Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của skype đang dùng

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 20:57

Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của Skype đang dùngNgười đăng: Chiến Thần Ngày: 23072015Bất cứ phần mềm nào cũng vậy, chúng luôn tồn tại các phiên bản khác nhau. Trên giao diện sử dụng, phần mềm luôn có chỗ để chúng ta kiểm tra phiên bản của nó. Việc biết các phiên bản hay version giúp chúng ta rất nhiều vấn đề. Nếu dùng skype, bạn đã biết phiên bản skype mình đang dùng hiện tại là phiên bản bao nhiêu không?Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của Skype đang dùngKiểm tra phiên bản Skype đang dùngBước 1: Đăng nhập SkypeBước 2: Nhìn lên thanh menu của skype. Chọn Help > About Skype Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của Skype đang dùngBước 3: Các thông tin về phiên bản skye sẽ hiện lên cho bạn Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của Skype đang dùngNhìn vào bảng thông tin skype hiện ra bạn sẽ biết được phiên bản skype mà bạn đang dùng. Hiện tại, mình đang dùng phiên bản skype 7.6.80.105. Còn bạn, bạn đang sử dụng Skype phiên bản bao nhiêu?Cập nhật phiên bản Skype mới nhất.Có 1 vấn đề đặt ra là: phiên bản skype mình đang dùng đã là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại chưa? Để biết được điều đó, bạn nhìn lên thanh menu của Skype rồi chọn Help > Check for Update Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của Skype đang dùng Một thông báo mới hiện ra để bạn thực việc update lên phiên bản mới nhất. Trong trường hợp, bạn đã dùng phiên bản Skype mới nhất rồi thì sẽ nhận được thông báo. “You already have lastest version of Skype installed ”. Nghĩa là bạn đã dùng phiên bản Skype mới nhất rồi. Vì vậy, không cần thực hiện việc update nữa. Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của Skype đang dùngTại sao cần biết phiên bản phần mềm đang dùng, cụ thể ở đây là SkypeViệc biết phiên bản Skype hiện tại đang dùng giúp cho bạn rất nhiều điều. Đầu tiên là giúp bạn xác định, Skype đang dùng có phải là phiên bản mới nhất chưa. Nếu chưa thì, bạn hãy update lên phiên bản mới nhất. Tất nhiên rồi, việc dùng phiên bản cuối cùng sẽ được update đầy đủ các tính năng, công nghệ của nhà sản xuất.Giúp bạn sửa lỗi tốt hơn. Việc dùng phần mềm Skype hay bất cứ phần mềm nào cũng vậy. Xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng là điều bình thường. Mỗi phiên bản khác nhau có thể có cách fix lỗi khác nhau. Vì vậy, khi bạn biết được phiên bản mình đang dùng thì google search để sửa lỗi sẽ chính xác và nhanh hơn.Cảm giác bạn chuyên nghiệp hơn. Khi sử dụng Skype, việc biết thêm thông tin về nó, làm cho người sử dụng chuyên nghiệp hơn. Không những Skype mà bất cứ cái gì cũng vậy. Tại sao Skype có nhiều phiên bản vậy?Skype là phần mềm. Trong giai đoạn đầu phát triển của phần mềm, nhà sản xuất không bao giờ đặt ra được hết tất cả các vấn đề. Chỉ khi đưa vào sử dụng, các yêu cầu của người dùng sẽ phát sinh ra vấn đề cho phần mềm. Vì vậy, phần mềm cần cập nhật để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Mỗi thời điểm khác nhau, nhu cầu của người dùng lại khác nhau. Chính vì lẽ đó, phần mềm luôn có rất nhiều phiên bản. Bài viết đến đây mình xin kết thúc. Chúc các bạn là những người sử dụng phần mềm thông thái. Từ khóa tìm kiếm google:Kiểm tra phiên bản SkypeCheck version skypeLàm sao biết phiên bản skype mới nhất Làm để biết phiên Skype dùng Người đăng: Chiến Thần - Ngày: 23/07/2015 Bất phần mềm vậy, chúng tồn phiên khác Trên giao diện sử dụng, phần mềm ln có chỗ để kiểm tra phiên Việc biết phiên hay version giúp nhiều vấn đề Nếu dùng skype, bạn biết phiên skype dùng phiên không? Kiểm tra phiên Skype dùng Bước 1: Đăng nhập Skype Bước 2: Nhìn lên menu skype Chọn Help -> About Skype Bước 3: Các thông tin phiên skye lên cho bạn Nhìn vào bảng thông tin skype bạn biết phiên skypebạn dùng Hiện tại, dùng phiên skype 7.6.80.105 Còn bạn, bạn sử dụng Skype phiên bao nhiêu? Cập nhật phiên Skype Có vấn đề đặt là: phiên skype dùng phiên tính đến thời điểm chưa? Để biết điều đó, bạn nhìn lên menu Skype chọn Help -> Check for Update Một thông báo để bạn thực việc update lên phiên Trong trường hợp, bạn dùng phiên Skype nhận thông báo “You already have lastest version of Skype installed ” Nghĩa bạn dùng phiên Skype Vì vậy, khơng cần thực việc update Tại cần biết phiên phần mềm dùng, cụ thể Skype • Việc biết phiên Skype dùng giúp cho bạn nhiều điều Đầu tiên giúp bạn xác định, Skype dùng có phải phiên chưa Nếu chưa thì, bạn update lên phiên Tất nhiên rồi, việc dùng phiên cuối update đầy đủ tính năng, cơng nghệ nhà sản xuất • Giúp bạn sửa lỗi tốt Việc dùng phần mềm Skype hay phần mềm Xảy lỗi trình sử dụng điều bình thường Mỗi phiên khác có cách fix lỗi khác Vì vậy, bạn biết phiên dùng google search để sửa lỗi xác nhanh • Cảm giác bạn chuyên nghiệp Khi sử dụng Skype, việc biết thêm thông tin nó, làm cho người sử dụng chuyên nghiệp Khơng SkypeTại Skype có nhiều phiên vậy? Skype phần mềm Trong giai đoạn đầu phát triển phần mềm, nhà sản xuất không đặt hết tất vấn đề Chỉ đưa vào sử dụng, yêu cầu người dùng phát sinh vấn đề cho phần mềm Vì vậy, phần mềm cần cập nhật để đáp ứng ngày tốt nhu cầu người dùng Mỗi thời điểm khác nhau, nhu cầu người dùng lại khác Chính lẽ đó, phần mềm ln có nhiều phiên Bài viết đến xin kết thúc Chúc bạn người sử dụng phần mềm thông thái Từ khóa tìm kiếm google: • Kiểm tra phiên Skype • Check version skypeLàm biết phiên skype ... tin phiên skye lên cho bạn Nhìn vào bảng thơng tin skype bạn biết phiên skype mà bạn dùng Hiện tại, dùng phiên skype 7.6.80.105 Còn bạn, bạn sử dụng Skype phiên bao nhiêu? Cập nhật phiên Skype. .. dùng phiên Skype nhận thơng báo “You already have lastest version of Skype installed ” Nghĩa bạn dùng phiên Skype Vì vậy, không cần thực việc update Tại cần biết phiên phần mềm dùng, cụ thể Skype. .. là: phiên skype dùng phiên tính đến thời điểm chưa? Để biết điều đó, bạn nhìn lên menu Skype chọn Help -> Check for Update Một thông báo để bạn thực việc update lên phiên Trong trường hợp, bạn dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của skype đang dùng, Làm thế nào để biết phiên bản hiện tại của skype đang dùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay