Nếu tài khoản của bạn bị hách thì bạn nên làm gì

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:32

Nếu tài khoản của bạn bị hách thì bạn nên làm gì ?Người đăng: Trần Nhẫn Ngày: 01122016Bạn cần tìm hiểu việc cần làm nếu bạn nhận thấy hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của mình. Tài khoản của bạn đang đăng nội dung không được phép hoặc tài khoản của bạn để lại bình luận hoặc chia sẻ nội dung mà bạn không đăng thì có thể mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm. Khi đó bạn nên bảo vệ tài khoản của mình và báo cáo lại cho Instagram để có thể nhanh chóng lấy lại tài khoản của mình.Nếu tài khoản của bạn bị hách thì bạn nên làm gì ?Bài viết gồm 3 phần:Tài khoản của bạn đang đăng nội dung không được phép thì bạn nên làm gì ?Tài khoản của bạn bị hách thì bạn nên làm gì ?Một số mẹo bảo mật1. Tài khoản của bạn đang đăng nội dung không được phép thì bạn nên làm gì ?Nếu tài khoản của bạn để lại bình luận hoặc chia sẻ nội dung mà bạn không đăng thì có thể mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm.Để bảo vệ tài khoản của bạn:Thay đổi mật khẩu ( bạn vào trang này để thay đổi mật khẩu )hoặc tự gửi cho bạn một email đặt lại mật khẩuThu hồi quyền truy cập vào mọi ứng dụng đáng ngờ của bên thứ baLưu ý: Không bao giờ cấp cho bên thứ ba quyền truy cập vào trang web hoặc ứng dụng không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng hoặc Điều khoản sử dụng của Instagram (bao gồm các trang web bán hoặc hứa hẹn cung cấp lượt thích hoặc người theo dõi miễn phí) vì đó có thể là nỗ lực sử dụng tài khoản của bạn theo cách không phù hợp.2. Tài khoản của bạn bị hách thì bạn nên làm gì ?Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị hack:Hãy bảo vệ tài khoản nếu bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản.Báo cáo cho chúng tôi nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản được nữa. Vào đây để gửi báo cáo về việc tài khoản bị hách.Lưu ý: Sau khi tài khoản của bạn đã được bảo vệ, hãy làm theo 5 mẹo bảo mật sau để giữ an toàn cho tài khoản.3. Một số mẹo bảo mậtSau đây là 6 điều bạn có thể làm để giữ an toàn cho tài khoản của mình:Chọn một mật khẩu mạnh. Sử dụng kết hợp ít nhất sáu chữ số, chữ cái và dấu câu (như và ). Mật khẩu đó phải khác với những mật khẩu khác bạn sử dụng ở những nơi khác trên Internet.Thay đổi mật khẩu thường xuyên, đặc biệt nếu bạn thấy thông báo từ Instagram yêu cầu bạn làm vậy. Trong các lần kiểm tra bảo mật tự động, đôi khi Instagram khôi phục thông tin đăng nhập đã bị đánh cắp từ các trang web khác. Nếu Instagram phát hiện ra rằng mật khẩu của bạn có thể đã bị đánh cắp, việc thay đổi mật khẩu trên Instagram và các trang web khác giúp bảo mật tài khoản và ngăn chặn việc bạn bị hack trong tương lai.Không bao giờ cung cấp mật khẩu cho ai đó mà bạn không biết và không tin tưởng.Đảm bảo tài khoản email của bạn an toàn. Bất kỳ ai có thể đọc email của bạn cũng đều có thể truy cập vào tài khoản Instagram của bạn. Thay đổi mật khẩu cho tất cả các tài khoản email của bạn và đảm bảo rằng các mật khẩu không giống nhau.Đăng xuất khỏi Instagram khi bạn dùng chung máy tính hoặc điện thoại với người khác. Không chọn hộp Ghi nhớ tôi khi đăng nhập từ máy tính công cộng, vì việc này sẽ duy trì trạng thái đăng nhập của bạn ngay cả khi sau khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt.Hãy suy nghĩ trước khi ủy quyền cho bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba.Kết luận: Trên đây là các cách để lấy lại tài khoản khi tài khoản của bạn bị hách và các mẹo bảo vệ tài khoản của bạn. Chúc các bạn làm thành công nhé Từ khóa tìm kiếm google:tài khoản Instagram bị hách, lấy lại mật khaaur trên Instagram, thay đổi mật khẩu trên InstagramBÀI ĐĂNG MỚICách lọc những bình luận bạn không thích để chúng không còn xuất hiện trên bài viết của bạn=> Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đến Z Nếu tài khoản bạn bị hách bạn nên làm ? Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 01/12/2016 Bạn cần tìm hiểu việc cần làm bạn nhận thấy hoạt động đáng ngờ tài khoản Tài khoản bạn đăng nội dung không phép tài khoản bạn để lại bình luận chia sẻ nội dung mà bạn khơng đăng mật bạn bị xâm phạm Khi bạn nên bảo vệ tài khoản báo cáo lại cho Instagram để nhanh chóng lấy lại tài khoản Bài viết gồm phần: • Tài khoản bạn đăng nội dung khơng phép bạn nên làm ? • Tài khoản bạn bị hách bạn nên làm ? • Một số mẹo bảo mật Tài khoản bạn đăng nội dung không phép bạn nên làm ? Nếu tài khoản bạn để lại bình luận chia sẻ nội dung mà bạn khơng đăng mật bạn bị xâm phạm Để bảo vệ tài khoản bạn: • Thay đổi mật ( bạn vào trang để thay đổi mật )hoặc tự gửi cho bạn email đặt lại mật • Thu hồi quyền truy cập vào ứng dụng đáng ngờ bên thứ ba Lưu ý: Không cấp cho bên thứ ba quyền truy cập vào trang web ứng dụng không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng Điều khoản sử dụng Instagram (bao gồm trang web bán hứa hẹn cung cấp lượt thích người theo dõi miễn phí) nỗ lực sử dụng tài khoản bạn theo cách không phù hợp Tài khoản bạn bị hách bạn nên làm ? Nếu bạn cho tài khoản bị hack: • Hãy bảo vệ tài khoản bạn đăng nhập vào tài khoản • Báo cáo cho bạn đăng nhập vào tài khoản Vào để gửi báo cáo việc tài khoản bị hách Lưu ý: Sau tài khoản bạn bảo vệ, làm theo mẹo bảo mật sau để giữ an toàn cho tài khoản Một số mẹo bảo mật Sau điều bạn làm để giữ an tồn cho tài khoản mình: • Chọn mật mạnh Sử dụng kết hợp sáu chữ số, chữ dấu câu (như ! &) Mật phải khác với mật khác bạn sử dụng nơi khác Internet • Thay đổi mật thường xuyên, đặc biệt bạn thấy thông báo từ Instagram yêu cầu bạn làm Trong lần kiểm tra bảo mật tự động, Instagram khôi phục thông tin đăng nhập bị đánh cắp từ trang web khác Nếu Instagram phát mật bạn bị đánh cắp, việc thay đổi mật Instagram trang web khác giúp bảo mật tài khoản ngăn chặn việc bạn bị hack tương lai • Khơng cung cấp mật cho mà bạn khơng biết khơng tin tưởng • Đảm bảo tài khoản email bạn an toàn Bất kỳ đọc email bạn truy cập vào tài khoản Instagram bạn Thay đổi mật cho tất tài khoản email bạn đảm bảo mật không giống • Đăng xuất khỏi Instagram bạn dùng chung máy tính điện thoại với người khác Khơng chọn hộp "Ghi nhớ tôi" đăng nhập từ máy tính cơng cộng, việc trì trạng thái đăng nhập bạn sau bạn đóng cửa sổ trình duyệt • Hãy suy nghĩ trước ủy quyền cho ứng dụng bên thứ ba Kết luận: Trên cách để lấy lại tài khoản tài khoản bạn bị hách mẹo bảo vệ tài khoản bạn Chúc bạn làm thành công ! Từ khóa tìm kiếm google: tài khoản Instagram bị hách, lấy lại mật khaaur Instagram, thay đổi mật Instagram BÀI ĐĂNG MỚI Cách lọc bình luận bạn khơng thích để chúng khơng xuất viết bạn => Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đến Z ... Nếu bạn cho tài khoản bị hack: • Hãy bảo vệ tài khoản bạn đăng nhập vào tài khoản • Báo cáo cho bạn đăng nhập vào tài khoản Vào để gửi báo cáo việc tài khoản bị hách Lưu ý: Sau tài khoản bạn. ..1 Tài khoản bạn đăng nội dung không phép bạn nên làm ? Nếu tài khoản bạn để lại bình luận chia sẻ nội dung mà bạn khơng đăng mật bạn bị xâm phạm Để bảo vệ tài khoản bạn: • Thay đổi mật ( bạn. .. Kết luận: Trên cách để lấy lại tài khoản tài khoản bạn bị hách mẹo bảo vệ tài khoản bạn Chúc bạn làm thành công ! Từ khóa tìm kiếm google: tài khoản Instagram bị hách, lấy lại mật khaaur Instagram,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nếu tài khoản của bạn bị hách thì bạn nên làm gì, Nếu tài khoản của bạn bị hách thì bạn nên làm gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay