SKKN Một số giải pháp đổi mới quản lí chỉ đạo trong trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT

30 7 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 20:46

TÓM TẮT SÁNG KIẾNChất lượng giáo dục nhà trường thuộc vùng trũng của huyện và tỉnh, nó luôn là điều trăn trở đối với tôi. “Làm thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục?” không còn là một câu hỏi mới nhưng câu trả lời thì luôn là một vấn đề mà các nhà quản lý giáo dục của các cấp luôn quan tâm và tìm cách giải đáp. Một số giải pháp đổi mới quản lí chỉ đạo trong trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT” là ý tưởng tôi đã ấp ủ từ sau khi tôi được chuyển về đơn vị trường mới. Đề tài này tôi chọn nghiên cứu vận dụng thực hiện từ năm học 2012 2013 đến nay, kết quả đã cho thấy có hiệu quả rất tốt, nhờ đó đã làm cho chất lượng đại trà và đặc biệt là chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT của nhà trường có bước tiến bộ nhảy vọt. Mặc dầu các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường thua kém các trường trong huyện rất nhiều, từ cơ sở vật chất thiếu và yếu, chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp 6 rất thấp, đội ngũ thì bình thường không có gì hơn các trường bạn, thậm chí tỉ lệ trên chuẩn còn thấp gần nhất huyện. Nhưng kết quả thi đầu vào lớp 10 của nhà trường năm học 2012 2013 đã xếp lên tốp đầu trong huyện, riêng năm học 2012 2013 xếp thứ 2 trong toàn huyện tăng 6 bậc, xếp thứ 150 273 trường trong tỉnh tăng 50 bậc. Các giải pháp tôi nêu ra ở đây bao gồm các nhóm giải pháp về đổi mới công tác quản lí, về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về công tác phối hợp với gia đình và các tổ chức Đoàn đội trong nhà trường...Mặc dầu đã có hiệu quả đối với nhà trường trong những năm qua, tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng sự để đề tài này được đầy đủ hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn UBND HUYỆN PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẢN MƠ TẢ SÁNG KIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN CHỈ ĐẠO TRONG TRƯỜNG THCS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ TỶ LỆ ĐỖ VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2013 - 2014 Phần 1: MỞ ĐẦU THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “ Một số giải pháp đổi quản đạo trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản trường học THCS Tác giả: Họ tên: Nam (nữ): Nam Ngày tháng/năm sinh: Trình độ chun mơn: Đại học Chức vụ, đơn vị công tác: HT trường THCS Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Tên đơn vị: trường THCS Địa chỉ: Khu Điện thoại: 03203 Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) : Tên đơn vị: trường THCS Địa chỉ: Khu Điện thoại: 03203 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Các trường THCS không trường chun, khơng trường chất lượng cao, có quy mơ lớp trường hạng Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: từ năm học 2012 - 2013 HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÓM TẮT SÁNG KIẾN Chất lượng giáo dục nhà trường thuộc vùng trũng huyện tỉnh, ln điều trăn trở “Làm để nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục?” khơng câu hỏi câu trả lời ln vấn đề mà nhà quảngiáo dục cấp ln quan tâm tìm cách giải đáp " Một số giải pháp đổi quản đạo trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT” ý tưởng ấp ủ từ sau chuyển đơn vị trường Đề tài chọn nghiên cứu vận dụng thực từ năm học 2012 2013 đến nay, kết cho thấy có hiệu tốt, nhờ làm cho chất lượng đại trà đặc biệt chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường có bước tiến nhảy vọt Mặc dầu điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường thua trường huyện nhiều, từ sở vật chất thiếu yếu, chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp thấp, đội ngũ bình thường khơng có trường bạn, chí tỉ lệ chuẩn thấp gần huyện Nhưng kết thi đầu vào lớp 10 nhà trường năm học 2012 - 2013 xếp lên tốp đầu huyện, riêng năm học 2012 - 2013 xếp thứ toàn huyện - tăng bậc, xếp thứ 150/ 273 trường tỉnh tăng 50 bậc Các giải pháp nêu bao gồm nhóm giải pháp đổi cơng tác quản lí, sở vật chất, đội ngũ, công tác phối hợp với gia đình tổ chức Đồn đội nhà trường Mặc dầu có hiệu nhà trường năm qua, nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận chia sẻ đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, bạn đồng để đề tài đầy đủ hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Phần 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN CHỈ ĐẠO TRONG TRƯỜNG THCS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ TỶ LỆ ĐỖ VÀO LỚP 10 THPTSỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số sở lý luận: - Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính dộng sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Chất lượng dạy học phụ thuộc vào trình dạy học “ Quá trình dạy học trình tương tác giáo viên học sinh Trong tác động chủ đạo tổ chức, điều khiển giáo viên, học sinh tự giác tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học đặt ra” - Chất lượng giáo dục trình độ khả thực mục tiêu giáo dục, đáp ứng ngày cao nhu cầu người học phát triển toàn diện xã hội - Chất lượng dạy học chất lượng người học hay tri thức phổ thông mà người học lĩnh hội vốn học phổ thông tồn diện, vững người học, chất lượng đích thực q trình dạy học - Yêu cầu chất lượng dạy học bậc THCS giai đoạn mới: Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển nội dung học Tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thơng Tiếng Việt, tốn, lịch sử dân tộc; kiến thức khác khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu kĩ thuật hướng nghiệp Là bậc học có nhiệm vụ phổ cập giáo dục bậc THCS làm tiền đề cho phổ cập giáo dục bậc trung học, bậc học THCS có nhiệm vụ đào tạo nguồn cho bậc học THPT dạy nghề để tạo nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, trí tuệ, lực chun mơn đáp ứng cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Chính cần có tăng cường nội dung giáo dục, nội dung đào tạo giáo dục hướng nghiệp để ngày nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực - Đội ngũ giáo viên lực lượng chủ yếu, quan trọng nhà trường lực lượng định cho thành cơng q trình dạy học Năng lực chun mơn, phương pháp sư phạm, uy tín cá nhân giáo viên có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng đào tạo nhà trường thương hiệu nhà trường Uy tín nhà trường ln gắn liền với uy tín giáo viên tài tâm huyết với nghề - Các nhà quảngiáo dục trường THCS thông qua công tác quản lý chuyên môn nhằm phát huy hết nội lực người giáo viên để phục vụ cho hoạt động giáo dục Nhà quảngiáo dục biết gắn kết tập thể giáo viên lại với để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực tốt nhiệm vụ trị mục tiêu giáo dục nhà trường - Quản lý hoạt động chun mơn điều khiển, đạo hoạt động dạy học nhà trường làm cho theo quỹ đạo Nhà quản lý phải làm để vận hành máy giáo dục cách khoa học, có tổ chức, ln tiến hành kiểm tra giám sát, uốn nắn, sửa chữa kịp thời sai sót tồn tại, phát huy mạnh, ưu điểm nhằm đạt mục tiêu giáo dục đặt ban đầu 1.2 Một số sở pháp lý 1.2.1 Mục tiêu giáo dục THCS - Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển kết giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kĩ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, trung cấp học nghề vào sống lao động - Trong văn kiện hội nghị lần Ban chấp hành TW Đảng khoá XIII nêu rõ: “ Nhiệm vụ mục tiêu giáo dục nhằm xây dựng người hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc CNXH, có đạo đức sáng, có ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ tổ quốc, CNH – HĐH đất nước, giữ gìn phát huy giá trị văn hố dân tộc, có lực tiếp thu tinh hoa nhân loại, phát huy tiềm dân tộc người Việt Nam, có ý thức cộng đồng phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức cơng nghệ đại, có tư sáng tạo, có tính kỷ luật cao, người kế thừa xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên” - Chính việc nâng cao chất lượng dạy học nhu cầu tất yếu giai đoạn để tạo bước ngoặt định đến chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo nguồn nhân lực cho xã hội 1.2.2 Vai trò trách nhiệm cán quảngiáo dục: - Cán quảngiáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục - Cán quảngiáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý trách nhiệm cá nhân 1.2.3 Vai trò trách nhiệm nhà giáo: Điều 15, 16 Luật Giáo dục 2005 nêu rõ: Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có sách sử dụng đãi ngộ, bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực vai trò trách nhiệm mình; giữ gìn phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học 1.2.4 Các văn Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hải Dương: - Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học - Sách giáo khoa, tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ mộn học THCS - Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học cấp ngành Giáo dục - Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 58 Bộ - Hướng dẫn nội dung giảm tải môn học cấp THCS Bộ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA NHÀ TRƯỜNG TRƯỚC KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI: 2.1 Đặc điểm tình hình nhà trường: - Trường chia tách với trường THPT từ năm 1996 - Quy mô trường lớp năm có lớp với số lượng học sinh dao động khoảng từ 220 đến 270 em - Về sở vật chất: Tổng diện tích: 1820 m2, khn viên diện tích thiếu chật hẹp, thiếu phòng học bồi dưỡng phòng chức Có thể nói sở vật chất nhà trường yếu toàn huyện - Về đội ngũ: có 22 cán bộ, giáo viên nhân viên, giáo viên trình độ đại học đạt 50% - Về chất lượng đầu vào lớp hàng năm thấp, xếp cuối huyện cuối tỉnh + Đầu vào lớp năm học 2010-2011: xếp thứ 257/273 trường THCS tỉnh, môn Tiếng Việt tỷ lệ yếu 48,2% (Yếu: 26,8%, Kém: 21,4%); mơn Tốn tỷ lệ yếu 46,5% (Yếu:16,1%, Kém: 30,4%) + Đầu vào lớp năm học 2011-2012: xếp thứ 18/19 trường THCS huyện; môn Tiếng Việt tỷ lệ yếu 41,2% (Yếu: 25,5%, Kém:15,7%); mơn Tốn tỷ lệ yếu 43,2% (Yếu: 27,5%, Kém: 15,7%); + Đầu vào lớp năm học 2012-2013: xếp thứ 19/19 trường THCS huyện, 271/279 trường Tiểu học tỉnh, môn Tiếng Việt tỷ lệ yếu 51,1%; mơn Tốn tỷ lệ yếu 53,3% + Đầu vào lớp năm học 2013-2014: xếp thứ 18/19 trường THCS huyện, (trường Tiểu học xếp thứ 225/279 tỉnh xếp thứ 15/18 trường huyện - tính số học sinh giỏi Vũ Hữu), môn Tiếng Việt tỷ lệ yếu 13,3%, mơn Tốn tỷ lệ yếu 30% - Chất lượng đầu vào lớp hàng năm thấp chất lượng học sinh hồn thành chương trình tiểu học lớp thấp, có khoảng 30 đến 35 % học sinh hồn thành chương trình Tiểu học chuyển trường lên học trường THCS Vũ Hữu trường khác, mà hầu hết em chuyển trường học sinh giỏi số - Cùng với thiếu thốn sở vật chất, thiếu phòng học, nên khó khăn công tác dạy học nhà trường - Năm học 2013 – 2014 trườnglớp với 230 học sinh Trong đó: + Khối = lớp = 72 học sinh + Khối = lớp = 48 học sinh + Khối = lớp = 58 học sinh + Khối = lớp = 52 học sinh + Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trường: 22 đó: Ban giám hiệu: (Hiệu trưởng: 1, Hiệu phó: 1) Giáo viên : 16 đồng chí chia thành tổ chuyên môn : Tổ Khoa học Tự nhiên : giáo viên Tổ Khoa học Xã hội : giáo viên + Hành phục vụ: + Về tổ chức đảng đoàn thể: Chi bộ: 14 Đảng viên thức Cấp uỷ: 03 đồng chí (Hiệu trưởng, Hiệu phó, CT Cơng đồn) Cơng đồn: 22 đồn viên; BCH: đồng chí (3 nữ) Chi đoàn giáo viên: 10 đoàn viên, BCH gồm: đồng chí 2.2 Thực trạng chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường trước nghiên cứu áp dụng: 2.2.1 Về chất lượng dạy học: - Chất lượng mặt giáo dục: Năm học mặt GD Học kiểm 2010 2011 Học lực Học kiểm 2011 2012 Học lực Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Chỉ tiêu SL % 155 61,8 91 36,2 2,0 0 3,2 98 39,0 129 51,4 16 6,4 Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém 84 112 34 72 116 34 Loại Kết SL % 97 39,9 121 49,8 25 10,3 0,0 2,9 93 38,3 126 51,9 17 7,0 36,5 48,7 14,8 3,5 31,3 50,4 14,8 86 87 49 81 92 45 37,6 38,0 21,4 3,1 3,5 35,4 40,2 19,7 1,3 Đánh giá Chưa đạt KH Vượt KH Vượt KH Đạt KH Gần đạt KH Gần đạt KH Vượt KH Gần đạt KH Vượt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH Đạt KH Vượt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH - Tỉ lệ lên lớp: N học 2010 2011 2011 2012 Nội dung Lên lớp thẳng Lên lớp sau kiểm tra lại hè Chỉ tiêu Kết 91,2% 163/176 = 92,6% 95,6% 166/176 = 94,3% Lên lớp thẳng 84,9% 141/184 = 76.6% (toàn huyện 90,97) Lên lớp sau kiểm tra lại hè 91,1% 163/184 = 88.6% (toàn huyện 97,38%) Đánh giá Chưa đạt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH thấp TB huyện Chưa đạt KH thấp TB huyện 2.2.2 Về chất lượng tốt nghiệp: - Năm học 2010 - 2011: có 65/69 em tốt nghiệp = 94,3% - Năm học 2011 - 2012: có 36/43 em tốt nghiệp = 83,7% (toàn huyện 97,22%) 2.2.3 Về chất lượng thi đỗ vào lớp 10 THPT: - Năm học 2010 - 2011: + Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào hệ công lập bán công 52/65 em tốt nghiệp THCS, đạt 80%; + Điểm trung bình xếp thứ 19 19 trường THCS huyện, xếp thứ 261/273 trường tỉnh - Năm học 2011 - 2012: + Tỷ lệ HS tiếp tục học lên lớp 10 THPT công lập bán công 34/36 em TN THCS = 94.4%, tỷ lệ xếp thứ 2/19 trường huyện - vượt chie tiêu kế hoạch (còn HS học trường nghề, HS nhà không học) + Xếp hạng điểm trung bình tỉnh 200/273 trường huyện 12/19 trường + Xếp hạng tỷ lệ học sinh đạt 25 điểm trở lên tỉnh 157/273 huyện 8/19 trường 2.3 Một số tồn việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường nguyên nhân: 2.3.1 Một số tồn hạn chế: - Chất lượng hai mặt giáo dục thấp, tỉ lệ học sinh lên lớp thấp mặt huyện - Tỉ lệ tốt nghiệp thấp - Xếp hạng học sinh đỗ vào lớp 10 thấp huyện tỉnh - Việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp chưa tốt, tỉ lệ học sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm 2013 chiếm tỉ lệ cao (có 49/51 em dự thi = 96,1% - xếp thứ sau trường Vũ Hữu) - Phong trào thi đua lớp chọn giỏi lớp lại khơng đồng 2.3.2 Ngun nhân tồn hạn chế: - Thực chất đầu vào lớp thấp, nhận thức học sinh chậm, yếu, nhiều học sinh ỷ lại, sức ỳ lớn, thiếu cố gắng, mải chơi điện tử - Một số giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm chưa thực động, chưa thật nhiệt tình Đội ngũ giáo viên trẻ trường kinh nghiệm giảng dạy ít, chưa mạnh dạn hoạt động chuyên môn - Nề nếp dạy học trì tốt chưa khắp tất giáo viên Vẫn số giáo viên ngại khó, làm việc chưa thực chất, mang tính đối phó hình thức - Một số mơn học tỉ lệ học sinh đạt trung bình thấp mơn Tốn, Ngữ văn, Hóa, Ngoại ngữ, Vật lý nên ảnh hưởng tới kết xếp loại chung học sinh - Cán quản lý e ngại, nể nang, có nhắc nhở chưa đơn đốc, uốn nắn cách kiên quyết, chưa có chế đánh giá thi đua hợp khuyến khích đội ngũ giáo viên học sinh thi đua để khẳng định trước tập thể Năm học 2010 - 2011 tơi chuyển công tác đơn vị từ năm học nên chưa thể thay đổi nếp cũ đơn vị chẳng hạn xóa bỏ lớp chọn - Cơ sở vật chất nhà trường nói yếu huyện, thiếu thốn chật hẹp, phòng học thiếu, nhà trường phải học ca, khơng có phòng học để phụ đạo cho học sinh, thiếu phòng chức năng, khơng có sân chơi bãi tập, chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục - Thiết bị dạy học thiếu cũ nát nên có ảnh hưởng tới hiệu mơn học - Nhiều bậc phụ huynh chưa quan tâm tới tình hình học tập em mình, phó thác cho nhà trường 2.4 Một số vấn đề đặt việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường: Trên sở phân tích thực trạng nhà trường, tơi thấy muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường cần tập trung vào số vấn đề then chốt sau: - Đổi công tác quảnđạo - Xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể, chi tiết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường hướng dẫn cấp ngành - Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Đề giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục buổi sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ - Tạo môi trường thi đua lành mạnh, công học sinh giáo viên - Tạo điều kiện vật chất tinh thần để tất cán giáo viên trường có hội học tập, nghiên cứu nâng cao lực chuyên môn khả cống hiến khẳng định Khích lệ, động viên giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động giáo dục nhà trường - Phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội việc quản giáo dục học sinh CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ TỈ LỆ ĐỖ VÀO LỚP 10 THPT ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3.1 Nhóm giải pháp cơng tác quản đạo: 3.1.1 Đổi nhận thức, tư hành động lãnh đạo quản Chúng ta biết rằng, hiệu trưởng thuyền trưởng tàu Ngôi trường phát triển hay thất bại lãnh đạo sáng suốt hiệu trưởng Muốn hiệu trưởng cần phải đổi tư nhận thức rèn luyện để có phẩm chất sau: - Quyết đốn cơng việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể cấp Đánh giá thực trạng chất lượng điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường, phân tích tìm nguyên nhân điểm mạnh hạn chế để đề cách giải hợp nhằm đạt mục tiêu giai đoạn cụ thể, biết chấp nhận "hi sinh" để đạt lớn Biết lựa chọn ưu tiên thực giải pháptrọng tâm để đạt mục tiêu Xây dựng chiến lược, sách lược mục tiêu phấn đấu nhà trường phù hợp khả thi trong điều kiện tại, có tầm nhìn cho tương lai - Xây dựng khối đội ngũ đoàn kết thống nội từ chi đảng, từ Ban giám hiệu đến tập thể cán giáo viên nhân viên nhà trường Có kế hoạch cử giáo viên tham gia lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ - Xây dựng trường thân thiện mà người biết thương yêu giúp đỡ lẫn - Phân công giáo viên chuyên môn nghiệp vụ - Minh bạch thu chi tài nhà trường - Quy định chức quyền hạn thành viên nhà trường - Khơng độc đốn, chun quyền, khơng trù dập, biết lắng nghe tơn trọng ý kiến đóng góp người Làm giáo viên xem trường " ngơi nhà chung" họ an tâm cơng tác lâu dài Cố gắng tìm cách cải thiện đời sống tinh thần vật chất cho giáo viên, nhân viên - Phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ trương, sách, giải pháp giáo dục, văn pháp quy, hướng dẫn cấp ngành để toàn thể cán giáo viên thấy rõ thực trạng để từ đề giải pháp cụ thể cho hoạt động giáo dục - Xây dựng kế hoạch năm học cụ thể, linh hoạt, thông báo cho giáo viên biết nhiệm vụ yêu cầu năm học - Phân tích cho giáo viên nhận thức rõ thực trạng nhà trường mặt mạnh, mặt yếu tồn cần khắc phục, để tạo đồng thuận từ tập thể, từ thống đưa giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhà trường, phù hợp với đối tượng học sinh, BGH giáo viên bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn 3.1.2 Xóa bỏ lớp chọn, phân chia lại đối tượng đồng lớp khối: - Nhà trường khối có lớp với tổng số học sinh khối dao động từ 46 đến 60 em Thực chất học sinh nhà trường học sinh trung bình, trung bình học sinh yếu kém, học sinh diện cứng khơng có học sinh giỏi Bởi hàng năm số học sinh lớp tuyển sinh vào THCS Vũ Hữu trường khác chiếm hết học sinh giỏi chí học sinh tìm cách chuyển (có tới 30 đến 35% số học sinh hồn thành chương trình tiểu học lên lớp chuyển đi) Mà tổng số học sinh khối không nhiều nên việc chia lớp chọn để dạy theo đối tượng khơng hợp Thực tế kết khảo sát chất lượng PGD&ĐT Bình Giang mơn Tốn, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật học kì năm học 2013-2014 thấy rõ trườnglớp chọn hầu hết có điểm trung bình mơn khơng cao - Cái việc chia lớp chọn ít, mà nhiều Mang tên lớp chọn thực chọn số em thuộc diện học khá, lại phần lớn đối tượng trung bình, chí có trung bình yếu Lớp lại tồn học sinh học yếu, nhận thức chậm, kèm theo ý thức chưa tốt, chí có nhiều em học sinh cá biệt lớp Do phong trào thi đua lớp chênh lệch, phân công giáo viên dạy chủ nhiệm lớp khó thi đua ln xếp cuối, giáo viên có dùng nhiều biện pháp thúc đẩy thi đua lớp khó đội ngũ cán lớp, tổ trưởng khơng gương mẫu gương trước thành viên + Thường xuyên cung cấp cho giáo viên điều chỉnh, đổi nội dung phương pháp giáo dục dạy học mặt giáo dục, môn học chương trình (Ví dụ: Thực tích hợp, lồng ghép giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật…) Hoặc đổi phương pháp giảng dạy giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh + Bồi dưỡng cho giáo viên lực thiết kế giáo án môn học, lực đề thi, chấm thi, trả + Bồi dưỡng cho giáo viên lực ứng xử tình giảng dạy giáo dục + Đối với giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động tập thể, lực thuyết phục, cảm hoá học sinh + Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện hoạt động giáo dục lớp Giáo viên chủ nhiệm người cố vấn tập thể học sinh, người trực tiếp giáo dục học sinh, trực tiếp đạo, kiểm tra, đánh giá cơng bằng, khách quan q trình rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng học sinh lớp, người trực tiếp làm việc với cha mẹ học sinh Do giáo viên chủ nhiệm cần rèn luyện kỹ vận dụng tri thức khoa học giáo dục vào thực tiễn sinh động đa dạng trình giao tiếp, giáo dục học sinh 3.3.2.3 Bời dưỡng lực chuyên môn - Năng lực chuyên môn tảng, đòn bẩy lực sư phạm Muốn có lực sư phạm tốt phải có lực chuyên môn vững vàng - Năng lực chuyên môn hay trình độ chun mơn bao gồm yếu tố như: +Kiến thức khoa học môn kiến thức liên quan +Phương pháp giảng dạy môn với bài, kiểu +Sự sáng tạo, khả đúc rút phổ biến kinh nghiệm +Khả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chun mơn cho đồng nghiệp +Chất lượng dạy, dạy +Chất lượng học tập học sinh - Do đó, bồi dưỡng lực chuyên môn bồi dưỡng nội dung sau: + Thường xuyên cung cấp tư liệu, tài liệu, thiết bị cần thiết liên quan đến nội dung kiến thức phương pháp giảng dạy môn + Phát huy, ủng hộ sáng tạo giáo viên giảng dạy Đặc biệt đại hoá phương pháp giảng dạy + Tạo điều kiện để giáo viên đúc rút kinh nghiệm giảng dạy + Bồi dưỡng khả nắm bắt mục tiêu bài, kiểu bài; có đủ vững vàng kiến thức để dạy tất khối lớp + Đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên, kết học tập học sinh 3.3.2.4 Bồi dưỡng lực công tác xã hợi hố giáo dục - Đây nhóm giải pháp để phát triển giáo dục Đảng Nhà nước thời kỳ CNH, HĐH, thực phương châm "Nhà nước 15 nhân dân làm" Chính nhờ chủ trương mà nguồn lực đầu tư cho giáo dục tăng lên làm cho mặt giáo dục nước nhà khởi sắc, tạo phong trào học tập rầm rộ xã hội làm giáo dục - Trong năm qua nhờ công tác làm tốt góp phần cho nhà trường hồn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo nên bước nhảy vọt chất lượng Do cần phải tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên lực làm công tác xã hội hoá giáo dục - Phải làm cho giáo viên nắm nội dung, yêu cầu xã hội hoá giáo dục "khuyến khích, huy động tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục Tạo hội cho người, lứa tuổi, trình độ học thường xuyên học suốt đời; tiến tới xã hội học tập" - Phải lập chương trình kế hoạch tổ chức, đạo công tác cách nghiêm túc, khoa học để giáo viên có sở thực Giáo viên phải tự học tập, tự tạo mối liên hệ nhà trường - gia đình - xã hội giáo dục học sinh Phải phát huy vai trò người thầy việc phát triển giáo dục 3.3.2.5 Bồi dưỡng kiến thức khoa học bổ trợ - Trước xu tồn cầu hố, nước mở rộng hợp tác hội nhập, đặc biệt bước vào kỷ XXI, cách mạng khoa học công nghệ hội nhập phát triển vũ bão, Ngoại ngữ tin học trở thành thứ vũ khí khơng thể thiếu hợp tác phát triển Nước ta phong trào học ngoại ngữ tin học dấy lên rầm rộ - Cũng giống nhiều nhà trường khác huyện, đội ngũ giáo viên nhà trường gặp khó khăn trình độ ngoại ngữ tin học Vốn ngoại ngữ tin học mà nghèo nàn cản trở lớn việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục nhiều hoạt động khác Do phải tổ chức bồi dưỡng lực ngoại ngữ tin học cho giáo viên Phải tổ chức cho giáo viên học ngoại ngữ, đặc biệt Tiếng Anh để giáo viên biết sử dụng mức độ cần thiết Phải bồi dưỡng cho giáo viên hiểu tin học, biết sử dụng máy vi tính thiết bị công nghệ hỗ trợ cho giảng dạy hoạt động giáo dục khác 3.4 Nhóm giải pháp cơng tác phối hợp: 3.4.1 Phối hợp với tổ chức Đoàn đội - Ở nhà trường việc quản thực nếp học khóa học sinh giáo viên chủ nhiệm Đồn đội trì thực tốt, nên yên tâm Điểm thi đua lớp cập nhật thường xuyên kịp thời trang web nhà trường, thông báo bảng tin cờ hàng tuần Để việc học lớp chuẩn bị nhà học sinh tốt Ban giám hiệu yêu cầu Đoàn đội đưa nội dung kiểm tra sách giáo khoa, ghi, chuẩn bị nhà, đồ dùng học tập vào tiêu chí chấm thi đua hàng ngày Do nếp học tập học sinh tốt hơn, tiến nhiều Chính mà phong trào hoạt động Đội thiếu niên nhà trường năm học 2012 - 2013 huyện đoàn kiểm tra đánh giá cao Liên đội đồng chí giáo viên Tổng phụ trách Tỉnh đoàn tặng giấy khen năm học 2012 - 2013 3.4.2 Phối hợp với cha mẹ học sinh: 16 - Để phục vụ tốt việc liên lạc với gia đình, nhà trường lập sổ danh bạ số điên thoại học sinh lớp cung cấp cho Ban giám hiệu giáo viên, treo văn phòng để liên lạc với gia đình 3.4.2.1 Thơng báo kết kịp thời gia đình: + Như trình bày phần trên, hàng ngày vào buổi bồi dưỡng học thêm giáo viên dạy thêm báo cáo trực tiếp Ban giám hiệu danh sách học sinh nghỉ học sau vào lớp, sau Ban giám hiệu điện trực tiếp với gia đình để kiểm tra xác minh nghỉ học học sinh Việc làm thực thường xuyên, ủng hộ cảm kích nhiều từ phía cha mẹ học sinh giúp gia đình phát tật nói dối học sinh lôi em họ trở lại lớp học từ quán chơi điện tử Do ý thức học tập em cải thiện, chất lượng buổi bồi dưỡng học thêm nâng nên rõ rệt + Kết khảo sát thơng báo kịp thời gia đình đăng trang web nhà trường thông qua hệ thống nhắn tin điện thoại tới cha mẹ học sinh Việc làm thực sau thi xong khoảng vài ngày giúp cha mẹ học sinh nắm kết kịp thời, để bố mẹ cần quan tâm quản động viên cho hiệu + Ngồi nhà trường phát huy tác dụng trang web nhà trường hệ thống tin nhắn để thơng báo hàng tuần tình hình học tập tu dưỡng kết điểm số mơn học sinh tới gia đình cách kịp thời đặn 3.4.2.2 Tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh: - Phối hợp giáo dục gia đình nhà trường phương châm hàng đầu nhà trường Ý nghĩa họp cha mẹ học sinh tìm tiếng nói chung gia đình nhà trường hoạt động giáo dục học sinh Điều kiện tiên cho thành giáo dục thực thụ có có đồng lòng phối hợp chặt chẽ, thiện chí bền vững bậc làm cha làm mẹ với nhà trường Coi trọng điều đó, Ban Giám hiệu đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường không ngừng thiết lập củng cố mối quan hệ này, bắt đầu họp cha mẹ học sinh đầu năm học Kết năm qua mối quan hệ nhà trường với bậc cha mẹ học sinh ngày khăng khít, cha mẹ học sinh ủng hộ nhiều vật chất tinh thần, điều đặc biệt cha mẹ học sinh tin tưởng yên tâm gửi gắm vào học trường Sau cách làm cụ thể việc họp hội nghị cha mẹ học sinh hàng năm: - Họp hội nghị với cha mẹ học sinh toàn trường tổ chức định kì năm lần Đợt họp vào đầu năm học, đợt họ vào đầu học kì 2, đợt sau kết thúc năm học Riêng lớp có thêm đợt vào thời điểm tháng hàng năm để chuẩn bị cho việc ôn thi tập trung - Nội dung đợt họp hội nghị với cha mẹ học sinh gồm phần: Phần 1: Họp chung toàn trường, gồm nội dung sau: + Tổ chức tuyên bố do, giới thiệu đại biểu chương trình làm việc + Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đánh giá kết năm học trước kì học trước chủ trương, phương hướng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu nhà trường năm học này, đồng thời thông báo khoản tiền thu 17 theo Văn Pháp luật ngành giáo dục quy định cho năm học 2013-2014 Phổ biến quy định chung nhà trường yêu cầu học sinh phải thực như: Điều lệ nhà trường, nội quy nhà trường, nội quy Liên đội, quy định khác có liên quan + Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường báo cáo đánh giá kết hoạt động phối hợp Hội cha mẹ học sinh năm qua, báo cáo tình hình tài cơng khai, phổ biến phướng hướng năm học Trích đọc nội dung cần thiết số điều Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDBGDĐT, ngày 22 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng, Bộ Giáo dục Đào tạo để cha mẹ học sinh năm vai trò, trách nhiệm nhà trường + Thảo luận chung: Với vai trò chủ tọa điều khiển hiệu trưởng mời số cha mẹ học sinh đại diện lên phát biểu thảo luận tập trung vào vấn đề: đánh giá kết học tập chung nhà trường, lớp, riêng em mình, phản ánh tâm tư nguyện vọng cha mẹ học sinh, nêu đề xuất kiến nghị cụ thể với nhà trường + Hiệu trưởng nội dung cụ thể để giải đáp kết luận, bế mạc hội nghị để chuyển sang phần họp riêng theo đơn vị lớp Phần 2: Họp riêng theo đơn vị lớp, thành phần gồm cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm, số giáo viên môn (do hiệu trưởng phân công dự họp cùng); gồm nội dung sau: + Kiểm diện + Báo cáo khái chung tình hình học tập thi đua lớp, báo cáo cụ thể tình hình học tập em năm học qua Báo cáo phương hướng kế hoạch tiêu phấn đấu tập thể lớp năm học Phổ biến nội quy riêng lớp (nếu có), số kinh nghiệm việc quản phối hợp việc nuôi dạy cái, nêu rõ trường hợp học sinh cá biệt, học sinh có hồn cảnh đặc biệt giải pháp giáo dục phối hợp cần thiết để giúp em tiên + Đại diện cha mẹ học sinh lớp báo cáo tình hình hoạt động hội năm qua, báo cáo công khai thu chi quỹ hội phương hướng năm + Thảo luận, trao đổi, chia sẻ thống biện pháp quản động viên em học tập tốt trường nhà + Giáo viên chủ nhiệm giải đáp cụ thể ý kiến thảo luận, thắc mắc hội nghị kết luận hội nghị Trường hợp ý kiến vượt thẩm quyền giải giáo viên chủ nhiệm báo cáo lên ban giám hiệu xin ý kiến giải đáp cụ thể sau + Thông qua biên nghị hội nghị + Báo cáo phản ảnh nhanh kết hội nghị họp cha mẹ học sinh lớp Ban giám hiệu 3.5 Nhóm giải pháp tổ chức kế hoạch ôn tập bồi dưỡng ôn thi vào lớp 10 THPT Chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT kết chất lượng giáo dục đại trà sau năm học THCS để đánh giá hiệu công tác giáo dục trường THCS Để có tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt cao so với mặt chung huyện tỉnh năm qua 18 nhà trường thực nghiêm túc từ công tác nâng cao chất lượng giáo dục đại trà năm học công tác lên kế hoạch bồi dưỡng ôn thi vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp cụ thể sau: 3.5.1 Lập kế hoạch thời gian bồi dưỡng ôn thi vào lớp 10 THPT - Việc tổ chức dạy bồi dưỡng ôn tập cho học sinh lớp cuối cấp chuẩn bị hành trang bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hàng năm chia làm giai đoạn, là: + Bồi dưỡng ôn luyện năm học: Thực từ đầu năm học đến cuối tháng hàng năm Mỗi tuần học buổi, chia cho môn Ngữ văn Tốn, giáo viên dạy khóa bồi dưỡng + Bồi dưỡng ôn thi giai đoạn tập trung: từ cuối tháng đến trước ngày thi với thời lượng tiết dạy dự kiến môn dao động xung quang số liệu sau: Mơn Tốn 108 tiết Mơn Ngữ văn 108 tiết Môn thứ 68 tiết - Đối với giáo viên giảng dạy: + Việc lập kế hoạch ôn thi vào lớp 10 THPT giáo viên BGH nhà trường đạo tiến hành từ học kỳ I chi tiết cụ thể mơn thực kế hoạch tránh tình trạng biết mơn thi lập kế hoạch khơng kịp thời công tác ôn thi + Việc lập kế hoạch ôn thi môn thực theo tinh thần đạo dạy ghép đối tượng tập thể đối tượng Khá, trung bình yếu - Đối với học sinh: + Việc lập kế hoạch ôn thi không thực giáo viên, mà với học sinh cần có kế hoạch ơn thi + Cụ thể, nhà trường yêu cầu học sinh vào lực học để đăng ký dự kiến điểm thi môn Với đăng ký điểm học sinh có kế hoạch ôn tập cụ thể, phân phối thời gian hợp lý cho môn học để đạt kết tốt - Xây dựng đề cương, tài liệu ôn tập bồi dưỡng cho học sinh: + Nhà trường đạo giáo viên dạy song song dạy riêng lớp dự thảo trao đổi đưa đề cương tài liệu chi tiết phục vụ chung cho việc dạy ôn thi giáo viên, đồng thời in ấn phát hành cho học sinh làm tài liệu tự học + Nhờ có tài liệu mà giáo viên học sinh tiết kiệm nhiều thời cho việc cho học sinh chép đề nhà, làm tăng khối lượng chất lượng hiệu tiết học bồi dưỡng + Có tiếng nói chung việc xây dựng đề tài liệu ôn thi giáo viên dạy song song trường điều thấy trường nay, giáo viên thường muốn giữ vốn kinh nghiệm làm riêng mình, khơng muốn chia sẻ với ai, có chia sẻ phần nào, để lại làm bảo bối để phục vụ việc dạy thêm riêng Với tư tưởng làm chậm tiến đồng nghiệp 19 + Sau năm dạy ôn hai giáo viên lại ngồi rút kinh nghiệm, thêm bớt bổ sung cho tài liệu ngày thêm hoàn chỉnh Riêng tài liệu ơn thi mơn Tốn giáo viên trường nhiều đồng nghiệp đánh giá cao tính cơng phu hiệu Nhờ mà kết điểm TB mơn tốn tồn trường mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2013 xếp thứ toàn huyện, sau trường THCS Vũ Hữu 3.5.2 Lựa chọn bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho giáo viên dạy dạy ôn thi - Xác định tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT mục tiêu trọng tâm nhà trường nên từ đầu năm BGH nhà trường tổ chức lấy ý kiến học sinh khối giáo viên dạy môn thi - Thông qua việc thăm BGH nhà trườnggiải pháp đội ngũ giáo viên ôn thi vào lớp 10 THPT Để đến định cử giáo viên ôn thi vào lớp 10 THPT, ôn cho lớp BGH tham khảo từ nguồn thơng tin khác như: từ thân giáo viên giảng dạy, phụ huynh học sinh, tổ nhóm chun mơn… để từ có định đắn kịp thời Nếu nguồn giáo viên trường không đáp ứng nhu cầu nguyện vọng ôn thi học sinh trường, BGH chủ động liên hệ với đơn vị trường bạn địa bàn để mời giáo viên đến ôn thi Tuy nhiên cần cân nhắc việc mời giáo viên trường khác đến dạy có thuận lợi trước mắt chất lượng giáo viên hơn, khó khăn giáo viên học sinh chưa quen nhau, khó giáo viên trường khơng nỗ lực cố gắng phấn đấu lãnh đạo chưa tin tưởng Ngược lại giao trách nhiệm cho giáo viên trường dạy ôn lợi nhiều hơn, vừa bồi dưỡng giáo viên trường mình, vừa khơng làm uy tín giáo viên trường, dĩ nhiên vừa có chất lượng tốt (nếu chất lượng giáo viên trường đạt mức Trung bình trở lên nên giao nhiệm vụ động viên, bồi dưỡng thêm kinh nghiệm chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho họ q trình dạy ôn) Thực tế phải cân nhắc điều cuối chọn phương án sử dụng giáo viên trường, kết điểm trung bình mơn thi Vật tuyển sinh vào 10 năm học 2013 - 2014 nhà trường sít điểm trung bình giáo viên mà dự kiến mời dạy ôn thi (giáo viên nằm hội đồng môn huyện) cao nhiều trường khác - xếp thứ 13/19 trường huyện Còn điểm trung bình mơn Tốn xếp thứ 2/19 trường, mơn Ngữ văn xếp thứ 9/19 trường huyện, trung bình mơn xếp thứ - Trong năm qua giải pháp đội ngũ giáo viên trực tiếp ôn thi vào lớp 10 THPT cho học sinh BGH quan tâm yếu tố quan trọng tạo lên chất lượng thi vào lớp 10 THPT nhà trường năm qua 3.5.3 Thực việc dạy học theo đối tượng linh hoạt: Xác định đối tượng để lựa chọn kiến thức dạy cho học sinh: - Đối với nhóm học sinh có lực học trung bình, khá: Như đặc điểm nhà trường nêu trên, khối khối khác khơng nhiều học sinh, lại khơng có nhiều học sinh giỏi; mà chủ yếu học sinh trung bình, yếu Nên không chia lớp chọn theo phân loại đối tượng Việc chia đối tượng cho lớp có vất vả cho giáo viên dạy lại nhiều Từ giáo viên xác định không dạy kiến 20 thức nâng cao nhiều cho em, dạy kiến thức kĩ phạm vi tập sách giáo khoa sách tập, trọng rèn kĩ làm thi kĩ trình bày giải cho học sinh, hạn chế tối thiểu việc học sinh điểm phần dễ, dễ - Đối với nhóm học sinh học lệch Toán Ngữ văn: Đây nhóm học sinh mà có mơn đạt điểm số cao có mơn lại khơng khá, chí có em yếu khó đạt tới điểm Do đặt mục tiêu phải dạy cho học sinh tiến mơn yếu nhiều để hi vọng em có tổng điểm đạt 25 điểm Với nhóm học sinh nhà trường đạo giáo viên phải nắm sát lực học em, đánh giá em thi đạt tầm điểm mấy, giao nhiệm vụ cho giáo viên phải theo dõi phát kiến thức, kĩ thiếu, yếu, hổng để bồi dưỡng phụ đạo thêm cho em q trình ơn thi để giảm khỏa lấp lỗ hổng kiến thức - Đối với nhóm học sinh yếu: + Với quan điểm giống lớp phụ đạo học sinh yếu, với cách đo chất lượng tính điểm trung bình tồn trường Sở cố gắng nỗ lực làm thi đối tượng học sinh có vai trò nâng thành tích chung nhau, mà việc dạy để học sinh yếu tăng thêm điểm dễ học sinh giỏi Xác định mục tiêu nên nhà trường yêu cầu giáo viên cần quan tâm đến nhóm đối tượng này, lớp khơng nhiều em diện yếu kém, có vài em nên giáo viên cố gắng quan tâm sát kèm em trình ôn thi Ngược lại chia theo lớp chọn, để dồn hết học sinh yếu khối vào vào lớp học giáo viên khơng thể kèm cặp xuể, khả có định, vơ tình ta bỏ mặc cho số em học yếu Do làm ảnh hưởng nhiều đến kết chung toàn trường + Với nhóm học sinh này, nhà trường đạo giáo viên lên kế hoạch ôn tập sát với lực học thực tế học sinh Chỉ dạy kiến thức kĩ để giúp em không bị điểm câu dễ, câu chống điểm liệt điểm Những đơn vị kiến thức giáo viên dạy kiểm tra lại nhiều lần để giúp học sinh nắm kiến thức kỹ để vào phòng thi học sinh làm đạt điểm số tối đa - Đối với nhóm em học cứng giỏi: Ngoài việc dạy đối tượng học sinh đại trà cần quan tâm giao thêm cho em; dạy cho em thêm phần kiến thức nâng cao để em đạt điểm 8, điểm 9; không đặt mục tiêu dạy để em đạt điểm 10 nhiều thời gian mà hiệu không cao 3.5.4 Tổ chức thi thử cho học sinh - Quá trình ôn thi BGH nhà trường chia làm giai đoạn: Trong năm học giai đoạn tập trung Trong giai đoạn BGH nhà trường đạo tiến hành khảo sát chất lượng ôn thi Việc kiểm tra khảo sát thực nghiêm túc để đánh giá thực chất lực học học sinh, kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy, học đưa giải pháp phù hợp hiệu q trình ơn thi - Ra đề tổ chức khảo sát thi thử, thông báo kết quả: 21 Tổ chức khảo sát chất lượng định kì học sinh năm học thực mơn Ngữ văn Tốn qua kì thi tháng lần/ học kì, thi thử môn thực từ đến lần đợt ơn tập trung trước kì thi tuyển sinh: phương châm coi chấm nghiêm túc; đảm bảo đánh giá thực chất chất lượng học sinh trường mức nào, đặc biệt phải ghi chép lại hạn chế học sinh, lỗi thường gặp trình chấm để rút kinh nghiệm sửa chữa bổ sung cho học sinh Để từ giáo viên phải biết dạy nào, học sinh phải cố gắng học Kết khảo sát thơng báo kịp thời gia đình đăng trang web nhà trường cha mẹ học sinh nắm để bố mẹ cần quan tâm quản động viên Đề khảo sát nhà trường thuê giáo viên trường khác, trao đổi từ huyện khác đề để đánh giá khắc phục thiếu sót giáo viên q trình dạy học sinh ôn thi - Tạo tâm tốt cho học sinh trước bước vào kỳ thi tuyển: + Ngoài việc trau dồi cho học sinh lượng kiến thức bản, kĩ làm thi nhà trường với phụ huynh tạo cho em tâm tốt trước bước vào phòng thi việc động viên khích lệ em Phân tích cho em thấy kỳ thi quan trọng không nhiều áp lực em tập dượt thi thử chuẩn bị tốt tâm kiến thức + Đồng thời nhà trường tổ chức cho em học tập quy chế thi thật nghiêm túc để tránh tình trạng em bỡ ngỡ, mắc lỗi bước vào phòng thi Vì q trình tham gia thi học sinh có tâm lý thoải mái khơng có học sinh vi phạm quy chế thi yếu tố tạo nên thành công nhà trường việc nâng cao chất lượng hàng năm Hầu hết em thi đạt điểm cao điểm khảo sát trường 3.5.5 Tư vấn phân luồng cho học sinh - Qua kết thi thử tuyển sinh vào 10, giáo viên tư vấn cho học sinh lựa chọn trường để thi cho phù hợp với sức học học sinh điều kiện gia đình - Với học sinh có tổng điểm tốp cao thi vào trường THPT Bình Giang, lại em tập trung thi trường THPT Kẻ Sặt - Đối với diện học sinh thi thử có tổng điểm thuộc tốp cuối nhà trường tư vấn cho em đăng kí học số trường nghề trường Cao đẳng nghề - Thương mại Cơng nghiệp đóng Thị trấn Lai Cách Cẩm Giàng số trường nghề liên kết với Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp - Dạy nghề Bình Giang - Kết nhà trường có em đạt kết điểm tốp trường THPT Bình Giang có em đứng thứ trường THPT Nguyễn Thiện Thuật - Mỹ Hào - Hưng Yên kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm vừa qua - Thực tế việc tư vấn phân luồng cho học sinh đăng kí vào học trường nghề năm qua nhà trường chưa tốt Đa số em đăng kí tiếp tục thi tuyển vào lớp 10 THPT theo nguyện vọng bố mẹ biết trước hy vọng đỗ mong manh Nếu năm học 2012 - 2013 nhà trường làm tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS 22 trường bạn huyện tổng điểm trung bình xếp hạng kì thi vào 10 THPT nhà trường đạt tới 31 điểm xếp tốp 100 tỉnh (số liệu thống kê với 70% học sinh tốt nghiệp tham dự kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT) HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI - Các giải pháp đổi quản đạo trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường thực năm qua có kết đáng khích lệ Do nhà trường ln công nhận đơn vị trường tiên tiến, năm học 2013-2014 UBND huyện khen tặng đơn vị có thành tích xuất sắc việc thực nhiệm vụ năm học, đặc biệt hiệu học sinh thi vào lớp 10 THPT - Sau số kết đạt (có so sánh đối chiếu với năm trước): 4.1 Về chất lượng dạy học: - Kết việc phụ đạo học sinh yếu học kì năm học 2013-2014: Sau bảng số liệu học sinh có điểm loại Yếu theo dõi trước sau đợt phụ đạo học kì năm học 2013 - 2014: Khối lớp Tổng số đầu năm học Môn Môn T số Ngữ Toán văn 13 12 12 11 11 11 Điểm KSCL cuối kì Mơn Tốn Mơn Ngữ văn 10 10 10 Điểm TBm Mơn Mơn Ngữ Tốn văn 5 X.loại HL yếu Số HS thoát yếu 2 11 10 11 - Chất lượng mặt giáo dục: Năm học mặt GD Học kiểm 2010 -2011 Học lực 2011 -2012 Học kiểm Học lực Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Chỉ tiêu SL % 155 61,8 91 36,2 2,0 0 3,2 98 39,0 129 51,4 16 6,4 Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu 84 112 34 72 116 34 Loại Kết SL % 97 39,9 121 49,8 25 10,3 0,0 2,9 93 38,3 126 51,9 17 7,0 36,5 48,7 14,8 3,5 31,3 50,4 14,8 86 87 49 81 92 45 23 37,6 38,0 21,4 3,1 3,5 35,4 40,2 19,7 Đánh giá Chưa đạt KH Vượt KH Vượt KH Đạt KH Gần đạt KH Gần đạt KH Vượt KH Gần đạt KH Vượt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH Đạt KH Vượt KH Chưa đạt KH Chưa đạt KH Học kiểm 2012 -2013 Học lực Học kiểm 2013 -2014 (Học kì 1) Học lực Kém Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém 88 102 34 16 70 119 20 0 39,1 45,3 15,1 0,4 7,1 31,1 52,9 8,9 0,00 102 84 34 14 87 98 21 116 100 15 20 96 100 15 0,0 50,2 43,3 6,5 0,0 8,7 41,5 43,3 6,5 0,0 111 95 23 29 82 103 15 1,3 46,36 38,18 15,45 0,0 6,36 39,55 44,55 9,5 0,0 48,5 41,5 10 12,7 35,8 45 6,5 Chưa đạt KH Đảm bảo vượt Kế hoạch đề ra, Cao so với năm trước Đảm bảo vượt Kế hoạch đề ra, Cao so với năm trước Đảm bảo vượt Kế hoạch đề ra, Cao so với năm trước Đảm bảo vượt Kế hoạch đề ra, Cao so với năm trước - Tỉ lệ lên lớp: Năm học 2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 Chỉ tiêu 91,2% 163/176 = 92,6% Chưa đạt KH 95,6% 166/176 = 94,3% Chưa đạt KH Lên lớp thẳng 84,9% 141/184 = 76.6% (toàn huyện 90,97) Lên lớp sau kiểm tra lại hè 91,1% 163/184 = 88.6% (toàn huyện 97,38%) Lên lớp thẳng 87,2% 151/172 = 87,8% Lên lớp sau kiểm tra lại hè 90,8% 159/172 = 92,4% Nội dung Lên lớp thẳng Lên lớp sau kiểm tra lại hè Kết Đánh giá Chưa đạt KH thấp TB huyện Chưa đạt KH thấp TB huyện Đạt KH cao năm trước Đạt KH cao năm trước - Chất lượng khảo sát PGD&ĐT Bình Giang học kì năm học 2013 - 2014: Tuy chất lượng đầu vào thấp song chất lượng giáo dục đại trà nhà trường vươn lên ln xếp tốp đầu tồn huyện, cụ thể sau: + Mơn Tốn xếp thứ 2/19 trường + Môn Tiếng Anh xếp thứ 3/19 trường + Môn Ngữ văn xếp thứ 9/19 trường + Môn Vật xếp thứ 9/19 trường 24 + Tính trung bình mơn Tốn, Ngữ văn, Tiếng Anh nhà trường xếp thứ 5/19 trường toàn huyện 4.2 Về chất lượng tốt nghiệp: - Năm học 2010 - 2011: có 65/69 em tốt nghiệp = 94,3% - Năm học 2011 - 2012: có 36/43 em tốt nghiệp = 83,7% (tồn huyện 97,22%) - Năm học 2012 - 2013: có 51/53 em tốt nghiệp = 96,2% 4.3 Về chất lượng thi đỗ vào lớp 10 THPT: - Năm học 2010 - 2011: + Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào hệ công lập bán công đạt 52/65 em đạt 80%; + Điểm trung bình xếp thứ 19 19 trường THCS huyện, xếp thứ 261/273 trường tỉnh - Năm học 2011 - 2012: + Tỷ lệ HS tiếp tục học lên lớp 10 THPT công lập bán công 34/36 em = 94.4%, tỷ lệ xếp thứ 2/19 trường huyện (còn HS học trường nghề, HS nhà không học) (vượt KH) + Xếp hạng điểm trung bình tỉnh 200/273 huyện 12/19 trường + Xếp hạng tỷ lệ học sinh đạt 25 điểm trở lên tỉnh 157/273 huyện 8/19 trường (vượt KH) - Năm học 2012 - 2013: Stt Nội dung Chỉ tiêu Tỷ lệ vào hệ công 40/49=81.6 lập bán công/TS % TN Tỷ lệ HS đạt tổng từ 25đ trở lên/TS xếp thứ 6/19 TN Xếp hạng xếp thứ huyện (theo tổng 12/19 điểm TB HS dự thi) Xếp hạng xếp thứ tỉnh (theo tổng 180/273 điểm TB HS dự thi) Kết đạt KQ năm trước 40/51=78,43 xếp thứ 3/19 34/36=94.4% xếp thứ 2/19 35/51=68,6 xếp thứ 2/19 trường xếp thứ 8/19 xếp thứ 6/19 xếp thứ 12/19 xếp thứ 150/273 xếp thứ 200/273 Nhận xét: So sánh kết chất lượng giáo dục đại trà chất lượng thi đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường tăng lên cách rõ rệt CÁC VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ: - Với thực trạng điều kiện đảm bảo nâng cao chất lương thực tế nhà trường nên khuôn khổ đề tài không đề cập hết giải pháp đổi quản đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT số nhóm giải pháp nêu 25 - Chẳng hạn giải pháp tham mưu đầu tư xây dựng bổ sung sở vật chất trường học tơi khơng đề khơng khả thi điều kiện khả nguồn lực địa phương Do mong đóng góp ý kiến bổ sung đồng chí lãnh đạo đồng nghiệp để đề tài đầy đủ hoàn thiện 26 Phần 3: KẾT LUẬN Kết luận chung: - Đối với trường THCS chất lượng giáo dục ln thước đo quan trọng thành cơng, uy tín, thương hiệu nhà trường Vì với trách nhiệm người quản cần phải ln cố gắng đào sâu suy nghĩ phân tích đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân tồn yếu kém, từ để tìm giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, thực đạt mục tiêu cuối hiệu học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT, làm yên lòng bậc cha mẹ học sinh lãnh đạo cấp - Qua thực tiễn cơng tác quản trường THCS, tơi nhận thấy rằng: Để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trước tiên phải đổi từ lãnh đạo quản lí; người lãnh đạo phải đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu, phải có tầm nhìn chiến lược; người lãnh đạo phải biết xây dựng đội ngũ nhà giáo tốt, đoàn kết nội bộ; người lãnh đạo bồi dưỡng ý thức, nêu cao "tinh thần tự cường dân tộc" tập thể cán giáo viên nhân viên nhà trường, tạo chế làm việc khơng gò bó cho anh em chế thống khơng thả lỏng, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát huy tự khẳng định lực mình; phải thực phối hợp nhóm giải pháp, biết lựa chọn ưu tiên giải pháp cách linh hoạt, phù hợp tùy theo điều kiện cụ thể đơn vị, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tạo lên sức mạnh tổng hợp đơn vị góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị mà Đảng, nhà nước nhân dân giao cho Lợi ích, ý nghĩa khả ứng dụng, triển khai đề tài: - Các giải pháp nêu đề tài thực triển khai phù hợp có hiệu nhà trường năm qua, nhờ mà chất lượng giáo dục nhà trường có bước phát triển nhảy vọt rõ rệt từ góp phần nâng cao vị nhà trường lên bước, củng cố lòng tin lãnh đạo ngành, lãnh đạo huyện, lãnh đạo địa phương, đặc biệt lòng tin nhân dân tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường - Tôi thiết nghĩ giải pháp vận dụng vào trường khác có điều kiện sở vật chất, chất lượng đầu vào lớp tương tự tốt trường cách linh hoạt Bình Giang sớm khỏi vùng trũng chất lượng giáo dục tỉnh Những khuyến nghị, đề xuất: - Đối với Phòng GD&ĐT Bình Giang: Tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi học tập kinh nghiệm trường THCS huyện theo môn học, theo cụm trường Cần đạo trường Tiểu học huyện làm tốt chất lượng lớp cuối cấp, làm tiền đề cho việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu học sinh lớp cuối cấp bậc THCS toàn huyện - Đối với UBND huyện địa phương: Chỉ đạo xã, thị trấn tăng cường đầu tư nhanh chóng sở vật chất cho nhà trường để đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ cho hoạt động giáo dục nhà trường theo yêu cầu giai đoạn 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục năm 2005 luật giáo dục sửa đổi năm 2009 Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học Các văn hướng dẫn đạo dạy học cấp ngành Giáo dục Đào tạo Kế hoạch nhà trường năm học 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014 Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, báo cáo kết học kì năm học 2013-2014 nhà trường Báo cáo Tổng kết Hướng dẫn thực nhiệm vụ Phòng GD&ĐT Bình giang năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Tổng hợp thống kê kết thi tuyển vào lớp 10 THPT Sở GD&ĐT Hải Dương Phòng GD&ĐT Bình Giang năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Tổng hợp thống kê kết khảo sát chất lượng đầu vào lớp Sở GD&ĐT Hải Dương Phòng GD&ĐT Bình Giang năm học 20102011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Tổng hợp thống kê kết đợt khảo sát chất lượng trường THCS học kì năm học 2013-2014 Phòng GD&ĐT Bình Giang 28 MỤC LỤC TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 NỘI DUNG Trang Phần MỞ ĐẦU THƠNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN TĨM TẮT SÁNG KIẾN Phần MÔ TẢ SÁNG KIẾN CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số sở lý luận 1.2 Một số sở pháp lý CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA NHÀ TRƯỜNG TRƯỚC KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI: 2.1 Đặc điểm tình hình nhà trường: 2.2 Thực trạng chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường trước nghiên cứu: 2.3 Một số tồn việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường nguyên nhân: 1.2.4 Một số vấn đề đặt việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ TỈ LỆ ĐỖ VÀO LỚP 10 THPT ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3.1 Nhóm giải pháp cơng tác quản đạo: 3.2 Nhóm giải pháp sở vật chất: 13 3.3 Nhóm giải pháp xây dựng sử dụng đội ngũ 13 3.4 Nhóm giải pháp cơng tác phối hợp: 16 3.5 Nhóm giải pháp tổ chức kế hoạch ôn tập bồi dưỡng ôn thi 18 vào lớp 10 THPT HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 23 CÁC VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ: 25 Phần KẾT LUẬN 27 Kết luận chung: 27 Lợi ích, ý nghĩa khả ứng dụng, triển khai đề tài: 27 Những khuyến nghị, đề xuất: 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 29 ... cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường nguyên nhân: 1.2.4 Một số vấn đề đặt việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường CÁC GIẢI PHÁP... việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT nhà trường: Trên sở phân tích thực trạng nhà trường, tơi thấy muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT. .. Tên sáng kiến: “ Một số giải pháp đổi quản lí đạo trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lí trường học THCS Tác giả: Họ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp đổi mới quản lí chỉ đạo trong trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT, SKKN Một số giải pháp đổi mới quản lí chỉ đạo trong trường THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay