Làm thế nào chia sẻ màn hình trong chat skype

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 20:59

Làm thế nào chia sẻ màn hình trong chat SkypeNgười đăng: Chiến Thần Ngày: 03112015Chia sẻ màn hình hay còn gọi Share Screens là một chức năng rất hay trong chat skype. Nó cho phép những người tham gia trò chuyện trong cuộc hội thoại có thể chia sẻ màn hình với nhau. Điều này giúp cho việc minh họa được dễ dàng hơn. Trăm nghe không bằng 1 thấy mà.Làm thế nào chia sẻ màn hình trong chat SkypeChia sẻ màn hình là hình thức cao hơn của cuộc gọi. Ta có thể hình dung cấp độ thế này: Tin nhắn >Gọi > chia sẻ màn hình. Khi mình trình bày mãi mà đối tác vẫn không hiểu hoặc muốn đối tác được trực quan hãy dùng Share Screens để họ nhìn thấy những thao tác trên màn hình máy tính của mình. Mình làm gì trên màn hình máy tính của mình, đối tác đều nhìn thấy.1. Cách thực hiện chia sẻ màn hình trong trò chuyện SkypeỞ cửa sổ chát với đối tác, bạn nhìn lên thanh công cụ trên cùng > Call > Share Screens. Nếu có hỏi gì thì cứ ok.Vậy là xong. Đơn giản quá phải không nàoLàm thế nào chia sẻ màn hình trong chat Skype 2. Nói thêm về chia sẻ màn hình trong chat skypeChúng ta có thể sử dụng chức năng Share Screens cho một người hoặc cho cả nhóm. Nếu muốn chia sẻ cho cả nhóm thì trong cửa sổ chát Group chọn Share Screens.Share Screens, chia sẻ màn hình hay gọi video trong Skype là một. Điều đó có nghĩa là khi sử dụng chức năng chia sẻ màn hình thì Skype cũng gửi luôn âm thanh của bạn sang đối tác. Cho nên, nếu bạn đang nghe nhạc hay âm thanh chỗ bạn đang ồn ào thì đừng sử dụng chức năng Share Screens.Chia sẻ màn hình rất tiện lợi trong trường hợp nhờ bạn bè chỉ cách sửa lỗi trên máy tính mình, hướng dẫn kỹ thuật, trình bày biểu đồ….. Khi sử dụng chia sẻ màn hình bạn nên chuẩn bị Heaphone nữa nhé. Có cả tai nghe và microphone để trò chuyện cho thuận tiện. Làm việc với các đối tác ở xa hoặc xuyên biên giới thì Share Screens là một chức năng không thể thiếu. Trình bày, giải thích mãi không hiểu thì chia sẻ màn hình cho nhanh. Đỡ phải giải thích nhiều. Nhìn thấy thao tác là đối phương sẽ tự động hiểu.Kết luận: Chỉ một vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể sử dụng chức năng chia sẻ màn hình của Skype. Một chức năng rất hữu ích và tiện lợi trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, rất nhiều người sử dụng Skype lại không biết đến chức năng này. Nếu bạn đọc đến bài viết này và đã áp dụng thì bạn thuộc 30% số người sử dụng Skype biết sử dụng chức năng này đấy. Từ khóa tìm kiếm google:Chia sẻ màn hình chat SkypeShare screens trong SkypeCách chia sẻ màn hình trong chat SkypeHương dẫn Share Screens trong Skype Làm chia sẻ hình chat Skype Người đăng: Chiến Thần - Ngày: 03/11/2015 Chia sẻ hình hay gọi Share Screens chức hay chat skype Nó cho phép người tham gia trò chuyện hội thoại chia sẻ hình với Điều giúp cho việc minh họa dễ dàng Trăm nghe không thấy mà Chia sẻ hình hình thức cao gọi Ta hình dung cấp độ này: Tin nhắn ->Gọi -> chia sẻ hình Khi trình bày mà đối tác không hiểu muốn đối tác trực quan dùng Share Screens để họ nhìn thấy thao tác hình máy tính Mình làm hình máy tính mình, đối tác nhìn thấy Cách thực chia sẻ hình trò chuyện Skype Ở cửa sổ chát với đối tác, bạn nhìn lên cơng cụ -> Call -> Share Screens Nếu có hỏi ok.Vậy xong Đơn giản q phải khơng Nói thêm chia sẻ hình chat skype  Chúng ta sử dụng chức Share Screens cho người cho nhóm Nếu muốn chia sẻ cho nhóm cửa sổ chát Group chọn Share Screens  Share Screens, chia sẻ hình hay gọi video Skype Điều có nghĩa sử dụng chức chia sẻ hình Skype gửi ln âm bạn sang đối tác Cho nên, bạn nghe nhạc hay âm chỗ bạn ồn đừng sử dụng chức Share Screens  Chia sẻ hình tiện lợi trường hợp nhờ bạn bè cách sửa lỗi máy tính mình, hướng dẫn kỹ thuật, trình bày biểu đồ… Khi sử dụng chia sẻ hình bạn nên chuẩn bị Heaphone Có tai nghe microphone để trò chuyện cho thuận tiện  Làm việc với đối tác xa xuyên biên giới Share Screens chức khơng thể thiếu Trình bày, giải thích khơng hiểu chia sẻ hình cho nhanh Đỡ phải giải thích nhiều Nhìn thấy thao tác đối phương tự động hiểu Kết luận: Chỉ vài thao tác đơn giản bạn sử dụng chức chia sẻ hình Skype Một chức hữu ích tiện lợi nhiều trường hợp Tuy nhiên, nhiều người sử dụng Skype lại đến chức Nếu bạn đọc đến viết áp dụng bạn thuộc 30% số người sử dụng Skype biết sử dụng chức Từ khóa tìm kiếm google:  Chia sẻ hình chat Skype  Share screens Skype  Cách chia sẻ hình chat Skype  Hương dẫn Share Screens Skype ... thêm chia sẻ hình chat skype  Chúng ta sử dụng chức Share Screens cho người cho nhóm Nếu muốn chia sẻ cho nhóm cửa sổ chát Group chọn Share Screens  Share Screens, chia sẻ hình hay gọi video Skype. .. dụng Skype lại đến chức Nếu bạn đọc đến viết áp dụng bạn thuộc 30% số người sử dụng Skype biết sử dụng chức Từ khóa tìm kiếm google:  Chia sẻ hình chat Skype  Share screens Skype  Cách chia sẻ. .. thích khơng hiểu chia sẻ hình cho nhanh Đỡ phải giải thích nhiều Nhìn thấy thao tác đối phương tự động hiểu Kết luận: Chỉ vài thao tác đơn giản bạn sử dụng chức chia sẻ hình Skype Một chức hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm thế nào chia sẻ màn hình trong chat skype, Làm thế nào chia sẻ màn hình trong chat skype

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay