thực hiện bằng cách:Bạn lần lượt click vào khoảng trắng khi chọn ngày tháng năm sinh của mình. Như vậy nó sẽ không hiện lên hồ sơ của bạn nữa.Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên SkypeSau khi thực hiện xong, ngày sinh của bạn không còn xuất hiện trên hồ sơ của bạn.Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên SkypeVới những bước thực hiện đơn giàn và nhanh chóng như trên, bạn đã thay đổi ngày sinh cho mình trên Skype được hay chưa? Chắc chắn nó không thể gây khó dễ cho bạn được. Bên cạnh thay đổi ngày sinh, bạn cũng có thể thay đổi tên hiển thị Skype hay ảnh đại diện Skype vô cùng đơn giản. Từ khóa tìm kiếm google:ngày sinh, đổi ngày sinh Skype, Skype, cách đổi tháng năm sinh, ẩn ngày sinh Skype. Cách thay đổi ngày sinh bạn Skype Người đăng: Tâm Như - Ngày: 18/03/2017 Khi bạn tạo tài khoản bất kì, u cầu bạn cung cấp số thơng tin cá nhân có ngày tháng năm sinhSkype ứng dụng Tuy nhiên, sau đăng kí thành cơng, khơng thích bạn thay đổi Tech12h giúp bạn thực thao tác vơ đơn giản mà nhanh chóng Khi bạn cung cấp ngày tháng năm sinh hồ sơ bạn Do đó, quan tâm đến hồ sơ bạn biết thông tin Với Facebook, bạn thay đổi ngày tháng năm sinh Facebook dễ dàng Với Skype vậy, bước thực vô đơn giản nhanh chóng Cụ thể bước thực sau: • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Skype Nếu chưa có tài khoản, bạn tạo tài khoản Skype cho Nó đơn giản dễ dàng • Bước 2: Bạn click vào ảnh đại diện giao diện • Bước 3: Hồ sơ bạn ra, bạn dùng chuột kéo xuống dừng lại mục ngày sinh Ở sau số bạn thấy biểu tượng tam giác ngược Bạn click vào để tiến hành thay đổi ngày tháng năm sinhbạn mong muốn • Như bạn lưu, bạn không cần phải thực thêm thao tác Ngoài ra, trường hợp bạn muốn ẩn ngày sinh mình, bạn thực cách: • Bạn click vào khoảng trắng chọn ngày tháng năm sinh Như khơng lên hồ sơ bạn • Sau thực xong, ngày sinh bạn khơng xuất hồ sơ bạn Với bước thực đơn giàn nhanh chóng trên, bạn thay đổi ngày sinh cho Skype hay chưa? Chắc chắn khơng thể gây khó dễ cho bạn Bên cạnh thay đổi ngày sinh, bạn thay đổi tên hiển thị Skype hay ảnh đại diện Skype vơ đơn giản Từ khóa tìm kiếm google: ngày sinh, đổi ngày sinh Skype, Skype, cách đổi tháng năm sinh, ẩn ngày sinh Skype ... thay đổi ngày sinh, bạn thay đổi tên hiển thị Skype hay ảnh đại diện Skype vô đơn giản Từ khóa tìm kiếm google: ngày sinh, đổi ngày sinh Skype, Skype, cách đổi tháng năm sinh, ẩn ngày sinh Skype. .. sơ bạn • Sau thực xong, ngày sinh bạn khơng xuất hồ sơ bạn Với bước thực đơn giàn nhanh chóng trên, bạn thay đổi ngày sinh cho Skype hay chưa? Chắc chắn khơng thể gây khó dễ cho bạn Bên cạnh thay. .. năm sinh mà bạn mong muốn • Như bạn lưu, bạn không cần phải thực thêm thao tác Ngoài ra, trường hợp bạn muốn ẩn ngày sinh mình, bạn thực cách: • Bạn click vào khoảng trắng chọn ngày tháng năm sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên skype, Cách thay đổi ngày sinh của bạn trên skype

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay