Thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp theo pháp luật việt nam

97 13 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 19:00

luận văn đã phân tích và đánh giá một cách toàn diện và kháchquan thực trạng các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký doanh nghiệp.Luận văn đã chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế trong các quy định phápLuật Doanh nghiệp và việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn thi hành về thủ tụcgia nhập thị trường doanh nghiệp. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HÀ VIỆT THU THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HÀ VIỆT THU THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Yến HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, thật biết ơn sâu sắc gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến – người hết lòng nhiệt tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện cho tơi suốt q trình nghiên cứu Luận văn Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, quý thầy cô trường đặc biệt thầy cô, cán Khoa Sau đại học trường Đại học Luật Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi thân gửi lời cảm ơn đến gia đình người thân u ln cạnh động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn các thầy cô hội đồng chấm luận văn đã cho những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này Hà Nội, ngày tháng TÁC GIẢVIỆT THU năm 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP, THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆPPHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát doanh nghiệp thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp 1.1.2 Khái quát thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 12 1.2 Tổng quan pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 15 1.2.1 Khái niệm pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 15 1.2.2 Nội dung pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 16 1.2.3 Vai trò pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 18 1.2.4 Sơ lược hình thành phát triển pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 26 2.1 Thực trạng thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh thông thường 26 2.1.1 Quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp 28 2.1.2 Quy định trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp 41 2.2 Thực trạng thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện 47 2.2.1 Quy định ngành nghề kinh doanh phải cấp giấy phép sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 51 2.2.2 Quy định ngành nghề kinh doanh phải thỏa mãn điều kiện mà không cần cấp phép sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 63 2.2.3 Quy định ngành nghề kinh doanh phải cấp giấy phép thành lập mà không qua thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 66 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆPVIỆT NAM 70 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Doanh nghiệp thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách hành hội nhập quốc tế Việt Nam 70 3.1.1 Đảm bảo thực quyền tự kinh doanh người dân 70 3.1.2 Đảm bảo yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước doanh nghiệp 73 3.1.3 Đảm bảo yêu cầu thực cam kết quốc tế hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam thời kỳ hội nhập 74 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Việt Nam thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Việt Nam 76 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 76 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi quy định thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 85 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập quốc tế trở thành vấn đề quan trọng mang tính cấp thiết tất quốc gia giới Chính thế, xu hướng hội nhập quốc tế hóa diễn cách mạnh mẽ, nhanh chóng phạm vi toàn cầu lĩnh vực, đặc biệt kinh tế Vấn đề chủ động hội nhập quốc tế, đặc biệt hội nhập kinh tế quốc tế gắn kết với xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ quán triệt văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam Đối với Việt Nam, năm 2015 – 2016 năm hội nhập, năm lề chiến lược 10 năm năm kết thúc kế hoạch năm cải cách thủ tục hành Ngày 31-122015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thức hình thành vào hoạt động có Việt Nam Đầu năm 2016, Việt Nam tiếp tục ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 nước đối tác Để đáp ứng yêu cầu công hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu hoạt động, giảm chi phí, nâng cao lực cạnh tranh, tạo niềm tin môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam, việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật cải cách thủ tục hành yêu cầu cấp thiết giai đoạn Năm 2014, Quốc hội ban hành số Luật tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn nhà đầu tư ngồi nước để qua tăng cường thu hút huy động nguồn lực vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 Để Việt Nam thực trở thành mảnh đất màu mỡ thu hút nhà đầu tư việc xây dựng hệ thống văn pháp Luật Doanh nghiệp điều chỉnh thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp vấn đề cấp thiết cần quan tâm đắn Tình hình nghiên cứu đề tài Xuất phát từ vai trò quan trọng việc nâng cao sức hấp dẫn môi trường kinh doanh Việt Nam để thu hút nguồn lực nước, pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp quan tâm nhà nghiên cứu khoa học Luật Doanh nghiệp với tư cách đạo luật điều chỉnh vấn đề doanh nghiệp có nội dung thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp có nhiều sửa đổi, bổ sung để đáp ứng với biến đổi liên tục kinh tế Theo đó, có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề trên, kể đến: Trần Huỳnh Thanh Nghị, “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp Việt Nam: Nhìn từ khía cạnh pháp lý qua báo cáo ngân hàng giới”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 7(279), 2011; Đậu Thị Quyên: “Gian dối q trình thành lập doanh nghiệp”, Tạp chí Luật học, số 11, 2011; Dương Đăng Huệ, Nguyễn Lê Trung, “Về vấn đề kiện toàn hệ thống Cơ quan đăng ký kinh doanh nước ta nay”, tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1/2004; Nguyễn Như Chính, “Cải cách thủ tục gia nhập thị trường góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh Việt Nam”, tạp chí Luật học, số 11/2010…Ngồi có nhiều bình luận, đánh giá chuyên gia, nhiều luận văn thạc sĩ, cơng trình nghiên cứu khoa học khác sở giáo dục Đại học chuyên ngành Luật lựa chọn nội dung nêu làm đề tài nghiên cứu qua đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lĩnh vực Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu kể dừng lại phân tích chung thành lập doanh nghiệp, thủ tục đăng ký doanh nghiệp thông thường tách riêng nghiên cứu điều kiện kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà chưa có nghiên cứu tổng hợp vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp tất ngành nghề kinh doanh bao gồm ngành nghề kinh doanh thơng thường ngành nghề kinh doanh có điều kiện Bên cạnh với yêu cầu cải cách thủ tục hành để đáp ứng xu hội nhập quốc tế đòi hỏi cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để góp phần hồn thiện hàng lang pháp lý cho doanh nghiệp gia nhập thị trường Do đó, với đề tài này, Luận văn tập trung nghiên cứu toàn diện vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh thông thường ngành nghề kinh doanh có điều kiện Đồng thời làm rõ điểm hạn chế, bất cập chưa đề cập đến cơng trình nghiên cứu khoa học trước từ đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam từ việc cải thiện thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp quản lý nhà nước việc đăng ký doanh nghiệp giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn có đối tượng nghiên cứu nội dung, quy định chất phápdoanh nghiệp, thủ tục đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh thông thường doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện qua phân tích trường hợp cụ thể như: - Quy định ngành nghề kinh doanh phải cấp giấy phép sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phân tích ngành nghề kinh doanh xăng dầu, sở y tế tư nhân kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm, số ngành nghề phải có yêu cầu vốn pháp định - Quy định ngành nghề kinh doanh phải thỏa mãn điều kiện mà không cần cấp phép sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phân tích hoạt động mua bán váng trang sức, mỹ nghệ số ngành nghề lĩnh vực thủy sản - Quy định ngành nghề kinh doanh phải cấp giấy phép thành lập hoạt động mà không qua thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phân tích Cơng ty kinh doanh Chứng khốn, hành nghề luật sư Phạm vi nghiên cứu đề tài Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 văn hướng dẫn thi hành Mục tiêu nghiên cứu luận văn Thứ nhất, luận văn nghiên cứu điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp so với Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Đầu tư năm 2005 Thứ hai, luận văn phân tích đánh giá cách toàn diện khách quan thực trạng quy định pháp luật thủ tục đăng ký doanh nghiệp Luận văn ưu điểm hạn chế quy định pháp Luật Doanh nghiệp việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn thi hành thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Thứ ba, luận văn đề phương hướng giải pháp đồng bộ, cụ thể để khắc phục hạn chế, bất cập góp phần hoàn thiện pháp Luật Doanh nghiệp cải cách thủ tục hành liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Để đạt mục tiêu nói trên, luận văn phải trả lời câu hỏi sau đây: - Đưa khái niệm doanh nghiệp pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp? Các nội dung pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp? - Pháp luật Việt Nam hành quy định thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh thông thường? - Pháp luật Việt Nam hành quy định thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện? - Các quy định pháp luật hành phù hợp với thực tiễn xu hướng hội nhập giới hay chưa? - Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp gì? Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu vật biện chứng chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời dựa nghiên cứu từ thực tiễn pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Ngồi ra, luận văn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, đối chiếu để làm rõ quy định pháp luật Việt Nam, từ phân tích, đánh giá phù hợp pháp luật Việt Nam với xu hướng hội nhập Qua đó, đưa giải pháp nhằm hướng tới việc hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Từ Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư ban hành năm 2014 chưa có nhiều đề tài đề cập chuyên sâu thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế Các kết nghiên cứu đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo sở đào tạo nghiên cứu luật học Những kết luận đề xuất, kiến nghị mà luận văn nêu có sở khoa học thực tiễn, chúng có giá trị tham khảo việc sửa đổi pháp luật công tác thi hành pháp luật đăng ký doanh nghiệp Bố cục luận văn 10 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo luận văn có Chương: Chương Khái quát doanh nghiệp, thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp phát luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Chương Thực trạng pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp Luật Doanh nghiệp thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Việt Nam 83 có mối quan hệ với nhiều chủ thể khác, đó, khơng có đánh giá Nhà nước mà có kiểm tra đối tác, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh, cơng luận, báo chí, cổ đơng, thành viên công ty đồng sở hữu Hoạt động chủ thể hữu hiệu việc kiểm tra doanh nghiệp nhiều khía cạnh khác Vì vậy, Chính phủ cần nghiên cứu xóa bỏ triệt để giấy phép khơng thiết phải trì, thực quản lý thơng qua hình thức khác Khi định xóa bỏ giấy phép kinh doanh hay chuyển số giấy phép sang thành điều kiện kinh doanh cần phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cơng tác quản lý nhà nước, tránh tình trạng tùy tiện níu kéo lại giấy phép kinh doanh khơng cần thiết lợi ích cục ngành mình, nghiêm khắc xử lý tình trạng khơi phục loại giấy phép hình thức khác Bộ, ngành địa phương Thứ hai, cơng tác rà sốt điều kiện kinh doanh quy định Thông tư để dự thảo đưa vào quy định Nghị định, Luật, Pháp lệnh Theo quy định Luật Đầu tư năm 2014 điều kiện đầu tư kinh doanh ngành, nghề kinh doạnh có điều kiện quy định Thông tư hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016 Thực theo quy định Luật Đầu tư năm 2005 quy định hết hiệu lực 10 năm nay48 Tuy nhiên đến Luật Đầu tư năm 2014 Chính Phủ có đạo liệt việc yêu cầu rà sốt lại tồn điều kiện kinh doanh Thơng tư để dự thảo trình Chính Phủ, Quốc hội ban hành mới.49 Trên thực tế hàng nghìn điều kiện kinh doanh trái quy định quy định Thông tư Bộ, Cơ quan ngang Chưa kể đến tồn cũ cần rà soát, sửa đổi mà gần số Bộ tiếp tục ban hành thông tư quy định điều kiện cấp giấy phép ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Mới nói đến Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH ban hành 48 Khoản Điều 31 Luật Đầu tư năm 2005 quy định: Các bộ, quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không ban hành quy định lĩnh vực cấm đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện ưu đãi đầu tư vượt khung quy định pháp luật” 49 Ngày 16/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị 35/NQ-CP hỗ trợ vả phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo quy định Điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù hợp để sớm bỏ loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý Ngày 28/9/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư để tổ chức rà soát văn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngày 01 tháng năm 2015 khơng phù hợp với thẩm quyền quy định Luật Đầu tư đề xuất phương án bãi bỏ sửa đổi, bổ sung; 84 ngày 13/7/2015 Bộ Lao động thương binh xã hội quy định đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giao dục nghề nghiệp đình chỉnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp Thông tư ban hành sau Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành quy định 02 “giấy phép con”, điều trái với quy định Luật Đầu tư năm 2014 Bên cạnh kể đến Thơng tư 197/2015/TTBTC ngày 3/12/2015 Bộ Tài quy đinh hành nghề chứng khốn Thơng tư quy định việc cấp 02 chứng chứng hành nghề chứng khoán chứng chun mơn chứng khốn Có thể thấy quan nhà nước có thẩm quyền chưa nhận thức tinh thần Luật Đầu tư việc kiểm soát chéo, phối hợp việc ban hành văn pháp luật lỏng lẻo dẫn đến tượng mẫu thuẫn Luật văn luật Điều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự kinh doanh nhà đầu tư ngồi nước mơi trường pháp lý khơng chặt chẽ, nhiều mẫu thuẫn Ngồi ra, q trình rà sốt điều kiện kinh doanh thấy có nhiều điều kiện kinh doanh quy định khơng hợp lý, khó thực không sát với thực tiễn địa phương Điển hình kể đến điều kiện kinh doanh khí Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 Chính phủ, theo quy định điều kiện thương nhân phân phối khí phải có bồn chứa với tổng sức chứa tối thiểu 300m3 (ba trăm mét khối)50 có số lượng LPG chai loại (khơng tính chai LPG mini) đủ điều kiện lưu thông thị trường thuộc sở hữu thương nhân với tổng dung tích chứa tối thiểu 2.620.000 lít (tương đương 100.000 vỏ chai gas loại 12kg)51 Thực tế số địa phương nhu cầu dừng lại khoảng 50.000 vỏ chai gas thương nhân phải bỏ tiền mua thêm 50.000 vỏ chai gas tốn thêm chi phí kho bãi để bảo quản lượng bình gas nêu mà khơng có ý nghĩa để phục vụ hoạt động kinh doanh Do vậy, cần nâng cao trách nhiệm Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 Thủ tướng Chính phủ việc giám sát việc xây dựng, ban hành, 50 Khoản 1, Điều Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 51 Điểm a, Khoản Điều Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 85 sửa đổi, cập nhật, công bố quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện điều kiện đầu tư kinh doanh thời gian tới Hiện nay, sáng kiến đánh giá cao Chính phủ trình Quốc hội dự án ban hành Luật sửa nhiều Luật thực theo thủ tục rút gọn Với 37 đạo luật khác thống kê, rà soát vào dự án Luật nêu đảm bảo thời gian ban hành Luật kịp thời điều chỉnh lúc nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Đồng thời việc rà soát lúc nhiều đạo luật để ban hành lúc tạo nên đồng cao, hạn chế rủi ro việc chồng chéo mẫu thuẫn luật chuyên ngành Bên cạnh kết đạt được, theo kết rà soát phải có đến 50 đạo luật cần phải xem xét sửa đổi gấp thời gian tới Có thể thấy tiến độ xây dựng, sửa đổi quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chậm trễ, chưa đáp ứng yêu cầu đề gây cản trở, khó khăn cho doanh nghiệp muốn bắt tay vào đầu tư kinh doanh Luận văn đề xuất cách thức tổ chức, xây dựng quy định điều kiện kinh doanh theo hướng sau:  Quy định điều kiện kinh doanh phải cụ thể hóa yêu cầu quy định cụ thể lĩnh vực ngành, nghề đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanh, chứng hành nghề tương ứng; phải làm rõ quan Nhà nước ủy quyền cấp chứng nghề Điều cần thiết để thuận tiện cho việc xem xét quản lý hồ sơ chứng hành nghề  Tránh tình trạng “lồng ghép” điều kiện kinh doanh quy chuẩn, tiêu chuẩn Hiện nay, số Dự thảo Nghị định điều kiện kinh doanh xây dựng tảng Thơng tư trước mà khơng có rà soát kỹ lưỡng quy định điều kiện kinh doanh, gây nên tượng “bình rượu cũ” Cần phải định hướng xây dựng quy định điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc điều kiện kinh doanh có trước, quy chuẩn hay tiêu chuẩn xây dựng sau Các nhà làm luật nên xem xét, cân nhắc bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết coi tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành nghề, lĩnh vực Nội dung Bộ ngành chuyên môn hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp có sở đối chiếu thực  Việc xây dựng điều kiện kinh doanh cần theo hướng tạo biên 86 độ để tạo chủ động, linh hoạt cho doanh nghiệp gia nhập thị trường Đề xuất dựa thực tiễn quy định pháp luật không sửa đổi kịp thời so với diễn biến, thay đổi liên tục thị trường Việc quy định “cứng” điều kiện kinh doanh dẫn đến tình trạng pháp luật khơng phù hợp với thực tiễn lĩnh vực, địa phương khác Ví dụ thương nhân phân phối khí điều kiện kinh doanh liên quan đến sở hạ tầng phục vụ kinh doanh số lượng chai LPG chai, bồn chứa khí … nên quy định theo mức khác Căn vào nhu cầu thị trường địa phương lực mình, thương nhân chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh theo điều kiện mà pháp luật quy định Theo đó, việc xây dựng điều kiện kinh doanh phải tạo “biên độ dao động” để doanh nghiệp chủ động lựa chọn điều kiện đảm bảo quy định pháp luật sát với thực tiễn, sở pháp lý tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần đạo Nghị 35/NQ-CP Chính phủ  Cần ban hành chế phối hợp, giám sát Bộ ngành để giải tình trạng Bộ ban hành văn luật trái quy định Luật, Nghị định điều kiện kinh doanh sau rà soát lại tất quy định điều kiện kinh doanh ban hành Bộ, Cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp  Chính phủ nên xem xét giao quyền cho Hiệp hội ngành nghề Việt Nam “sát cánh” Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hiệp hội Luật sư trực tiếp tham gia, phối hợp với Bộ ngành cơng tác rà sốt, xây dựng quy định điều kiện kinh doanh Hiện nay, VCCI đại diện cho tiếng nói doanh nghiệp sâu xát hiểu rõ vướng mắc, khó khăn hoạt động kinh doanh nói chung q trình gia nhập thị trường doanh nghiệp nói riêng Do đó, để Hiệp hội ngành nghề Việt Nam Hiệp hội luật sư song hành quan nhà nước q trình xây dựng pháp luật đóng góp ý tưởng sát với thực tế, luồng ý kiến phản biện thực xác đáng góp phần xây dựng nên hệ thống quy định pháp luật khách quan hiệu thực thi cao Ba là, tiếp tục hoàn thiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 87 Hiện nay, Bộ Kế hoạch đầu tư phối hợp Bộ Tài ban hành Thơng tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 hướng dẫn việc trao đổi thông tin doanh nghiệp Hệ thống thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Hệ thống thông tin thuế, Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 quy định chi tiết hướng dẫn xử lý trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Ngồi ra, Cục quản lý đăng ký kinh doanh xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế phối hợp giải thủ tục đăng ký đầu tư đăng ký doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngồi.52 Có thể thấy, cơng tác xây dựng Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý đăng ký doanh nghiệp Bộ ngành đặc biệt quan tâm nhằm hướng tới cải cách thủ tục hành chính, tạo mơi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi bền vững cho nhà đầu tư Do đó, số giải pháp hồn thiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần phải thực sau: Thứ nhất, cần ban hành chế liên thơng quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh khác nhau, cụ thể quan Bộ, quan ngang Bộ với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm hai bên việc phối hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp để đảm bảo nâng cao công tác quản lý tập trung thông tin doanh nghiệp địa bàn nước Việc ban hành quy định cụ thể hạn chế số tồn việc trùng tên doanh nghiệp số doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh mà việc thành lập doanh nghiệp không qua Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Bên cạnh đó, việc ban hành chế cần làm rõ trách nhiệm ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ, quan ngang có liên quan việc thực quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn công tác phối hợp, báo cáo, cung cấp thông tin để đảm bảo công tác xây dựng, quản lý, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Thứ hai, quy định rõ ràng cách đặt tên doanh nghiệp 52 Ngày 29/4/2016, Dự thảo Thông tư đăng tải công khai Trang thông tin điện tử Bộ để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Đồng thời, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tổng hợp ý kiến đóng góp đơn vị có liên quan Bộ Dự thảo Thông tư dự kiến Quý III/2016, Cục Quản ký đăng ký kinh doanh trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thơng tư nói 88 Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia áp dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 mà không áp dụng chủ thể kinh doanh khác như: Hợp tác xã (thành lập theo Luật hợp tác xã năm 2003), hộ kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (thành lập theo Luật Đầu tư nước Việt Nam trước mà không chuyển đổi), dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt cấp giấy chứng nhận đầu tư (hoạt động theo Luật Đầu tư năm 2005).53 Do vậy, doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề, địa bàn bị trùng tên thành lập hoạt động theo luật khác Việc trùng tên doanh nghiệp dẫn đến khả gây nhầm lẫn doanh nghiệp với nhau; nhầm lẫn sản phẩm, dịch vụ tương tự mà doanh nghiệp cung cấp với Việc đặt trùng tên doanh nghiệp ảnh hưởng đến uy tín, khả cạnh tranh chủ thể kinh doanh thị trường, đặc biệt chủ thể kinh doanh thị trường sản phẩm liên quan, thị trường địa lý liên quan Vì thế, để quy định tránh trùng tên doanh nghiệp phạm vi tồn quốc thực thi triệt để thực tế, luật pháp nên quy định theo hướng: Những doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề, địa bàn định mà việc kinh doanh có khả ảnh hưởng đến cạnh tranh lành mạnh cần nghiêm cấm việc trùng tên; doanh nghiệp khác không thoả mãn điều kiện không thiết phải cấm Như vậy, khả kiểm soát hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia dễ dàng hơn; đồng thời quy định việc cấm trùng tên doanh nghiệp trở nên có ý nghĩa Thứ ba, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp Yêu cầu việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp việc phải tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực thủ tục hành theo quy định Ví dụ việc quy định nhà đầu tư phải tự ghi mã ngành kinh doanh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Không phải người hiểu quy định việc tra cứu mã ngành thực dễ dàng tra soát hệ thống mạng điện tử Chưa kể 53 Nguyễn Thị Yến, “Những quy định thủ tục thành lập doanh nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện”, Tạp chí Luật học số 9/2010, Tr.67-68 89 đến hệ tầng sở công nghệ thông tin phục vụ cho việc lưu trữ, vận hành liệu thông tin doanh nghiệp chưa hoàn thiện nhiều chậm trễ, chưa đáp ứng nhu cầu tra cứu nhà đầu tư Theo đó, cần nghiên cứu triển khai biện pháp giúp người dân thuận lợi việc tra cứu mã ngành để hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đồng thời giúp quan quản lý nhà nước quản lý, thống kê số liệu thuận lợi, dễ dàng, giải phóng phần sức lao động cán làm cơng tác đăng ký doanh nghiệp Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng giảm tối đa tổng thời gian quy trình thành lập doanh nghiệp, khơng phù hợp, gây khó khăn, chậm trẽ, tốn cho nhà đầu tư doanh nghiệp đảm bảo thủ tục hành quy định đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, công khai hồ sơ, quy trình nghiệp vụ thực thủ tục, nghiên cứu giảm bớt thủ tục bắt buộc phải cấp phép, công bố công khai điều kiện để nhà đầu tư chủ động đáp ứng, tuân thủ điều kiện theo quy định Đối với quy định thủ tục tiếp tục thực hiện, qua thực tế hoạt động có hạn chế, bất cập phải xem xét, sửa đổi kịp thời, bảo đảm rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ thực cho doanh nghiệp nhà đầu tư Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thơng tin vào hoạt động đăng ký doanh nghiệp Có thể thấy, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thực hoạt động có liên quan mạng điện tử hướng đắn, phù hợp với xu hướng chung quốc tế, mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động đăng ký doanh nghiệp tương lai Do vậy, bên cạnh hoàn thiện quy định pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững cho hoạt động thành lập doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh viêc ứng dụng công nghệ thông tin công tác đăng ký doanh nghiệp, muốn làm điều cần tiếp tục hồn thiện Hệ thống thơng tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bao gồm: Cơ sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp hạ tầng kỹ thuật hệ thống Bốn là, hoàn thiện pháp luật đăng ký kinh doanh mối quan hệ 90 chặt chẽ với hoàn thiện pháp luật đầu tư trước xu hội nhập khu vực quốc tế Yêu cầu chung xây dựng pháp luật nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, phù hợp với cam kết quốc tế mà điển hình Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) quy định WTO Việt Nam phải thực chương trình pháp luật nhằm thực cam kết gia nhập để đáp ứng yêu cầu sách bình đẳng, khơng phân biệt đối xử nhà đầu tư nước đầu tư nước ngoài, đầu tư nhà nước đầu tư tư nhân Do đó, việc hồn thiện pháp luật doanh nghiệp phải ln gắn liền, song song với hồn thiện pháp luật đầu tư Yêu cầu hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp phải nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo tiêu chí thị trường loại hình doanh nghiệp khác, đồng thời xóa bỏ tất quy định mang tính phân biệt địa bàn, lĩnh vực, hình thức đầu tư, ưu đãi đầu tư, thủ tục cấp phép… pháp luật chế thực 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi quy định thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Một là, tăng cường quản lý nhà nước hoạt động thành lập doanh nghiệp Theo số liệu điều tra xếp hạng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015 Thừa Thiên Huế doanh nghiệp siêu nhỏ trung bình có lần tra, kiểm tra/năm, doanh nghiệp vừa có 10 lần tra, kiểm tra/năm tập trung chủ yếu lĩnh vực thương mại, dịch vụ Tỉ lệ bị trùng lặp nội dung tra, kiểm tra doanh nghiệp siêu nhỏ 25%, doanh nghiệp nhỏ 20%, doanh nghiệp vừa 75% doanh nghiệp lớn 50% Tại Hải Dương, theo hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương báo cáo trung bình doanh nghiệp tiêp đồn kiểm tra, cá biệt có doanh nghiệp tiếp từ 12 đến 15 đồn/năm Bên cạnh đó, tình trạng chồng chéo nội dung không kế thừa kết tra, kiểm tra quan chuyên ngành thực tế đáng lo ngại Cùng nội dung thuế Cơ quan cơng an, tài tiến hành tra, kiểm tra doanh nghiệp.54 Thực trạng nêu gây xúc làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 54 Báo cáo thu thập từ Chương trình đối thoại chủ đề “Giấy phép sau ngày 01/7/2016 – Phần 3” kênh VITV thực 91 động kinh doanh doanh nghiệp Việc lạm dụng “hậu kiểm” quan nhà nước có thẩm quyền gây chi phí tn thủ lớn cho doanh nghiệp Nó gián tiếp gây nên rào cản gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nước Việt Nam Mặc dù Nghị Quyết 35/NQCP Chính phủ quy định rõ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực tra, kiểm tra theo quy định pháp luật (không lần/năm) tra, kiểm tra lần mà thời hạn kéo dài năm quy định số lượng khơng ý nghĩa Do đó, để hiểu quy định “một lần/năm” có lẽ cần phải có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ Bộ Trên sở tồn vả bất cập công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp, việc xây dựng giải pháp phải nhằm hướng tới mục đích giám sát để doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật khơng phải mục đích gây khó khăn, sách nhiễu doanh nghiệp Luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhả nước hoạt động doanh nghiệp sau:  Kiến nghị sửa đổi Luật Thanh tra văn pháp luật liên quan: tinh thần đạo Chính phủ Nghị 35/NQ-CP, Luật Thanh tra cần quan tâm sửa đổi kịp thời để phù hợp với thay đổi Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 Theo đó, nội dung cần trọng sửa đổi làm rõ như: (1) Quy định rõ thời hạn tra, kiểm tra để tránh tình trạng hiểu “méo mó” đạo Chính phủ Nghị 35/NQ-CP, (2) Quy định hướng dẫn rõ việc xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra theo định hướng tra lần kết hợp nhiều lĩnh vực, (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai công tác tra, kiểm tra sở ngành địa phương, (4) Đổi phương thức triển khai công tác tra theo hướng “quản lý theo rủi ro”, theo tập trung tra, kiểm tra vào nhóm doanh nghiệp có nguy vi phạm cao theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp tn thủ tốt lĩnh vực có nguy nên tạo chế giám sát để doanh nghiệp ln phải có ý thức tn thủ pháp luật suốt trình hoạt động kinh doanh  Tăng cường khâu kiểm tra tính xác thực hồ sơ đăng ký, địa đăng 92 ký kinh doanh, tính chất thể nhân người đăng ký thành lập doanh nghiệp Mở rộng quyền tự thành lập doanh nghiệp đồng nghĩa với việc nhà nước phải tăng cường công tác hậu kiểm Song song với việc cải cách thủ tục hành nhằm đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, đảm bảo quyền tự thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư cần tăng cường hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước Với việc không yêu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm Theo quy định, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để ghi nhận vào hệ thống thống tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Quy định thay đổi chất quản lý nhà nước Theo đó, nhà nước tơn trọng quyền tự kinh doanh người dân người dân có trách nhiệm thơng báo lĩnh vực kinh doanh để đảm bảo thơng kê hoạch định sách kinh tế Tuy nhiên, mở rộng quyền cho doanh nghiệp phải tăng cường công tác “hậu kiểm” để đảm bảo quyền tự thành lập doanh nghiệp không bị lợi dụng Chính bên cạnh việc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp cần tăng cường khâu kiểm tra tính xác thực hồ sơ đăng ký, địa đăng ký kinh doanh, tính chất thể nhân người đăng ký thành lập doanh nghiệp Hậu kiểm khơng có mục tiêu nâng cao hiệu quản lý nhà nước, xử lý vi phạm, kiểm soát tuân thủ pháp luật doanh nghiệp mà phân tích, đánh giá để điều chỉnh sách, điều chỉnh pháp luật có sách hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, trì sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững  Cần luật hóa quy định chế độ hậu kiểm Theo quy định rõ trách nhiệm quan quản lý nhà nước Luật, phải chế định khoa học công tác hậu kiểm để bảo đảm quyền tự kinh doanh doanh nghiệp không bị lợi dụng, bảo đảm doanh nghiệp đăng ký để kinh doanh doanh nghiệp “ma”, lập để mua bán hóa đơn, để lừa đảo Tuy khơng thể phát ý định nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp “ma”, khơng nhằm mục đích kinh doanh sau thời gian lập quan liên quan làm tốt công tác hậu kiểm phân loại phát 93 kịp thời Báo cáo tài doanh nghiệp cần thiết để kiểm tra hậu kiểm, định khơng để tình trạng quan nhà nước xã hội doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động nào, hay mất… Hai là, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đăng ký doanh nghiệp Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật đăng ký doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền trách nhiệm doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật để việc triển khai thi hành pháp luật thực mang lại lợi ích cho thân nhà đầu tư đảm bảo quy định Nhà nước Do đó, việc tuyên truyền pháp luật doanh nghiệp cần trọng Với đại mạng truyền thông nay, việc tuyên truyền pháp luật qua trang báo mạng, diễn đàn trực tuyến… giúp người dân dễ dàng tiếp cận vấn đề giảm thiểu nhiều chi phí cho Nhà nước Cần có chương trình thực tế giao lưu doanh nghiệp “Nhà làm luật” để trao đổi, nêu vướng mắc, khó khăn, từ đề giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện pháp luật Bên cạnh thân doanh nghiệp cần có chế, quy định nội để thực quy định pháp luật, tránh tình trạng xảy mâu thuẫn, xung đột lợi ích thành viên cơng ty Ba là, quy định chế tài vật chất cán làm công tác đăng ký kinh doanh vi phạm quy định Luật Doanh nghiệp Để nâng cao trách nhiệm Cơ quan đăng ký kinh doanh khơng thể khơng có chế tài kèm theo hành vi vi phạm công tác đăng ký doanh nghiệp Các văn hướng dẫn xử lý vi phạm quy đinh liên quan đến đăng ký doanh nghiệp quy định cụ thể hình thức phạt tiền Nhưng hình thức áp dụng chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Cán công chức vi phạm pháp luật đăng ký kinh doanh khơng áp dụng hình thức chế tài vật chất mà áp dụng hình thức kỷ luật khác theo Luật cán bộ, cơng chức Điều thể phân biệt đối xử đối tượng bị xử lý, hành vi vi phạm, bên bị áp dụng mức phạt rõ ràng, bên khơng Cán bộ, cơng chức bị phạm tội hình thi đương nhiên bị xử lý theo điều luật cụ thể quy định luật hình người 94 dân phạm tội này, nguyên tắc xử lý công phải thực trường hợp vi phạm pháp luật đăng ký kinh doanh Thực tế cho thấy, cán làm công tác đăng ký doanh nghiệp vi phạm nhiều Luật Doanh nghiệp, từ làm kéo dài thời gian thành lập doanh nghiệp, nghiêm trọng vi phạm quyền tự kinh doanh người dân Nếu khơng có biện pháp chế tài quy định cụ thể xử lý doanh nghiệp khơng thể hạn chế triệt để tình trạng Nghị định 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 xử lý trách nhiệm vật chất cán bộ, công chức cần phải mở rộng phạm vi điều chỉnh không trách nhiệm bồi thường tiền cán bộ, công chức cho quan, tổ chức bị thiệt hại tài sản cán bộ, cơng chức làm mát, hư hỏng gây mà bồi thường tiền cho doanh nghiệp gây thiệt hại từ việc không thực hiện, thực sai quy định pháp luật đăng ký kinh doanh Bốn là, bổ sung thêm quy định tạo sở pháp lý cho người dân phương tiện thông tin đại chúng giám sát quy trình cấp giấy phép kinh doanh Có thể tham khảo số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành giải công việc doanh nghiệp mà Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa như: niêm yết cơng khai tồn q trình, thủ tục, thời hạn giải thủ tục đăng ký kinh doanh; công khai họ tên, chức vụ cán có thẩm quyền; cơng khai xử lý cán nhũng nhiễu dân Đây quy định giúp nâng cao tính minh bạch q trình thành lập doanh nghiệp, giúp người dân kiểm tra, giám sát hoạt động quan quản lý nhà nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Việc nghiên cứu để khắc phục hạn chế, tiếp tục hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp việc làm cần thiết tất yếu khách quan Việt Nam nay, bắt nguồn từ đòi hỏi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tể Việc hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp cần dựa quan điểm đạo thống có giải pháp cụ thể, khoa học, với lộ trình hợp lý KẾT LUẬN 95 Hiện nay, Việt Nam thiết lập quan hệ thương mại với 200 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Đặc biệt, việc ký kết loạt hiệp định thương mại tự với đối tác, liên minh lớn vừa qua mở hội lớn mà kinh tế Việt Nam cần nắm bắt tận dụng hội Theo đó, doanh nghiệp Chính phủ Việt Nam đứng trước nhiều thách thức cần có chuẩn bị kỹ lưỡng mặt, có cơng tác xây dựng hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nhằm tạo lập mơi trường kinh doanh minh bạch, thơng thống, hấp dẫn nhà đầu tư Trong công tác xây dựng pháp luật, bên cạnh kết đạt đáng ghi nhận cần tiếp tục phát huy tồn hạn chế, bất cập cần nhanh chóng sửa đổi thay để hướng tới xây dựng nên hệ thống pháp luật doanh nghiệp nói chung pháp luật thủ tục gia nhập thị trường nói riêng đồng bộ, hiệu Luận văn nghiên cứu đề tài “Thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam” hệ thống hóa nội dung pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh thông thường ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trên sở phân tích, đánh giá, so sánh quy định Luật hành với quy định trước nội dung liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, Luận văn đề xuất số giải pháp để hoàn thiện nâng cao hiệu thực thị pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Trong trọng giải pháp hồn thiện pháp luật cơng tác rà soát, sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh sau ngày 01/7/2015 công tác tra, kiểm tra giám sát doanh nghiệp quan nhà nước có thẩm quyền Qua khẳng định pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành hội nhập quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 Bộ Tư pháp (2016), Báo cáo thẩm định Nghị định quy định bảo đảm an tồn sinh học phòng xét nghiệm gửi Bộ Y Tế Cục quản ký kinh doanh – Bộ kế hoạch đầu tư, Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7, tháng đầu năm 2016 tình hình triển khai thực nghị Chính phủ Đồng Ngọc Ba, (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà nội C.Mác Ph.Ăng – ghen (1993) Tồn tập, tập 23, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đình Cung (2007), “Báo cáo rà soát hệ thống quy định giấy phép kinh doanh” Bùi Ngọc Cường (2004), “Một số vấn đề quyền tụ kinh doanh pháp luật hành Việt Nam”, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà nội Trần Hữu Huỳnh (2007), “Cải cách hệ thống giấy phép kinh doanh Việt Nam giai đoạn hậu WTO”, tạp chí khoa học pháp luật số (39), Hà nội Phan Huy Hồng (2012), Quyền tự kinh doanh theo pháp luật liên minh Châu âu Việt nam, Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội Trần Huỳnh Thanh Nghị (2012), “Quy định vốn pháp định pháp Luật Doanh nghiệp Việt Nam – Dưới góc nhìn so sánh” Trần Văn Nam (2005), “Quản lý nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội Nguyễn Xuân Phúc (2011), “Cải cách thủ tục hành giai đoạn nay”, Báo Thanh niên số 196 (5683) Trần Thị Thu Trang (2015), Quyền tự thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thảo (2010), Nghiên cứu so sánh pháp luật thành lập doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, trích tài liệu : “Cao Thanh Huyền (2014), Vấn đề hoàn thiện quy chế thành lập doanh nghiệp quản lý nhà nước đăng ký kinh doanh giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội” 14 Nguyễn Thị Yến, “Những quy định thủ tục thành lập doanh nghiệp cần tiếp tục hồn thiện”, Tạp chí Luật học số 9/2010 Website: 15 Trần Văn Trí, “Luật Đầu tư Luật Doanh nghiệp: chưa hết vướng mắc”, Thời báo kinh tế Sài gòn http://www.thesaigontimes.vn/143200/LuatDau-tu-va-Luat-DN chua-het-vuong-mac.html ngày truy cập 27/6/2016 16 Https://dangkykinhdoanh.gov.vn/NewsandUpdates/tabid/91/ArticleID/2571 /Doanh-nghiệp-khởi-sự-tăng-cao-sau-5-tháng-thi-hành-Luật-Doanhnghiệp-2014.aspx ngày truy cập 5/5/2016 17 Http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/10100/dn-laiphai-khai-ma-nganh-buoc-lui-10-nam, ngày truy cập 12/7/2016 18 Http://www.baohaiquan.vn/Pages/Con-dau-va-chuyen-niem-tin.aspx, ngày truy cập 12/7/2016 19 Nguyễn Đình Cung, Cải cách quy định giấy phép kinh doanh: 15 năm nhìn lại kiến nghị, đăng tải https://dangkykinhdoanh.gov.vn ngày truy cập 24/7/2016 20 Http://m.baocongthuong.com.vn/hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-la-chu-truongnhat-quan.html ngày truy cập 01/7/2016 21 http://vov.vn/kinh-te/sap-co-buoc-ngoat-cho-thi-truong-xang-dau-viet-nam502551.vov truy cập ngày 02/8/2016 ... niệm doanh nghiệp pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp? Các nội dung pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp? - Pháp luật Việt Nam hành quy định thủ tục gia nhập thị trường. .. thiện pháp Luật Doanh nghiệp thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp Việt Nam 11 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP, THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ... doanh nghiệp thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp 1.1.2 Khái quát thủ tục gia nhập thị trường doanh nghiệp 12 1.2 Tổng quan pháp luật thủ tục gia nhập thị trường doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, Thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp theo pháp luật việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay