Các tội cố ý xâm phạm tính mạng con người trong pháp luật hình sự việt nam

89 1 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:58

Luận văn được nghiên cứu dưới góc độ Luật hình sự. Tác giả tập trung nghiêncứu qui định chương XII của BLHS năm 1999 về các tội cố ý xâm phạm tính mạngcon người2, bên cạnh đó, tác giả cũng nghiên cứu, đánh giá qui định tương ứng của BLHS năm 2015 về nhóm tội này BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG TIẾN MINH CÁC TỘI CỐ Ý XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG TIẾN MINH CÁC TỘI CỐ Ý XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 60380104 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Dương Tuyết Miên HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ LUẬN VĂN PGS TS Dương Tuyết Miên Hoàng Tiến Minh LỜI CÁM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu lý luận tìm hiểu cơng tác thực tiễn, hướng dẫn, giảng dạy Q thầy cơ, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình quan với đóng góp bạn bè, đồng nghiệp, tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ Luật học Qua xin gửi lời cám ơn chân thành đến: Ban giám hiệu quý thầy cô Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Cám ơn Khoa Sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội thực quản lý đào tạo, cung cấp thông tin cần thiết quy chế đào tạo chương trình đào tạo cách kịp thời, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn tiến độ Cám ơn Toà án nhân dân tối cao Toà án nhân dân địa phương giúp đỡ nhiều để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô giáo PGS TS Dương Tuyết Miên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Cám ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập Tác giả luận văn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình CTTP Cấu thành tội phạm HĐTP Hội đồng thẩm phán NLTNHS Năng lực trách nhiệm hình NQ Nghị NXB Nhà xuất TAND Tồ án nhân dân HSST Hình sơ thẩm TNHS Trách nhiệm hình MỤC LỤC Mở đầu Chương Qui định luật hình Việt Nam tội cố ý xâm phạm tính mạng người có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP 1.1 Qui định BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm tính mạng người có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP 1.1.1 Tội giết người 1.1.2 Tội giết đẻ 23 1.1.3 Tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 29 1.1.4 Tội giết người vượt giới hạn phòng vệ đáng 33 1.1.5 Tội làm chết người thi hành công vụ 36 1.1.6 Tội khơng cứu giúp người tình trạng nguy hiểm đến tính mạng 40 1.1.7 Phương hướng hồn thiện qui định BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm 43 tính mạng người có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP 1.2 Đánh giá qui định BLHS năm 2015 tội cố ý xâm phạm tính mạng 44 người có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP phương hướng hoàn thiện Kết luận chương 48 Chương Qui định luật hình Việt Nam tội cố ý xâm phạm tính mạng 49 người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP 2.1 Qui định BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm tính mạng 49 người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTPcơ 2.1.1 Tội tử 49 2.1.2 Tội xúi giục giúp người khác tự sát 55 2.1.3 Tội đe doạ giết người 60 2.1.4 Tội lây truyền HIV cho người khác 64 2.1.5 Tội cố ý truyền HIV cho người khác 69 2.1.6 Phương hướng hoàn thiện qui định BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm 71 tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP 2.2 Đánh giá qui định BLHS năm 2015 tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP 72 phương hướng hoàn thiện Kết luận chương 76 Kết luận 77 Danh mục tài liệu tham khảo MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận thức đắn giá trị thiêng liêng quyền người Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều 19 quy định “Mọi người có quyền sống Tính mạng người pháp luật bảo hộ Không bị tước đoạt tính mạng trái luật” Trên tinh thần đó, để bảo vệ tính mạng người, bảo vệ quyền sống người, Bộ Luật Hình (BLHS) năm 1999, qui định “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người” Chương XII có qui định hình phạt nghiêm khắc tử hình Những năm qua, lãnh đạo Đảng Nhà nước, quan có thẩm quyền liên tục triển khai biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế gia tăng loại tội phạm tệ nạn xã hội Tuy nhiên, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt tội cố ý xâm phạm tính mạng người tiếp tục xảy nghiêm trọng, nhiều vụ giết người dã man, tàn bạo, hết nhân tính giết nhiều người để cướp tài sản, giết người sau chặt xác, đốt xác Tình hình tội phạm nói chung tội cố ý xâm phạm tính mạng người nói riêng mức cao đe doạ sống bình yên nhân dân Theo thống kê Toà án nhân dân tối cao, phạm vi toàn quốc: năm 2011, xét xử 1.510 vụ phạm tội cố ý xâm phạm tính mạng người với 2.886 bị cáo chiếm 84,3 % tổng số vụ xâm phạm tính mạng người; năm 2012 xét xử 1.709 vụ phạm tội cố ý xâm phạm tính mạng người với 3.272 bị cáo chiếm 92,9 % tổng số vụ xâm phạm tính mạng người; năm 2013 xét xử 1.565 vụ với 2.872 bị cáo phạm tội cố ý xâm phạm tính mạng người chiếm 93,9 % tổng số vụ tội xâm phạm tính mạng người; năm 2014 xét xử 1.547 vụ với 3.097 bị cáo phạm tội cố ý xâm phạm tính mạng người chiếm 92,0 % tổng số vụ xâm phạm tính mạng người; năm 2015 xét xử 1.237 vụ với 2.374 bị cáo chiếm 91,0 % tổng số vụ xâm phạm tính mạng người1 Số liệu cho ta thấy số vụ cố ý xâm phạm tính mạng người chiếm tỉ lệ cao nhóm tội xâm phạm tính mạng người Để ngăn chặn có hiệu tội cố ý xâm phạm tính mạng người, Nhà nước cần thực tổng thể biện pháp khác Số liệu từ phòng tổng hợp, Tòa án nhân dân tối cao đó, biện pháp hồn thiện BLHS đóng vai trò quan trọng Vì vậy, vấn đề đặt cần nghiên cứu quy định BLHS hành, đặc biệt quy định tội cố ý xâm phạm tính mạng người để đánh giá, tìm điểm hạn chế, bất cập sở đó, đề xuất biện pháp cụ thể nhằm hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác phòng đấu tranh chống loại tội phạm Chính lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Các tội cố ý xâm phạm tính mạng người pháp luật Hình Việt Nam” luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các tội cố ý xâm phạm tính mạng người vấn đề dành nhiều quan tâm nghiên cứu nhà nghiên cứu, nhà làm thực tiễn lĩnh vực hình Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến đề tài như: * Luận án Tiến sĩ luật học gồm có: + “Trách nhiệm tội giết người theo Luật hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tác giả Đặng Quang Phương, Luận án Tiến sĩ Luật học, Taskent, năm 1990; +“Tội giết người Luật Hình Việt Nam đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này”, tác giả Đỗ Đức Hồng Hà, Hà Nội, năm 2006; * Luận văn thạc sĩ gồm có: + “Tội giết người theo Luật hình Việt Nam đấu tranh phòng, chống tội giết người”, tác giả Hồng Cơng Huấn, Hà Nội, năm 1997; +“Tội giết người luật hình Việt Nam”, tác giả Đỗ Đức Hồng Hà, Hà Nội, năm 2001 * Sách chuyên khảo gồm có: +“Trách nhiệm hình hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người”, Thạc sĩ Định Văn Quế, Nxb Công an Nhân dân Hà Nội, năm 1994; +“Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người” TS.Trần Văn Luyện, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nội, 2000; * Bài viết tạp chí gồm có: + “Đánh giá mức độ lỗi tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, người”, tác giả Nguyễn Ngọc Hồ, Tạp chí Luật học, Số 1, năm 1996; + “Một số điểm chương tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự người Bộ luật Hình năm 1999”, tác giả Lê Đăng Doanh, Tạp chí Luật học, số 3, năm 2000; + “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự người – so sánh BLHS năm 1999 BLHS năm 1985”, tác giả Nguyễn Ngọc Hồ, Tạp chí Luật học số 1, năm 2001; +“Bàn dấu hiệu cấu thành Tội giết đẻ theo Điều 94 Bộ luật hình năm 1999 số vấn đề cần lưu ý định tội danh”, tác giả Trần Minh Hưởng, tạp chí Kiểm sát nhân dân, số 22, năm 2010; + “Một số vấn đề cần ý áp dụng tội giết đẻ Bộ luật hình năm 1999”, tác giả Đặng Thu Hiền, tạp chí dân chủ pháp luật, số chuyên đề 7, năm 2010; + “Những điểm tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự người Bộ luật Hình năm 1999”, tác giả Trần Văn Luyện, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 3, năm 2001; + “Cần có hướng dẫn cụ thể trường hợp không cứu giúp người tình trạng nguy hiểm đến tính mạng coi tội phạm” Nguyễn Văn Bốn, Tạp chí Kiểm sát nhân dân, Số 11, năm 2002; +“Phân biệt tội giết người với số tội phạm khác xâm phạm tính mạng người”, tác giả Đỗ Đức Hồng Hà, Tạp chí Tồ án nhân dân tối cao, Số 4, năm 2003; + “Dấu hiệu thấy người khác tình trạng nguy hiểm đến tính mạng quy định điều 102 Bộ luật Hình sự”, tác giả Nguyễn Văn Hương, Tạp chí Tồ án nhân dân tối cao, số 5, năm 2004; + “Bàn trách nhiệm hình hành vi chống người thi hành cơng vụ xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ lý cơng vụ nạn nhân”, tác giả Mai Bộ, Tạp chí Kiểm sát nhân dân, số 17, năm 2014… Ngồi ra, giáo trình sở đào tạo luật nước đề cập đến nhóm tội cố ý xâm phạm tính mạng người như: Giáo trình Luật Hình Việt Nam, tập Trường ĐH Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006; Giáo trình Luật Hình Việt Nam Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học 75 bị nhiễm HIV, tức người bị nhiễm HIV phạm tội Người bị nhiễm HIV người bị vi rút HIV xâm nhập vào thể quan y tế xét nghiệm kết luận bị nhiễm HIV Cần nhấn mạnh dấu hiệu tiêu chí quan trọng để phân biệt tội phạm với tội cố ý truyền HIV cho người khác Ví dụ: sau nhận kết xét nghiệm dương tính HIV, người phạm tội biết bị nhiễm HIV quan hệ tình dục bừa bãi với nhiều người khác Tóm lại, chủ thể tội lây truyền HIV cho người khác phải người đủ tuổi chịu TNHS, có NLTNHS người bị nhiễm HIV Mặt chủ quan tội lây truyền HIV cho người khác: Lỗi người phạm tội lây truyền HIV cho người khác lỗi cố ý trực tiếp: “Người biết bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác ” Về lý trí, chủ thể nhận thức rõ bị nhiễm HIV, xác nhận tình trạng thân bị nhiễm HIV Nhận thức hành vi thực có khả làm lây truyền HIV từ sang người khác thực hành vi Về ý chí, nhận thức đầy đủ hành vi lây truyền HIV chủ thể tội phạm mong muốn thực hành vi mục đích khác 2.1.4.2 Đường lối xử lý tội lây truyền HIV cho người khác Khung có mức hình phạt tù từ 01 đến 03 năm áp dụng trường hợp thỏa mãn dấu hiệu định tội không thuộc khoản điều 117 76 Khung tăng nặng có mức hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm áp dụng trường hợp: a) Đối với nhiều người; b) Đối với người chưa thành niên; c) Đối với thầy thuốc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; d) Đối với người thi hành cơng cụ lý công vụ nạn nhân 2.1.5 Tội cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 118) 2.1.5.1 Dấu hiệu pháp lí tội cố ý truyền HIV cho người khác Tội cố ý truyền HIV cho người khác xâm phạm quyền sống người Dấu hiệu đặc trưng tội phạm khác với tội qui định Điều 117 dấu hiệu: hành vi khách quan tội phạm chủ thể Cụ thể: Hành vi khách quan tội cố ý truyền HIV cho người khác hành vi cố ý truyền HIV cho người khác, bên cạnh đó, người phạm tội người khơng bị nhiễm HIV Còn tội cố ý lây truyền HIV cho người khác, hành vi khách quan làm lây truyền HIV từ sang người khác chủ thể tội phạm chủ thể đặc biệt – người bị nhiễm HIV biết rõ bị nhiễm HIV Hay nói cách khác, điểm mấu chốt để phân biệt tội cố ý truyền HIV cho người khác với tội lây truyền HIV cho người khác là: chủ thể tội lây truyền HIV cho người khác người bị nhiễm HIV họ cố tình làm lây truyền HIV từ sang người khác Còn chủ thể tội cố ý truyền HIV cho người khác vậy, họ không bị nhiễm HIV hành vi họ cố ý truyền HIV cho người khác Ví dụ: tư thù cá nhân, nhân viên y tế lấy máu bệnh nhân nhiễm HIV cố ý truyền cho bệnh nhân khác không bị nhiễm HIV 77 Mặt chủ quan tội cố ý truyền HIV cho người khác Giống tội lây truyền HIV cho người khác, tội cố ý truyền HIV cho người khác thực với lỗi người phạm tội lỗi cố ý Điều quy định rõ ràng Điều 118:“Người cố ý truyền HIV cho người khác…” Chủ thể nhận thức hành vi thực có khả làm cho vi rút xâm nhập vào thể nạn nhân, làm nạn nhân bị nhiễm HIV động khác mà thực hành vi truyền HIV cho người khác Chủ thể tội lây truyền HIV cho người khác phải người đủ tuổi chịu TNHS, có NLTNHS 2.1.5.2 Đường lối xử lý tội cố ý truyền HIV cho người khác Khác với tội lây truyền HIV cho người khác, tội cố ý truyền HIV cho người khác có tính chất mức độ nguy hiểm cao Do đó, qui định mức hình phạt tội cố ý truyền HIV cho người khác cao tội lây truyền HIV cho người khác Cụ thể: Khung qui định khoản 1, Điều 118 BLHS năm 1999 có mức hình phạt tù từ ba năm đến mười năm Khung tăng nặng qui định khoản 2, Điều 118 BLHS năm 1999 có mức hình phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm tù chung thân, áp dụng trường hợp: a) Có tổ chức; b) Đối với nhiều người; c) Đối với người chưa thành niên; d) Đối với người thi hành cơng vụ lý cơng vụ nạn nhân; đ) Lợi dụng nghề nghiệp 78 Ngồi ra, người phạm tội bị áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm 2.1.6 Phương hướng hoàn thiện qui định BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP Trên sở nghiên cứu qui định BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP bao gồm tội: 1) tội tử; 2) tội xúi giục giúp người khác tự sát; 3) tội đe dọa giết người; 4) tội lây truyền HIV cho người khác; 5) tội cố ý truyền HIV cho người khác, tác giả cho BLHS năm 1999 số bất cập Trên sở bất cập trên, tác giả đề xuất số kiến nghị sau: Thứ nhất, nhà làm luật chưa mô tả rõ hành vi khách quan tội xúi giục giúp người khác tự sát CTTP Như phân tích phần trước luận văn, việc mô tả rõ hành vi khách quan tội phạm BLHS có ý nghĩa quan trọng, để xác định hành vi có cấu thành tội xúi giục giúp người khác tự sát hay không phạm tội khác Vì vậy, khoản Điều 101 cần qui định rõ: “Người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng họ tạo điều kiện vật chất tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng họ bị…” Thứ hai, đường lối xử lý, tội tử cần bổ sung thêm tình tiết định khung tăng nặng “phạm tội ông, bà, cha, mẹ người ni dưỡng mình” Thứ ba, đường lối xử lý tội đe doạ giết người, cần tăng nặng hình phạt qui định tội đe dọa giết người khung khung tăng nặng Cụ thể, khung tăng hình phạt từ năm đến năm; Khung tăng nặng tăng hình phạt lên từ năm đến 10 năm 79 2.2 Đánh giá qui định BLHS năm 2015 tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP phương hướng hoàn thiện Trước hết, tác giả đánh giá điểm BLHS năm 2015 nhóm tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP bản, sau đó, rõ BLHS năm 2015 giải bất cập BLHS năm 1999, có bất cập chưa giải có giải lại khơng triệt để, từ đề xuất kiến nghị hồn thiện BLHS năm 2015 2.2.1 Điểm BLHS năm 2015 nhóm tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP Thứ nhất, tội tử (Điều 130), BLHS năm 2015 qui định tội tử khơng có nhiều sửa đổi, thứ tự điều luật, tội tử qui định Điều 130 BLHS năm 2015, trước Điều 100 BLHS năm 1999) Tiếp đó, kĩ thuật lập pháp, định lượng mức hình phạt chữ thay số “phạt tù từ hai năm đến bảy năm” thay “phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”; bỏ tình tiết tăng nặng “làm nhiều người tự sát” bổ sung tình tiết định khung tăng nặng khoản phạm tội người 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai Nội dung bổ sung nhằm bảo vệ tốt đối tượng nhà nước quan tâm, bảo vệ đặc biệt, phụ nữ có thai, trẻ em Như vậy, nội dung sửa đổi hợp lí Thứ hai, tội xúi giục giúp người khác tự sát (Điều 131), Điều 131 BLHS năm 2015 khắc phục hạn chế BLHS năm 1999 tội danh này: BLHS năm 2015 có mơ tả cụ thể hành vi khách quan tội xúi giục giúp người khác tự sát tương tự nội dung kiến nghị tác giả; điều giúp cho việc định tội danh thống nhất, xác q trình áp dụng quan áp dụng Về đường lối xử lý, Điều 131 BLHS năm 2015 bổ sung hình phạt cải tạo 80 khơng giam giữ đến 03 năm Ngồi ra, số thay đổi nhỏ kĩ thuật như: thứ tự điều luật, “phạm tội làm nhiều người tự sát” đổi thành “phạm tội làm 02 người trở lên tự sát”, định lượng mức hình phạt chữ thay số Thứ ba, tội đe doạ giết người (Điều 133) Trong BLHS năm 2015, qui định dấu hiệu pháp lí tội đe doạ giết người khơng có thay đổi Qui định tội đe doạ giết người có số thay đổi đường lối xử lý hình sự, sửa đổi khung hình phạt tội sau: Người đe doạ giết người, có làm cho người bị đe dọa lo sợ việc đe dọa thực hiện, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm (trước 02 năm) phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (trước mức phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm); bổ sung trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm Ngồi có số nội dung sửa đổi kĩ thuật Đó là: “đối với trẻ em” thay “người 16 tuổi”; “đối với nhiều người” thay “đối với 02 người trở lên”, định lượng mức hình phạt chữ thay số Thứ tư, tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 148), BLHS năm 2015 có số thay đổi sau: Về dấu hiệu pháp lí: CTTP bản, BLHS năm 2015 bỏ dấu hiệu “lây truyền bệnh” thay “lây truyền HIV”, bổ sung dấu hiệu định tội trường hợp ngoại lệ “trừ trường hợp nạn nhân biết tình trạng nhiễm HIV người bị HIV tự nguyện quan hệ tình dục”; Qui định rõ ràng qui định tương ứng BLHS năm 1999; Về đường lối xử lý: bổ sung thêm tình tiết định khung tăng nặng điểm c khoản Điều 148 “Đối với phụ nữ mà biết có thai” Bên cạnh đó, số tình tiết định khung tăng nặng có thay đổi kĩ thuật: “nhiều 81 người” thay “02 người trở lên”; “người chưa thành niên” thay “người 18 tuổi”; Thứ năm, tội cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 149), có thay đổi đáng kể đường lối xử lý tội phạm này, cụ thể: khung tăng nặng TNHS tách làm hai khung tương ứng qui định khoản, thể phân hoá TNHS cách tối đa Tại khoản Điều 149 qui định “….2 Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Đối với người thi hành cơng vụ lý cơng vụ nạn nhân; c) Đối với người 18 tuổi; d) Đối với từ 02 người đến 05 người; đ) Lợi dụng nghề nghiệp; e) Gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 11% đến 45% Như vậy, K2 Điều 149 bổ sung tình tiết định khung tăng nặng Gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 11% đến 45% Tại khoản Điều 149 qui định Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân: a) Đối với phụ nữ mà biết có thai; b) Đối với 06 người trở lên; c) Gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân 46% trở lên; d) Làm nạn nhân tự sát ” K3 Điều 149 bổ sung toàn từ tình tiết định khung tăng nặng đến mức hình phạt qui định cho khung Việc bổ sung đắn, góp phần xử lý nghiêm tội thực tế 82 2.2.2 Phương hướng hoàn thiện BLHS năm 2015 nhóm tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP BLHS năm 2015 phần khắc phục hạn chế BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP Một số nội dung sửa đổi khác cần thiết, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Tuy nhiên, số bất cập BLHS năm 1999 mà BLHS năm 2015 chưa giải Cụ thể: Thứ nhất, đường lối xử lý tội đe doạ giết người, cần tăng nặng hình phạt qui định tội đe dọa giết người khung khung tăng nặng Cụ thể, khung tăng hình phạt từ năm đến năm; Khung tăng nặng tăng lên từ năm đến 10 năm Thứ hai, đường lối xử lý tội tử Điều 130 BLHS năm 2015 chưa bổ sung số tình tiết định khung tăng nặng cần thiết Điều 130 K2 nên bổ sung thêm tình tiết định khung “phạm tội ông, bà, cha, mẹ, người ni dưỡng mình.” 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, tác giả nghiên cứu qui định BLHS Việt Nam năm 1999 tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP Nhóm bao gồm tội: a) Tội tử (Điều 100); b) Tội xúi giục giúp người khác tự sát (Điều 101); c) Tội đe doạ giết người (Điều 103); d) Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 117); đ) Tội cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 118) Trên sở phân tích dấu hiệu pháp lí, đường lối xử lý, tác giả bất cập Bộ luật đề xuất kiện nghị hoàn thiện Cũng theo cách chia nhóm nói trên, BLHS năm 2015, tác giả đánh giá điểm của BLHS năm 2015 tội này, BLHS năm 2015 khắc phục bất cập BLHS năm 1999, bất cập BLHS năm 1999 mà BLHS năm 2015 chưa giải được, từ tiếp tục đề xuất kiến nghị hồn thiện BLHS năm 2015 84 KẾT LUẬN Các tội cố ý xâm phạm tính mạng người những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tính mạng người khác, được quy định BLHS, người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện cách cớ ý, xâm phạm đến quyền sống người Trong phạm vi luận văn, tác giả nghiên cứu tội cố ý xâm phạm tính mạng của người được qui định Chương XII (Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người Các tội tác giả chia làm nhóm: Nhóm thứ - Các tội cố ý xâm phạm tính mạng người có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP Nhóm gồm tội sau: a) Tội giết người (Điều 93); b) Tội giết mới đẻ (Điều 94); c)Tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 95); d) Tội giết người vượt q phòng vệ đáng (Điều 96); đ) Tội làm chết người thi hành công vụ (Điều 97); e)Tội khơng cứu giúp người tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Điều 102) Nhóm thứ hai - Các tội cố ý xâm phạm tính mạng người khơng có dấu hiệu hậu chết người dấu hiệu bắt buộc CTTP Nhóm bao gồm tội: a) Tội tử (Điều 100); b) Tội xúi giục giúp người khác tự sát (Điều 101); c) Tội đe doạ giết người (Điều 103); d) Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 117); đ) Tội cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 118) Trên sở nghiên cứu tội dấu hiệu pháp lí đường lối xử lý theo qui định BLHS năm 1999, tác giả bất cập Bộ luật đề xuất kiện nghị hồn thiện Tiếp đó, BLHS năm 2015 Quốc hội thông qua, chưa có hiệu lực, tác giả nghiên cứu đánh giá điểm của BLHS năm 2015 tội này, BLHS năm 2015 khắc phục bất cập BLHS năm 1999, bất cập BLHS năm 1999 mà BLHS năm 2015 chưa giải được, từ đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện BLHS năm 2015 Nghiên cứu BLHS năm 2015 cho thấy, Bộ luật khắc phục bất cập BLHS năm 1999 tội cố ý xâm phạm tính mạng 85 người Tuy nhiên, số bất cập BLHS năm 1999 mà BLHS năm 2015 chưa giải Vì thế, tác giả có số đề xuất sau: Thứ nhất, K2 Điều 123 BLHS năm 2015 qui định tội giết người, nhà làm luật chưa khắc phục bất cập Điều 93 BLHS năm 1999 qui định CTTP bản, điều luật chưa có mơ tả rõ hành vi khách quan tội phạm Vì vậy, khoản Điều 123 BLHS năm 2015 cần qui định rõ “Người cố ý tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm” Thứ hai, để đảm bảo với quán với CTTP tội giết người (Điều 123K2) CTTP tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125K1), nhà làm luật cần mô tả rõ hành vi giết người thuộc trường hợp Do vậy, Điều 125 K1 nên sửa đổi, bổ sung “Người cố ý tước đoạt tính mạng người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hành vi trái pháp luật nghiêm trọng nạn nhân người người thân thích người đó…” đảm bảo điều luật qui định tội minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng Thứ ba, đường lối xử lý tội đe doạ giết người, cần tăng nặng hình phạt qui định tội đe dọa giết người khung khung tăng nặng Cụ thể, khung tăng hình phạt từ năm đến năm; Khung tăng nặng tăng lên từ năm đến 10 năm Thứ tư, đường lối xử lý tội tử Điều 130 BLHS năm 2015 chưa bổ sung tình tiết định khung tăng nặng cần thiết Điều 130 K2 nên bổ sung thêm tình tiết định khung “phạm tội ông, bà, cha, mẹ, người ni dưỡng mình.” Như vậy, BLHS năm 2015 quy định tội cố ý xâm phạm tính mạng người tồn số vướng mắc, hạn chế Tác giả hi vọng rằng, việc nghiên cứu góp phần kênh tham khảo phục vụ cho việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung tới nhằm hoàn thiện BLHS năm 2015./ 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Báu (2000), “Tội giết đẻ pháp luật hình Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (2), tr.9 Bộ Tư pháp (2015), Tờ trình Dự án sửa đổi Bộ luật hình sự, ngày 24/4/2015, Tr.2 Đỗ Đức Hồng Hà (2001), Tội giết người luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Đỗ Đức Hồng Hà (2006), Tội giết người Luật Hình Việt Nam đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Đỗ Đức Hồng Hà (2008), Tội giết người đấu tranh phòng chống tội phạm giết người Việt Nam giai đoạn nay, Nxb Tư Pháp, Hà Nội, tr 24 Vũ Việt Hà, Hà Minh Thảo (2015), “Nên quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sớm hơn”, Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, (11), tr 10- 14 Nguyễn Ngọc Hoà (1996), “Đánh giá mức độ lỗi tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người”, Tạp chí luật học, (01) Tr.18 Nguyễn Ngọc Hồ chủ biên (1997), Luật hình Việt Nam – Những vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hồ (2001), “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự người – so sánh BLHS năm 1999 BLHS năm 1985”, Tạp chí Luật học (01), Tr.31 10 Nguyễn Ngọc Hòa (2015), Tội phạm cấu thành tội phạm, NXB công an nhân dân, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Hương (2004), “Dấu hiệu “thấy người khác tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” – qui định Điều 102 BLHS”, Tạp chí Tồ án nhân dân, (5), Tr.40 12 Trần Minh Hưởng (2010), Bàn dấu hiệu cấu thành tội “Giết đẻ” theo điều 94, Bộ Luật hình năm 1999 số vấn đề định tội danh, Tạp chí Kiểm sát, (22) , tr.20 13 Trần Văn Luyện (2001), Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự người, Nxb Tư pháp, Hà Nội, tr.160 87 14 Dương Tuyết Miên (2015), “Một số ý kiến tuổi chịu TNHS biện pháp thay hình Dự thảo BLHS sửa đổi ”, Tạp chí tòa án nhân dân, (18), Tr.1, 15 Phùng Văn Ngân (2004), Hỏi trả lời Luật Hình Việt Nam, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 16 Đinh Văn Quế (1994), Trách nhiệm hình hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 17 Đinh Văn Quế (1997), “Người bị hại vụ án hình sự”, Tạp chí Tồ án nhân dân, (12), Tr.36 18 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ Luật Hình - Phần tội phạm, tập I, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 19 Trường Đại học luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Tập 1, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 20 Trần Hữu Ứng, “Thời điểm bắt đầu kết thúc sống người nhìn từ góc độ luật học”, Tạp chí Tồ án nhân dân, (10), tr.11 21 Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Website 22.https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/toi-lay-truyen-hivcho-nguoi-khac.aspx truy cập ngày 25/7/2016 23.http://news.zing.vn/cap-vo-chong-buc-tu-con-no-den-chet-linh-anpost411514.html truy cập ngày 20/7/2016 24.http://khoahoc.tv/chet-nao-va-cai-chet-cua-con-nguoi-5990 truy cập ngày 23/7/2016 25.http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/230948/giam-tuoi-chiu-trach-nhiemhinh-su-cua-nguoi-tre.html truy cập ngày 23/7/2016 26.http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/van-ban-phap-luat/nenduy-tri-hay-xoa-bo-an-tu-hinh-khoi-luat-hinh-su-viet-nam-a107312.html, truy cập ngày 26/7/2016 27.http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/nen-tang-nang-hinh-phat-toi-vutcon-moi-de-3724/, truy cập ngày 26/7/2016 28.http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/nhung-vu-me-giet-con-moide-gay-phan-no-a87923.html truy cập ngày 05/05/2016 88 29.http://kienthuc.net.vn/song-4-mau/kinh-so-hu-tuc-sinh-doi-giet-motta-loi-buon-lang-234821.html truy cập ngày 05/05/2016 30.http://www.vnmedia.vn/phap-luat/an-ninh-xh/201307/can-quy-dinhtuoi-chiu-trach-nhiem-hinh-su-som-hon 412833/, truy cập ngày 23/7/2016 31.http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/ga-chong-bac-tinhkhien-vo-tu-sat-lai-khong-pham-toi-buc-tu-181597.html, truy cập ngày 12/11/2012 32.http://anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/bi-doa-giet-phai-lamgi/427987.antd Số liệu thống kê án 33 Thống kê xét xử sơ thẩm hình Phòng Tổng hợp Tồ án nhân dân tối cao Việt Nam cung cấp 34 Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bản án Hình sơ thẩm số 43/2015 ngày 12 tháng 04 năm 2015 35.Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bản án Hình sơ thẩm số 92/2012 ngày 02 tháng 10 năm 2012 36 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bản án Hình phúc thẩm số 55/2009 ngày 26 tháng 09 năm 2009 37 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bản án Hình sơ thẩm số 36/2014 ngày 26 tháng năm 2014 38 Toà án nhân dân Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Bản án Hình sơ thẩm số 34/2013/HSST ngày 25 tháng 04 năm 2013 39 Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy, Hải phòng, Bản án Hình sơ thẩm số 42/2011 ngày 21 tháng năm 2011 40 Toà án nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Bản án Hình sơ thẩm số 65/2015/HSST ngày 13 tháng năm 2015 41 Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, Bản án Hình sơ thẩm số 01/2015 ngày 13 tháng 01 năm 2015 42 Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, Bản án Hình sơ thẩm số 38/2015 ngày 27 tháng 04 năm 2015 43 Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, Bản án Hình sơ thẩm số 33/2016 ngày tháng năm 2016 89 44 Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, Bản Hình sơ thẩm số 31/2016 ngày 05 tháng 04 năm 2016 45 Toà án nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Bản án Hình sơ thẩm số 45/HSST ngày 09 tháng 07 năm 2014 46 Toà án nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Hình sơ thẩm số 21 ngày 28 tháng 04 năm 2006 47 Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Bản án Hình sơ thẩm số 30/2001/HSST ngày 27 tháng năm 2001 48 Tồ án nhân dân tối cao (1979), Hệ thống hố luật lệ hình sự, tập (1975 – 1978), Hà Nội ... ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI CỐ Ý XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CON NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU HẬU QUẢ CHẾT NGƯỜI LÀ DẤU HIỆU BẮT BUỘC CỦA CTTP CƠ BẢN ………………… Các tội cố ý xâm phạm tính mạng người những... xét xử 1.510 vụ phạm tội cố ý xâm phạm tính mạng người với 2.886 bị cáo chiếm 84,3 % tổng số vụ xâm phạm tính mạng người; năm 2012 xét xử 1.709 vụ phạm tội cố ý xâm phạm tính mạng người với 3.272... HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG TIẾN MINH CÁC TỘI CỐ Ý XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 60380104 Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tội cố ý xâm phạm tính mạng con người trong pháp luật hình sự việt nam, Các tội cố ý xâm phạm tính mạng con người trong pháp luật hình sự việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay