Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

93 3 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:59

mục đích và đối tượng nghiên cứu ở trên, trong luận văn “Pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch” sẽ tập chung nghiên cứu về phápluật xử lý VPHC nói chung và pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực du lịch nóiriêng từ khi luật du lịch có hiệu lực đến nay. Đồng thời đánh giá thực tiễn hiệu quả áp dụng các quy định pháp luật về xử lý VPHC về du lịch tại Việt Nam và hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao ý thức thực hiện pháp luật trong xử lý VPHC trong lĩnh vực du lịch BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN VĂN A HOÀNG THỊ PHƯƠNG LY PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ PHƯƠNG LY PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THỦY HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận án tự thân thực khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các thông tin thứ cấp sử dụng luận án có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận án Tác giả Hoàng Thị Phương Ly LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc mình, em xin cảm ơn Giảng Viên, TS Nguyễn Thị Thủy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin cảm ơn thầy Khoa Hành – Nhà nước, thầy cô giảng dạy trường Đại học Luật Hà nội giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Trong suốt trình học tập thực đề tài nhận động viên bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Vi phạm hành : VPHC MỤC LỤC Trang Mở đầu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 1.1 Xử lý vi phạm hành lĩnh vực du lịch 1.1.1 Quan niệm 1.2.2 Đặc điểm xử lý vi phạm hành lĩnh vực du lịch 12 Khái niệm pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch 14 1.2.1 Quan niệm 12 1.2.2 Đặc điểm pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch 17 1.3 Vai trò pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch đối 19 với quản lý hành nhà nước 1.3.1 Pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch với vai trò tạo 19 hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch 1.3.2 Pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch với vai trò tạo 21 chế đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia vào lĩnh vực du lịch Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC 24 TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Việt 24 Nam Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC TRONG 24 LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Việt 24 Nam 2.1.1 Về nguyên tắc xử lý VPHC 25 2.1.2 Đối tượng bị xử lý VPHC lĩnh vực du lịch 28 2.1.3 Hành vi VPHC lĩnh vực du lịch 31 2.1.4 Hình thức xử lý 38 2.1.5 Thẩm quyền xử xý 46 2.1.6 Thủ tục xử lý VPHC 53 2.2 Thực tiễn thực pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch 61 2.2.1 Quan niệm thực pháp luật xử lý VPHC lĩnh 60 vực du lịch 2.2.2 Công tác thực pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du 61 lịch Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY 66 ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 3.1 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC 66 lĩnh vực du lịch 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành 66 lĩnh vực du lịch 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh 68 vực du lịch 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu pháp luật xử lý hành 69 lĩnh vực du lịch 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý VPHC lĩnh 70 vực du lịch 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu quản lý tổ chức 80 thực pháp luật xử lý VPHC du lịch KẾT LUẬN 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Xử lý VPHC nói chung xử lý VPHC lĩnh vực du lịch nói riêng biện pháp quan trọng nhằm trì trật tự, kỷ cương quản lý hành Nhà nước Trong suốt 56 năm hình thành phát triển, ngành Du lịch ln Đảng Nhà Nước quan tâm, thời kỳ, Du lịch có vị trí định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước phù hợp với yêu cầu cách mạng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định: “Phát triển du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn” theo phấn đấu sau năm 2010, Việt Nam xếp vào nhóm quốc gia có ngành du lịch phát triển khu vực Phát triển nhanh dịch vụ du lịch chất lượng để góp phần tạo bước phát triển vượt bậc khu vực dịch vụ Thể chế hóa chủ trương Đảng, Quốc hội Chính phủ bước hoàn thiện văn quy phạm pháp luật liên quan đến du lịch mà trước hết Luật du lịch văn hướng dẫn thi hành Để đảm bảo cho hoạt động du lịch thực có hiệu quả, đạt mục tiêu đề phải có cơng cụ pháp lý vững để quản lý tốt hoạt động du lịch mà biện pháp đảm bảo pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Ngày 12/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, thay cho nghị định 16/2012/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành lĩnh vực du lịch tạo công cụ pháp lý vô quan trọng để chấn chỉnh trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước du lịch Việc thay nghị định 16/2012/NĐ-CP nghị định 158/2013/NĐ-CP cho thấy bên cạnh xu hướng pháp điển hóa văn xử lý hành phần thấy pháp luật du lịch nói chung xử lý VPHC lĩnh vực du lịch nói riêng liên tục có cập nhật, thay đổi điều chỉnh Mặc dù có pháp điển hóa quy định xử phạt ba lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch thực tế Nghị định 158/2013/NĐ-CP lại không ghi nhận hết ưu điểm nghị định trước cụ thể lĩnh vực du lịch nghị định số 16/2012/NĐ-CP khiến cho Nghị định 158/ 2013/ NĐ-CP bộc lộ nhiều bất cập việc xử lý VPHC lĩnh vực du lịch hiên trở nên hiệu Những tồn pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch gây ảnh hưởng đến hiệu quản lý nhà nước du lịch đảm bảo quyền lợi ích cho chủ thể tham gia lĩnh vực Trong xu hội nhập coi du lịch ngành kinh tế mũi nhọn việc kiểm sốt xử lý vi phạm lĩnh vực du lịch đặt cấp thiết lúc để trì trật tự quản lý hành lĩnh vực du lịch học viên lựa chọn đề tài : “Pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực du lịch” làm đề tài luận văn nghiên cứu với mong muốn tìm điểm bất cập pháp luật xử lý vi phạm hành du lịch để có biện pháp khắc phục, thống hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành du lịch pháp luật du lịch Tình hình nghiên cứu xử lý vi phạm hành lĩnh vực du lịch Tại Việt Nam, năm qua có nhiều đề tài nghiên cứu hoạt động quản lý hành nhà nước nói chung xử lý vi phạm hành nói riêng thực Các tác giả xem xét pháp luật xử lý VPHC nhiều góc độ Điển hình cơng trình nghiên cứu sau: Luận văn thạc sỹ luật học “Hồn thiện quy định pháp luật hình thức xử phạt VPHC” tác giả Nguyễn Trọng Bình (năm 2000) Trong luận văn này, tác giả nêu hình thức xử phạt VPHC đề cập văn pháp luật; ưu điểm hạn chế biện pháp áp dụng thực tiễn kiến nghị hoàn thiện pháp luật lĩnh vực Luận văn thạc sỹ luật học “Thẩm quyền xử lý VPHC” tác giả Nguyễn Thị Thủy (năm 2001) sâu phân tích thực trạng pháp luật thẩm quyền chủ thể có thẩm quyền xử lý VPHC nêu giải pháp hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xử lý VPHC Luận văn thạc sỹ luật học “Xử lý VPHC người nước lĩnh vực xuất, nhập cảnh Việt Nam” tác giả Nguyễn Thu Thảo (2011) phân tích đặc thù xử lý vi phạm hành với người nước ngồi vi phạm hoạt động xuất, nhập cảnh Việt Nam Ngồi có viết pháp luật xử lý VPHC đăng tài liệu hội thảo khoa học “Xử lý VPHC bước tiến công tác xây dựng pháp luật.” tổ chức Trường Đại học Luật hà Nội ngày 07 tháng năm 2013 như: “Luật Xử lý VPHC – bước tiến pháp luật xử lý VPHC.” Của TS Bùi Thị Đào, Khoa hành – Nhà nước, Đại học luật hà nội; “Các hình thức xử phạt vi phạm hành theo Luật Xử lý VPHC” TS Nguyễn Ngọc Bích, Khoa Hành – Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội; “Điểm thẩm quyền xử phạt VPHC” ThS Cao Kim Oanh, Khoa Hành – Nhà nước, Đại học Luật hà nội,… Tuy nhiên, vấn đề xử lý VPHC lĩnh vực du lịch dường bỏ ngỏ với nghiên cứu đề cập đến xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Bên cạnh quy định pháp luật xử lý vi phạm du lịch có nhiều điểm cần hoàn thiện để đảm bảo trật tự quản lý hành nhà nước lĩnh vực Với cấp độ luận văn thạc sỹ luật học, cơng trình tập trung vào nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật liên quan đến quy định nhà nước xử lý VPHC lĩnh vực du lịch để từ rút biện pháp đề hoàn thiện Pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích: - Mục tiêu gần: nghiên cứu luận giải số khái niệm liên quan đến vi phạm biện pháp xử lý VPHC lĩnh vực du lịch; Đánh giá thực trạng công tác thực pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch; Đưa giải pháp để hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch - Mục tiêu xa: Củng cố hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch hướng tới tạo môi trường pháp luật du lịch phù hợp với xu hội nhập 10 thực tế coi du lịch ngành kinh doanh khơng khói, ngành kinh tế mũi nhọn cần đầu tư phát triển trí vai trò ngành du lịch thể phủ nhận kinh tế (chỉ đứng thứ sau nông nghiệp) việc cần có hệ thống pháp luật xử lý VPHC du lịch cần thiết pháp lý quan trọng thực tốt quản lý hành nhà nước lĩnh vực đồng thời tạo sở thúc đảy phát triển du lịch bền vững phù hợp với mục tiêu Đảng nhà nước đề Về nội dung cụ thể pháp luật xử lý VPHC: - Về nguyên tắc xử lý VPHC nói chung lĩnh vực nói riêng, cần thêm vào nguyên tắc xử lý VPHC cho trẻ vị thành niên thay đổi nguyên tắc “Đối với hành vi vi phạm hành mức phạt tiền tổ chức 02 lần mức phạt tiền cá nhân.”56 Vì chủ thể vi phạm lĩnh vực du lịch đa phần đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên nhiên vi phạm lĩnh vực du lịch xuất phát từ khách du lịch họ tham gia hoạt động du lịch gây tổn hại quyền lợi ích đến bên cung ứng du lịch đến tài nguyên du lịch xét độ tuổi khơng khách du lịch người chưa thành niên khách du lịch VPHC lĩnh vực du lịch việc áp dụng nguyên tắc xử lý VPHC họ giống người thành niên Đối với nguyên tắc quy định mức phạt tiền dành cho tổ chức gấp hai lần cá nhân, nghị định 158/NĐ-CP có quy định cụ thể số trường hợp mức phạt quy định áp dụng chung cho cá nhân tổ chức nhiên thấy nhiều hành vi không nói đến áp dụng theo nguyên tắc kể mà mục 2.1 người viết trình bày nguyên tắc mà nhiều người nghiên cứu luật xử lý VPHC kết luận yếu lý thuyết thực tiễn Nếu kiên giữ nguyên tắc quen thuộc với chủ thể áp dụng nên quy định chi tiết phù hợp với thực tiễn trường hợp mà mức 56 Xem: Điểm e khoản điều luật xử lý VPHC 2012 79 phạt nghị định mức phạt chung cá nhân tổ chức việc quy định có chưa đầy đủ cần bổ sung thêm - Về xác định VPHC lĩnh vực du lịch, cần có khái niệm cụ thể VPHC lĩnh vực Hiện giờ, Nghị định 158/2013/NĐ-CP không đưa khái niệm VPHC lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo khơng có khái niệm VPHC lĩnh vực du lịch gì? Mặc dù quy định kiểu để tránh trùng lặp có khái niệm VPHC luật xử lý VPHC 2012 phải thấy không xác định hành vi VPHC lĩnh vực du lịch người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý thực tế phạm vi điều chỉnh luật du lịch bao gồm quy định “tài nguyên du lịch hoạt động du lịch; quyền nghĩa vụ khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch”57 nghị định 158/2013/NĐ-CP lĩnh vực bó hẹp xác định nhóm hành vi VPHC trình bày nhóm hành vi xâm hại đến hoạt động quản lý nhà nước tài nguyên du lịch tài nguyên du lịch nhân văn nằm nghị định lại nhóm VPHC lĩnh vực văn hóa, VPHC xâm hại tài ngun tự nhiên may nhắc đến Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường, hay VPHC việc thực quản lý nhà nước hoạt động đầu tư kinh doanh phát triển khu du lịch điểm du lịch lại VPHC lĩnh vực đầu tư… Việc không đưa khái niệm VPHC lĩnh vực du lịch gây khó khăn cho cơng tác quản lý nhà nước q trình nghiên cứu để hồn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực Do điều kiên để hồn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch phải đề khái niện VPHC lĩnh vực để xác định đâu hành vi VPHC lĩnh vực du lịch từ xác định chủ thể VPHC, xác định thẩm quyền xử lý VPHC biện pháp xử lý phù hợp 57 Xem: Điều Luật du lịch 2005 80 - Về khắc phục Lỗ hổng quy định hành vi VPHC du lịch cụ thể, Việc dự báo hành vi VPHC lĩnh vực du lịch trở thành nhu cầu thiết yếu để đưa biện pháp xử lý kịp thời Dẫu biết quan hệ xã hội thay đổi không ngừng lĩnh vực biến động nhiều du lịch Nhà nước tác động vào quan hệ xã hội thông quan quy phạm pháp luật để biến thành quan hệ pháp luật đảm thể thái độ nhà nước quan hệ với ghi nhận quyền nghĩa vụ pháp lý cho chủ thể tham gia Quy phạm phù hợp thúc đẩy quan hệ phát triển ngược lại kìm hãm gây ảnh hưởng cản trở đến quyền lợi ích chủ thể Để quy phạm pháp luật thực nhà nước phải có chế đảm bảo thực hiện, chế pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Và phân tích việc xác định hành vi VPHC du lịch có xử lý với chủ thể thực hành vi Việc quy định không cụ thể, không rõ ràng chí bỏ sót nhiều hành vi VPHC lĩnh vực này58 khiến cho hoạt động quản lý nhà nước hiệu đặc biệt giai đoạn hội nhập Việt Nam Bên cạnh thực tế lên hàng loạt hành vi vi phạm mà nghe qua ta ngỡ VPHC du lịch xử lý lại khơng có để coi VPHC du lịch xử lý nghị định khác hành vi doanh nghiệp nước tiếp tay cho người nước ngồi hướng dẫn du lịch chui cho khách du lịch nước khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam mà điển hình tháng 6,7/2016 vừa qua vụ việc Công ty TNHH Thương mại Du lịch Silent Bay (Cơng ty Silent Bay) có trụ sở Khánh Hòa Nha Trang Là cơng ty có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế lấy cớ để phát triển thị trường khách du lịch Trung Quốc tuyển dụng 64 lao động trung quốc phiên dịch cho hướng dẫn viên du lịch Việt Nam (thực chất lách luật luật quy định sử dụng hướng dẫn viên du lịch người Việt nam lại không yêu cầu phải sử dụng thuyết viên người Việt Nam.) Khi có nhiều thơng tin việc “hướng dẫn viên” người Trung Quốc xuyên tạc Lịch sử, Văn hóa Việt Nam 58 Xem: Mục 2.1.3 81 quan chức Khánh hòa (cụ thể Sở Du lịch Khánh Hòa) vào nhiên việc xử lý lại sở hành vi sai phạm việc sử dụng lao động nước trái phép không thực chế độ lập, lưu trữ hồ sơ theo quy định để tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có sở để trục xuất số lao động nước nước khơng có biện pháp xử lý VPHC hành vi mà lao động thực Rõ ràng lỗ hổng lớn pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch thực tế thị trường du lịch ngày mở rộng xu hội nhập đòi hỏi chủ thể hoạt động có thêm nhiều cá nhân, tổ chức nước tham gia vào hoạt động du lịch Khi chủ thể mở rộng cần có chế pháp lý vững pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch để trì hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực Muốn nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch phải dự báo xác định hành VPHC lĩnh vực này, việc dự báo không nằm việc thông qua hoạt động quản lý quan nhà nước mà thơng qua tư vấn góp ý tham gia cá nhân tổ chức xã hội người ngày tham gia vào hoạt động du lịch hiểu rõ bất ổn để có tư vấn góp ý nhà nước quản lý tốt với hạt động mà cụ thể vào pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch - Khắc phục khơng phù hợp chí thiếu sót hình thức xử lý VPHC lĩnh vực du lịch nhu cầu thiết yếu để đảm bảo trật tự quản lý nhà nước lĩnh vực đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia Muốn làm điều cần bổ sung hình thức xử lý VPHC cho phù hợp với hành vi VPHC lĩnh vực du lịch Như phân tích trên, nhu cầu mở rộng quan hệ từ mở rộng chủ thể tham gia vào lĩnh vực du lịch nhu cầu thiết yếu Hiện nay, Việt Nam có sách miễn thị thực với công dân loạt nước để thúc đẩy phát triển du lịch với cam kết hội nhập sâu khiến việc tăng số lượng chủ thể nước tham gia vào hoạt động du lịch tất yếu cần thiết nhiên với hội nhập phải có chế đảm bảo chật tự lĩnh vực Nên hành vi người nước 82 tham gia hoạt động du lịch Việt Nam không dừng ta tuyên truyền giáo dục văn hóa lịch sử quy định pháp luật cho họ mà hành vi hoạt động lĩnh vực du lịch mà bơi nhọ truyền thống văn hóa lịch sử Việt Nam hoạt động kinh doanh du lịch trái phép Việt Nam nên áp dụng chế tài trục xuất Thực tế nhiều hoạt động du lịch khách nước đơn vị kinh doanh du lịch nước làm chọn gói nghĩa họ th tồn khách sạn, nhà hàng, địa điểm thăm quan, tự đưa khách sang, tự hướng dẫn, tự tổ chức tham quan du lịch,… không liên quan đến doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước môi giới để lo thủ tục xuất cảnh nhập cảnh Hoạt động diễn rộng rãi khu du lịch nước ta vừa gây thất thu cho ngân sách, vừa gây khó khăn cho doanh nghiệp vừa gây rối loạn trật tự quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch Đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam lại cầu nối để thực hoạt động khơng phải có biện pháp với đơn vị kinh doanh du lịch nước ngồi mà phải có chế tài mạnh mẽ với doanh nghiệp nước đảm bảo mục tiêu quản lý đề lĩnh vực Hiện biện pháp tước giấy phép kinh doanh lữ hành có thời hạn quy định chưa nhiều, thực chất quy định chế tài doanh nghiệp người đứng đầu doanh nghiệp khơng thấy có quy định biện pháp xử lý chẳng khó khăn để người lại đăng ký doanh nghiệp lữ hành khác tiếp tục hoạt động kinh doanh lữ hành kể điều kiện nhân đảm bảo Do thiết nghĩ xử lý VPHC với doanh nghiệp nên có biện pháp với người quản lý điều hành để tránh nguy nhờn luật Đối với biện pháp khắc phục hậu nên ghi nhận lại biệt pháp đặc thù dành cho xử lý VPHC du lịch nghị định 16 phân tích kỹ mục 2.1.4.3 chương là:59 - Buộc bổ sung đủ nội thất, tiện nghi, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sức khỏe, an tồn tính mạng, tài sản khách du lịch; - Buộc thực chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật; 59 Xem: Khoản điều Nghị định 16/2012/NĐ-CP 83 - Buộc hoàn trả khách du lịch sung quỹ nhà nước tài sản thu bất khách du lịch; - Buộc nộp đủ số tiền ký quỹ theo quy định; - Buộc thực chế độ báo cáo theo quy định pháp luật; - Buộc gắn biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định pháp luật; - Buộc bổ sung đủ trang thiết bị, sở vật chất, dịch vụ, trình độ chun mơn, ngoại ngữ người quản lý, nhân viên phục vụ tương ứng với tiêu chuẩn loại, hạng sở lưu trú dịch vụ theo quy định pháp luật; - Buộc gắn biển hạng sở lưu trú du lịch với định xếp hạng quan nhà nước có thẩm quyền; - Buộc dỡ bỏ hủy bỏ ấn phẩm, biển quảng cáo, biển hiệu, đồ dùng, trang thiết bị vi phạm quy định pháp luật; - Buộc tháo dỡ, tiêu hủy vật phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, chấm dứt chương trình quảng bá số hành vi vi phạm quy định hoạt động xúc tiến du lịch; - Buộc thực biện pháp khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường gây ra; - Buộc thi hành định quan, người có thẩm quyền hành vi vi phạm cản trở hoạt động tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành Vì biện pháp xử phạt bổ sung biện pháp thể thái độ nghiêm khắc nhà nước VPHC lĩnh vực du lịch tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi phạt tiền xong lại tiếp tục tái phạm, xử lý không triệt để tạo tâm lý coi thường pháp luật từ phía người vi phạm, bất lực từ phía quan nhà nước thất vọng từ phía người dân bị ảnh hưởng VPHC lĩnh vực - Về thẩm quyền xử phạt cần quy định cụ thể Hiện nghị định 158/2013/NĐ-CP chưa phân định thẩm quyền cụ thể cho 05 lực lượng xử phạt Thanh tra chuyên ngành có liên quan Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải 84 quan, Quản lý thị trường dẫn đến khó khăn áp dụng hành vi để xử phạt theo thẩm quyền Vì vậy, việc điều chỉnh quy định phân định thẩm quyền bổ sung thẩm quyền xử phạt cho quan để xử phạt lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch nói chung lĩnh vực du lịch nói riêng cần thiết Hiện nay, phủ lấy ý kiến sửa đôỉ Nghị định 158 việc xác định cụ thể thẩm quyền cho 05 lực lượng kể phần giải khó khăn xác định thẩm quyền xử phạt pháp luật xử lý VPHC du lịch trước Tuy nhiên dự thảo nghị định giữ nguyên quy định thẩm quyền xử phạt tra viên chuyên ngành cụ thể tra viên Văn hóa thể thao du lịch người thường xuyên thực hoạt động tra lĩnh vực du lịch người viết nhận thấy thẩm quyền xử phạt thấp xử phạt hành vi “hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên có hành vi khơng đeo thẻ, giấy chứng nhận hành nghề”60 lại chủ thể thường xuyên thực hoạt động tiếp nhận để xử lý thông tin VPHC du lịch, việc thẩm quyền dần dẫn đến chủ thể làm công việc tiếp nhận thơng tin gây lãng phí nhân lực, tốn ngân sách nhà nước (đã phân tích mục 2.1.5) Bên cạnh đó, thẩm quyền xử phạt chánh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch hạn chế gây ảnh hưởng chất lượng xử lý VPHC du lịch đòi hỏi phân cấp quản lý mạnh mẽ hoạt động xử phạt lĩnh vực Vấn đề cưỡng chế thi hành định xử phạt VPHC lĩnh vực du lịch điều cần quan tâm giải Trước cưỡng chế thi hành định xử phạt VPHC ln vấn đề khó khăn, làm vừa đảm bảo định xử phạt VPHC thực mà lại không xâm hại đến quyền người yêu cầu pháp luật xử lý VPHC Hiện việc cưỡng chế định xử phạt VPHC lĩnh vực du lịch doanh nghiệp kinh doanh du lịch có hỗ trợ từ thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế nghị định số 83/2013/NĐ-CP phủ, theo u cầu 60 Xem: Khoản điều 44 Nghị định 158/2013/NĐ-CP 85 doanh nghiệp, chủ thể kinh nói chung doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng phải khai báo thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp sở để xử lý cưỡng chế nộp thuế xử phạt VPHC Còn cá nhân, tổ chức khác VPHC lĩnh vực du lịch việc cưỡng chế xử phạt người vi phạm khách du lịch nới khác đến xa khách du lịch nước ngồi Nếu khơng thể cưỡng chế thi hành việc xử lý VPHC lĩnh vực du lịch chẳng đạt hiệu đấu tranh phòng chống VPHC giữ dìn trật tự an tồn xã hội lĩnh vực Mới đây, ngày 30/3/2016, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định sở liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2016 công cụ pháp lý quan trọng hỗ trợ cho việc xử lý VPHC nói chung lĩnh vực du lịch nói riêng Việc cơng khai thơng tin VPHC giúp hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch chủ thể phép khai thác số liệu VPHC chưa nhiều việc nêu tên đối tượng VPHC hạn chế xong bước tiến lớn góp phần hồn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Tuy nhiên việc thực biện pháp cưỡng chế xử phạt VPHC công khai thông tin chủ thể VPHC phải tính đến việc đảm bảo tính hợp hiến, bảo vệ tơn trọng quyền người nên để đảm bảo tính hợp hiến giảm tải công việc cho quan quản lý hành nên đưa thẩm quyền xử lý VPHC nói chung du lịch nói riêng nên đưa cho Tòa án xử lý với thủ tục ngắn gọn để phù hợp với hoạt động quản lý nhà nước điều có lẽ phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế Việt Nam Muốn thực điều thiết phải cơng cụ đảm bảo cho việc chuyển vụ việc cho tòa án xử lý việc tạo pháp điển xử phạt hành lĩnh vực du lịch nói riêng lĩnh vực khác nói chung làm để xử lý xác vi phạm Tuy nhiên VPHC nhiều, việc xử lý quan hành q tải mà trình tự tố tụng tòa khéo dài phức tạp, số lượng tòa án lực xử lý vụ việc nhiều hạn chế nhiên phân loại vụ việc VPHC để tòa án xử lý vụ VPHC phức tạp việc xử lý VPHC 86 lĩnh vực du lịch nói riêng xử lý VPHC nói chung đạt hiệu lâu dài 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu quản lý tổ chức thực pháp luật xử lý VPHC du lịch Hiệu tổ chức thực pháp luật có phát kịp thời VPHC lĩnh vực du lich, đồng thời có biện pháp xử lý đảm bảo pháp lý phù hợp với thực tiễn chủ thể vi phạm Trải qua 56 năm hình thành phát triển ngành du lịch Việt Nam kéo theo đó hoạt động quản lý nhà nước du lịch thay đổi theo thời kỳ Sau nhiều lần sáp nhập chia tay đến Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007 Chính phủ lại lần sở pháp lý để sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch từ hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực thống hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành với thẩm quyền tra xử lý VPHC co quan chuyên trách Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch theo nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2009 tổ chức hoạt động Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch Tuy nhiên trung ương bên cạnh Bộ chủ quản có Tổng cục du lịch thực hoạt động hỗ trợ quản lý chuyên môn lĩnh vực địa phương có khơng thống quan giúp việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch Bên cạnh hàng hoạt địa phương có tổ chức thống với trung ương thành lập sở Văn hóa, Thể thao Du lịch giúp việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch xu hướng tái thành lập thành lập Sở du lịch thực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Tỉnh Khánh Hòa,… cho thấy nhu cầu tất yêu phải có quản lý chuyên trách du lịch địa phương địa phương coi du lịch hoạt động quan trọng phát triển kinh tế xã hội Việc thành lập quan truyên trách quản lý du lịch góp phần kiểm tra giám sát để phát kịp thời VPHC du lịch đồng thời báo cáo, thống kê tư vấn biện pháp xử lý phù hợp với pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực Đối với nơi hoạt động quản lý nhà nước du lịch xử lý 87 VPHC lĩnh vực du lịch chưa vào chiều sâu cần có cán chun trách lĩnh vực để pháp luật xử lý VPHC du lịch quan tâm thực tốt Việc ban hành định đạo, hay kế hoạch báo cáo thống kê xử lý VPHC nói chung xử lý VPHC lĩnh vực du lịch nói riêng phải thực thường xuyên thành nếp cần báo cáo yêu cầu, có yêu cầu thống kê khiến cho việc tổ chức thực pháp luật mang tính hình thức không vào chiều sâu Hoạt động thông báo kết xử lý VPHC du lịch phải công khai để chủ thể tham gia vào hoạt động du lịch biết có vi pham, vi phạm xử lý theo quy định pháp luật, bị ảnh hưởng quyền, lợi ích giải trình thỏa đáng Điều có nghĩa tổ chức thực pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch phải có chế để người dân tham gia vào hoạt động qua nhiều kênh thông tin, từ việc xây dựng cơng khai đường dây nóng, webside, hòm thư để tạo cầu nối đến người dân giúp họ tham gia vào hoạt động xử lý VPHC lĩnh vực du lịch vừa đảm bảo hiệu tổ chức thực pháp luật vừa đảm bảo dân chủ pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Hoạt động tra du lịch thực nhiều hình thức, thường xuyên, đột xuất, chuyên ngành liên ngành để kịp thời phát VPHC lĩnh vực du lịch nhiên yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cá nhân tổ chức khó khăn cho tổ chức thực pháp luật hoạt động nên thực theo kế hoạch có báo trước nên tổ chức kết hợp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường chủ thể kinh doanh du lịch trừ trường hợp có rõ ràng vi phạm xảy Tóm lại thấy ba nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch phải thực cách đồng thường xuyên theo định hướng, chiến lược Đảng Nhà nước đề Từ chỗ hoàn thiện chế sách, hồn thiện nội dung pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du 88 lịch đảm bảo tính thống pháp luật, tính phù hợp với thực tiễn đến chỗ tuyên truyền phổ biến để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực này, phối hợp với việc tổ chức thực pháp luật quan quản lý nhà nước chung chuyên môn để từ nhận thức điểm chưa phù hợp, thiếu sót nội dung pháp luật để tư vấn đề xuất thay đổi pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch thêm hoàn thiện 89 KẾT LUẬN Hiện nay, du lich lên lực lượng chủ yếu kinh tế toàn cầu, tất quốc gia phát triển phát triển có thêm hội tham gia hoạt động du lịch với tư cách chủ lẫn khách Khơng nằm ngồi xu Đảng Nhà nước ta đưa chiến lược phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững mà trước hết phải tạo chế pháp lý để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, biện pháp để đảm bảo mục tiêu xây dựng hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Thông qua việc quy định quy phạm pháp luật để xác định VPHC lĩnh lĩnh vực du lịch đưa biện pháp xử lý, xác định chủ thể có thẩm quyền xử phạt thủ tục trình tự xử lý VPHC lĩnh vực này, pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch trở thành sở pháp lý, biện pháp quan trọng đấu tranh phòng ngừa xử lý VPHC nói chung lĩnh vực du lịch nói riêng Xu hướng hội nhập kinh tế khiến cho quan hệ lĩnh vực du lịch ngày mở rộng với tạo nhiều lỗ hổng pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch, lỗ hổng gây cản trở không nhỏ đến việc thực pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực Do đó, việc bổ sung, thay đổi để hồn thiện quy định pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch yêu cầu cần thiết để đảm bảo hiệu hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia hoạt động du lịch giai đoạn Ở phạm vi nghiên cứu luận văn này, người viết đưa quan niệm pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch xử lý VPHC lĩnh vực du lịch để từ phân tích đánh giá thực trạng pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Việt Nam mà cụ thể nghị định 158/2013/NĐCP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt VPHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quảng cáo để xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Từ thực trạng pháp luật xử xý VPHC lĩnh vực du lịch thực trạng công tác thi hành, áp dụng pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch giai đoạn 90 nay, lỗ hổng, bất cập, chưa phù hợp quy định pháp luật để đề giải pháp hoàn thiện pháp luật nội dung lẫn tuyên truyền thực tế tổ chức thực pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật xử lý VPHC nói riêng hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung Nhiệm vụ khơng nằm ngồi u cầu Đảng Nhà nước xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa đảm bảo Dân chủ Nhân dân./ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, tạp chí, viết: Trường Đại học Luật Hà nội (2010), Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, Nxb CAND Trường Đại học Luật Hà nội (2014), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXB CAND Nguyễn Trọng Bình (2000), “Hồn thiện quy định pháp luật hình thức xử phạt VPHC”, Luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Luật hà Nội Nguyễn Thị Thủy (2001), “Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính”, Luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Luật hà Nội Nguyễn Thu Thảo (2011), “Xử lý VPHC người nước lĩnh vực xuất, nhập cảnh Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Luật hà Nội Bùi Thị Đào (2013), “Luật Xử lý Vi phạm hành – bước tiến pháp luật xử lý VPHC.”, viết hội thảo khoa học “Xử lý Vi phạm hành bước tiến công tác xây dựng pháp luật.”, Đại học Luật hà Nội Cao Kim Oanh (2013), “Điểm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính”, viết hội thảo khoa học “Xử lý Vi phạm hành bước tiến cơng tác xây dựng pháp luật.”, Đại học Luật hà Nội Hoàng Văn Sao (2013), “Hiểu Luật xử lý vi phạm hành nào”, viết hội thảo khoa học “Xử lý Vi phạm hành bước tiến cơng tác xây dựng pháp luật.”, Đại học Luật hà Nội Nguyễn Ngọc Bích (2013), “Các hình thức xử phạt vi phạm hành theo Luật Xử lý VPHC”, viết hội thảo khoa học “Xử lý Vi phạm hành bước tiến công tác xây dựng pháp luật.”, Đại học Luật hà Nội 10 Trần Kim Liễu (2013), “Hiện thực hóa quy định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính”, viết hội thảo khoa học “Xử lý Vi phạm hành bước tiến cơng tác xây dựng pháp luật.”, Đại học Luật hà Nội 11.Báo cáo Công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành năm 2014 2015 Bộ tư pháp Website: 12 http://www.baodulich.net.vn/Du-lich-den-Bai-7-Xu-phat-Cong-ty-HTD-SaiGon-2402-5585.html 13 http://www.ictdanang.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=4344:hoanthien-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tai-viet-nam-nghiem-minh-nghiem-tri-nhungnhan-van-&catid=31:thoi-su-thoi-luan&Itemid=27 14 http://saigonact.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=49 55:du-lch-vit-nam-cn-gii-quyt-tht-tt-mi-quan-h-toan-cu-hoa-va-a-phng-hoaphat-trin-bn-vng&catid=283:th-mi-tham-d-hi-tho&Itemid=1003 ... SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 1.1 Xử lý vi phạm hành lĩnh vực du lịch 1.1.1 Quan niệm 1.2.2 Đặc điểm xử lý vi phạm hành lĩnh vực du lịch 12 Khái niệm pháp luật xử. .. định pháp luật 30 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI VI T NAM 2.1 Quy định pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Vi t Nam Pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực du lịch Vi t... hướng dẫn thi hành để xác định vi phạm hành lĩnh vực cụ thể Vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch tồn bốn dạng vi phạm pháp luật vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân vi phạm kỷ luật cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay