Thiết lập skype sang ngôn ngữ tiếng việt

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 20:56

Thiết lập Skype sang ngôn ngữ tiếng ViệtNgười đăng: Chiến Thần Ngày: 07072015Skype là phần mềm liên lạc online, chủ yếu dùng để trao đổi công việc. Bạn nào mà ra trường đi làm thì nhất định sẽ dùng Skype. Đây là phần mềm phổ biến quốc tế, nó hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Mặc định, Skype để giao diện tiếng Anh. Muốn chuyển Skype sang tiếng Việt thì làm thế nào?Thiết lập để chuyển Skype sang ngôn ngữ tiếng ViệtĐể thiết lập Skype sang tiếng Việt bạn làm như sau:Đăng nhập vào skypeNhìn lên thanh công cụ Tools ở phía trên rồi vàoTools > Change Language > Tiếng Việt.Phần lựa chọn ngôn ngữ, có thể ban đầu chưa xuất hiện tiếng Việt. Vì có quá nhiều ngôn ngữ, nên ngôn ngữ tiếng Việt nằm sâu phía dưới, bị che khuất. Bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng di xuống để xem thêm các ngôn ngữ là xuất hiện tiếng Việt Thiết lập Skype sang ngôn ngữ tiếng Việt Xong, bạn sẽ có giao diện Skype bằng ngôn ngữ tiếng Việt rồi phải không?Việc để giao diện là tiếng Anh hay tiếng Việt thì tùy mọi người. Tuy nhiên, khi dùng các phần mềm mang tính toàn cầu, mình thường để ngôn ngữ mặc định – tiếng Anh. Để như vậy giúp mình nhìn quen các từ tiếng Anh và trông có vẻ chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt là khi gặp lỗi, việc search google để tìm cách sửa cũng dễ dàng hơn. Từ khóa tìm kiếm google:Chuyển skype sang tiếng ViệtThiết lập tiếng Việt cho skypeCách chuyển đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt SkypeLàm sao thiết lập tiếng việt cho SkypeBÀI ĐĂNG MỚICách tắt biểu tượng cây bút chì đang gõ khi trả lời trong SkypeCách viết chữ in đậm, in nghiêng, gạch ngang chữ trong skypeLàm thế nào chia sẻ màn hình trong chat SkypeCách đăng nhập nhiều skype trên cùng một máy tính=> Hướng dẫn sử dụng Skype toàn tập, các vấn đề từ A đến Z Thiết lập Skype sang ngôn ngữ tiếng Việt Người đăng: Chiến Thần - Ngày: 07/07/2015 Skype phần mềm liên lạc online, chủ yếu dùng để trao đổi công việc Bạn mà trường làm định dùng Skype Đây phần mềm phổ biến quốc tế, hỗ trợ hầu hết ngơn ngữ giới Mặc định, Skype để giao diện tiếng Anh Muốn chuyển Skype sang tiếng Việt làm nào? Để thiết lập Skype sang tiếng Việt bạn làm sau:  Đăng nhập vào skype  Nhìn lên cơng cụ Tools phía vào Tools -> Change Language -> Tiếng Việt Phần lựa chọn ngôn ngữ, ban đầu chưa xuất tiếng Việt Vì có q nhiều ngơn ngữ, nên ngơn ngữ tiếng Việt nằm sâu phía dưới, bị che khuất Bạn cần bấm vào biểu tượng di xuống để xem thêm ngôn ngữ xuất tiếng Việt Xong, bạn có giao diện Skype ngơn ngữ tiếng Việt phải không? Việc để giao diện tiếng Anh hay tiếng Việt tùy người Tuy nhiên, dùng phần mềm mang tính tồn cầu, thường để ngôn ngữ mặc định – tiếng Anh Để giúp nhìn quen từ tiếng Anh trơng chuyên nghiệp Đặc biệt gặp lỗi, việc search google để tìm cách sửa dễ dàng Từ khóa tìm kiếm google:  Chuyển skype sang tiếng ViệtThiết lập tiếng Việt cho skype  Cách chuyển đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt Skype  Làm thiết lập tiếng việt cho Skype BÀI ĐĂNG MỚI Cách tắt biểu tượng bút chì gõ trả lời Skype Cách viết chữ in đậm, in nghiêng, gạch ngang chữ skype Làm chia sẻ hình chat Skype Cách đăng nhập nhiều skype máy tính => Hướng dẫn sử dụng Skype toàn tập, vấn đề từ A đến Z ... chuyển đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt Skype  Làm thiết lập tiếng việt cho Skype BÀI ĐĂNG MỚI Cách tắt biểu tượng bút chì gõ trả lời Skype Cách viết chữ in đậm, in nghiêng, gạch ngang chữ skype Làm... nhìn quen từ tiếng Anh trơng chun nghiệp Đặc biệt gặp lỗi, việc search google để tìm cách sửa dễ dàng Từ khóa tìm kiếm google:  Chuyển skype sang tiếng Việt  Thiết lập tiếng Việt cho skype  Cách... có giao diện Skype ngơn ngữ tiếng Việt phải không? Việc để giao diện tiếng Anh hay tiếng Việt tùy người Tuy nhiên, dùng phần mềm mang tính tồn cầu, thường để ngơn ngữ mặc định – tiếng Anh Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết lập skype sang ngôn ngữ tiếng việt, Thiết lập skype sang ngôn ngữ tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay