Các tội phạm tình dục theo quy định của luật hình sự việt nam và một số nước trên thế giới

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:58

Luận văn được nghiên cứu dưới góc độ luật hình sự. Tác giả tập trungnghiên cứu quy định của BLHS năm 1999 về các tội phạm tình dục. Bên cạnh đó,tác giả cũng liên hệ đánh giá về quy định của BLHS năm 2015 về nhóm tội này.Tác giả cũng có nghiên cứu quy định của BLHS một số nước (Liên bangNga, Trung Quốc) về các tội phạm tình dục. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỒNG THỊ NGỌC BÍCH CÁC TỘI PHẠM TÌNH DỤC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu lý luận tìm hiểu công tác thực tiễn hướng dẫn, giảng dạy Quý thầy cô, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình quan với đóng góp bạn bè, đồng nghiệp, tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ Luật học Qua xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu quý thầy cô Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Cảm ơn Khoa sau Đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội thực quản lý đào tạo, cung cấp thông tin cần thiết quy chế đào tạo chương trình đạo tạo cách kịp thời, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn tiến độ Cảm ơn Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân địa phương giúp đỡ nhiều để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô giáo PGS.TS Dương Tuyết Miên hướng dẫn cho tơi đầy nhiệt tình, tận tâm khoa học Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2016 Người viết Hoàng Thị Ngọc Bích LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Các tội phạm tình dục theo quy định luật hình Việt Nam số nước giới” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực sở kiến thức lý luận, thực tiễn tham khảo tài liệu liên quan Các số liệu có nguồn trích dẫn đảm bảo tính trung thực, xác; luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016 Xác nhận giáo viên hướng dẫn PGS.TS Dương Tuyết Miên Người viết luận văn CN Hoàng Thị Ngọc Bích DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình TNHS : Trách nhiệm hình CTTP : Cấu thành tội phạm TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao Nxb : Nhà xuất CHND : Cộng hòa nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 VỀ CÁC TỘI PHẠM TÌNH DỤC 1.1 Tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em (Điều 111, Điều 112 BLHS) 1.1.1 Dấu hiệu định tội tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em 1.1.2 Đường lối xử lý tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em 19 1.2 Tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm trẻ em (Điều 113, Điều 114 BLHS) 27 1.2.1 Dấu hiệu định tội tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm trẻ em 27 1.2.2 Đường lối xử lý tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm trẻ em 31 1.3 Tội giao cấu với trẻ em (Điều 115 BLHS) 34 1.3.1 Dấu hiệu định tội tội giao cấu với trẻ em 34 1.3.2 Đường lối xử lý tội giao cấu với trẻ em 39 1.4 Tội dâm ô trẻ em (Điều 116 BLHS) 41 1.4.1 Dấu hiệu định tội tội dâm ô trẻ em 41 1.4.2 Đường lối xử lý tội dâm ô đối trẻ em 44 1.5 Tội mua dâm người chưa thành niên (Điều 256 BLHS) 45 1.5.1 Dấu hiệu định tội tội mua dâm người chưa thành niên 45 1.5.2 Đường lối xử lý tội mua dâm người chưa thành niên 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ CÁC TỘI PHẠM TÌNH DỤC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ NHĨM TỘI NÀY 52 2.1 Quy định Bộ luật hình số nước giới tội phạm tình dục 52 2.1.1 Quy định BLHS Liên Bang Nga tội phạm tình dục 52 2.1.2.Quy định BLHS Trung Quốc tội phạm tình dục 68 2.1.3 Bài học kinh nghiệm lập pháp hình cho Việt Nam nghiên cứu BLHS Liên bang Nga, BLHS CHND Trung Hoa tội phạm tình dục 73 2.2.Quy định BLHS năm 2015 tội phạm tình dục 75 2.2.1 Những điểm BLHS năm 2015 tội phạm tình dục 75 2.2.2 Những tồn cần khắc phục BLHS năm 2015 quy định tội phạm tình dục 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập quốc tế với việc đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển kinh tế - xã hội ngày cải thiện, đời sống nhân dân ngày nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh đó, tượng tội phạm ngày gia tăng gây nhức nhối xã hội, số vấn đề tội phạm tình dục có xu hướng diễn biến phức tạp, gây quan ngại toàn thể xã hội Đây khơng vấn nạn Việt Nam mà vấn nạn nhiều nơi giới Theo thống kê Tòa án nhân dân tối cao, phạm vi tồn quốc, ngành tòa án xét xử năm 2011 1.352 vụ tội phạm tình dục với 1.568 bị cáo; năm 2012 xét xử 1.604 vụ với 1.864 bị cáo; năm 2013 xét xử 1.903 vụ với 2.140 bị cáo; năm 2014 xét xử 2.107 vụ với 2.393 bị cáo; năm 2015 xét xử 1.846 vụ với 2.012 bị cáo1 Số liệu cho thấy, giai đoạn từ năm 2011 – 2014 số vụ số bị cáo bị đưa xét xử tội phạm tình dục tăng liên tục Riêng năm 2015 số vụ bị cáo đưa xét xử tội phạm có giảm nhẹ, song khơng đáng kể Như vậy, thấy tội phạm tình dục nước ta đáng lo ngại Mặt khác,“Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (Unicef), toàn giới, 1/5 nữ giới 1/7 nam giới bị xâm hại tình dục, 9% đến 25% trẻ em khu vực Châu Á phải chịu đựng nhiều mức độ xâm hại thể chất khác nhau, theo khảo sát 30% bé trai bé gái phải chịu đựng cưỡng tình dục…”2 Để đấu tranh phòng chống tội phạm tình dục, nhà nước cần tiến hành đồng biện pháp khác nhau, đó, biện pháp hình đóng vai trò vơ quan trọng BLHS năm 1999 (BLHS hành) quy định tội phạm tình dục góp phần quan trọng vào đấu tranh phòng chống loại tội phạm Tuy nhiên, theo Số liệu từ Vụ Tổng hợp – Tòa án nhân dân tối cao cập nhật ngày 30/6/2016 http://canhsatnhandan.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/1629/Dac-diem-cua-nan-nhan-trong-cac-vu-xam-hai-tinhduc-tre-em-va-giai-phap-phong-ngua thời gian, xã hội Việt Nam ngày biến đổi nhanh chóng, Bộ luật bộc lộ bất cập định Những bất cập, tồn ảnh hưởng định đến việc áp dụng BLHS thực tế Bên cạnh đó, xu hội nhập quốc tế, nghiên cứu so sánh với quy định pháp luật hình nước ngồi, từ học tập kinh nghiệm lập pháp hình nhằm hồn thiện luật cần thiết Do đó, vấn đề đặt cần nghiên cứu cách toàn diện quy định BLHS hành tội phạm tình dục, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lập pháp hình nước ngồi, rõ bất cập BLHS hành cần phải sửa đổi, bổ sung Bên cạnh đó, BLHS năm 2015 Quốc hội thơng qua, chưa có hiệu lực Do vậy, việc tìm bất cập Bộ luật để phục vụ cho việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung tới thiết thực Với lí trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Các tội phạm tình dục theo quy định luật hình Việt Nam số nước giới” làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Các tội phạm tình dục vấn đề ln dành nhiều quan tâm, nghiên cứu nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến đề tài bao gồm: * Luận văn thạc sĩ gồm có: - “Các tội xâm phạm tình dục trẻ em Luật hình Việt Nam đấu tranh phòng chống loại tội phạm này”, Tác giả Trịnh Thị Thu Hương, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2004; - “Tội giao cấu với trẻ em theo quy định Bộ luật hình hành”, tác giả Trần Thùy Chi, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011; - “Tội hiếp dâm – so sánh Bộ luật hình Việt Nam Bộ luật hình số nước”, tác giả Bùi Thị Quyên, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013 * Sách chuyên khảo gồm có: 10 + “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người”, tác giả Trần Văn Luyện, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nội, 2000; *Bài viết tạp chí gồm có: + “Về tội phạm tình dục luật hình Việt Nam”, tác giả Dương Tuyết Miên, Tạp chí Luật học, số 06, năm 1998; +“Một số ý kiến áp dụng tình tiết định khung “Nhiều người hiếp người”, tác giả Nguyễn Thị Tuyết, Tạp chí Toà án nhân dân, số 03/1999; + “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự người – so sánh BLHS năm 1999 BLHS năm 1985”, tác giả Nguyễn Ngọc Hồ, Tạp chí Luật học số 1, năm 2001; + “Những điểm tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự người Bộ luật Hình năm 1999”, tác giả Trần Văn Luyện, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 3, năm 2001; +“Hồn thiện quy định pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em”, Tác giả Phạm Mạnh Hùng, Tạp chí Tồ án nhân dân, số 12, năm 2002; +“Về tội hiếp dâm quy định Điều 111 Bộ luật hình sự”, Tác giả Nguyễn Hiển Khanh,Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 02, năm 2004; +“Luật hình Việt Nam nhìn từ góc độ tiếp cận giới”, tác giả Nguyễn Tuyết Mai, Tạp chí Luật học, số 03, năm 2007; +“Một vài ý kiến trao đổi tội hiếp dâm theo quy định Điều 111 Bộ luật hình sự”, tác giả Đỗ Việt Cường, Tạp chí Kiểm sát, số 23, năm 2008; + “Trao đổi tội hiếp dâm theo Điều 111 Bộ luật hình sự”, tác giả Đỗ Xuân Nam, Tạp chí Kiểm sát, số 07, năm 2009; + “Những bất cập phương hướng hoàn thiện quy định số tội xâm phạm nhân phẩm người Bộ luật hình Việt Nam năm 1999”, tác giả Phạm Văn Báu, Tạp chí Luật học, số 01, năm 2010; 87 mở rộng, phù hợp thống với tội xâm phạm tình dục khác mà người phạm tội có hành vi giao cấu Về đường lối xử lý Thứ nhất, tình tiết “phạm tội nhiều lần”, “đối với nhiều người” sửa đổi thành “phạm tội từ 02 lần trở lên” “đối với 02 người trở lên” quy định khoản Điều 144 BLHS năm 2015 Thứ hai, BLHS năm 2015 bổ sung thêm tình tiết “gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 11% đến 46% trở lên” tình tiết “gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 46% trở lên” tương ứng vào khoản khoản Điều 144 Đây tình tiết hồn tồn lần đưa vào quy định BLHS năm 2015 tội + Tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi (Điều 145 BLHS năm 2015) Về dấu hiệu định tội Thứ nhất, chủ thể tội diễn giải cụ thể Điều 145 BLHS năm 2015 “người đủ 18 tuổi trở lên”, BLHS năm 1999 quy định “người thành niên” Mặc dù nội dung quy định khơng có thay đổi so với trước việc quy định cụ thể độ tuổi người phạm tội theo BLHS năm 2015 đảm bảo tính thống việc quy định cụ thể độ tuổi người phạm tội nạn nhân BLHS Thứ hai, việc bổ sung thêm dấu hiệu “thực hành vi quan hệ tình dục khác” Điều 145 bổ sung thêm dấu hiệu “nếu không thuộc trường hợp quy định Điều 142 Điều 144 Bộ luật này” Quy định hiểu hành vi khách quan tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi hành vi giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi không thuộc trường hợp quy định tội hiếp dâm người 16 tuổi tội cưỡng 88 dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi Việc bổ sung thêm dấu hiệu “nếu không thuộc trường hợp quy định Điều 142 Điều 144 Bộ luật này” nhằm tạo sở pháp lý cho việc giải đắn vụ án, hạn chế tình trạng nhầm lẫn tội danh thực tiễn áp dụng Về đường lối xử lý Thứ nhất, tình tiết “phạm tội nhiều lần”, “đối với nhiều người” sửa đổi thành “phạm tội từ 02 lần trở lên” “đối với 02 người trở lên” quy định khoản Điều 145 BLHS năm 2015 Thứ hai, bổ sung thêm tình tiết “đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh” vào khung hình phạt quy định khoản Điều 145 BLHS năm 2015 Thứ ba, nhà làm luật quy định thêm hình phạt bổ sung áp dụng người phạm tội theo khoản Điều 145: “Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm” Đây điểm hồn tồn hợp lý, việc cho phép áp dụng hình phạt bổ sung người phạm tội nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm + Tội dâm ô người 16 tuổi (Điều 146 BLHS năm 2015) Về dấu hiệu định tội Thứ nhất, chủ thể, tội giao cấu với trẻ em, chủ thể tội phạm quy định cụ thể rõ ràng việc sửa đổi cụm từ “người thành niên” thành cụm từ “người đủ 18 tuổi trở lên” cấu thành tội phạm Thứ hai, nhà làm luật không mô tả hành vi dâm ô bổ sung dấu hiệu “khơng nhằm mục đích giao cấu khơng nhằm thực hành vi quan hệ tình dục khác” Với quy định góp phần làm rõ 89 đặc điểm hành vi khách quan tội dâm ô người 16 tuổi so với tội xâm phạm tình dục khác mà người phạm tội có hành vi giao cấu với nạn nhân Về đường lối xử lý Thứ nhất, tình tiết “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu nghiêm trọng hậu đặc biệt nghiêm trọng” quy định khoản khoản Điều 116 BLHS năm 1999 bị xóa bỏ Thay vào tình tiết khác như: “gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 11% đến 45%”, “gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 46% trở lên”, “làm nạn nhân tự sát” Việc sửa đổi phù hợp với thực tế, đảm bảo việc áp dụng pháp luật chặt chẽ, thống Thứ hai, bổ sung tình tiết “phạm tội có tổ chức” vào khung hình phạt tăng nặng thứ quy định khoản Điều 146 BLHS năm 2015 Quy định hoàn toàn đắn, lẽ tình tiết “phạm tội có tổ chức” tình tiết có tính nguy hiểm cao cho xã hội, cần đưa vào tình tiết tăng nặng tội để truy cứu TNHS người phạm tội cách thích đáng, tránh bỏ lọt tội phạm + Tội mua dâm người 18 tuổi (Điều 329 BLHS năm 2015) Về dấu hiệu định tội Thứ nhất, chủ thể tội phạm quy định cụ thể rõ ràng hơn, việc sửa đổi cụm từ “người nào” thành cụm từ “người đủ 18 tuổi trở lên” cấu thành tội phạm Thứ hai, Điều 329 BLHS năm 2015 bổ sung thêm dấu hiệu “trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều 142 Bộ luật này” Quy định hiểu hành vi khách quan tội mua dâm người 18 tuổi hành vi mua dâm với người từ đủ 13 tuổi đến 18 tuổi, đối tượng 13 tuổi không cấu thành tội 90 Về đường lối xử lý: Tình tiết “biết bị nhiễm HIV mà phạm tội” quy định khoản Điều 256 BLHS năm 1999 loại bỏ Điều 329 BLHS năm 2015 Đồng thời, hình phạt bổ sung phạt tiền có điều chỉnh theo hướng tăng mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng lên mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Quy định hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế 2.2.1.3 Bổ sung tội danh BLHS năm 2015 bổ sung tội danh – tội sử dụng người 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147) Việc bổ sung tội danh đắn xuất phát từ thực tiễn để phù hợp Công ước quốc tế quyền trẻ em Dấu hiệu định tội tội “Người đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người 16 tuổi trình diễn khiêu dâm trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm hình thức” Về đường lối xử lý: Khung có mức hình phạt phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Khung tăng nặng thứ nhất, điều luật quy định phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Phạm tội có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Có mục đích thương mại; e) Gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 11% đến 45%; g) Tái phạm nguy hiểm Khung tăng nặng thứ hai điều luật qui định phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: a) Gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân 46% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát Người phạm tội bị áp dụng hình phạt bổ sung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm 2.2.2 Những tồn cần khắc phục BLHS năm 2015 quy định tội phạm tình dục 91 Mặc dù, BLHS năm 2015 có thay đổi đáng kể, khắc phục tồn vướng mắc quy định BLHS năm 1999 tội phạm tình dục Tuy nhiên, qua nghiên cứu quy định BLHS năm 2015 tội phạm tình dục, đối chiếu với phần trình bày tác giả bất cập BLHS năm 1999 hướng hoàn thiện, tác giả nhận thấy tồn số điểm hạn chế mà Bộ luật 2015 chưa giải giải chưa triệt để Cụ thể sau: Thứ nhất, BLHS năm 2015 mở rộng nội hàm hành vi giao cấu số tội (như tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người 16 tuổi, tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm người đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi) Đây điểm đáng ghi nhận BLHS năm 2015 Hành vi “giao cấu” theo BLHS năm 2015 không bao gồm giao cấu truyền thống mà có hành vi quan hệ tình dục khác Như vậy, BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung theo hướng mô tả khái quát Cách mô tả thực nhằm phù hợp với phong mỹ tục người Việt Nam – dân tộc Á đơng (còn e ngại nói vấn đề nhạy cảm) Tuy nhiên, với cách quy định lại dẫn đến bất cập có “nội dung chồng lấn” với tội dâm ô với người 16 tuổi Vấn đề đặt hành vi quan hệ tình dục khác gì? Nội hàm dâm gồm hành vi nào? Như vậy, BLHS năm 2015 có thiếu sót quy định chưa rõ ràng vấn đề Mặt khác, tội có quy định tình tiết định khung tăng nặng “biết bị nhiễm HIV mà phạm tội”, BLHS năm 2015 giữ nguyên tình tiết Do vậy, tác giả đề nghị BLHS năm 2015 nên sửa đổi lại tình tiết “biết bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền cho người khác” rõ xác Thứ hai, tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, BLHS năm 2015 không quy định dấu hiệu “thuận tình” vào dấu hiệu định tội tội phạm mà quy định “nếu 92 không thuộc trường hợp quy định Điều 142 Điều 144 Bộ luật này” Quy định xét nội dung áp dụng biện pháp loại trừ, ta hiểu thái độ nạn nhân tội phạm thuận tình Tuy nhiên, xét kĩ thuật lập pháp, quy định BLHS năm 2015 với đoạn “nếu không thuộc trường hợp quy định Điều 142 Điều 144 Bộ luật này” tương đối “dài dòng” phải dùng biện pháp loại trừ để xác định cách gián tiếp thái độ nạn nhân tội phạm thuận tình; đó, nhà làm luật dùng biện pháp khác giản đơn mà rõ nghĩa Đó mô tả trực diện luật thái độ nạn nhân “thuận tình” cách bổ sung cụm từ “thuận tình” sau cụm từ giao cấu Đây điểm hạn chế BLHS năm 1999 đến BLHS năm 2015 chưa giải triệt để Nếu tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người 16 tuổi điều luật mô tả thái độ nạn nhân “trái với ý muốn”; tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, điều luật mô tả thái độ nạn nhân “miễn cưỡng” hành vi giao cấu việc bổ sung dấu hiệu “thuận tình” tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi hoàn toàn cần thiết, đảm bảo tính quán kĩ thuật lập pháp BLHS năm 2015 quy định tội phạm tình dục BLHS năm 2015 có bất cập khác chưa bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “nhiều người giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người” tình tiết “tái phạm nguy hiểm” vào khoản Điều 145, thực tế vụ việc xảy khơng phải Đây tình tiết nguy hiểm cho xã hội cao hẳn so với trường hợp thông thường lại khơng quy định tình tiết định khung tăng nặng bất hợp lý BLHS có tình tiết tăng nặng “nhiều người hiếp người” tội hiếp dâm người 16 tuổi, “nhiều người cưỡng dâm người” tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi việc bổ sung tình tiết “nhiều 93 người giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người” hoàn toàn cần thiết tội phạm Tương tự, tình tiết “tái phạm nguy hiểm” quy định tình tiết định khung tăng nặng tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người 16 tuổi, tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm người đủ 13 tuổi đến 16 tuổi việc bổ sung tình tiết vào khoản Điều 145 phù hợp với thực tế quán với tội phạm tình dục khác Thứ ba, tội dâm ô người 16 tuổi, điều luật chưa làm rõ ranh giới dâm với hành vi quan hệ tình dục khác Điều gây khó khăn cho quan áp dụng pháp luật gây quan điểm không thống cách hiểu hành vi dâm ô người 16 tuổi Do vậy, nhà làm luật cần mô tả cụ thể mặt khách quan tội dâm ô với người 16 tuổi để đảm bảo việc xử lí tội thực tế Thứ tư, tội hiếp dâm người 16 tuổi, nhà làm luật để tình tiết định khung tăng nặng “đối với 02 người trở lên” chưa xác mà tình tiết phải sửa đổi “đối với 02 người 16 tuổi trở lên” người phạm tội thực hành vi với người, có người 15 tuổi, có người 19 tuổi khơng thể bị áp dụng tình tiết Do vậy, BLHS năm 2015 cần sửa tình tiết “đối với 02 người 16 tuổi trở lên” Tương tự, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, cần bỏ tình tiết định khung tăng nặng “đối với 02 người trở lên” mà sửa đổi thành “đối với 02 người 16 tuổi trở lên” Thứ năm, Việt Nam, BLHS năm 2015 chưa quy định tội cơng tình dục, thiếu sót Bộ luật Để hạn chế tượng trên, BLHS năm 2015 nên bổ sung tội danh “tội cơng tình dục” coi tình tiết “phạm tội người 16 tuổi” tình tiết định khung tăng nặng Có thể hiểu tội cơng tình dục sau: “Tội cơng tình dục hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác có hành vi có tính chất tình dục khơng 94 nhằm mục đích giao cấu khơng nhằm thực hành vi quan hệ tình dục khác” Thứ sáu, BLHS Việt Nam nên bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “thực hành vi phạm tội trước mặt người khác” tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em Hành vi hiếp dâm nạn nhân trước mặt người khác làm cho nạn nhân cảm thấy tổn thương sâu sắc, nhiều trường hợp lí cảm thấy xấu hổ, nhục nhã tự tử ám ảnh tâm lí suốt đời Vì vậy, BLHS năm 1999 nên bổ sung tình tiết tình tiết định khung tăng nặng Như vậy, BLHS năm 2015 quy định tội phạm tình dục tồn số vướng mắc, hạn chế Tác giả hi vọng rằng, việc nghiên cứu góp phần kênh tham khảo phục vụ cho việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung tới nhằm hoàn thiện BLHS năm 2015 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua việc nghiên cứu BLHS Liên bang Nga BLHS nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sở liên hệ, đánh giá với quy định BLHS 95 năm 2015 tội phạm này, tác giả rút BLHS năm 2015 khắc phục bất cập BLHS năm 1999 tội phạm tình dục, số bất cập chưa giải giải chưa triệt để, cần tiếp tục phải tháo gỡ hoàn thiện Do vậy, vấn đề đặt là, tới quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS nhằm khắc khục sai sót BLHS năm 2015 Vấn đề đặt cần tìm sai sót BLHS năm 2015, giải triệt để sai sót để BLHS năm 2015 cơng cụ pháp lí đắc lực nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội phạm tình dục nói riêng Do đó, tác giả đề xuất kiến nghị với mong muốn nguồn tài liệu để nhà làm luật tham khảo giúp cho hoàn thiện BLHS năm 2015 KẾT LUẬN 96 Các tội phạm tình dục hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến quyền tôn trọng bảo vệ nhân phẩm, danh dự người (trong chủ yếu phụ nữ) Ở Việt Nam, tội phạm tình dục có xu hướng diễn biến phức tạp, gây quan ngại toàn thể xã hội Để ngăn chặn có hiệu tội phạm nhà nước cần dùng nhiều biện pháp khác đó, biện pháp hình quan trọng BLHS năm 1999 đóng vai trò tích cực thời gian qua đấu tranh phòng chống tội phạm Tuy nhiên, sau thời gian dài áp dụng, Bộ luật bộc lộ nhiều bất cập Trên sở nghiên cứu đánh giá BLHS năm 1999 tội phạm tình dục, tác giả bất cập Bộ luật tội phạm tình dục Do BLHS năm 2015 Quốc Hội thông qua, chưa có hiệu lực thi hành, đó, tác giả đồng thời liên hệ, đánh giá quy định BLHS năm 2015 tội phạm tình dục điểm mặt hạn chế Bộ luật đó, tác giả tới 06 bất cập mà BLHS năm 2015 chưa giải giải chưa triệt để cần tiếp tục phải tháo gỡ để từ đề xuất hướng hồn thiện nhằm phục vụ cho việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015 tới Cụ thể: Thứ nhất, BLHS năm 2015 mở rộng nội hàm hành vi giao cấu số tội (như tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người 16 tuổi, tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm người đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi) Tuy nhiên, BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung theo hướng mô tả khái quát, với cách quy định lại dẫn đến bất cập có “nội dung chồng lấn” với tội dâm ô với người 16 tuổi Vấn đề đặt hành vi quan hệ tình dục khác gì? Nội hàm dâm gồm hành vi nào? Như vậy, BLHS năm 2015 có thiếu sót quy định chưa rõ ràng vấn đề 97 Thứ hai, tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, BLHS năm 2015 không quy định dấu hiệu “thuận tình” vào dấu hiệu định tội tội phạm mà qui định “nếu không thuộc trường hợp quy định Điều 142 Điều 144 Bộ luật này” Nếu xét kĩ thuật lập pháp, quy định không sai tương đối “cồng kềnh” phải dùng biện pháp loại trừ để xác định cách gián tiếp thái độ nạn nhân tội phạm thuận tình; đó, nhà làm luật dùng biện pháp khác giản đơn mà rõ nghĩa Đó mơ tả trực diện luật thái độ nạn nhân “thuận tình” cách bổ sung cụm từ “thuận tình” sau cụm từ giao cấu BLHS năm 2015 có bất cập khác chưa bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “nhiều người giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người” tình tiết “tái phạm nguy hiểm” vào khoản Điều 145 Do vậy, Bộ luật cần bổ sung tình tiết vào CTTP tăng nặng Thứ ba, tội dâm ô người 16 tuổi, điều luật chưa làm rõ ranh giới dâm với hành vi quan hệ tình dục khác Do vậy, nhà làm luật cần mô tả cụ thể mặt khách quan tội dâm ô với người 16 tuổi để đảm bảo việc xử lí tội thực tế Thứ tư, tội hiếp dâm người 16 tuổi, nhà làm luật để tình tiết định khung tăng nặng “đối với 02 người trở lên” chưa xác mà tình tiết phải sửa đổi “đối với 02 người 16 tuổi trở lên” Tương tự, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, cần bỏ tình tiết định khung tăng nặng “đối với 02 người trở lên” mà sửa đổi thành “đối với 02 người 16 tuổi trở lên” Thứ năm, Việt Nam, BLHS năm 2015 chưa quy định tội công tình dục, thiếu sót Bộ luật Để hạn chế tượng trên, BLHS năm 2015 nên 98 bổ sung tội danh “tội cơng tình dục” coi tình tiết “phạm tội người 16 tuổi” tình tiết định khung tăng nặng Thứ sáu, BLHS Việt Nam nên bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “thực hành vi phạm tội trước mặt người khác” tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em Đây tình tiết làm cho hành vi phạm tội nguy hiểm hẳn so với trường hợp phạm tội thơng thường, vậy, BLHS năm 1999 nên bổ sung tình tiết tình tiết định khung tăng nặng Như vậy, BLHS năm 2015 quy định tội phạm tình dục tồn số vướng mắc, hạn chế Tác giả hi vọng rằng, việc nghiên cứu góp phần kênh tham khảo phục vụ cho việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung tới nhằm hoàn thiện BLHS năm 2015./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Tội mua dâm người chưa thành niên – Lý luận thực tiễn, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10, tr.14-20 Nguyễn Ngọc Hòa (2001), Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người – so sánh BLHS năm 1999 BLHS năm 1985, Tạp chí Luật học, số 01, tr.30-33 Trịnh Thị Thu Hương (2004), Các tội xâm phạm tình dục trẻ em Luật hình Việt Nam đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Tuyết Mai (2007), Luật hình Việt Nam nhìn từ góc độ tiếp cận giới, Tạp chí Luật học, số 03, tr.42-45 Dương Tuyết Miên (1998), Về tội phạm tình dục luật hình Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 06, tr.44-49 Dương Tuyết Miên (2015), Bình luận tội phạm tình dục chương tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người dự thảo Bộ luật hình (sửa đổi), Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số chuyên Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình 2015, tr131-1 Dương Tuyết Miên Bùi Thị Quyên (2013), So sánh dấu hiệu định tội tội hiếp dâm Bộ luật hình Việt Nam hành với Bộ luật hình số nước số kiến nghị, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 07, tr3542 Đỗ Xuân Nam (2009), Trao đổi tội hiếp dâm theo Điều 111 Bộ luật hình sự, Tạp chí Kiểm sát, số 07, tr.46-47 Phạm Văn Nhớ (2010), Một số ý kiến trao đổi tội giao cấu với trẻ em, Tạp chí Kiểm sát, số 11/2010, tr38-39 10 Bùi Thị Quyên (2012), Bàn số dấu hiệu pháp lý tội hiếp dâm, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 23, tr28-36 11 Bùi Thị Quyên (2013), Tội hiếp dâm – so sánh Bộ luật hình Việt Nam Bộ luật hình số nước, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 12 Lê Quang Tiến (2015), Bàn tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112 Bộ luật hình sự, Tạp chí Kiểm sát, số 18, tr.30-33 13 Tài liệu UN Women UNDOC phát hành (2014), “Nghiên cứu chuẩn mực quốc tế xóa bỏ bạo lực phụ nữ”, Bản tiếng Việt, tháng 12/2014 14 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật hình Việt Nam, (1), Nxb Cơng an nhân dân 15 Tổng cục cảnh sát cục cảnh sát hình (2010), Bảo vệ trẻ em chống tội phạm bóc lột tình dục (Sổ tay cảnh sát), Nxb Cơng an nhân dân 16 Tòa án nhân dân tối cao (1975), Hệ thống hóa văn hình sự, Hà Nội Website 17 http://canhsatnhandan.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/1629/Dac-diem-cuanan-nhan-trong-cac-vu-xam-hai-tinh-duc-tre-em-va-giai-phap-phong-ngua truy cập ngày 10/7/2016 18 http://baodatviet.vn/phap-luat/hiep-dam-tap-the-nguoi-chuyen-gioi-5-namchua-xu-duoc-3051427/ truy cập ngày 15/7/2016 19 http://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-thuong-si-cong-an-dam-o-hang-loat-nusinh-bi-tam-than-2013062802425283.htm truy cập vào ngày 15/7/2016 20 http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=19 734 truy cập ngày 15/7/2016 Tiếng Anh 21 http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.ht m truy cập ngày 30/7/2016 22 http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/Russian Federation ngày 31/7/2016 ... Quy định Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 tội phạm tình dục Chương 2: Quy định Bộ luật hình số nước giới tội phạm tình dục phương hướng hồn thiện pháp luật hình Việt Nam nhóm tội 15 CHƯƠNG 1: QUY. .. VIỆT NAM VỀ NHĨM TỘI NÀY 52 2.1 Quy định Bộ luật hình số nước giới tội phạm tình dục 52 2.1.1 Quy định BLHS Liên Bang Nga tội phạm tình dục 52 2.1.2 .Quy định BLHS Trung Quốc tội phạm tình dục. .. thực Với lí trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: Các tội phạm tình dục theo quy định luật hình Việt Nam số nước giới làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Các tội phạm tình dục vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tội phạm tình dục theo quy định của luật hình sự việt nam và một số nước trên thế giới, Các tội phạm tình dục theo quy định của luật hình sự việt nam và một số nước trên thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay