Cách thay đổi địa chỉ của mình trong skype

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:03

Cách thay đổi địa chỉ của mình trong SkypeNgười đăng: Tâm Như Ngày: 17032017Khi bạn tạo tài khoản Skype, ứng dụng này yêu cầu người dùng cần phải cung cấp một số thông tin liên quan trong đó có địa chỉ của bạn. Tuy nhiên, bây giờ bạn không muốn người khác biết đến địa chỉ đó và thay vào đó bằng một địa chỉ khác. Lúc đó, bạn sẽ làm như thế nào? Tech12h sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó trong tức thì.Cách thay đổi địa chỉ của mình trong SkypeKhi bạn click vào tên tài khoản Skype của một người bạn bất kì, bạn sẽ thấy dưới tên tài khoản của người đó có hiện địa chỉ của họ. Và dĩ nhiên, khi ai đó click vào tài khoản của bạn họ cũng sẽ thấy được địa chỉ đó. Vì vậy, nếu không muốn để người khác biết thì bạn có thể thay đổi địa chỉ đó đi thay bằng một địa chỉ bất kì khác. Địa chỉ là thông tin duy nhất mà bạn có thể biết được khi click vào tên tài khoản của người nào đó trên Skype.Cụ thể các bước thực hiện như sau:Bước 1: Bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản Skype của mình.Cách thay đổi địa chỉ của mình trong SkypeBước 2: Trên thanh công cụ Skype bạn click vào “Skype” sau đó lần lượt chọn “hồ sơ” và “sửa hồ sơ của bạn”.Cách thay đổi địa chỉ của mình trong Skype Hoặc nhanh chóng hơn, bạn cũng có thể mở hồ sơ cá nhân của mình bằng tổ hợp phím “Ctrl+ I”.Bước 3: Bạn từ từ kéo chuột xuống và click vào mục “hiển thị toàn bộ hồ sơ cá nhân”.Cách thay đổi địa chỉ của mình trong SkypeBước 4: Tiếp tục, bạn di chuột xuống và chọn địa chỉ bạn đã lưu tại mục thành phố. Ở đây, mình click vào “Đô Lương – Nghệ An”.Cách thay đổi địa chỉ của mình trong SkypeBước 5: Lúc đó, toàn bộ địa chỉ được bôi đen, bạn chỉ cần gõ địa chỉ mà bạn muốn thay đổi, sau đó bạn click vào biểu tượng dấu tích. Như vậy, bạn đã thay đổi thành công địa chỉ của bạn.Cách thay đổi địa chỉ của mình trong SkypeTrong bảng thông tin cá nhân này bạn có thể thay đổi nhiều thông tin khác nếu bạn muốn ví dụ như thêm số điện thoại, đổi địa chỉ gmail… Trên đây là cách để bạn có thể thay đổi địa chỉ của mình trong tài khoản Skype. Ngoài thao tác này, bạn cũng có thể thay đổi ảnh đại diện Skype của mình. Nếu tò mò, bạn có thể tham khảo thêm bài viết. Cách thay đổi địa Skype Người đăng: Tâm Như - Ngày: 17/03/2017 Khi bạn tạo tài khoản Skype, ứng dụng yêu cầu người dùng cần phải cung cấp số thông tin liên quan có địa bạn Tuy nhiên, bạn khơng muốn người khác biết đến địa thay vào địa khác Lúc đó, bạn làm nào? Tech12h giúp bạn giải vấn đề tức Khi bạn click vào tên tài khoản Skype người bạn bất kì, bạn thấy tên tài khoản người có địa họ Và dĩ nhiên, click vào tài khoản bạn họ thấy địa Vì vậy, khơng muốn để người khác biết bạn thay đổi địa thay địa khác Địa thơng tin mà bạn biết click vào tên tài khoản người Skype Cụ thể bước thực sau: • Bước 1: Bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản Skype • Bước 2: Trên cơng cụ Skype bạn click vào “Skype” sau chọn “hồ sơ” “sửa hồ sơ bạn” Hoặc nhanh chóng hơn, bạn mở hồ sơ cá nhân tổ hợp phím “Ctrl+ I” • Bước 3: Bạn từ từ kéo chuột xuống click vào mục “hiển thị toàn hồ sơ cá nhân” • Bước 4: Tiếp tục, bạn di chuột xuống chọn địa bạn lưu mục thành phố Ở đây, click vào “Đơ Lương – Nghệ An” • Bước 5: Lúc đó, tồn địa bôi đen, bạn cần gõ địa mà bạn muốn thay đổi, sau bạn click vào biểu tượng dấu tích Như vậy, bạn thay đổi thành cơng địa bạn Trong bảng thông tin cá nhân bạn thay đổi nhiều thơng tin khác bạn muốn ví dụ thêm số điện thoại, đổi địa gmail… Trên cách để bạn thay đổi địa tài khoản Skype Ngồi thao tác này, bạn thay đổi ảnh đại diện Skype Nếu tò mò, bạn tham khảo thêm viết ... bạn thay đổi thành công địa bạn Trong bảng thơng tin cá nhân bạn thay đổi nhiều thông tin khác bạn muốn ví dụ thêm số điện thoại, đổi địa gmail… Trên cách để bạn thay đổi địa tài khoản Skype Ngồi... chọn địa bạn lưu mục thành phố Ở đây, click vào “Đơ Lương – Nghệ An” • Bước 5: Lúc đó, tồn địa bơi đen, bạn cần gõ địa mà bạn muốn thay đổi, sau bạn click vào biểu tượng dấu tích Như vậy, bạn thay. .. đổi địa gmail… Trên cách để bạn thay đổi địa tài khoản Skype Ngồi thao tác này, bạn thay đổi ảnh đại diện Skype Nếu tò mò, bạn tham khảo thêm viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách thay đổi địa chỉ của mình trong skype, Cách thay đổi địa chỉ của mình trong skype

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay